Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om miljøvurdering af planer og ... - Naturstyrelsen

Kommuneplanens revision skal tages op hvert 4. år, når planstrategien udarbejdes. Derfor kan det være

hensigtsmæssigt med en samlet overvågning af henholdsvis kommuneplanen, planstrategien og de

lokalplaner, som udarbejdes i henhold til kommuneplanens rammer.

52

VEJLEDNING

For planer og programmer, som ikke revideres med faste intervaller, vil det være nødvendigt at

fastlægge tidspunkt og hyppighed for overvågningen af den konkrete plan eller program. For en

række sektorplaner er der ikke konkrete krav til, hvor ofte de skal revideres.

Organisering af overvågning

Loven kræver, at miljørapporten beskriver de påtænkte foranstaltninger vedrørende

overvågning. Heri ligger accepten af, at planprocessen ikke er overstået, samt at det endelige

indhold af planen ikke er kendt, når miljørapporten udarbejdes. Der er altså alene tale om

påtænkte foranstaltninger.

Det endelige overvågningsprogram skal dog være fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af det

sammenfattende redgørelse, som skal offentliggøres sammen med den endeligt vedtagen plan

eller program.

Muligt indhold af et overvågningsprogram

EKSEMPEL

Miljøparameter/mål Menneskers sundhed og sikkerhed

Hvad skal overvåges (indikator)? Antal uheld pr. personkm. i bil, på cykel, ved gang

Hvor kommer data fra? Politiet

Hvor ofte? Årligt

Hvornår skal der gribes ind? Ved stigning i uheld > 10% for enhver

Kvalitetssikring med henblik på fremtidige miljørapporter

Overvågningen kan indirekte betragtes som en kvalitetssikring af miljøvurderingen.

Overvågningen kan anvendes i det videre arbejde med miljøvurdering af planer og

programmer, ligesom overvågningen kan være med til at fremme, at kvaliteten af

miljøvurderinger i fremtidige miljørapporter gives et løft.

Når overvågningen er tilrettelagt, skal følgende være offentligt tilgængeligt:

- I den sammenfattende redegørelse er beskrevet, hvordan myndigheden vil

overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet.

- Resultaterne af overvågningen skal være tilgængelige for offentligheden og kan

indgå i revisioner af planen eller andre planforslag.

More magazines by this user
Similar magazines