Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

susannelundolesen.dk

Aalborg Universitet, Basisår, P2-projekt - Susanne Lund Axelgaards ...

EU’s sukkermarkedsordning – Det sure ved det søde

LDC: ”Least Developed Countries”: de p.t. 49 mindst udviklede lande i verden 1 .

Multilateral: Multilateral bistand betyder at pengene sendes igennem internationale organisationer

som f.eks. FN eller Verdensbankgruppen, hvorefter de fordeles til enkelte lande eller regioner.

WTO: “World Trade Organisation” (tidligere GATT). Verdenshandelsorganisationen. Arbejder

med fælles handelsregler for alle verdens lande, og lavere protektionismeniveau på verdensplan.

3.1. Tragten

3. Problemfelt

I P2, i modsætning til P1, skulle vi selv danne grupper. Gruppedannelsen skete efter

interesseområde, som i vores tilfælde var handelsteorier, herunder teori kontra praksis. Efter at have

studeret diverse handelsteorier, manglede vi stadig et reelt problem, derfor ændrede vi vores emne

til: teorier om frihandel kontra protektionisme. Dette kom ind i billedet, da vi syntes det var meget

interessant. Bl.a. problemstillingen med et moderne samfund, som på den ene side prædiker

frihandel gennem WTO og samtidigt selv udøver protektionisme. Mange lande benytter sig af

protektionistiske ordninger på handelsområdet, såsom importtold, eksportstøtte osv. Vi besluttede

os for at kigge nærmere på protektionistiske ordninger indenfor EU. Fokus faldt hurtigt på EU’s

landbrugspolitik, da denne rummer mange protektionistiske elementer. For at indsnævre vores

problemstilling fordybede vi os i sukkermarkedsordningen, som er et af de mest protektionistiske

elementer i EU’s landbrugspolitik. Vi var nu inde at se på strukturen i sukkermarkedspolitikken,

men manglede stadig et problem. Dette ledte vores opmærksomhed hen på lande berørt af EU’s

protektionisme. I forbindelse med den løbende vidensindsamling fandt vi nogle af EU’s

handelsaftaler med LDC- og ACP-landene. Gennem disse aftaler fik vi interesse for at se hvorledes

EU, gennem reformering af sukkermarkedsordningen, kunne hjælpe de to grupper af lande til mere

handel og dermed økonomisk fremgang.

3.2. Problemstilling

De handelshindringer vi fandt under sukkermarkedsordningen, bl.a. eksportstøtte, prisgaranti og

toldmure, synes vi var mærkværdige i lyset af, at man snakker om frihandel og globalisering i

internationale fora bl.a. WTO. Som nævnt virker det dobbeltmoralsk, at det internationale samfund

1 Af LDC-landene er 40 også medlem af ACP-gruppen.

Side 6 af 56

More magazines by this user
Similar magazines