danske - Editions

editions.dk

danske - Editions

EksEMPlEr På indFørtE kVotEr i En rækkE landE

norge: Den norske arbejdsgiverforening NHo har igangsat projektet Female

Future og satser sammen med sine medlemsvirksomheder på at opfylde lovens

mål på 40 procent kvinder i bestyrelserne inden udgangen af 2007. NHo´s store

satsning på projektet har haft stor effekt. I dag er der 37 procent kvindelige

bestyrelsesmedlemmer mod 17,5 procent i 2005, og optimismen er stor i Norge.

Flere danske kvindelige bestyrelseskandidater øjner chancen for at få deres

ambitioner opfyldt andetsteds og sidder nu i norske bestyrelser i stedet for danske.

en reel hjerneflugt.

Desuden er der i Norge otte ugers barselsorlov, som er forbeholdt fædrene.

resultatet er, at 90 procent af fædrene nu tager orlov og i snit har syv en halv

uge hjemme med barnet, mens de får løn. Det skal holdes op mod tallene for

Danmark, hvor kun 70 procent af fædrene tager orlov og i snit kun tre en halv uge.

Finland: I Finland blev ligestillingsloven revideret i 1995, og der blev tilføjet

ligestillingskvoter i alle offentlige udvalg, nævn og lignende organer. Kravet er

mindst 40 procent kvinder medmindre, der er specielle grunde, der taler for

noget andet. Det er nu opnået – også i de fire nationale forskningsråd, hvor 50

procent er kvinder. Kun forskningsrådet for naturvidenskab og teknologi halter

bagud med kun 30 procent kvinder. Det er slående, at vores nærmeste naboer i

langt højere grad evner at pege på talentfulde kvinder, når man tager vores høje

uddannelsesniveau og erhvervsfrekvens i betragtning.

sverige: I sverige er otte en halv uges barsel forbeholdt hver af ægtefællerne,

og man kompenseres med 80 procent af ens tidligere indkomst – dvs.

et væsentligt højere loft end det danske. Disse faktorer er utvivlsomt med til at

forklare, hvorfor svenske mænd holder tre gange så meget barsel som danske

mænd. Det har yderligere en positiv indvirkning på hele familiens trivsel, da risikoen

for skilsmisse halveres i familier, hvor man deler barslen.

storbritannien: storbritanniens største fagforbund uNIsoN har indført kønskvotering

i deres egen organisation: mindst to ud af tre af de ledende poster skal

besættes af kvinder som en direkte konsekvens af de medlemmer, de repræsenterer.

70 procent er nemlig kvinder. Alle de ledende overenskomstforhandlere er

kvinder, og resultaterne taler for sig selv: De har forhandlet sig frem til nogle af

landets bedste overenskomster for deres medlemmer.

fo#02 2007 www.iff.dk

KVoterNe Kommer - Af Pouline middleton og Charlie steenberg

Frankrig: I Frankrig, hvor der er tradition for frihed, lighed og broderskab, har

det længe stået sløjt til med den kvindelige repræsentation i kommunalpolitik. I

2001 blev grundloven ændret, så den foreskriver, at der på opstillingslister skal

opstilles et lige antal mænd og kvinder. De partier, der overskrider fordelingen

med mere end to procent får deres partistøtte beskåret, så her er der reelle

sanktioner, som animerer til at opfylde lovens tekst. Ved kommunevalget samme

år steg andelen af valgte kvinder fra 22 til 47 procent. Ved tilsvarende kommunalvalg

opnåede Island 28 procent kvinder, Finland 34 procent, Norge 34

procent, sverige 42 procent og Danmark 28 procent.

spanien: I spanien har ministerpræsidenten kundgjort, at virksomheder, der

ønsker at handle med den spanske stat, skal have kvinder i den øverste ledelse.

danmark: I Danmark har Københavns Kommune intentioner om ligestilling ved

at kræve, at de virksomheder, der ønsker at levere til kommunen, skal have

nydanskere ansat – som en måde at tage en del af det sociale ansvar. sådanne

incitamenter gør det lukrativt at se på nye rekrutteringsmuligheder. men det

undrer, at der ikke er nogen, der taler om kønskvotering?

Centralorganisationen af industriens ansatte i Danmark (Co-industri) har

indgået overenskomst for mere end en kvart million danskere, der er ansat i industrien

– både timelønnede og tekniske og administrative funktionærer. I denne er

barselsperioden udvidet fra seks til ni uger, og det er den første overenskomst i

Danmark, hvor tre af barselsugerne er forbeholdt mænd.

island: I Island er lovgivningen på barselsområdet ændret, så der i dag er reserveret

lige lang tid til begge forældre, nemlig tre måneder. Forældrene er sikret 80

procent af deres løn, som betales af en central barselsfond, der finansieres ved,

at alle arbejdsgivere indbetaler en procentdel af medarbejdernes løn. I Island har

det været næsten overraskende nemt at ændre orlovsmønsteret i retning af en

mere lige fordeling mellem forældrene. Før år 2000 var det kun op til 15 fædre

om året, der holdt barselsorlov (til de omkring 4.000 nyfødte), mens det nu er 90

procent af fædrene, som tager deres fulde orlov.

41