Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

susannelundolesen.dk

Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

EU’s sukkermarkedsordning – Det sure ved det søde

1. Indledning

I dagligdagen tænker de fleste af os ikke så meget over, hvor vi får vores sukker fra. For os er

sukker sukker. Det er ligegyldigt om det kommer fra en sukkerroe, som er dyrket på Lolland eller

fra en sukkerrørsproducent i Kenya. Mange tænker heller ikke på, at vi måske kunne købe billigere

sodavand, slik og andre sukkerholdige produkter, hvis der var fri sukkereksport til EU. Endnu færre

tænker formentligt på at nogle af de sukkerproducerende ulande, og derigennem deres indbyggere,

kunne få bedre vilkår, hvis de fik bedre muligheder for at sælge deres sukker til EU. Kan det være

rimeligt, at EU på den ene side giver økonomisk støtte til ulandene, mens de på den anden side til

stadighed undlader at reformere sine egne protektionistiske ordninger på landbrugsområdet?

Kan det være rimeligt at en urentabel EU-produktion skal udelukke ulandene fra et af de få

områder, hvorigennem de har en mulighed for at befri sig af fattigdommens lænker, eller er tingenes

tilstand i virkeligheden til alles bedste?

Netop spørgsmål som ovenstående har fået os til at reflektere over, hvordan EU kan strukturere sin

sukkerordning, således at ulandenes eksportmuligheder af sukker til EU styrkes.

Vi har derfor under vores P2-temaramme: ”Økonomisk, politisk og social udvikling” valgt at

fokusere på nogle af de forskellige muligheder mht. en reform af sukkerordningen. Vi vil beskrive

konsekvenserne af de forskellige løsninger, både for ulandene, men også for de danske bønder og

sukkerproducenter samt EU’s forbrugere.

2. Læsevejledning

Dette kapitel har vi med i vores projekt for at gøre dette mere overskueligt for vores læser. Vi har

bl.a. mange forkortelser i projektet, og for at gøre projektet letlæseligt har vi her forklaret alle de

forkortelser, der bruges i projektet, således at læseren fra starten af ved hvad det er vi snakker om,

når vi f.eks. skriver om ACP-landene. Vi vil også kort fortælle om projektets opbygning. I

indholdsfortegnelsen kan man se, hvordan vores projekt er bygget op. Vi starter med en kort

indledning, som fører læseren ind i emnet, derefter går vi videre til problemfeltet, startende med

tragten. Her beskriver vi kort, hvorfor vi har valgt vores emne, hvordan vi kom frem til dette emne,

og hvilke overvejelser vi har gjort os undervejs. Tragten slutter med en problemstilling og

Side 4 af 56

More magazines by this user
Similar magazines