Kurser gør HK'ere klar til job

markman.dk

Kurser gør HK'ere klar til job

opkvalificering

Kurser

gør HK’ere

klar til job

Konsulent hos Kursuscentret ved

Frederikshavn Handelsskole, Mette Krogh:

Vi begyndte med 18 kursister, men 3 fi k

fast ansættelse istedet for praktikplads

Kursuscentret ved Frederikshavn Handelsskole tilbyder et 26

ugers opkvalificeringsforløb og successen er allerede hjemme

Først var de 18. Nu er de 15. Tre af de kursister,

der skulle have været ude i praktik i

forbindelse med det 26 ugers opkvalifi ceringsforløb,

som Kursuscentret ved Frederikshavn

Handelsskole, tilbyder til bl.a.

HK’ere, fi k nemlig fast arbejde i stedet for

en praktikplads. Dermed kan man roligt

konstatere, at kurset allerede fra begyndelsen

er en succes.

Kurset, der er tilrettelagt i samarbejde

med konsulenthuset Markman og Jobcentret,

afvikles hos Frederikshavn Maritime

Erhvervscenter i den nyrenoverede kornsilo

ved havnen. En række virksomheder er

blevet spurgt om, hvad de har behov for, og

svaret har været: En bred faglig viden med

speciale indenfor økonomi.

FAGLIGHED

For at komme på kurset er det altså ikke tilstrækkeligt,

at man som ledig har motiva-

8 HK BLADET VENDSYSSEL OKTOBER 2007

tionen og er i anden ledighedsperiode. Der

skal også en god portion grundlæggende

faglighed til – altså at man tidligere har beskæftiget

sig med økonomiopgaver, som

konsulent hos Markman, Rikke Ørsted,

understreger. Opfylder man betingelserne,

skriver man sin ansøgning om at komme

på kurset, som Jobcentret i sidste ende bevilger

penge til.

- Vi begyndte med 18 kursister, men tre

fi k fast ansættelse i stedet for en praktikplads,

så nu er vi nede på 15 deltagere –

hvoraf kun én er en mand, fortæller konsulent

hos Kursuscentret ved Frederikshavn

Handelsskole, Mette Krogh.

PRAKTIKPERIODER

I forløbet er indlagt tre praktikperioder

af fi re ugers varighed hver. Allerede efter

den første praktikperiode evalueres kursisternes

oplevelser, og her er det vigtigt at

få forbedret de områder, som kursisterne

eventuelt måtte føle sig usikre på, så den

første uge efter første praktikperiode tilrettelægges

i vid udstrækning efter den enkeltes

behov.

- Inden forløbet holder vi en individuel

samtale med den enkelte, hvor vi bl.a. får

afklaret de gensidige forventninger til de

kommende 26 uger. Vi forsøger at kigge på

folks ressourcer og naturligvis de faglige

kvalifi kationer, understreger Mette Krogh,

der samtidig understreger, at man som ledig

ikke blot kan tilmelde sig kurset. Man

skal visiteres af Jobcentret.

- For kursisterne giver fællesskabet en

positiv effekt. De møder ligestillede, og de

er sammen om at fi nde et job, gør Rikke

Ørsted opmærksom på.


Fast job i sigte

Hvis alt går vel, kan Kirsten Jensen

godt regne med at få fast

arbejde hos software-firmaet

Scan Soft i Aalborg, hvor hun

også netop har overstået den

første praktikperiode. Kirsten

Jensen er 55 år og har – bortset

fra nogle vikariater – været ledig

de seneste fem år.

- Jeg har jo en svær alder. Mange

arbejdsgivere tager hellere en

yngre, konstaterer HK’eren fra

Flauenskjold, der har masser af

mod på at prøve noget nyt.

- Jeg så tilfældigt en annonce

for kurset, og tænkte, at det

skal da prøves. Jeg talte med

Jobcentret, som var med på at

Hvad er det nye telefonnummer til HK’s

A-kasse?

1: 70 10 6789

X: 70 10 1234

2: 70 10 5678

bevilge midlerne, fortæller Kirsten

Jensen, der er sikker på, at

hendes kørekort også rækker

til Aalborg.

- Kurset her i Frederikshavn

har været rigtigt godt, og det

styrker selvtilliden gevaldigt at

lære noget nyt og være sammen

med nogen, som er i akkurat

samme situation, påpeger Kirsten

Jensen, der bl.a. har stiftet

bekendtskab med et helt nyt

regnskabsprogram, som hun

aldrig har set før.

Men den slags tager hun

med den samme friske og afvæbnende

bemærkning:

- Det skal prøves.

1 X 2

Hvad hedder formanden for Cariesklubben?

1: Pia

X: Lisbeth

2: Tove

1 X 2

Hvor mange penge har HK Vendsyssel

lige skaffet til fl eksjobber?

1: kr. 1.000

X: kr. 100.000

2: kr. 1,2 mio.

TEKST NIELS HENRIKSEN / FOTO LENE GREEN

Konsulent hos Markman Rikke Ørsted (tv.) sammen med

Kirsten Jensen, som har fast job i sigte.

Vinderne af den seneste tipskupon blev:

Jytta Johannesen, Hjørring & Mogens B. Olesen, Vrå

1 X 2

Nissefremstilling - hvornår kan du blive

undervist i det?

1: 2. december

X: 3. december

2: 4. december

Hvad koster børnenes pakke-/posebilletter

til HK’s juletræsfester?

1: kr. 30,-

X: kr. 40,-

2: kr. 50,-

1 X 2

1 X 2

Hvad hedder formanden for privatansatte

klinikassistenter?

1: Bente

X: Marianna

2: Helle

Hvornår udkommer HK Bladet Vendsyssel

nr. 6/2007?

1: 4. december

X: 14. december

2: 24. december

1 X 2

På hvilken vej har Hjørring Kaserne

adresse?

1: Langagervej

X: Bynkevej

2: Arsenalvej

1 X 2

Hvilken farve er jobpatruljens lastbil?

1: Rød

1 X 2 X: Gul 1 X 2

2: Grøn

TIP NI RIGTIGE. Indsend kuponen til HK Vendsyssel senest den15. november 2007.

Der trækkes lod om 2 gavekort à kr. 500,- blandt de besvarelser, der har fl est rigtige tegn. Vinderne får direkte besked.

Kuponen er indsendt af:

Navn:

Adresse: By:

HK BLADET VENDSYSSELOKTOBER 2007 9

More magazines by this user
Similar magazines