Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

rn.dk

Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

Rapportnavn Regional Udvikling

Når vi i rapporten omtaler arbejdsmarkedet vil dette dække arbejdsmarkedet

i bredeste forstand, og omfatter således både det offentlige og

det private arbejdsmarked.

Beskæftigelse skal endvidere ses i tæt sammenhæng med begrebet

”Kompetenceudvikling.” Kompetence er et langt bredere og stærkere

begreb end ordet viden. Kompetence relaterer sig nemlig især til det job

en medarbejder skal udføre, og kan sammensættes af tre forhold:

1. Viden og færdigheder

2. Relevant erfaring/anvendelseserfaring

3. Personlige egenskaber og holdninger til jobbet

Desværre bliver kompetenceudvikling ofte forvekslet med ordet

uddannelse. Derfor er det vigtigt at fremhæve, at videntilførsel ikke i sig

selv giver kompetence. En tilført viden bliver først til kompetence, når den

skaber en reel værdi i en given jobudførelse. Derfor er det vigtigt, at en

satsning på strategisk kompetenceudvikling indeholder alle tre elementer.

Det strategiske element ligger i såvel videntilførsel og udnyttelse af

arbejdsstyrkens erfaringer, som fokus på holdninger og personlige

egenskaber. Kompetence bliver for alvor skabt i energifeltet mellem viden

og personlige egenskaber.

Viden og færdigheder

Det er forholdsvist nemt at afdække behovet for, hvilken viden og

færdigheder der skal tilføres for, at en medarbejder kan udføre en

jobfunktion. Det er imidlertid langt sværere at vurdere, hvad der skal til

for, at en medarbejder bliver kompetent og effektiv i jobfunktionen.

Flere og flere jobfunktioner bliver udført i et tæt samarbejde mellem

kollegaer gennem teams, selvbærende grupper eller nye former for

projektorganisation, hvorfor kompetencebegrebet i stadig stigende grad

indeholder elementer som ’samarbejdsvillighed’, ’fleksibilitet’ og

’hensigtsmæssig kommunikation’. For at styrke de kompetenceområder

indfører mange virksomheder værdistyring. Værdiarbejdet skal være

understøttende og retningsgivende for den adfærd, som man vil

fremelske på virksomheden.

- 5 –

Personlige egenskaber + erfaringer

ENERGIFELT

More magazines by this user
Similar magazines