Lærervejledning - Odense Bys Museer

museum.odense.dk

Lærervejledning - Odense Bys Museer

Til læreren

Emnekufferterne Fra jæger til bonde giver eleverne mulighed for at ”røre ved stenalderen”.

Sættet består af tre kufferter, der indeholder et udvalg af genstande fra ældre og yngre

stenalder, nemlig redskabstyperne økser, pile og skærende redskaber, samt tilhørende

materialer.

Vær opmærksom på, at genstandene er originale oldsager – så pas godt på dem (genstande

af ben er rekonstruktioner).

Kufferternes indhold:

Oldsager (kuffert nr. 1 og 2)

Hæftet Fra jæger til bonde. Hæftet indeholder en beskrivelse genstandene ud fra

datering, form, fremstillingsmåde samt funktion. Desuden er der tegninger af alle

genstande. Tegningerne er også vedlagt som overhead og på cd-rom. Hæftet henvender

sig til lærer og ældre elever. En præsentation af genstandene bør kombineres med, at

eleverne selv får mulighed for at røre og undersøge de forhistoriske genstande – med

forsigtighed! (kuffert nr. 3)

Bogen Stenalder – jægeren bliver bonde. Bogen er vedlagt som klassesæt og kan

anvendes som grundbog. Bogen henvender sig nok især til mellemtrinet. Der er

udarbejdet et opgavesæt bestående af 10 opgaver med spørgsmål til bogens kapitler (se

lærervejledning og opgavesæt til Stenalderen – jægeren bliver bonde). (kuffert nr. 3)

Billedserien Sådan foregår en arkæologisk udgravning. Billedserien er vedlagt

som diasserie og på cd-rom, hvor den er suppleret med en billedtekst. Billedserien sætter

fokus på, hvordan vores viden om oldtiden er opnået, og den illustrerer udvalgte

arkæologiske fagudtryk. (kuffert nr. 1)

Filmen Har fortiden… - en fremtid? Hvad graver de efter? samt tilhørende hæfte

med ideer til undervisningen. Filmens formål er: ”… at genskabe fascinationen af den

moderne arkæologi ved at give et indblik i arkæologernes faglige hverdag og metoder”.

Filmen henvender sig til lærere og elever i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet eller

HF. (kuffert nr. 2)


Forslag til aktiviteter:

• Grutning af korn til mel på kværnsten. I stenalderen fandtes hvedearterne

emmer, enkorn og dværghvede samt nøgen 6-radet byg. Vælg hvedekerner

eller evt. speltkerner. Der findes en kværnsten på Odense Bys Museer, der kan

lånes i forbindelse med lån af kuffertsættet.

• Bag en portion ”stenalderbrød”. Brødene bages uden hævemiddel. Groft

hvedemel, malet på kværnsten, æltes med vand, kærnemælk eller mælk til en

fast, stiv dej. Det gruttede mel kan evt. suppleres med indkøbt grovmel og

skårne eller knækkede hvedekerner. Form til små flade, runde brød, og bag

dem på brændte lerplader eller en jernplade over bål, eller i ovn.

• Flinthugning. Flint findes i naturen, og det er nemt at eksperimentere med

flinthugning. Eleverne kan iagttage slagbuler på de selvhuggede flintafslag og

dermed se, hvordan bearbejdet flint ser ud. Husk sikkerhedsbriller.

• Lav en lille model af spidsbundet lerkar fra ældre stenalder med pølseteknik

(”Stenalder – jægeren bliver bonde” s. 43).

• Lav en kopi af en spæk- og olielampe af ler fra ældre stenalder (”Stenalder –

jægeren bliver bonde” s. 39). Med lampeolie og en væge kan den brænde.

Udlånsbetingelser:

Oldsager med tilhørende materiale udlånes gratis til skolerne. Til gengæld regner vi med,

at I passer på tingene: Oldsagerne er uvurderlige museumsgenstande.

Den lærer, som har tegnet sig for lånet, er ansvarlig for kuffertsættet, så længe det er på

skolen. Kufferterne må ikke være uden opsyn.

Kufferterne efterses efter brug af den ansvarlige lærer og afleveres i samme stand som

ved modtagelsen.

Mangler i kufferterne meddeles til Servicesekretariatet ved Odense Bys Museer tlf. 65

51 46 01 eller ved tilbagelevering.

More magazines by this user
Similar magazines