Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

rn.dk

Kompetencer skaber job - Region Nordjylland

Rapportnavn Regional Udvikling

2. Resumé

Denne afrapportering indeholder temagruppens overvejelser og arbejde i

forbindelse med fastlæggelse af vision, målsætninger og indsatsområder

på beskæftigelsesområdet i Nordjylland.

I kapitel 3 beskrives kort processen i det samlede arbejde i gruppen.

Kapitel 4 præsenterer og uddyber visionen. I kapitel 5 omhandler

baggrunden for visionen, nemlig SWOT-analysen på beskæftigelsesområdet.

Kapitel 6 kigger på beskæftigelsens rolle i den regionale

udvikling, og kommer i den forbindelse ind på kompetenceudvikling som

løftestang og vækstdriver samt de områder, hvor især kommunerne kan

bidrage til understøttelse af visionens opfyldelse. I kapitel 7 fastlægges 8

indsatsområder sammen med mål for hvert indsatsområde og angivelse

af forslag til konkrete initiativer. Rapporten afrundes med en kort

opsummering i kapitel 8, hvor de væsentligste pejlemærker og pointer

ridses op.

- 7 –

More magazines by this user
Similar magazines