Spildevandsplan 2009-2015 - Thisted vand

thistedvand.dk

Spildevandsplan 2009-2015 - Thisted vand

Renseklasseoplande

Renseklasseopland OP

Renseklasseopland O

Thisted Kommune har gennem de seneste

år gennemført et større registreringsarbejde

med besøg på de enkelte ejendomme for inspektion

af den lokale renseløsning.

I forbindelse med registreringen af afløbsforholdene

er det observeret, at der i kommunen

er enkelte ejendomme med ulovlige anlæg.

Ulovlige anlæg

o Anlæg med udledning ovenpå jorden.

o Nyanlæg etableret uden tilladelse.

o Anlæg der bevirker uhygiejniske forhold.

o Anlæg med udledning til vejgrøft.

Thisted Kommune - Spildevandsplan 2009-2015

43

Udpegede områder i Regionplanen for Viborg Amt.

Registreringen af afløbsforholdene er endvidere

basis for den påbegyndte udsendelse

af påbud om forbedret rensning i nødvendigt

omfang. Endvidere har Thisted Kommune i

de seneste år gennemført en række kloakeringer

af ejendomme i det åbne land med

henblik på at reducere belastningen til de

nærmeste vandløb og søer.

Kloakering af ejendomme

o Kloakering af Helligsø i 2005.

o Kloakering af Gl. Vesløs i 2006.

o Kloakering af Skårup i 2006.

o Kloakering af Snejstrup i 2007.

o Kloakering af Faddersbøl i 2007.

More magazines by this user
Similar magazines