Spildevandsplan 2009-2015 - Thisted vand

thistedvand.dk

Spildevandsplan 2009-2015 - Thisted vand

12 UDLØB OG VEJAREALER

12.1 UDLØB

Status

Der er i alt 111 udløb fra det offentlige afløbssystem,

hvoraf hovedparten er regnvandsudløb.

Udløb

o 6 udløb fra renseanlæg.

o 78 udløb af regnvand (separatsystem).

o 23 udløb fra overløb (fællessystem).

o 4 udløb med både regnvand og vand fra

overløb.

Udløbene fra det offentlige afløbssystem påvirker

en lang række af recipienterne i Thisted

Kommune.

Udløb fra Thisted Renseanlæg 1987.

Udløb fra Thisted Renseanlæg 2004.

I det følgende er angivet, hvilke recipienter,

der er direkte udløb til, fra det offentlige afløbssystem.

Thisted Kommune - Spildevandsplan 2009-2015

38

Recipienter Kloakopland

Krik Vig Krik

Løgstør Bredning Amtoft, Øsløs

Lønnerup Fjord Via vandløb fra Hillerslev,

Hunstrup og Østerild

Næssund Boddum, Doverodde

Nørhå Sø Via vandløb fra Årup, Hundborg

og Snedsted

Ove Sø Via vandløb fra Hassing,

Hørdum, Villerslev, Koldby og

Snedsted

Thisted Bredning Thisted, Sennels

Tømmerby Fjord Via vandløb fra Tømmerby og

Frøstrup

Vesterhavet Hanstholm

Vilsund Vilsund

Visby Bredning Heltborg

Ørum Sø Via vandløb fra Tygstrup,

Bedsted, Gl. Bedsted, Morup

Mølle og Svankær

Østerild Fjord Via vandløb fra Østerild

Vandløb Kloakopland

Bedsted Bæk Bedsted, Gl. Bedsted

Bredkær Rende Nr. Vorupør

Bækken Thisted

Engholm Grøft Sjørring

Frøstrup Grøft Frøstrup

Gettrup Bæk Gettrup

Gjersbøl Bæk Snedsted

Gundtoft Å Gundtoft

Hansted Mølleå Hanstholm, Ræhr

Irup Bæk Koldby

Heltborg Bæk Heltborg

Holmgård Mølleå Ydby

Hundborg Bæk Hundborg

Hvidbjerg Å Morup Mølle, Svankær

Isholm Bæk Skjoldborg

Klitmøller Å Klitmøller

Gisselbæk Hørdum

Korskær Grøft Hunstrup, Østerild

Lilleåen Hillerslev

More magazines by this user
Similar magazines