Hornbæk Idrætsforening Informerer - TIL 3100.DK

3100.dk

Hornbæk Idrætsforening Informerer - TIL 3100.DK

Stiftet 9.April 1908

Hornbæk

Idrætsforening

Informerer

Juni 2002, 27. årgang Nr. 5

1


HIF Hoved-bestyrelse

Formand

Peter Poulsen ............... 49701103

Kleinsmedevej 11 3100 Hornbæk

E-mail: peterp@danskmetal.dk

Næstformand

H.H. Schmidt .............. 49700984

Hattemagervej 1 3100 Hornbæk

E-mail: hatten 1@get2net.dk

Kasserer

Jørn Lien ....................... 49704828

Sauntevej 111 3100 Hornbæk

E-mail: revision@lien.dk

Sekretær

Dorthe Lykkegaard ..... 49703580

Holmegårdsvej 3 3100 Hornbæk

E-mail: lykkegaard@pc.dk

Suppleant

Anne Marie Jørgensen . 49702848

Kleinsmedevej 6 3100 Hornbæk

E-mail: mums@pc.dk

- samt Afdelingsformændene

Nye klubhus & Hornbækhallen

49702791 fax: 49702503

kontortid: hverdage kl.9-11

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Gl. klubhus ................ 49702725

Halinspektør

Stig Petersen ................ 49702064

Mobil ............................ 40255864

Drejervej 15 3100 Hornbæk

Hjemmeside: www.3100.dk

jb@bc-solution.dk

Redaktør:

Lone Schmidt 4970 0984

Hattemagervej 1

3100 Hornbæk

E-mail: hif-info@mail.dk

Sats og tryk:

A-Print, Bybjergvej 15,

3060 Espergærde

OPLAG:

5700

Stof til næste nummer

senest lørdag d. 3. august

kl. 22.00

HOVEDAFDELINGEN

HORNBÆK IDRÆTSFORENING

Dette nummer af klubbladet er tænkt som en præsentation af

Hornbæk Idrætsforening der med sine over 3100 medlemmer

er Helsingør Kommunes største idrætsforening, med 16

afdelinger som spænder vidt fra idrætsmæssige til kulturelle

aktiviteter.

Hornbæk Idrætsforening blev sidste år af DGI, Frederiksborg

Amt, kåret som Årets Lokal Forening 2001.

Hornbæk Idrætsforening sætter især børn og unge i centrum,

men også voksne i alle aldre er selvfølgelig med til at gøre det

sociale og kulturelle islæt til et vigtigt element i en forening

som vores.

Men der er altid plads til nye medlemmer og andre der har lyst

til at give en hånd med til gavn for fællesskabet, så hold dig

ikke tilbage for at blive en del af en velfungerende forening der

sætter det sociale islæt og sammenhold i højsædet.

Foreningernes dag

Lørdag den 27. juli afholdes på Hornbæk havn ”Foreningernes

dag”. Her vil mange af Hornbæks foreninger herunder

Hornbæk Idrætsforening komme og lave forskellige aktiviteter

og gøre ”reklame” for sig selv. Der vil også være Tivoli på

havnen denne dag.

Så kom ned på havnen lørdag den 27. juli og se om ikke der

også er et eller andet foreningstilbud til dig og din familie.

Havnefesten

Søndag den 28. juli er der Havnefest, og underafdelingerne

opfordres til at bidrage med børneaktiviteter på pladsen. Henvendelse

herom skal ske til Susanne Holst på tlf. 49701508.

Vi kan også godt bruge nogle personer til at hjælpe søndag og

oprydning mandag. Underafdelingerne opfordres ligeledes til

at tilmelde navngivne personer til Susanne Holst.

Se i dagspressen om det nærmere program for årets Havnefest,

men allerede nu kan jeg røbe at et af hovednavnene bliver

Tivolis Big Band under ledelse af Peder Kragerup som vil underholde

på udendørs scenen.

Her ser vi nogle af Hornbæk Idrætsforenings idrætsudøvere.

2


Idrætsskole

Hornbæk Idrætsforening arrangerer igen i

år i et samarbejde med DGI Frederiksborg

Amt, idrætsskole i dagene 14.-15.-16. oktober

2002 (Efterårsferien) på Hornbæk Idrætsanlæg,

Hornbæk Skole samt i Hornbæk Plantage.

Planen er, at der åbnes op for deltagelse af

max. 100 børn i alderen 7-14 år til en pris af

ca. 450 kr. pr. barn, hvor børnene får mulighed

for at prøve kræfter med sig selv og søge

udfordring i alternative sports- og idrætsgrene.

For at sådan en idrætsskole kan gennemføres,

kræver det selvfølgelig, at idrætsforeningen

stiller med det nødvendige antal instruktører

og ledere, så vi forventer, at de underafdelinger,

der tidligere har fået brev om

dette, bakker op om idrætsskolen, og udpeger

det nødvendige antal instruktører, ledere

og hjælpere.

Hjælpere kunne godt være forældre og andre

pårørende, der har lyst til at give et nap

med i de 3 dage.

Indbydelserne til idrætsskolen vil blive udsendt

i starten af august måned gennem

Hornbæk Skole og idrætsforeningen.

Nærmere oplysninger om idrætsskolen kan

fås ved henvendelse til Kirsten Grønlund,

49703902,

Ole Raslow, 49281161 eller Dorthe

Lykkegaard, 49703580.

Pædofiliattest

Hornbæk Idrætsforenings hovedbestyrelse

besluttede sidste år som den første idrætsforening

i Helsingør kommune, at alle afdelinger

per 1. januar 2002 skulle indføre den

særlige pædofiliattest i forbindelse med alle

nyansættelser af instruktører og trænere, der

skal have med børn og unge under 15 år at

gøre.

3

Med indførelse af pædofiliattest i samtlige

afdelinger har Hornbæk Idrætsforening

sendt et signal om, at vi vil være på vagt

overfor den risiko, der er for seksuel krænkelse

af børn og unge i en idrætsforening.

Dog skal pædofiliattesten ikke opfattes som

en fuldstændig sikring mod overgreb af børn

og unge, men medvirke til og vise, at vi er på

vagt og vil slå hårdt ned overfor eventuelle

krænkere.

Afdelingerne

Nærmere oplysninger om de enkelte afdelinger

kan ses i dette klubblad eller kan fås

ved henvendelse direkte til den enkelte afdeling

eller til undertegnede.

Dette er sidste klubblad inden sommerferien,

så fortsat god sommer, og husk at bakke op

om Hornbæk Idrætsforenings mange arrangementer

der er på og uden for Hornbæk

Idrætsanlæg i løbet af sommeren.

Næste nummer af klubbladet udkommer i

august måned.

Med venlig hilsen

Peter Poulsen

Hovedformand

ANNONCER

49 70 09 84

V e-mail:

hif-info@mail.dk


Idrætsskole for børn og unge i efterårsferien 2002

Hornbæk IF gennemfører i lighed med de sidste 2 år i samarbejde med bl.a. DGI en

idrætsskole over 3 dage i skolernes efterårsferie. Idrætsskolen bliver for børn og unge

fra 1.klasse og op til 16 år.

Formålet er bl.a. at give børn mulighed for at prøve kræfter med sig selv og søge

udfordring i alternative sports- og idrætsgrene samt at give børn og unge, der ellers

ikke deltager i det etablerede idrætsliv, mulighed for at prøve forskellige idrætsformer

af. Der vil på idrætsskolen 2002 i særlig grad blive lagt vægt på spændende

aktiviteter for de 12 – 16 årige.

Idrætsskolen afvikles på Hornbæk Idrætsanlæg, Hornbæk Skole og i Hornbæk Plantage.

Prisen for at deltage i de 3 dages idrætsskole vil være ca. 450 kr. Nærmere

oplysninger og tilmeldings skema vil efter sommerferien blive udsendt via Hornbæk

Skole eller vil kunne ses på vores hjemmeside www.3100.dk

Med venlig hilsen

på hovedafdelingens vegne

Ole Raslow, Hornbæk Fritidshjem ( 49 28 11 61 e-mail: raslow@familie.tele.dk

Kirsten Grønlund, koordinator af idrætsskolen

( 49 70 39 02 e-mail: holmen13b@ofir.dk

Dorthe Lykkegaard, sekretær i hovedafdelingen

( 49 70 35 80 e-mail: lykkegaard@pc.dk

Bliv passivt medlem af Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening er med sine godt 3000 medlemmer en af Nordsjællands største foreninger

med 16 afdelinger, som spænder vidt fra idrætsmæssige til kulturelle aktiviteter. Hornbæk

Idrætsforening sætter især børn og unge i centrum, men også voksne i alle aldre er selvfølgelig

med til at gøre det sociale og kulturelle islæt til et vigtigt element i en forening som vores.

Men der er altid plads til nye aktive medlemmer, og andre der bare har lyst til at støtte det arbejde,

der gøres i foreningen, og engang imellem har lyst til at hjælpe ved et af de mange arrangementer,

der er i Hornbæk Idrætsforening. Det kunne også være, at man havde lyst til at blive en del af det

team, der består af frivillige værter i klubhuset og kiosken.

Bliv derfor passivt medlem for kun 100,- kr. om året og vær med til at støtte sporten, det

kulturelle og alt det andet vi laver i Hornbæk Idrætsforening.

Udfyld blanketten, og send den til Kasserer Jørn Lien, Sauntevej 111, 3100 Hornbæk, og du vil

herefter modtage et girokort på 100 kr. Når du har betalt dette beløb, er du passivt medlem og

dermed med til at støtte Hornbæk Idrætsforening.

Peter Poulsen, Hovedformand

Navn:

Adresse:

Postnr: By:

Tlf. nr:

4


Idrætsskole i Hornbæk i dagene

14. – 15. og 16. oktober 2002

OBS.: TRÆNERE / INSTRUKTØRER – OG

HJÆLPERE - SØGES!

Hornbæk IF har de sidste 2 år i samarbejde

med DGI og fritidshjemmene i Hornbæk afholdt

en idrætsskole over 3 dage i skolernes

efterårsferie.

45 børn deltog det første år, sidste år 60 børn

– begge gange med instruktører og trænere

fra HIF, fritidshjemsmedarbejdere og to friluftsinstruktører

fra DGI. Idrætsskolen var

planlagt i et samarbejde mellem

instruktørerne og DGI – en god og positiv

oplevelse for både deltagende børn og

voksne. Børn og forældres store interesse for

idrætsskolen gør, at vi gerne vil gentage og

udvikle idrætsskolen fra Hornbæk IF’s side.

Idrætsskolen 2002 finder sted i dagene 14. –

16.oktober. Idrætsskolen er for alle børn og

unge fra 1.klasse og op til 16 år. Idrætsskolen

2002 vil have særligt fokus på aldersgruppen

12 – 16 årige og på aktiviteter for denne

gruppe.

Vi mangler trænere / instruktører til at udforme,

udvikle og afvikle Idrætsskole 2002 i

Hornbæk. Insstruktører skal være over 18

år.Som instruktør forpligter man sig ud over

selve idrætsskolen til at deltage i et weekendkursus

fra fredag til søndag. Kurset, som afholdes

i samarbejde med DGI, har dels til

formål at få alle trænere og instruktører rystet

sammen, dels at få præsenteret rammerne

for skolen og planlagt årets idrætsskole.

Kursets præcise indhold vil blive oplyst,

når vi ved, hvem der vil deltage. Kurset

afholdes weekenden den 30. august-1. september.

Søndag den 13. oktober om eftermiddagen

mødes alle til en kort opsummering.

Til orientering skal det oplyses, at alle instruktører/trænere

får kr. 1.200,- i omkostningsgodtgørelse

for at deltage – som kompensation

for tabt arbejdsfortjeneste. Ud over trænere/instruktører

vil der også være brug for

nogle personer, der har lyst til at hjælpe med

praktiske opgaver i løbet af de tre dage. Såfremt

der er nogle, der kunne tænke sig at

give en praktisk hånd med nogle timer, må I

også gerne henvende jer om det.

5

Tilmelding

Vi håber på positive tilbagemeldinger fra Jer

snarest og senest d. 1. juli 2002

Med venlig hilsen på hovedafdelingens vegne

Ole Raslow, Hornbæk Fritidshjem

( 49 28 11 61 e-mail: raslow@familie.tele.dk

Kirsten Grønlund,

koordinator af idrætsskolen

( 49 70 39 02 e-mail: holmen13b@ofir.dk

Dorthe Lykkegaard,

sekretær i hovedafdelingen

( 49 70 35 80 e-mail: lykkegaard@pc.dk

VÆRTER SØGES:

Har Du/I:

nogle aftner tilovers

lyst til at møde nye mennesker

mulighed for at bruge lidt af jeres fritid

på vores klubhus

Vi har brug for:

ægtepar/singler der har overskud til

at gøre en lille indsats

ægtepar/singler der ønsker at stifte

nye bekendtskaber

ægtepar/singler der har lyst til nogle

aftner i vores klubhus

Hornbæk Klubhus har i dag ca. 35 frivillige

værter, der består af ægtepar og singler.

Værterordningen går i sin enkelthed ud på,

at man passer Klubhuset i Hornbæk hallen

i en uge eller flere uger om året fra mandag

til søndag. (fredage er klubhuset lukket)

Det er frit om man ønsker at være der alene

eller om man ønsker at dele ugen/ugerne

med andre. Det sidste giver mulighed for

ikke at være tilstede hver aften.

Der kan være travlt i week-enden, men til

hverdag er det stille og roligt. Af og til er der

ikke er noget særligt lørdag og søndag.

At være vært giver Dig muligheden for at,

lære nye mennesker at kende og evt. lære

den klub at kende, hvor evt. jeres børn bruger

en stor del af deres fritid. Det kræver

ikke noget særligt, blot man kan riste et par

pølser og servere en ostemad og ellers lange

slik , sodavand, øl og kaffe over disken.

Har du lyst til at tilmelde dig værterordningen

så kontakt Elle Svendsen på tlf.

4970 2386.

Klubhuset i Hornbækhallen hører under HIFhovedafdeling.

De ulønnede værter gør en god

indsats og de er med til at klubhusets omsætning

giver overskud. Dette overskud tilfalder

HIF-hovedafdeling, som igen anvender midlerne

til Hornbæk idræt.

Værterne bliver hvert år indbudt til værterfest.

Værterfesten afholdes 1. lørdag i marts.


BENZIN OG NÆRKØB TIL NETTO PRISER

Super 95 oktan

efter 01.05.01

Fyringsolie

lån gratis trailer

Hos Kirsten og Lars

Hverdage 6. 30 -22. 00 • Weekend 7. 00 -22. 00 Ndr. Strandvej 312 Tlf. 4970 2071

HORNBÆK

4976 00 40 - 2711 7700

KØRESKOLE

Små hold

DVD undervisningsudstyr

6

Udlejning af DVD

og video

Friskbagt brød

Pølser m/mos

Kirsten Stilling

Øresundsvej 20

3100 Hornbæk

www.kirstenskoereskole.dk

medlem af DKU


Bestyrelsen:

Formand

Niels Fritzbøger 4970 0773

Rødtjørnevej 8,

3100 Hornbæk

(nfr@nccrs.dk)

Næstformand

Kjeld Hansen 4970 2477

Jupitervej 67,

3100 Hornbæk

(keldh@mobilixnet.dk)

Sekretær

Liselotte Kartman 4838 0000

direkte: 4838 0002

Holmevænget 2C,

3100 Hornbæk

(lika@buksesnedkeren.dk)

Kasserer

Karin Mathiesen 4970 0440

Havreholmvej

3100 Hornbæk

(kasm@bgbank.dk)

Banefordeler

Margit Fritzbøger

4970 0198

4970 0183

Bødkervej 18,

3100 Hornbæk

Suppleant

Spilleudvalg:

Motionistformand

Hans Jørgen Beck 4970 2230

Ole Piis Vej 4,

3100 Hornbæk

(hjb@bc-solution.dk)

Seniorformand

Mette Fritzbøger 3918 0626

Lyngbyvej 136 4.tv.

København Ø

(mettefritzboeger@hotmail.com)

Juniorformand

Christine Bogattke 4970 1323

Videvænget 1

3100 Hornbæk

Mobil 2254 4321

(bogatteservice@mail.tele.dk)

Turneringsudvalg

Anette Christoffersen 4970 0358

Holmegårdsvej 5

3100 Hornbæk

BADMINTON

HEJ……………

Vi er omkring 60 ungdomsspillere som mødes mandage kl.

14-16 hvor vi har frit spil under træner opsyn. Onsdage kl. 14-17

hvor vi inddelt i hold øver slag, benarbejde laver andet sjov, så vi

bliver bedre til at spille badminton. Vores træner er Jørgen Kjeldstrøm

som får hjælp af diverse hjælpetrænere.

Har du lyst til at være med ????

kan du inden sæsonstart kontakte ungdomsformændene Mette

eller Christine. Ellers mød i hallen fra august (når skolen starter)

på de ovennævnte tider så vil der være en til at tage imod

dig.

Sportslige hilsner Ungdomsformændene

Vi minder lige om vores årlige introweekend d. 23-25 august.

Hvor alle ungdomsspillere, nye som gamle, er velkomne til en

weekend med leg, badminton og andet sjov. I denne weekend

vil det også være muligt at møde træner og hjælpetrænere så I

kan se hvem vi er.

På gensyn Ungdomsformændene

Fælleshold mandag kl. 20-22

Hver mandag fra kl. 20-22 spilles der badminton i hallen. Træningen

består af en blandet flok af veteraner, seniore og de

ældst af ungdomsspillerne. Ansvaret for træningen har Jørgen

Kjeldstrøm. Lyder det som noget for dig så mød op i august

hvor sæsonen starter. Til næste sæson har vi allerede tilmeldt

et seniorhold og et veteran udover motionistholdene (se videre

i teksten).

Diverse oplysningen inden sæsonstart kan indhentes hos Mette

Fritzbøger ellers ses vi til august.

Sportslige hilsner Mette

På badminton afdelingens vegne vil jeg gerne takke alle for

sæsonen 2001 -2002, jeg håber at alle holdlederer og de frivillige

hjælpere som har deltaget i det stor arbejde i denne sæson

nu kan holde en velfortjent sommerferie, så i er klar til den

kommende sæson hvor vi for store opgaver at løse.

I ønskes alle en god sommerferie

Hilsen Formanden

NYT NYT NYT

Vi har udvidet med baneudlejningen i Hornbæk hallen.., så nu

tilbyder vi spil, i den kommende sæson, på lørdage fra kl. 15.00 -

18.00 !

ÆNDRING ÆNDRING ÆNDRING

Spilletiden for badminton på Hornbæk Skole er ændret.......

Søndag spilles der nu fra 9.30 til 11.30 !!

Ved spørgsmål kontakt banefordeler Margit Fritzbøger

7


Formand

Henrik „Hønse“ Paulsen

4970 0825

Hornbækgårdsvej 37

3100 Hornbæk

hansol@mail.tele.dk

Kasserer

Per Thordal

4926 2260

Sudergade 12D-2.tv

3000 Helsingør

Sekretær / PR

Jonna Fritzen

4970 2361

Willmoesvej 11

Kølbåde

Kristian Dalsgaard

Willemoesvej 17B

Motorbåde

Hans-Erik Nørgaard

4970 1742

Sauntevænget 13 B

Optimister

Jens Pedersen

Stolemagervej 12

4970 0969

Joller

Michael Kørner

4970 1082

Løvvænget 18 B

Klubhus / materiel

Freddie Petersen

4970 2268

Hornbæk Bådeklub

4970 2398

Havnevej 30

Kantine - klubhus udlejning,

nøgleudlevering. & afregning

Nis Kragelund

4970 1276

Skovvænget 16C

3100 Hornbæk

HORNBÆK BÅDEKLUB

LØRDAG DEN 27. JULI AFHOLDES DER

FORENINGSDAG I HORNBÆK

Hornbæk Bådeklub kan alle interesserede komme ned og få

en sejltur. Optimist-og jollesejlere sejler fra kl. 10,00 - 14,00 og

voksne kan komme ud og sejle fra kl. 12,00 til ?? Vi håber så

mange som muligt vil benytte sig af denne chance og opleve

glæden ved at være på havet. I forbindelse med arrrangementet

opsætter vi en liste i bådeklubben, hvor vi opfordrer bådejerne til

at melde sig så alle kan komme ud og sejle. Om aftenen bliver

der afholdt en foreningsfest, i lighed med sidste år. Efter middagen

spiller „Blå mandag“ op til dans så skynd Jer at købe billetter

hos Margit (damefrisør) på Friisvej.

Skriv nu denne vigtige dato op i lommebogen og på gensyn.

Jonna

Hornbæk Bådeklub

Invitation til Hornbækfest

Succes’en fra 2001 med en aftenfest for Hornbækkerne gentages

i år lørdag den 27. juli kl 18.30 i det store telt ved østre mole på

Hornbæk Havn.

Menu: Kalle´s fiskebuffet

Underholdning: Jazzbandet Blå Mandag

Pris pr. deltager kr. 150,00

Billetsalg: Salon Musette, A.R. Friisvej 2 og Helms Farvehandel,

Ndr. Strandvej 343

På gensyn

Havnefestkomiteen

Invitation til alle Hornbæks familier og gæster

Gó Dag Dag

- aktiv foreningsdag i det fri

Lørdag den 27. juli inviterer foreningslivet i Hornbæk byens

borgere og gæster til en stor aktiv oplevelse på Hornbæk Havn

og strand.

Hornbæk er kendt for sit aktive foreningsliv, hvor så godt som

alle byens borgere er medlem af mindst to lokale foreninger.

Familietraditionerne holdes ofte i hævd, så der hvor mor eller

far er aktive, der bliver Benjamin og Sofie det som regel også.

Men der er også de mange andre tilbud, og hvornår har familien

i det daglige mulighed for- og tid til at ”snuse” til dem og deres

spændende aktiviteter? Og ikke mindst kan det være vanskeligt

som nytilfyttet at danne sig et overblik over Hornbæks mangfoldige

foreningsliv.

8


DERFOR…

Lørdag den 27. juli fra kl. 9.00 – 16.00 invitere

byens foreninger til Go´Dag Dag. Der er lagt

op til en aktiv familiedag, hvor de medvirkende

foreninger vil præsentere netop deres

interesseområde og hvor alle der har lyst

kan deltage i udfoldelserne.

Hele Hornbæk Havn og Østre strand vil være

omdannet til et stort levende ”marked”, hvor

alle uanset alder kan være med.

Kom og tag dysten op med byens

petanquespillere, spring ind i gymnastikafdelingens

maratongymnastik, scor på ”De

blå djævle” fra håndbolden eller skyd med

skytterne fra skytteforeningen. Blot nogle

eksempler på nogle af de ca. 30 ”foreningsforlystelser”

der kan prøves af.

Hornbæks Gó Dag Dag bliver en dag fyldt

med oplevelser og overraskelser både til

lands, til vands og i luften”.

Sæt allerede nu X i familiens kalender ved

den 27. juli. Hold øje med ugeavisen Nordsjælland

eller Helsingør Dagblad onsdag den

24. juli, hvor Gó Dag Dagens program og

listen over de medvirkende foreninger og

aktiviteter offentliggøres.

Vi ses

Horbæks foreninger & Havnefestkomiteen

Kære sejlere

Kom til en festlig eftermiddag lørdag den 22.

juni fra 14,00 til 16,00, hvor troubadurduoen

„King & Kjær“ kommer og spiller harmonika

og guitar musik fra hele verden.

Det er ganske gratis og der kan købes forfriskninger

samt kaffe i baren.

Mød op til en stor oplevelse

på gensyn

Jonna og Kristian

9

HORNBÆK HAVNEFEST 2002

SØNDAG DEN 28. JULI

PROGRAM:

Kl. 09.00: Bådshagen åbner med kaffe

og ostemad

Kl. 09.30: Kogesild og røgede sild på

festpladsen

Kl. 09.30: Brødrene Møller underholder

på scenen

Kl. 10.00: Molebaren åbner

Kl. 10.00: Børneaktiviteterne åbner

Kl. 11.00: Havneforeningen åbner med

fiskefrikadeller og burgere

Kl. 11.30: DGIs børnearrangementer,

med bl.a gamle lege

Kl. 13.00: Skipperkroen og Bådeklubben

åbner med sandwich

Kl. 13.30: Slidskeræs

Kl. 15.00: Tivolis Big Band v/ Peter

Kragerup med Bobo Moreno

som solist på scenen

Kl. 17.00: Havneforeningen serverer

grillet laksefilet til harmonikamusik

Kl. 17.30: Jazzorkesteret ”Blå Mandag”

på scenen

Kl. 19.00: KaditerKadat spiller i Molebaren

Kl. 20.30: ”Sunshine Boys” spiller i Vise

Vers Huset

Kl. 22.30: Festfyrværkeri sponsoreret af

Hornbæk Supermarked v/

Dan Egerup

Kl. 23.30: Festpladsen lukker


Margit Fritzbøger

A.R Friisvej 2 • 3100 Hornbæk Tlf. 4970 0198

ØLPAUSE..!

williams as

10

Snedker/tømrer

kontor 4970 0547

værksted 2025 2816

www.ph-byg.dk

Tlf. 49 70 06 24

Hornbæk Stationsvej 11

3100 Hornbæk

• Service

• Fjernvarme

• Naturgas

• Badeværelser

JAN BORG

VVS INSTALLATØR

Tlf. 4970 0892 • Mobil2013 0892

Støberens Vænge 19 A • 3100 Hornbæk

BK -revision

Registrerede

Revisorer

Bjarne Kring

R¯dtj¯rnevej 11, 3100 HornbÊk

Tlf. 4970 1513

bk@bkrevision.dk

www.bkrevision.dk


Postadresse:

Hornbæk IF

Postbox 48

3100 Hornbæk

email: peter.clausen@mail.tele.dk

Formand:

Peter Østbjerg

Stolemagervej 10

49 70 25 36 - 21 20 50 73

email: p.east@mail.tele.dk

Kasserer:

Betina Porsgaard

Søvænget 29

49 70 11 78 - 49 70 45 05

40 72 52 55

email: info@hornbaek.danbolig.dk

Ungdomsformand:

Steen Nilsson

Løvvænget 29 B

49 70 17 09 - 49 28 37 13

email: sni14@helsingor.dk

Seniorformand:

Isak Lejbowicz

Hybenvej 19

49 70 39 59 - 40 90 58 19

email: sanne-isak@mail.tele.dk

Piger:

Bjørn Hoffmann

Hornebyvej 7

49 70 07 07 - 27 30 66 89

email: b1hoffdk@yahoo.dk

Sponsorer/Reklame:

Henrik Blom

P.S.Krøyersvej 4

49 70 09 48 - 40 58 31 05

email: blom-nielsen@mail.tele.dk

Diverse:

Kim Porsgaard

Søvænget 29

49 70 11 78 - 39 25 65 85

21 42 26 43

email: kporsgaard@chubb.com

Diverse:

Thomas Lynge

Sauntevej 55 B

49 70 44 28 - 26 10 07 75

21 43 60 60

email: thomaslynge@mailme.dk

Sekretær:

Peter Clausen

Saturnvej 24

49 70 33 83

49 70 98 80 – 209

email: peter.clausen@mail.tele.dk

email: peter.clausen@tipsblad.dk

FODBOLD

STJERNEHOLDET PÅ PEDELLA PARK

SØNDAG D 4. AUGUST KL. 12.00

Idrætsforeningen Hakoah, der til daglig hører hjemme i København

og spiller sine hjemmekampe i Ryparken har lånt

vores anlæg denne dag og klubbens førstehold, der til daglig

spiller i den københavnske serie 1 spiller kl. 12.00 mod

Stjerneholdet. Forinden spiller Hakoahs juniorhold mod

Hornbæks juniorhold kl. 10.30.

Der er også arrangeret et stort motionsløb med start fra

Pedella Park kl. 10.00. Løbet er for alle interesserede, og deltagergebyret

på 50 kr. gælder samtidigt som entré til kampen.

Der er præmier til de tre bedste. Nummerudlevering fra

kl. 9.00, og der er mulighed for omklædning på anlægget.

Dagens hovedbegivenhed er kampen mod Stjerneholdet, der

har eksisteret i næsten 40 år, og som hver sommer spiller en

række showkampe rundt omkring i landet, hvor overskuddet

går til den arrangerende klubs ungdomsafdeling.

Holdets trup er stor, og består mest af gamle divisions- og

landsholdsspillere som f.eks. Mark Strudal, Per Wind, Bent

„Turbo“ Christensen, Henrik Larsen, Søren Busk, Jakob Friis

Hansen, Tommy Christensen, Jørgen Kristensen, Benny Nielsen,

Kresten Bjerre, Klaus Berggreen og showfolk som de

tidligere boksere Jesper D. Jensen, Jørgen „Gamle“ Hansen

og musikeren Michael Falch. Hvem der er med i Hornbæk

afgøres først få dage før.

Hakoah,s bestyrelse er meget glade for at det travle Stjernehold

kunne afse tid til dette arrangement og forventer mange

tilskuere denne dag, så kom i god tid.

Entréen bliver 25 kr. for voksne og 15 kr. for børn under 14 år.

Hornbæk IF vil sørge for salg af diverse mad og drikke.

11


Træningstider

Ugedag Tidspunkt Hold Træner

Mandag 17,30 – 18,30 Mikroput (94) Carsten Nielsen/Henrik Timmner/

Christian Palm/Anders Fossvald

17,00 – 18,30 Drenge Rolf Thorngaard/Morten Nygaard

18,00 – 19,30 Miniput (92) Henrik Kristensen

17,30 – 19,00 Piger Bjørn Hoffmann

Tirsdag 16,00 – 18,00 Lilleput Jørgen Olsen

17,00 – 18,30 Miniput (93) Richard Lilja/Leif Høy/Gert Poulsen

17,00 – 18,00 Mikroput (95) Steen Egesø

18,00 – 19,30 Junior Simon Olsen/Lars Fisker

19,00 – 20,30 Alle seniorer Brian / Steen / Thor

Onsdag 17,30 – 18,30 Mikroput (94) Carsten Nielsen/Christian Plam

17,30 – 18,30 Miniputpiger Anne Marsengo

17,00 – 18,00 Drenge Rolf Thorngaard/Morten Nygaard

18,00 – 19,00 Poder (96) Per Juel Hansen

18,00 – 19,00 Poder (97 og yngre) Stefan Christoffersen/

Morten Bruun/Torben Schultz

Torsdag 18,00 – 19,30 Junior Simon Olsen/Lars Fisker

17,00 – 18,30 Miniput (93) Richard Lilja/Leif Høy/Gert Poulsen

17,30 – 19,00 Piger Bjørn Hoffmann

19,00 – 20,30 Alle seniorer Brian / Steen / Thor

Fredag 16,00 – 18,00 Lilleput Jørgen Olsen

18,00 – 19,30 Miniput (92) Henrik Kristensen

Information fra ungdomsafdelingen

Forårssæsonen er ved at være slut, og vi trænger nok alle sammen til en velfortjent sommerpause.

De 12 ungdomshold 10 drenge og 2 pigehold har i foråret spillet i SBU’s turnering Herudover

har vores yngste poder været tilmeldt DGI’s podeturnering. Kun fordi alle trænere og ledere

har gjort et kæmpe stykke arbejde, har vi kunnet afvikle træningen og de mange kampe

uden de store problemer. Til vores 7-mands hjemmekampe har vi været glade for de oldboys

og veteraner der har hjulpet os som dommere.

Årets fodboldrejse for ungdomsholdene gik for tredje år i træk til Nørhalne Cup i Kristi

Himmelfarts-ferien. Fire hold – årgang 92, lilleput, drenge og lilleput piger - deltog sammen

med 10 ledere. Som de tidligere år havde vi alle tider tur. Vores piger skulle i år forsøge at

forsvare mesterskabet fra sidste år, men vi mødte desværre nogle meget stærke hold i år, så

det lykkedes ikke at hjembringe pokalen igen. Det bedste resultat var 92’ernes 4. plads –

meget flot. Hvis man vil have yderligere information om turen og resultaterne kan man se

på www.norhalne-cup.dk .

Vi har igen i år haft besøg af vore svenske venner fra Rydabäch til Kræmmermarkedet den

15. og 16. juni, og vi har også lavet en aftale om, at vi besøger dem i begyndelsen af august.

Vores ældste ungdomshold – juniorholdet – forventer vi at sende til en turnering i Italien –

Limone Cup – i efterårsferien, men da det selvfølgelig er forbundet med store omkostninger,

12


kræver det at alle gør en stor indsats for at

skaffe de fornødne midler til denne rejse. Læs

mere under www.limone-cup.dk .

Selv om vi nu har omkring 175 fodboldspillere

i ungdomsafdelingen, er der altid plads

til en til, så hvis der går nogle drenge og piger

rundt i Hornbæk og omegn som har lyst

til at spille fodbold, så kontakt en af trænerne

eller undertegnede. Trænere og træningstider

fremgår også af vores hjemmeside

www.3100.dk under fodboldafdelingen.

Jeg er glad for, at der er stor opbakning fra

træner/lederside omkring ungdomsholdene,

og jeg imødeser den kommende

efterårssæson med stor optimisme og glæder

mig til et forhåbentlig lige så godt samarbejde,

som i foråret.

Kan I alle, både ledere, spillere og forældre,

have en rigtig god sommerferie.

Steen Nilsson, Ungdomsformand

God forårssæson for

førsteholdet

Selvom der i skrivende stund resterer to kampe

inden seniorspillerne kan holde sommerferie,

kan det slåes fast, at forårssæsonen har været

opmuntrende, især for førsteholdet.

Efter oprykningen til serie 2 var der nok ikke

mange, der havde troet på en foreløbig flot

fjerdeplads, her efter ni runder. Andetholdet

har det lidt sværere efter deres oprykning,

men holdet er kommet flot mod slutningen

af foråret, og der mangler så lidt for at holdet

kan komme over nedrykningsstregen.

For både andet- og tredjeholdet gælder det,

at stabilitet fra spillerne afgør holdenes

skæbne. Hvis spillerne prioriterer fodbolden

lidt mere, så kan disse hold hurtigt avancere

i rækkerne.

Old Boys og Veteraner har noget overraskende

haft et svært forår med en del nederlag,

men mange af modstanderne har været

forbløffende gode, og så ville det nok også

hjælpe, hvis der blev trænet lidt mere stabilt

om torsdagen.

Anden halvdel af turneringen indledes lørdag

10. August, og du kan som sædvanlig

følge fodbolden på vores hjemmeside

www.3100.dk

13

SEJT & SMART 2-16 ÅR

v/ Lone Schmidt

Helsingør Bycenter 49 21 16 00


Hornbæk Installationsforretning A/S

Ahrendt-Jensen & Søn

........ Havnevej 6,

... 3100 Hornbæk 49 70 01 75

............... Telefax 49 76 11 75

Alt i elektriske anlæg

Hvidevareservice

EDB-installationer

TV og antenner 49 70 01 75

Simon Jørgensen & Søn A/S

Tømrer- og snedkerfirma

49 13 96 22

Agernvej 7 . 3490 Kvistgård

Anette Nielsen

49 70 02 13

MANDAG LUKKET

14

Stil krav. Det gør vi

5 % dividende

HORNBÆK

Sauntevej 1 . 4970 1984


Fodboldafdelingens talentfulde juniorhold sponseres af RIKA PLAST i Saunte og fører i

skrivende stund deres række. Holdet trænes af Simon Olsen og Lars Fisker og ses her i

deres flotte spilledragt

HJEMMEKAMPE – opdateret 7/6

EFTERÅR

Turneringsplan for alle ungdomsholdene kommer først midt i juli

Søndag 4. august

10.30 Hakoah – Hornbæk (junior) 12.00 Hakoah – Stjerneholdet

Torsdag 8. august

19.00 3. senior – Vapnagård

Mandag 12. august

19.00 Veteran – Brødeskov

Lørdag 17. august

16.00 1. senior – Frederikssund

Mandag 19. august

19.00 Old Boys (p2) – Nivå/Kokkedal

Tirsdag 20. august

19.00 Old Boys (p3) – Rønneholtparken

Onsdag 21. august

18.30 1. senior – Frederiksværk

Torsdag 22. august

18.30 3. senior – Kvistgård

Mandag 26. august

18.45 Veteran – Gilleleje

Lørdag 31. august

14.00 2. senior – Helsingør FC 16.00 1. senior – Skibby

15


Forsikringsarbejde

Alm. Termoruder

Energi Termoruder

Reparationsarbejde

Fortsatsruder

Alm. Glassalg

NærKØB

Engholmvej 3

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 49 25

Fax 49 70 49 23

4975 8571 * 4098 0081

Kvistgaard Tæppemarked

Kongevejen 322 • 3490 Kvistgård

Tlf 49 13 94 94

Inspiration til gulve

DANSK SIKKERHEDS SERVICE

Nordsjællands største Vagt og Alarm firma

Vagtsikring - Tyverisikring

tlf. 7022 2054

Email: vagt@dss.nu www.dss.nu

Havnen * HAVNEKIOSKEN * Hornbæk

Byens eneste rigtige slikbutik!

Ta’-selv-slik (75 boxe) - Hjemmelavet chokolade og flødeboller

Is - øl/vand - Tobak - Konfekture - Aviser - Ugeblade - Telekort

Taletidskort - Skrabelodder - Varelotteriet - Renseservice

Nordkystens største bladudvalg

Tef.: 4970 0354 Fax: 4970 0374 E-mail:Kiosk@post11.tele.dk

16


Trænere og ledere i fodboldafdelingen

Førstehold

Brian Clemmensen, Horsensvej 3, 3000 Helsingør.

20 84 55 66. email: brianclemmensen@get2net.dk

Henrik Jensen, Hornebyvej 80, 3100 Hornbæk

22 36 16 35

Andethold

Steen Jørgensen, Sabroesvej 13 A, 1 th., 3000 Helsingør

49 21 32 32 – 21 77 21 81

Lars Christensen, Smedemosevej 4, 3000 Helsingør

49 75 01 03. email: famchristensen@compaqnet.dk

eller larschristensen@kriminalforsorgen.dk

Tredjehold

Thor Lundgren, Villingebækvej 9 A, 3100 Hornbæk.

49 70 34 12 – 46 30 01 41 – 20 84 25 58.

email: tl@jjstenoggrus.dk – thor.lundgren@get2net.dk

Jens Ole Berthelsen, Ndr. Strandvej 341, 3100 Hornbæk

40 74 95 25

Målmænd

Jørgen Kamstrup, Pilevang 21, 3250 Gilleleje.

48 35 48 58 – 49 11 26 05 – 24 69 26 05.

email: DKJKA@coloplast.com

Massør

Christine Bogattke, Videvænget 1, 3100 Hornbæk.

22 54 43 21.

Old Boys hold 1

Jens Andersen, Drachmannsvej 8, 3100 Hornbæk.

49 70 23 16.

Jan Andersen, Kirkevej 8, 3100 Hornbæk.

49 70 32 69.

Old Boys hold 2

Jesper Lorensen, Uranusvej 1, 3100 Hornbæk.

49 70 41 56.

Veteran

Jens Åge Sørensen, Sauntevej 38, 3100 Hornbæk.

49 70 15 46 – 20 22 15 75.

Ynglinge årgang 84-85

Træner og spiller med senior eller junior.

Junior årgang 85-86-87-88

Simon Olsen, Mælkevejen 1, 3100 Hornbæk.

49 70 43 75 – 51 50 09 95.

email: spjlm@get2net.dk

Lars Fisker, Vestre Stejlebakke 26, 3100 Hornbæk.

49 70 26 29 – 39 53 60 40.

email: lfisker@get2net.dk eller lf@hfjensen.dk

Drenge årgang 88-89-90

Rolf Thorngaard, Skovkrogen 7, 2 th., 2920 Charlottenlund

40 52 35 36 – arb. 49 70 35 35

email: procom@procommerce.com

Morten Nygaard, Pilevej 2, 3100 Hornbæk

49 70 44 09. email: shell.hornbaek@get2net.dk

Lilleput årgang 91

Jørgen Olsen, Bødkervej 2, 3100 Hornbæk

49 70 21 72 – arb. 49 28 38 81

email: olsen.hornb@mail.tele.dk

Torben Jensen, Stjernevej 29, 3100 Hornbæk, 49 70 14 20

Miniput årgang 92

Henrik Kristensen, Heimdalsvej 2, 3000 Helsingør

49 20 36 50 – 40 35 26 50 – arb. 43 29 26 50

email: Henrik.Kristensen@volvo.com

17

Miniput årgang 93

Leif Høy, Løvvænget 12, 3100 Hornbæk

49 70 06 09. email: hol@h-s.com

Gert Poulsen, Søvej 18, 3100 Hornbæk

49 70 41 60. email: gpoulsen@post9.tele.dk

Richard Lilja, Spicavej 11, 3100 Hornbæk

49 70 17 15 – 20 43 99 60.

email: rli@gbs.dk og lilja.richard@post.tele.dk

Mikroput årgang 94

Carsten Nielsen, Spicavej 25, 3100 Hornbæk

49 70 31 13 – 40 26 67 69

email: carlo5b@worldonline.dk

Anders Fossvald, Møllehatten 14, 3140 Ålsgårde

49 70 90 98

Christian Palm, Plantagevej 21, 3100 Hornbæk

49 70 00 55

Henrik Timmner, Månevej 21, 3100 Hornbæk

49 76 12 35 – 40 50 19 07. email: timmner@mail.dk

Mikroput 95

Steen Egesø, Bretagnevej 12 B, 3100 Hornbæk

49 70 31 21. email: egesoe@get2net.dk

Poder årgang 96

Per Juel Hansen, Stjernevej 15, 3100 Hornbæk

49 70 21 17. email: pjhansen@zi.ku.dk

Poder årgang 97 og yngre

Stefan S Christoffersen, Sommervej 7, 3100 Hornbæk

49 70 02 00 – 21 21 40 39 – 45 66 22 44

email: stefan@christoffersen.mail.dk

Morten Bruun, Solvej 5 A, 3100 Hornbæk

49 70 03 00 email: morten.bruun@nordea.com

Torben Schultz, Månevej 4 A, 3100 Hornbæk

49 70 28 76. email: tschultz@timesystem.dk

Piger årgang 87-88 og 89-90

Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, 3100 Hornbæk

49 70 07 07 – 27 30 66 89.

email: b1hoffdk@yahoo.com

Henrik Jensen, Løvvænget 21, 3100 Hornbæk

49 70 31 75.

Miniput piger årgang 91 og yngre

Anne Marsengo, Holmevænget 3 A, 3100 Hornbæk

49 70 15 07. email: marsengo@post10.tele.dk

Ole Raslow, Gørtlervej 64, 3100 Hornbæk

49 70 06 92.

Tøj og rekvisitter

Otto Jørgensen, Bretagnevej 3, 3100 Hornbæk.

49 70 15 39. email: otto-connie@get2net.dk

Medlemsregistrering og kontingent - Kontakt

Peter Clausen, Saturnvej 24, 3100 Hornbæk.

49 70 33 83 – 49 70 89 00.

email: peter.clausen@mail.tele.dk

Bussen

Henning Jørgensen, Kleinsmedevej 6, 3100 Hornbæk.

49 70 28 48 – 20 22 71 97. email: mums@pc.dk

Sponsor/Reklame

Henrik Blom, P.S. Krøyersvej 4, 3100 Hornbæk.

49 70 09 48 – 40 58 31 05. email: blom-nielsen@mail.tele.dk

John Larsen, Plantagevej 17 B, 3100 Hornbæk.

49 70 35 91 – 40 72 52 20. email: charlotte-john@mail.tele.dk

Tøjvask

Inge Pedersen, Karetmagervej 17, 3100 Hornbæk.

49 70 17 73.


Stig Petersen (formand)

Drejervej 15

tlf. 49 70 20 64

arb. 49 70 27 91

mob. 40255864

Gitte Pedersen (kasserer)

Hornebyvej 40

tlf. 49 70 15 90

arb. 48 18 97 30

gehelmer@post.tele.dk

John Sørensen

Toftemosevej 7 a

tlf. 49 70 18 83

arb. 25311383

jjs41@helsingor.dk

juellund@.ofir.dk

Brian “Joe” Johnston

Ndr. Strandvej 343, I.

tlf. 49703676 / 49702791

johnston.danmark@post.tele.dk

Hans Strand

Jupitervej 73

tlf. 49701548

FODBOLDENs VENNER

VI HAR BRUG FOR DIG

Fodbolden Venner, som er en støtteforening for fodboldafdelingen

har eksisteret i 20 år.

Bestyrelsen består af:

Stig Petersen (formand) 49 70 20 64

Gitte Pedersen (kasserer) 49 70 15 90

John Sørensen 49 70 18 83

Brian “Joe” Johnston 49 70 36 76

Hans Strand 49 70 15 48

Det er ofte vanskelig at rekruttere frivillig arbejdskraft – både til

bestyrelsesarbejdet, men også til de store arrangementer der

afholdes. De senere år har det været særligt vanskeligt, så derfor

har vi i fodboldafdelingens bestyrelse forfattet dette brev, som

er udsendt til samtlige medlemmer af afdelingen.

Fodboldens Venner afholder hvert år udendørs kræmmermarked

i juni måned og indendørs kræmmermarked i november. Tidligere

har man også holdt juletombola og andre arrangementer.

Overskuddet fra disse arrangementer går primært til ungdomsarbejdet

i fodboldafdelingen.

Igennem årene er der blevet udbetalt store kontante beløb til

fodboldafdelingen ligesom flere ungdomshold er blevet

sponseret med spilletøj. Uden disse økonomiske tilskud havde

det ikke været muligt at holde det store aktivitetsniveau, at have

så gode faciliteter og rekvisitter og så samtidig holde vores

kontingent nede på det niveau vi har i dag. Vi har faktisk et af de

laveste kontingenter i Nordsjælland.

Det er derfor utroligt vigtigt at alle – både fodboldafdelingen

ledere, trænere, spillere og forældre bakker 100 procent op

omkring Fodboldens Venner.

Hvis I ikke allerede er med i arbejdet håber vi at nogle af jer

medlemmer eller ungdomsmedlemmernes forældre vil tage

en tørn i enten bestyrelsesarbejdet eller hjælpe til i forbindelse

med de forskellige arrangementer.

I kan også støtte ved at blive medlem af Fodboldens Venner for

kun kr. 100 om året.

Det er ikke kun surt slid at være medlem af Fodboldens Venner.

Det er også sjovt at være med. Man bliver ”rystet godt sammen”

med de øvrige deltagere, og bliver endnu mere involveret socialt

i byen.

Så vores opfordring skal lyde – kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne

i enten fodboldafdelingen eller i Fodboldens Venner,

hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at give et nap med.

18


Klubhus :

Per Bjørnsvej 20

3100 Hornbæk

Bestyrelse:

Formand

Thomas Ratzlaff

49251320 / 23392308

Torvegade 5 D 1. - 5

3000 Helsingør

(Adm. & koordination )

T.Ratzlaff@12move.dk

Kasserer

Flemming Nielsen

4828 7805

Kagerupvej 13

3400 Hillerød

( Økonomi )

Flemmingogbirgit@12move.dk

Best. medl.

Erik Ibsen

4970 2299

Ll. Ewaldsvej 3

3100 Hornbæk

( Klubhus )

Best. medl.

Henning Blom Nielsen

4970 1501

Kobbersmedevej 13

3100 Hornbæk

( Arrangementer og skuropsætning)

Jonathan.rbn.@get2net.dk

Best. medl.

Børge Nilsson

497011374

Karetmagervej 34

3100 Hornbæk

Best. medl.

Henrik Willum Petersen

2127 1508

Karetmagervej 23

3100 Hornbæk

( Miljø )

Henrikwillumpetersen@-

Kriminalforsorgen.dk

Best. medl.

Bjørn Andersen

4970 1395

Søvænget 23

3100 Hornbæk

( Klubture )

Internet www.3100.dk/gedden

E-mail: gedden@dk2net.dk

GEDDEN

PRÆSENTATION AF ” GEDDEN”

Hornbæk Lystfiskerforening Gedden blev stiftet i 1984 af lokale

lystfiskere, som benyttede Hornbæk sø til åle- og geddefiskeri.

Gennem tiden erfarede mange, at der blev færre og færre ål og

besluttede sig for i fællesskab at danne en forening med Hornbæk

sø som samlingspunkt.

De første mange år var foreningen primært beskæftiget med at

få etableret ålepas fra søen til Øresund gennem den delvist

rørførte Vester Bæk samtidig med, at der blev arrangeret enkelte

arrangementer ved søen samt lavet ture til Sverige efter

ørred.

Senere fik foreningen sit eget klubhus, som i dag sammen

med Hornbæk sø må betegnes som værende vores absolut

største aktiver.

Bestræbelserne på at gøre Hornbæk sø til et renere fiskevand

med flere fisk og naturlig reproduktion er på mange punkter

lykkedes.

Ålefiskeriet er et kapitel for sig, da der i søen nu er så mange ål,

at alle kan fange en god håndfuld på regnorm eller skalle på

en sommernat.

De dygtigste fiskere kan gå hjem med op til 20 fine ål op til ca.

1½ kg efter en nats fiskeri.

Geddefiskeriet er bestemt også rimeligt, primært efter mindre

fisk, men der er blevet landet mange fisk gennem tiderne op til

11 kg. Fisk der vel at mærke er blevet genudsat.

Geddefiskeriet kan ind i mellem krydres med en sandart, som

er fanget op til ca. 5 kg. Sandarterne vokser hvert år, og der

burde snart kunne fanges rigtig store sandart i søen.

Efter udsætningen af ca. 100.000 stk. geddeyngel som led i en

biomanipulation er bestanden af skaller og brasen gået noget

tilbage.

Førhen fangede de dygtigste medefiskere op til 60 kg brasen

på en formiddag, men sådan er det ikke længere. Der er meget

længere mellem fiskene nu, men til gengæld virker det

som gennemsnitsstørrelsen er blevet større.

Til gengæld for det dårligere medefiskeri kan vi glæde os over,

at søen bliver renere for hvert år. Algeplagen, som tidligere var

et stort problem om sommeren, bliver formindsket hvert år.

Dette var målet med udsætningen af gedderne og i øvrigt forbedringer

af kloaksystemerne samt etableringen af Horneby

Engsø, så det må siges at være en succes.

Klubhuset har i sæsonen åbent mandag og torsdag fra kl.19.00

til 21.30 og vi råder over bl.a. 4 værksteder, stue / hyggerum og

et stort køkken / hyggerum.

I værkstederne kan der laves alt indenfor hjemmelavet fiskegrej.

Vi har alt værktøj til at lave blink, spinnere, fluer, fangstnet,

forfang og knive og der er medarbejdere, som har stor erfaring

i grejfremstilling, som gerne giver en hjælpende hånd.

Hygge / pralestuerne bliver også flittigt brugt, og der kan hen-

19


Tagrenovering • Døre-vinduer

Sommerhuse • Om- og tilbygning

TØMRERFIRMAET

OLE FØGE JENSEN

HORNBÆK

TLF 4970 3237 • FAX 4970 3074

BIL 2811 3040

Værksted: Engholmvej 3

3100 Hornbæk • e-mail: ole@foge.dk

20

ANNONCER

49 70 09 84

e-mail: hif-info@mail.dk

Tømrer - og Snedkerfirmaet

FRITZEN

Ole Piisvej 1 B

3100 Hornbæk

Tlf: 49 70 02 04

Fax: 49 70 41 04


tes flere gode ideer og tips til klubaftenerne.

En enkelt løgnehistorie bliver det også til,

hvis man er heldig.

Klubhuset åbner igen til september, da vi i

sommerperioden er ude at bruge alt det grej,

vi har lavet.

Foreningen et stabilt medlemsantal på ca.

150 fordelt på alt fra børn til pensionister.

De fleste slags fiskeformer er repræsenteret,

da foreningen indeholder kyst, hav,

trolling, mede, flue og specimenfiskere.

Vi er meget glade for den brede fordeling,

da vi alle i et vist omfang dyrker de fleste

slags fiskeri, alt efter årstiden, og derved

kan lære meget af hinanden.

Der bliver hvert år arrangeret kystture til bl.a.

Langeland, Bornholm eller Omø og igennem

det løbende klubmesterskab bliver der

afholdt 6 årlige konkurrencer i hver sin kategori.

Derudover fisker medlemmerne med hinanden

uden for det egentlige klubliv, så hvis

du mangler en fiskekammerat, skulle du nok

kunne finde en i foreningen.

Medlemskab af Gedden dækker samtidig

fiskekort til Hornbæk sø, hvor vi har 2 både

til rådighed. For at fiske om natten i søen,

kræves det, at du er medlem.

Medlemskab af Gedden koster årligt:

- Senior 245,-

- Pensionist 145,-

- Junior ( 13-18 ) 120,-

- Børn 140,-

Du kan melde dig ind hos:

Hornbæk Bibliotek

Vestre Stejlebakke 2 A

3100 Hornbæk

Tlf: 4970 3207

Jan & Bo´s Lystfiskershop

I.L. Tvedesvej 19

3000 Helsingør

Tlf: 4926 2694

Mvh og knæk og bræk

Thomas Ratzlaff, formand.

21

HORNBÆK

LYSTFISKERFORENING

“GEDDEN”

AFHOLDER

ÅL & SANDART OPEN

Tilmelding: Hornbæk Sø.

Den store bro

ved vandværket

lørdag 6. juli kl. 19.45-20.00

Konkurrencen starter lørdag

den 6. Juli kl. 20.00

sidste indvejning er søndag

den 7. Juli kl. 06.00

Præmieoverrækkelse

umiddelbart efter sidste

indvejning

DER ER PRÆMIE TIL

DEN STØRSTE ÅL

OG DEN STØRSTE SANDART

SAMLET PRÆMIESUM

1000 KR.

PRIS : Juniorer 20.00 kr.

Seniorer 40.00 kr.

Der må fiskes med max. 4

stænger med en agn på hver.

Alle kan deltage, også

ikke-medlemmer af Gedden.

Husk statens fisketegn

VEL MØDT OG KNÆK & BRÆK

ARRANGEMENTUDVALGET


Hornbæk

Slagter- & Viktualie

Forretning

Ndr. Strandvej 345

Tlf. 49 70 00 85 • Bil 40 16 80 85

22

Åbningstider:

Man. - Tors. kl. 11.30 - 21.00

Fre. - Søn. kl. 11.30 - 21.30

Tirsdag lukket

(åbningstiderne vil blive tilpasset sæsonen; se

nærmere herom i forretningen)

Ndr. Strandvej 357

4976 1020

www.claras.dk

Rådgivning, Renovering

Om- og tilbygninger, Byggestyring

Døre og vinduer

Holmegårdsvej 3 3100 Hornbæk Tlf: 4970 3580 / 2163 2188 E-mail: lykkegaard@pc.dk

Ferielukket

uge 28-29-30-31

Kim Lykkegaard

Bygningskonstruktør

Dagens ret 78,-

Dansk/fransk A’la Carte

Selskaber op til 50 personer

Mad ud af huset

Bordbestilling:

4970 0479

Havnevej 19 . 3100 Hornbæk


Medekonkurrence

Som tidligere annonceret afholdes der medekonkurrence

i Hornbæk sø søndag den 4.

august kl. 08.00 – 13.00.

Der fiskes primært efter skalle og brasen og

evt. karusser. Evt. karpe og suder giver også

point. Andre fisk giver ikke point.

Der er tilmelding på den store bro senest kl.

0730, da der skal lodtrækning til om pladserne.

Skaller og brasen skal som led i biomanipulationsprojektet

indvejes døde ved

den store bro senest kl. 13.15.

Karusse, karpe og suder skal ikke indvejes

døde, men hold dem i et keepnet eller en

spand, så vejer vi dem ind efter konkurrencen,

så de kan blive genudsat.

Fisk indvejet senere end kl. 13.15 vil blive

diskvalificeret uden undtagelse.

Det er vigtigt, at dette bliver overholdt, da

reglerne skal være ens for alle.

Der gives point efter samlet vægt.

Bedst fangende er som regel dåsemajs og

maddiker, men orm kan også bruges.

Forfodring må først finde sted kl. 08.00, men

du må gerne må dybder op inden, bare du

ikke fisker.

Forfodringsmængden plejer at ligge fra 1-3

kg, og det kan som regel ikke betale sig at

fodre mere, da fiskene bare bliver mættet.

Sidste år fangede vi ikke en eneste brasen,

men skal vi ikke håbe, det ændrer sig i år?

Mvh Thomas

Blå flag arrangement for børn

og unge

I samarbejde med Hornbæk turistinformation

afholder Gedden et arrangement for alle

unge under 18, som er interesseret i at prøve

fiskeriet i Hornbæk sø.

Der er gratis fiskeri i søen lørdag den 29. juni

fra kl. 10.00 til kl. 14.00.

Ved søbredden vil der være mulighed for at

låne fiskegrej samt få råd og vejledning af

instruktører fra Gedden. Du kan også selv

medbringe fiskegrej, og selvfølgelig også fiske

på egen hånd, hvis du er erfaren udi fiskeriet.

Der kan fiskes efter skalle, brasen, ål, gedde,

sandart og aborrer.

Godt fangende efter skalle og brasen er orm,

23

dåsemajs og melklister, mens der skal levende

eller døde skaller til fiskeriet efter rovfisk.

Blink, spinnere eller wobbler kan også

give gevinst.

Du kan vælge at medbringe evt. fiskevenner

over 18 eller forældre til hjælp, men hvis de

fisker, skal de løse dagkort på enten biblioteket

i Hornbæk eller i Jan & Bo´s Lystfiskershop

i Helsingør.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Mødested er ved den store bro ved søen i

krydset Hornbækvej / Strandvejen kl. 10.00,

hvor vores instruktører vil være behjælpelige

med både evt. spørgsmål til fiskeriet samt

vise, hvordan man binder en fiskeknude og

kaster med en fiskestang + en masse andet.

Unge medlemmer af Gedden er selvfølgelig

også velkomne.

På gensyn ved søen

Thomas Ratzlaff

„Jacob og Thomas med hver sin gedde fra

forårssæsonen“


DAY BIRGER MIKKELSEN

RÜTZOU

MADS NØRGAARD

LYSGAARD

CASCH

DAY LINGERI

DAY MEN

BØRN:

FREOLI

MADS NØRGAARD

DAY BIRGER MIKKELSEN

CECILIE WESTH

Karina G •

Hornbæk

Ndr. Strandvej 355 • Tlf. 4970 3257

Man.- Tirs.-ons.-tors.-fre 10-18 · Lør. 10-17 · Søn./helligdage 11-17

Vi har altid

mange

bolde

i luften!

Ndr. Strandvej 341 B

3100 Hornbæk

Telefon 49 70 45 05

Fax 49 70 32 06

E-mail: info@hornbaeck.danbolig.dk

DanBolig - Hornbæk

24

Vi gør en forskel!

John Ulrich

Ndr. Strandvej 355

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 1312

e-mail:

hornbaek@home.dk

www.home.dk

DRACHMANN

ADVOKATER

AUT. BOBESTYRER

Læs mere om os på:

WWW

drachmann-advokater.dk

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK


NY LANDBETJENT I HORNBÆK

Som det vel efterhånden er bekendt for de

fleste indbyggere i Hornbæk, skal byen have

ny landbetjent.

Den nye landbetjent hedder Kurt Bannerhoff

og er i skrevne stund fortsat tjenstgørende

på politigården i Helsingør.

HIF- information har lavet lidt research.

Den nye landbetjent har været ansat i politiet

siden 1979. Det meste at tiden har han

været tjenstgørende ved Helsingør politi.

Han har gennemgået en bred politiuddannelse

og fungeret i kortere eller længere tid

i de fleste afdelinger på politigården.

Også på det internationale plan har han erfaring,

idet han flere gange har været udstationeret

på fredsbevarende mission i Bosnien.

I gennem de sidste ca. 10 år har han ligeledes

været tillidsmand ved Helsingør politi.

HIF- information besluttede at opsøge den

kommende sherif for at få afklaret nogle ting

og for at stille han nogle spørgsmål..

Det lykkedes at træffe ham på Helsingør

politigård, hvor han stadigvæk er travlt beskæftiget.

Han havde dog tid til at tale med

os.

Hvornår tiltræder du din nye stilling.

Den 1. juli er planen, men da tjenesteboligen

ikke er færdig istandsat forventer jeg først at

flytte til byen sammen med min hustru Susan

25

og søn Christoffer en gang i august.

Hvorfor vil du være landbetjent i Hornbæk.

Jeg har jo prøvet mange ting inden for min

karriere i politiet. Den har givet mig en masse

erfaring. Jeg syntes også, at det var på tide

at søge nye udfordringer - og dem er der

masse ved dette job. Samtidigt er jeg blevet

50 år, så helbredsmæssigt er det også godt

at slippe for nattevagter.

Du har været på flere fredsbevarende missioner

i udlandet. Kan du bevarer freden i

Hornbæk.

Det tror jeg helt bestemt. Jeg mener selv at

jeg er en meget udadvendt og fleksibel person,

så det skal nok lykkedes.

Hvordan vil hornbækkerne opleve den nye

betjent.

Jeg vil forsøge at være meget synlig, være

en naturlig del af samfundet og taget tage

del i det sociale liv. Man vil nok opleve, at

åbningstiderne på politistationen vil blive

mere publikumsvenlige. Desuden arbejder

jeg på at kunne betjene borgerne om sommeren

i et lokale i centrum af Hornbæk. Det

kunne måske blive havnekontoret.

Har du nogle mærkesager som politimand.

Jeg syntes at Hornbæk er et rigtigt velfungerende

lille samfund, men måske mangler

der nogle opholdssteder for de 12-18 årige

unge. I samarbejde med andre lokale kunne

jeg godt tænke mig at være med til at skabe

nogle bedre rammer for denne aldersgruppe.

Vil du være aktiv i idrætsforeningen.

Jeg spiller lidt fodbold i Helsingør, men det

bliver ikke til så meget, da jeg har lidt vrøvl

med det ene ben. Men givet er det, at jeg på

et eller andet plan vil engagere mig i idrætsforeningen.

Hvad glæder du dig mest til ved dit nye job.

Det bliver spændende med de nye udfordringer

stillingen giver mig. Jeg glæder mig

også meget til at blive en del af samfundet i

Hornbæk.

Vi tror på et godt samarbejde med den nye

landbetjent.

HIF information ønsker Kurt tillykke med jobbet.


Bøtterupvej 2C

3100 Hornbæk

Tlf. 4975 9570

Fax 4975 9571

E-mail: hgolf@worldonline.dk

Sekretær: Birgit Aaholm

Bogholder: Erik Næsby

Greenkeeper:

Louis Jakobsen 4975 9574

Restaurantbestyrer:

Merete Jensen 4975 9578

Matchtlf.: 5129 5607

Shoppen: 4975 9572

Webadresse:

www.hornbaekgolf.dk

Web-master: Gitte Poulsen

Bestyrelsen:

Formand

K.A.Søgaard 4913 1899

Næstformand/hon.sekretær

Sponsorudvalg.

Niels E. Clausen

4970 1111 / 3614 4186

Kasserer

Alice Nielsen

4970 8268

Beg. –og ungd.udvalg

Flemming Andersen

4970 2648

Match –og hcp.udvalg.

Klaus Hansen

4971 9127

Husudvalg/festudvalg.

Marianne Schubert

4580 3009 / 4526 0223

Baneudvalg.

Jørgen Jensen

4970 3058 / 4630 0143

Mob. 4064 6688

Bygningsudvalg.

Peter Rasmussen

4970 0988

PR-udvalg.

Henning Andersen

4970 2474 / 4630 0140

Mob. 4085 0858

E.mail: ha@jjstenoggrus.dk

HORNBÆK GOLFKLUB

Opførsel på banen

Det er vigtigt at vi alle tilstræber at opføre os ordentlig på banen,

når vi går vores runder.

Det gør langt de fleste heldigvis, det er derfor ærgerligt, når de få

ødelægger det for de mange.

Lad os hjælpe disse få stakler på rette vej, ved at påtale ukorrekt

opførsel, såfremt vi ser det på vores runde, vi er alle ansvarlige.

Ét eksempel, som vi ser alvorligt på:

Mandag den 3. juni spillede seniorerne match, hvor der var præmier

for længste drive, samt

præmier for nærmest flaget. Markeringsflagene var sat reglementeret

ud på hul 2 og 4.

I løbet af dagen er der én eller flere spillere, som absolut ikke har

deltaget i ovennævnte match, der har moret sig med at flytte

flagene og overmale vinderlisten med dumme ord.

Resultatet er, at matchen ikke har kunnet afvikles retfærdig for

de spillere, der er gået ud efter at flagene, på utidig vis, er blevet

flyttet.

Vi efterforsker sagen, og såfremt vi finder synderne, vil der blive

tale om karantæne for spil på banen.

Ordens- og disciplinær udvalget.

Lochers Piger

Venskabsmatch mod Ophelia/Helsingør onsdag d. 15. maj 2002

Matchen mod Ophelia foregik i år på Helsingør Golfklubs bane.

Vi havde en rigtig hyggelig dag, hvor vejret næsten holdt tørt.

Tak til Ophelia og Helsingør Golfklub for en dejlig match, en

pragtfuld bane, rigtig lækker mad og sidst men ikke mindst, det

gode selskab.

Vi glæder os alle til næste år, hvor matchen afvikles i Hornbæk.

Resultat af Venskabsmatch mod Ophelia:

Ophelia vandt venskabsmatchen med 342 points mod Lochers

Piger 299 points. Resultatet blev opgjort som sum af de 10 bedste

scores for hver klub.

Individuelle resultater:

Lochers Piger rækken:

1. Linda Bengtsson – 34 p.

2. Jette Saro Jensen – 33 p.

3. Daisy Borvang – 32 p.

Ophelia rækken:

1. Alice Kolstrup – 37 p.

2. Karin Rodings - 36 p.

3. Lone Boelsmand – 34 p.

Heldagstur til Falster fredag d. 28. juni 2002

Husk tilmelding til vores Falstertur.

Vi bliver hentet af bus i Hornbæk Golfklub kl. 07:00. Der vil evt.

være mulighed for opsamling ét sted i Københavnsområdet.

På Falster spiller vi 18 huller og afslutter med spisning og præmieoverrækkelse.

Max. deltagerantal er 50, og prisen for hele ’herligheden’ (ekskl.

drikkevarer) er kr. 500,-.

26


Herreklub - for samtlige herrer i

Hornbæk Golfklub

Leif Friborg og Leif Erdmann har haft et

møde med formanden angående en herreklub.

Dette møde faldt positivt ud, med henhold

til at få en herreklub i Hornbæk.

Der er afleveret et forslag til vedtægter og

matchpropositioner, som bestyrelsen vil

kikke på.

Der vil inden for de kommende uger komme

et opslag i klubhuset og på hjemmesiden,

med indkaldelse til en stiftende generalforsamling,

så hold godt øje med disse opslag,

og mød talstærkt op til den stiftende generalforsamling.

Matchresultater

Thomas Bjørn Cup for juniorspillere er blevet

spillet igennem hele foråret mod andre

klubber i vores omegn, det er gået ganske

udmærket for vores juniorer og resultaterne

blev som følger:

Københavns Golfklub – Hornbæk 2 – 4.

Hornbæk - Københavns Golfklub 4 – 2.

Skovlunde-Herlev - Hornbæk 1 – 5.

Rungsted - Hornbæk 4 – 2.

Danmarksserien:

Hornbæk - Asserbo på Nivås bane.4 - 14.

Hornbæk – Hørsholm på Helsinges bane 2 –

16.

Hornbæk – Fredensborg på Hornbæks bane

4 – 14.

Regionsmatcher:

A rækken.

Hornbæk – Skovlunde 2 – 9.

Sorø – Hornbæk 11 – 0 u/kamp.

Hornbæk – Dragør 9 – 2.

B rækken:

Hornbæk – Rungsted 2 – 9.

Hornbæk – Hillerød 2 – 9.

Hornbæk – Skjoldnæsholm 4 – 7.

Smørum – Hornbæk 0 – 11.

C rækken:

Næstved – Hornbæk 9 – 2.

Værløse – Hornbæk 4 – 7.

Hornbæk – Holbæk 4 – 7.

Hornbæk – Solrød 8 – 3.

Skovlunde – Hornbæk 5 – 6.

D rækken:

Asserbo – Hornbæk 4 – 7.

Solrød – Hornbæk 5 – 6.

27

Seniorer:

Frederikssund – Hornbæk 3½ - 7½.

Hornbæk – Værløse 8 – 3.

Næstved Ny – Hornbæk 5 – 6.

Bemærk at danmarksserien og seniorerne

spiller fra scratch, øvrige hold er delt ind i

hcp. grupper.

Pinsematch

D. 19. maj (pinsedag) afholdtes vores traditionsrige

og hyggelige pinsematch. Vognmand

Benny Rasmussen var sponsor for matchen.

Matchen startede allerede kl. 7.00 med gunstart

(stakkels dem der havde fejret pinselørdag),

og afsluttedes med brunch i klubhuset.

Resultaterne blev følgende:

Damer:

1. Birgitte Dyngbo 43 p.

2. Hanne Brink 43 p.

3. Bente Hessel-Andersen 41 p.

Herrer gruppe 1 – 3.:

1. René Ginger-Mortensen 49 p.

2. Mogens Brix Westergaard 41 p.

3. Carsten Bondersholt. 40 p.

Herrer gruppe 4.

1. Thomas Jørgensen. 45 p.

2. Hans Christian Lund 44.

3. Kurt Olsen 40 p.

Herrer gruppe 5-6.

1. Tage Borvang 50 p.

2. Michael Munck-Andersen 46 p.

3. Karsten Bønsdorf 41 p.

Der var indlagt overraskelser i matchen, bl.

a. skulle herrer og damer bytte teesteder på

udvalgte huller.

Venskabsmatch

D. 26. maj blev venskabsmatchen mod vores

svenske venner fra Rönnebäck afviklet.

Jørgen Jensen Sten & Grus var sponsor for

matchen. Der blev spillet om mange fine præmier

og om vandrepokalen ’Rönnehornet’.

Vi var så ugæstfrie at vinde ’Rönnehornet’

med 1182 slag, 7 slag bedre end svenskerne .

Matchudvalget havde sammensat deltagerne

i par, og de tre bedst placerede par var:

1. Sven Rytter/ Steen Mikael.

2. Finn Reinstrup/Klaus Hansen.

3. Hans Kofoed Hansen/Bent Andersen.

Længste drive på hul 12: Damer: Mona

Jönsson, Rönnebäck, Herrer: Hans Kofoed,

Hornbæk

Nærmest hullet på hul 14: Damer: Karin

Kindberg, Rönnebäck, Herrer: Benny Nielsen,

Hornbæk.


BUTIKKEN

DER HAR

ÅBENT -

NÅR DU

HAR FRI!

-Åbent alle ugens dage.

Købmand Dan Egerup

Ndr. Strandvej 349,

3100 Hornbæk

Telefon 4970 2508

MATAS støtter idrætten i Hornbæk

28

Fra ide ´ til fÊrdig tryk

A-Print ApS

Bybjergvej 15

3060 EspergÊrde

Tlf.: 4913 1480

Fax 4913 6502

email: a-print@a-print.dk

*Træfældning

*Flishugning

*Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

*Nyplantning

*Brænde

V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager

Hornbækvej 708 – ”Abellund”

3100 Hornbæk

Tlf:4975 8355

Mobil:2044 7133

Email: Lumberjacks@get2net.dk

www.lumberjacks.dk


Ungdomsafdelingen

Grundet manglende tilslutning er

torsdagsmatcherne for juniorerne aflyst. I

stedet opfordres juniorspillere med hcp. over

37 til at deltage i kaninmatcherne om tirsdagen.

Der vil blive arrangeret fredagsmatcher

d. 6. sept. og d. 27. sept. Tilmeldingsliste vil

blive sat op d. 26. august.

Ungdomsudvalget. Flemming V. Andersen

Klubhuset

Når disse linier læses er ombygningen af

klubhuset tilendebragt. Måske mangler

møbleringen, men husudvalget, arkitekten

og møbelleverandøren ville gerne se lokalet

næsten færdigt, før man besluttede sig til

møblementet. Vi skal jo trods alt leve med

møblerne i forhåbentligt mange år, så hellere

vente lidt og få de rigtige.

Planen med 1. salen er, at det største ’lokale’

ud mod driving-range skal møbleres med

stole og borde, der nemt kan flyttes rundt til

større grupper, til siddepladser under foredrag

og lignende, til teoriundervisning m.m.

’Hjørnet’ ved balkonen ud mod hul 18 skal

være ’hyggehjørne’ med bløde stole og lave

borde og måske et fjernsyn. I den modsatte

ende ud mod vejen skal der være mødelokale

og evt. borde og stole til spisning, eller

måske et billardbord??.

Samtidig med ombygningen af 1. salen, har

vi fået lavet et godt og godkendt ventilationsanlæg

i stueetagen, forbedret ’skyllerummet’

i forbindelse med køkkenet, og lavet

bedre opbevaringsmuligheder for

køkkenvarerne

Springvand

Der er monteret et springvand i søen ved

hul 18. Vandet i søen bruges til vanding af

banen, og det suppleres, når vandstanden i

søen er for lav, med vand fra en boring, der

findes mellem grantræerne mellem 1. og 18.

fairway. Det er et krav fra Frederiksborg

Amt, at vandet i denne ’vandingssø’ iltes,

derfor springvandet. Hvis nogen undrer sig

over hvorfor, der er blevet gravet i fairway

lige før omtalte sø, så er det for at finde vandledningen

fra boringen til søen for montering

af en vandmåler, ligeledes et

myndighedskrav.

29

Starterteam

Der er nu navne på starterne på søn og –

helligdage for resten af sæsonen. De mange

medlemmer, der har meldt sig frivilligt til

dette vigtige arbejde, med Jan Ahlberg i spidsen,

skal have en varm tak fra bestyrelsen.

Til alle øvrige medlemmer: husk starterne er

der for Jeres skyld, hvis I er utilfredse med

ordningen, så lad være med at lade Jeres utilfredshed

gå ud over starteren, han/hun administrerer

jo ’bare’ bestyrelsens beslutninger,

henvend Jer i stedet til bestyrelsen, gerne

via sekretariatet, så vil der blive lyttet til Jeres

gode råd.


Bestyrelse:

Formand

Kirsten Grønlund

Tlf. 49 70 39 02

Kasserer

Sussie Outzen

Tlf. 49 70 19 67

Sekretær

Sidsel Kappel

Tlf. 49 70 78 74

Bestyrelsesmedlem

Karin Hvid

Tlf. 49 70 24 15

Bestyrelsesmedlem

Malene Ølbye

Tlf. 49 75 17 10

Bestyrelsesmedlem

Ulla Larsen

Tlf. 49 70 06 36

Bestyrelsesmedlem

Helle Andersen

Tlf. 49 70 12 05

Bestyrelsesmedlem

Hanne Gordon Jensen

Tlf. 49 70 01 61

GYMNASTIK

Kør penge ind i jubilæumsfonden

Helt gratis for dig - og deltag i lodtrækningen

Gymnastikafdelingen har endnu en aktivitet på programmet

„Gang & Løb“ deltager med:

3-4 kondicykler med kilometertæller opstilles på havnen

og du cykler kroner ind som af nedenstående sponsorer

indbetales til Hornbæk Jubilæumsfond af 1997 - til fordel

for byens børn og unge.

Hver „cyklist“ deltager i en lodtrækning om:

Hvilken sponsorcykel kører flest km

Disse sponsorer er i skrivende stund:

alle med forretninger i Hornbæk.

Vi udskænker den energigivende sportsdrik Gatorade

til de aktive „cyklister“ samt andre tørstige sjæle som

gerne vil prøvesmage Gatorade.

Kom og træd i pedalerne, du bestemmer selv hvor

meget, få en sludder og gør en god gerning ved at

køre penge ind til jubilæumsfonden.

Har du en kondicykel som vi må låne denne ene dag,

venligst ring til Hanne på tlf 4970 0161

GYMNASTIKSÆSON 2002 – 2003

I uge 38 (midten af september) starter gymnastikken op. Igen

i år har gymnastikafdelingen mange aktiviteter at byde på:

Der er Clogging, som er en form for stepdans, men rytmen er

anderledes end den vi kender fra Hollywoodfilmene med Fred

Astair og Ginger Rogers. Og hvem glemmer den forrygende

opvisning cloggingholdende gav både til Frederiksborg Amtsopvisning

og til den lokale opvisning her i Hornbæk.

Vi kan byde på PowerGym, som er et hold for piger og teenagers,

der kan lide at danse til alt det nye i forskellige stilarter.

Der skal prøves kræfter med Funk, show, jazz og lidt hip hop.

Gymnastik for piger fra 1-2 klasse og et hold for piger fra 3.

klasse. Hold, hvor vi laver rytmisk gymnastik krydret med

30


leg, drama, et stænk af aerobic og andre

sjove ting.

Et rigtigt herrehold bydes der også på –

og her skal der være plads til maskuliniteten,

men programmet er opbygget så alle

kan være med uanset deres alder.

Det populære hold Motion M/K, som er

for de morgenfriske. Så hvis din krop

trænger til udstrækning, motion og afspænding,

og hvis den skal blive smidigere

og stærkere og alle vores 599 muskler

skal gennemarbejdes – selv grinemusklerne,

ja, så er dette hold nok noget

for dig.

Hvor mange tænker over kroppens holdning

i hverdagen? Det vil man komme til,

hvis man forsøger kræfter med holdet

krop og holdning, hvor der er mange gode

og sikre øvelser for nakke, skuldre, ryg,

baller og lår.

Og så er der holdende for vovehalsene

– springholdene. Her kan man slå vejrmøller,

springe trampolin og blive superstærk

i armene pga. al den styrketræning.

– Og så har de det bare skægt

på de hold!

GymFunk styrke er bare et hold, som er

ualmindeligt morsomt at gå på. Men der

bliver trænet…! En blanding af rytmisk

gymnastik/dans og styrketræning, evt.

for dig der gerne vil bevare, eller genvinde

din form, figur og styrke.

Så er der holdet for dem, som godt kan

lide, at få ekstra meget sved på

panden…Step på stepbænke! Det er nærmest

en garanti at lårene bliver spændstige

og bagdelen strammet op!

Der er også hold for familien, mor/far/

barn. Holdet for børn, der kan gå. Der

undervises i sanglege, leg med redskaber

og motoriske lege. De voksne leger også

med.

Og for de lidt større børn 3 – 5 år og 5 år

til børnehaveklassen tilbydes der Gymnastik

med fart på, stadigvæk i børnenes

tempo og i forhold til udviklingen, børnene

får brugt musklerne og forbedret

31

deres motorik. Der bruges redskaber, laves

sanglege og gymnastikøvelser.

Et endeligt program med tidspunkter og instruktører

udsendes med bladet, der udkommer

til august. Rigtig god sommer!

HOLD DIN SOMMER

I FORM!

Konditions- og fedtforbrændende

træning med

fransk/dansk instruktør

TIRSDAG OG TORSDAG

FRA kl. 8.00 til kl. 9.00

i Hornbæk Hallens dejlige multisal

- i ugerne 25 til 28 (begge inkl.)

med Hornbæk I.F.s egen instruktør

Lise Fritzbøger

- i ugerne 29 til 33 (begge inkl.) med

Anne Marie Gjørup som instruktør.

Anne Marie er international underviser

i fitness, aerobic, dans og afspænding,

samt international anerkendt

sportsaerobicdommer.

ALLE KAN DELTAGE –

FASTBOENDE SOM FERIEGÆSTER.

TIMERNE UDBYDES SOM

KLIPPEKORTSYSTEM MED FLERE

KOMBINATIONSMULIGHEDER.

KLIPPEKORTENE SÆLGES FRA

”KRUKKEN”

A.R.FRIISVEJ 1 d – ÅBENT HELE

UGEN

-SAMT FRA

HORNBÆK HALLENS KLUBHUS

MANDAG D. 1O. JUNI OG

MANDAG D. 17. JUNI BEGGE DAGE

FRA KL. 18.00 TIL 19.00

Med venlig hilsen Hornbæk Idrætsforening

gymnastikafdeling


Bestyrelsen 2002 / 2003

Formand

Hans Pedersen

P. S. Krøyers Vej 1

Tlf.: 49701738

hans-lisa@post.tele.dk

Næstformand

Lise Bertram

Solvej 23

Tlf.: 49700703

Mobil: 20291003

j.bertram@get2net.dk

Sekretær

Jeanett Müller

Per Bjørns Vej 25 B

Tlf.: 49704047

jeanett59@surfmail.dk

Kasserer

Per Holst

Holmevænget 2 D

Tlf.: 49701508

Bestyrelsesmedlem

Marianne Vinther

Ndr. Strandvej 341 C

Tlf.: 49700616

jmvinth@tiscali.dk

Jørgen Mortensen

Hattemagervej 5

Tlf.: 49703051

Ungdomsudvalg

Ungdomsformand

Mona Høst

Løvvænget 29 B

Tlf.: 49701709

sni14@helsingor.dk

Karina Nikolajsen

Højdevej 25 B 2.mf.tv.

2300 Kbh. S

Mobil: 23802106

karina.nikolajsen@wanadoo.dk

Marianne Nielsen

Sauntevej 113 A

Tlf.: 49701446

sauntevej@wanadoo.dk

Sponsoransvarlig

Lars Kjersgaard

Klokkestøbervej 1

Tlf.: 49701086

Mobil:21696049

kjersgaard@tele.mail.dk

HÅNDBOLD

KOM OG VÆR MED!!

DER ER DER MANGE GODE GRUNDE

TIL AT SPILLE HÅNDBOLD

Kom og vær med, kom og ha’ det sjovt, - kom og få noget motion,

- kom og få noget socialt samvær med en masse rare

mennesker. Alle kan dyrke håndbold uanset alder. Vi har både

unge og ”gamle” der spiller håndbold. Afdelingen er en utrolig

velfungerende afdeling i idrætsforeningen.

For vores ungdomshold sker der bl.a. følgende:

• Om sommeren tager vi på en fælles sommertur i en lille uge,

ofte til Åkirkeby på Bornholm, hvor vi er på telttur, og deltager

i turneringen ”Østersøcup”.

• Vi afholder en ”opstarts-turnering”, hvor alle ungdomshold

inviterer 2 hold udefra, til at deltage i denne turnering.

• Holdene deltager i SHF’s vinterturnering, og evt. også i DGI’s

turnering.

• I december måned holder vi ”julefidus” med hygge, konkurrencer

og sjov.

• Endelig har vi en fælles afslutningsfest, når vinterturneringen

er overstået, med hygge og sjov, og det er også denne aften,

vi kårer ”Årets spillere” og ”Årets træner”.

Vi har et utroligt godt socialt liv, og har også skabt nogle ganske

gode resultater, ikke mindst vores herreynglinge hold, som er

det højst rangerende hold i deres række i kommunen.

Vi har i januar 2001 udarbejdet en ”Samværspolitik”, og er i

øjeblikket ved at færdiggøre en ”Børne- og ungepolitik”.

Ungdomsafdelingen har i sæsonen 2002/2003 hold i følgende

rækker:

Minier, Lilleput piger/drenge, Puslingepiger, Puslingedrenge,

Piger, Drenge, Damejunior, Dameynglinge og Herreynglinge.

Minierne træner 1 gang ugentligt - fredag kl. 17-18.00

Lilleputterne træner 1 gang ugentligt - tirsdag eftermiddag.

De øvrige hold træner 2 gange ugentligt - tirsdage/torsdage/evt.

lørdage.

Skulle du få lyst til at komme og prøve at være med, så kan du

efterfølgende se, hvem du skal rette henvendelse til, således

du kan få oplyst træningstiden for lige netop dig.

32


Årgang Træner Telefon

1994/95/96 Minier Mette Johanson 49703059

Marianne Nielsen 49701446

1992/93 Lilleputdrenge/piger Dorrit Dancker 49703374

1990/91 Puslingepiger Suzette Jensen 49700170

1988/89/90 Puslingedrenge Jørgen Frick 49761315

1987/88 Piger Christian Palm 20608686 49700055

1988/89 Drenge Jens Munk 49703059

1986/87 Damejunior ???

1984/85 Dameynglinge Karina Nikolajsen 23892106

1984/85 Herre Ynglinge Jens Bertram 49700703

Ønsker du yderligere oplysninger omkring

vores ungdomsafdeling kan du kontakte

ungdomsformand Mona Høst, tlf. 49701709.

Vores seniorhold er tilmeldt turneringen i

SHF, og for disse hold er der træning 2 gange

om ugen, h.h.v. tirsdag og torsdag.

For damernes vekommende har vi et hold i

Serie 2, som vi sætter store forventninger til,

idet vi netop har hyret den tidligere landsholdspiller

Trine Bay, som træner til dette hold. Hun

skal nok få sat styr på tingene.

Endvidere har vi et oldgirls-hold, som dog

kun træner én gang om ugen, nemlig fredag

k. 18 – 19. Dette hold er ikke tilmeldt

nogen egentlig turnering, men de spiller

Håndboldafdelingen har også andre aktiviteter,

end dem der foregår i hallen. Denne

sommer har vi følgende aktiviteter:

Beachhåndbold den 29. & 30. juni.

Håndboldafdelingen arrangerer DM og SM i

beachhåndbold, for de hold som har kvalificeret

sig hertil. Sideløbende har vi vores

egen turnering, hvor alle hold frit kan tilmelde

sig.

Kom ned og se beachhåndbold. Det er så

absolut noget helt andet spil, end det der

bliver spillet i en hal. Det er bestemt meget

seværdigt og underholdende. Dette arrangement

foregår på ”den lille” strand.

33

nogle enkelte kampe for hyggens/motionens

skyld.

På herresiden er der 3 hold, et hold i Serie

2, et hold i Serie 4 og et hold i serie 5. Her

har vi også været heldige at få fat en trænerkapacitet,

nemlig Jens Munk som har været

en markant spiller på førsteholdet igennem

mange år.

Det er vores helt klare målsætning, at vi vil

være at finde i sjællandsserien inden for de

næste 3-4 år, både på dame- og herresiden.

Skulle du have fået lyst til at komme og spille

med, så kontakt en af nedenstående trænere,

for at høre nærmere.

Række Træner Telefon

Dame 1 Trine Bay 49701404

Dame – oldgirls Dorrit Dancker 49703374

Herre 1 Jens Munk 49703059

Herre 2 Carsten Skaarup 49700767

Herre 3 ???

Foreningernes dag den 27. juli.

På denne dag har håndboldafdelingen en

bod, hvor vi står og venter på at få en snak

med lige netop dig. Kom ned og hils på os.

Dette arrangment forgår på ”den store”

strand.

Havnefest den 28. juli.

Også denne dag har vi en bod, hvor vi gerne

vil snakke med interesserede. Vi venter bare

på dig.

Hans Pedersen

Formand


DE BLÅ DJÆVLE

Herre Ynglinge holdet fra

håndbold afdelingen, sluttede

sæsonen af med først

at vinde Sjællandsmesterskabet

og derefter Landsmesterskabet

under DGI.

Det var 2 gode turneringer

der dannede rammerne

omkring mesterskaberne

og således var glæden stor

da man fik medaljerne om

halsen.

Lørdag d. 13 April var der

afslutningsfest, 11 spillere,

2 trænere og 32 supporter

deltog, det blev en lang aften

/ nat hvor Janne takkede

af som hjælpetræner,

og modtog derfor en del gaver for sin indsats, DE BLÅ ønsker Janne held og lykke på rejsen.

Da årets spiller skulle offentliggøres blev der som altid ro i lokalet, og selv om jeg valgte min

egen søn ( og hvorfor skulle jeg dog ikke det, hvis han fortjente det ? ) så var klapsalverne

store da Mikkel Bertram modtog pokalen og en trøje med „ ÅRETS SPILLER 2002 „ tillykke

til Mikkel, derefter var det spiller og supporter der uddelte gaver til trænerne og tak for dem,

vi festede til den lyse morgen og jeg vil gerne takke alle der var med for en dejlig fest.

Grundstammen på DJÆVLE holdet deltager lige nu i U 21 talenttræningen under Niels

Møller, og derudover spiller man sommerturnering, hvor holdet den 30 Maj skal møde

Humlebæk, kampen spilles i Hornbækhallen kl. 18.55.

Kære Djævle og Djævleforældre

Jeg vil gerne sige, 1000 tak for de fede håndbold oplevelser i har givet mig.

Tak til forældrerne for jeres utrolige dejlige opbakning. Jeg vil tænke på jer når jeg åbner min

røde kuffert.

Tak til Cheftræneren for et godt og spændende samarbejde.

Hopskud og langskud

Djævle Mama

BERETNING FOR 2001/2002

Medlemstal

Senior: 62 Ungdom: 167 Passive: 10 I alt: 239.

Sommerturnering

Damerne og Dame Junior og har deltaget i sommerturneringen med følgende resultat:

Dame Junior Sommer pulje 04 detaljeret stilling...

K V U T Score Pt

1 Værløse HK NB! 6 5 0 1 69-50 10

2 Brøndby HK 6 5 0 1 42-27 10

3 Fredensborg HK 78 6 2 0 4 39-72 4

4 Hornbæk IF 6 0 0 6 11-12 0

34


Dame Serie 2 Sommer pulje 11 detaljeret stilling...

K V U T Score Pt

1 Frederiksværk HF 8 7 0 1 131-65 14

2 Hornbæk IF 8 7 0 1 120-63 14

3 Blistrup S&I 8 2 1 5 71-105 5

4 Gilleleje HK 8 2 1 5 63-115 5

5 HK Sirius 8 1 0 7 64-101 2

Vinterturnering

10 hold har deltaget. 3 seniorhold og 7 ungdomshold.

Vi måtte desværre trække Herre

senior 2, idet der ikke være spillere nok. Som

følge deraf måtte 3-holdet rykke op, og spille

i serie 4.

Stort set er det gået godt i alle rækker, dog

med undtagelse af damerne som måtte

rykke ned i serie 2. Vi måtte sige farvel i utide

til dametræner Michael Andersson, hvorefter

Jens Munk gik ind og tog over resten af

sæsonen.

Herre I startede godt, men endte på en 4.

plads. Herre II fik det naturligvis svært, med

deres pludselige oprykning.

Resultaterne fra vinterturneringen blev som følger:

35

Herre Ynglinge blev nr. 3 i eliterækken. Endvidere

blev de sjællandsmestre samt dansk

mester i DGI-regi.

Drenge Puslinge blev nr. 1 i deres række. Da

de har spillet under en dispensation, kunne

de ikke deltage i Sjællandsmesterskabet. Det

blev derfor rækkens nr. 2 der skulle spille

om SM, og de blev vinder af SM. Dette siger

noget om vores drenges styrke.

Øvrige ungdomshold klarede sig flot alle

sammen.

Her skal lyde en stor tak til Peter Poulsen for

sin glimrende ”speaken” til div. kampe. Det

gir’ en dejlig stemning i hallen.

Serie 2 Herrer

pulje 04 detaljeret stilling...

K V U T Score Pt

1 Hundested HK 18 15 1 2 497-402 31

2 Gilleleje HK 18 12 2 4 474-371 26

3 Ålholm IF, Hillerød 18 13 0 5 479-413 26

4 Hornbæk IF 18 9 1 8 402-400 19

5 HUK Håndbold 18 7 3 8 452-460 17

6 Ølsted IF 18 6 4 8 420-427 16

7 Frederiksværk HF 18 7 1 10 393-424 15

8 Dalby/Jægerspris HK 18 4 4 10 411-460 12

9 Virum-S. HK 18 5 1 12 409-479 11

10 Team Helsinge Håndb. 18 1 5 12 360-461 7

Serie 1 Damer pulje 02 detaljeret stilling...

K V U T Score Pt

1 Lynge-Uggeløse IF 20 20 0 0 624-325 40

2 Ganløse HK NB! 20 13 0 7 453-367 26

3 Brøndby HK 20 13 0 7 388-369 26

4 Lyngby HK 20 12 1 7 389-349 25

5 TIK-Taastrup 20 9 2 9 331-364 20

6 Fløng / Hedehusene 20 7 4 9 377-425 18

7 HUK Håndbold 20 7 4 9 356-424 18

8 Helsingør IF damer 20 7 1 12 336-428 15

9 Team Helsinge Håndb. 20 5 1 14 391-453 11

10 Dalby/Jægerspris HK 20 5 1 14 332-400 11

11 Hornbæk IF 20 4 2 14 362-435 10


Serie 4 Herrer pulje 08 detaljeret stilling...

K V U T Score Pt

1 Ålholm IF, Hillerød 2 12 8 0 4 252-241 16

2 Lyngby HK 12 8 0 4 238-230 16

3 HUK Håndbold 12 7 1 4 263-219 15

4 Gilleleje HK 2 12 7 1 4 290-254 15

5 Dalby/Jægerspr. HK NB! 12 5 0 7 203-228 10

6 Hornbæk IF NB! 12 4 0 8 241-257 8

7 Melby-Liseleje IF NB! 12 2 0 10 186-244 4

Herre Ynglinge Elite pulje 02 detaljeret stilling...

K V U T Score Pt

1 RH/Stadion 14 13 0 1 408-340 26

2 Holte IF 14 12 0 2 430-272 24

3 Hornbæk IF 14 10 1 3 389-355 21

4 Virum-S. HK 14 8 1 5 368-322 17

5 Team Helsinge Håndb. 14 3 1 10 301-385 7

6 Nivå GF 14 3 0 11 324-365 6

7 Sankt Annæ/ASK 14 2 2 10 320-398 6

8 Hundested HK 14 2 1 11 298-401 5

Herre Junior A pulje 03 detaljeret stilling...

K V U T Score Pt

1 Ajax Kbh. 18 17 0 1 418-268 34

2 Farum HF 18 13 1 4 416-340 27

3 Helsingør IF herrer 18 12 2 4 417-345 26

4 Gilleleje HK NB! 18 11 2 5 370-337 24

5 Tårnby NB! 18 8 2 8 310-274 18

6 Hornbæk IF 18 7 0 11 327-331 14

7 VHC.Vidar 18 5 1 12 331-375 11

8 Nivå GF 18 4 3 11 326-391 11

9 Fredensborg HK 78 NB! 18 5 1 12 276-374 11

10 Melby-Liseleje IF NB! 18 2 0 16 278-434 4

Pige A pulje 05 detaljeret stilling...

K V U T Score Pt

1 Hillerød HK 18 14 1 3 220-158 29

2 Borsholm-S IF 18 13 2 3 226-147 28

3 Gilleleje HK 18 14 0 4 239-181 28

4 Fredensborg HK 78 18 13 1 4 276-174 27

5 Espergærde IF 17 8 1 8 135-151 17

6 Hornbæk IF 18 7 3 8 174-196 17

7 HK 73 - Frd.sund 18 6 1 11 146-226 13

8 Frederiksværk HF NB! 18 6 0 12 142-196 12

9 Helsingør IF damer 17 3 1 13 131-260 7

10 KVIK, Humlebæk 18 0 0 18 0-0 0

Drenge Puslinge AB pulje 02 detaljeret stilling...

K V U T Score Pt

1 Hornbæk IF NB! 6 6 0 0 112-89 12

2 HK 73 - Frd.sund 6 5 0 1 125-89 10

3 Team Helsinge Håndb. 6 4 0 2 103-93 8

4 Ballerup HC 6 2 0 4 73-78 4

5 HUK Håndbold 6 1 2 3 81-97 4

6 Nivå GF NB! 6 1 1 4 61-85 3

7 Melby-Liseleje IF 6 0 1 5 63-87 1

36


Drenge Puslinge BB

pulje 03 detaljeret stilling...

K V U T Score Pt

1 Gentofte-Vangede HK 7 7 0 0 103-62 14

2 Esrum IF 7 5 0 2 74-70 10

3 Virum-S. HK 7 5 0 2 55-58 10

4 Ålholm IF, Hillerød 7 4 0 3 67-32 8

5 Avedøre IF ung NB! 7 4 0 3 81-66 8

6 Hornbæk IF NB! 7 1 1 5 61-84 3

7 AIF/Glostrup NB! 7 0 2 5 67-92 2

8 HK 73 - Frd.sund 7 0 1 6 86-130 1

Pige Puslinge AB

pulje 03 detaljeret stilling...

K V U T Score Pt

1 Hillerød HK 7 6 1 0 92-64 13

2 Borsholm-S IF 7 6 0 1 90-66 12

3 Hornbæk IF 7 5 0 2 70-50 10

4 Gilleleje HK 7 4 0 3 67-70 8

5 Espergærde IF 7 2 0 5 51-59 4

6 Nivå GF 7 2 0 5 62-74 4

7 Lillerød IF 7 1 1 5 54-60 3

8 Melby-Liseleje IF 7 1 0 6 38-81 2

Pige Puslinge BB

pulje 05 detaljeret stilling...

K V U T Score Pt

1 Birkerød HK 8 8 0 0 115-42 16

2 Søllerød-Nærum IK 8 6 1 1 72-36 13

3 HUK Håndbold 8 6 0 2 77-59 12

4 Farum HF 8 4 0 4 40-58 8

5 Espergærde IF 8 3 1 4 47-53 7

6 Fredensborg HK 78 8 3 0 5 51-70 6

7 Gilleleje HK 8 2 0 6 52-75 4

8 Hornbæk IF 8 2 0 6 43-70 4

9 Borsholm-S IF 8 1 0 7 60-94 2

Stævner

Sommerturen gik også i år til Bornholm, hvor

der var 45 børn samt ledere der deltog.

Ynglingene har deltaget i et stævne i Tjekkiet som

de vandt. Deltog også i et stævne i Malmø som

de ligeldes vandt. Har også deltaget i et julestævne

i Bjerringbro.

Damejunior har været i Ungarn med Karina

Nikolajsen og Tine Brodersen som ledere. En god

social tur.

Trænere

Herre Senior Dennis Nielsen

Dame senior Jens Munk

Herre Ynglinge Jens Bertram

Herre Junior Lasse Christensen

Piger Jens Bertram

Pus. Drenge Jens Munk

Pus. Piger Christian Palm

Lilleput Dorrit Danker

Minier

Hjælpetrænere

Mette Johanson &

Marianne Nielsen

Herre Ynglinge Janne Nikolajsen

Pus. Drenge

Stenstrup

Marie Louise & Stine

Pus. Piger Christian Kjærsgaard

Lilleput Rasmus

Minier

Holdledere

Stine

Damesenior Tine Brodersen

Herre Junior Lars Kjærsgaard

Piger Finn Torbensen

Pus. Drenge Mona Høst

Pus. Piger Dorthe Kjærsgaard

37


En stor tak til alle trænere, hjælpetrænere, holdledere,

samt de forældre der hjælper med at køre

til kampe eller hjælper til på anden måde, således

det bliver muligt at drive en håndboldklub.

Kurser

Mona Høst og Helle Boldsen har været på et

DGI-kursus. Jens Bertram har deltaget på et

DHF-kursus – Divisions-trænerkursus 1.

Vi har afholdt et dommerkursus i Hornbæk-Hallen.

Divisionsdommer Jens Carl Nielsen var instruktør.

Fester

Der har været afholdt afslutningsfest for ungdommen

(-herre-ynglinge), hvor Christian Palm

fik overrakt ungdomslederpokalen.

Herreynglinge har holdt deres egen afslut-ningsfest.

Årets spiller blev Mikkel Bertram.

Der har ligeledes været afholdt afslutningsfest

for seniorer, hvor det var Mette Johanson og Jens

Munk blev kåret til ”årets spiller”.

Arrangementer

Der har atter været afholdt Beach-håndbold.

Vejret var godt. Et rigtigt godt arrangement. Palle

Mandrup, Christian Palm, Jens & Lise Bertram,

Marianne Winther og Jens Munk stod for arrangementer.

En stor tak for deres store indsats. Også en tak

til alle øvrige som hjalp til. Et så stort arrangement

kræver at mange hjælper til, - eller kunne

det slet ikke lade sig gøre

Kræmmermarked

Vi deltog også i år med en tombola. Helle Boldsen,

Janne Nikolajsen og Mette Christensen stod

for dette. En stor tak til alle tre, samt til alle der

hjalp til.

Julekalender, telefonbøger & reklamer

Mona Høst stod for julekalenderne, og det blev

en stor økonomisk gevinst. Endvidere har Mona

stået for omdeling af reklamer.

Dorrit Danker stod for telefonbøgerne. Det var

som altid godt planlagt. Alt kørte på skinner. En

stor tak til både Mona og Dorrit.

Sponsorer

En stor tak til alle vores sponsorer for den opbakning

håndboldafdelingen får. Uden deres opbakning

og økonomise hjælp, ville det slet ikke gå.

En kæmpe tak skal lyde til Lars Kjærsgaard for

hans stor indsats, bl.a. også omkring ”Håndbold-vinen”.

Andre

En stor tak til Peter Clausen for hans presse-

38

dækning til Helsingør Dagblad. En stor tak til

Elle Svendsen, som altid er hjælpsom når der

skal arrangeres noget i klubhuset. Også en stor

tak til Lone Schmidt for et godt klubblad. En

stor tak til Jens Bertram og Lars Kjærsgaard for

etableringen af vores vægtrum.

Bestyrelsen

Tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde.

Det har været et spændende og lærerigt år. Håber

på fortsat godt samarbejde.

Fremtiden

Vores målsætning er at får Herre- og Dame-seniorer

op i Sjællansserien inden for en 3-årig periode.

Desuden er det vores mål at udbygge og forbedre

vores ungdomshold, samt at bibeholde det høje

niveau i vores ungdomsudvalg. Derfor ønsker vi

en ungdomsformand valgt ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen har besluttet, at indhente en straffeattest

på samtlige ledere og trænere. Dette for at

imødegå DIF’s samt vores hovedafdelings klare

holdning om pædofili.

Vi har fået ny dametræner, - nemlig den tidligere

landsholdsspiller Trine Bay Nielsen. Der arbejdes

stadig videre på at få en seriøs herretræner.

Endvidere håber vi på en god sæson med mange

spændende kampe.

Hans Pedersen, Formand

Oldgirls-træf

Så er det atter tid til det årlige Oldgirlstræf.

Vi mødes en gang om året, nemlig

den 2. søndag i august.

Det næste oldgirls-træf bliver:

Søndag, den 11. august 2002

kl. 11.00 -17.00

Vi mødes ved Hornbæk Hallen kl. 11.00.

Arrangementsudvalget vil sørge for

små aktiviteter, men der vil også blive

tid til at snakke om “gamle dage”. Hvis

vejret bliver godt, tager vi på stranden.

Du skal medbringe: Madpakke, drikkevarer,

kaffe/te, gerne hjemmebagt

kage, tæppe, badetøj, håndklæde,

gamle håndboldfotos og petanquekugler

- hvis du har nogen.

På gensyn

Randi Michaelsen

49 70 45 45


President

Henning Jørgensen

Kleinsmedevej 6

4970 2848

e-mail: mums@pc.dk

Næstformand

Irene Serup

Holmegaardsvej 23

4970 3026

e-mail: seruph@mail.tele.dk

Kasserer

Alice Ibsen

Lille Ewaldsvej 3

4970 2299

e-mail: ibsenhornbk@get2net.dk

Sekretær

Svend Hermansen

Rødtjørnevej 19

4970 1445

e-mail: hermansen@dj-freelance.dk

Bestyrelsesmedlem

Bodil Frederiksen

Drachmannsvej 13

4970 1451

e-mail: tom.pet@wanadoo.dk

PETANQUE

Nye klubmestre i triple

Det var på forhånd givet, at der skulle kåres nye mestre, da

petanqueafdelingen søndag 2. juni afviklede sine klubmesterskaber

i triple. Præsident Henning Jørgensen var rejst til

Jylland, tidligere formand Joe Johnston var smuttet til Sverige,

og Mark Johnston var blevet hjemme – men ikke mødt op på

grusbanerne. Dermed var sidste års vinder-triple spredt for alle

vinde.

Seks tripler var mødt op at snuppe den ledige titel– og dermed

var et mesterskab relativt billigt købt. Efter puljespil alle mod alle

blev der efter frokost givet direkte semifinalepladser til de to

bedste hold. Det var Runa Brokær, Kirsten Madsen og Jørgen

Timmann, samt Inge Fisker, Erik Helmer Pedersen og Svend

Hermansen. De øvrige fire hold fik lov til at spille sig frem til

semifinalerne.

Men finalen kom til at stå mellem de to bedste i puljespillet.

Efter nogen nervøsitet vandt Fisker, Pedersen og Hermansen

med 13-7 over Brokær, Madsen og Timmann. Vinderne var bagud

0-4, men på pindsvinemaner sikrede de sig sejren. Det var første

gang, at Inge Fisker og Erik Helmer Pedersen vandt et klubmesterskab.

Svend Hermansen vandt sammen med andre makkere

titlen for tre år siden.

Tredjepladsen løb Peter Fisker, Rasmus Korsholm Christensen

39


og Lasse Christensen med efter 13-5 sejr over

Alice Ibsen, Grethe og Karl Wiedemann.

Turneringen startede kl. 9.30 og den sidste

kugle trillede først kl. 17.40. En lang – men

solrig og lun – dag, hvor en særdeles god

frokost i klubhuset gjorde godt.

Singlemesterskab i

sommernatten

Næste klubmesterskab i petanqueafdelingen

bliver i single og det foregår på et utraditionelt

tidspunkt: Fredag 28. juni kl. 18.00, hvor

der er indskrivning. Spilles starter kl. 18.30.

Tilmelding skal foregå senest tirsdag 25. juni

til enten Svend Hermansen eller Bodil

Frederiksen, idet vi påtænker at servere en

bid mad undervejs.

Normalt har petanqueafdelingen haft pæn

succes med fredagsarrangementer – f. eks.

vore midnatsstævner i august, der er årets

mest besøgte. Bestyrelsen håber derfor, at så

mange som muligt vil møde frem, idet man

jo ikke har besvær med at finde en makker!

Der er ikke den store tradition for singlespil

i klubben, idet vi kun spiller det i amtsturneringerne

og – for et par specialisters

vedkommende – i DPFs-holdturneringer.

Årets klubmesterskab i double afvikles først

om et par måneder, nærmere betegnet lørdag

17. august.

Førsteholdet kom nærmere 2.

division

Forårsmånederne har været travle i de holdturneringer,

som petanqueafdelingen deltager

i. Mest positivt har det været, at førsteholdet

under DPF har lagt sig på en suveræn

førsteplads i sin regionalpulje og blot skal

vinde én af de tre sidste kampe til efteråret

for at kvalificere sig til at spille om en af de

fire ledige pladser i 2. division.

Slutspillet afvikles mellem de 10 puljevindere

i regionalspillet. Af disse 10 må det

forventes, at mellem to og fire af dem ikke

kan rykke op, da de i forvejen har hold i de

to 2. divisioner. Så en plads i 2. division kan

sandsynligvis sikres, hvis man bliver mellem

de fem-seks bedste i slutspillet.

Andetholdet under DPF er placeret næsten

i bunden af sin regionalpulje.

I Amtsturneringen har Ingrid Korsholm og

Inge Fiskers hold fået en god start med sejre

i de to første kampe, mens Bodil Frederiksen

40

og Runa Brokærs hold blot har fået et enkelt

point i sine tre første kampe.

Alle resultater og stillinger kan ses på

www.3100.dk/HIF-petanque.

Strandpetanque lørdag 6. juli

For ottende gang arrangerer Hornbæk

Petanque og DGI Frederiksborg Amt

strandpetanque for hold bestående af seks

spillere. Det sker lørdag 6. juli. Hornbæk plejer,

sammen med Stenløse, at stille med adskillige

hold, men der kommer også hold fra

mange andre klubber i Nordsjælland.

I fjor deltog 17 hold og vi var så heldige, at

den første lørdag i juli siden skulle vise sig at

blive årets varmeste dag, hvor temperaturen

nåede op over de 30 grader i skyggen.

Der var en del, der blev forbrændte, så sololie

med en høj beskyttelsesfaktor kan være

næsten lige så vigtige som

petanquekuglerne..

Her er facts om arrangementet – med ret til

ændringer:

HVORNÅR: Lørdag 6. juli 2001 kl. 9.30. Spilstart

kl. 10.00.

HVOR: Hornbæk Strand øst for Hornbæk

havn ved første parkeringsplads i Hornbæk

Plantage i retning mod Helsingør.

SPILLEFORM: Hold bestående af seks spillere.

Juniore må indgå på holdet. Mix af spillere

fra flere klubber er tilladt. Der spilles efter

DGI´s petanqueregler og med metalkugler.

(Ikke nødvendigvis konkurrencekugler.)

PRÆMIER: Til hvert femte hold – dog

mindst til de tre bedste. Endvidere trækkes

der lod om præmier blandt alle deltagere

uanset placering.

PRIS: 240 kr. pr. hold

TILMELDING: Senest mandag 1. juli til Henning

Jørgensen på mums@pc.dk (tlf. 49 70 28

48) eller Bodil Frederiksen (tlf. 49 70 14 51)

BETALING: Ved tilmelding - eller på gironr.

7 76 33 36, Hornbæk Petanque, Carl Bødker

Nielsensvej 3, 3100 Hornbæk.

MAD OG DRIKKE: Vi må desværre ikke

sælge mad og drikkevarer for myndighederne.

Så tag det fornødne med hjemmefra,

hvis I ikke vil købe det på havnen eller oppe

i byen.


Runa Brokær stadig foran en

stribe mænd

Kampen om årets DK-mesterskab blev intensiveret

torsdag 16. maj, da årets femte ud

af 12 rødvinsturneringer blev afviklet.

24 var mødt frem for at spille efter det ”sociale

system”: fem kampe til hver med skiftende

makkere.

Og for at fejre den øjeblikkelige nr. 1 Runa

Brokærs fødselsdag! Der blev sunget fødselsdagssang

og spist lagkager med rigtig mange

lys i. Og der var rødvin og blomster til den

store guldmedalje. I hvert fald blev fødselaren

ganske overvældet, og takker hermed

alle for en uforglemmelig aften.

Men ellers blev der ikke givet ved dørene

på grusbanerne, idet Runa ikke fik mere end

ét point til sin samlede score. Det var for at

møde frem…

Turneringen blev vundet af Henning Serup,

der gik ubesejret gennem alle sine kampe.

På de næste pladser kom Kirsten Madsen,

Bodil Frederiksen og Svend Hermansen, der

alle tabte én kamp.

Det var Henning Serups første sejr i en

rødvinsturnering, og rykkede dermed op

som nr. 2 i kampen om DK-mesterskabet.

Runa Brokær fører i skrivende stund stadig

kampen om DK-mesterskabet, men lige

efter kommer en håndfuld mænd.

Stillingen efter 16/5:

Runa Brokær 12

Henning Serup 11

Jørgen Timmann 10

Harry Duus 10

Svend Hermansen 10

Joe Johnston 9

Kirsten Madsen 9

Lasse Christensen 8

Alice Ibsen 8

Ingrid Korsholm 7

Grethe Wiedemann 7

Jeanne Simonsen 7

Verner Schmidt 6

Jørgen Bo Wind 5

Gerda Laugesen 5

Irene Serup 5

Karl Wiedemann 5

Henning Jørgensen 5

Niels Serup 4

Lars DK Hansen 4

Bodil Frederiksen 4

Inge Pedersen 3

Kirsten DK Hansen 3

41

Erik Jessen 2

Tage Skaarup 2

Inger Skaarup 2

Gitte Helmer Pedersen 2

Erik Helmer Pedersen 2

Inge Fisker 2

Rasmus K. Christensen 2

Erik Ibsen 2

Bjarne Thomsen 1

Kristian Dalsgaard 1

Søren Duus 1

Esther Nielsen 1

Bent Nielsen 1

Der blev i lørdags, efter bladets deadline, afviklet

endnu en rødvinsturnering. Det skete

under årets kræmmermarked.

Inden klubbladet atter udkommer, afvikles

der yderligere to turneringer: Lørdag 13.

juli kl. 10.00 og fredag 2. august kl. 21.00.

Sidstnævnte turnering – hvor vi spiller til

langt over midnat – skal man tilmelde sig

senest onsdag 31. juli.

Brug www.3100.dk/HIF-petanque

Hornbæk Idrætsforening Informerer” udkommer

næste gang i midten af august. Derfor

er der al mulig grund til at klikke ind på

petanqueafdelingens hjemmeside på

www.3100.dk/HIF-petanque.

Ganske vist bliver siden først opdateret på

ny efter 3. juli, men her kan man se alt om

sommerens program.


Formand

Peter Anderskou

49 70 0579

Kasserer

June Kring

4970 0025

Sekretær

Randi Michaelsen

4970 4545

Best. Medlem

Bøje Larsen

4970 4540

Best. Medlem

Finn Larsen

4970 2988

Klubadresse

Hornebyvej 4

3100 Hornbæk

E-mail:

kiosk@post11.tele.dk

Internet:

www.infosport.dk

Brugernavn.: 10487

Brugerkode.: skib85

HORNBÆK SKIKLUB

LIDT OM HORNBÆK SKIKLUB

Klubben blev udtænkt i en personbil på vej fra Alpe d’Huez i

Frankrig tilbage til Danmark af 4 entusiastiske skiløbere der

havde været på ski i 1 uge og var ømme i alle knogler, led og

muskler efter denne anstrengende sportsudøvelse.

Vi blev enige om, at nu skulle der ske noget. Vi ville gå til skigymnastik

inden næste tur sydpå. Men det var bare ikke så let,

for det viste sig, at der ingen offentlige tilbud eksisterede om

skigymnastik. Så fandt vi på at starte en klub for ligesindede, og

i løbet af et par måneder havde vi holdt stiftende generalforsamling,

blevet optaget som medlemsklub i Dansk Skiforbund,

Hornbæk Idrætsforening og Helsingør Sports Union.

Foreningen bestod da, foruden bestyrelsens 5 medlemmer, af

6 medlemmer. Men siden hen gik det stærkt: allerede efter 1ste.

sæson kunne vi tælle ca. 35 medlemmer og i dag (foråret 2002)

er der registreret ca. 135.

Skigymnastik

Det væsentligste grundlag for klubben var, og er stadig, at tilbyde

medlemmerne udmarvende gymnastiske øvelser under

kyndig ledelse af en professionel gymnastikinstruktør.

Allerede fra første start har vi gennemført 2 ugentlige gymnastikaftner

á 1,5 times varighed på Hornbæk Skole i perioden fra ca.

1. oktober til starten af februar - altså i alt ca. 30 lektioner. Gymnastikken

er for børn og voksne i alle aldre, så her kan hele

familien deltage samlet.

Klubture

I begyndelsen var vi i bestyrelsen enige om ikke at begynde at

arrangere skiture, men det viste sig snart, at der var udbredt

interesse for at tage af sted i samlet flok til sneens lande.

Den første tur gik til La Tzomaz ved Verbier i Schweiz i samarbejde

med DanSki. Turen var meget vellykket og de næste 2 år

havde vi Alpe d’Huez i Frankrig på programmet. I 1998 var vi i

Sierre Chavalier i Frankrig og siden har vi været i Gaschurn,

Wagrain samt Zillertal alle i Østrig. Vi har været med såvel bus

som fly og tog.

Vi er endnu ikke begyndt at medtage egne instruktører, ligesom

vi benytter os af etablerede Skirejsebureauer i stedet for selv at

arrangere hele turen. Det har bestyrelsens medlemmer simpelthen

ikke overskud til, og når der nu findes professionelle

bureauer på markedet, lader vi dem om det. Det vigtigste er at vi

laver en fælles tur, bor samme sted (fortrinsvis Hotel med ½pension)

og hygger os sammen på løjperne og i baren.

42


Andre aktiviteter

Som klub har vi lavet adskillige andre aktiviteter.

Vi har haft klubaftner med behandling

af skiudstyret, set den kommende sæsons

nyeste skrig indenfor skibeklædning og tilbehør,

holdt foredragsaften med en repræsentant

fra skiforbundet, holdt hyggeaften

op til jul, arrangeret skibytning m.v. Vi har

også deltaget i oplysningskampagner på

opfordring fra Dansk Skiforbund både i Hornbæk

og Helsingør.

Konkurrencer

Hvis man som skiløber ønsker at deltage i

een af de konkurrencer der arrangeres af

Dansk Skiforbund er det et krav, at man er

medlem af en registreret skiklub.

Der afholdes hvert år kredsmesterskaber

og danmarksmesterskaber samt diverse

„Cup’s“ sponsoret af forskellige firmaer, som

man kan deltage i som medlem af en skiklub.

Og man behøver ikke at løbe som

43

Johnny Albertsen eller Ingemar Stenmark

for at deltage. Alle kan være med!!

Turene, der arrangeres i forbindelse med

diverse mesterskaber, er meget rimelige i

pris, og det er rigtig sjovt at være med.

Det er også med basis i en skiklub at man

kan påbegynde en egentlig uddannelse til

f.eks. skiinstruktør.

Medlemskontingent

Ingen klub uden økonomi. Derfor tillader vi

os at opkræve følgende kontingenter:

Familie Kr. 450,-

Par Kr.375,-

Voksne Kr.200,-

Børn (op til 25 år) Kr. 100,-

For dette beløb får man Dansk Skiforbunds

magasin „SKI“, HIF-bladet og gratis adgang

til deltagelse i gymnastik.


Hornbæk Tennis

Klubhuset

Sauntevej 80

3100 Hornbæk

49 70 21 04 (klubhus)

e-mail:

hot@infosport.get2net.dk

hhtp://hjem.get2net.dk/hot

Formand:

Christian Fritzen

Ole Piis Vej 2

3100 Hornbæk

49 70 05 04

hot@infosport.get2net.dk

Ungdomsformand og

Kasserer:

Dorrit Danker

Tycho Jessensvej 14 B

3100 Hornbæk

49 70 33 74

dorrit.danker@mobilixnet.dk

Bestyrelse:

Ud over de 2 ovennævnte består

bestyrelsen af:

Claes Thielke

Ole Piis Vej 6

3100 Hornbæk

49 70 35 03

Birgitte Møs

Holmegårdsvej 25

3100 Hornbæk

49 70 15 85

Kell K. Nielsen

Tycho Jessensvej 14 B

3100 Hornbæk

49 70 33 74

Børn

Dorrit Danker, 4970 3374

Juniorer

Itay Edelheit

4925 1934 – 5194 3443

1’holdet

Jan Sirich, 4970 4502

2’holdet

Chr. Vejrup/Marianne Blom

4970 1149

Motionister

Gert Rørbæk, 4970 3377

Old girls/boys

Rita Hagen, 4970 1309

Klubbladets repræsentant

Kell Nielsen, 4970 3374

kell.klim@mobilixnet.dk

TENNIS

Månedens Aktiviteter:

(vigtige datoer).

1. Damefrokostturnering søndag d. 23/6 – Dorrit arrangerer.

2. Familieturnering lørdag d. 29/6 – Lene Helsborg og Jørgen

Sten står for arrangementet.

3. Herrefrokostturnering søndag d. 7/7 – Claes arrangerer.

Se opslag og tilmeldingslister i klubhuset – ca. 14 dage før arrangementet.

Kommende aktiviteter:

1. Klubturnering: Semifinaler og finaler afholdes i weekenden

24-25/8. (Reserve 31/8+1/9)

2. Afslutningsfest: lørdag d. 26/10.

Løbende aktiviteter:

1. Grilltennis fredage fra 18.00 til 20.00. Rita har ansvar. Alle

medlemmer er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

2. Good old Tennis torsdage fra kl. 9.00 – 11.00. Henning Olsen

har ansvar. Alle medlemmer over 60 år af begge køn er velkomne.

Tilmelding ikke nødvendig.

3. Mandagskvindetræf: Den første mandag i hver måned fra kl.

10.00 – 12.00. Vi spiller mod ligesindede fra omegnsklubberne.

De – af hunkøn – der har tid og lyst bør bakke op om dette

arrangement. Rita har ansvaret.

Afviklede arrangementer:

”Kom frit frem” turneringen den 26/5

Turneringen var lagt an som en hyggeturnering – mest for nybegyndere

– og med streg under hygge. Hensigten var at ryste

vore nye medlemmer sammen, og i al fredsommelighed at skabe

lidt ”fight-stemning” på banen. Vi startede som sædvanligt kl.

09,00 med almindelig træning, - og en Bitter. Dorthe Lykkesgaard

havde fødselsdag og ville lige sige go’morn og farvel – hun og

Kim skulle have gæster i dagens anledning. 2 andre var forhindret,

så pludselig var vi kun 4 tilbage. Heldigvis dukkede 2 gæve

piger op fra Gert’s hold og i øvrigt med lidt ”lånt assistance” (læs:

Kate) kunne vi få gang i nogle gode spil.

Kl. 12,00 spiste vi frokost i klubhuset – Christian Fritzen havde

lige været oppe og checke mødedeltagelsen og efterfølgende købt

brød og pålæg, så det passede til de fremmødte.

Tak for en god dag. ClaesThielke

Træning:

Træningen er i fuld gang og der er mange tilmeldt. Alle går op i

træningen med liv og sjæl.

Husk at træningen slutter følgende datoer:

Nybegyndere: 16/6 – Let øvede: 24/6– Børn: 24/6 – Juniorer: 25/

6.

Check dog ovennævnte datoer med din træner. Aftal evt. også

en form for afslutning.

44


Resultater og beretninger fra

klubholdene:

2’holdet:

I meget idylliske omgivelser lykkedes det for

2.-holdet at vende et truende nederlag til sejr

på 5-4 i Karlebo!

En damespiller (for ikke at nævne navn)

havde ellers (med et skuffende afbud efter at

have givet tilsagn til Jan om, at hun kunne

spille) sørget for, at vi var bagud 0-2 på forhånd!

Martin fik aldrig rytme i sit spil, da han sprang

strengene i torsdags og til holdkampen, og

derfor skiftede ketsjer konstant. Så det endte

med nederlag i to sæt.

Bagud 0-3 og Gert nede med 0-4 i 1. sæt så

det sort ud! Men så kom vendepunktet! En

velspillende Andreas vandt sikkert i 2 sæt og

sørgede for vores 1. sejr.

Imens kæmpede Gert sig bravt tilbage i kampen!

Han vandt 1. sæt og marathonkampen

med suveræne 6-0 i tredje sæt!

Selv fik jeg udlignet til 3-3 efter en lidt trist

sejr, hvor modstanderen gav op efter 1. sæt

som jeg havde vundet med 6-1. Jette gav os

så føring på 4-3 efter en flot sejr i to sæt!

Jette og jeg sørgede for den afgørende sejr

med de overbevisende cifre på 6-0, 6-2!! Især

imponerede det mig, hvor få uprovokerede

fejl Jette lavede! Så betød det ikke så meget

at Gert og Martin tabte herredoublen.

Det ser lovende ud efter denne flotte start!

Der skal spilles i Gilleleje den 8, men resultatet

kan desværre ikke nå at komme med i

klubbladet. Se derfor på hjemmesiden, hvis

du er interesseret i resultatet. Vi stiller med

et fuldt og stærkt hold, med flere gengangere

fra Karlebomatchen.

Christian Vejrup.

Old girls/boys holdet

Sidste års Sjællandsmestre fra Hornbæk har

foreløbig ikke spillet mere end 1 holdkamp i

år. Holdet er lige rykket op i serie 6, men har

mistet en af de gode stamspillere, så holdet

tabte 3-5 til Snekkersten 2. Det blev dog til

nogle gode og spændende 3 sæts kampe.

Rita

Motionistholdet:

Motionistholdet – med ”holdejer” Gert i spidsen

– har klaret sig over al forventning i de

første 4 holdkampe. Det blev således til 10-2

45

over Jægerspris – 12-0 over Græsted – 8-4

over Espergærde og 10-2 over Stenløse. Der

mangler nu kun 2 holdkampe mod henholdsvis

Hillerød og Frederikssund, men da flere

fra holdet er på ferie, spilles med et reservespækket

hold. Det bliver spændende at se

om holdejer og frue kan undværes.

Klubturnering/mesterskaber

2002:

Tilmeldingslister vedr. Klubturneringen 2002

vil blive ophængt i klubhuset lørdag den 15/6.

Der vil blive mesterskaber i A-rækker, B-rækker

og C-rækker samt Veteranrækker. (se

kriterier på opslaget).

Tilmeldingsfristen er fastsat til tirsdag den 25/

6 og de indledende runder vil kunne ses som

opslag i klubhuset den 29/6. Turneringen

starter den 1/7.

Deltagergebyret er fastsat til kr. 50,00 pr. person

uanset antallet af rækker man tilmelder

sig i.

Der er lagt ”loft” for deltagelse, således at

man kun kan tilmelde sig i 2 rækker.

Der er som allerede nævnt semifinaler og finaler

den 24/8 og 25/8 med reserveweekend

i tilfælde af regnvejr den 31/8 og 1/9.

Hvis man på forhånd ved, at man ikke kan

stille op på semi- og finaledagene, skal man

undlade at tilmelde sig turneringen

Turneringsudvalget. (Marianne Blom-Inge

Clemmensen-Claes Thielke og Christian Fritzen.)

Familieturnering:

Der er nu sat opslag op i klubhuset med

tilmeldingslister. HUSK at sidste tilmeldingsfrist

er søndag den 23/6.

Traditionen tro tillades ”udenomsægteskaber”

(læs: flerkoneri) og stik imod

regeringens politik tillades ligeledes familiesammenføringer

af den ene og anden slags.

Der vil med hård hånd blive uddelt handicaps

(man skulle tro, at vi konkurrerede med golfklubben).

Der kæmpes om den store flotte

Dencker-Nielsen pokal, som i det forgangne

år har været i Rita Hagen (Rita man) og Ole

Adamsens (bongo Ole) varetægt.

Turneringen vil blive ledet og styret af Lene

Helsborg og Jørgen Sten, som også vil stå

for præmierne.

Ved den efterfølgende banket, vil ”Kagerullen”

blive uddelt. Gad vide om Gert også i år

snyder med fortrykte og udfyldte stemme-


sedler?? Mon Carsten har udvidet sin stab af

lobbyister for at påvirke resultatet?? Hvad

sker der mon, hvis vi alle opfører os som

man bør, når man spiller det ædle spil???

Nysgerrig?? Så få svaret ved at tilmelde dig

og med egne øjne se resultatet.

Bestyrelsen.

Damefrokostturnering:

Søndag den 23/6 mellem kl 10.00 og 14.00

bliver der ingen mandehørm på banerne.

Her bliver årets Damefrokostturnering nemlig

afviklet. Fra kl 14.00 bliver der fnis og

grin på terrassen, da ”pigerne” her vil fortære

de medbragte lækkerier og skylle efter

med hvad ved jeg!!!! Husk at tilmelde jer på

den ophængte tilmeldingsliste i klubhuset.

Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 19/6.

Jeg ved ikke om ”De” har bestilt

Chippendales…, men man kan vist vente sig

lidt af hvert, når ”pigerne” er på egen boldbane.

Herrefrokostturnering

søndag den 7/7

Den traditionsrige Herrefrokostturnering

”spilles” søndag den 7/7. Der vil blive opslag

i klubhuset, hvorpå man kan tegne sig

for en madandel (excl. øl eller vand) á kr.

50,00. Betalingen vil blive opkrævet med

”hård hånd” inden turneringen starter. Vi må

så se, om vi traditionen tro kan finde en skytsengel

til at stå for ”froteringen” af vore ganer.

Velunderrettede kilder fortæller mig

nemlig, at Elin har andre planer på denne

dag (eller har hun ?).

Vel mødt!

Claes Thielke

46

Appel fra bestyrelsen:

Når der bliver lagt besked til bestyrelsen, eller

hvis man gør anmærkninger i bogen eller

på klubbladet, bedes man skrive medlemsnummer

eller navn, da bestyrelsen ellers

ikke kan/vil forfølge sagen.

Klubflaget er blevet stjålet, men da ingen kan

have glæde af det, er det nok smidt et eller

andet sted. Bestyrelsen opfordre derfor medlemmerne

til at se efter det på deres gang

rundt i byen. Vi savner vores flag – og det er

dyrt at få fremstillet et nyt, og det tager lang

tid at få syet.

Bestyrelsen.

Klubtilbud:

Boldkanonen udlejes til voksne medlemmer

for kr. 50,00 pr. time på specielle vilkår. (Se

opslag i klubhuset)

Bolde kan købes til favorable priser i klubben.

(Se opslag i klubhuset).

Privattræning er muligt: Se opslag i klubhuset.

Hjemmesiden:

Prøv at klik ind på vores hjemmeside hhtp:/

/hjem.get2net.dk/hot, hvor resultater, arrangementer,

turneringer, bookingregler,

gæstespilsregler, love m.m. vil være at finde.


Formand

Lone Kuhlmann

4970 4680

lone@kuhlmann-hornbaek.dk

Næstformand

Jytte Madsen

4970 3490

jyttema@get2net.dk

Sekretær

Grete Møller Nielsen

4970 4219

gmn@sologstrand.dk

Kasserer

Per Thordal

4926 2260

Best.medlem

Åse Kjær Rald

4970 1635

Suppleant

Barbara Mogensen

4970 1307

Suppleant

Morten Kaae

4970 3620

info@maritim-camping.dk

Turistinformation

Tlf. 4970 4747

Fax. 4970 4142

Dorthe Lykkegaard

4928 1702

dlm68@helsbib.dk

Lisbeth Jensen

4928 1704

lje68@helsbib.dk

TURIST-foreningen

Nyt fra Hornbæk Turistforening og –

Turistinformation

Generalforsamling

Hornbæk Turistforening afholdt sin årlige generalforsamling

d. 16.maj. På generalforsamlingen blev der valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer

og efter det første bestyrelsesmøde har bestyrelsen

konstitueret sig på følgende måde: formand Lone

Kuhlmann, næstformand Jytte Madsen, sekretær Grete Møller

Nielsen, kasserer Per Thordal, bestyrelsesmedlem Åse Kjær

samt suppleanter Barbara Mogensen og Morten Kaae.

Årets Turistpris

På årets generalforsamling uddeltes for første gang Hornbæk

Turistforenings Turistpris. Formanden for Hornbækegnens Historiske

Forening, Axel Ploug, blev årets prisvinder. Axel Ploug

modtog årets turistpris ”som en påskønnelse af, at han via sin dybe

interesse for og kolossale kendskab til Hornbæks historie altid stiller

op og formidler sin viden og sit engagement til Hornbæks borgere og

gæster – senest i årets Hornbæk Guide”. Med prisen følger et flot

diplom og et gavekort til kroophold. Axel Ploug er i øvrigt –

traditionen tro – guide på flere byvandringer denne sommer –

se Det sker … -kalenderen.

Ren by med Long John og affaldsvogn

Hornbæk Turistforening står på vegne af Lokal Samvirke Hornbæk

for koordineringen af årets Ren by-aktivitet, hvor formænd

og andre medlemmer fra de forskellige foreninger hver

dag i skoleferien tager en tur på enten Long John eller med en

gå-affaldsvogn og samler affald i området Torvet – Hovedgaden

– A.R. Friisvej – Øresundsvej – Havnevej. Aktiviteten er bl.a. en

venlig og tydelig henstilling til borgere og turister om, at det er

vores fælles ansvar at holde Hornbæk ren. Morten Kaae er

koordinator for Ren By-aktiviteten.

Det sker i Hornbæk sommeren 2002, 15.juni – 15.august

Aktivitetskalenderen fra Hornbæk Bibliotek & Turistinformation:

Lørdag d.15. juni kl.10 – 01 og søndag d.16. juni kl.10-18

Hornbæk Kræmmermarked . Sted: Hornbæk Idrætsanlæg,

Carl Bødker Nielsens Vej 3. Yderligere oplysninger:

Tlf. 49 70 15 48

Arrangør: Hornbæk Idrætsforening, Fodboldens Venner

Lørdag d. 15.juni kl. 14

Byvandring med Axel Ploug: Fra museumsgrund til Kildekrog.

Mødested: Museumsgrunden, A.R. Friisvej.

Yderligere oplysninger: Tlf. 49 70 07 79. Pris pr. deltager: kr. 20

Arrangør: Hornbækegnens Historiske Forening i samarbejde med

Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

47


Lørdag d. 22. juni kl. 8 – 10

Gratis morgenbord på torvet med diverse

underholdning / musik.

Arrangør: Handels- Haandværker & Industriforeningen

for Hornbæk og Omegn

Søndag d. 23. juni kl. 21

Sankt Hans aften på Hornbæk strand.

Kl. 21: Jazzorkester. Kl. 21.45: Båltale. Kl. 22:

Bålet tændes og jazzorkestret spiller igen.

Arrangør: Havnens Venner

Torsdag d. 27. juni kl.14-16

Papirflyverkursus på biblioteket: ”Kaj Gummisko”

kommer og underviser i papirflyverfoldning.

For børn fra 7 år.

Tilmelding og yderligere oplysninger

Tlf. 49 28 17 00. Arrangør: Hornbæk Bibliotek

Lørdag d. 29. juni kl.10-14

Blå Flag arrangement: Fang en fisk i Hornbæk

sø. For børn og unge under 18 år.

Mød op ved den store bro ved søen, så kan

du låne udstyr og få instruktion. Det er gratis

at deltage. Yderligere oplysninger: Tlf. 49 25

13 20 Arrangør: Lystfiskerforeningen Gedden

Lørdag d. 29. juni og søndag d. 30. juni

Strandhåndbold. Sted: Hornbæk Strand

Yderligere oplysninger: Palle Mandrup

Tlf. 21 80 05 68

Arrangør: Hornbæk Idrætsforening, Håndboldafdelingen

Søndag d. 30. juni kl. 14

Byvandring med Axel Ploug: Hornbæk fra

øst til vest (fra Lochersvej til Trouvillevej).

Mødested: P-pladsen ved kirkegården

(Lochersvej). Yderligere oplysninger:

Tlf. 49 70 07 79. Pris pr. deltager: kr. 20,-

Arrangør: Hornbækegnens Historiske Forening

Onsdag d. 3. juli kl.10-17

Blå Flag arrangement: Besøg Miljøbussen

fra Esrum Møllegaard, den holder på Hornbæk

Havn. Yderligere oplysninger Tlf. 49 70

47 47. Arrangør: Hornbæk Turistinformation.

Torsdag d. 4.juli kl. 15

Bolsjesjov på biblioteket. Lene Larsen laver

bolsjer og viser hvordan man laver en slikkepind.

Kom og få en gratis smagsprøve.

Yderligere oplysninger: Tlf. 49 28 17 00.

Arrangør: Hornbæk Bibliotek

48

Torsdag d. 4., fredag d. 5. og lørdag d. 6. juli

kl. 19.30

Cirkuuz Baldoni

Sted: Vestre Stejleplads. Billetpris: 90 – 110 kr.

Billetbestilling på tlf. 20 86 60 10 dagligt mellem

kl. 11 og 18. Yderligere oplysninger:

www.baldoni.dk og tlf. 70 27 04 10

Fredag d. 5. juli kl. 21

Hornbæk Jazzklub: Susi Hyldgaard

Sted: Cafe Paradis, Hornbæk. Entre: medlemmer

50 kr. Ikke medlemmer 70 kr. Billetsalg:

Hornbæk Bibliotek og ved indgangen.

Yderligere oplysninger: Stig Klarlund

Tlf. 49 70 47 04

Arrangør: Hornbæk Jazzklub

Lørdag d. 6. juli kl.10-11

Musik på Torvet: Harstad Skoles musikkorps

spiller og går derefter gennem byen

til museumsgrunden.

Yderligere oplysninger: Tlf. 49 28 17 00

Lørdag d. 6. juli kl. 11 –13

Børnekunst i teltet. Fernisering på billederne

fra den netop afholdte billedskole for børn i

billedskolens telt på museumsgrunden , A.R.

Friisvej 15. Alle er velkomne.

Yderligere oplysninger: Tlf. 49 28 17 00.

Arrangører: Hornbæk Bibliotek, Børne-kulturcentret

og børnekulturkonsulenten i Helsingør

Kommune

Onsdag d. 10. juli kl. 14-16

Sommer klip & klister på biblioteket Stina

hjælper dig med at lave postkort, billeder og

decoupage. For børn mellem 8-12 år. Tilmelding

og yderligere oplysninger

Tlf. 49 28 17 00. Arrangør: Hornbæk Bibliotek

Fredag d. 12., lørdag d. 13. og søndag d. 14.juli

Davis Cup Tennis. Landskamp Danmark/

Norge. Sted: Havreholm Slot

Tlf. 49 75 86 00.

Arrangør: Dansk Tennis Forbund og Havreholm

Slot

Lørdag d. 13 og søndag d. 14. juli kl. 10.30

Kunst i teltet. Den årlige udstilling af malerier

og keramiske arbejder på museumsgrunden,

A.R. Friisvej.

Yderligere oplysninger:

Tlf. 49 70 16 93 / 49 70 42 22

Arrangør: Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum


Lørdag d. 20. juli kl. 19.00

Opera og viser. Operasangeren Ulrik Cold

og harmonikavirtuosen Bodil Heister underholder

fra kl. 21.30. Sted: Havreholm Slot.

Yderligere oplysninger: Tlf. 49 75 86 00

Arrangør: Havreholm Slot

Lørdag d. 27. juli

Foreningernes dag – program følger senere

Sted: Hornbæk Havn

Søndag d. 28. juli kl. 11 – 13

Jazz Brunch på Havreholm Slot med Peter

Nissens New Orleans Band.

Yderligere oplysninger: Tlf. 49 75 86 00

Arrangør: Havreholm Slot

Søndag d. 28. juli

Hornbæk havnefest – program følger senere

Mandag d.29. juli kl.10.30

Blå Flag arrangement: Strandtur for børn

Med Naturvejleder Myrna Rørbæk.

Mødested: Torvet foran Hornbæk Bibliotek.

Tilmelding og nærmere oplysninger:

Tlf. 49 28 17 00 Arrangør: Hornbæk Bibliotek og

Turistinformation

Tirsdag d.30. juli kl. 10.30

Tør du klappe klapperslangen? Jos Kielgast

besøger biblioteket, han fortæller og viser

lysbilleder og levende dyr. Tilmelding og

yderligere oplysninger: Tlf. 49 28 17 00.

Arrangør: Hornbæk Bibliotek

Onsdag d. 31. juli kl. 10

Gadeteaterfestival: Bang-Bang : Bang-Bang-

Bang

Sted: Hornbæk Bytorv.

Yderligere oplysninger Tlf. 49 20 18 11

Arrangør Helsingør Teater

Torsdag d. 1. august kl. 10

Gadeteaterfestival: Batida: Ouverture

Sted: Hornbæk Bytorv.

Yderligere oplysninger Tlf. 49 20 18 11

Arrangør Helsingør Teater

49

Fredag d. 2. august kl. 19.00

Gadeteaterfestival: Brændende kærlighed:

Koncert i P-mol

Sted: Hornbæk Havn.

Yderligere oplysninger Tlf. 49 20 18 11

Arrangør Helsingør Teater

Fredag d. 2. august kl. 21

Hornbæk Jazzklub: Cæcilie Norby Trio

Sted: Cafe Paradis, Hornbæk. OBS. forhøjet

entrepris. Billetsalg: Hornbæk Bibliotek og

ved indgangen.

Yderligere oplysninger: Stig Klarlund

Tlf. 49 70 47 04

Arrangør: Hornbæk Jazzklub

Lørdag d. 3. august kl. 8 – 10

Gratis morgenbord på torvet med diverse

underholdning / musik.

Arrangør: Handels- Haandværker & Industriforeningen

for Hornbæk og Omegn

Lørdag d. 3. august kl.10

Gadeteaterfestival:

Benny Schumann Clown Show

Sted: Hornbæk Bytorv.

Yderligere oplysninger Tlf. 49 20 18 11

Arrangør : Helsingør Teater

Lørdag d. 3. august kl. 19.30

Cirkuuz Baldoni

Sted: Vestre Stejleplads. Billetpris: 90 – 110 kr.

Billetbestilling på tlf. 20 86 60 10 dagligt mellem

kl. 11 og 18.

Yderligere oplysninger:

www.baldoni.dk og tlf. 70 27 04 10

Arrangementskalenderen redigeres af Hornbæk

Bibliotek & Turistinformation.

Ændringer kan forekomme.

Tilføjelser og spørgsmål kan rettes på tlf.

49 28 17 00 / 49 70 47 47, fax 49 70 41 42,

e-mail: hornbaek@helsbib.dk eller via den

særlige formular på vores web-side:

www.hornbaek.dk


KARATE

Formand

Claus Linnè

Bonderupvejen15

3250 Gilleleje

4830 3365

Næstformand

Jens Børgesen

Gartnervænget 1

3100 Hornbæk

4970 2054

masu@get2net.dk

Sekretær

Per Hansen

Bødkervej 19

3100 Hornbæk

4970 0547

per@ph-byg.dk

Kasserer

Niels Rosenkjær

Harboesvej 7

3100 Hornbæk

4970 0749

rosenkje@post11.tele.dk

VOLLEYBALL

Formand

Flemming Hansen

4970 1723

Stolemagervej 1

3100 Hornbæk

Mobil: 4078 1723

Næstform.+Beach

Erik Christensen

1970 0552

Månevej 2

3100 Hornbæk

Mobil: 2033 5390

Sekretær

Kim Jensen

4970 8101

Sejerøvej 3

3140 Ålsgårde

Mobil: 4029 7850

Kasserer

Joan Andersen

4970 0707

Hornebyvej 7

3100 Hornbæk

HORNBÆK

BRIDGEKLUB

Formand

Steen Jacobsen

4970 1597

Månevej 13B

3100 Hornbæk

Kasserer

Pia Knak Jacobsen

4970 1597

Sekretær

Lise Ebsen

4913 0870

Best. medlem

Erik Grønvald

4970 9801

Best. medlem

Aase Haagensen

4975 5152

Best. medlem

Thomas von Magius

4922 6298

Parkvej 10

3070 Snekkersten

Mobil: 4032 7204

50

Næstformand

Ellen Jørgensen

4970 1476

Skovvej 2

3100 Hornbæk

Kasserer

Michael Kørner

4970 1082

Løvvænget 18 B

3100 Hornbæk

Sekretær

Thomas Jørgensen

4970 0157

Holmegårdsvej 21

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Lone Bruun

4970 2446

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

HORNBÆK SCENEN

Formand

Helle Pedersen

Maltavænget 10

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 1786

E-mail:

maltav@get2net.dk

Næstformand

Niels Lynge

Jægervangen 29

2820 Gentofte

Tlf. 2145 1980

Tlf. 3965 1276

E-mail: niels.lynge@skolekom.dk

Kasserer

Lone Bruun

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 2446

E-mail:

lone-bruun@mail.tele.dk

Best. Medlem

Henning Andersen

4970 2474

Hornebyvej 59

3100 Hornbæk

Best. medlem

Karen Gardelli Larsen

Birkedamsvej 13

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 1284

Best. medlem

Jacob Scheel

Støberens Vænge 8

3100 Hornbæk

Tlf. 4091 9958

E-mail: scheel_@hotmail.com

Suppleant

Tommy Knudsen

Toftemosevej 2 C

Tlf. 4970 2868

E-mail: t.knudsen@wanadoo.dk

Best. suppleant

Agni Rademacher

Jupitervej 59

Tlf. 4970 1048


51

Aktivitetskalender 2002

Juni Juli August

Lø 1 Ma 1 To 1

Sø 2 Ti 2 Fr 2

Ma 3 On 3 Lø 3 Deadline HIF Information

Ti 4 To 4 Sø 4 Stjernehold på Padella Park

On 5 Fr 5 Ma 5

To 6 Lø 6 Strand Petanque/Ål og Sandart open Ti 6

Fr 7 Sø 7 On 7

Lø 8 Deadline HIF Information Ma 8 To 8

Sø 9 Ti 9 Fr 9

Ma 10 On 10 Lø 10

Ti 11 To 11 Sø 11

On 12 Fr 12 Ma 12

To 13 Lø 13 Ti 13

Fr 14 Sø 14 On 14

Lø 15 Kræmmermarked Ma 15 To 15

Sø 16 Kræmmermarked Ti 16 Fr 16

Ma 17 On 17 Lø 17

Ti 18 To 18 Sø 18

On 19 Fr 19 Ma 19

To 20 Lø 20 Ti 20

Fr 21 Sø 21 On 21

Lø 22 Ma 22 To 22

Sø 23 Ti 23 Fr 23

Ma 24 On 24 Lø 24

Ti 25 To 25 Sø 25

On 26 Fr 26 Ma 26

To 27 Lø 27 Foreningernes Dag Ti 27

Fr 28 Sø 28 Havnefest On 28

Lø 29 Beach-håndbold Ma 29 To 29

Sø 30 Beach-håndbold Ti 30 Fr 30

To 31 Lø 31


Hornbæk - Bødkervej

Stor villa i børnevenligt kvarter.

Velh. rummelig 1½ plans villa bel. i børnevenligt

kvarter tæt ved byen,idrætshallen og ved

betryggende stisystemer. Huset indeh: Entré

m/ garderobeskabe, lys oph.stue m/ trappe til

første sal og udg. til stor sydvendt terrasse,

spisekøkken, to store vær., heraf det ene m/

mulighed for opdeling, lækkert nyistandsat

badevær. samt bryggers m/ udg. til haven. 1.

sal: Hyggelig stue m/ skrå vægge og brændeovn

samt stort sovevær. m/ god skabsplads

og adg. til store skunkrum. Endv. 35 m2

garage og udhus.

Sag A4788. Tlf. 49 70 23 04.

Brt./nt. 13.967 / 11.642

Udb./knt. 100.000 / 1.925.000

Bolig m2 Grund m2 Stuer/vær. Opført

176 729 2/2 1969

Peter Leander . Havnevej 23 . 3100 Hornbæk . 4970 2304

52

Åbningstider:

Mandag - torsdag 09.00 -17.00

Fredag 09.00 -16.00

Lørdag 10.00 -13.00

Søndag 10.00 -16.00

More magazines by this user
Similar magazines