Spildevandsplan 2009-2015 - Thisted vand

thistedvand.dk

Spildevandsplan 2009-2015 - Thisted vand

Thisted Kommune - Spildevandsplan 2009-2015

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 LÆSEVEJLEDNING .....................................................................5

2 INDLEDNING ................................................................................6

3 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG ....................................7

4 RECIPIENTERS KVALITET OG MÅLSÆTNING .........................9

5 MÅLSÆTNINGER.......................................................................11

5.1 Overordnede målsætninger .........................................................11

5.2 Konkretisering af målsætninger ...................................................12

6 SPILDEVANDSSTRUKTUR........................................................14

7 KLOAKOPLANDE ......................................................................16

7.1 Kloakoplande til Hanstholm Renseanlæg ....................................16

7.2 Kloakoplande til Frøstrup Renseanlæg........................................17

7.3 Kloakoplande til Øsløs Renseanlæg ............................................17

7.4 Kloakoplande til Thisted Renseanlæg..........................................18

7.5 Kloakoplande til Vilsund Renseanlæg..........................................20

7.6 Kloakoplande til Tåbel Renseanlæg ............................................23

8 RENSEANLÆG...........................................................................27

8.1 Offentlige renseanlæg .................................................................27

8.2 Private renseanlæg......................................................................30

9 SLAMHÅNDTERING...................................................................31

10 LEDNINGSANLÆG ....................................................................33

10.1 Ledningsregistrering ....................................................................33

10.2 Kloakfornyelse .............................................................................33

10.3 Nykloakering................................................................................35

11 BYGVÆRKER.............................................................................36

11.1 Pumpestationer ...........................................................................36

11.2 Overløbsbygværker .....................................................................36

11.3 Bassinanlæg................................................................................37

12 UDLØB OG VEJAREALER ........................................................38

12.1 Udløb...........................................................................................38

12.2 Vejarealer....................................................................................39

13 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND ...................40

14 ADMINISTRATIVE FORHOLD....................................................48

14.1 Betalingsvedtægt.........................................................................48

14.2 Udtræden af kloakforsyningen .....................................................49

14.3 Forhold til private grundejere .......................................................49

14.4 Offentlig og privat kloak ...............................................................50

14.5 Omlægning fra fælleskloak til separatkloak..................................51

14.6 Kloakanlæg på privat areal ..........................................................51

14.7 Tilslutningstilladelser....................................................................52

14.8 Dimensionering af ledningsanlæg................................................52

15 TIDS- OG ØKONOMIPLAN.........................................................53

16 MILJØVURDERING ....................................................................58

3

More magazines by this user
Similar magazines