Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

enkelte trin i miljøvurderingsproceduren, herunder en nærmere beskrivelse af miljørapportens

tilvejebringelse, udformning og omfang.

Vejledningens del I ser også nærmere på kravene til den sammenfattende redegørelse,

overvågningsprogrammet og den efterfølgende overvågning samt på lovens

klagebestemmelser.

Vejledningens del II giver eksempler på metoder og nyttige værktøjer til brug for

gennemførelsen af miljøvurderingerne. Eksemplerne bygger på allerede indhøstede erfaringer.

Beskrivelserne omfatter bl.a. eksempler på den praktiske organisering af arbejdet med

miljøvurderinger, beskrivelse af de forskellige trin i en miljøvurdering og af de forskellige

dokumenter, der skal - eller anbefales - udarbejdet i løbet af planprocessen.

Læsevejledning

Det er vigtigt at understrege, at loven – og dermed vejledningen - omfatter både planer og

programmer, uanset at vejledningen hyppigt udelader ordet program. Dette er gjort af hensyn

til læseligheden, og der skal ikke lægges nogen form for tolkning i, hvorvidt der står plan eller

plan og program. Der menes altid begge dele.

4

More magazines by this user
Similar magazines