Genopfrisk din viden om kort på side 8

gst.dk

Genopfrisk din viden om kort på side 8

40

y UDG IVELSER

køjen. I haven er vi tættere naturen, og her er

mange muligheder for at tage miljøvenlige valg.

Sprøjtemidler er den lette og hurtige vej til en pæn

have, men de kan også udgøre en potentiel risiko

for miljøet, fordi sprøjterester kan sive ned og

forurene grundvandet. Miljøstyrelsen opfordrer

derfor i en ny kampagne haveejere til at tænke sig

om en ekstra gang, inden sprøjtemidlerne lægges

i indkøbskurven eller hentes frem fra haveskuret.

Der fi ndes andre metoder, der fi nt kan bruges i

stedet for sprøjtemidler.

MST, 2010

Miljønyt.dk

I Miljøstyrelsens elektroniske nyhedsbrev kan man

denne gang få gode råd om, hvordan man holder

myrere væk fra sit hjem, man kan læse om at

der er stort potentiale i at fi nde alternativer til

problematiske kemikalier og om at forurening og

kemikalier optager danskerne.

Læs mere www.miljoenyt.dk

MST 2010 nr. 55

Kort & Matrikelstyrelsen

www.kms.dk

Metode til at følge vandstandsstigningstakten

i de danske farvande

Klimaændringer har

skabt et behov i samsamfundet for at kunne

følge udviklingen i

vandstandsstigningen

meget nøje.

Mange af landets

kommuner arbejder

med deres egne

lokale klimatilpasnings

strategier. Det

kan for fastlandskommunerne dreje sig om varsling

og sikring mod oversvømmelse fra vandløb

og søer. Kystkommunerne er desuden nødsaget

M I L J Ø D A N M A R K N R . 3 J U N I 2 0 1 0

Metode til at følge vandstandsstigningstakten

i de danske farvande

Per Knudsen, Karsten Vognsen

TECHNICAL REPORT NO. 08

til at forholde sig til kombinationen af højere

vandstande samtidig med store koncentrerede

nedbørsmængder samt hvilken betydning disse

forhold vil få for lavtliggende og kystnære områder.

Med baggrund i de mange vidt forskellige bud

de kommende års vandstandsstigning er der et

stort behov for noget mere konkret – noget der

kan dokumenteres i tal og målbare størrelser. På

samme måde er der stor efterspørgsel disse

oplysninger statsligt og regionalt niveau fra

både Stormrådet, DMI, farvandsvæsenet, Kystdirektoratet

og Miljøministeriet.

Technical report 8

KMS, 2010

Veje til en hydrologiegnet højdemodel

Danmarks Højdemodel

(DHM) er en

landsdækkende digital

højdemodel baseret

laserscanning fra

fl y. Kort & Matrikelstyrelsen

(KMS) har

indkøbt DHM med

brugsret til hele

staten gennem et

udbud, hvor kontrakten

giver kommunerne mulighed for at købe DHM

direkte hos leverandøren. KMS har gennemført en

meget omfattende leverance- og kvalitetskontrol,

og DHM er fra december 2009 tilgængelig i en

kvalitetsgodkendt version. Højdemodellen kan

benyttes til mange formål i både stat og kommuner,

og fælles for de fl este anvendelser er, at DHM

vil indgå i opgaveløsningen sammen med andre

datasæt. Vandområdet er ingen undtagelse. Når

det skal vurderes, hvor der er risiko for oversvømmelse,

er det naturlige første valg at benytte en

højdemodel og farve modellen blå op til en given

kote – det der er blåt oversvømmes. Metoden er

enkel men desværre oftest meget misvisende,

da der hverken tages højde for mulige til- og

Veje til en hydrologiegnet højdemodel

Nynne Sole Dalå og Thomas Knudsen

TECHNICAL REPORT NO. 07

afl øb, overfl adens beskaffenhed, varigheden af

vandvirkningen eller eksisterende barrierer som

fx diger. Skal der laves troværdige vurderinger skal

der indgå mange typer af data, realistisk modellering

af vandets bevægelser i landskabet, og i

nogle tilfælde kan det kræve tilpasninger af den

eksisterende højdemodel. Denne rapport samler

resultaterne af en undersøgelse af behov for og

krav til en Danmarks Højdemodel, der er tilpasset

hydrologiske anvendelser – en DHyM.

Technical report 7

KMS, 2010

Indledende gennemgang af KMS’

transformationsbibliotek.

En personlig gennemgang af KMS’ transformationsbibliotek,

der har en lang historie: koden

er skrevet over en periode 30-40 år af fl ere

forskellige programmører Men koden har aldrig

været sendt en tur gennem de teamunderstøttende

hjælpesystemer som gennem de sidste

ca. 25 år, er drevet frem inden for open source

udviklingskulturen.

KMS står imidlertid over for et generationsskifte

mht. vedligeholdelse af koden. Derfor giver det

god mening dels at undersøge koden nærmere,

dels at overveje hvordan den kodemængde der

skal vedligeholdes af KMS og direkte samarbejdspartnere

kan reduceres.

Technical report 6

KMS, 2010

kort – Nye udgaver

Marts 2010:

Kort C, Danmark med omgivende farvande. 4.

udgave.

Kort D, Danmark, Søgrænser. 1. udgave. (Tidligere

Kort f)

April 2010:

Kort 102 (INT 1302), Kattegat S-lige del. 8. udgave.

More magazines by this user
Similar magazines