Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

susannelundolesen.dk

Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

EU’s sukkermarkedsordning – Det sure ved det søde

758 mio. € skyldes EU's høje priser i forhold til verdensmarkedsprisen; over halvdelen af indtægten

er dermed ”kunstig”. Dog vil liberaliseringen, rent komparativt, være til fordel for den ”stærke” del

af gruppen, de kan konkurrere på det de er bedst til, nemlig prisen. 57

5.2.2. For EU’s og ulandenes konkurrencedygtighed

I foregående afsnit har vi beskæftiget os med forskellige reformmodeller, men hvilken indflydelse

vil de have på sukkerproduktion i EU? Er vi blevet bedre til at producere sukker, eller kan vi stadig

ikke konkurrere med vores udenlandske konkurrenter? Det vil selvfølgelig komme an på, hvilket

reformforslag, der bliver vedtaget. Konkurrencedygtighed på sukkerområdet er hovedsageligt

afhængig af følgende: klimaet i det pågældende land da dette bestemmer hvorvidt man kan

producere rør eller roer, samt størrelsen på produktionsomkostninger.

EU er blevet kritiseret for manglende konkurrence på sukkerområdet. Ved at bruge f.eks.

eksportstøtte, udelukker EU andre lande, der måske er bedre og billigere til at producere sukker, fra

rimelig konkurrence, og dermed afsætningsmuligheder. Der heller ikke en fair konkurrenceforhold

internt i EU: de lande der har de største produktionsomkostninger, bliver tildelt største A-kvote (de

skal kun betale to pct. i afgift i modsætning til B hvor det kan være op til 37,5 pct..)

Ved løsningen med Status-Quo modellen vil der ikke blive ændret ret meget ved

konkurrenceforholdene, da man bibeholder alle de protektionistiske ordninger (prisstøtte,

eksportstøtte, importtold mm.). Dog vil der fra 2009 ske en ændring i retning af mere konkurrence,

da LDC-landene får fri adgang til EU's markeder ifølge EBA-aftalen. Dette vil formentligt presse

EU's priser nedad, såfremt LDC-landene vil konkurrere indenfor interventions/mindstepriser.

Ved at bruge modellen Faste Kvoter vil man formentligt forbedre konkurrenceevnen hos LDC- og

ACP-landene, da de så vil få lov til at eksportere mere, og dermed kunne forbedre/udbygge deres

sukkerindustri. Denne model vil være bedre for dem, end de mere liberaliserende modeller, da

landene får tid til at forbedre deres konkurrenceevne (f.eks. opbygge sukkerindustri). I tilfælde af

fuld liberalisering vil mange af landene i gruppen slet ikke kunne være med, og vil derfor hurtigt

blive udkonkurrerede af stærkere lande som Brasilien og Thailand. Modellen Faste Kvoter vil ikke

ændre noget ved konkurrenceforholdene internt i EU. Medlemslandene vil fortsat have deres kvoter

og garanterede pris for deres produktion. Sukkerproduktion reduceres, hvis Brasilien, Thailand og

Australien får medhold i deres klage til WTO, men sukkerproducenterne vil fortsat være sikret en

rimelig levestandard via den garanterede mindstepris.

57 Kilde: Notat: ”Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri. Journal nr. 1997-320/m03-0001”, side 16

Side 42 af 56

More magazines by this user
Similar magazines