Jægersoldat slettede muligt bevismateriale på tolks pc - Jaeger200.dk

jaeger200.dk

Jægersoldat slettede muligt bevismateriale på tolks pc - Jaeger200.dk

6 Indland Mandag den 24. oktober 2011

Jægersoldat: Ingen

stolede rigtigt tolken

Jægerkorpset: I bogen ”Jæger 200” sår den tidligere jægersoldat Lars Møller alvorlig tvivl

om en omstridt tolks troværdighed. Tolken er hovedperson i to verserende retssager.

PETER ERNSTVED RASMUSSEN

peter.ernstved@jp.dk

Det hører til sjældenhederne,

at en militærtolk

tiltrækker sig opmærksomhed.

Ikke desto mindre er det,

hvad tolken MG har gjort under

og efter sin udsendelse

med de danske specialstyrker

til Afghanistan i 2002. Her

deltog Jægerkorpset og Frømandskorpset

sammen med

specialenheder fra bl.a. USA,

Storbritannien og Canada i

den såkaldte Task Force Ferret,

som havde til opgave at

indfange og nedkæmpe Taleban-folk

og Al Qaida-lederen

Osama bin Laden.

Tolken nåede kun at opholde

sig i Afghanistan i to

måneder, inden han blev

sendt hjem før tid. Under sit

ophold deltog han i specialoperationer

med dels de danske

styrker, dels med newzealænderne,

og han blev ligeledes

udlånt til amerikanerne

og brugt til afhøringer af afghanske

fanger i fangelejren

Kandahar Air Field.

Påstande om tortur

MG’s oplevelser i Afghanistan

har vakt opsigt, fordi tolken

allerede under sin udsendelse

og siden over for både

forsvarets auditører og daværende

forsvarschef Jesper

Helsø stod at have overværet

tortur begået af amerikanerne

i fangelejren Kandahar

Detention Facility. Oplysningerne

har imidlertid aldrig

kunnet dokumenteres,

men blev bl.a. brugt i filmen

”Den hemmelige krig”, som i

2006 skabte voldsom debat

om Danmarks deltagelse i

krigen mod terror.

I bogen ”Jæger 200” kaster

den tidligere jægersoldat Lars

Møller nyt lys over tolkens

indsats i Afghanistan i 2002.

Heri fortæller Lars Møller

bl.a., hvordan MG ved flere

Han gik ikke stille nok rundt i dette

nye, hemmelige samfund, som han

var blevet en del af. Vi iværksatte

vores egen lille undersøgelse.

Lars Møller, tidligere jægersoldat,

om tolken MG, der var udsendt til Afghanistan sammen med

de danske specialstyrker i 2002 – i bogen ”Jæger 200”

lejligheder gjorde jægerne

nervøse og utrygge.

Oplysninger gemt pc

»Ingen stolede rigtigt

ham. Han gik ikke stille nok

rundt i dette nye, hemmelige

samfund, som han var blevet

en del af. Vi iværksatte vores

egen lille undersøgelse. Han

havde lånt en bærbar pc af

Jægerkorpset, og den stod

netop i det telt, som vi sad i.

Vi undersøgte den, og

denne pc var alle Jægerkorpsets

og K-Bars planer og procedurer

liggende i mapper,

taget direkte fra vores interne

fællesdrev. Det var ikke data,

som man slæbte rundt fra

en lejr til en anden, medmindre

man arbejdede med dem.

Det skete kun krypterede

drev, og det var forbeholdt få

at have dem liggende sin

egen pc. Hvad skulle han

med dem?« skriver Lars Møller

i bogen.

Aktuelt er tolkens stande

om fangemishandling

genstand for en strafferetslig

efterforskning ved domstolene

i forbindelse med den såkaldte

fangesag, hvor en afghansk

fange kræver 50.000

kr. i erstatning fra Forsvarsministeriet,

fordi danske jæ-

gersoldater i marts 2002

overleverede ham til hårdhændet

behandling i den

amerikanske fangelejr.

Fantasi og virkelighed

Under retssagen i Østre

Landsret er MG blevet ført

som vidne for at beskrive,

hvad han så i lejren. Vidneudsagnet

blev givet bag

lukkede døre, men i dommen

fra Østre Landsret får offentligheden

et lille indblik i

tolkens vidneudsagn:

»Han (tolken, red.) mener

derfor, at hans forklaring

dengang kan have været en

sammenblanding af fantasi

og virkelighed, og at han kan

have refereret rygter, han

havde hørt, som sine egne

oplevelser. Herudover mener

han, at hans opfattelse af forholdene

i lejren som værende

urimeligt dårlige kan have

været virket af specifikke

traumatiske oplevelser i sin

barndom og af, at han ikke

var forberedt at skulle se

forhold som i fangelejren.

Det samme gælder hans stærke

reaktion , at fangerne

var i håndjern og fik en hætte

over hovedet, når de blev ført

til afhøring,« skrev landsretten

den 26. april i år i dom-

mens begrundelse.

Landsretten frikendte Forsvarsministeriet,

men sagen

er siden anket af den afghanske

fange og verserer derfor

stadig.

Sideløbende leder Forsvarets

Auditørkorps efter en

omstridt cd med billeder,

som tolken øjensynligt skulle

have taget med hjem fra

Afghanistan og vist til sin militære

psykolog, Merete

Lindholm. I en strafferetslig

efterforskning har Højesteret

lagt Merete Lindholm at

fortælle, hvad tolken i sin tid

fortalte hende efter hjemkomsten

fra Afghanistan, ligesom

hun skal forklare,

hvad tolkens billeder viste.

Det nægter Merete Lindholm,

og sagen verserer stadig

ved domstolene.

Mere og mere isoleret

I Afghanistan ændrede de

danske jægersoldater opfattelse

af den iranskfødte tolk,

som var kommet til Danmark

som 17-årig i 1984 og

blevet dansk statsborger i

1991. Han rejste ud som en

del af holdet, men blev hurtigt

mere og mere isoleret.

Bl.a. måtte en mekaniker ved

navn Mikael irettesætte MG,

da han skulle holde opsyn

med nogle lokale afghanere,

som gjorde rent i det danske

vedligeholdelsesområde.

»Tolken var ret grov over

for disse lokale arbejdere.

Han foretog lidt selvbestaltede

afstrafninger og opførte

Danske specialstyrkesoldater

fra Frømandskorpset og Jægerkorpset

overdrager afghanske

fanger til amerikanerne foran

fangelejren Kandahar Air

Field i Afghanistan i marts 2002.

Arkivfoto

sig som en slags fangevogter.

Skubbede til dem med koste

og hundsede rundt med

dem. Det var, som om han

havde et eget lille, personligt

hævntogt kørende,« skriver

Lars Møller.

Senere gik det op for jægerne,

at MG havde ”lånt” en

masse af jægernes militære

udstyr for at tage billeder af

sig selv.

Opstillede billeder

»Der var også opstillede angrebsbilleder,

hvor han i fuld

kampudrustning og rød jægerbaret

og med arrigt ansigt

og åben, råbende mund pegede

ind ad vinduer med et

våben, som om han var i færd

med at angribe bygningen.

Noget han jo aldrig var en del

af. Det faldt fuldkommen

ved siden af. Det er ikke den

slags ting, man laver kunstige

billeder af. Billederne var

falske og opstillede. Tolken

passede bestemt ikke ind i

dette jægerselskab, hvor man

stikker fingeren i jorden og

først viser, at man kan og vil

arbejde, før man nyder frugterne.

Tolken gjorde det i

modsatte rækkefølge, og det

var bestemt at bryde med

normen og kodeks i korpset.

Han havde afsløret sig selv.«

Morgenavisen Jyllands-

Posten har i forbindelse med

denne artikel talt med en anden

jægersoldat, som selv

gjorde tjeneste i Afghanistan

i 2002. Han bekræfter Lars

Møllers udlægning og fortæller,

at jægerne efter kort tid

ikke længere turde bruge MG

som tolk. Efter to måneder i

Afghanistan blev han sendt

hjem.

Oberst Frank Lissner var

chef for de danske specialstyrker

i Afghanistan. Han

bekræfter, at tolken i bogen

”Jæger 200” er MG, men ønsker

grund af den verserende

retssag ikke at udtale

sig yderligere om tolken.

More magazines by this user
Similar magazines