Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

susannelundolesen.dk

Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

EU’s sukkermarkedsordning – Det sure ved det søde

Dog findes der andre kilder, som påpeger, at den danske sukkerproduktion er rentabel: EuroCare

påstår at pga. Danmarks store C-sukkerproduktion er vores produktion rentabel, omvendt siger

Fødevareøkonomisk institut at det måske nærmere skyldes aftalerne mellem Danisco og

sukkerbønderne. 65 . Allerede der er tvisten for hvordan det vil gå for Danmark. Samtidigt koster det

ikke nævneværdigt mere i Danmark end det gør i f.eks. Tyskland at producere et ton sukkerroer.

Denne indikator er dog problematisk, idet meget af forklaringen kan ligge i de indbyrdes forskelle

på størrelser i kvoterne. EU selv har lavet en tabel, hvor Danmark er et af de lande der ”holder ud”

forholdsvist længe med at producere sukker selvom priserne falder, faktisk kan Danmark klare et

prisfald på mellem 31-34 pct. (jf. bilag 1), hvilket er ganske meget i forhold til en del andre lande.

Grundlæggende kan det ikke siges hvorvidt Danmark vil overleve en mulig liberalisering, som jo er

foreslået af bl.a. Danmark selv (jf. afsnittet ”Den Danske Model”). Men hvilke konsekvenser kan

det så få for Danmark? Andetsteds er der redegjort for de generelle konsekvenser, da det er muligt

at vurdere sig frem til dem. Dog findes der ikke umiddelbart nogle tal, der direkte kan overføres til

Danmark. Dog kan man vurdere sig frem til følgende: De marker som de danske sukkerbrug

benytter repræsenterer en vis værdi. Denne værdi er ofte høj, da priserne på sukkeret er garanteret

og dermed sikrer fortjeneste. Dvs. de sukkerbønder der er i Danmark, har en relativt høj udgift til

jord. Dette vil, såfremt priserne ikke længere garanteres (f.eks. liberalisering, men til dels også

Lavere Priser) få prisen på jorden til at falde. Hvis denne pris falder, vil sukkerbonden have miste

en del penge allerede der. Samtidigt skal bonden omstille sin produktion til noget andet, f.eks. korn.

Dette burde dog ikke være et problem da de fleste sukkerbrug i Danmark også producerer andre

afgrøder. Dog bør man huske på, at disse afgrøder ikke giver et så højt afkast som sukkeret gør

(pga. de høje garanterede priser). Alt i alt er der risiko for, at dette vil give et indtægtstab for

sukkerbonden i Danmark.

Endvidere er sukkerlandbrug i høj grad præget af, at være familiedrevet, dette gælder også i

Danmark 66 . Netop dette kan gøre, at indtægtstab rammer endnu hårdere for de danske sukkerbrug,

idet ikke kun én i familien vil få en lavere løn, men alle i familien, der deltager i bruget vil få en

lavere indkomst. Normalt vil det være sådan at en familie arbejder forskellige steder og derfor ikke

er så sårbare overfor lønnedgang. Med andre ord kunne man forestille sig, at en generel lavere

indkomst for en ”sukkerbrugsfamilie” kan medføre ”svære tider”, måske endda tvangsauktion.

65 Kilde: Notat: ”Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri. Journal nr. 1997-320/m03-0001”, side 13

66 Kilde: Rapport: ”Sugar, international analysis, production structures within the EU”, side 53

Side 47 af 56

More magazines by this user
Similar magazines