Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

rn.dk

Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

Kompetencer skaber job – afrapportering fra RUP-temagruppen for Beskæftigelse

På den baggrund deles arbejdsmarkedet i praksis op i en række

delarbejdsmarkeder, som ikke alene er fagligt eller geografisk bestemte.

Lidt fortegnet kan kvinder kun søge på et afgrænset arbejdsmarked,

indvandrere ligesådan. Hvis det i 2017 skal være muligt at tilvejebringe

de menneskelige ressourcer, som virksomhederne har brug for, må der

blødes op på de holdninger, som både virksomhederne og

arbejdsstyrken har til, hvor personer kan arbejde. Hvis man skal have

arbejdspladser i harmoni med det samfund, som de agerer i, bør virksomhederne

i deres sammensætning i højere grad afspejle samfundet. Med

et uopdelt arbejdsmarked vil virksomhederne have lettere ved at

rekruttere kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden.

De ansvarlige aktører er naturligvis de nordjyske arbejdspladser, hvor

både ledelse og medarbejdere bør have en større bevidsthed om den

fremtidige sammensætning af medarbejderstaben. Andre aktører er

jobcentre, uddannelsesinstitutioner, jobformidlingsbureauer, konsulenthuse,

Beskæftigelsesregion-/råd m.fl.

7.7.1 Mål

Et ambitiøst mål er, at erhvervsfrekvensen på køn, alder og etnicitet

tilnærmelsesvis svarer til gennemsnitlige erhvervsfrekvens i regionen

2017.

7.7.2 Fokuspunkter og initiativer

• Udvikling af personalepolitikker i både private og offentlige

virksomheder, som indeholder strategier på både det køns-, alders- og

etniske område

• Iværksættelse af initiativer for at styrke Integrationsindsatsen, både ved

motivation af ledige og virksomheder – fokus på indvandreres

familiemønstre

7.8 Indsatsområde 8: Vi skal indgå i forpligtende

partnerskaber

Det syvende og sidste indsatsområde er tværgående i forhold til de

foregående og har forpligtende samarbejder som tema.

- 32 -

More magazines by this user
Similar magazines