Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

Det er vigtigt, at de nationale og internationale miljøbeskyttelsesmål vælges ud fra de hensyn, som planen

henholdsvis op- og nedprioriterer.

44

VEJLEDNING

Jo mere præcist og målbart et internationalt eller nationalt miljøbeskyttelsesmål er, jo lettere er

det at holde planen op mod. Derfor vælges med fordel de internationale og nationale mål, som

er formuleret entydigt. Af tidsmæssige årsager vil det være hensigtsmæssigt at undersøge, om

de nationale mål dækker fagområdet, inden der også søges blandt de internationale mål.

De miljøbeskyttelsesmål, som er relevante for den enkelte plan, resumeres i miljørapporten og

efterfølges af en kort beskrivelse af, hvordan der er taget hensyn til de relevante mål.

Miljøbeskyttelsesmål kan også findes i myndighedens egne strategier og planer, eksempelvis i

kommuneplanen og lokal Agenda 21-strategien. Kommunen kan i disse planer og strategier

have inddraget hensyn til nationale og internationale mål. I så fald beskrives det i

miljørapporten, hvordan der er taget hensyn til mål opstillet i den kommunale plan. Dette vil

være en optimal situation, da miljøbeskyttelsesmål her er fuldt integreret i planberedskabet.

Hvordan tages hensyn til miljøbeskyttelsesmål?

Det ideelle, set fra en miljømæssig synsvinkel, er, at planer allerede i tilblivelsesprocessen

præges af miljøbeskyttelsesmål. Derfor er det vigtigt at afdække de relevante

miljøbeskyttelsesmål så tidligt som muligt i processen. Det er en bagvendt proces at udarbejde

en plan og så først bagefter forsøge at inddrage hensyn til miljøet i planen.

Miljøvurderingsprocessen kan medvirke til, at miljøhensyn indtænkes i planen allerede i den

første idéfase. Den ansvarlige myndighed kan fx udarbejde en oversigt over kommunale

miljøbeskyttelsesmål og relatere dem til internationale og nationale mål. Myndigheden kan

efterfølgende tage udgangspunkt i oversigten, hver gang de gennemfører en miljøvurdering.

Forbindelser til andre relevante planer

I miljøvurderingen skal den ansvarlige myndighed vurdere mulige forbindelser til andre

relevante planer. Relevante planer og programmer kan dække det samme emne, det samme

geografiske område eller naboområdet. Målet er at sikre, at planen er i overensstemmelse med

andre relevante planer og programmer. Opgaven vil også hjælpe med at identificere, hvor der

kan opstå kumulative virkninger.

Når planen er holdt op mod internationale og nationale mål, vil følgende foreligge:

- De udvalgte miljøbeskyttelsesmål - disse kan være både internationale og nationale

mål.

- En beskrivelse af, hvordan planen eller programmet forholder sig til disse

miljøbeskyttelsesmål.

More magazines by this user
Similar magazines