Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

rn.dk

Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

Rapportnavn Regional Udvikling

en problemstilling i bestræbelserne på at opfylde visionen i ’hele

regionen’. Med Aalborg som centrum er der ingen problemer. Det er

relativt let at komme til Aalborg for at arbejde, og Aalborg er da også den

største indpendlingsby. Til gengæld giver mobiliteten større problemer jo

længere mod regionens yderkanter, man kommer, specielt Thy-Mors

hænger i højere grad sammen med dele af region Midtjylland end med

Nordjylland.

Pendlingsmønstre i Nordjylland:

Mobilitetsproblemerne skyldes dels mentale barrierer dels praktiske

barrierer. De mentale barrierer handler om, at der f.eks. synes langt hen

over Vejlerne for at komme til Thisted, eller at vejen fra Hjørring til

Frederikshavn opfattes lang, og ofte længere end vejen til Aalborg. De

praktiske barrierer kan være, at det rent faktisk er umuligt eller vanskeligt

at transportere sig på tværs i regionen med kollektiv trafik inden for en

rimelig tid.

- 29 –

More magazines by this user
Similar magazines