Opråb til politikerne - NBL

mayer.tobias53

Opråb til politikerne - NBL

Nb bladet

BRANCHEBLAD FOR

NÆRBUTIKKERNES LANDSFORENING

Opråb til

politikerne

NBL møder Mike Legarth på Christiansborg til

en snak om afgifter

lÆS

ogSå

6

4 Nye regler vedr. gulpladebiler

10 Grænsehandel truer dansk detailhandel

18 NBL’s nye designlinie

Januar

2013


Nb bladet Nbl

BranChEBLad FOr

nærBuTiKKErnES

LandSFOrEninG

Januar 2013

Nr. 1, 111. årgang

ISSN 1904-6480

ansvarshavende redaktør

Martin Schjøth

Redaktion

Martin Schjøth

Amballegård 25

8700 Horsens

Mobil...........................................5171 3707

Telefon.......................................7542 4577

E-mail ms@nbl-landsforening.dk

info@nbl-landsforening.dk

Web www.nbl-landsforening.dk

Udgiver

NærButikkernes Landsforening (NBL)

tryk

Clausen Grafisk ApS

dEadLinE

næSTE nuMMEr

14. januar

2013

oRgaNiSatioN

adm. direktør

Martin Schjøth

Amballegård 25

8700 Horsens

Mobil...........................................5171 3707

E-mail ms@nbl-landsforening.dk

Sekretariat/bogholderi

John Henriksen

Grøndalsvej 7, 5000 Odense C

Telefon.......................................7542 4577

Mobil...........................................2149 0990

Bank 3291 478-1147

CVR 18350033

Mail jh@nbl-landsforening.dk

info@nbl-landsforening.dk

Web www.nbl-landsforening.dk

nBL’s konsulent

Hans Rasmussen .....................5951 0325

hOVEdBESTyrELSES-

MEdLEMMEr

Torben Pedersen, landsformand

Strengevej 49, 6760 Ribe

Telefon 7542 2144, Mobil 2048 8501

E-mail: tp@nbl-landsforening.dk

Erik Golczyk, næstformand

Rønvangen 326, 8382 Hinnerup

Telefon 3062 2729

region 1 - Storkøbenhavn

Kurt Jensen - formand

Markleddet 13, 3600 Frederikssund

Telefon 4731 0766

region 2 - Sjælland

nærbutikkernes Landsforening

Amballegård 25, 8700 Horsens

Telefon 7542 4577

region 3 - Fyn

asger Møller Christiansen - formand

Bergthorasvej 51, 5210 Odense NV

Telefon 3218 5113

region 4 - Sydøstjylland

Michael albrectsen - formand

Sydbyens Tips og Lotto

Haderslevvej 116, 6000 Kolding

Telefon 7552 3644

region 5 - Sydvestjylland

Freddy nielsen

Felix Minimarked

Niels Lønnes Vej 15, 6715 Esbjerg N

Telefon 7514 1140, Mobil 2342 4358

region 6 - Vestjylland

Ole aadal - formand

Munkegårdskvarteret 262,

7400 Herning

Telefon 4249 7515, Mobil 3026 5515

region 7 - Århus amt

Erik Golczyk - formand

Rønvangen 326, 8382 Hinnerup

Telefon 3062 2729

region 8 - nordjylland

annette Bastholm Grøn - formand

Idræts Allé 15 st. th., 9800 Hjørring

Telefon 2164 2959

ABONNEMENT

På NB-BLADET

Kr. 750 årligt

ekskl. moms

diveRSe

udVaLG OG

SaMarBEJdSParTnErE

Forretningsudvalg

Torben Pedersen.....................7542 2144

Erik Golczyk..............................3062 2729

Michael Albrechtsen...............7552 3644

Politisk udvalg

Torben Pedersen.....................7542 2144

Martin Schjøth..........................7542 4577

Spillemyndigheden

Martin Schjøth..........................7542 4577

Spilleudvalg

Martin Schjøth..........................7542 4577

Erik Golczyk...............................3062 2729

nBL´s advokater

Allan Sørensen.........................8882 0330

Uffe Skalborg Hansen.............7541 1211

www.advokathb.dk

nBL’s revisor

Deloitte Esbjerg .........................7912 8444

Psykologhjælp

Falck Health Care .....................7010 2012

seneste nyt på:

www.nbl-landsforening.dk

Tilmeld dig

nyhedsmail

www.nbl-landsforening.dk

følg os på

facebook

SøG EFTEr ”nBL”


Indhold Nb-bladet

i nyt design

opråb til

politikerne

NBL møder

Mike Legarth

på Christiansborg

til en snak om

afgifter.

Forsidefoto:

Finn Christoffersen

4

Flere

8

invitation

10

13

15

16

18

klistermærker på

gulpladebiler fra nytår

til skatteministeren

grænsehandelen truer hele

den danske detailhandel

Nyt om jura

Kort Nyt

6

Foodexpo og storkøkken-

leve randører i tæt samarbejde

Nbl byder 2013 velkommen

med ny designlinie

Det er med stor stolthed og glæde, at vi kan præsentere vores

nye blad ”NB-Bladet” for vores læsere. Som de opmærksomme

læsere nok har set, har NB-Bladet fået et nyt moderne

layout med et lysere og mere magasinpræget design,

noget der gør bladet endnu mere læsevenligt. Vi er meget

tilfredse med, at vores interne læserundersøgelse viste, at

74 procent af vores læsere bruger mere end 15 minutter på

at læse NB-Bladet. Vi håber, at det nye design af bladet gør,

at bladet bliver endnu mere interessant at læse i.

Vores ambition med NB-Bladets indhold er forsat at bringe

ny inspiration til vore læsere gennem artikler fra butikkerne

og leverandørerne. Vi informerer også omkring nyt lovstof,

som er relevant for convenience-branchen. Ligeledes vil vi

forsat tale kioskernes og nærbutikkernes sag overfor politikkerne.

I dette nummer har vi besøgt Mick Legarth fra Det

Konservative Folkeparti og drøftet den stærkt stigende

grænsehandel.

NBL er også gået i luften med en ny hjemmeside, som kan

besøges på www.nbl-landsforening.dk Jeg vil gerne benytte

lejligheden til at opfordre vores læsere til at bruge hjemmesiden.

Du har blandt andet mulighed for at tilmelde dig

NBL´s nyhedsmail, som udsendes , når der et vigtigt nyt og

gode tilbud til NBL’s medlemmer. Du kan også blive medlem

hos NBL og læse mere om alle de attraktive medlemsfordele,

vi tilbyder vore medlemmer. Ligeledes ligger NB-Bladet

online på vores hjemmeside, og du kan finde NBL’s bladarkiv,

hvor de sidste 24 udgaver af NB-Bladet er tilgængelige.

Til slut vil jeg ønske alle vores læsere et godt nytår, og jeg

håber, at du forsat vil læse vores nye brancheblad med stor

interesse.

Martin Schjøth

Adm. direktør

NB BLADET 3


Flere

klistermærker

på gulpladebiler

fra nytår

Tekst: Deloitte

Der har været noget røre i medierne om en ny lov, som pålægger

virksomheder at skilte med virksomhedens navn

eller logo og CVR-nr. på vare- og lastbiler under 4 tons, der

udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.

Vare- og lastbiler, der er registreret i udlandet, men som benyttes

erhvervsmæssigt i Danmark, skal efter loven være

forsynet med synlig dokumentation i forruden for virksomhedens

registrering i RUT-registret.

Loven sigter primært på at ramme håndværkere ved at få

synliggjort deres færden for at undgå eller synliggøre sort arbejde.

Men loven er formuleret sådan, at den rammer alle virksomheders

vare- og lastbiler under 4 tons – ikke kun håndværkeres

– hvis bilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.

Med ”udelukkende erhvervsmæssig anvendelse” forstås, at

virksomheden ikke er omfattet af pligten til at betale privatbenyttelsesafgift

– hverken helt eller halvt. Det handler

altså om biler, der ikke bruges til privat kørsel, og derfor ikke

skal bruge papegøjeplader eller det lille runde klistermærke

om, at vare-/lastbilen må bruges til privat kørsel.

Afgrænsningen medfører, at reglerne også rammer f.eks.

banker, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der

transporterer værdier, når deres vare-/lastbiler ikke anvendes

til privat kørsel, og som loven er formuleret, er der ikke

mulighed for dispensation fra reglerne.

4 NB BLADET

I forskellige høringssvar er det bl.a. blevet påpeget, at den

nye lov på visse punkter er i strid med anden lov (inkassoloven).

Det er også fremført, at mærkningen i visse tilfælde

kan medføre øget risiko for transportpersonalets sikkerhed,

ligesom risikoen for tyveri af eller fra bilerne øges.

Det kan således ikke udelukkes, at man må se på reglerne

en ekstra gang og indføre visse dispensationsmuligheder,

ligesom der måske kan være behov for at undtage visse typer

køretøjer fra reglerne.

Skatteministeren har nu fastlagt de præcise regler for,

hvordan mærkningen skal være. Virksomhedens navn – eller

et entydigt logo – og virksomhedens CVR. nr. skal placeres

på begge sider af bilen med bogstaver/tal, som er

mindst 3 cm høje i en farve, der afviger tydeligt fra bilens

farve. Oplysningerne må ikke stå på skilte, der kan fjernes

fra bilen.

Det koster 5.000 kr. i bøde første gang, man bliver ”fanget”,

og herefter stiger bøderne hurtigt ved gentagelse af overtrædelsen.


opråb

til politikerne

NBL møder Mike Legarth

på Christiansborg til en snak om

afgifter, konkurrenceniveau og

grænsehandel

Torben Pedersen, landsformand for Nærbutikkernes

Landsforening (NBL) og Martin Schjøth, organisationens

adm. direktør, mødte den 14. november det konservative

folketingsmedlem Mike Legarth på Christiansborg. Formålet

var at diskutere problemerne omkring den stigende

grænsehandel og de alvorlige konsekvenser deraf for en

række nærbutikker og kiosker.

6 NB BLADET

Tekst af: Karl Vilhelm Christiansen, Journalist

Det kom klart frem under mødet, at NBL kan regne med de

konservatives støtte i bestræbelserne for at lette afgifter

og skatter på relevante varer og dermed formindske grænsehandelen.

NBL mener det vil være dybt alvorligt for branchen hvis ikke

skatter og afgifter sænkes.

Mike Legarth sagde til denne bemærkning:

Jeg har haft dette som en mærkesag siden jeg i 2007 kom

i Folketinget.

Han understregede, at efter hans mening forstod skatteministeren

ikke problemet med den stigende grænsehandel.

Men jeg tror, at den blå blok nu endelig støtter op om at

gøre noget positivt ved problemerne.


Mike Legarth fremhævede yderligere, at det er vigtigt for

de konservative at få sænket priserne på fødevarer m.m.

Torben Pedersen understregede, at for NBL var salget af

øl, vand og konfekture specielt vigtigt.

Men hvordan kan man dæmpe grænsehandelen?

Mike Legarth:

Vort mål er at opnå et ens afgiftsniveau i Danmark og

Tyskland, og det vil koste statskassen lidt over 600 millioner

kroner. Regeringen fik gjort noget positivt ved fedt-

og sukkerafgifterne, men det overordnede problem er der

stadig: Det dårlige danske konkurrenceniveau.

Miljøet

Samtidig nævner en rapport fra Skatteministeriet ifølge

Jyllands-Posten, at det i værste fald vil være gratis og i bedste

fald give en indtægt for staten at sænke afgifterne på

tobak og spiritus. Det er især tobakken, der vil give størst

udbytte ved en sænkning af afgifterne.

Torben Pedersen:

Lastbiler kører fra Danmark til Tyskland med fuldt læs og

kommer tomme tilbage. Samtidig kører en stor mængde

danskere til Tyskland for at handle. Det er hul i hovedet,

også af hensyn til miljø og energiforbrug. Desuden koster

det mange arbejdspladser i Danmark.

Martin Schjøth henviste også til den store trafik ved grænsen

som et bevis på problemets omfang.

NBL bør støtte en nedsættelse af afgifterne, for det vil

skabe arbejdspladser hos jeres medlemmer, sagde Mike Legarth,

dette var Torben Pedersen og Martin Schjøth selvfølgelig

enige i.

Den her situation er ved at ødelægge branchen. Og nok

er den nye sukkerafgift fjernet, men indekseringen af de

gamle sukkerafgifter er der stadig. Der er da også stadig en

lang vej, før branchen bliver konkurrencedygtig med forretningerne

i Tyskland.

balance

Regeringen får en rapport fra embedsmændene, der siger,

at der samlet set er balance i den danske grænsehandel.

Det tror Mick Legarth ikke på, og han vil derfor analysere

rapporten nærmere. Vi politikere skal lytte til embedsmændene,

men vi skal også være kritiske over for det, de siger..

Et af spørgsmålene er, om det modregnes, når turister foretager

indkøb i Danmark? Samtidig skal man huske, at der er

en del mennesker, der enten ikke har tid til eller mulighed for

at køre over grænsen.

Torben Pedersen påpegede også, at det er et væsentligt

problem med de store varebiler, der kører ind med omfattende

mængder af smuglervarer, der sælges ulovligt i butikkerne.

Men er der nogen fra rød side, der vil være med til at lette

afgifterne, spørger han.

Svaret fra Mike Legarth er kort og klart: ”Nej”!

NBL kommer også ind på problemerne med tobaksafgifterne:

Hvis de hæves, køber folk blot tobakken i udlandet eller får

fat på smuglervarer, mener Mike Legarth.

På et spørgsmål om, hvordan man generelt kan hjælpe kiosker

og nærbutikker, svarer Mike Legarth:

Kun ved at gøre arbejdskraften billigere gennem skattelettelser.

invitation til skatteministeren

Mike Legarth fortalte, at han ofte har inviteret regeringspolitikere

på besøg i grænselandet, men uden held. Mike

Legarth og NBL blev derfor enige om, at det er en god idé,

hvis NBL sender en invitation til Skatteministeren om at

komme ned for at se på grænsehandelen.

NBL’s invitation kan du se på side 8.

På billedet ses Martin Schjøth, adm.dir. i NBL

Mike Legarth (K) og Torben Pedersen landsformand i NBL.

NB BLADET 7


invitation

til skatteministeren

8 NB BLADET

Skatteministeriet

Nicolai Eigtved Gade 28

1402 København K

Skatteminister Holger k Nielsen

Ribe, december 2012

Nærbutikkernes Landsforening, som er brancheforening for kiosker og nærbutikker

i Danmark, vil gerne invitere Skatteministeren til et besøg ved den

dansk/tyske grænse med efterfølgende frokost på den danske side.

Baggrunden for invitationen er den meget stigende grænsehandel, som

rammer vores butikker urimeligt hårdt med butiksdød til følge.

Miljømæssigt giver det også store problemer, der fragtes fulde lastvognstog

til grænsen med varer, som kører tomme tilbage. Samme trafik foregår af

danskere, som kører ned over grænsen med trailere i stort omfang og kører

med fuldt læs tilbage.

Der forsvinder en stor købekraft i danske butikker, der bæres moms og afgifter

ud af Danmark, og der tabes mange arbejdspladser ved den meget

stigende grænsehandel.

Nærbutikkernes Landsforening håber, at Skatteministeren vil modtage vores

invitation.

Datoen for mødet kan ministeren bestemme.

Vi forventer at høre nærmere.

Med venlig hilsen

Nærbutikkernes Landsforening

Torben Pedersen Martin Schjøth

Landsformand Adm. Direktør


Nu er det nemt at ringe billigt

– kom igang for en 10´er

29 øre

pr. min

49 øre

pr. min

19 øre

pr. min

14 øre

pr. min

69 øre

pr. min

14 øre

pr. min

6 øre

pr. min

79 øre

pr. min

69 øre

pr. min

59 øre

pr. min

29 øre

pr. min

29 øre

pr. min

19 øre

pr. min

Fakta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fra 6 øre i minuttet til udlandet

HEY til HEY - gratis tale mellem

HEYmobile numre

19 øre i minuttet i Danmark

både til fastnet og mobil

SMS i Danmark til 19 øre

SMS til udlandet 99 øre

Data 99 øre pr. MB

Kvalitets taletid - HEYmobile benytter

TDC’s netværk

Du kan overføre taletid fra et HEYmobile

nummer til et andet HEYmobile nummer

Din minutpris er den samme uanset

hvordan du tanker op

HEYmobile har Combi SIM der kan

anvendes i alle mobiltelefoner og tablets

Hvad koster det at ringe til udlandet?

SMS land eller landekode til 91151515

og få minutprisen med det samme

– koster alm. trafik takst

Find os på

heymobile.dk

eller i nærmeste butik


grænsehandlen

truer hele den danske detailhandel

10 NB BLADET

Tekst af: John Henriksen

Som NBL’s udsendte

medarbejder besøgte jeg

Fleggaard i Padborg/Harrislee

en helt almindelig fredag

middag i november

Harrisslee huser ud over Fleggaard også Scandinavian Park,

Otto Duborg, Poetzsch, Calle samt Sonja og Wolfgang, som

snart laves om til en fakta butik. Herudover ligger der også

nogle mindre grænsekøbmænd i området.

Selv på det relativt tidlige tidspunkt på dagen var parkeringspladsen

fyldt med danske biler, og der var en livlig

handel i butikkerne. Om aftenen, når folk har fri fra job, er

kundebesøget endnu større end i dagtimerne, og her er

det særdeles vanskeligt at finde såvel parkeringsplads som

kundevogn.

De danske supermarkeder må være grønne af misundelse

med det gennemsnitskøb, hver enkelt kunde lægger i Fleggaard.

Indkøbsvognene bugner af varer. I ”gamle dage” var

det øl, vin spiritus og vand man handlede syd for grænsen,


men i dag er der kommet en hel del andre kategorier til i

vognen herunder almindelige dagligvarer, kød, smørprodukter,

konfekture, dyremad, rengøringsartikler, personlig pleje

og rulletobak.

afgifterne

Fælles for varerne er, at de alle i Danmark er belagt med

punktafgifter.

Fedtafgiften bortfalder fra 1. januar 2013, og den planlagte

afgift på tilsat sukker er opgivet. Til gengæld indeksreguleres

en lang række punktafgifter pr. 1. januar 2013. Dermed

er de danske varer stadig brandbeskattede og svært ramt

af både den højere danske moms og punktafgifterne. Det

betyder, at vores danske butikker er helt tabt i konkurrencen

med grænsebutikkerne.

Grænsen for hvor langt oppe i Danmark folk kører til grænsebutikkerne

er gennem tiderne blevet rykket fra Kolding til

hele Danmark, så nu kan det betale sig for alle danskere at

tage på storindkøb i Tyskland.

Følgende punkt afgifter

rammer detailhandlen

• Sukker/konfekture

• Læskedrik

• øl

• Vin

• Spiritus

• nødder

• Emballage

• Tobak

I al den medieomtale der har været omkring tilbagerulningen

af fedt- og sukkerafgifterne, har mange fejlagtigt troet,

at den forhøjelse af sukkerafgiften, der blev indført den 1.

Januar 2012, også blev tilbagerullet. Det er den IKKE blevet,

og det er den afgift, der rammer hårdest på de vareområder,

der sælges i danske kiosker og nærbutikker. Fedt afgiften

betød marginale prisstigninger på konfekturen, mens sukkerafgiften,

der blev forhøjet med 6 kr. til 23,75 kr., og pr.

1. januar 2013 hæves til 24,61 kr., har slået hårdt igennem

på priserne. Sidstnævnte afgift er medvirkende årsag til, at

konfekture nu også med stor fordel handles i Tyskland, når

man nu alligevel er dernede.

At afgifterne er problematiske for Danmark ses også tydeligt

af sagen fra december, hvor et enormt parti af drikkevarer,

spiritus og tobak blev beslaglagt i Københavnsområdet.

Alene på dette vareparti var staten blevet snydt for 10 mio.

kroner i afgifter.

Mange kunder og stor omsætning

pr. ekspedition hos Fleggaard

NB BLADET 11


Nyhed: taletidspakker fra CBB MoBil

30 dages gyldIghed

INgeN opkaldsafgIft

CBB tIl CBB

Månedens tilbud til dine kunder

DATA

PRISER

1 MB - 99 ØRE

150,- taletid for

FRI

DATA

25 KR.

PR. DAG

99,-

Samsung

E1080

+ Telenor 70 kr.

startpakke

99

+ 150 kr. taletid

tale

kun 299 kr.

Fri SMS & MMS

+10 GB data

timers

taletid

2 Fri SMS & MMS

+500 MB data

449 kr

30 dages gyldIghed

INgeN opkaldsafgIft

FRIINgeN regIsterINg

99 kr

30 dages gyldIghed

INgeN opkaldsafgIft

CBB tIl CBB

4 Fri SMS & MMS

timers

taletid

+1 GB data

Inspirations- og forårs Messe

SÜGRO byder igen i 2013 indenfor på vores spændende messer,

der løber af stabelen 3 forskellige steder i landet.

Sügro Sjælland

Frihedens Idrætscenter

Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre

Torsdag den 31. januar 2013

Messe 8.00 – 18.00

Vinsmagning 13.00 – 15.00

Tilmeldingsfrist til messe og vinsmagning

Fredag den 25. januar 2013 på:

sugro-danmark@sugro.dk

Sügro Syd

Elbohallen

Tingvejen 24, Taulov, 7000 Fredericia

Tirsdag den 5. februar 2013

Messe 10.00 – 20.00

Vinsmagning 13.00 – 15.00

Din indkøbspris

for sampakken.

199 kr.

ex. moms

149 kr

30 dages gyldIghed

INgeN opkaldsafgIft

CBB tIl CBB

2 13

Sügro Nord

Rosendalhallen

Døstrupvej 23, 9500 Hobro

Torsdag den 7. februar 2013

Messe 10.00 – 20.00

Vinsmagning 13.00 – 15.00


Nyt om jura

deltidSloveN – afgørelse om godtgørelse efter loven

Pr. 1. juli 2002 trådte deltidsloven i kraft.

Deltidslovens anvendelses område er følgende i henhold

til lovens §1.

”For lønmodtagere, der ikke i medfør af kollektiv overenskomst

er sikret de rettigheder, der som minimum svarer

til bestemmelserne i direktiv 97/81/EF af 15. december

1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der

er indgået af Unice, CEEP og EFS, finder bestemmelserne

i § 1, stk. 2, §§ 2-5, § 8, stk. 2, og § 9 i aftale af 9.

januar 2001 om implementering af direktivet om deltidsarbejde,

der er indgået mellem Landsorganisationen

i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening, anvendelse,

jf. dog § 2.

Stk. 2. Ved lønmodtager forstås i denne lov en person,

der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold.”

I loven er der indført følgende bestemmelse om godtgørelse:

”Under ansættelsen har en lønmodtager og en arbejdsgiver

ret til at aftale, at lønmodtageren arbejder på

deltid, uanset direkte eller indirekte hindringer eller begrænsninger

i denne ret, f.eks. i medfør af kollektiv overenskomst,

sædvane eller praksis. Krav om en timegrænse

på ikke over 15 timer ugentligt kan dog opretholdes.

Stk. 2. Det står en lønmodtager frit for, om lønmodtageren

under forhandlinger med arbejdsgiveren om en

eventuel deltidsansættelse ønsker at være ledsaget af

en rådgiver.

Stk. 3. Afskediges en lønmodtager, fordi lønmodtageren

har afslået at arbejde på deltid, eller fordi lønmodtageren

har anmodet om at arbejde på deltid, har lønmodtageren

ret til en godtgørelse.

Stk. 4. Hvis en lønmodtager påviser faktiske omstændigheder,

som giver anledning til at formode, at afskedigelsen

skyldes de i stk. 3 nævnte grunde, påhviler det

arbejdsgiveren at bevise, at afskedigelsen ikke skyldes,

at lønmodtageren har afslået at arbejde på deltid, eller

at lønmodtageren har anmodet om at arbejde på deltid.”

Til eksemplificering af lovens anvendelse, afsagde Højesteret

den 29. juni 2012 en afgørelse om opsigelse af en

deltidsansat klinikassistent.

Klinikassistenten var ansat i en deltidsstilling på 24 timer.

Hendes arbejdsgiver opsagde klinikassistenten, da

hun ikke ville modtage et tilbud om arbejde på fuld tid.

Højesteret fastslår, at bestemmelsen i Deltidslovens § 4

a, stk. 3 finder anvendelse i denne situation.

Højesteret fastslår, at en opsigelse af en medarbejder

ikke giver lønmodtageren ret til godtgørelse, såfremt

arbejdsgiverens ønske er begrundet i virksomhedens

driftskrav. Det betyder, at ændringen i en lønmodtagers

arbejdstid skal være sagligt begrundet i væsentlige hensyn

til virksomhedens drift. Højesteret ligger til grund, at

opsigelsen var en følge af, at klinikassistenten afslog at

arbejde på fuld tid.

Højesteret fastslår herefter, at bevisbyrden jfr. Deltidslovens

§ 4 a, stk. 4 påhviler arbejdsgiveren. Det var

ubestridt, at der var behov for yderligere klinikassistenttimer.

Højesteret fandt ikke, at arbejdsgiveren havde

godtgjort, at det ville være forbundet med væsentlige

ulemper og uforholdsmæssige omkostninger at tilgodese

behovet for yderligere klinikassistenter ved at ansætte

en yderligere klinikassistent på deltid.

Højesteret fandt det heller ikke godtgjort, at det ikke ville

være muligt at tiltrække ansøgere til en sådan deltidsstilling

evt. i forbindelse med en forøgelse af timetallet ved,

at klinikassistenten eller andre af de ansatte gik lidt ned i

tid. På den baggrund fandt Højesteret, at arbejdsgiveren

ikke havde bevist at afskedigelsen var begrundet i væsentlige

hensyn til virksomhedens drift. Klinikassistenten

havde 15 års anciennitet, og Højesteret vurderede en

godtgørelse svarende til 3 måneders løn.

Advokat Brian Werner Lassen

NB BLADET 13


sprøde kugler

med det karakteristiske

draculapulver.

2 nye medlemmer af

familien

kontakt

scan choco på

8734 8888

og få oplyst

nærmeste

konsulent.

Sigma 9, Søften | 8382 Hinnerup | Tlf.: +45 87 34 88 88 | Fax: +45 87 34 88 89 | Mail: info@scan-choco.dk | scan-choco.dk

sprøde kugler

med uhyggelig sur

jordbærsmag.


Mød Nbl på

Sügros messer

NBL har en stand på Sügros tre Inspirations-

og forårsmesser. (Se messedatoer

på side 12 her i bladet). Vi glæder os til

at møde dig på standen. Vi håber, at dem,

der endnu ikke er medlemmer i NBL, vil

lægge vejen forbi, så vi kan fortælle om

de mange fordele, man får som medlem

i Danmarks eneste brancheforening for

kiosker og nærbutikker.

Regulering af punktafgifter

Punktafgifterne på usunde fødevarer herunder

chokolade og sukkervarer (konfekture), konsum-is,

nødder, sodavand, alkoholsodavand, øl og vin bliver

indeksreguleret pr. 1. januar 2013. Afgifterne vil igen

blive indeksreguleret i 2015 og 2018.

NærKøb er fortrøstningsfulde

NærKøb holder niveauet omkring

240 butikker i kæden. I

det nye år koncentrerer man

sig om implementering af nye

delkoncepter med nye varegrupper,

der kan øge omsætningen

i butikkerne, fortæller

kædedirektør Jens Bylling.

Købstædernes Forsikring kræver ikke årlig energirapport

De øvrige fordele ved at tegne forsikring i Købstædernes Forsikring er blandt andet:

• Skader på varer i køle- og fryserum er automatisk forsikret.

• Enhver form for el-skader som følge af eksempelvis induktion, overspænding eller kortslutning er automatisk dækket.

• Forsikringen omfatter også automatisk begrebet ”anden skade”, som i princippet dækker enhver skade, der sker pludseligt.

NB BLADET 15


Foodexpo

og storkøkken-

leverandører i

tæt samarbejde

Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr (BFS) og MCH

Messecenter Herning er blevet enige om et samarbejde, der

først og fremmest rettes mod Foodexpo 2014, men aftalen

gælder desuden for messerne i 2016 og 2018.

BFS består af 26 medlemmer. Til Foodexpo i 2014 er det

præcis 12 år siden, at medlemmer fra BFS senest udstillede

på en fødevaremesse i Herning. Dengang var det på

fagmessen Hotel, Restaurant & Catering i 2002, som siden

blev lagt sammen med Interfair og Nordbag og dannede

grundlaget for Foodexpo.

- Vi er glade for at byde Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr

velkommen tilbage i Herning. Det er en unik aftale,

som rummer store perspektiver for fremtiden, og som passer

perfekt ind i vores fælles filosofi om at skabe én stor

fødevaremesse i Danmark, hvor de besøgende fagfolk kan

møde hele fødevarebranchen på ét sted. BFS vil samtidig

træde ind i messekomitéen for Foodexpo og bidrage til den

videre udvikling af messen, udtaler projektchef Henriette

Træholt, MCH Messecenter Herning.

Læs mere om Foodexpo 2014 på www.foodexpo.dk

16 NB BLADET

Tekst: MCH presseafdeling

om Foodexpo

Danmarks førende fødevaremesse har siden 2004 været

gennemført hvert andet år i MCH Messecenter Herning.

Foodexpo fandt senest sted i 2012, hvor der var 368

udstillere og 21.783 besøgende gennem tre messedage.

Fagmessen har udover Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr

opbakning fra 13 brancheorganisationer.

Yderligere oplysninger

Sekretariatsleder Jens Frederiksen, Brancheforenin gen

for Storkøkkenudstyr (BFS), tlf. 4635 7557 og til@bfs.dk

og projektchef Henriette Træholt, MCH Messecenter Herning,

tlf. 9926 9926 og het@mch.dk


Kære NBL medlem

▪ Personlig betjening

▪ De bedste og mest enkle betingelser

▪ Hurtig og professionel skadebehandling

▪ Skræddersyede dækninger

▪ Konkurrencedygtige præmier

▪ Privat- og erhvervsforsikringer

Kontakt mig og få

et godt tilbud på

dine forsikringer

Købstædernes Forsikring har samarbejdet med NBL i mere end 6 år. Samarbejdet

har det formål at forsikre NBL medlemmers virksomhed og private forsikringer via en

kollektiv ordning, bedst muligt.

Har du ikke allerede dine forsikringer hos Købstædernes Forsikring, eller ønsker du

yderligere information og rådgivning om dine forsikringer, er du meget velkommen til

at kontakte mig.

Exam. Erhvervsassurandør Lars Erik Bengtsson

Mail: leb@kab.dk · Telefon 23 29 17 83


yder 2013 velkommen

med ny designlinie

Tekst: John Henriksen, Salgs- og marketingkoordinator

Foreningen besluttede på et forretningsudvalgsmøde i

august, at vi skulle have lavet et brush up på alt fra logo til

vores kommunikationsplatforme. Det har resulteret i, at vi

nu kan præsentere vores helt nye design.

Idéen er, at der skal være genkendelighed mellem vores

logo, NB-Bladet og hjemmesiden samt vores nyhedsmail og

brevlinie.

Logoet NBL’s logo er ændret i skrifttype og layout, vi har

bibeholdt NBL’s røde farve og tilføjet tre cirkler i forskellig

størrelse, som symboliserer, at NBL tager sig af både store

og små kunder og store og små problemstillinger for medlemmerne.

18 NB BLADET

Hjemmesiden Vi har vendt bøtten og ”bygget” hjemmesiden

helt om, så den i dag fremstår moderne og indbydende,

men først og fremmest meget mere logisk opbygget, så

det er lettere for brugerne at finde de relevante informationer

og alle vores stærke medlemsfordele.

NB-Bladet Du sidder i dette øjeblik med vores blad i hånden,

vi håber, at du har bemærket, at bladet i dag ser anderledes

ud, end det plejer. Vi har genoptaget vores gode gamle

bladnavn ”NB-Bladet”, og vi har gennemført designlinien,

som genkendes både fra det nye logo og hjemmesiden. Vi

har gjort en stor indsats for også at øge det redaktionelle

niveau i bladet og lyttet til de tilbagemeldinger, vi har fået

fra jer gennem vores læserundersøgelse.


I Danmark forbinder vi ofte mad med hygge og samvær. Men hvornår er madlavning privat

hygge? Og hvornår er det fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen, hvor du kun skal

overholde noget af Fødevarestyrelsens lovgivning?

Madlavning som privat hygge

Det er privat madlavning, når du laver mad

derhjemme, men også f.eks.:

• Fællesspisning på en folkeskole,

hvor deltagerne medbringer en ret.

• Når frivillige laver toasts til en trænings-

aften i idrætsklubben.

• Hjemmebag til offentlige møder i eget

hjem.

• Kirkekaffe med kage eller fællesspisning.

Ved privat madlavning gælder Fødevarestyrelsens

lovgivning ikke. Madlavning som privat

hygge er dit ansvar. Du bør derfor altid sikre

en god hygiejne ved madlavning.

Se om din madlavning er privat madlavning eller

fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen på

Fødevarestyrelsen.dk

Fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen

Meget madlavning og mange spisearrangementer

ligger under ”bagatelgrænsen”. Det

vil sige i en zone mellem privat madlavning

og professionel fødevareproduktion. Det er

f.eks.:

• Salg af hjemmelavet marmelade

fra vejboder.

• Ridelejr med fuld forplejning for ca. 20

børn én uge om året.

• Kogekonen der laver mad i sit private

køkken til højst ca. 10 fester på et år.

• Frisørers servering af kaffe og te.

I denne mellemzone skal du følge noget af

fødevarelovgivningen, men ikke det hele. Du

har stadig ansvaret for, at maden ikke gør folk

syge.


FÅ BONUS

MED METRO PRO!

NYT BONUSPROGRAM TIL CASH & CARRY STORKUNDER

• Bonus ved månedligt køb over 8.000 kr. (ekskl. moms) – indsat på kortet hvert kvartal

• Elektronisk adgang til dine fakturaer

• Altid aktuel oversigt over køb og bonus med brugervenlig smartphoneløsning

For mere information og tilmelding gå ind på www.metropro.dk

3 kort med masser af fordele, bl.a. bonus:

FÅ 3 SKARPE

TILBUD HVER UGE

DIREKTE PÅ MAIL OG SMS

Scan koden og læs mere

om METRO PRO

Glostrup > Ejby Industrivej 111, DK-2600 Glostrup • København > Sluseholmen 3, DK-2450

København SV • Aarhus > Sletvej 36, DK-8310 Tranbjerg • Kolding > Kokbjerg 3, DK-6000

Kolding • Aalborg > Fiskene 10, DK-9200 Aalborg • Åbningstider Sjælland: Mandag-fredag kl. 6-20,

lørdag kl. 6-18, søndag kl. 6-18 • Jylland: Mandag-fredag kl. 7-20, lørdag kl. 7-18, søndag kl. 9-18

Smartphoneoversigt:

www.metropro.dk/information

Få Metropost-tilbud på mail.

Tilmelding på www.metro.dk

Bemærk venligst: Tilbuddene gælder, så længe lager haves, og i den nævnte tidsperiode. Vi tager forbehold for manglende leverancer, prisændringer grundet afgiftsændringer og

prislove samt for tryk- og billedfejl. Priser i parentes er inklusive moms. Ved handel på metroshop.dk tillægges fragt, og enkelte produkter kan have andre priser end i varehusene.


NBL og ProLøn har en samarbejdsaftale, som

giver medlemmerne gode fordele!

Kampagnetilbud

Ved tilmelding nu og første lønkørsel inden 28/2-2013

får du 4 måneders gratis lønkørsel plus alle de andre

gode fordele ved lønsystemet:

• Gratis hotline til professionelle lønkonsulenter

• Gratis elektronisk arkiv

• Indberetning via internettet eller fax/telefon

• Tilmeld dig eller få mere at vide på www.proloen.dk

Sig aaahhhhh.

Er din virksomhed sund og rask,

eller skranter den lidt? Bed en

revisor fra os se på regnskabet,

og få klar besked. Find os på

lokal.deloitte.dk.

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

ASE er den største a-kasse

for selvstændige

-meld dig ind nu!

Uafhængighed betaler sig

Tlf. 7013 7013 • www.ase.dk

• Nærbutikker med stor omsætning og

online søges

• Vi kender branchen

- spørg blot dine kollegaer

LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE

LA

Ring

COUR

til

& LYKKE

statsaut.

LA COUR

ejd.mægler

& LYKKE LA COUR

Gunnar

& LYKKE

Jørgensen

LA COUR & LYKKE

LA på COUR direkte & LYKKE telefon LA COUR 3330 & LYKKE 1058 LA COUR for & LYKKE en uforplig- LA COUR & LYKKE

LA tende COUR & samtale LYKKE LA COUR om & dine LYKKE muligheder.

LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE

LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE LA COUR & LYKKE

www.LL.dk

Kontakt Marlene Poulsen eller

Susanne Lauritzen på

87 10 19 30 og lad os hjælpe

dig igang.

”ProLøn er et professionelt firma, som yder en utrolig høj service. Vi kan uden tøven stå inde for

lønservicebureauet og være ambassadører over for de kiosker og nærbutikker, vi repræsenterer i

hele Danmark.” Martin Schjøth, administrerende direktør, NBL

Vi keNdeR ByeN - ByeN keNdeR os

Nørre Voldgade 19 • 1358 København K

Tlf. 33 30 10 50 • E-mail: post@lacourlykke.dk

tilmeld dig vores

nyhedsbrev på

www.nbl-landsforening.dk

NB BLADET 21


ABC

telefonliste

Amka 86 41 96 00 www.amka.dk

Aqua D’or 96 29 12 00 www.aquador.dk

Arla Foods Amba 89 38 10 00 www.arla.dk

ASE 70 13 70 13 www.ase.dk

Automatfabrikkerne 70 10 15 16 www.automatfabrikkerne.dk

Bladkompagniet 70 20 72 25 www.bladkompagniet.dk

BN Agentur A/S 65 32 50 40 www.bn-agentur.dk

Bonnier Publications A/S 39 10 30 00 www.bonnierpublications.com

Bright Point Sweden AB 36 90 09 66 www.brightpoint.com

British American Tobacco Denmark 39 55 63 00 www.batdenmark.dk

BT 33 75 37 00 www.berlingskemedia.dk

C B Møller & Co. A/S 35 26 65 44

CO-RO FOOD A/S (Cadiso) 47 36 51 00 www.co-ro.com

Candynavia 86 81 45 15 www.candynavia.dk

Carletti A/S 87 49 02 00 www.carletti.dk

Carlsberg Danmark 33 27 33 27 www.carlsberg.dk

Cashcom 70 26 90 89 www.cashcom.se/dan

CBB Mobil A/S 33 46 01 01 www.cbb.dk

Cigaretpapir.dk 86 42 45 49 www.cigaretpapir.dk

Cocio Chokolademælk A/S 76 14 08 88 www.cocio.dk

Colgate-Palmolive A/S 43 20 92 00 www.colgate.dk

Colour Mobile 33 46 01 30 www.colourmobile.dk

CULT A/S 70 20 73 71 www.cult-party.com

Def

Dansk Retursystem 43 32 32 32 www.dansk-retursystem.dk

Danske Spil A/S 36 72 00 11 www.danskespil.dk

DVS 86 62 16 22 www.dvs-entertainment.dk

Egmont Serieforlaget A/S 70 20 50 35 www.serieforlaget.dk

Ekstra Bladet 70 11 13 39 www.ekstrabiz.dk

Elite Købmand www.elitekoebmand.dk

Elvirasminde A/S 87 93 70 70 www.elvirasminde.dk

Ferrero Scandinavia, Danmark 44 88 28 00 www.ferrero.dk

Frima Vafler A/S 70 26 25 11 www.frimavafler.dk

Frisko 70 42 43 44 www.frisko.dk

GHiJ

Hansen & Co. 39 97 10 00 www.hansenco.dk

Haribo Lakrids A/S 56 76 22 00 www.haribo.com

Heede Bolcher A/S 75 82 55 00 www.heedebolcher.dk

Hjem-Is 70 12 70 70 www.hjem-is.dk

House Of Oliver Twist A/S 66 15 71 17 www.oliver-twist.dk

Jota Chokolade 38 10 90 25 www.jotachokolade.dk

JTI Denmark A/S 43 24 59 60 www.jti.com

KlM

22 1 NB BLADET

– her handler vi professionelt

Kavli A/S 36 77 33 22 www.kavli.dk

Kildespring A/S 70 26 07 01 www.kilde-spring.dk


telefonliste

Kims A/S 63 89 12 12 www.kims.dk

Kraft Foods Danmark ApS 43 96 96 22 www.kraftfoodsnordic.com

Købstædernes Forsikring 23 29 17 83 www.kab.dk

Leaf Danmark A/S 58 56 55 55 www.leaf.dk

Lebara Mobile Danmark 50 10 10 10 www.lebara.dk

Lokal Grossisten 86 42 12 46 www.lokalgrossisten.dk

Lycamobile 38 88 30 80 www.lycamobile.dk

Mac Baren Tobacco Company 62 21 31 17 www.mac-baren-info.com

Mars Danmark A/S 43 24 51 00 www.mars.com/denmark

Metro Cash&Carry 43 46 77 00 www.metro.dk

Mortalin 70 15 10 69 www.mortalin.dk

nopq

Popcorn & Caprisonne

Nestlé Danmark A/S 35 46 01 23 www.nestle.dk

Nærkøb 72 33 19 33 www.naerkoeb.dk

One Mobile 33 46 01 40 www.onemobile.dk

Philip Morris ApS 70 23 10 21 www.pmi.com

Point Transcation Systems A/S 44 53 16 10 www.point.dk

Popz Danmark Aps 58 56 53 53 www.popz.dk

Premier Is 96 18 35 00 www.premieris.dk

Primagaz Danmark A/S 56 63 12 20 www.primagaz.dk

Proløn 87 10 19 30 www.proloen.dk

rst

Red Bull Skriv her 33 15 20 42 www.redbull.dk

Royal Unibrew 56 77 15 00 www.royalunibrew.com

Rynkeby Foods A/S 63 62 32 00 www.rynkeby.dk

Scan Choco A/S 87 34 88 88 www.scanchoco.dk

Scandinavian Sweet Center 86 28 46 66 www.scandinaviansweet.dk

Scandinavian Tobacco Group 39 55 62 00 www.st-group.com

SST - Danmark 47 76 11 88 www.sst-danmark.dk

Stanleybet 88 96 97 60 www.stanleybet.dk

Stanwell 64 71 10 32

SuperGros 70 10 02 03 www.supergros.dk

Sügro Danmark A/S

Sügro Nord ............................................................................................

Sügro Syd ..............................................................................................

Sügro Sjælland ....................................................................................

Sügro Bornholm ..................................................................................

75 63 09 60

97 85 11 00

73 56 16 66

43 99 38 10

56 95 33 85

www.sugro.dk

TDC A/S 70 10 12 20 www.tdc.dk/mobiltid

Telenor 72 12 12 12 www.telenor.dk

Telia Danmark 82 33 70 00 www.telia.dk

Teller A/S 44 89 24 80 www.teller.com/dk

TFC Fast Food A/S 89 10 56 00 www.tfcfastfood.com

Toms Gruppen A/S 44 89 10 00 www.toms.dk

uvwxyzæøå

Valora Trade 44 57 58 59 www.valoratrade.dk

Varelotteriet 39 29 60 88 www.varelotteriet.dk

Vestfyen A/S Bryggeri 64 71 10 41 www.bryggerietvestfyen.dk

Western Union 26 12 71 73 www.westernunion.dk

NB BLADET BLADET 223

Similar magazines