Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

mindre ændringer af region- og kommuneplaner vil et naturligt tidspunkt for offentliggørelsen

være samtidig med, at planforslagets sendes i offentlig høring.

Offentliggørelsen af screeningsbeslutningen skal ledsages af begrundelsen for ikke at

gennemføre en miljøvurdering samt klagevejledning.

Dette indebærer blandt andet for lokalplanforslag, hvor offentliggørelsen af

screeningsbeslutningen foretages i samme annoncering som offentliggørelsen af planforslaget,

at annoncen vil indeholde to tidsfrister. En 4 ugers frist for klage over beslutningen om ikke at

gennemføre en miljøvurdering og som minimum en 8 ugers høringsfrist over selve

lokalplanforslaget.

15

More magazines by this user
Similar magazines