Spildevandsplan 2009-2015 - Thisted vand

thistedvand.dk

Spildevandsplan 2009-2015 - Thisted vand

Samlet tids- og økonomiplan

Den overordnede prioritering af de i spildevandsplanen

angivne aktiviteter er baseret

på en økonomisk, miljø- og driftsmæssig

afvejning.

Prioriteringen justeres løbende, således at

nye, aktuelle eller relevante aktiviteter til

Thisted Kommune - Spildevandsplan 2009-2015

57

ethvert tidspunkt enten kan fremskyndes

eller påbegyndes uden videre hensyntagen

til den i denne plan fastlagte prioritering.

Den forventede samlede investering i

planperioden udgør ca. 257 mio. kr. over

de næste 7 år

Kloakprojekt

Tidsplan Samlet

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Renseanlæg 2,6 0,7 3,4 5,6 3,5 4,0 4,4 24,2

Kloakering i det åbne

land

12,0 8,1 14,5 19,1 20,4 22,0 21,0 117,1

Transportanlæg 10,2 1,8 4,3 0,0 4,8 3,0 3,0 27,1

Kloakfornyelse m.m. 1,0 11,1 4,0 5,5 4,0 4,0 4,0 33,6

Bygværker 0,2 13,5 16,5 8,5 8,5 3,5 4,0 54,7

Samlet 26,0 35,2 42,7 38,7 41,2 36,5 36,4 256,7

Note: Økonomi er opgjort i mio. kr. (ekskl. moms og med prisniveau medio 2007).

More magazines by this user
Similar magazines