Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

susannelundolesen.dk

Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

EU’s sukkermarkedsordning – Det sure ved det søde

at arbejde for at formindske fattigdom i verden 28 . LDC-landenes andel af den totale verdenshandel

er blevet halveret over de seneste 20 år. Landenes totale eksport udgør kun ca. 0,4 pct. af

verdenshandelen, svarende til ca. 1/3 af Danmarks eksport i 2002 (59 mia. 29 ). Pga. de rige landes

støtte til landbrug samt toldafgifter på tøj og tekstiler taber ulandene årligt indkomster svarende til

en værdi på 47,5 mia. €. Alene EU’s landbrugspolitik koster ulandene 15,8 mia.€ om året - cirka

halvdelen af verdens samlede modtagne bistand som var på 32,5 mia. €. i 1998. Dertil kommer at

afgrunden mellem LDC-landene og de øvrige udviklingslande er forøget, 2/3 af LDC-landene er

klart hægtet af, i forhold til de øvriges udvikling. Ifølge UNCTAD mister ulandene ca. 554 mia. €/år

pga. handelsbarrierer. 26

Et af de tiltag, der er taget i internationalt regi for at hjælpe LDC-landene er den såkaldte EBAaftale.

”Everything but Arms”-aftalen

I 1995 begyndte politisk drøftelse af bedre handelsbetingelser for verdens 48 fattigste lande (pt. 49).

I 1999 kom EU kommissionen endelig med et forslag, der skulle give verdens 49 mindst udviklede

lande fri adgang til det europæiske marked for alle varer på nær våben og ammunition. ”Everything

but Arms”, i daglig tale EBA-aftalen, ville muliggøre, at LDC-landene nu vil få adgang til især EU's

landbrugsområde og forhåbentligt få andelen af LDC’s verdenshandel over de nuværende 0,4 pct.

Den oprindelige aftale lød, at de fattigste lande nu ville få fri adgang uden told og kvoter til Europas

forbrugere, dog på nær bananer, sukker og ris der først var fri for handelsbarriere efter tre år. Dette

forslag mødte dog modstand fra bl.a. landbrugsrådet i Danmark og Danisco, da de mente at EBAaftalen

ville bliver en stor modstander til EU’s sukkerproduktion.

Danisco har tjent milliarder på EU’s prissystem og manglende konkurrence. Set i det lys giver det

sig selv, at de går imod et forslag, der kan medføre ændringer af dette system. Ifølge de europæiske

landmænd ville forslaget betyde, at LDC-landene ville eksportere 4,5 millioner tons sukker til EU i

løbet af bare fem år. På den anden side viste beregninger udført af den engelske organisation

OXFAM, at LDC-landene på kort sigt, kun ville eksportere knap 100.000 tons sukker. Så set i lyset

af ovenstående virker beregninger fra EU’s landmænd lidt overdrevet, især når de 49 fattigste lande

rent faktisk bruger mere end de eksportere, altså er netto-importører af sukker. Samlet producere

LDC-landene knap 2 millioner tons sukker, mens de forbruger 3,7 millioner tons. Sammenlignet

28 Vedtaget på LDC-konference i Paris i 1981, hvor man indgik aftale om økonomisk fremgang hos LDC-lande.

29 Kilde: Eksportrådet: http://www.eksportraadet.dk

Side 20 af 56

More magazines by this user
Similar magazines