KØDKVÆGETS DAG - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

KØDKVÆGETS DAG - LandbrugsInfo

En ko’ oplevelse!

KØDKVÆGETS DAG

LØRDAG 13. SEPTEMBER 2008

danskkødkvæg.dk

Velkommen til Kødkvægets Dag

den 13. september 2008

Der er efterhånden en del dage, der er taget patent på

som et-eller-andets dag. Vi har i organisationen Dansk

Kødkvæg fundet det naturligt, at også kødkvæget får

sin dag. Vores mål med dette tiltag er at sætte fokus på

alle kødkvægets gode egenskaber:

De pynter i landskabet

De udfører ubetalelig landskabspleje

De leverer fremragende kød

De er grundlag for mange landbrug på hobby- deltids-

eller fuldtidsprofessionelt plan

Med 15 forskellige racer organiseret under Dansk

Kødkvæg – og mindst et par stykker, der ikke er medlem

endnu – udgør kødkvæget en meget alsidig fl ok,

så der kan til enhver tid fi ndes mindst én velegnet

race til ethvert formål. Lige fra de mest ekstensive, der

kan leve og producere stort set på vand og tagrør, til

de meget intensive, der med rette fodring opnår en

daglig tilvækst på langt over 2 kg.

Også med hensyn til spisekvalitet er spekteret meget

bredt – fra det fedtfattigste Piemontese og Blonde

d’Aquitaine over mellemformerne som f.eks. Charolais

og Simmental til de rigtige mandebøffer af Angus

og Hereford. Som sagt er der mange andre racer at

vælge imellem, og førnævnte skalering kan kun tages

for vejledende i grove træk. Inden for de enkelte racer

er der en naturlig variation, ligesom fodringen kan

spille afgørende ind på kødets sammensætning. Kun

et er helt sikkert: med den rette omhu omkring slagtning

og håndtering af kødet efterfølgende, byder

dansk kødkvæg på spisekvalitet af meget høj klasse.

Desværre har det knebet lidt med at få honoreret denne

kvalitet tilstrækkeligt til producenten.

Vi har hen over sommeren kunnet se og høre om eksploderende

priser på enkelte dele af kvæget i Kødbyen

og butikkerne, men det har vi, som producerer dyrene,

ikke mærket meget til. Det minder lidt om

bagerne, der på store skilte skriver, at grundet de høje

kornpriser er det desværre nødvendigt at hæve brødpriserne

kraftigt. Javist – kornet til et franskbrød steg

vel 30-40 øre, så det er da klart, at brødet måtte stige

5-6 kr. Nu falder kornprisen, og det bliver spændende

at se, om brødet går samme vej!

I hvert fald bliver det igen lidt billigere at fodre kalve,

og med de forventede prisstigninger på kød (man kan

jo læse, at svineproduktion de næste ti år vil blive ren

fest!), så tør jeg faktisk godt tro på en fornuftig økonomi

i kødkvæget den kommende tid.

Kødkvægets Dag er tænkt som dagen, hvor alle med

interesse for kød, kvæg og kødkvæg har mulighed for

at besøge en kødkvægsbesætning, uden at skulle køre

særligt langt. Se her i bladet, hvor du fi nder den nærmeste

Åbent Hus besætning – og læs meget mere på

www.danskkoedkvaeg.dk

Henning Hansen

Formand

SE ÅBENT HUS BESÆTNINGERNE PÅ MIDTERSIDERNE


side 2

Pinzgauer

Pinzgauerne er en forholdsvis ny race i Danmark. De første

dyr kom til landet for ca. 4 år siden. Pr. 1. januar 2008 er der

70-80 dyr i 4-5 besætninger i den sydlige del af landet.

Racen er af mellemstor klasse, hvor en fuldvoksen ko vejer

ca. 750 kg. En fuldvoksen tyr vejer mellem 1.000-1.200 kg.

Kalvene fødes ved 40-45 kg, og tyrekalvene vejer ved 14

mdr. ca. 600 kg. Da racen på nuværende tidspunkt i Østrig

stadig bruges som en toformålsrace, giver køerne meget

mælk. På malkebrug i Østrig kan køerne i gennemsnit give

6.000-7.000 liter mælk.

Der er på nuværende tidspunkt ingen slagtekvalitetskontrol

foretaget her i landet, men ifølge oplysninger fra Østrig om

kødets slagtekvalitet, skal kødet være meget fedtfattigt og

have en fi n kødstruktur samt en mørhed ud over det sædvanlige.

Historie

Pinzgaueren stammer fra Østrig på de høje bjergskråninger,

i nærheden af Gross-Glockner. Racen har eksisteret siden

1800-tallet, hvor den tilpassede sig dette rå bjergklima med

5-7 grader C og korte sommerperioder. Pinzgaueren har

fordel af sine stærke ben og sine mørke, træfsikre klove. Pinzgaueren

er på nuværende tidspunkt udbredt i 26 lande

over hele kloden.


Kvalitetskød

til den moderne forbruger!

www.piemontese.dk

Tiroler Grauvieh

Tiroler Grauvieh stammer fra bjergene i Tirol i Østrig, hvor

de har eksisteret i omkring 3000 år. Deres oprindelige formål

var som trækdyr og til mælkeproduktion.

I Østrig anvendes Tiroler Grauvieh i dag som en to-formålsrace,

dvs. til såvel kød- som til mælkeproduktion. Den gennemsnitlige

mælkeydelse er 4.000-5.000 kg. mælk. Der fi ndes

i Østrig ca. 3.800 stambogsførte hundyr.

De første Tiroler Grauvieh blev importeret til Danmark i

1991 og antallet af renracede hundyr er i dag på godt 200.

Her i landet holdes Tiroler Grauvieh udelukkende som ammekøer,

dvs. til kødproduktion.

Tiroler Grauvieh er harmoniske dyr med stærke lemmer og

en god kødansætning. Farven varierer fra lysegrå over mørkegrå

til det gråsorte, alt efter årstiden. Kalvene fødes meget

lyse (næsten hvide), og skifter ved 3 måneders alderen til

den grå farve. En udvokset ko vejer mellem 600 og 700 kg.

og tyrene mellem 950 og 1.100 kg. Krydshøjden ligger på

131-138 cm for køerne og 140-145 cm for tyrene.

Tiroler Grauvieh er en robust race med et roligt temperament

og er endvidere kendt for lette kælvninger.

På grund af koens gode mælkeydelse har kalvene en relativ

høj fravænningsvægt. Årsvægten for ungtyrene er normalt

500-600 kg. Slagtedyrene har en god kødansætning - således

er en klassifi cering af slagtekroppen i klasse 9-10 op til

12 almindelig for ungtyre – og samtidig er slagteprocenten

høj (op mod 60 %).

www.grauvieh.dk

Denne publikation er udgivet af:

Give Bogtrykkeri A/S

Vestergade 7E, 7323 Give

Tlf. 7573 22 00, gb@give-avis.dk

i samarbejde med Dansk Kødkvæg.

Oplag: 110.000 - Forsidefoto: Søren Grunnet
En ko’ oplevelse!

KØDKVÆGETS DAG

LØRDAG 13. SEPTEMBER 2008

danskkødkvæg.dk

Dansk Charolais

lægger i sit avlsarbejde vægt

på fl g. egenskaber:

Høj tilvækst

God slagtekvalitet

Lavt foderforbrug

Dexter er verdens mindste kvægrace. Det gør den velegnet

til kvæghold på fritidsbasis, men udelukker den ikke

som et godt valg til kødproduktion i større besætninger.

Kødet er meget smagfuldt og fedtfattigt.

Dexteren er en effektiv naturplejer og velegnet til naturgenopretning.

I kraft af sin lave vægt, er den meget skånsom mod de naturarealer,

den afgræsser.

Pelsen er meget tæt, og dexteren kan om vinteren klare sig med meget

simple bygninger. I Narsaq på Grønland har man dexter, netop pga.

dens stærke klove, adræthed og gode egenskaber for naturpleje.

Henvendelse: Dansk Dexter Forening www.dexter-dk.dk

Skotsk Højlandskvæg

Skotsk Højlandskvæg er en meget gammel skotsk kødkvægsrace.

I århundreder har store fl okke græsset i barske

omgivelser i det skotske højland og på de skotske

øer. Racen er den mest robuste af de ekstensive racer og

trives bedst med at gå ude hele året.

De første Højlændere kom fra Skotland til Danmark sidst

i 1950’erne. De Skotske Højlændere fi ndes nu over hele

landet, fordelt på 766 besætninger med i alt 5.248 renracede

dyr. Skotsk Højlandskvæg tiltrækker sig stor opmærksomhed

på grund af sit maleriske udseende. Men

det er naturligvis andre egenskaber, der har gjort racen

til en værdsat kødproducent.

Gennem århundreder har Skotterne avlet efter et godt og

fredeligt temperament. Dette har været en nødvendighed

for at kunne håndtere dyrene på de store åbne vidder.

Skotsk Højlandskvæg er derfor i dag kendetegnet

ved et godt og roligt temperament. Racen er meget robust

og har en god sundhed. Den er kendt for at være

nøjsom og god til at udnytte foderet, dette skal dog ikke

tolkes, som at de ikke behøver tilskud af foder i vintermånederne.

Dyrene trives godt på marginale jorder,

hvor de holder krat og buske nede. De mange forskellige

græsser og urter, samt den lidt højere slagtealder, er med

til at give fortrinligt mørt kød, der er fedtfattigt og smager

af noget.

Skotsk Højlandskvæg er berømt for sine lange fl otte horn

og langhårede pels. Takket være et hårlag med særdeles

gode egenskaber til isolering mod kulde og regn er

Skotsk Højlandskvæg naturligt tilpasset til at gå ude hele

året rundt, men de kræver læ for vind og er mere skyggekrævende

end andre racer. Fordi de går ude hele året,

kræver de typisk også mere jord, da foldene ellers bliver

trådt op og vil mangle tørre liggepladser i vintermånederne.

I modsætning til andre racer forekommer Skotske

Højlændere i mange farver – og ingen farve er mere rigtig

en andre! De mest almindelige farver er rød og gul,

men også sort, dun, brindle

og hvid er almindeligt

Godt temperament

Høj mælkeydelse

Flere oplysninger fi ndes på www.charolais.dk eller ved

Dansk Charolaisforenings sekretariat Udlærsvej 15, 8200

Århus N, tlf. 87 40 52 63, E-mail jsn@landscentret.dk

Dexter racen

forekommende.

Skotsk Højlandskvæg har

lette kælvninger og behøver

normalt ingen assistance.

Kvierne har en gennemsnitlig

kælvningsalder

på 37,2 måneder med efterfølgendekælvningsinterval

på 399 dage. Udvoksede

tyre vejer 600 til

1.000 kg og måler 125 til

140 cm, mens køerne vejer

400 til 600 kg og måler

115 til 130 cm. Dyrene anses

for at være udvoksede

ved fem års alderen. Fødselsvægt

for tyre er 31 kg

og 29 kg for kvier, 200 dages

vægt for tyre er 213 kg

og for kvier 190 kg, 365

dages vægt er for tyre 335

kg og for kvier 283 kg.

www.highland-cattle.dk


Simmental

Siden begyndelsen af 1970’erne har Simmental som kødkvægsrace

bredt sig med stor hast i Danmark. Oprindeligt

stammer Simmental fra Schweiz, hvor man gennem århundreder

har drevet avlsarbejde med Fleckvieh, som racen

kaldes lokalt. Historisk set var Simmental oprindeligt

en race, der blev anvendt til tre formål: mælk, kød og

trækkraft. Netop denne kombination har uden tvivl været

med til at bibringe racen dens styrke med hensyn til produktionsegenskaber.

Racen fi ndes i dag i alle verdensdele

i et antal af ca. 50 millioner dyr. Den er dermed blandt

de 3-4 mest udbredte kvægracer på kloden. I Østrig er

Simmental den alt dominerende race (over 80 % af den

samlede kvægbestand). En årlig mælkeydelse på op til

10.000-15.000 liter pr. ko er her ikke noget særsyn, sideløbende

med en stor produktion af kød.

Det er imidlertid som ren kødkvægsrace, at Simmental er

mest kendt på verdensplan. Racen har vist en utrolig evne

til at tilpasse sig de mest forskellige klimatiske og produktionsmæssige

forhold. Som et eksempel kan nævnes, at

racen avles under helt intensive forhold i Skandinavien

og Nordeuropa, mens den til gengæld producerer kød i

stor stil under ekstensive produktionsformer i Nord- og

Sydamerika, Australien og det sydlige Afrika. I Danmark

anvendes Simmental som nævnt specielt som kødkvægsrace

under intensive forhold, men anvendes også til indkrydsning

i malkekvægsbesætninger.

Til Simmentals kendetegn hører først og fremmest evnen

til at producere hurtigt. Simmental har enorme anlæg for

stor daglig tilvækst – en tilvækst på 2.000 g. pr. dag og derover

er i dag ganske almindeligt. Dertil kommer god muskulatur

samt evnen til at producere på et lavt foderforbrug

- her udmærker racen sig ikke mindst ved evnen til

at optage store mængder billigt grovfoder.

Som race er Simmental karakteriseret ved at være stor,

lang og muskuløs med særdeles godt og roligt temperament.

Til de gode moderegenskaber hører koens rigelige

mælkemængde til kalven i opvæksten. I Danmark vejer

udvoksede køer ikke så sjældent 900-1.000 kg. og udvoksede

tyre 1.400-1.600 kg. Racen rummer såvel pollede som

hornede dyr. Typisk har dyrene hvide hoveder, af og til

med ”briller”. De er brogede med et utal af farvevarianter,

der strækker sig fra de helt lysegule til de dybt mørkerøde

med et væld af kombinationsmuligheder.

Tyrekalve afprøvet ved individprøverne på Ålestrup Avlsstation

har ofte en slutvægt på over 750 kg, helt op til 800

kg. ved 13 måneder. Herfra udvælges kommende avlstyre

som indgår i avlen først som ungtyre og hvis resultaterne

er til det senere som brugstyre. Simmental er en af de

kødkvægracer der har fl est insemineringer – ikke mindst

til krydsning.

www.simmentaldenmark.dk

SIKKER

MINERALFORSYNING

BRED ENIGHED

Alsidig fuldt dækkende

mineralsammensætning

incl. vitaminer.

Velsmagende vejrbestandig.

HOLM AGRO HANDEL

v. Ejvind Holm

Tlf. 86 88 60 55

Mobil: 22 36 15 26

Ejvind@holmagrohandel.dk

Hereford

Hereford er den mest udbredte kødrace i verden. Den

stammer fra grevskabet Herefordshire i den vestlige del af

det centrale England hvor der i 200-300 år har været drevet

systematisk avl med racen. Herfra er den eksporteret

til stort set hele verden.

Hovedvægten i Herefords avlsmål ligger på et godt temperament,

gode moderegenskaber, herunder lette kælvninger,

god tilvækst og foderudnyttelse samt kød med høj

spisekvalitet. Derudover er Hereford en robust race, der

stiller små krav til stalde og foderkvalitet.

Farvetegningen er karakteristisk: mørk rød med hvidt hoved,

hvid underside og en smal hvid stribe hen ad ryggen.

Desuden er den nederste del af lemmerne hvide. I de senere

år er der ikke lagt så megen vægt på farvetegningen,

som hos nutidens Hereford er knap så ”fast” som tidligere.

Det hvide hoved er en dominerende karakter, som nedarves

til alt afkom, også krydsninger. Hereford fi ndes både

som hornede og hornløse (pollede), i Danmark er der fl est

pollede.

Udvoksede tyre vejer 1.000-1.200 kg, køer 650-800 kg.

Enkelte dyr kan opnå en noget højere vægt.

De første Hereford kom til Danmark i begyndelsen af

1950’erne, importeret af godsejer Scavenius, Klintholm

Gods på Møn. Senere importer fra England er suppleret

med avlsmateriale fra Nordamerika, især Canada, Australien

og New Zealand. Herved er den moderne Hereford

blevet noget større end den oprindeligt var.

I Danmark har vi i dag knap 10.000 renracede, registrerede

dyr, heraf ca. 4.000 køer. Mange danske Herefordavlere

er meget ivrige og dygtige udstillere på dyrskuerne,

hvor Hereforddyrene som regel fylder pænt op i kødkvægrækkerne.

Racen har gennem mange år fl ittigt benyttet sig af individprøverne

hvor gennemsnitstilvæksten ligger på godt 1.600

g. pr. dag med et foderforbrug på ca. 5,6 FE pr. kg. tilvækst.

Hereford har en god slagteprocent og kødets spisekvalitet

er helt i top: det er tilpas fedtmarmoreret og smag,

mørhed og saftighed rangerer højt i mange smagstests.

www.hereford.dk

A/S Net-Op

Brogårdsvej 10 · P.O. Box 22 · DK-6920 Videbæk

Tlf. +45 97 17 35 00 · Fax. +45 97 17 35 01

www.net-op-as.dk · netop@net-op-as.dk

Korthorn

side 3

Korthorn er en engelsk race, der har været i Danmark siden

1848. Racen har skiftet fra at være en toformålsrace til i dag

næsten udelukkende at være en kødkvægsrace (der er i dag

meget få af toformålsracen – Dual Purpose – tilbage). Hovedvægten

af foreningens arbejde udføres omkring kødkvægsracen.

Den fremtidige opgave i racen bliver at fastholde racens

meget gode funktionsegenskaber og udvikle produktionsegenskaberne

endnu mere. Målet for racen er at producere

mest muligt kød med færrest mulige omkostninger. Racen

har en mængde danske og udenlandske insemineringstyre på

programmet, ligesom de fl este af de nye insemineringstyre er

pollede (hornløse).

Kort om racen:

– Er ekstensiv.

– Har lette kælvninger.

– Har over 98 % levendefødte kalve.

– Har gode moderegenskaber.

– Et meget roligt temperament.

– Har en høj tilvækst.

– Har et lavt foderforbrug.

– Har en god kødkvalitet

med en fi n marmorering

og smag.

Korthorn fi ndes i

farverne:

– Røde m/hvide aftegn

– Skimlede

– Hvide

www.beefshorthorn.dk

MINERALBLANDINGER TIL KØDKVÆG

Bruger du i dag de almindelige typemineraler med uorganisk selen og syntetisk E-vitamin?

Kan du genkende nogle af disse symptomer:

Langsom fødsel •Sløve kalve •Manglende suttelyst • Krumme forben •Tilbageholdt efterbyrd

Naturligt E-vitamin:

Styrker immunforsvaret, reducerer risikoen for tilbageholdt efterbyrd og forbedrer reproduktionen.

Selen:

Styrker immunforsvaret, nedsætter risikoen for svage og/eller dødfødte kalve.

Ved du at organisk selen og naturligt E-vitamin er lettere optagelig for køerne?

Vil du sikre dig en besætning med livslystne kalve og sunde køer, koster det dig kun 100 kr. ekstra pr. årsko.

Bestil CellKomin som indeholder både organisk selen og naturligt E-vitamin i de rigtige mængder.

CellKomin er dansk produceret og godkendt af plantedirektoratet.

Kalveskjul

Kalveskjul med

mange muligheder.

Er nem at fl ytte med

traktorens 3-punkts

ophæng.

Smager godt - støver ikke

Vi anbefaler, at du bruger CellKomin året rundt. Hvis du ønsker at bruge de almindelige typemineraler,

giver vi dig også prisgaranti på disse.

Ring nu eller mød os på

AGROMEK, hal L 9112

Valdemar Jakobsen, tlf.: 6160 6531,

vj@cellkim.dk, www.cellkim.dk

CellKim

Foderhæk

Foderhækken er

monteret med sikkerhedsfanggitre

og er med kraftigt

ståltag.

Er nem at fl ytte med

traktorens 3-punkts

ophæng.

Et stærkt kvalitetsprodukt til mange

forskellige formål!

Arne´s Smedie

Tofthøj Møllevej 44, 7321 Gadbjerg

Tlf. 75 87 64 43

www.arnes-smedie.dk

e-mail: arnes-smedie@mail.dk

LIVSVIGTIGT


side 4

Salers

Salers (Sa’lair) racens historie går meget langt tilbage. Arkæologer

har fundet huletegninger af kvæg der ligner Salers

som er over 7000 år gamle. Disse tegninger er fundet nær

den franske by Salers som gav navn til racen i 1840.

I Frankrig fi ndes mere end 220.000 Salers, hvor af 8 % stadig

drives som malkebesætninger.

En vigtig årsag til Salers-racens succes er dens gode evne til

at kælve. Det skyldes racens store bækkenåbning (den største

hos nogen fransk kødkvægrace), der sammen med kalvens

afl ange kropsform og smalle hoved sikrer en levende

kalv pr. ko pr. år. Salers kalve er små ved fødslen, ca. 38 kg

for kvier og 42 kg for tyre.

Salers er storrammede dyr med mørk mahogny-rød hårlag,

lyse slimhinder og sorte hove. Hoved er trekantet med karakteristiske

lyreformede horn som åbner udad med alderen.

Pollede dyr er sjældne, men fi ndes i Danmark.

Avlsmålet er en skulderhøjde på 145 cm for køer og 155 cm

for tyre. Voksne tyre i korrekt foderstand vejer mellem 900-

1.200 kg, mens køer ligger mellem 700-900 kg.

Det hårde klima hvor racen stammer fra, har gjort den særdeles

hårføre og i stand til at udnytte selv ringe græsgange

og modstå store temperatur forskelle, samtidig har kalvene

et stort vækstpotentiale som kan udnyttes efter fravænning.

Ungtyre klassifi cerer typisk fra R+ til U+.

Salers har været i Danmark siden starten af 1990’erne.

www.salers.dk

Belgisk Blåhvidt Kvæg

Belgisk Blåhvidt Kvæg (BBK) er en kødkvægsrace med ‘dobbeltmuskulatur’

samt en meget fi n knoglebygning. Derfor

har slagtekroppene de højeste slagte- og kødprocenter af

alle racer.

Tidligere blev en del kalve forløst ved kejsersnit, men via

målrettede management- og avlsstrategier er dette problem

reduceret til et minimum. Ved krydsning med malkekøer er

kælvningsforløbet helt uproblematisk.

Mange ejere af malkekvægsbesætninger vælger sæd af Belgisk

Blåhvidt Kvæg, når de vil inseminere en malkeko med

kødkvægssæd. Det skyldes Belgisk Blåhvidt Kvægs overlegenhed

i krydsningsproduktionen.

Statistikker fra Kvægdatabasen bekræfter, at BBK-krydsninger

har lige så høj en nettotilvækst som krydsninger med de

bedste andre kødkvægsracer; men på EUROP-klassifi ceringsskalaen

klassifi cerer BBK-krydsningerne mindst 1 klasse

bedre end næstbedste racekombination!

BBK-dyrenes farve varierer meget, fra hvid til sortbroget,

men mange dyr er ’blå’, det vil sige skimlede dyr med en

blanding af hvide og sorte hår. Det skimlede karaktertræk

stammer oprindeligt fra Korthornsracen. Et andet karaktertræk

ved Belgisk Blåhvidt Kvæg er dyrenes særdeles rolige

temperament.

Belgisk Blåhvidt Kvæg blev første gang indført til Danmark i

1972, hvor der via ægtransplantation hurtigt blev etableret

en stor besætning på Frijsenborg Gods ved Hammel. I dag

består racen af ca. 150 køer samt opdræt.

www.bbkdk.dk

5.198.- 4.398.- 3.648.-

Dexter

Dexterkvæget stammer

oprindeligt fra

den sydvestlige del

af Irland. Slægten er

én af de ældste kvægracer.

De knoglerester

arkæologerne

har fundet efter Kelternes

kvæg kan

bedst sammenlignes med Dexter. Dexter er den mindste, i

højde, af de danske kvægracer. I avlen lægger man netop

stor vægt på at bevare dette særkende. Dexter er en kombinationsrace,

der både kan producere kød og mælk.

Mål og vægt

Dexterkoen vejer ca. 300 kg og højde på maks. 110 cm. Tyren

vejer som fuldvoksen ca. 500 kg og en højde på maks.

115 cm. Kalven vejer ved fødsel mellem 15 og 25 kg.

Mælk

Dexterkoen kan yde op til 10 l. mælk af høj kvalitet pr dag.

Mælken kan anvendes i husholdningen, men de fl este avlere

lader kalven ordne malkningen.

Kød

Kødet er magert, fi ntfi bret og særdeles velsmagende. Udskæringerne

er små, meget passende for en lille familie. En

tyrekalv på 2 år vejer slagtet ca. 190 kg, og en slagter kan

sagtens dele den ligeligt i 4 dele.

Dexter er hårdfør, de trives lige godt i Australiens ørken, Canada’s

sne, Schweiz’s alper og i det omskiftelige danske

vejrlig. Staldforholdene kan være meget enkle, blot dyrene

har mulighed for læ og tørt leje om vinteren.

De små Dexter er skånsomme for naturen og ødelægger

mindst muligt på lavtliggende jorde. De bruges derfor også

til naturgenopretning og naturpleje i stat, amt og kommuner.

De er lige velegnet til at gå på marginaljord som på frodige

græsmarker.

Dexterens tilvækst pr. foderenhed er meget god, også når de

går på marginaljord. Samtidig er slagteprocenten høj - op til

60 %.

Dexter er hurtigt udvokset, kan kælve som 2-årig, og er gode

til at kælve, og fortrinlige mødre. De er kendt for at blive

gamle, op til 14 kalve for en ko.

I de senere år har Dexterforeningen formidlet en ret væsentlig

eksport til europæiske lande. Det er medvirkende til at

alle gode hundyr kan sælges til levebrug.

www.dexter-dk.dk

Søren:

7588 1506

2361 0306

HESSELBALLEGAARD

JENNUM CHAROLAIS

Charolais købes og sælges - både hele besætninger og enkeltdyr.

Pattekalve til viderefedning købes og sælges.

Slagtedyr modtages i kommision hver tirsdag til Kolding Eksportmarked.

Ring og få en snak om hvad vi kan tilbyde dig.

Ring til Dansk Charolais Forenings officielle salgsformidler.

SØNDERJYSK KØDKVÆG

Rådgivningstilbud til kødkvæg-

og studeproducenter

• Foderplaner

• Rådgivning om valg af tilskudsfoder og

mineralblandinger

• Rådgivning om afgræsning og grovfoderproduktion

Kontakt:

Peder Ringgaard Jessen

Kvægbrugskonsulent

Tlf.: 73202792, Mobil: 25302322

prj@sd-k.dk

Peter:

7588 1820

Billundvej 3 • 6500 Vojens • Tlf. 73 20 26 00


Piemontese

Piemontesekvæget, der oprindeligt menes at nedstamme fra

Zebukvæg, kommer fra Piemonte-området i det nordvestlige

Italien. Racen er meget udbredt her og fi ndes såvel i Po-dalen

som højt oppe i bjergene, hvor dyrene bruges som både malke-

og slagtekvæg. Den første import af avlsdyr fra Italien til

Danmark fandt sted i efteråret 1989. Senere import samt opformering

i Danmark har bragt antallet op på knap 500 dyr, hvoraf

ca. halvdelen er køer.

Beskrivelse af racen

Farven er ved kalvenes fødsel nærmest gyldenbrun. Et par måneder

efter fødslen skifter kalvene farve til hvide eller lysegrå

nuancer. Med alderen bliver tyrene mørkegrå med sorte partier

på især hoved og hals. Køerne forbliver lyse med et lille, fi nt

hoved med store, mørke øjne og sort mule. Som noget specielt

er dyrenes tunge mørk! Kroppen er muskuløs, uden overfl ødigt

fedt, og med markerede muskelaftegninger. Huden er

tynd og fi n. Racen har såkaldt dobbeltmuskulatur, og denne

opbygges hos kalvene omkring 3-4 ugers alderen. Dette er en

dominant egenskab, der derfor også viser sig ved indkrydsning

med malkekvæg eller andre racer. Dyrene fremtræder som

lange, harmoniske dyr med fi nknoglede lemmer og lille hoved.

For hundyr tilstræbes i Danmark en udvokset vægt i middel

foderstand på 600 kg, og en højde på 135-140 cm. For

handyr ønskes ca. 1.000 kg i udvokset vægt samt 142-147 cm

i højdemål. Større dyr accepteres, såfremt de er veludviklede

og muskuløse.

Egenskaber

Temperamentet er generelt særdeles roligt. Dette gør racen

velegnet og eftertragtet hos alle kategorier af landmænd. Dyrene

er meget nøjsomme, og da de ikke skal bruge energi på opbygning

af et fedtlager, kræves ikke meget foder. Bruttotilvæksten

for individafprøvede tyrekalve var i 1999/ 2000 på 1.422

g pr. dag. Den er et udtryk for produktion af rent, skært kød,

idet en Piemontese slagtekrop kun indeholder 13-14 % knogler

og 1-2 % fedt. Slagteprocenten for renracede dyr ligger på

63-67 %, og klassifi ceringen er helt i top. Ultralydsmålinger på

individafprøvede tyre viste i 1999/2000 et rygmuskel-areal på

103,0 cm2, hvilket er det absolut højeste af alle racer.

Reproduktion

Som det gælder for de fl este kødkvægracer, tilrådes det at være

restriktiv med fodring af drægtige hundyr. Dels har en fed kvie/

ko sværere ved at føde sin kalv, dels er drægtigheds-længden

ca. 10 dage længere end hos malkekvæg. Piemonteseracens

nøjsomhed spiller også en rolle, idet den kræver meget lidt foder

for at tage på i vægt. For kraftig fodring – specielt den sidste

måneds tid – kan give kælvningsbesvær, især for kviernes

vedkommende.

www.piemontese.dk

CN

AGRO

N. A. Christensensvej 15 . 7900 Nykøbing Mors

Tlf. 9669 0744 . Fax 9776 9603 . www.cnagro.dk

info@cnagro.dk

Aberdeen-Angus

Aberdeen-Angus er en af landets ældste kødkvægsracer.

Stambogen kan føres tilbage til 1800-tallet i Skotland og de

første Angus kom til Danmark i 1950’erne. Dansk Aberdeen-Angus

forening blev dog først stiftet i 1970. Foreningen

tæller i dag næsten 200 medlemmer.

Racen er i dag verdens mest udbredte kødkvægsrace. I de

store kødproducerende kontinenter som Amerika, Canada

og Australien er der registreret næsten dobbelt så mange

angus som der er af den næststørste kød-race. I Europa er

racen knap så antalsmæssig udbredt, men i Tjekkiet,

Schweiz og på de Britiske øer er racen en af de største. I

Danmark er racen en af de store racer med næsten 6.000

renracede registrerede dyr og ca. 4.500 uregistrerede angus

krydsninger i 2003 mod knap 4.000 registrerede for 10

år siden.

Racens kendetegn er den sorte farve, hornløshed (pollethed),

den kompakte massive krop og de forholdsvis korte

ben. Der fi ndes en rød udspaltning - Rød Angus, som har

de samme kendetegn.

Racens store udbredelse kan tilskrives Angus koens popularitet

som en hårdfør, nøjsom ko der har ekstreme gode

moderegenskaber og meget lette kælvninger. 98 % af køerne

kælver let uden hjælp.

Racen er ligeledes verdens kendt for sin gode kødkvalitet,

saftigt, mørt og med mere smag - netop fordi racen fra naturens

side har bedre marmoreret kød end de andre kødracer

vi kender.

Racens avlsmål herhjemme er en udvokset tyr på ca. 1.200

kg, 150 cm høj og en ko på ca. 750 kg, 138 cm høj, med

god muskelfylde uden synlige fedtdepoter, god eksteriør

med lang, bred lige ryg med parallel underlinie, velstillede

og stærke ikke for kraftige lemmer (fi n knoglebygning),

samt typisk angus præg med et fi nt trekantet hoved. Hos

koen ønskes et fi nt velophængt yver med små velplacerede

patter. Godt temperament værdsættes.

Angus koens egenskaber ønskes bevaret, de gode moderegenskaber,

lette kælvninger, samt evnen til at klare sig

under ekstensive forhold og fravænne en 7 måneder gammel

kalv på næsten 50 % (ca. 350 kg) af sin egenvægt.

God tilvækst ønskes på ungtyrene, ca. 1,6 kg daglig, som

den gennemsnitlige tilvækst på individprøverne. Høj slagtevægt

og klassifi cering klasse 10, U- som de bedste 10 %

slagtede iht. landsstatistikken. Racen der sammenlagt giver

en god produktionsøkonomi og en glad hverdag.

www.danskangus.dk

Selvlæssende Strømaskine

- Strøer - Skraber - Fejer i en arbejdsgang

Over 100 forskellige redskaber

Halm · Savsmuld · Spåner · Sand

Nu med Stalosan dosering

Fra kr. 28.500,-.

Strøkasse Tallerkenkost Staldkat Avant - Fra 13-38 HK

Plæneklipper

Overfaldsgreb Ensilage indlægger

Fuchs 20-75 HK


”Kom til Sorring og se alle modellerne og det store

redskabsprogram. Vi har det hele på lager. Du får selvfølgelig

din kørsel godtgjort når du køber en maskine”

Nu med aut. DÆK VASK

Sorring Maskinhandel A/S

Terpvej 35 · 8641 Sorring

Tlf. 86 95 75 22 · Fax 86 95 75 21


side 5

Blonde d’ Aguitaine

Blonde d’ Aquitaine er kendetegnet ved dyr, der er store,

tunge, elegante og meget harmoniske. Knoglekvaliteten er

ekstrem fi n, hvilket er en væsentlig årsag til dyrenes høje

slagteprocent. I udvokset tilstand vejer køerne ca. 1.000 kg

eller mere, mens tyrene vejer fra 1.300 kg og opefter. Racen

har den højeste daglige nettotilvækst af samtlige danske

kødkvægsracer. Samtidig er dyrenes slagteform og kvalitet

meget høj. Racens foderforbrug er det laveste blandt

kødkvægsracerne. Disse eksakte forhold gør racen særdeles

konkurrencedygtig. Kødet er meget fedtfattigt, og skal

derfor kun steges i begrænset tid, før det er tilberedt.

www.baq.dk

Hvordan starter opskriften på en god bøf?

Efter optimale vækstbetingelser ude hos producenten

starter den hos DLK Aarhus, hvor vi

betaler den helt rigtige pris på dine kødkvæg.

Samtidig tilbyder vi:

✓ Hurtig afregning

✓ Korte tilmeldingsfrister

✓ Ingen leveringspligt

✓ Direkte kontakt og personlig service

✓ Et stort netværk af lokale vognmænd

Kontakt:

Mogens Jensen eller

Frank Belmann . Tlf. 86 12 45 11

www.DLK-Aarhus.dk

Aarhus

Mere end den helt rigtige pris...


side 6

Leverandør af inventar til kødkvæg

uanset race!

Kontakt os

for et fordelagtigt

tilbud!

Fremtiden Staldinventar a/s

Rypevej 4 • DK-8870 Langå • Tel. 8646 1155 • Fax 8646 1870

E-mail: post@fremtiden-as.dk

TJEN PENGE PÅ

KØDKVÆG

• Forbedringer i resultatet i stalden

• Fodring med fokus på tilvækst og økonomi

• Styring af græsmarker og forbedringer

i grovfoderproduktionen

• Optimering af økonomien tilpasset den

enkelte bedrift

• Erfaringsudveksling med kolleger i

ERFA-grupper

Kødkvægsrådgiver

Erling Mikkelsen

96 24 25 55 – 40 55 91 45

erm@landbonord.dk

www.landbonord.dk

Galloway

Galloway er eminent til afgræsning af naturarealer på en

skånsom måde og er meget publikumsvenlige - det betyder

meget på offentlige arealer - de må gå ude året rundt uden

tag, hvor der er naturligt læ. Racen er hårdfør, fordi den har

dobbelt hårlag, der beskytter mod kulde og regn, og om

sommeren mod insekter. De er robuste og kan producere

kalve til en høj alder. De er nøjsomme og kan lave kvalitetskød

på arealer, hvor andre racer ikke kan leve.

Tilvæksten er afhængig af fodertildelingen. Der er afprøvet

kun en tyr med en daglig tilvækst på 1.395 g. Foderforbrug

er 5, 3 FE pr. kg. tilvækst. Voksne køer vejer 450-600 kg.,

tyre 800-1.000 kg.

Galloway er i fremgang, både i dyreantal og med hensyn til

medlemmer i foreningen. Der er i racen fl ere farver at vælge

imellem fra almindelig sort til dun og rød, sortbeltede

samt hvide med sorte eller røde markeringer gør den til en

spændende race, der er velegnet til både hobbybrug samt

stordrift grundet et lille arbejdsforbrug, nemme kælvninger

samt at de er rolige og kan gå ude.

www.gallowayforeningen.dk

Plantetid

August/september er en

god plantetid for stedsegrønne

buske og træer.

Plantning i eftersommeren

lykkes ofte bedre end forårsplantning,

fordi jorden

nu er så lun, at rodudviklingen

hurtigt går i gang.

I kombination med som

regel gode nedbørsmængder

i efteråret er der alle

chancer for, at man får

succes med plantningen.

Stempler

købes hos

Give Avis,

7573 2200

KORTHORN

Er:

• Tilvækst

• Kvalitet

• Lavt foderforbrug

• Gode moderegenskaber

• Lav fødselsvægt

• Lav kalvedødelighed

• Godt temperament

DANSK KORTHORN

Tlf. 9822 5923

Mobil 2345 8999

Frontmonteret rotorrive til sammenrivning

foran f.eks. en presser eller

snittervogn.

Fransgård Maskinfabrik A/S leverer dansk kvalitet

til hele verden. Produktionen omfatter specialmaskiner

til de tre hovedområder: Landbrug, skovdrift

og vejanlæg, der alle er kendetegnet ved konstant

udvikling og plads til fleksible, individuelle løsninger

med hurtig levering. Fransgård har 50 medarbejdere

og råder over 9000 kvm. produktionshaller.

Limousine

Limousinekvæget stammer fra Frankrig. Området 400 km

syd for Paris er nedslidte bjerge, så det fremstår som et kuperet

terræn med kløfter, skråninger og græsgange, hvor

klippegrunden af og til stikker frem. Hvis en landmand har

100 ha er det svært at fi nde 5 ha fl ad mark til at avle korn

på. Klimaet er råt, fordi terrænet ligger mere end 1.500 meter

over havets overfl ade, og vestenvinden er fremherskende.

Den naturlige plantevækst er derfor græs og skov. Her

har Limousinekvæget udviklet sig. Hulemalerier i egnen viser

17.000 år gamle billeder af dyr, som i hornfacon og farve

ligner Limousiner i dag. På et tidspunkt har man tæmmet

disse dyr og drevet avl på dem. Siden 1886 har man

registreret dyrene i stambogen.

I 1969-1970 importerede Danmark som det fjerde land i

verden Limousiner. Siden er der konstant importeret dyr,

embryoner og sæd. Det har givet nye blodlinier, men racens

store fremgang i Danmark skyldes racens effektive

kødproduktion. Af renracede, stambogsførte køer fi ndes i

Danmark mere end 8.000. Af kalve, der er født i 2007 – og

har en kendt far og morfar – er 27 % efter en dansk insemineringstyr.

I forhold til andre kødkvægracer er det nu sådan,

at hver tredje kødkvægskalv med kendt far og morfar

er Limousine. Det store og effektive avlsarbejde medfører

anerkendelse verden over, og gør Danmark til et af verdens

store Limousinelande. Eksporten er betydelig. Den gode

slagtepris i Danmark sætter et prisniveau, der gør, at eksporten

især drejer sig om elitedyr.

I 2007 var der registreret mere end 8.000 renracede køer i

Danmark, hvortil kommer lige så mange registrerede krydsninger.

God frugtbarhed, tidlig kælvningsalder, lette kælvninger

og livskraftige kalve medfører mange levendefødte

kalve i besætningerne. Derfor er Limousine blevet Danmarks

mest populære og mest udbredte kødkvægrace.

Limousine er også kendt for at producere mørt kalvekød op

til 12 måneders alderen. Det hænger sammen med, at Limousine

klassifi cerer kalve til 12,1 i gennemsnit. Nettotilvæksten

er nu på 845 gram pr dag, men det enestående

avlsarbejde gør, at dette tal stiger hvert år.

Limousineavlerne har deres eget afsætningsselskab Limousine

Unik, der sælger de slagtede kalvekroppe til forbrugere,

der har sans for kvalitet – samt penge til at betale for

dem. Mere end 1.000 kalve sælges årligt til en god overpris.

Limousine er også førende, når det gælder sædsalg. 7.592

stk. 1. insemineringer udførtes i 2007. Mange af dem var i

renracede køer, men fordi Limousine anbefales til krydsningsbrug

med malkeracekøer, anvendtes en stor del til

malkekøer. Slagteresultater fra 2007 viser, at nettotilvæksten

på krydsningskalve var 682 gram pr. dag, og klassifi ceringen

var 7,1.

En kødproduktion med Limousine er præget af lette fødsler,

god nettotilvækst og en eminent slagtekvalitet.

www.dansklimousine.dk

TI-6000FL SV-250SE

Skårlufter med elevator til sammenrivning,

hvor man ønsker en meget

ren afgrøde.

Pris fra Priser fra

53.500,- 64.500,-

DKK excl. moms DKK excl. moms

Tlf. 98 63 21 22 · Fax 98 63 18 65

www.fransgard.dk


Charolais

Charolais er en meget gammel

kulturrace, som stammer

fra det midtfranske

højland. En fransk munk

har skrevet om ”det hvide

kvæg” i 800-tallet og allerede

en af Cæsars skrivere

nævner hvidt kvæg fra området

ca. 50 år før Kristi

fødsel.

Charolais er en muskuløs

race med forholdsvis kraftige

lemmer. Farveskalaen

går fra hvid til cremefarvet,

enkelte dyr er lidt mørkere.

Oprindelig anvendtes Charolais

som både træk-, malke-

og kødrace. I dag er racen

gennem et systematisk

avlsarbejde udviklet til en

højt specialiseret kødrace med en høj tilvækst, slagteprocent og slagteklassifi cering.

Den første import til Danmark skete i 1959, siden da er der importeret meget avlsmateriale

fra Frankrig og en del fra Sverige. Frem til omkring 1975 blev Charolais i vid udstrækning

brugt til krydsning på Jerseykøer. Krydsningskalvene var et godt slagteprodukt.

Nu om dage fi ndes Charolais i en hornløs udgave, som især er udbredt i Canada og Sverige,

hvorfra vi har importeret anlægget for hornløshed. To af de insemineringstyre, der

anvendes i øjeblikket er hornløse.

I Danmark fi ndes ca. 7.000 renracede, registrerede dyr, heraf knap 3000 køer. Udvoksede

tyre vejer 1.200-1.400 kg., køer 700-900 kg. Kvierne kælver i gennemsnit 2½ år gamle

og den produktive levealder er høj. Hvert år hædres en ko, som er mindst 15 år gammel,

som har fået mindst 13 levende kalve og som har et avlsindeks på mindst 103.

Avlsmålet er høj tilvækst og god slagteklassifi cering. Desuden lægges der vægt på mælkeydelse,

temperament og konstitution.

I 2004 var gennemsnittet på individprøven 1.754 g daglig tilvækst, 4,91 FE/kg. tilvækst

og 88 cm2 rygmuskelareal. Ungtyre af Charolais fra praksis, slagtet under 12 måneder

gamle, havde sidste år en gennemsnitlig slagtekroptilvækst (nettotilvækst) på 757 g pr.

dag og de klassifi ceredes som gennemsnit i klasse U.

Charolaiskød er velmarmoreret, saftigt, mørt og velsmagende. I Frankrig fi ndes specialiserede

Charolaisrestauranter – der skal man som regel bestille bord i god tid!

www.dansk-charolais.dk

GALLOWAY

Racen med fl est farver og fordele!

Robuste

Le e

kælvninger

Omgængelige

Hornløse

Nøjsomme

Lever

længe

Fremragende

kødkvalitet

God landskabsplejer

Se foreningens hjemmeside med medlems- og salgsliste:

gallowayforeningen.dk

eller kontakt pr. telefon 5764 6256 - mobil 2021 6246

Aberdeen

Nøjsomme

55 % af omkostningerne til oksekødsproduktion

hviler på koen. Det er derfor

vigtigt at vælge en race med mindst

muligte omkostninger til koen. Angus

er kendt som en nøjsom ko, der producere

kød på arealer, som er urentable

ved traditionel drift., netop derfor er

Angus også en af de racer der egner

sig allerbedst til naturpleje.

Lette kælvninger

De lette kælvninger har altid været

racens varemærke, mere end 75% af

alle 1. kælvninger sker let uden hjælp

og hele 83 % af 2. og senere kælvning.

Med Angus i stalden kan du sove roligt

i kælvningssæsonen.

Hårdføre

Angus er kendt som en meget hårdfør

kødkvægrace, der fint tåler at være ude

hele året og derfor ikke stiller de store

krav til bygninger. Naturligt læ og et

tørt leje, så er anguskoen tilfreds

side 7

dit valg for fremtiden

Angus racen stammer oprindeligt fra Skotland, senere har den bredt sig til hele

verden og Angus er i dag den mest udbredte kødkvægsrace i verden.

Det er der mange gode grunde til, nedfor kan du se nogle af dem, du vælger selv

hvilken der er vigtigst for dig.

Velsmagende kød

Over hele verden er racen anerkendt

for sit velsmagende og møre kød.

Det skyldes at angus-kød har god intramuskulær

fedtsætning ,der øger såvel

smag og mørhed.

Hornløse

Angus er altid pollede, og avler denne

egenskab videre også ved krydsning

med hornede racer.

www.danskangus.dk

Krydsning med Angus

giver kontante fordele.

Over hele verden bruges krydsning

med Angus for at forbedre kødkvaliteten

og slagteresultaterne . I Danmark

har Angus igennem flere år vist

sig at være den race der har givet den

største nettotilvækst ved krydsning

med jersey.

Det betyder en merværdi på op til

2700,- pr slagtekalv, hertil kan så

lægges tillæget for konceptproduktion

som dansk kalv eller økologisk

Angus/jersey krydsning

Dansk Angus med succes

Den D danske d k AAngusforening f i mærker k

de milde vinde der for tiden blæser

om racen i Danmark.

Inden for det sidste års tid har foreningen

således kunnet konstatere en

medlemsfremgang på næsten 10 %,

Vil du også være en del af succesen

så besøg vores hjemmeside og meld

dig ind i foreningen.

Har du fået lyst til at se på Angus ?

Flere af foreningens medlemmer invitere indenfor på Kødkvægets dag,

Se adresserne på hjemmesiden:


side 8

Hereford i Danmark

Hereford er en af de allermest populære racer i Danmark.

På udstillinger og skuer er Hereford tit den mest talrige race. Det

skyldes, at dyrene er lette og håndtere samtidig med at der er et

stærkt sammenhold og en stor udstillertradition blandt mange Herefordavlere.

Vi ser også mange Hereford som naturplejere. Nøjsomheden sikrer,

at dyrene kan have en god vækst på de ekstensive arealer. Det

gode temperament sikrer, at børn og voksne kan færdes på naturarealerne

tæt ved dyrene.

Mange deltidslandmænd har en forkærlighed for racen med baggrund

i racens lette kælvninger, gode temperament og beskedne

krav til staldanlæg.

Blandt danske forbrugere er Hereford et kendt brand, så der er en

god afsætning af Herefordkødet både via slagterier, butikker og direkte

fra landmand til forbrugeren.

Arbejdet med Hereford er godt hjulpet at en velfungerende organisation,

Herefordforeningen, hvor der er et godt samarbejde om

avlsarbejdet.

Herefordforeningen kører et målrettet avlsarbejde, hvor der arbejdes

på bevare racens stærke sider:

- Lette kælvninger - God tilvækst

- Godt temperament - Smukke og hårdføre dyr

Medlemmerne i Herefordforeningen er enige om følgende avlsmål:

• Fremgang i slagtekvalitet

• Fremgang i tilvækst

• Fastholde høj frugtbarhed og lette kælvninger

• Funktionelt eksteriør

Der er ingen tvivl om, at Hereford med racens kvaliteter og særpræg

vil stå stærkt i Danmark i fremtiden.

T-Tal U-Tal Daglig Tilvækst FE/kg Tilvækst Kødareal Antal Tyre

Før 1998 100 99

1.471

6,75 71,2 240

1998 99 94

1.578

5,80 68,4 18

1999 100 94

1.636

5,81 68,5 15

2000 101 96

1.616

5,52 71,5 28

2001 100 97

1.619

5,63 73,9 36

2002 101 98

1.631

5,71 75,4 19

2003 98 100

1.555

5,59 78,3 15

2004 101 101

1.668

5,78 80,1 14

2005 99 101

1.640

5,33 81,9 18

2006 100 101

1.634

5,68 82,7 13

FE/kg Tilvækst

Daglig Tilvækst

7,00

6,80

6,60

6,40

6,20

6,00

5,80

5,60

5,40

5,20

5,00

1.700

1.650

1.600

1.550

1.500

1.450

1.400

1.350

HEREFORD

Den avlsmæssige udvikling på individprøven for Herefordtyre

Før

1998

Før

1998

FE/kg & Kød areal

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

År

FE/kg Tilvækst Kød areal

T-tal & Daglig Tilvækst

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

År

Daglig Tilvækst T-Tal

85,0

83,0

81,0

79,0

77,0

75,0

73,0

71,0

69,0

67,0

65,0

102

102

101

101

100

100

99

99

98

98

97

97

Kød Areal

T-Tal

Hereford er én af Danmarks mest populære kødkvægracer,

og har vundet stor udbredelse på grund af sine

mange kvaliteter. Hereford er robuste og hårdføre dyr,

der trives godt i det danske klima, og helst opholder sig

på græs hele året.

Men det er først og fremmest kødet, der har gjort Hereford

kendt af mange som noget særligt. Det er næsten

ikke muligt at ødelægge en Hereford-bøf. Det skyldes det

naturlige fedt mellem muskelfi brene, der giver en mørhed,

som er helt special for Hereford. Når man steger

kødet, smelter fedtet, og efterlader kødet saftigt og fuld

af smag. Hereford-kødet har en fi n saftighed og en dejlig

mørhed, som skal opleves – det er trivsel med smag.

Mange Herefordavlere afsætter deres kød fra dyrene privat

via bl.a. gårdbutikker.

Hereford stammer fra det engelske grevskab ”Herefordshire”,

og har udbredt sig til hele verden. I dag er

Hereford verdens mest udbredte kødkvægrace takket

være dens enorme tilpasningsevne til forskellige klimatiske-

og produktionsmæssige forhold. Det påstås, at

overalt, hvor solen skinner, skinner den på en Hereford.

Hereforddyrene er mørkerød med et dominerende hvidt

hoved, der nedarves til alt afkom.

Stambogen for Hereford er en lukket stambog – begge

forældre skal være i stambogen for at et afkom kan optages.

Der kan således ikke tilføres blod fra andre racer.

Tyre skal være faderskabsbestemt med angivelse af

blodtype, for at afkom efter tyren kan registreres. Den

første stambog for Hereford blev oprettet i 1846.

De første Hereford blev importeret til Danmark fra England

midt i halvtredserne. I bestræbelsen på at forbedre

racen genetisk importeres sæd og embryoner fra de bedste

avlsbesætninger i store Herefordlande som Australien,

USA og Canada

Hereford har ry for lette kælvninger, da racen avlsmæssigt

gennem generationer har højtprioriteret evnen til at

kælve let og få en levende kalv.

Hereford er berømt for sit særdeles rolige temperament,

der gør racen behageligt at omgås i det daglige, og har

gjort Hereford til en race for hele familien.

www.hereford.dk

Herefordforeningens hjemmeside, hereford.dk, er i dag

et godt aktiv udadtil for foreningen.

På siderne på hjemmesiden fi ndes al information om

Herefordforeningen, Herefordforeningens sædtyre,

salgsliste med stambogsførte dyr fra medlemmer, nyheder

om f.eks. eksport. De lokale klubformænd rundt

i landet kan også fi ndes her, og er altid hjælpsomme

med råd og vejledning til nye Herefordavlere. Danske

HEREFORD

- Gode landskabsplejere

- i pagt med naturen - året rundt

Hereford klarer sig glimrende i ekstensivt landbrug til afgræsning

af marginaljorder og til naturpleje. De hårdføre

og samtidig smukke Hereforddyr er som skabt til at afgræsse

bl.a. lavtliggende vådeområder til gavn for trækfugle

og anden fauna. Hereford kan også bruges i intensivt

landbrug med kraftig fodring og høje vækstkurver.

Dansk Hereford er internationalt anerkendt for deres dyrs

høje kvalitet, og avlerne har de senere år kunnet glæde

sig over stor interesse fra udlandet for dyr. I 2007 er der

således eksporteret ikke mindre end 436 dyr til lande som

Rusland, Grækenland, Italien, Letland, Litauen, Schweiz,

Nordirland, Tyskland, Holland og Estland.

Hereford har også i de senere år oplevet en stor avlsmæssig

udvikling og forbedring i form af bl.a. bedre slagteklassefi

cering og på individafprøvningen en fremgang

for daglig tilvækst, muskelfylde og foderudnyttelse.

Egenskaber, der kendetegner Hereford:

• Lette kælvninger

• Gode moderegenskaber

• Roligt temperament

• God sundhed og stor frugtbarhed

• Kvalitetsoksekød produceret på naturlig måde

• Lavt foderforbrug pr. kg. tilvækst

• Velegnet til både ekstensiv og intensiv drift

• Høj mælkeydelse

• Høj daglig tilvækst

• Hårdfør

• Udnytter grovfoder optimalt

• Smukke dyr

Herefordavlerne i Danmark har en forening, Herefordforeningen,

der varetager forskellige opgaver såsom

afprøvning af tyre på individafprøvning, tilbyde sæd efter

danske og udenlandske tyre, udarbejder avlsplaner og

–værdital, rådgiver om racen, afsætning af Herefordkød,

fælles salgsportal af avlsdyr, generel information om racen,

dyrskuer og åben stald arrangementer, lokale klubber

og ikke mindst et godt og socialt og fagligt samvær.

Herefordforeningen ledes af en bestyrelse, og er endvidere

opdelt i en række lokale klubområder med typisk

to repræsentanter til at styrke det lokale sammenhold.

De lokale klubber arrangerer medlemsarkiviteter i løbet

af året bl.a. besætningsbesøg.

avlere, der har egen hjemmeside, kan også fi ndes på

hereford.dk, mange af disse har også kødsalg til private.

For rigtig mange besøgende er hjemmesiden et

godt bekendtskab og introdution til Herefordracen.

De sidste år er besøgstallet på hereford.dk vokset

eksplosivt. I 2004 var der små 5.000 besøgende som

i 2007 voksede til over 35.000 besøgende. I 2008 forventes

besøgstallet at komme langt over 40.000 besøgende.


Royalt World Hereford

Show 2008

- en dundrende succes

Aldrig har Hereford i Danmark oplevet så megen og stor

succes som det netop afholdte World Hereford Show

2008, der blev afviklet i forbindelse med Landsskuet

2008 i Herning.

Den nordirske dommer, John McMordie, roste de godt

100 katalognumre til skyerne, da han på skuets første

dag i Herning kommenterede kvaliteten af de udstillede

dyr. Han fremhævede de stærke og muskuløse dyr og

var især imponeret af kvaliteten af hundyrene. Om de

allerbedste dyr sagde McMordie, at de ville blande sig i

toppen på et hvilket som helst skue overalt i verden.

World Hereford Show 2008 blev afviklet i forbindelse

med den internationale herefordforenings 15. internationale

konference, der tidligere på ugen blev afviklet i

København. Til World Hereford Show 2008 var der således

repræsentanter fra New Zealand, Australien, USA,

Canada, Sydafrika, Spanien, England, Irland, Skotland,

Tyskland, Holland, Schweiz, Finland, Sverige og Norge.

Alle udtalte de sig rosende om kvaliteten af de dyr, de

blev præsenteret for. Det er derfor med god grund, at

formanden for Herefordforeningen i Danmark, Søren

Hansson, Ringe, udtrykte stor optimisme med hensyn til

fremtidigt salg af såvel avlsdyr som tyresæd.

Prins Joachims ærespokal til fantastisk

Supreme Champion

En nyindstiftet vandrepokal, HKH Prins Joachims Ærespokal,

blev for første omgang uddelt til ejeren af det allerbedste

hereforddyr på udstillingen. Selvom dommer

McMordie til sidst stod med to fantastiske hereforddyr,

den 1½ år gamle kvie, Juelsgaard Henna fra Ruth og

Jørgen Holm Thomsen, No ved Ringkøbing, og den 3årige

tyr, Slyk 1 Agro, fra Ib Østergaard Ravn og Henning

Andersen, Vejen, var McMordie aldrig i tvivl, inden han

med et klask på tyrens bagpart ’fortalte’ det rekordstore

publikum, at Slyk 1 Agro var Supreme Champion 2008.

Prins Joachim har været protektor for verdenskonferencen,

og han var hovedtaler ved den offi cielle åbning

af Landsskuet og World Hereford Show 2008. Prinsen

overværede en del af bedømmelsen af Hereford, og

ved afslutningen overrakte han den store ærespokal

til Ib Østergaard Ravn, der præsenterede Slyk 1 Agro.

Efterfølgende lod herefordfolket champagnepropperne

springe i staldområdet, hvor Prinsen, over 200 udenland-

ske herefordavlere og repræsentanter for de øvrige kødkvægsracer

delte de mange danske herefordsavleres

glæde over det imponerende show.

Mere succes til ’prinsetyren’

For kødkvægsfolket er udpegning af interbreedvinderne

en af de helt store begivenheder på Landsskuets anden

dag. Et panel på 12 dommere, repræsenterende alle de

udstillede racer, afgør ved en åben votering hvilket hundyr

og hvilket handyr, der er Landsskuets bedste. Aldrig

tidligere er interbreedvinderen blevet fundet med en så

overbevisende afgørelse, som da otte dommere havde

Slyks 1 Agro som nummer 1, mens tre dommere, vurderede

tyren til en andenplads (dommerne voterer ikke dyr

af egen race).

Høje priser viser Herefords kvaliteter

I forbindelse med World Hereford Show 2008 gennemførte

Herefordforeningen om fredagen en stilleauktion

over fem herefordkvier af topkvalitet. Dagen igennem

kunne interesserede afl evere en seddel med prisbud.

Da auktionen sluttede, kunne en tilfreds bestyrelse for

Herefordforeningen konstatere en gennemsnitspris for

de fem kvier på 21.050 kroner. De to dyreste kvier blev

købt for 26.000 og 24.000 kroner af Johannah Jahkola,

en ung herefordavler fra Finland. Jens Peder Søe i No

ved Ringkøbing købte også to auktionskvier, mens den

femte gik til Keld Pedersen på Lolland. Tyren Slyks 1

Agro er i øvrigt født i besætningen hos Jens Peder Søe.

Flere dyr blev handlet under skuet. Således blev der solgt

tyre til Tyskland, Finland og England. Supreme Champion-tyren

Slyks 1 Agro skiftede også ejer, i det Finn og

Ole Mulbjerg ved Ringkøbing købte den højtpræmierede

avlstyr til en ’pæn’ købssum.

Herefordforeningen

Præstebro 8 • 5750 Ringe • Tlf. 61 62 61 05

side 9

Hereforddyrene spiller

en central rolle

Sonja og Børge Jensen, Ålum ved Randers startede med Hereford i

1992, og har i dag en Herefordbesætning bestående af 15 moderdyr

plus opdræt, der spiller en central rolle i deres økologiske landbrug.

Alle dyr er polled men er ikke stambogsførte. I alle årene er der brugt

stambogsførte Herefordtyre, så besætninger er næsten 100 procent

ren men kan desværre ikke komme i Herefordracens lukkede

stambog. Det ærgrer Børge sig lidt over i dag, hvilket man godt kan

forstå, når man ser Hereforddyrene. Der er store og fl otte dyr med

køer, der har godt med mælk til kalvene.

Børge er stolt af at være Herefordavler, og holder af Hereforddyrene

fordi de er nøjsomme og har et godt temperament. I besætningen

lægges vægt på, at dyrene er sunde, og de kan opnå en høj tilvækst

og en god klassifi cering ved slagt.

Der bruges lidt inseminering med danske tyre i besætningen men

hovedparten af kalvene er efter egen foldtyr. Senest avlstyr er

Mølgaard 1-1593, der er efter Rosenkær JC Marathon og Mølgaard

1-900. Tyren, der er født i 2002, er en meget muskuløs tyr med god

kam, imponerende lårfylde og god bevægelse. I 2003 var Mølgaard

1-1593 Bedste Kødkvægtyr på Hjørring Dyrskue.

Sonja, der er køkkenassistent, og Børge, der er smed, købte deres

ejendom i 1991. Ejendommen, der er udstykket fra Fussingø i

1951, var ved overtagelsen på 12 ha. plus eng. Siden er købt en

naboejendom til således at ejendommen i dag er 24 ha. Ejendommen

ligger omkranset af skov i det meget smukke landskab tæt ved

Fussingø Slot, der er bygget i 1795, og Fussing Sø, der med sine

220 ha og knap 30 meters dybde, hører til blandt de største søer i

Danmark. Sonja og Børge Jensen har endvidere forpagtet 10 ha eng

ved Fussingø, der ejes af den danske stat, af Fussingø Skovdistrikt

til afgræsning med deres Hereford. Bl.a. har de forpagtet engen, der

ligger foran hovedbygningen på slottet. Hereforddyrene tages væk

fra engene i oktober måned. Om foråret er masser af græs i engene,

og gode forhold for dyrene med masser af træer, hvor de kan gå i

læ eller søge under. Fussingø Skovdistrikt har hegnet engene ind,

og levere materialerne til vedligeholdelse af hegnet, som Børge

Jensen dog selv skal udføre. Sonja og Børge oplever, at mange af

de besøgende til Fussingø også stopper op og nyder de græssende

Herefordkøer med deres kalve.

Staldene er indrettet med løsdrift, hvor køerne går i en bygning for

sig selv mens tyrene og kvierne går i den gamle stald, hvor der

er indrettet bokse med mellemgitter, der kan hæves i takt med at

halmmåtten stiger.

I 1997 blev der lagt om til økologisk drift. Skiftet er Sonja og Børge

meget tilfredse med, da udbyttet fra planteavlen er steget. Økologisk

drift er som skræddersyet til ejendomme med kvæg, mener Børge.

Tidligere høstede de ikke over 25 fold i korn men er nu oppe på

over 30 fold. Dog gør han opmærksom på, at han ikke kan styre

planteavlen uden Hereforddyrene. Markerne, der hver er opdelt i 5

tønder land, lægges om hvert 3 år. Året efter er markerne fulde af

energi til den ny afgrøde. På markerne dyrkes vårbyg, vårbyg/ærter

og græs. Børge er selvforsynende med foder til sine Hereforddyr.

Køerne fodres med kløvergræsensilage og halm – men ingen

kraffoder. Tyrene får helsæd af byg og ærter samt 4 kg valset

korn. Kvierne får også helsæd af byg og ærter smat lidt kraffoder.

Slagtedyr leveres til Friland.


side 10

Bestyrelsen for

Dansk Simmental

Formand

Jens Jermiin Nielsen

Tjæreborg

Tlf. 75 17 51 51 / 40 41 48 51

Næstformand

Henning Hansen

Sulsted

Tlf. 98 26 21 11 / 51 33 15 71

Erik Olsen

Skibby

Tlf. 47 52 93 31 / 21 45 93 87

Jørgen Astrup

Solbjerg

Tlf. 86 92 79 00 / 20 21 79 01

Henrik Sørensen

Bogense

Tlf. 65 98 20 08

SIMMENTAL

- en verdensrace i Danmark

Siden begyndelsen af 1970’erne har Simmental som kødkvægsrace bredt sig

med stor hast i Danmark og har vist sig at være til stor nytte og glæde med

hensyn til produktion af kvalitetsoksekød. Dette skyldes uden tvivl racens

helt uovertrufne produktionsegenskaber.

Oprindeligt stammer simmental fra Simme-dalen i Schweiz. Gennem

århundreder har racen bredt sig derfra ud over Mellem-, Syd- og Østeuropa.

Og videre ud over hele verden. Simmental er med ca. 50 millioner dyr blandt

de 3- 4 mest udbredte kvægracer på jordkloden. I Olympiade-landet Kina

skal der således være mere end 12 mill. simmentalere.

Mælk, kød og trækkraft

Simmental var historisk set oprindeligt en race, der blev anvendt til tre formål:

mælk, kød og trækkraft. Netop denne kombination har uden tvivl været med

til at bibringe racen dens styrke med hensyn til produktionsegenskaber.

Egenskaber, der er udviklet gennem århundreder under yderst vanskelige

forhold i bjergrige områder.

I verdens fattige lande kan man stadigvæk se oksekærrer komme trillende ad

hullede grusveje med et par store simmentalere forspændt. De trækker også

familiens husholdning mht. mælk og oksekød.

Andre steder anvendes simmental i kombinationen ”mælk & kød”. I et land

som Østrig er Simmental den alt dominerende race, med over 80 % af den

samlede kvægbestand. En simmentalerko med en vægt på 800- 1.000 kg og

en mælkeydelse på op til 10-15.000 liter pr. år er her ikke noget særsyn.

Kødkvægsrace med global sejrsgang

Men ikke mindst som ren kødkvægsrace går simmentaleren sin globale

sejrsgang. Verden over har den vist en helt fantastisk evne til at tilpasse sig de

mest forskellige klimatiske og produktionsmæssige forhold. I Skandinavien

og Nordeuropa producerer simmental masser af kvalitetsoksekød under

helt intensive forhold. I Danmark vejer 8 mdr. gamle simmentaltyrekalve

nu helt op til 560 kg. Årsvægte på mere end 700 kg er snarere reglen end

undtagelsen.

I Nord- og Sydamerika, Australien og det sydlige Afrika klarer simmentaleren

sig godt under de mest ekstreme forhold. Nogle steder hører temperaturer

om vinteren på minus 30- 40 grader til dagens orden. Om sommeren

tilsvarende over 30- 40 grader plus. Nogle steder skal dyrene gå 10- 15

km om dagen for at fi nde vand. Græsningen kan være ørkenagtige, øde og

sandede områder. Her skal køerne også værne kalvene mod rovdyr. Alle

steder klarer simmentaleren sig godt - fra Norges fjelde til Namibias ørkener

og Stillehavets grønne småøer.

Hurtig produktion med stor tilvækst

Til simmentalerens kendetegn hører først og fremmest dens evne til at

producere hurtigt. Simmental har enorme anlæg for stor daglig tilvækst – en

tilvækst på op 2.000 - 2.500 gram pr. dag er ikke ualmindeligt. Dertil kommer

god muskulatur samt evnen til at producere på et lavt foderforbrug. Den er i

stand til at optage store mængder billigt grovfoder, sommer som vinter.

Åbent Hus

besætninger

Hans Carsten

Sievertsen

Stenneskærvej 7,

Gl. Skovby

6200 Aabenraa

William Rix

Adsbølvej 46, Strellev,

6870 Ølgod

Carsten Rønde

Vestermøllevej 13,

8380 Trige

Ove Møller

Kristiansen

Blæshøjvej 187,

9493 Saltum

Henry Christensen

Østergade 64, Østrup,

9600 Aars

Kim Lykkegaard

Andersen

Frugtvejen 45,

9620 Ålestrup

Mogens Hansen

Stenstrup Byvej 8

9510 Arden


SALGS-LISTE

Se foreningens aktuelle

salgsliste på:

www.simmentaldenmark.dk

Store dyr – omgængelige dyr

Som race er simmentaleren karakteriseret ved at være stor, lang og meget

muskuløs med særdeles god kondition og lang holdbarhed. Simmentaleren er

et meget omgængeligt dyr. Med et helt enestående godt og roligt temperament.

Til de gode moderegenskaber hører koens rigelige mælkemængde til kalven

i opvæksten. En tør sommer fl ytter koen sin vægt over på kalven, der vokser

ufortrødent videre.

I Danmark vejer udvoksede køer ikke så sjældent 900-1.000 kg og udvoksede

tyre 1.400-1.600 kg. Tyrekalve afprøvet ved individprøverne på Ålestrup

Avlsstation har ofte en slutvægt på over 750 kg ved 13 måneder, de bedste

endda op mod 850 kg.

På grund af sin store udbredelse under vidt forskellige forhold rummer

simmental en stor genetisk variation. Derfor er det til stadighed muligt at

hente nyt avlsmateriale og videreudvikle racen. Til blodfornyelsen i Danmark

anvendes ikke blot det bedste dansk producerede avlsmateriale. Der hentes

også løbende top-genetik ind fra så forskellige lande som Canada, USA,

Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrig, Schweiz, Sverige samt Østrig.

Et verdensnavn fra Lunderskov

I Danmark har simmental formået at lægge en avlsstrategi, der ligger helt i

front blandt de mange fortrinlige kødkvægsracer. Det er også grunden til,

at simmental løbende har en god eksport til udlandet af såvel avlsdyr som

af embryoner og sæd. Det danske avlsarbejde placerer sig helt i toppen af

den internationale elite. En af de absolutte toptyre på verdensplan hedder

Hedetoft United P og er såmænd vokset op i Lunderskov…

Familiehygge og storproduktion

Avlsmæssigt er simmental inde i en helt forrygende, positiv udvikling. Den

er uden tvivl den kødkvægsrace, hvor der sker mest i disse år. Derfor trækker

racen til stadighed mange nye producenter og avlere til sig fra alle samfundslag.

Simmental er både for familien med de 3 køer og ønsket om et godt liv på

landet. Såvel som for den store, professionelle oksekødsproducent med 300

dyr. Simmental er både til familiehygge og storproduktion. Til dyrskue og til

hverdag.

Dyrevelfærd i top

Simmental ligger også helt i front mht. dyrevelfærd. Mange af racens dyr skal

således ikke længere turen igennem med at blive afhornet. En meget stor andel

af kalvene fødes hornløse, pollede. Alle racens aktuelle insemineringstyre er

pollede. Nogle af dem avler 100 % pollet afkom.

Og så har de briller på

Og så er der farverne! Farvespillet hos simmentalere er et helt kapitel for

sig. Typisk har de hvide hoveder, af og til med ”briller”. Nogle af dyrene

er næsten helt ensfarvede. Andre er brogede og spraglede. Der er et utal

af farvevarianter, fra de helt lysegule til de dybt mørkerøde. Altid med et

væld af kombinationsmuligheder. Man ved aldrig på forhånd, hvordan en

simmentalerkalv kommer til at se ud. Også på dette punkt er der meget at

glæde sig til i godt lag med simmental.

side 11

Topscorer på

mere end 800 kg.

Dansk Simmentals avlere er fl ittige

brugere af individafprøvningen for

kødkvæg. Hvert år sendes 30- 40

tyrekalve til individafprøvning på

Ålestrup. Herfra udvælges de 5- 6

allerbedste til brug som insemineringstyre.

Det sikrer avlsfremgangen.

Såvel som stor og hurtig produktion.

Tyrekalvene begynder afprøvningen

8 mdr. gamle. Startvægten ligger ofte

over 450 kg – rekorden er p.t. 560

(!) kg.

Når tyrene afslutter individprøven

13 mdr. gamle, er en slutvægt på

750 ganske almindelig. Mange ligger

over denne grænse, de bedste slutter

nu på mere end 800 kg. Med daglige

tilvækster på op til 2.513 gram.

TOPSCORER-LISTEN

Lykke Basse P

- daglig tilvækst 2.104 gram

- slutvægt 848 kg

Hestehaven Chaufus P

- daglig tilvækst 2.513 gram

- slutvægt 845 kg

Grønnegård Vario

- daglig tilvækst 2.032 gram

- slutvægt 841 kg

Jægergård Bison P

- daglig tilvækst 1.922 gram

- slutvægt 828 kg

Østerlyng Cedrik

- daglig tilvækst 2.130 gram

- slutvægt 827 kg

Hedetoft United P

- daglig tilvækst 2.429 gram

- slutvægt 823 kg

Langmose Valentin P

- daglig tilvækst 2.032 gram

- slutvægt 821 kg

Linde Claudi P

- daglig tilvækst 2.299 gram

- slutvægt 812 kg

Holm Bendt P

- daglig tilvækst 2.208 gram

- slutvægt 810 kg

Holm Ulrick P

- daglig tilvækst 2.403 gram

- slutvægt 806 kg

Nørgaard Charlie P

- daglig tilvækst 2.136 gram

- slutvægt 804 kg


side 12 side 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Egon Flensted Andersen

Nibevej 376, 9200 Aalborg SV

Race: Piemontese

Albæk Beef Shorthorn

v/ Agner Jacobsen

Hyldal Møllevej 30, 9451Suldrup

Race: Korthorn

Steen Andersen

Mejsevej 22, 9640 Farsø

Race: Limousine

Juhl Angus

v/ Ole Juhl Pedersen

Vråvej 625, Børglum, 9760 Vraa

Race: Aberdeen-Angus

Kærets Angus

v/ Karen Huus og Frede Andersen

Aalborggårdvej 6, 9750 Østervrå

Race: Aberdeen-Angus

TAMU Vitskøl Hereford

v/ TAMU Center Vitskøl

Viborgvej 475, 9681 Ranum

Race: Hereford

Kim Lykkegaard Andersen

Frugtvejn 45, 9620 Ålestrup

Race: Simmental

Henry Christensen

Østergade 64, Østrup, 9600 Aars

Race: Simmental

Niels Vestergaard

Ll. Brøndumvej 5, 9574 Bælum

Race: Tiroler Grauvieh

Mogens Hansen

Stenstrup Byvej 8, 9510 Arden

Race: Simmental

Carl Bejlegård Jensen

Skipper Clementsvej 30

9230 Svenstrup

Race: Blonde d’Aquitaine

Rigmor Hansen

Kvostedvej 1, 8831 Løgstrup

Race: Aberdeen-Angus

Hedebo Angus

v/ Elisabeth og Søren Riis Vester

Fallevej 46, Finderup, 8800 Viborg

Race: Aberdeen-Angus

Rosenkær Polled Hereford

v/ Bent Sørensen, Assendrupvej 12

Assendrup, 8732 Hovedgård

Race: Hereford

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Ove Møller Kristiansen

Blæshøjvej 187, 9493 Saltum

Race: Simmental

Niels-Ole Stagsted

Stagstedvej 36, 9460 Brovst

Race: Blonde d’Aquitaine

Jørn Højgaard Sørensen

Rolsøgårdvej 12, Vrinners,

8420 Knebel

Race: Limousine

Carsten Rønde

Vestermøllevej 13, 8380 Trige

Race: Simmental

Ole Steffensen

Ettrupvej 34, 7770 Vestervig

Race: Limousine

Stig Bjerregård

Sennelsvej 147, Hov, 7700 Thisted

Race: Charolais

Peder Østergaard

Bonnesigvej 19, Resen, 7600 Struer

Race: Blonde d’Aquitaine

Ove Jensen

Ll. Urlundvej 2, Tvis,

7500 Holstebro

Race: Charolais

Laulund Hereford

v/ Vagn Hoffmann Hansen

Toftvej 18, Vind, 7500 Holstebro

Race: Hereford

Ejgil Juhl

Ejsingkjærvej 15, 7480 Vildbjerg

Race: Piemontese

Riis Rød Angus

v/ Erna og Johannes Riis Nielsen

Stendalsvej 27, 7470 Karup

Race: Aberdeen-Angus

Elkær Angus

v/ Bent og Kaj Ivan Pedersen

Lyngvejen 8, Grønkjær, 7323Give

Race: Aberdeen-Angus

Assenbjerggård

v/ Anni og Peter Assenbjerg

Bavnevej 26, 7323 Give

Race: Skotsk Højlandskvæg

Svend Riis Nielsen

Resdal Bakke 52, 8600 Silkeborg

Race: Limousine

En ko’ oplevelse!

KØDKVÆGETS DAG

L Ø R D A G 1 3 . S E P T E M B E R 2 0 0 8

29

30

31

Jens Madsen

Debel 56, 7884 Fur

Race: Charolais

Hesselballegaard

Jennumvej 126, 7100 Vejle

Race: Charolais

Kjærgårds Angus

v/ Carsten Østergård Hansen

Algade 74, Grønbjerg, 6971 Spjald

Race: Aberdeen-Angus

34

35

19

31

danskkødkvæg.dk

36

21

23

33

22

32

20

37

24

38

29

25

6

39

12

40 41

42

43

3

13

26 27

45

44

16

7

30

15

8

28

2

1

10

11

4

Alle besætninger har åben fra kl. 10-16

Læs mere om de enkelte besætninger på www.danskkoedkvaeg.dk

14

9

18

5

17

48

46

47

53

51

32

33

34

35

52

55

Susanne & Jens Peder Bojsen

Birkelundvej 6, 6920 Videbæk

Race: Blonde d’Aquitaine

William Rix

Adsbølvej 46, Strellev, 6870 Ølgod

Race: Simmental

Dorte og Keld Jensen

Mærskhusvej 4, Sdr. Bork

6830 Nørre Nebel

Race: Limousine

Karl Barslund

Kollevej 25, 6830 Nørre Nebel

Race: Korthorn

57

59

50

54

49

56

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Elin og Jørn Uhre

Agervigvej 48, 6800 Varde

Race: Skotsk Højlandskvæg

John Warming

Høgsbrovej 20, 6760 Ribe

Race: Limousine

Rosenhøj Highland Cattle

v/ Ernst Sørensen

Stenderupvej 32, 6683 Føvling

Race: Skotsk Højlandskvæg

Hans Jørgen Hansen

Gl. Landevej 9, 6640 Lunderskov

Race: Pinzgauer

Marianne og Ole Rasmussen

Gammelvej 7, Brændstrup

6630 Rødding

Race: Tiroler Grauvieh

Peter Philipsen Schmidt

Steppingvej 8, Ødis, 6580 Vamdrup

Race: Blonde d’Aquitaine

Elmegaard Hereford

v/ Lisbeth og Ryon Petersen

Damager 7, 6560 Sommersted

Race: Hereford

Gunnar Poulsen

Bovvej 34, 6534 Agerskov

Race: Limousine

Hans Carsten Sievertsen

Stenneskærvej 7, Gl. Skovbøl

6200 Aabenraa

Race: Simmental

Bølling Aberdeen Angus

v/ Jane og Anders Hjorth

Knudsbølvej 12, Bølling, 6040 Egtved

Race: Aberdeen-Angus

Ricky Juul Nielsen

Hellegårdsvej 193, 5700 Svendborg

Race: Blonde d’Aquitaine

Jonna Hansen og Ole Eriksen

Langøvej 521, 5390 Martofte

Race: Skotsk Højlandskvæg

Tønderskov Polled Hereford

v/ Georg Lindemann

Tøndeskovrækken 17, 5350 Rynkeby

Race: Hereford

Kongsholm-Viking Angus

v/ Niels Poulsen

Fanefjordgade 149, 4792 Askeby

Race: Aberdeen-Angus

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Svend-Erik Olsen

Åmarken 4, Jersie,

4623 Lille Skensved

Race: Limousine

Kildehøjgaard

v/ Annelise Raahauge

Riisvej 20, 4540 Fårevejle

Race: Skotsk Højlandskvæg

Ingolf Pedersen

Butterupvej 98, 4420 Regstrup

Race: Charolais

Ole Gammelby

Ubberup Bygade 13

4400 Kalundborg

Race: Blonde d’Aquitaine

Hanne og Knud-Erik Nielsen

Pårupvej 107, 3230 Græsted

Race: Tiroler Grauvieh

Torsø Hereford

v/ Kjeld Petersen

Torsøvej 13, 4895 Errindlev

Race: Hereford

Lykkehøj Hereford

/v Mogens Møller Hansen

Esrumvej 329A, 3000 Helsingør

Race: Hereford

Markeslevgård Hereford

v/ Mikkel Christiansen, Tuse Næs Vej

37, Markeslev, 4300 Holbæk

Race: Hereford

Helle og Niels Wibe

Risenholmsvej 10, 3760 Gudhjem

Race: Charolais

Høstmarked Nyvang

Oldvejen 25, 4300 Holbæk

Dyrskue

58


side 14

Dansk Limousine Forening

- meget mere end avl!

Dansk Limousine Forening er en veletableret forening med 36 år på

bagen. Siden starten i 1971 har foreningen udviklet sig markant,

og er i dag den suverænt største kødraceforening i Danmark.

Værdifuldt fællesskab

Et medlemskab i raceforeningen giver dig mulighed for at deltage

i foreningens faglige og sociale aktiviteter. Kontakt med andre

Limousinefolk både lokalt og på landsplan giver gode idéer, venskaber

og et værdifuldt netværk.

Som medlem af Dansk Limousine Forening får du mulighed for at

trække på foreningens konsulent, Jørgen Skov Nielsen, som kan

være behjælpelig med bl.a.:

• Gratis rådgivning via telefon og e-mail

• Råd og vejledning i forbindelse med besætningsstart, samt råd

om hvordan man kommer videre

• Råd om avlsarbejde osv.

• Formidling af avlsdyr – f.eks. ved gratis optagelse på foreningens

salgsliste

• Udarbejdelse af foderplaner

• Besøg i besætningen efter aftale. Første besøg er gratis, efterfølgende

besøg faktureres efter gældende takst

Der er også mange andre fordele ved et medlemsskab af Dansk

Limousine Forening:

• 6 gang om året får du Danmarks fl otteste kødkvægblad, Limousine-Nyt

• Gode afsætningsmuligheder for avlsdyr, blandt andet via foreningens

gratis salgsliste

• Gode indtægtsmuligheder ved salg af slagtedyr via Limousine

Unik ApS

• Gode muligheder for opbygning af et værdifuldt netværk med

andre Limousinefolk

• Deltagelse i studieture i ind- og udland

• Hjælp til etablering af ERFA-grupper

I Dansk Limousine Forening er vi over 780 medlemmer og vi vil gerne

være fl ere. Nu ved du lidt om, hvad foreningen står for, og hvordan

du kan bruge de mange tilbud, et medlemskab indebærer.

Ønsker du yderligere information er du velkommen til at kontakte

et bestyrelsesmedlem og få en uforpligtende snak.

Formand Jørn Højgaard Sørensen,

Knebel, tlf. 8636 5562, mobil 2248 5278

Søren Grunnet,

Billund, tlf. 7533 2019, mobil 2233 6212

Jakob Ravn,

Thorsø, tlf. 8696 6520, mobil 2421 6912

Karen Marie Jessen,

Videbæk, tlf. 9717 2006, mobil 2444 5006

Niels Peter Pedersen,

Bedsted Thy, tlf. 9794 8243, mobil 2126 2613

Udkærsvej 15 . Skejby . 8200 Århus N

Tlf. 8740 5263

Læs mere om foreningen på: www.dansklimousine.dk

Kødkvæg giver anledning til at møde byfolket

blandt andet ved de årlige dyrskuer. Det bygger

bro mellem by og land, mener fritidslandmand Jan

Winum Povlsen.

Kæmpe mangel på godt dansk kød

Folk vil have godt kød – og så skal det være dansk.

Efterspørgslen på dansk produceret kødkvæg boomer, men

der er slet ikke kød nok at få.

Når man først en gang har hevet en Limousine op af køledisken

er det slut med at køre på anden klasse.

I dag vil forbrugerne have det bedste. Og det skal være godt

kød – og det skal være dansk kød.

Men de danske kødkvægsproducenter kan slet ikke skrue

ned for larmen på den skrigende efterspørgsel på gedigent

produceret dansk kød.

- Der er helt klart afsætning for kødkvæg. Folk vil have dansk

kød, og vi kan afsætte alt. Coop DK vil for eksempel gerne

aftage meget mere, end vi er i stand til at levere, siger Jan

Winum Povlsen.

Han er fritidslandmand på slægtsgården Engkjær ved Brørup

foruden at være indehaver af sin egen elektronikvirksomhed.

I over 20 år har han haft Limousine kødkvæg, og besætningen

består i dag af 25 ammekøer med opdræt.

Alt fra unikt til folkeligt

- Forbrugerne lægger i dag mere end nogensinde vægt på god

kvalitet – og at kødet er dansk, forklarer Jan Winum Povlsen,

som ikke lader sig gå på at de høje foderpriser.

- Kødpriserne stiger, og det gør de igen. Desuden bliver man

dygtig til at fi nde på alternativer. Jeg er for eksempel begyndt

at fodre mere med majs, påpeger han.

Limousine Unik – et rigtigt godt koncept!

Vore kunder ønsker kød fra Limousiner, som er opdrættet

med stor fokus på dyrevelfærd. Kunderne efterspørger Limousinekød

hele året, de har sans for kvalitet, og de har

midler til at betale for den.

Hvad gør Limousine Unik-produktet unikt?

Hovedproduktet indenfor Limousine Unik er tyrekalve, som

er mindst 75% Limousine, og som højst vejer 340 kg slagtet.

Om sommeren går Limousinekvæget frit på marker og enge,

og om vinteren kan de tages ind i stalde. Her skal kvæget gå

løs, have god plads, og der skal være godt med lys og frisk

luft i staldene. Kalvene dier hos køerne, til de er 5-8 måneder

gamle. Derefter fodres de med sundt og naturligt foder.

Dyrene må ikke få forebyggende medicin. Hvis dyrene medicineres

i forbindelse med sygdom, skal de tilbageholdes dobbelt

så lang tid som lovgivningsbestemt for den pågældende

medicintype. Limousine Unik-produktet bærer Dyrenes Beskyttelses

stempel.

Den store fordel

Det ekstra tillæg, der opnås ved levering til Limousine

Landmand Kjeld Aalykke Jensens præmietyr blev kåret

årets bedste køddyr, og løb med en ærespræmie foruden et

champion-mesterskab på årets Landsskue i Herning.

Foto: Anita Corpas

Mange danske limousineavlere sælger kød gennem deres

netværk ”Limousine Unik”, der for imødegå en stadig stigende

efterspørgsel år tilbage gik sammen med Friland Food.

Samarbejdet blev siden så stor en succes, at Danish Crown

fem år senere opkøbte konceptet.

Nu udvider Danish Crown repertoiret med ”Dansk Kødkvæg”,

der omfatter alle danske kødkvægsracer.

Og netop nu hæver Friland afregningsprisen med en krone

per kilo okse, stude, kvier og køer, fordi der er så stor mangel

på godt kød.

Dropper svin og satser på kødkvæg

I Sdr. Bork satser fuldtidslandmand Kjeld Aalykke Jensen nu

udelukkende på kødkvægsproduktionen.

Han har sideløbende med en svineproduktion haft Limousine

i 17 år. I dag er svinene sat ud, og har han en af landets største

og mest supermoderne kødkvægsbedrifter.

- Jeg er ikke nervøs for at efterspørgslen på kød skal svigte. De

seneste tre år har vi tjent lige så meget på kødkvæg som på

svin, siger Kjeld Aalykke Jensen.

Han har netop indviet sin 2700 kvadratmeter nye kvægstald

optimeret til 90 Limousine ammekøer og et tilsvarende antal

opdræt til en byggesum af fi re millioner kroner.

- Også de skærpede restriktioner på svineproduktionen

gjorde desuden valget af kødkvægsproduktion let, påpeger

Kjeld Aalykke Jensen.

Unik, er en væsentlig grund til at overveje, om man ønsker

at være med. Der er gennemsnitligt udbetalt et tillæg på

4,35 kr./kg på de 1.147 Limousine-kalve, som i år er slagtet

i Unik-regi. Beløbet er sammensat af et gennemsnitligt tillæg

på 3,60 kr., som er udbetalt hen over året, og 75 øre

som udbetales i resttillæg. Det giver en stigning på 5 øre/kg

i forhold til sidste år.

Der stilles følgende krav til producenterne:

• Man skal være andelshaver i Danish Crown, hvilket giver

andel i overskuddet.

• Man skal være medlem af Dansk Limousine Forening. Årligt

kontingent 900 kr.

• Man skal have en anpart i Limousine Unik, hvilket er en

éngangsudgift på 1.060 kr.

• Man skal betale for et årligt kontrolbesøg fra Dyrenes Beskyttelse.

Pris 650 kr.

Når man har leveret 2 kalve er det en ren overskudsforretning

at levere til Limousine Unik!

Hele Unik-konceptet kan downloades på www.friland.dk.


Klarlund Osval - en ener!

Danmarks mest anvendte kødracetyr!

Klarlund Osval er den suverænt mest anvendte kødracetyr

i Danmark nogensinde

Klarlund Osvals store popularitet skyldes bl.a. tyrens helt unikke

kødproduktionsegenskaber. Osval-afkom karakteriseres bl.a.

ved:

• Høj daglig tilvækst

• Uovertruff en nettotilvækst

• Særdeles god slagtekvalitet

En daglig tilvækst på omkring 2.000 g samt klassifi cering i

klasse 14 eller 15 er ikke usædvanligt for Osval-afkom. Fin

knoglebygning samt høj slagtekvalitet sikrer en meget høj

nettotilvækst på omkring 1.300 gram dagligt.

Klarlund Osval er kendt for at avle meget racetypiske dyr af mix-

til kødtype med et godt temperament. Osval-sønner er meget

populære i mange produktionsbesætninger. Efterspørgslen

afspejles i de priser, Osval-afkom opnår ved salg - bl.a. på

avlsdyrauktionerne.

Afkomstgruppe efter Klarlund Osval

Da Osval udover en høj nettotilvækst også sikrer en tidligt

slagtemoden kalv, er tyren også meget velegnet til produktion

af krydsningskalve.

Klarlund Osvals avlsværdital er de højeste og mest sikkert

bestemte indekser i kødkvægavlen i Danmark.

Klarlund Osval er kort sagt Dansk Limousine Forenings

absolutte toptyr.

Sæd efter tyren

kan fås hos din

inseminør til normal

brugstyre-sædpris.

side 15

Rekord krydsningskalv efter

Klarlund Osval

Der har fra Dansk Kødkvægs side i fl ere år været arbejdet med udstilling

af krydsningskalve, for at vise hvad Dansk Kødkvæg kan når

det bruges på de dårligste malkekøer.

På grund af Bluetongue situationen, blev udstillingen på landsskuet

i år ikke til noget.

Alligevel valgte Dansk Limousine Forening at vise en enkelt tyr på

landsskuet i Herning.

Tyren var en søn af Klarlund Osval, som vi alle ved er et uovertruff en

valg når klassifi cering er 1. prioritet. Osval’s s-indeks på ikke mindre

end 147, med en sikkerhed på hele 91, giver afkommet en uovertruff

en slagtekvalitet, med en meget høj klassifi cering til følge.

Kalven var venligst udlånt af Herluf Mortensen, Brande, som havde

passet kalven til UG, så der blev vist en kalv som må være et mål for

enhver bruger af Limousinesæd på malkeracer.

Kalven vejede på dagen 622 kg., 350 dage gammel, hvilket er endnu

et bevis på at Osval’s høje vækst. Tyrens indeks på ikke mindre end

150, kommer fra Osval’s evne til at give sit afkom anlæg for høj

tilvækst. Sikkerheden for den høje tilvækst er ikke mindre end 93,

hvilket må siges at være utrolig veldokumenteret.

Mandagen efter Landsskuet, sendte Herluf kalven på slagteriet,

hvor den slagtede med 374 kg., altså en slagteprocent på hele

60,1%, afregnet i klasse 11. Her er det Osval’s slagteindeks på 123

med en sikkerhed på 99, der giver afkommet egenskaberne for høj

klassifi cering og høj slagteprocent.

Et fl ot resultat som ikke mange kødracetyre, vil kunne gøre Klarlund

Osval efter.

Auktion

Dansk Limousine Forening

afholder auktion,

lørdag den 31. januar

på Det Nationale Hestesportscenter

Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet

Læs mere om auktionen på

www.dansklimousineauktion.dk

Kom og oplev den fantastiske auktionsstemning, alle er velkomne.

Se danmarks førende kødkvægshjemmeside på:

www.dansklimousine.dk


side 16

Ammekomin reducerer

kalvedødelighed

Fordele ved Sel-PlexNye veje - Nye muligheder


- Kødkvægproducenter kan opnå mange

fordele ved at være med i en ERFA-gruppe.

Her går man sammen om rådgivningen, og

der udveksles værdifulde erfaringer mellem

gruppens medlemmer. Og så er det

hyggeligt at mødes med andre, der har

samme interesse som én selv.

Det siger Anni Assenbjerg, der er formand

for Sydjysk Kødkvæg. Hun er overbevist om,

at foreningen har ramt rigtigt ved at satse på

ERFA-grupper.

- Vi har været aktive med etablering af ERFAgrupper,

og interessen er stor. Det er en god

og billig rådgivning, og kødkvægholderne er

glade for dette tilbud.

- Først og fremmest fordi de fagligt får et godt

udbytte, men også på grund af det sociale

element, understreger Anni Assenbjerg.

Grupperådgivning

I ERFA-gruppen beskæftiger medlemmerne

sig med mange emner inden for kødkvæg.

Det kan f.eks. være afgræsning, byggeri, produktion

af grovfoder, intensivt/ekstensiv drift,

fodring, økonomi, race, avl og meget andet.

Grupperne mødes som regel fire gange om

året for at drøfte aktuelle forhold vedrørende

kødkvæg.

- Vi har deltagere som udtaler, at de har tjent

op til 1.000 kr. pr. hektar ved en bedre udnyttelse

af græsset som følge af den rådgivning,

de har fået i gruppen, påpeger formanden.

Grupperne består typisk af medlemmer med

en nogenlunde ens produktion, men de kan

godt være spredt ganske meget geografisk.

Som regel er der seks-otte medlemmer.

Nogle grupper har altid en rådgiver med, andre

kun ved enkelte lejligheder. Nogle grup-

www.greneonline.com

Bliv oprettet som bruger på www.greneonline.com og få alle fordelene

Du kan bestille dine varer 24 timer i døgnet, og de bliver leveret

direkte til dig.

For at sikre dig markedets bedste totale løsning arbejder vi tæt

sammen med udvalgte online forhandlere.

Det sikrer dig direkte adgang til vores store sortiment og

den service, rådgivning, nærhed samt reklamations- og

returvarehåndtering, som forhandleren tilbyder.

G R E N E A G R O

www.greneonline.com

- bliv oprettet som bruger og få leveret direkte til gården -

Få adgang til mere end 100.000 kvalitetsprodukter fra verdens

førende producenter

FIND DIN GRENE FORHANDLER PÅ WWW.GRENE-AGRO.DK

FÅR NY VIDEN OM KØDKVÆG

I Sydjysk Kødkvæg har ERFA-grupper høj prioritet

FAKTA – SYDJYSK KØDKVÆG

Foreningen er for alle ammekoproducenter og

avlere i det sydjyske område. Ca. 2.000 med-

lemmer.

Formålet er at varetage de produktionsmæs-

produktionsmæssige,

avlsmæssige, fagpolitiske og sociale inte-

resser for kødkvægholderne.

Foreningen er medlem af af Dansk Kødkvæg og

har to medlemmer i repræsentantskabet.

Man bliver automatisk medlem af Sydjysk Kød- Kød-

kvæg, når det årlige bidrag til Dansk Kødkvæg

er betalt.

Er man interesseret i at høre mere om Sydjysk

Kødkvæg eller evt. komme med i en ERFA-grupERFA-grup- pe, kan man rette henvendelse til sekretariatet

v. konsulent Ove Ruager Madsen, tlf. 7658

7501 og assistent Christina Lund, 7658 7500.

Læs mere på www.ammeko.d

www.ammeko.dk

BEDRIFTSBESØG

Tirsdag den 23. september 2008 kl. 19.00

er der bedriftsbesøg hos Inge og Peter Brokmann,

Torupvej 1, Vrads, 8654 Bryrup.

Besætningen er en Angus-besætning med ca.

20 årskøer plus opdræt, som drives økologisk.

Kaffe i Vrads Forsamlingshus.

Aftenen afsluttes med faglige indlæg: Er økologi

noget for os – fordele og ulemper. Indlæg

ved økologikonsulent Søren Lykke Af hensyn

til kaffe er tilmelding nødvendig på tlf. 7658

7500.

Der arrangeres ture og besætningsbesøg.

Her er Sydjysk Kødkvæg på sommertur

til naturreservatet ”Værn Engene” med

traktorkørsel i Vadehavet.

Onsdag den 19. november 2008 kl. 19.00

er der bedriftsbesøg hos Gunnar Haugaard

Jacobsen, Knoldflodvej 70, 6800 Varde.

Besætningen er en Simmental-besætning med

ca.10 årskøer plus opdræt, hertil fedes der ca.

10 indkøbte tyrekalve.

Efterfølgende er der kaffe i Næsbjerg Forsamlingshus,

Hovedgaden 19, 6800 Varde.

Aftenen afsluttes med faglige indlæg aktuelt

ved konsulent Jørgen Vind. Af hensyn til kaffe

er tilmelding nødvendig på tlf. 7658 7500.

- så er du i trygge hænder

per har således karakter af grupperådgivning,

mens andre kører mere som erfaringsudveksling.

- Grupperådgivning er ved at vinde frem, især

i mindre besætninger, da det er en udmærket

måde at fordele udgifterne på. Alle får noget

ud af det, også selv om det ikke lige er deres

gård, der er besøg på.

Inspiration

Sydjysk Kødkvæg gør også andet for, at

medlemmerne skal få inspiration. Der arrangeres

fire besætningsbesøg hvert år, to forår

og to efterår. Her i sommer var der arrangeret

studietur til Tyskland med 45 deltagere, som

besøgte en række besætninger.

- Også her er det vores oplevelse, at medlemmerne

får værdifulde input, som kan komme

dem til gode hjemme i deres egen besætning.

Det er altid interessant at se, hvordan

andre gør.

I Sydjysk Kødkvæg arrangeres der desuden

kurser, bl.a. om reproduktion, dyreregistrering,

sundhed og meget andet.

- Vi har fingeren på pulsen og påvirker de politiske

beslutninger, når det gælder kødkvæg.

Og når der kommer regel-ændringer, informerer

vi om, hvad der sker.

- Vi holder desuden temamøder med besætningsbesøg,

f.eks. om foder,

græsning, naturpleje

m.m. Kun fantasien sætter

grænser, og vi sammensætter

vores program

efter, hvad der er aktuelt

og hvad der er ønsker om,

siger Anni Assenbjerg.

Anni Assenbjerg


SKOTSK HØJLANDSKVÆG

Skotsk Højlandskvæg er en gammel skotsk kødkvægsrace, som navnet antyder. I

århundreder har store flokke græsset i de barske omgivelser i det Skotske Højland

og på de Skotske øer. De første ”Højlændere” kom fra Skotland til Danmark sidst i

50’erne. Nu findes de over hele landet, og er landets 6. største kødkvægrace. I alt er

der næsten 800 besætninger med i alt godt 5.000 renracede dyr. Racen er den mest

robuste af de ekstensive racer og trives bedst med at gå ude hele året.

I modsætning til andre racer forekommer Skotske Højlændere i mange farver og

ingen farve er mere rigtig en andre. Oprindeligt var alle Højlændere sorte, men i dag

forekommer Skotsk Højlandskvæg i både sort, rød, gul, hvid, dun (grå) og brindle

(stribet). Rød og sort er dog stadig de mest almindelige farver. Skotsk Højlandskvæg

tiltrækker sig stor opmærksomhed på grund af sit maleriske udseende med de lange

flotte horn, men det er naturligvis andre egenskaber, der har gjort racen til en værdsat

kødproducent. De mange forskellige græsser og urter samt den lidt højere slagtealder

er med til at give fortrinligt mørt kød, der er fedtfattigt og smager af noget.

Gennem århundreder har Skotterne avlet efter et godt og fredeligt temperament. Dette

Vil du vide mere om Skotsk Højlandskvæg kan du finde en

masse information på raceforeningens hjemmeside

www.highland-cattle.dk

har været en nødvendighed for at kunne håndtere dyrene på de store åbne vidder.

Skotsk Højlandskvæg er derfor i dag kendetegnet ved et godt og roligt temperament.

Derfor er de rare at omgås og velegnede som begynderkvæg. Racen er meget robust og

har en god sundhed. Den er kendt for at være nøjsom og god til at udnytte foderet, dette

skal dog ikke tolkes, som at de ikke behøver tilskud af foder i årets vintermåneder.

Dyrene trives på marginale jorder, hvor de holder krat og buske nede. Takket være

et hårlag med særdeles gode egenskaber til isolering mod kulde og regn er Skotsk

Højlandskvæg naturligt tilpasset til at gå ude hele året rundt, men de kræver læ for

vind og er mere skyggekrævende end andre racer. Fordi de går ude hele året kræver de

typisk også mere jord, da foldene ellers bliver trådt op og vil mangle tørre liggepladser

i vintermånederne.

Skotsk Højlandskvæg har lette kælvninger og behøver normalt ingen assistance, hvilket

er en fordel, hvis man har fast arbejde, der skal passes. Højlænderne er relativt små i

forhold til mange af de andre kødkvægracer. Udvoksede tyre vejer 700 til 1000 kg og

måler 125 til 140 cm, mens køerne vejer 400 til 700 kg og måler 115 til 130 cm. Dyrene

anses først for at være helt udvoksede ved 5 års alderen.

Overvejer du at købe dine første Højlændere er du velkommen til at

kontakte medlemmer af bestyrelse eller avlsudvalg i Avlsforeningen

for Skotsk Højlandskvæg. Telefonnumre og e-mailadresser

finder du på hjemmesiden. Vi hjælper gerne med gode råd og

vejledning, så du kan komme godt i gang med dine dyr.

side 17


side 18

Landbokvinder går på Facebook

At være gift med en landmand

betyder en hverdag,

der ikke helt ligner andre

kvinders.

Dansk Landbrugsrådgivning

har derfor etableret

et virtuelt mødested på

websitet Facebook. Her

kan landbokvinder mødes

og drøfte glæder,

udfordringer og oplevelser

med ligestillede fra

hele landet. Det er Dansk

Landbrugsrådgivnings afdeling

for Familiejura på

Landscentret i Skejby, der

har taget initiativ til Facebook-mødestedet.

Afdelingen arbejder med

rådgivning omkring fami-

Find din lokale konsulent på

www.davir.dk

liemæssige og sociale forhold

i landbruget.

- Vi har lang tradition for at

etablere fysiske erfa-grupper

for kvinder i landbruget.

Facebook-projektet

giver helt nye muligheder

for at skabe netværk og

udveksle erfaringer, når

det passer ind i kvindens

Kvalitets produkter til kvægbruget

InventarLiggeunderlag

GummigulveNaturlig ventilation

Nordjylland:

Gert Christensen mobil: 40 20 77 14

Vestjylland:

Kent Beier mobil: 21 81 80 40

Sjælland / Bornholm:

Mogens Sørensen mobil: 40 10 13 66

Østjylland

Kristen Kjeldsen mobil: 20 40 73 10

Sdr. jylland

Bjarne Moisen mobil: 40 19 43 21

eller ring direkte på

8853 4800

egen tidsplan, fortæller

specialkonsulent Gitte

Due fra Landscentret, Familiejura.

Hverdagen i et moderne

landbrug adskiller sig på

mange måder fra livsformen

i andre virksomheder.

Familien bor på gården

med medarbejderne

tæt på og dagligdagen

præges af, hvordan virk-

somheden går. Samtidig

er der løbende sket en

kulturforandring, så kvinderne

i dag har deres egne

jobs og karrierer, som de

henter identitet i.

- Det er travle kvinder og

netop derfor passer den

fl eksible form på Facebook-netværket.

I Landscentret, Familiejura

håber man også at kunne

Nye vinduer - med sans for detaljen

Den gode kvalitet

Vi har specialiseret os i at levere døre og vinduer til

enfamiliehuse og tilbyder dig markedets bredeste

sortiment.

Professionel montage

Er du ikke ”gør-det-selv”-mand, så lad vore erfarne

håndværkere klare alt fra udtagning af eksisterende

vinduer til den færdige fuge.

Let for dig - svært for tyven

Vi gør livet surt for tyven. Som standard har vi monteret

ekstra kraftige slutblik og massive kolver på alle

elementer.

Vi kommer hjem til dig

Når vi kender din bolig, kan vi give dig det bedste

tilbud. Ring direkte til din lokale konsulent på

8853 4800 det er gratis og uforpligtende

få udbytte af projektet i

form af et større kendskab

til, hvilke rådgivningstilbud

landbofamilierne har

brug for.

- Vi vil selvfølgelig bruge

netværket til at blive klogere

på, hvilke problemer

der optager den moderne

landmandsfamilie, så vi

kan tilpasse vores tilbud

efter det, siger Gitte Due.

Mineral- og vitamin-baljer

High-Mag

12% magnesium

til ammekøer

DIN SIKKERHED MOD:

• Græsforgiftning

• E-vitamin mangel

• Selen mangel

• Energi underskud

• Insekter

Booster

Energitilskud

til opdræt

Garlic No-Insect

Indeh. hvidløg

Virker insekt afvisende

For yderligere oplysninger ring på tlf. 8685 5618

VIKING C.S.

Nørhedevej 44, 8600 Silkeborg, tlf. 8685 5618 - Fax 8685 5681

mail: salg@crystalyx.dk - www.easylick.dk

GRATIS OPMÅLING og tilbud

Lavenergiglas med varmkant

Sikringsbeslag er standard

Kernetræ eller træ/alu

Alle vinduer i individuelle mål

100% dansk produceret

Op til 10 års garanti

Dansk

Vinduesrådgivning

- professionel rådgivning, salg og montage

kodkvaegetsdag_266x131.indd 1 20-08-2008 09:52:33


RACENS OPRINDELSE

Blonde d’Aquitaine er navnet på en af de franske kødkvægsracer, som inviterer til ”Åbent

Hus” lørdag den 13. september. Navnet ligger ikke ligefrem på danskernes tunge, hvorfor

racen meget tit bare kaldes Blonde. I øvrigt henviser navnet til det område, hvor racen har sin

oprindelse, hvilket er i Syd Frankrig fra Bordeaux i nord til grænse områderne til Spanien.

Racen har siden vundet stor anseelse og findes i dag overalt i Frankrig og antallet af moderdyr

er nu på ca. 600.000 stykker. Racen blev indført i Danmark i 1983/84 og kan således i 2009

fejre 25 års jubilæum.

Racen er stadig på mange områder i en klar førerposition.

Når Dansk Kødkvæg en gang om året samler tilsvarende resultater sammen fra praksis,

genfinder man racens suveræne egenskaber. Det betyder, når man sammenligner racen til

dens nærmeste konkurrenter, er slagtevægten for ungtyre, der slagtes inden de er 12 måneder

gamle, på mere end 30 kilo højere i forhold til de nærmeste forfølgere. Med en notering på

mellem 20 og 25 kroner kiloet, giver den forskel alene en økonomisk gevinst på mellem 600

og 700 kroner/ungtyr. Men den forskel bliver endnu større, idet slagtekvaliteten stadig ligger

på højeste niveau. Samtidig viser alle gennemførte undersøgelser, at racen har et mindre

foderforbrug end øvrige kødkvægsracer, en forskel der ofte overstiger 500 kroner.

Ser man på den produktion, der udgøres af større og tungere slagtedyr, bliver de omtalte

forhold endnu tydeligere i Blonde d’Aquitaine’s favør, hvilket fremgår af den første tabel,

hvis tal er beregnet af den uvildige organisation ”Dansk Kødkvæg”, dog er der i tabellen ikke

bragt navnene på de kødkvægsracer, som er placeret efter Blonde d’Aquitaine, som indtager

en sikker førsteplads.

I den anden tabel har ”Dansk Kødkvæg” beregnet resultaterne fra de slagtninger der betød,

at de pågældende dyr blev placeret blandt de 10 % bedste. Også på det område viste racen

sine suveræne egenskaber. Dermed er der særdeles gode og faglige begrundelser til at

anbefale racen.

Ungtyre 8-12 måneder Ungtyre 13-18 måneder

Race Antal Alder Slagte- Klassi- Netto- Antal Alder Slagte- Klassi- Nettovægt

kg. ficering tilvækst vægt kg. ficering tilvækst

Blonde 126 11,0 322 12,2 987 293 14,3 376 12,2 822

Nr. 2 429 11,0 301 11,0 831 1640 14,4 331 10,8 714

Nr. 3 1580 11,1 303 12,1 845 4574 14,2 323 11,8 711

Nr. 4 858 11,0 291 9,4 809 2358 14,2 321 9,3 703

Nr. 5 173 11,0 256 8,1 726 1699 15,0 303 8,6 642

Nr. 6 673 10,9 253 7,8 707 3348 14,7 290 7,9 612

Resultater for ungtyre 10-12 mdr. Resultater for ungtyre 13-18 mdr.

Race Alder Slagtevægt Klassificering Netto- Alder Slagtevægt Klassificering Nettokg.

tilvækst kg. tilvækst

Blonde 11,8 389 14,0 1079 16,7 488 14,0 1041

Nr. 2 11,9 360 13,0 985 16,9 391 13,0 871

Nr. 3 11,9 348 14,0 986 16,7 381 14,0 862

Nr. 4 11,9 346 12,0 966 16,4 383 12,0 867

Nr. 5 11,9 310 11,0 886 17,2 363 11,0 778

Nr. 6 11,9 308 10,0 849 17,3 352 10,0 767

FORBRUGEREN

Ser man som forbruger på kødet, er der tale om det mest fedtfattige oksekød, som findes

på markedet. Det betyder i dagens debat om danskernes problemer med overvægt, at

kødet er meget velegnet på grund af dets lave indhold af kolesterol. Forbrugeren skal dog

i tilberedningen af kødet være meget bevidst om, at kødet på grund af det ekstremt lave

fedtindhold, kræver en betydelig mindre stegetid end det meste andet kød gør. Den anbefalede

stegetid sættes til 15 – 20 % kortere, end tilfældet er for det almindelige oksekød.

Når kødet tilberedes efter disse retningslinier, får man også et meget velsmagende, saftigt og

mørt stykke kød. På grund af slagtedyrenes størrelse vil de forskellige udskæringer være store

og præsenterer sig godt ved middagsbordet.

Racens udbredelse i Danmark og mulighed for en smagsoplevelse.

Racen tæller i dag omkring 3000 renracede dyr, hvilket er et forholdsvist lille antal, især set

på baggrund af de kvaliteter, som her er nævnt. Racen har dog siden indførslen til Danmark

været stigende i antal, og til det nævnte antal dyr, skal lægges et større antal krydsningsdyr.

Men antallet er stadig for lille til, at kødet kan sælges overalt i Danmark, og de store selskaber

har ikke hidtil ofret megen tid på markedsføring af racen.

EN AKTIV FORENING OG EN INTENSIV RACE

Blonde d’Aquitaine Danmark er den forening, som racens brugere tilbydes medlemskab af.

Foreningen er meget aktiv, og den er ansvarlig for gennemførelse af de avlsprogrammer, der

til stadighed skal sørge for, at racen beholder, men også udbygger sine fordele i forhold til de

nærmest følgende konkurrenter.

Blonde d’ Aquitaine hører til de meget intensive kødkvægsracer, hvilket betyder at dyrene for

at udnytte deres anlæg for tilvækst, og være færdige i så tidlig en alder som muligt, skal have

et godt kvalitetsfoder hele året.

Efterfølgende bringes en omtale af de medlemmer og deres bedrifter, som har sagt ja til at

afholde ”Åbent Hus” lørdag den 13. september.

www.baq.dk

Tlf. 40 97 73 60 - konsulent

Tlf. 20 70 74 70 - formand

Ole Gammelby, Ubberup Bygade 13,

4400 Kalundborg.

Ole Gammelby har været foreningens formand

i et år. Foruden at drive landbruget, hvortil der

hører 37 ha og et forpagtet areal på 22 ha, har

Ole Gammelby ansættelse som overbrandmester

ved Københavns Brandvæsen. Det betyder

naturligvis nogle lange køreture, men da

vagterne typisk er på 24 timer, er der også

mange timer, der tilbringes i hjemmet. Jytte, som

er hans kone, har arbejde som fysioterapeut. Og

det er faktisk igennem Jyttes far, at interessen

for Blonderne stammer. Han hørte til blandt de

første i landet, der fik interessen for racen, da

den kom til landet i midten af firserne. Siden,

nemlig i 1990/91 overtog Ole Gammelby

besætningen.

Bortset fra de dyr, der skal gøres færdige til

slagtning hos slagter Andersen i Bjergsted,

kan dyrene gå ude både sommer og vinter. I

stalden går dyrene i fællesbokse hvor der er

dybstrøelse.

På besøgsdagen vil der være mulighed for

at få smagsprøver, se video om racen og ikke

mindst se det nye anlæg, Hea-time som er et

unikt redskab, der fortæller ejeren hvornår det

enkelte dyr skal insemineres.

Ricky Juul Nielsen, Juulsgaard,

Hellegårdsvej 193, 5700 Svendborg.

Ricky Juul Nielsen hører til blandt foreningens

yngre medlemmer, men dog er han en af dem,

der har arbejdet med racen i længst tid. Historien

er den, at Ricky købte en Blonde kvie for sine

konfirmationspenge, og købet har åbenbart

været til gensidig glæde, for både mand, nu med

kone og børn, samt racen holder stædigt ved. Vi

er helt tilbage til 1985 da dette skete, hvilket

også betyder, at Ricky har været aktiv medlem i

23 ud af de 24 år, som foreningen har bestået.

Der hører 35 ha til gården, hvor der også er en

produktion af slagtekyllinger. Kvægbesætningen

består af 4 køer, 2 kælvekvier, 3 kviekalve og

1 enkelt tyrekalv., Ricky og hans kone, der er

lærer, sælger kød fra gården, og de tager en

pris på 60 kr./kg, men så er stykkerne også

parteret, således at køberen ved noget om

kødets anvendelsesmuligheder.

Dyrene går i løsdrift om vinteren og er ude hele

sommeren. Det er jo ingen stor produktion,

siger Ricky, men den giver vor familie mange

glæder, det at se de smukke dyr, deres kalve

springe rundt, og fornemme den dyrevelfærd

der er forbundet hermed, er en ting, som vi

sætter stor pris på.

Birgit og Peter Philipsen Schmidt,

Steppingvej 8, Ødis, 6580 Vamdrup.

Gården ligger i den smukke landsby Ødis og

man er nabo til byens store og nyrestaurerede

kirke, som også er et besøg værd.

Til gården hører et areal på 96 ha og derforuden

er der forpagtet 13 ha. Der er således tale om en

større bedrift, i hvert fald ville betegnelsen være

sådan for blot nogle få år siden. Der drives et

traditionelt landbrug og på gården er der også

en mindre produktion af slagtesvin.

Besætningen af Blonde d’Aquitaine består

af 17 køer, 4 løbekvier, 6 åringskvier, 8

kviekalve, 6 tyrekalve, 3 slagtetyre og en avlstyr.

Besætningen blev etableret i 1992. Slagtedyrene

leveres til Dansk Supermarked og til Hadsund

Kreaturslagteri. Fra tid til anden har familien

solgt lidt kød direkte fra gården.

Om vinteren går alle dyrene i bokse, hvor der er

strøet med et tykt lag halm. Stalden er af og til i

brug om sommeren til grise.

Der er af og til udstillet på skuer. Det bedste

resultat var for år tilbage, da en tyr, Hardtsminde

Hardtvig, blev valgt som bedste individafprøvede

side 19

tyr på tværs af alle racer. Ellers er besætningen en rigtig god produktionsbesætning, hvor målet er

at levere sunde og gode slagtedyr, således at økonomien giver et positivt bidrag.

Gården ligger i et naturskønt område, hvorfor det på besøgsdagen vil være muligt at gå en tur ud

i marken og i engene.

Susanne og Jens Peter Bojsen, Birkelundvej 6, 6920 Videbæk

Familien Bojsen, der foruden de voksne, også består af tre meget interesserede drenge, har bosat

sig ved Vorgod. Ejendommen er smukt beliggende, og har man blot lidt interesse for have, er et

besøg her en oplevelse.

Til ejendommen hører 13 ha, der benyttes til besætningen som blev etableret i 1995, og i dag består

af 11 køer, 8 kvier og 5 tyrekalve. Den yngste kalv vil blot være ca. 3 mdr. gammel, når gæsterne

besøger gården. Her har betydningen af ordet familielandbrug virkelig værdi, idet alle 5 deltager

i det daglige arbejde. Blandt flere højdepunkter er de årlige dyrskuer, hvor Landsskuet i Herning

og det lille lokalskue i Aulum, altid har deltagelse af familien og nogle af deres gode dyr.

Jens Peter Bojsen arbejder med kvæg, også i sit erhverv, idet han er ansat af Viking Danmark,

hvor han er inseminør, hvilket selvfølgelig også har medført at samtlige besætningens hundyr

insemineres, hvorfor man ikke vil se en foldtyr på gården. Det ser man ellers næsten altid i

kødkvægsbesætninger.

Familien har opbygget en god kundekreds, der henter kød, når man har fået slagtet et dyr enten

ved slagteren i Sevel eller hos Danish Crown. Prisen til kunden er for skært kød 50 kr./kg, mens

farsen betales med 60 kr./kg.

Anna Kristine og Peder Østergaard, Bonnesigvej 19, Resen, 7600 Struer.

Med megen ret kunne man kalde denne ejendom for Limfjordens Perle, men på godt jysk tager vi

lige en reservation og kalder gården for en af perlerne langs den smukke fjord. Her bor ægteparret

på en meget velholdt gård, hvortil der hører 90 ha. De har i mange år drevet et traditionelt

landbrug med grise og malkekøer. Malkekøerne blev sat ud for en 8 – 9 år siden, hvilket fik Peder

Østergaard til at rette opmærksomheden mod Blonde d’Aquitaine. I dag findes der 20 køer, 23

kvier og 11 tyre, men sideløbende er der også en bestand af Galloway dyr.

Peder Østergaard er en af de forholdsvis få Blonde avlere, der satser stærkt på at opbygge en

bestand af hornløse (pollede) dyr, hvilket selvfølgelig er en besparelse i det daglige, fordi

dyrlægen så ikke skal tilkaldes for at afhorne kalvene, men man kan også sige, på den måde

sættes dyreetikken i højsædet.

Ønsker man at købe kød fra gårdens dyr, kan det lade sig gøre, men i givet fald sælges der kvarte

kroppe, som typisk vil veje mellem 75 og 100 kg, men så har man også kvalitetskød i et stykke tid.

En sådan pakke sælges for 50 kr./kg.

Gæsterne kan få lejlighed til at tage en gåtur af afmærkede stier, hvor de under turen kan få

Limfjorden at se. Så der venter de besøgende flere og forskellige oplevelser, herunder naturligvis

også det at komme tæt på de mindste kalve.

Alice og Carl Jensen, Frederikshøj, Skipper Clementsvej 30, 9230 Svenstrup J.

Gårdens navn har et royalt islæt, hvilket ikke er tilfældigt. Navnet fik gården efter at kronprins

Frederik, den senere kog Frederik VI den 28. juli 1802 under et besøg i Aalborg spiste middag hos

den daværende ejer af gården, generalløjtnant A. L. v. Moltke. Ved samme lejlighed blev der plantet

et træ i gårdens have, et træ der stadig står der og selvfølgelig bærer navnet ”Kongetræet”.

I 1921 købte De Danske Spritfabrikker gården. Her blev der drevet forsøg med kartofler, som

naturligvis skulle bruges til fremstilling af sprit på fabrikken i Aalborg. Lige siden har gården været

kendt for nogle fremragende kartofler og et meget stort udbytte af disse. Dyrkningen af kartofler

varede indtil for to til tre år siden, og det skete som en naturlig følge af at gården i 1991 blev købt

af de nuværende ejere. De tidligere kartoffelhuse og den ældre malkekvægsstald er nu ombygget

til løsdriftsstalde til Blonderne.

Nu drives gården med en større besætning af Blonder, i øjeblikket er besætningen på 28 køer, 26

kvier og kviekalve, 13 tyrekalve og hele fire tyre, som anvendes til avl.

Der arbejdes med planer om, at gæsterne den 13. september kan få smagsprøver og eventuelt

bestille nogle pakker med kød.

Familien og deres driftsleder, Jens Pedersen er blandt racens flittigste udstillere på en række

dyrskuer, hvor der igennem årene er hentet mange fine præmier hjem.

For at fuldende beskrivelse skal det nævnes, at Alice er meget stærkt interesseret i Islandske heste,

som derfor også findes på gården.

Niels Ove Stagsted, Stagstedvej 36, Stagsted, 9460 Brovst.

Man kan næsten høre suset fra Jammerbugten, hvis man bevæger sig ”nordenfjords”, som man

typisk siger, når Limfjorden krydses, og lægger vejen om mod et af de mange smukke områder i

Danmark. Det er på den egn, man finder gården, som Niels Ove Stagsted driver.

Der hører 125 ha til gården, så her er der tale om et ganske stort landbrug, hvor der tidligere har

været både malkekøer og grise. Malkekøerne er skiftet ud med en kødkvægsbesætning, hvor de

første Blonder blev indkøbt i 1993; det drejede sig om et par køer og en tyr. I dag er besætningen

stort set bestående af renracede Blonder, og i alt består besætningen af ca. 100 dyr.

De gamle stalde er bygget om, lidt nyt er bygget til, således at besætningens dyr går i bokse der er

strøet med halm. Niels Ove Stagsted har valgt at give dyrene mulighed for at gå ude både sommer

og vinter.

Familien har ikke nogen form for arbejde udenfor hjemmet, hvilket betyder, at indtægterne skal

komme fra en kødproduktion og så selvfølgelig fra markens drift. Derfor er målet også at øge

bestanden, sådan at antallet af køer snarest bliver 50 stykker.

Indlæggene er skrevet af sekretæren for Blonde d’Aquitaine Danmark,

kvægavlskonsulent Jens Holm Danielsen.


side 20

- dansk kvalitet

HOS SULKY FÅR DU BL.A.:

■ Såkasse med V-formet bund

■ Variabel gearkasse,

fra 1,5-400 kg/ha

■ Nem og præcis

kalibreringstest

■ Nem omstilling til rapssåning

■ Bred såkasse for nem

ifyldning

VJ Staldinventar tilbyder alt

i staldinventar til kvæg- dansk kvalitet

■ Central justering af skærtryk

■ Såmaskinen monteret

på pakvalsen

■ Frakobling af halv såbredde

■ Elektronisk spormarkering

Sulky kombiharven er udstyret med 3 rækker

af tænder.

Som standard leveres den med rørpakker.

Andre typer pakkere kan tilvælges.

En ko’ oplevelse!

KØDKVÆGETS DAG

LØRDAG 13. SEPTEMBER 2008

danskkødkvæg.dk

SÅMASKINER, ROTORHARVER OG KOMBIHARVER

Tramline CX, mekanisk såmaskine med et hav af detaljer.

LÆS MERE PÅ:

WWW.STENDERUP.EU


VJ· STALDINVENTAR

Smedesvinget 15 · DK-6880 Tarm

Tlf. +45 97 36 66 12 · Fax. +45 97 36 67 15

info@vjstaldinventar.dk · www.vjstaldinventar.dk
tryg handel 1-2 dages levering dankort

SHOP.MI.DK

Sulky rotorharven er en meget kraftig opbygget

harve. Den leveres som standard med

hurtigskift af tænder, planerplanke og vægt

af såmaskine på pakker. Der kan vælges mellem

flere typer af pakkere.

STENDERUP

Terpvej 73 . Stenderup

6630 Rødding

Tlf.: 70 10 61 91

landbrugsrådgivning...
I Den Jyske Sparekasse er vi ikke bare lokale. Vi er nærværende.

Og det er mere værd.

danskkødkvæg.dk

3 METER:

SULKY KOM

Tramline CX

hydrauliske m

Normalpris kr. 157.100,-

. . . . . . . . Specialpris kr. 122.000,-

4 METER:

SULKY KOM

Tramline CX

hydrauliske m

Normalpris kr. 188.600,-

. . . . . . . Specialpris kr. 149.000,-

SULKY ROTO

Tramline CX

såskær, mark

Normalpris kr. 270.200,-

. . . . . . . . Specialpris kr. 209.900,-

STENDERUP

Industrivej 25

4261 Dalmose

Tlf.: 70 10 61 91

Arne Jacobsen

landbrugschef (vest)

Ring eller skriv til mig på

76 72 09 40 eller

aj@djs.dk

”Vi har mange års erfaring på landbrugsområdet

og et indgående kendskab til

netop din egn”

SHOP.MI.DK15920 15920 5.000 varer til stald, mark, værksted, have mv.

Fås også hos de 57 MI forretninger. Nærmeste oplyses på tlf. 7640 8600

Varenr. wp 1405b

Spar kr 160,-

STENDERUP

Industriparken 5 . Haverslev

9610 Nørager

Tlf.: 70 10 61 91

899,-

899,-

excl. moms priser

Jens Michael Jensen

landbrugschef (øst)

Ring eller skriv til mig på

76 28 19 31 eller

jmj@djs.dk

Varenr. wp yu-0982t

Vægt kun 1,2 kg


Vi giver også en god pris

for din brugte maskine.

Ring og få bytteprisen..!

Også specialpriser på andre kombinationer - forhør!

Priserne er excl. moms


Kødkvægsforeningen Himmerland går

projektvejen

Af natur- og miljørådgiver Erik Poulstrup, Landboforeningen Agro Nordjylland

Kødkvægsforeningen Himmerland samarbejder bredt i lokalområdet for at sikre kødkvægsproducenternes

særlige interesser. Samarbejde er vigtigt.

- Særligt Landboforeningen Agro Nordjylland har hjulpet os godt i gang med nogle ideér til

forskellige projekter, fortæller formand for Kødkvægsforeningen Himmerland Ulrik Lund. Men

også lokale kommuner og Limfjordsmuseet i Løgstør er der startet samarbejde med. Formanden

ønsker dels at forbedre græsningsmulighederne, lave naturpleje og øge opmærksomheden om

kødkvæget.

- Projektarbejde er netop kendetegnet ved, at vi sammen med en række forskellige parter skaber

en fælles løsning til fælles bedste, fortsætter Ulrik Lund.

Kødkvægsforeningen Himmerland og Landboforeningen Agro Nordjylland har sammen gennem

et projekt om afgræsning udviklet en webside, hvor dyreejere kan finde græs til afgræsning og

lodsejere kan finde dyr, der mangler afgræsningsarealer.

Websiden bliver brugt flittigt i hele Danmark af både private og nogle offentlige myndigheder.

Der findes også links til bl.a. en standardkontrakt og faglige tekster. Siden har modtaget stor ros

fra flere sider og kan findes på græsning.dk eller graesning.dk.

Kødkvægsforeningen Himmerland har bl.a. i de tre seneste projektansøgninger arbejdet med

problemet med afgræsning af beskyttede naturtyper (enge, moser overdrev m.m.). Det drejer

sig om et projektområde ved Løgstør, et projekt i Lindenborg Ådal og et ved Gravlev, hvor formidling

om natur og kødkvæg også indgår.

Rådgivning om optimal produktion af kødkvæg

Kontakt vores kvægrådgivere i Agro Nordjylland

Claus Larsen tlf. 20 49 59 44 eller mail cll@agriworld.dk

Karsten J. Brødbæk, mobil 20 93 47 44 eller mail kbr@agriworld.dk

Kvalitetsnatur - lidt men godt

Lidt, men godt har stor betydning, også når det gælder vores natur. Små

beplantninger i det åbne land er et godt eksempel, da det handler om at

skabe rigtig god kvalitetsnatur.

Privat skovrejsning på landbrugsjord kan være dyrt, da der udover etableringsomkostninger

er en række forhold, man skal tage hensyn til. Men den

enkelte lodsejer må ikke overse muligheden for at skabe mindre områder

med kvalitetsnatur i det åbne land. Mange efterspørger en lille ”hyggelund”,

en sanselig beplantning med blomstrende træer og buske eller levesteder for fugle og dyr. Det

kan også være en sø eller deciderede plantninger for at tiltrække vildtet.

Mulighederne er mange og natur- og skovrådgiverne i Landboforeningen Agro Nordjylland har

stor erfaring med planlægning og design af individuelle skov- og naturopgaver – store som små.

Du kan læse på www.agriworld.dk eller kontakte os på tlf. 99 98 97 75.

www.graesning.dk

Koordinering af græsning af naturmaterialer.

Find dyr til at afgræsse dine græs- og naturarealer

eller find græsningsarealer til dine dyr.

Agro Nordjylland

side 21

Optimal fodring og pasning er vigtig for

økonomien hos kødkvæg

Af kvægrådgivere Claus Larsen og Karsten J. Brødbæk, Agro Nordjylland

Hvad kan vi gøre i forhold til fortsat fornuftig økonomi i kødkvægsproduktionen, når udfordringen

er stigende omkostninger, især foderpriser og en kødpris, der ikke stiger i samme takt?

Selvforsyning af grovfoder er vigtigt

Muligheden for selv at fremskaffe en meget stor andel af foderforsyningen er blevet vigtigere en

nogen sinde. Det erstatningsfoder, der skal indkøbes, er til en meget høj pris, hvor der ikke tidligere

har været så stor prisforskel.

Anbefalingen skal gå på at få sammensat en markplan, der sikrer en stor forsyning af grovfoder

til besætningen, og der skal samtidig sikres en mulighed for at gennemføre en meget lang afgræsningssæson.

Det er vigtigt, at man udnytter de forskellige muligheder, der er, på de enkelte

ejendomme.

Foderstrategi

Det er oplagt at forholdet til at producere store mængder grovfoder kan belaste arbejdsforbruget

på den enkelte ejendom og det må være op til den enkelte at vurdere, om det kan passes ind i

hverdagen. Men, set i et økonomisk perspektiv er der ingen tvivl om, at det er den vej, det er

nødvendigt at gå.

Foderpriserne er steget. Faktuelt er dagsprisen steget fra ca. 120 kr. til ca. 200 kr. for en færdigblanding.

Og det er faktisk sådan, at lav og høj proteinblanding koster det samme. Billige

foderemner kan være en mulighed, hvis det passer ind i foderplanen og de fysiske rammer. Det

samme gælder for indkøb af grovfoder fra for eksempel en nabo.

Fravænning af kalve - Undgå brølere

En amerikansk gruppe af forskere har undersøgt betydningen af forskellige fravænningsmetoder i

forhold til dyrenes tilvækst i perioden efter fravænning. Forsøget løb over tre år og omfattede 300

kviekalve, som blev fravænnet ved en alder af syv måneder.

De hold, hvor kalvene enten gik sammen med moderen eller i et hegn ved siden af, brugte længere

tid på at æde og ligge og kortere tid på at gå og brøle end kalvene fra de hold, hvor kalvene var

adskilt fra deres mødre. De første dage efter fravænning tilbragte kalvene fra det hold, som gik

i et hegn ved siden af deres mødre ca. 60% af tiden inden for tre meter fra hegnet, hvorefter de

gradvist tilbragte længere tid væk fra hegnet.

I de hold, hvor kalvene var adskilt fra deres mødre, brølede kalvene mellem 400 og 500 antal brøl

pr. time for en gruppe på ti kalve. De øvrige kalve brølede kun ca. det halve. De brugte i stedet

tiden på at æde og ligge.

Kalvene på det hold, hvor de gik i et hegn ved siden af deres mødre opnåede en tilvækst på 50

kg gennem de første ti uger efter fravænning, hvilket er 9-14 kg mere end de øvrige hold, hvor

kalvene var adskilt fra deres mødre.

Har kalven adgang til kontakt med sin mor de første dage efter fravænning, bruger den mere tid

på at æde og ligge og mindre tid på at vandre rundt og brøle, end tilfældet er, hvis den fravænnes

uden kontakt til moderen. Samtidig opnår kalven en bedre tilvækst ti uger efter fravænning end

kalve, der fravænnes uden kontakt til koen.

Individuel optimering

De ovenstående emner er forhold man hver især kan forholde sig til og vurdere om det kan passe

ind i bedriften og så agere efter det.

Men det altafgørende for økonomien i kødkvæg er stadig, at der gennemføres optimal og økonomisk

fodring af alle dyregrupper, gerne med holdopdeling.

At der gennemføres en optimal udnyttelse af græsmarker i kombination af sædskiftegræs og

ekstensive arealer. At udnytte muligheder for naturpleje, med de begrænsninger det kan give.

Udnytte kalveskjul og de muligheder det giver. Udnytte høj selvforsyningsgrad og sidst men ikke

mindst at udføre godt landmandskab.

FORMIDLING AF AVLSKVÆG

Gælder det udvikling/afvikling af avlsdyr

og hele besætninger tilbyder Agro

Nordjylland rådgivning og assistance.

Henvendelse til kvægavlskonsulent

Morten Ege Thomsen

tlf. 9657 6800/2147 6364.

Aars Landboauktion

Aars Landboauktion

afholder husdyrauktion

hver fredag kl. 10.30.

Tilmelding onsdag

kl. 7.00-13.00 og 18.00-20.00.

Henv. tlf. 98 62 34 00.

www.aarslandboauktion.dk


side 22

Økonomi i at bruge kødkvægstyre til økologiske malkekøer

Inseminering af besætningens

ringeste køer med

sæd fra kødkvæg kan være

en god forretning, men det

kræver, at der er styr på

reproduktionen. Økonomien

er meget afhængig

af omkostningerne til opdrættet

og salgspriserne

på krydsningskalve og på

kælvekvier. Analyserne viser,

at det ofte er en god

ide for økologiske mælkeproducenter

at mindske

ungdyrbesætningen og

undlade at rekruttere kvi-

erne fra de ringeste køer.

Kun en mindre del af den

forbedrede økonomi skyldes

selve produktionen af

krydsningskalve.

Der er stor efterspørgsel efter

økologisk oksekød, og

der er derfor behov for at

vurdere om den økologiske

mælkeproduktion kan

bidrage til et øget udbud

af økologisk oksekød af

høj kvalitet. Det Jordbrugsvidenskabelige

Fakultet,

AU har i samarbejde med

Charolais avlsdyr sælges

Alle slags - alle størrelser

Alle drægtige løbet ved pollede tyre

Gennemsnitlig S-indeks 121

Besøgende altid velkommen efter aftale.

Anna og Ejner Bork-Jensen

Tyndkærvej 8· Skovlund· 6823 Ansager

Tlf. 75 73 14 41· e-bork@teliamail.dk- for dig der sætter pris på den gode madkultur fra det østjyske -

- find producenter, forarbejdningsvirksomheder, butikker, restauranter -

Se opdateret liste på www.Ostjyskmadkultur.dk
Landscentret Økologi analyseret

forskellige scenarier,

hvori kødkvægssæd anvendes

i forskellige typer af

økologiske malkekvægsbesætninger.

Vi har analyseret,

hvad der sker med produktion

og økonomi, hvis

15 eller 30 % af besætningens

lavest ydende køer insemineres

med kødkvægssæd,

og krydsningskalvene

efterfølgende bliver solgt,

når de er tre måneder gamle.

I analyserne er vi gået

ud fra inseminering med

M e d l e m s b l a d f o r

D a n s k L i m o u s i n e F o r e n i n g September September

En ko’ oplevelse!

KØDKVÆGETS DAG

L Ø R D A G 1 3 . S E P T E M B E R 2 0 0 8

www.charolais.dk

side 3 Efterårsmøde 2008

side 4-5 Kødkvægets Dag

side 6-9 Landsskuet

danskkødkvæg.dk

Velkommen til Kødkvægets Dag

den 13. september 2008

Der er efterhånden en del dage, der er taget patent på

som et-eller-andets dag. Vi har i organisationen Dansk

Kødkvæg fundet det naturligt, at også kødkvæget får

sin dag. Vores mål med dette tiltag er at sætte fokus på

alle kødkvægets gode egenskaber:

• De pynter i landskabet

• De udfører ubetalelig landskabspleje

• De leverer fremragende kød

• De er grundlag for mange landbrug på hobby- deltids-

eller fuldtidsprofessionelt plan

Med 15 forskellige racer organiseret under Dansk

Kødkvæg – og mindst et par stykker, der ikke er medlem

endnu – udgør kødkvæget en meget alsidig flok,

så der kan til enhver tid findes mindst én velegnet

race til ethvert formål. Lige fra de mest ekstensive, der

kan leve og producere stort set på vand og tagrør, til

de meget intensive, der med rette fodring opnår en

daglig tilvækst på langt over 2 kg.

Også med hensyn til spisekvalitet er spekteret meget

bredt – fra det fedtfattigste Piemontese og Blonde

d’Aquitaine over mellemformerne som f.eks. Charolais

og Simmental til de rigtige mandebøffer af Angus

og Hereford. Som sagt er der mange andre racer at

vælge imellem, og førnævnte skalering kan kun tages

for vejledende i grove træk. Inden for de enkelte racer

er der en naturlig variation, ligesom fodringen kan

spille afgørende ind på kødets sammensætning. Kun

et er helt sikkert: med den rette omhu omkring slagtning

og håndtering af kødet efterfølgende, byder

dansk kødkvæg på spisekvalitet af meget høj klasse.

Desværre har det knebet lidt med at få honoreret denne

kvalitet tilstrækkeligt til producenten.

Vi har hen over sommeren kunnet se og høre om eksploderende

priser på enkelte dele af kvæget i Kødbyen

og butikkerne, men det har vi, som producerer dyrene,

ikke mærket meget til. Det minder lidt om

bagerne, der på store skilte skriver, at grundet de høje

kornpriser er det desværre nødvendigt at hæve brødpriserne

kraftigt. Javist – kornet til et franskbrød steg

vel 30-40 øre, så det er da klart, at brødet måtte stige

5-6 kr. Nu falder kornprisen, og det bliver spændende

at se, om brødet går samme vej!

I hvert fald bliver det igen lidt billigere at fodre kalve,

og med de forventede prisstigninger på kød (man kan

jo læse, at svineproduktion de næste ti år vil blive ren

fest!), så tør jeg faktisk godt tro på en fornuftig økonomi

i kødkvæget den kommende tid.

Kødkvægets Dag er tænkt som dagen, hvor alle med

interesse for kød, kvæg og kødkvæg har mulighed for

at besøge en kødkvægsbesætning, uden at skulle køre

særligt langt. Se her i bladet, hvor du finder den nærmeste

Åbent Hus besætning – og læs meget mere på

www.danskkoedkvaeg.dk

Henning Hansen

Formand

S E Å B E N T H U S B E S Æ T N I N G E R N E P Å M I D T E R S I D E R N E

Årsmødet 2008

Side 5-9

side 19 Embryon import fra

Frankrig

Nr. 210 juni 2008 - 37. årgang

2008 · nr. 140

www.dansklimousine.dk

Simmentaleren

Nr. 31 September 2008

stor kødkvægsrace, det vil

sige Simmenthaler eller tilsvarende.

Færre kælvekvier

I en besætning med 200

årskøer fås årligt 17 og 36

levendefødte krydsningskalve,

når henholdsvis 15

% og 30 % af køerne bliver

insemineret med kødkvægssæd.

Til gengæld

fødes der henholdsvis 10

og 23 færre renracede tyrekalve,

og der produceres

7 og 13 færre kælvekvier.

Udskiftningen falder

Anvendelse af kødkvægssæd

reducerer det antal

kælvekvier, som kan indsættes

i besætningen. Det

betyder alt andet lige, at

køerne typisk udskiftes lidt

senere i laktationen, end

hvis alle fødte kviekalve

var til rådighed. I gennemsnit

stiger kælvningsintervallet

således med 2-3

dage og udskiftningsprocenten

falder med 1-4 %

ved de niveauer af brug af

kødkvægssæd, som vi har

undersøgt. Besætningen i

dette eksempel har en udskiftningsprocent

på 40 og

1,1 kalve per årsko. Ved

sådanne forhold vil det

med både 15 og 30 % indkrydsning

være muligt at

opretholde besætningens

størrelse med egne kvier.

Selektionen øger mælkeproduktion

Ved inseminering af de ringeste

køer med kødkvægssæd,

undgår man at få

afkom fra de 15-30 % dår-

Distributør: H.C. Petersen Danmark A/S · DK - 7200 Grindsted

ligste køer i malkekvægbesætningen.

Derved opnås

en hurtigere avlsmæssig

fremgang som set over en

20-årig periode øger mælkeydelse

med omkring 60

kg EKM pr. årsko. Det er

dog først efter fire år, at det

genetiske resultat mærkes

i malkestalden. Inden de

selekterede køer får kalve,

og inden kalvene kommer

ind i malkestalden, vil der

jo gå godt tre år.

Større økonomisk gevinst

De økonomiske resultater

er beregnet som dækningsbidraget

pr. årsko. I figur 1

ses udviklingen i DB over

en 20-årig periode ved

brug af kødkvægssæd på

henholdsvis 0, 15 og 30 %

af køerne.

Det ses, at der i alle år er

en klar økonomisk gevinst

ved at bruge kødkvægssæd.

Den relative store

gevinst i det 3. år skyldes,

at der stadig sælges kælvekvier,

som var født inden

anvendelse af kødkvægssæd

startede. På sigt øges

den økonomiske indtjening

med 240 og 449 kroner

per årsko når der anvendes

kødkvægssæd på

hhv. 15 og 30 % af køerne.

Tabel 1 viser den samlede

diskonterede gevinst pr.

besætning efter 10 og 20

år, når der anvendes kødkvægssæd

i en SDM og en

Jersey besætning.

Selektion af mødrene giver

forskel

En væsentlig del af den

økonomiske gevinst skyldes

selektion på mødrene,

og at der vil være et lavere

antal ungdyr i besætningen.

Denne gevinst ville

man imidlertid også kunne

opnå ved at bruge almindelig

sæd på de ringeste

køer og sælge afkommet

efter tre måneder, ligesom

man gør med krydsningskalvene.

Vores beregninger

viser at 80 og 90 % af

gevinsten for henholdsvis

SDM og Jersey besætninger

skyldes disse forhold.

Resultaterne afhænger af

reproduktionen

For at se hvor resultatet

er mest følsomt, er simuleringerne

udført for

forskellige besætninger

med forskellige niveauer

af kalvedødelighed, reproduktionseffektivitet

og

insemineringsperioder.

Det viser sig helt klart, at

det er allermest vigtigt for

besætningen at have styr

på reproduktionen. Hvis

både insemineringsprocenten

og drægtighedsprocenten

er for lave (40 %),

udskiftningsprocenten for

høj (43-45 %), har besætningen

simpelthen brug

for enhver kviekalv, især

når kalvedødeligheden er

høj (>10 %). Med hensyn

til prisfølsomhed er det

især prisen på kælvekvier,

som er mest vigtig for resultatet,

og derefter prisen

på (krydsnings) kalve, opdræt

omkostningerne og

kg EKM.

(Kilde: lr.dk)

96 heste

Professionelt udstyr

Komplet med Trac-Lift frontlæsser

Kampagnepris kr. 325.000,-

Ekstra luksus.

For kun kr. 24.000,- får du

De-Luxe pakken med. Den omfatter:

Passagersæde

Air-conditioning

Forberedt til frontlift

Hjælpecylindre (6.200 kg løfteevne)

Rotorblink

2 ekstra arbejdslamper

Kom ind og se, hvor meget du får for pengene.

Komfort og kapacitet gør Deutz-Fahr

Agrofarm til noget særligt.

Det er en ualmindelig snild traktor, der

er komplet udstyret - både til arbejde

med frontlæsser og til markarbejde.

Basis-frontvægt

Automatisk stabilisator

Komplet udstyr, f.eks:

4 cyl. DEUTZ-motor,

96 hk med turbo

29% drejningsmomentstigning

3 E/D hydraulikventiler

4 PTO-hastigheder

inkl. øko-hastigheder

40/40 gear frem/bak,

0,4 – 40 km/h

Trykknapkobling på

gearstang

2-trins Powershift

Koblingsfri PowerShuttle

Luftaffjedret

Grammer-sæde

Brede lavprofildæk

Svingbare forskærme

Trac-Lift 120 SL frontlæsser

med parallelføring

– færdigmonteret


GiANT Minilæssere

Hollandsk kvalitet - kombineret med exibilitet

Minilæsser med eller uden teleskoparm

Kraftige maskiner bygget til det hårde slid

Utrolig manøvredygtig med knækstyring

Mange redskaber såsom skovl, pallega er, kost, strømaskiner,

dozerblad, hydr. værktøj mm.

Fås i 22 størrelser fra 26-88 HK

Med eller uden kabine

24 timers service

FODERHÆK

Rund foderhæk FHR

12 foderpladser,

stor dia. = 2,3 m. Let at fl ytte medtraktorbeslag.

Dobbeltpåsvejsede kirkestole. Varmgalvaniseret

Køb 2 stk=

3.250,-/stk

Hvilken én opfylder dine behov ?

Kontakt Julius Bjerg for supplerende oplysninger

på mobil 4033 2661

Brdr. Holst Sørensen A/S

Obbekærvej 105-107 6760 Ribe Tlf. 7688 4400

fax 7544 1389 www.bhsribe.dk

HOLSØ HOLSØMASKINER

MASKINER

VENIERI - GIANT - OELLE - BOSCARO - KROGHEJSEVOGN - ORSI - TIPVOGNE

3.400,-

Montér hurtigt og enkelt boxe, drivgange,

indhegninger eller afskærmninger. Lågerne kobles

sammen hasper. Højd: 1,55 m Vikt: 47 kg

HEGNSSYSTEM

FODERHÆK KVÆG

Foderhæk med kirkestole FHB

Tre fodbøjler under bunden. Pallegaff elbeslag =

Let at fl ytte. Tag og bund er standard. Beskyttelsesbøjle

rundt om taget. Varmgalvaniseret.

Finns m.

fangitter og til

hest.

2x2 m, 12 pl. 2x3 m, 14 pl.

6.250,- 8.900,-

Med dør. V-galvad. Bredd: 3,0 m. Højd: 1,55 m

Gangdørr:1,20 m

1.590,-

Fodbøjle V-galvad

Kraftig rørkonstruktion

Bredd 3,0 m. Højd 1,60 m.

Pris med lænkfæste

890,-/stk 890,-/stk

K-aksel

inkl!

VERTIKALKLIPPERE

Art. Pris

VKM155 12.590,-

DANMARKS BEDSTE PRIS MARKEDETS BEDSTE KØB

VKM175 13.290,-

VKM220 21.900,-

VKM250 24.900,-

VKM280 27.900,-

VKM 200, 250, 280

levereres inkl.


KALVESKJUL

Åbningerne til gården kan trinløst justéres i

bredden op til 60 cm og kan dermed tilpasses så

kun de mindre dyr kan komme ind og ud.

Gårdens dybde er 175 cm.

Bredd Pris

2 m 5.850,-

3 m 8.250,-

RUNDBALLEGRAB
giver letter manøvrering

BEDSTE

KØP!!!

(inkl. Trima/Ålø/Euro)

Tillæg St./L: á BM 625,-) 5.990,-

TRAKTORKLØVER

EL-KLØVER

Fuldtudrustet! Opsamlingsbord, og fi rekløvnings- Fuldtudrustet! opsamlingsbord, fi rekløvningskniv

kniv indgår i prisen! Stilbar kløvelængde!

og fasevender indgår i prisen! 70 cm.

7 ton

110 cm 70 cm.

5.950,- 4.950,-

SKOVL

Vejle Eksportslagteri A/S

- en del af SkareGruppen

Toldbodvej 8

DK - 7100 Vejle

Tlf.: +45 75 82 00 99

Fax: +45 75 83 32 22

5.950,-

Bredd Pris

ET 15 Trima;Euro 1,5 m 0,56 m 3 2 990,-

ET 18 Trima,Euro 1,8 m 0,75 m 3 3 390,-

ET 20 Trima,Euro 2 m 1,0 m 3 3 490,-

ET 22 Trima,Euro 2,2 m 1,1 m 3 3 990,-

ET 24 Trima,Euro 2,4 m 1,2 m 3 4 390,-

Priserne er ex. Moms og montering. Ekspeditionstillæg dkr. 50,- Lastemballage på visse varer dkr. 75,-

Vi står parat

til at tage godt imod dine dyr!

Der er flere gode grunde til at vælge os – f.eks.:


Ingen leveringspligt, men altid konkurrencedygtige priser.

Fast tillæg til noteringen udbetales med det samme.

Vi slagter dyrene hurtigt efter tilmelding.

Slagteprocessen foregår under høj hygiejnisk standard.

Efter slagtning og nedkøling videreforarbejdes og forædles

de slagtede kødkroppe på SkareGruppens moderne anlæg

i Vejen, hvilket sikrer, at kødkroppene udbringes i den

optimale værdi inden salg til detailledet.

Ring og få en snak med os!

Kellfri brakklippere

er opbygget til eff ektivt

at klarer klipning og

afpudsning af græs og

grønne arealer i varierende terræn.

K-aksel

inkl!

SIDERIVE Arb bredde: 2,1 m

Justerbar skårbredde.

Kombinerer vendning

og samling.

9 450,-

TROMLESLÅMASKINE

BRAKKLIPPER

Specialisten på grønne områder!

NU!! Et sæt ekstra knive med i købet.

Værdi optil 1.185,-

Spara op til 2 600,-

K-aksel

inkl!

Bredde Pris

165 cm 13 100,- 185 cm* 16 950,-

185 cm 14 600,-*inkl.

hydraulisk opklap

K-aksel

inkl!

Fragtfrit ved køb over 3.500,- Bemærk vores

lave priser!!

Skærbækvej 10, 7000 Fredericia

Telefon: (0045) 76 90 21 00

Telefax: (0045) 76 90 21 02 Mobiltlf: (0045) 23 24 28 80

www.kellfri.dk

HØVENDER

side 23

Tlf.

75 82 00 99

Vejle Eksportslagteri A/S

Du kan tilmelde dine dyr online

under ”Landmandsinfo” på

www.skare.dk

- og se vores aktuelle

afregningspriser på:

www.noteringen.dk

Bredd Pris

185 4 knive, 2 rotorer 12.500,-

275 6 knive, 3 rotorer 15.900,-

365 8 knive, 4 rotorer 19.900,-

5 arme pr. rotor.

2 stk Rotorer.

Arb. bredde 2,7 mtr. 5 950,-

PALLEGAFFEL

Pallegaff el

fi ndes med både

eurobeslag og

trimabeslag.

Pris

Pallegaff el 3 900,-

Gribesæt 2 750,-

Storsækkeløfter 1 750,-


side 24

More magazines by this user
Similar magazines