Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

susannelundolesen.dk

Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

EU’s sukkermarkedsordning – Det sure ved det søde

5.2.1. For LDC- og ACP-landene .............................................................................................. 39

5.2.2. For EU’s og ulandenes konkurrencedygtighed ................................................................ 42

5.2.3. For de europæiske forbrugere .......................................................................................... 43

5.2.4. For den danske sukkerproduktion .................................................................................... 44

5.2.5. Konsekvenser for det danske samfund............................................................................. 46

6. Konklusion ..................................................................................................................................... 48

7. Procesafsnit .................................................................................................................................... 51

7.1. Gruppeprocesser...................................................................................................................... 51

7.2. Arbejdsprocesser ..................................................................................................................... 52

7.3. Læreprocesser ......................................................................................................................... 53

7.4. Vejlederrolle............................................................................................................................ 53

8. Kildesamling .................................................................................................................................. 55

Bilag 1: Markedsudviklingen som følge af prisnedsættelse på sukker i EU-25

Side 3 af 56

More magazines by this user
Similar magazines