Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

susannelundolesen.dk

Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

EU’s sukkermarkedsordning – Det sure ved det søde

at eksportere sukker toldfrit fra 2009. Hvis sukkermarkedsordningen ikke bliver omstruktureret til

den tid, kan det blive en dyr fornøjelse for EU, og dermed borgerne. Fuld eller delvis liberalisering,

(modellerne Lavere Priser og Liberalisering) har den klare fordel, at hele sukkerpolitikken bliver

omstruktureret på den måde, at forbrugerne og brugere (store virksomheder, der producerer

sukkerholdige produkter) ikke længere skal betale så meget for sukker, som de har gjort hidtil. I

tilfælde af fuld liberalisering, vil den interne pris for sukker med tiden falde til

verdensmarkedsprisen (ca. en tredjedel af den nuværende).

Man skal dog huske på, at selv om prisen på sukker i EU er tre gange så høj som

verdensmarkedsprisen, så er den alligevel ikke for høj i forhold til de europæiske borgeres

købekraft. Vi tjener mere, og derfor har råd til at købe mere. Hvis vi som eksempel tager Zambia

(en af de mest effektive producenter i Afrika - jf. bilag 1), som har relativt billig sukker, er den

stadigvæk dyr i forhold til befolkningens købekraft i Zambia. Dvs. når man skal tage den vigtige

beslutning om, hvorvidt den nuværende sukkerordning skal liberaliseres eller ej, er der vigtigere

ting man skal tage hensyn til, end hvor dyr ordningen er for forbrugerne.

5.2.4. For den danske sukkerproduktion

I dette afsnit vil vi vurdere, hvilke konsekvenser de forskellige reformer kan få for den danske

sukkerproduktion.

Afskaffelse af sukkerproduktion kan have stor betydning for de danske landmænd, da over 10 pct.

er beskæftiget med sukker (jf. Figur 2). Reformering af sukkermarkedsordning vil have en stor

betydning for dem, der har tilknytning til sukkerbranchen. Antallet af forventede fyringer i

sukkerindustrien ved en evt. reform af sukkerordningen vil ifølge EU afhænge af hvordan man

reformerer. Vi ser her på, hvilke konsekvenser de forskellige reformer vil have for Danmark. Vi

baserer denne del af analysen på EU’s rapport om sukkerreform. 60

Status-Quo: Som det er beskrevet ovenfor går dette scenario ud på, at man fastholder den

nuværende ordning. Ifølge EU's rapport om sukkerreform vil det betyde 78.000 færre beskæftigede

i EU, hvis Brasilien, Thailand og Australien får medhold i deres klage. De 78.000 fordeler sig med

4.500 indenfor landbruget, 24.500 indenfor selve sukkerindustrien og de sidste 49.000 indenfor

beslægtede produktionsområder. Antallet af fabrikker indenfor EU vil være 57 i forhold til 135

fabrikker før en reform.

60 Rapporten: ”På vej mod en reform af Den Europæiske Unions sukkerpolitik”

Side 44 af 56

More magazines by this user
Similar magazines