Spildevandsplan 2009-2015 - Thisted vand

thistedvand.dk

Spildevandsplan 2009-2015 - Thisted vand

1 LÆSEVEJLEDNING

Denne spildevandsplan er opbygget af flere

elementer, der hver for sig henvender sig

specielt til enkelte målgrupper.

Thisted Kommune - Spildevandsplan 2009-2015

I kapitel 2, Indledning er beskrevet hvad en

spildevandsplan er samt hvordan den passer

sammen med anden planlægning (kommuneplaner,

regionplan etc.).

Spildevandsplanens lov- og planlægningsgrundlag

er beskrevet i kapitel 3, mens kapitel

4 beskriver de specifikke målsætninger

for Kloakforsyningen arbejde.

I kapitel 6 til 12 beskrives de nuværende forhold

og planlagte indsatsområder indenfor

kloakering, renseanlæg, udløb etc. Her ud-

Hvilke dele af planen er interessant for dig

Er du Mest relevante kapitler for dig

Borger bosat i

område, der er

kloakeret

Borger bosat i

landområde udenfor

offentlig kloak

o Kapitel 14: Administrative forhold

o Kapitel 15: Tids- og økonomiplan

o Kapitel 13: Spildevandshåndtering i det åbne land

o Kapitel 14: Administrative forhold

o Kapitel 15: Tids- og økonomiplan

Miljømyndighed o Kapitel 5: Målsætninger

o Kapitel 6: Spildevandsstruktur

o Kapitel 8: Renseanlæg

o Kapitel 11: Bygværker

o Kapitel 12: Udløb og vejvand

o Kapitel 13: Spildevandshåndtering i det åbne land

o Kapitel 14: Administrative forhold

o Kapitel 15: Tids- og økonomiplan

Politiker o Kapitel 5: Målsætninger

o Kapitel 6: Spildevandsstruktur

o Kapitel 13: Spildevandshåndtering i det åbne land

o Kapitel 14: Administrative forhold

o Kapitel 15: Tids- og økonomiplan

5

stikkes rammerne for Kloakforsyningens arbejde

i den kommende planperiode 2009-

2015.

Kapitel 13 omfatter de nuværende og fremtidige

tiltag for forbedring af spildevandshåndteringen

udenfor de kloakerede områder.

I kapitel 14 er beskrevet de administrative

forhold (betalingsvedtægt, forhold mellem

privat og offentlig kloak m.m.).

Tidsfølgen for den samlede indsats, og økonomien

forbundet hermed, er beskrevet i kapitel

15.

En skematisk læsevejledning fremgår af nedenstående

tabel.

More magazines by this user
Similar magazines