Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

susannelundolesen.dk

Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

LDC-landene

EU’s sukkermarkedsordning – Det sure ved det søde

Denne landegruppe er defineret af FN, som værende de mindst udviklede lande, og tæller p.t. 49.

Denne kategori blev formuleret i 1971 og er siden næsten fordoblet, fra de oprindelige 25 til 49

lande i 2003.

For at blive regnet som LDC-land skal 4 kriterier opfyldes:

• Lav national indkomst (BNP/person er max 900 dollars).

• Lav grad af menneskelig udvikling (et sammensat indeks baseret på helse-, nærings-, og

uddannelsesstatistik).

• Økonomisk sårbarhed (et indeks baseret på ustabilitet, utilstrækkelig diversifikation af

økonomi og handicappet af at være lille).

• Indbyggertal under 75 millioner. 25

Tabel 5: Tal & Statistik for LDC-landene 26 :

Befolkning:

Indkomst:

De 49 LDC-lande har en samlet befolkning på ca. 620 millioner, svarende til lidt over

10 pct. af jordens befolkning.

75 pct. af befolkningen lever for under

2 €/dag.

Levealder: Middellevealderen i LDC-landene er 50 år.

Lille fragang som LDClandene:

Bemærk: Tabellen er udarbejdet på baggrund af kilden

44 pct. af befolkningen har under 1 €/dag.

Det er kun lykkedes et land at avancere ud over LDC-listen, Botswana i 1994.

UNCTAD 27 lavede i 2000 en rapport om udviklingen eller rettere manglen på samme for LDClandene.

Rapporten viser, hvordan mange LDC-lande er fanget i økonomisk stagnation, socialt stres

og voldsomme konflikter; ting, som uundgåeligt forværrer hinanden. Disse omstændigheder gør, at

landene ikke selv kan løfte deres udviklingsniveau, og skabe langsigtet økonomisk udvikling uden

økonomisk støtte. Rent faktisk har halvdelen af LDC-landene ikke haft økonomisk vækst i

1990’erne. Tværtimod har de haft tilbagegang, trods det internationale samfunds forpligtigelse om

25 Kilde: FN's Udviklingsprogram: http://www.undp.dk/article.asp?Article_id=739&Category_Id=CONF_OLD

26 Kilde: FN’s Udviklingsprogram: http://www.undp.dk/article.asp?Article_id=741&Category_Id=CONF_OLD

27 United Nations Conference on Trade and Development

Side 19 af 56

More magazines by this user
Similar magazines