Hele publikationen i PDF - Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk

Hele publikationen i PDF - Gladsaxe Kommune

Vand i

kælderen


Denne information er tænkt som en

hjælp og vejledning til grundejere med

kældre. Gladsaxe Kommunes Teknik-

og Miljøforvaltning giver dig her

nogle gode råd, om hvordan du kan

mindske risikoen for vand i kælderen

– også i andre tilfælde end efter kraftigt

regnvejr. Har du brug for supplerende

information, er du velkommen til at

henvende dig til vand- og afløbskontoret

på telefon 39 57 58 87 eller vand@

gladsaxe.dk.

Kælderen er dit ansvar!

Som grundejer har du ansvaret for alle

installationer på din ejendom – inklusiv

den stikledning som forbinder dine rør

med det offentlige kloaknet.

Kommunen er ansvarlig for det offentlige

kloaknet, herunder vedligeholdelse

af stikledningen frem til skel. Det er

dit ansvar at træffe forholdsregler mod

kælderoversvømmelse i situationer med

kraftigt regnskyl.

Hvad kan forårsage vand i

kælderen?

Ved lange og kraftige regnskyl er der

risiko for, at det fælleskloakerede hovedkloaksystem

i Gladsaxe Kommune

ikke har tilstrækkelig kapacitet. Dette

kan medføre, at blandet regn- og spildevand,

som ikke kan afledes hurtigt nok,

presses tilbage i stikledningerne. Hvis

fx. gulvafløbet i kælderen er under det

niveau, hvortil vandet presses op, kan

der ske oversvømmelse af kælderen.

Der er imidlertid også andre situationer,

som kan forårsage vand i kælderen:

Forstoppelse i rør (fx. stikledningen)

Kældervæggen eller gulvet er utæt

Grundvandsstanden er steget efter

en periode med meget nedbør

En tagnedløbsbrønd er utæt

Terrænet skråner, så overfladevand

ledes mod huset

Utæt vandstik

Hvad kan du gøre for at mindske

risikoen for vand i kælderen?

I kældre med afløbsinstallationer er der

risiko for oversvømmelse i forbindelse

med kraftigt regnvejr. For at mindske

risikoen for oversvømmelser kan ejendommens

afløbsinstallationer forsynes

med højvandslukke. Højvandslukker

modvirker tilbageløb af kloakvand til

kælderen. Hvis forudsætningerne for at

installere højvandslukke ikke er tilstede,

kan en anden løsning være at installere

en pumpe. En autoriseret kloakmester

kan installere og give gode råd om

vedligeholdelse af højvandslukke og

pumpe.

Desuden er der andre ting du selv kan

gøre for at modvirke forstoppelse og

oversvømmelse:

Undersøg jævnligt dine afløbsinstallationer

Skyl ikke fedt, madrester og kaffegrums

ud i vasken

Smid ikke hygiejnebind, bleer, vatpinde,

kattegrus og lignende i toilettet

Rens jævnligt tagrender for blade mv.

Rens jævnligt nedløbsbrønde på

ejendommen

Er kloakledningen tilstoppet?

Du kan ved at løfte dækslet på den samlebrønd,

der oftest ligger på grunden

nær skellet ud til vejen, se om der står

vand i brønden. Hvis der står vand i

brønden, er der sandsynlighed for, at

kloakledningen er tilstoppet i kommunens

del af stikledningen. Kontakt da

driftsafdelingen på telefon 39 57 66 97,

som vil yde dig hjælp og vejledning.

Hvis samlebrønden derimod er tom,

og dine naboer ikke har problemer,

skyldes problemet sandsynligvis

forstoppelse i din del af stikledningen.

I denne situation skal du kontakte et

privat spulefirma eller en autoriseret

kloakmester. Skyldes forstoppelsen

andre forhold end en skade på den del

af stikledningen, der ligger udenfor skel,

skal udgifter til rensning og inspektion

afholdes af grundejeren. Som ejer har

du pligt til selv at sørge for renholdelsen

af stikledningen helt

frem til hovedkloakken.

Generelt vil Gladsaxe Kommune gerne

have besked om kælderoversvømmelser

i forbindelse med kraftigt regnvejr.

Oplysningerne bruges som grundlag

til at optimere og udbygge ledningssystemet.

Men forvaltningen ønsker ikke

telefonstorm i forbindelse med kraftigt

regnvejr, da vi alligevel ikke kan gøre

noget for dig i den akutte situation. Vi

vil anmode om at få orienteringen i et

brev eller en mail til vand- og afløbskontoret.

Hvor kan jeg få oplysninger om

kloakken?

Gladsaxe Kommunes hjemmeside

kan du se matrikelkort og vejkort med

ledningsoplysninger over de kommunale

kloakledninger -

www.gladsaxe.dk/ledningsoplysninger.

Du kan også rette henvendelse til vand-

og afløbskontoret for at få oplysninger

om det offentlige kloaknet nær din

adresse. Normalt ligger mere detaljerede

oplysninger om din kloak og dine

afløbsinstallationer i ejendommens byggesag,

som kan beses ved henvendelse i

byggesagsafdelingen.


Gladsaxe Kommune

Byggesagsafdelingen

Rosenkæret 39

2860 Søborg

Telefon: 39 57 59 05

Fax: 39 66 33 95

E-post: byggesag@gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommune

Vand- og afløbskontoret

Rosenkæret 39

2860 Søborg

Telefon: 39 57 58 87

E-post: vand@gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommune

Driftsafdelingen

Turbinevej 10

2730 Herlev

Telefon: 39 57 66 97

E-post: drift@gladsaxe.dk

More magazines by this user
Similar magazines