Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

susannelundolesen.dk

Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

EU’s sukkermarkedsordning – Det sure ved det søde

Det ses af figur 1, at Danmark langtfra er den mest effektive producent af sukker, men formår dog

at holde sig lige under EU-gennemsnittet. I 1992/93 var Danmark langt bagud i forhold til

gennemsnittet, men har forbedret sit udbytte og ligger nu meget tæt på gennemsnittet. Det kan

skyldes at Danmark er begyndt at producere mere, og dermed udnytte specialisering og/eller

stordriftsfordele.

Produktionsstrukturer indenfor EU: I EU er der ca. 233.000 sukkerbrug, heraf har Danmark

6.100. Disse danske sukkerbrug dækker 62.900 hektar. Som det fremstår af figur 2, fylder

sukkerbrugene en hel del i Danmark og desuden er ca. hvert 10. landbrug i Danmark ét som også

dyrker sukker. På det europæiske plan generelt udgør sådanne sukkerbrug kun ca. 3,5 pct. af alle

landbrug.

Figur 2: Roerlandbrugenes procentdel af samlede landbrug i medlemsstaterne, År 2000 22

Landbrug der dyrker sukker er som regel større end landbrug, som dyrker andre afgrøder, ca. 70

hektar mod gennemsnittet på 18,7 hektar. Den store forskel skyldes, at der er mange sukkerbrug i de

nordlige medlemslande, og her er landbrugene typisk større, men forklaringen er også at sukkerroer

er en kapitalintensiv afgrøde, hvorfor der skal et område af en vis størrelse til før det kan lade sig

gøre at opbygge en rentabel produktion.

22 Kilde: Rapport: Sugar - international analysis - structures within the EU, side 49

Side 15 af 56

More magazines by this user
Similar magazines