Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

susannelundolesen.dk

Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

EU’s sukkermarkedsordning – Det sure ved det søde

Indholdsfortegnelse

1. Indledning ........................................................................................................................................ 4

2. Læsevejledning ................................................................................................................................ 4

2.1. Ordforklaring ............................................................................................................................ 5

3. Problemfelt ....................................................................................................................................... 6

3.1. Tragten ...................................................................................................................................... 6

3.2. Problemstilling .......................................................................................................................... 6

3.3. Problemstillingstyper ................................................................................................................ 7

3.4. Problemformulering .................................................................................................................. 8

3.5. Præcisering af problemformulerings centrale begreber ............................................................ 8

3.6. Relevanskriterier ....................................................................................................................... 8

3.7. Dokumentation for problemstillingen ....................................................................................... 9

3.7.1. Sukkermarkedsordningen................................................................................................... 9

3.7.2. Produktion og handel med sukker .................................................................................... 14

3.7.3. Delkonklusion .................................................................................................................. 17

3.7.4. LDC- og ACP-landene og deres handelsaftaler med EU ................................................. 18

4. Operationalisering .......................................................................................................................... 26

4.1. Projektdesign ........................................................................................................................... 26

4.2. Afgrænsninger ......................................................................................................................... 28

4.3 Valg og fravalg af teorier ......................................................................................................... 31

4.4 Valg og fravalg af empiriske metoder ...................................................................................... 32

4.4.1. Kildernes gyldighed og pålidelighed ............................................................................... 32

5. Analyse........................................................................................................................................... 33

5.1. Reformforslag for sukkerordningen ........................................................................................ 33

5.1.1. Status-Quo ........................................................................................................................ 33

5.1.2. Faste Kvoter ..................................................................................................................... 35

5.1.3. Lavere Priser .................................................................................................................... 35

5.1.4. Liberalisering ................................................................................................................... 36

5.1.5. Liberalisering - ”Den Danske” model ............................................................................ 37

5.2. Vurdering af konsekvenser ..................................................................................................... 39

Side 2 af 56

More magazines by this user
Similar magazines