Danmarks nye kommuner - 6 rigtige

6rigtige.dk

Danmarks nye kommuner - 6 rigtige

Danmarks nye kommuner


Danmarks nye kommuner

Danmarks nye kommuner

1


Danmarks nye kommuner

Danmarks nye kommuner

© KL 2006

1. udgave, 1. oplag 2006

Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Omslagsdesign: Per Dalager Jensen

Grafi sk tilrettelægning og dtp: Kommuneinformation A/S

Kort: Jakob Strandberg, ONE MAN

Tryk: Narayana Press

Produktion: Kommuneinformation A/S

Prod.nr. 814196

ISBN 87-7848-876-1

KL

Weidekampsgade 10

2300 København S

Tlf. 3370 3370

kl@kl.dk

www.kl.dk

Mekanisk, fotografi sk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse

af denne bog eller dele heraf er uden KL’s skriftlige samtykke ikke tilladt

ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag

til brug i anmeldelser.

2


Forord

Opgave- og strukturreformen har ændret det kommunale Danmarkskort. Det er 98 ”nye

kommuner, der fremover skal løse de mange service- og myndighedsopgaver for borgerne og

udfolde det lokale demokrati.

I de nyvalgte kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalg er arbejdet med at tilrettelægge

de mange nye opgaver i fuld gang.

Der er nok at tage fat på. For alle i den kommunale verden gælder det også om at få overblik

over den nye kommunale ”familie”, nye kommunegrænser og mange nye kommunenavne.

KL har derfor bedt alle 98 kommuner om at præsentere sig i denne publikation – med et signalement

af kommunerne, med hvad kommunerne vil være kendte for, og hvad kommunerne

gerne vil vise frem. Kommunernes bidrag tegner på denne baggrund billedet af visioner og

perspektiver, der skal præge deres fremtidige udvikling.

God læselyst!

Ejgil W. Rasmussen

Peter Gorm Hansen

Danmarks nye kommuner

3


Danmarks nye kommuner

4


7 Region Hovedstaden

8 Albertslund Kommune

9 Allerød Kommune

10 Ballerup Kommune

11 Bornholms Regionskommune

12 Brøndby Kommune

13 Dragør Kommune

14 Egedal Kommune

15 Fredensborg Kommune

16 Frederiksberg Kommune

17 Frederikssund Kommune

18 Frederiksværk-Hundested Kommune

19 Furesø Kommune

20 Gentofte Kommune

21 Gladsaxe Kommune

22 Glostrup Kommune

23 Gribskov Kommune

24 Helsingør Kommune

25 Herlev Kommune

26 Hillerød Kommune

27 Hvidovre Kommune

28 Høje-Taastrup Kommune

29 Hørsholm Kommune

30 Ishøj Kommune

31 Københavns Kommune

32 Lyngby-Taarbæk Kommune

33 Rudersdal Kommune

34 Rødovre Kommune

35 Tårnby Kommune

36 Vallensbæk Kommune

Indhold

37 Region Sjælland

38 Faxe Kommune

39 Greve Kommune

40 Guldborgsund Kommune

41 Ny Holbæk Kommune

42 Kalundborg Kommune

43 Køge Kommune

44 Lejre Kommune

45 Lolland Kommune

46 Næstved Kommune

47 Odsherred Kommune

48 Ringsted Kommune

49 Ny Roskilde Kommune

50 Ny Slagelse Kommune

51 Solrød Kommune

52 Sorø Kommune

53 Stevns Kommune

54 Vordingborg Kommune

55 Region Syddanmark

56 Ny Assens Kommune

57 Billund Kommune

58 Bogense Kommune

59 Esbjerg Kommune

60 Fanø Kommune

61 Fredericia Kommune

62 Faaborg-Midtfyn Kommune

63 Haderslev Kommune

64 Kerteminde Kommune

65 Kolding Kommune

66 Langeland Kommune

Danmarks nye kommuner

5


Danmarks nye kommuner

6

67 Middelfart Kommune

68 Nyborg Kommune

69 Odense Kommune

70 Svendborg Kommune

71 Sønderborg Kommune

72 Tønder Kommune

73 Varde Kommune

74 Vejen Kommune

75 Vejle Kommune

76 Ærø Kommune

77 Aabenraa Kommune

78 Region Midtjylland

79 Favrskov Kommune

80 Hedensted Kommune

81 Ny Herning Kommune

82 Holstebro Kommune

83 Horsens Kommune

84 Ikast-Brande Kommune

85 Lemvig Kommune

86 Norddjurs Kommune

87 Odder Kommune

88 Randers Kommune

89 Ringkøbing-Skjern Kommune

90 Samsø Kommune

91 Silkeborg Kommune

92 Ny Skanderborg Kommune

93 Skive Kommune

94 Struer Kommune

95 Syddjurs Kommune

96 Viborg Kommune

97 Århus Kommune

98 Region Nordjylland

99 Brønderslev-Dronninglund Kommune

100 Frederikshavn Kommune

101 Hjørring Kommune

102 Jammerbugt Kommune

103 Læsø Kommune

104 Mariagerfjord Kommune

105 Morsø Kommune

106 Rebild Kommune

107 Thisted Kommune

108 Vesthimmerlands Kommune

109 Aalborg Kommune


7

Danmarks nye kommuner

Region Hovedstaden

Silkeborg

Næstved

Frederiks-

havn

Norddjurs

Gribskov

Lejre

Frederiksværk-

Hundested

Vesthimmerland

Læsø

Samsø

Langeland

Ærø

Lolland

Hjørring

Brønderslev-

Dronninglund

Ikast-Brande

r

Haderslev

Odder

Århus

Odense

Faaborg-Midtfyn

Odsherred

Rebild

Aabenraa

Randers

Guldborgsund

Svendborg

Favrskov

Kolding

ning

Viborg

Sønderborg

Sorø

Syddjurs

Vejen

Billund

Assens

Vordingborg

Holbæk

Bogense

Stevns

Køge

Kalundborg

Faxe

Skanderborg

Aalborg

Middelfart

Horsens

Vejle

Hedensted

Slagelse

Hillerød

Jammerbugt

Helsingør

Nyborg

Kerteminde

Fredensborg

Fredericia

Mariagerfjord

Roskilde

Skive

Frederiks-

sund

Solrød

Ringsted

Greve

Lejre

Hørsholm

Høje-

Taastrup

Ishøj

Gentofte

Gladsaxe

Lyngby-Taarbæk

Dragør

Alberts-

lund

Herlev

Frederiksberg

København

Glostrup

Rødovre

Tårnby

Brøndby

Hvidovre

Ballerup

Greve

Fredensborg

Hillerød

Roskilde

Allerød

Frederikssund

Solrød

Vallens-

bæk

Egedal

Furesø

Rudersdal

Bornholms

Regionskommune


Albertslund Kommune

Signalement af kommunen

Albertslund Kommune har knap

30.000 indbyggere. Kommunen

bærer præg af stor og hurtig vækst

i perioden 1965-75. Boligmassen består

af 50% almene boliger, 10% kollegieboliger

og 40% ejerboliger. Der

er stadig ikke mange ældre borgere.

Kommunen har fra starten taget

demokratiet alvorligt: Havde brugerbestyrelser

i skoler og daginstitutioner

før de fl este andre kommuner.

Oprettede i 1980 en brugergruppe

for forsyningsområdet med repræsentanter

for alle afdelingsbestyrelser

og grundejerforeninger.

I Albertslund er der ca. 21.000 arbejdspladser

og ca. 17.000 i arbejdsstyrken.

Ca. 70% af borgerne arbejder

uden for kommunen, og 80%

af arbejdspladserne er besat med

borgere fra andre kommuner.

Grønne områder udgør 66% af kommunens

areal med Vestskoven som

det største. Hertil kommer fem parker

i og ved boligområderne.

Det vil vi gerne være kendt for

Albertslund Kommunes mærkesager

er Børn og unge, Kultur og Miljø.

Kommunen vil sikre et fælles syn

på børn og unges liv, læring og aktiviteter,

der repræsenteres af fælles

værdier i dagtilbud, undervisning og

fritids- og kulturtilbud.

Kultur som fællesskab og identitetsskaber

har stået på Albertslunds

dagsorden fra starten. Biblioteket,

MusikTeatret, spillestedet Forbræn-

8

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 11

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 3

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 1

Ø - Enhedslisten 2

Borgmester/formand for SLU:

Finn Aaberg (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, F, O, V

Hjemmeside:

www.albertslund.dk

dingen og mange fritidstilbud er

udtryk for en stærk politisk satsning.

Musikskole, billedskole m.m. er eksempler

på kultur og kunst for, med

og af børn. Hertil kommer andre vigtige

dele af Albertslund-kulturen som

indkøb af kunst, udsmykning af kommunale

bygninger, udstillingsvirksomhed

og et stort frivilligt arbejde

inden for idrætsliv og foreninger.

Albertslund har gennem mange år

taget miljøproblemerne alvorligt

og gjort noget ved dem. Børnene

i kommunens daginstitutioner får

økologisk mad, alle forvaltninger og

de fl este decentrale institutioner er

miljøcertifi ceret efter EMAS-forordningen,

og i 2007 bliver Albertslund

sandsynligvis den første 100% miljøcertifi

cerede kommune.

Egedal

Høje-

Taastrup

Greve

Albertslund

Ishøj

Furesø

Ballerup

Vallensbæk

Gento

Herlev Gladsaxe

Glostrup

Rødovre

Brøndby

Hvidovre

Frederik

Areal i ha: 2.334

Befolkningstal: 28.146

Forankring er et nøgleord i de kommende

års miljøindsats.

Det vil vi gerne vise frem

De grønne områder med størstedelen

af den 1.500 ha store Vestskov

beliggende i Albertslund og

Danmarks største kunstigt skabte

bakke, Herstedhøje, hvorfra der er en

storslået udsigt over hele Storkøbenhavn.

Trafi ksystemet, hvor ”hårde” og

”bløde” trafi kanter er 100% adskilt.

Original arkitektur med boligområdet

Albertslund Syd, MusikTeatret

og hovedbiblioteket som eksempler.

Kunstværkerne på pladser, torve og

i boligområder. Kulturtilbuddene

i MusikTeatret, Musikskolen og på

Forbrændingen. Og ikke mindst: Albertslundborgernesimødekommenhed

over for ”det anderledes”. ó


Allerød Kommune

Signalement af kommunen

Allerød Kommune er beliggende

centralt i Nordsjælland i et område

med smuk natur og et godt miljø

med skove, marker og søer. Kun

omkring 20% af kommunens areal

er bebygget. Med en veludbygget

infrastruktur og gode vej- og togforbindelser

til omverdenen har Allerød

Kommune en attraktiv beliggenhed.

Noget såvel kommunens borgere

som store og små erhvervsvirksomheder

nyder godt af. Kommunen har

blandt andet otte folkeskoler, ca. 60

daginstitutioner og veludbyggede

kultur- og fritidsfaciliteter.

Som en af de første kommuner i

landet omlagde Allerød fra 1. januar

2001 hele sin organisation til intern

kontraktstyring. ”Aftalestyring” kal-

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 3

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 5

E - Lokallisten i Allerød 1

F - Socialistisk Folkeparti 3

R - Blovstrød Listen 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 6

Borgmester/formand for SLU:

Eva Nejstgaard (C)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, R, V

des styreformen i Allerød i overensstemmelse

med kommunens tradition

for, at man taler sig til rette om

tingene. Med aftalestyringen er der

skabt en høj grad af decentral kompetence

i kommunens opgaveløsning.

Beslutningerne træffes tæt på

og i dialog med borgere og brugere.

Det vil vi gerne være kendt for

Alle ansatte i Allerød Kommune

arbejder efter et fælles overordnet

værdigrundlag, hvor dialog spiller

en afgørende rolle. Kommunens

borgere skal opleve, at Allerød er en

lydhør og demokratisk kommune,

hvor borgerne mødes fl eksibelt med

tilbud om individualiserede ydelser.

Det er afgørende for Allerød at bevare

en sund økonomi, hvor udvik-

Hillerød

Egedal

Allerød

Furesø

Fredensborg

Herlev

Hørsholm

Ruders

Lyngby-

Areal i ha: 6.787

Befolkningstal: 23.458

Hjemmeside:

www.alleroedkommune.dk

lingen foregår afbalanceret og bæredygtigt.

Kommunen stiler mod en

enkel og effektiv administration og

har til stadighed fokus på kvalitet og

helhedstænkning i de kommunale

kerneydelser.

Det vil vi gerne vise frem

Allerøds kulturhistorie går langt

tilbage. Der har boet mennesker i

området siden perioden umiddelbart

efter istiden – den såkaldte Allerødtid.

Det vidner en række arkæologiske

fund og steder om.

Et markant arkæologisk fund er de

seks Brudevæltelurer fra bronzealderen,

som blev fundet i Brudevælte

Mose i 1797. Brudevæltelurerne kan

ses på Nationalmuseet.

Egnsteatret Mungo Park sætter Allerød

på det kulturelle Danmarkskort,

og har gennem årene leveret mange

talentfulde kunstnere inden for teater-

og fi lmverdenen. Musikken er

højt prioriteret i Allerød, med Musikskolen

som den primære drivkraft,

og kommunen har et alsidigt og

varieret udbud på idræts- og fritidsområdet.

Allerød Kommune indviede i november

2005 et nyt rådhus, hvor også

en nyindrettet borgerportal har til

huse. Huset giver de ideelle fysiske

rammer for en effektiv borgerbetjening

og er indrettet med henblik på

at Allerød Kommune kan leve op til

opgave- og strukturreformens visioner

om én indgang til den offentlige

sektor og en helhedsorienteret indsats

med borgeren i centrum. ó

9


Ballerup Kommune

Signalement af kommunen

Borgerne oplever en helhedsorienteret

og velkoordineret velfærdsservice.

Ballerup Kommunes evne

og vilje til at sikre helheden i servicen

er afgørende for deres valg

af Ballerup Kommune som den

naturlige indgang til og leverandør

af offentlig service. Ny teknologi

anvendes målrettet som et middel

til, kvalitativt og ressourcebevidst, at

udvikle og forbedre den offentlige

velfærdsservice, som Ballerup Kommune

leverer. Vi har med Institut for

Ledelsesudvikling og Instituttet for

det gode Arbejdsliv sat fokus på den

attraktive arbejdsplads. Vi fastholder

og udvikler endnu bedre og mere attraktive

arbejdspladser og skaber en

ledelses- og medarbejderudvikling,

der har sikret en vigtig konkurrenceevne.

Det vil vi gerne være kendt for

Ballerup Kommune kigger fremad

– sammen med borgerne. Det er

en afgørende kvalitet, at borgerne

i kommunen tager del i de demokratiske

diskussioner, i hvilket det

elektroniske borgerpanel med over

1.700 deltagere spiller en aktiv rolle.

Vi er på forkant med den digitale

udvikling med ny hjemmeside og

selvbetjeningsportal, så borgerne

kan nå os, når det passer dem. Ballerup

Kommune skal være borgernes

naturlige valg og indgang til al offentlig

information.

10

Det vil vi gerne vise frem

Kulturlivet har altid haft en ganske

særlig plads i Ballerup. Der fi ndes

mere end 100 offentligt tilgængelige

kunstværker rundt omkring i kommunen,

som kan opleves med den smukt

illustrerede kunstguide i hånden. Ikke

mindst bykvarterne Egebjerggård,

Østerhøj og Søndergård byder på

en seværdig integration af kunst og

arktitektur, oven i købet med udsigt

til dejlige grønne områder.

Grønne områder er der mange af –

ikke mindst byparkerne, Harrestrup

Ådal og skoven Jonstrupvang op til

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 15

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 3

Borgmester/formand for SLU:

Ove E. Dalsgaard (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, F

Hjemmeside:

www.ballerup.dk

Hareskoven. I den idylliske landsby

Pederstrup ligger et af de største

økologiske landbrug i Danmark.

Idræt er i fokus med mere end 300

foreninger, som nyder godt af fl otte

rammer for sporten: Ballerup Super

Arena og Ballerup Idrætspark, som

skal blive en integreret idrætsby

med utallige idrætsfaciliteter og

hotel. Ældreidrætten er populær,

ligesom vi gør meget for at skabe

sunde og gode vilkår for børnene –

bl.a. med økologisk kost i vuggestuer

og børnehuse og ekstra idrætstimer

til de små klasser. ó

Egedal

Høje-

Taastrup

Furesø

Ballerup

Albertslund

Vallensbæk

Lyngby-Taarbæ

Gentof

Herlev Gladsaxe

Glostrup

Rudersdal

Rødovre

Brøndby

Hvidovre

Frederik

Areal i ha: 3.409

Befolkningstal: 46.759


Bornholms Regionskommune

Signalement af kommunen

Bornholm er en aktiv og moderne

foregangskommune. Det viste vi bl.a.

ved at gennemføre sammenlægningen

af kommunerne og amtet allerede

i 2003 og ved at vælge en radikalt

anderledes styreform ud fra mottoet

central styring – decentral ledelse.

Som ø-samfund skal vi på en lang

række områder hvile i os selv. Det er

også derfor, at vi som den eneste kommune

i landet har fået tillagt en række

regionale opgaver og derudover

har vores eget regionale vækstforum.

Erhvervslivet har ligesom i andre udkantsområder

været koncentreret om

landbrug, fi skeri og turisme, men på

Bornholm har de erhvervsdrivende i

høj grad formået at udvikle nicheproduktioner,

også til verdensmarkedet.

En række mindre virksomheder har

valgt at koncentrere sig om udvikling

og produktion af højkvalitetsfødevarer,

og der kommer stadig nye

produkter til: rapsolie, mel, øl, vin,

chokolade, bolsjer, karameller, brød,

småkager, hummersuppe, is, bornholmerhaner

med mere. Langt de

fl este af produkterne er allerede nået

ud i hele landet, og fl ere er på vej.

En ø i udvikling har også brug for

ny viden. I de senere år har vi derfor

arbejdet målrettet for at etablere

nye uddannelser, og indsatsen har

båret frugt.

Også på det kulturelle område har

Bornholm en række fortrin. Mu-

Dannet ved sammenlægning af:

Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne

og Aakirkeby Kommuner (samt Bornholms

Amt) i 2003

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 7

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 3

I - Borgerlisten 2

K - Kristendemokraterne 1

O - Dansk Folkeparti 1

R - Regionslisten 5

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 6

Borgmester/formand for SLU:

Bjarne Kristiansen (I)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, F, I

sikhuzet har status som regionalt

spillested, og Rønne Theater rummer

landsdelsscenen. Sommerens

mange turister giver underlag for

koncerter, optræden og oplevelser af

international karakter, og det bornholmske

miljø virker tiltrækkende på

kunstnere af enhver slags.

På Bornholm har demokratiet særligt

gunstige vilkår, fordi alle kan

komme til orde. Med egen avis, tvstation

og regionalradio er mediedækningen

kolossal.

Beliggenheden midt i Østersøen har

skabt grundlag for et mangeårigt

tæt samarbejde med Sverige, Tyskland,

de baltiske lande og Polen.

Bornholms

Regionskommune

Areal i ha: 58.815

Befolkningstal: 43.347

Hjemmeside:

www.brk.dk

Det vil vi gerne være kendt for

Vores vision lyder:

• Bornholm er en bæredygtig

dansk region i Europa.

• Bornholm er kendetegnet ved en

afbalanceret udvikling, der sker

med respekt for Bornholms særegne

natur, for øens befolkning

og dens levende by- og landmiljøer.

• Bornholms Regionskommunes

virke er baseret på dialog, åbenhed

og medindfl ydelse .

Det vil vi gerne vise frem

Vi vil gerne vise det hele frem: den

unikke natur, oplevelserne, attraktionerne,

kulturlivet, byerne og ikke

mindst kommunen selv. ó

11


Brøndby Kommune

Signalement af kommunen

Brøndby Kommune ligger centralt

placeret i hovedstadsområdet med

gode trafi kforbindelser med store

gennemgående veje og S-togsforbindelser.

Der bor 34.238 mennesker i Brøndby

Kommune (2006). Kommunen er

bygget op omkring de to gamle

kirkebyer Brøndbyøster og Brøndbyvester

samt Brøndby Strand. Der

er igennem de sidste 40 år sket en

kraftig udbygning med boliger og

industri. Udbygningen foregår stadig,

og boligtilbuddene til borgerne

er meget varierede: lejeboliger og

ejerboliger. Boliger med tilhørende

have og boliger med en fl ot udsigt

over Køge Bugt.

I Brøndby Kommune fi ndes store

grønne rekreative områder, bl.a.

Brøndbyskoven, Den Grønne Kile og

Vestvolden, som benyttes til mange

rekreative formål. I Brøndby Strand

fi ndes Strandparken med sandstrand,

klitter og lystbådehavn, som

giver inspiration til badeliv og sejlog

rosport.

Brøndby Kommune har et rigt

idrætsliv. I tilslutning til Brøndby

Stadion og Brøndby Hallen har

mange af idrættens landsorganisationer

opført Idrættens Hus. Også

andre steder i Brøndby er sportsanlæg

blevet udbygget, fx har Brøndby

Strand et af Europas fornemste

cricketanlæg.

Kommunen byder på forskellige

kulturelle tilbud og har gennem de

12

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 11

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 1

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 3

Å - Demokratiske Socialister 1

Borgmester/formand for SLU:

Ib Terp (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, F, O, V, Å

mange foreninger et fritidstilbud for

stor set enhver smag.

Kommunen rummer mange arbejdspladser

inden for en bred vifte af

erhvervsvirksomheder, hvor en del af

de ældre, klassiske produktionsvirksomheder

har ændret karakter, og

hvor lokalerne i dag bruges af fi rmaer

i fx service- og it-brancherne.

Det vil vi gerne være kendt for

I Brøndby Kommune vil vi gerne

være kendt som en vidtfavnende

kommune, der er attraktiv for borgere

og erhvervsliv.

Der gøres en særlig indsats for at

understøtte skabelsen af nye job og

generelt at styrke erhverv og beskæftigelse.

Brøndby Kommune har netop

igen i år placeret sig som landets bedste

vækstkommune i en undersøgelse

udført af konsulentfi rmaet Deloitte.

Høje-

Taastrup

Greve

Albertslund

Ishøj

Ballerup

Vallensbæk

Herlev Gladsaxe

Glostrup

Frederiksberg

Københav

Brøndby

Hvidovre

T

Rødovre

Areal i ha: 2.065

Befolkningstal: 34.238

Hjemmeside:

www.brondby.dk

Kommunen sætter også miljøet højt,

bl.a.med projekt ”den grønne indsats”,

hvor både økologiske tænkeog

handlemåder og naturoplevelser

og leg for børn og voksne er i fokus.

Det vil vi gerne vise frem

Fodboldklubbens store stadion,

som er kendt af mange borgere i

Danmark. Brøndby Hallen – en af

Danmarks største sportshaller. Et af

Europas fl otteste cricketanlæg –

Svanholm Park. Kommunens dejlige

naturområder med skov og strand.

Kunstudsmykningen af kommunens

bygninger og kunstværker placeret i

boligområderne. Kulturhuset Kilden.

Ældrecentret Æblehaven. Landbymiljøerne

i Brøndbyøster og Brøndbyvester

samt det renoverede boligmiljø

i Brøndby Strand. ó


Dragør Kommune

Signalement af kommunen

Dragør Kommune er noget helt for

sig selv. Med kun 12 kilometer til

Rådhuspladsen i København er vi

tæt på hovedstaden. Beliggenheden

i den smukke natur ved Øresund,

omgivet af marker, strandenge og

skov, gør kommunen til noget helt

unikt. Kommunens velbevarede

landsbymiljøer i Dragør og Store

Magleby er enestående. Dragør har

en levende, aktiv havn med fi skerbåde,

fritidssejlere, gode forretninger,

herlige spisesteder, spændende

museer, dejlige boligområder – og

en helt speciel stemning.

Det vil vi gerne være kendt for

Dragør Kommune er allerede kendt

for en høj faglig kompetence, når

det gælder bevaring af bymiljø og

naturpleje. Derudover vil Dragør

Kommune gerne være kendt som

en moderne kommune med kommunale

serviceydelser, som den enkelte

borger efterspørger. En styret

udvikling sikrer, at Dragør fortsat er

en attraktiv kommune for borgere i

alle aldre.

Det vil vi gerne vise frem

Dragør gamle by – de fl este af de

charmerende gule huse i Dragør

gamle by er opført mellem slutningen

af 1700-tallet og 1850. 25% af

husene er fredet, og de er alle omfattet

af en bevarende lokalplan, som

sikrer, at byen bevarer sit specielle

miljø. Den gamle by består af et net

af gader med åbne småpladser hist

og her. Mange af husene har deres

egen spændende historie.

Havnen – Dragør Havn blev anlagt

i begyndelsen af 1600-tallet. Før

den tid trak man bare bådene op på

stranden, og navnet Dragør betyder

rent faktisk ”en gruset eller sandet

strandbred, hvor både kan trækkes

(drages) op”. Havnen er stadig

byens omdrejningspunkt. Her lander

fi skerne dagens fangst af fl adfi sk,

sild, ål og torsk. Her lever sejlerfolket

deres liv i sommerhalvåret. Lodsbåden

sejler ud for at guide forbipasserende

skibe sikkert på vej. Og folk

mødes, går tur på molen og nyder

stemningen og de mange indtryk.

Amagermuseet i Store Magleby

– et levende museum, hvor karle og

piger arbejder i sommerperioden.

Amagermuseets righoldige udstillinger

fi ndes på to stråtækte gårde

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 3

C - Det Konservative Folkeparti 6

L - Dragørlisten 1

T - Tværpolitisk Liste 4

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 1

Borgmester/formand for SLU:

Allan Holst (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, L, V

Hjemmeside:

www.dragoer.dk

i Store Magleby. Du kan opleve livet

på en amagergård anno 1900. Se de

enestående amagerdragter og de

smukke interiører fra 1800-tallet.

Dragør Museum på havnen – søfartsmuseum

med udsigt – Dragør

Museum ligger midt på Dragør

Havn. Museet ejer og driver fi skekutteren

”Elisabeth K571”. På museet er

der en udstilling om ”Elisabeth K571”

og om Dragørs historie, en smuk malerisamling,

skibsmodeller og fi nurligheder

hjembragt af søens folk.

Kirkerne – Store Magleby Kirke er

Amagers næstældste kirke og omtales

allerede i 1370. Dragør Kirke

blev indviet i 1885. Før den tid måtte

dragørerne søge kirke i Store Magleby.

ó

Glostrup

Frederiksberg

København

øndby

Hvidovre

Tårnby

Rødovre

Dragør

Areal i ha: 1.814

Befolkningstal: 13.131

13


Egedal Kommune

Signalement af kommunen

Egedal Kommune er en typisk

”parcelhuskommune” med mange

ressourcestærke indbyggere, som

forventer en høj kommunal service.

Geografi sk strækker kommunen sig

langs Frederikssundsvej fra Ballerup

til Frederikssund med tre bycentre i

Smørumnedre, Stenløse og Ølstykke.

Kommunen er ved at være udbygget

med boliger, men der er i alle

tre tidligere kommuner udlagt store

erhvervsarealer i forventning om, at

der vil komme en kraftig erhvervsmæssig

udbygning af området i de

kommende år.

Det vil vi gerne være kendt for

Både idræts- og foreningslivet

er meget veludbygget, og kommunen

støtter aktivt ved at stille

14

Dannet ved sammenlægning af:

Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke

Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 5

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 8

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 10

Borgmester/formand for SLU:

Svend Kjærgaard Jensen (løsgænger)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, O, V

gode lokalefaciliteter til rådighed

for foreningernes aktiviteter. Der

er således meget gode muligheder

for at kunne dyrke fritidslivet lokalt

sammen med andre lokale beboere.

Den lette adgang til storbyen med

dens kulturelle tilbud er også en

attraktion i den henseende. Der er

svømmehal og veludbyggede stadionfaciliteter,

således at der kan dyrkes

idræt også på højt niveau.

Det vil vi gerne vise frem

En anden meget stor attraktion i

Egedal Kommune er de naturskønne

områder, der omgiver boligområderne.

Der er let og hurtig adgang

via veludbyggede stisystemer til

meget smukke istidslandskaber med

kuperet terræn, søer og skovbevoksninger.

ó

ederikssund

Egedal

Høje-

T t

Allerød

Furesø

Ballerup

Albertslund

He

Glo

Areal i ha: 12.779

Befolkningstal: 39.311

Hjemmeside:

www.egedalkommune.dk


Fredensborg Kommune

Signalement af kommunen

Sammenlægningen af Fredensborg-

Humlebæk og Karlebo Kommuner

i den ny Fredensborg Kommune

udtrykker et ønske om at skabe en

af landets mest attraktive nye kommuner,

tæt på hovedstaden mod syd

og Helsingør i nord – en naturskøn

kommune, der giver rig lejlighed til

udfoldelse.

Kommunen består af fi re attraktive

mindre bysamfund – Fredensborg,

Humlebæk, Nivå og Kokkedal – i

naturskønne omgivelser, omgivet af

skov og vand og med internationalt

anerkendte kulturtilbud.

Både Fredensborg-Humlebæk og

Karlebo Kommuner har allerede i

dag gode servicetilbud og en for-

Dannet ved sammenlægning af:

Fredensborg-Humlebæk og Karlebo

Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 8

B - Det Radikale Venstre 2

C - Det Konservative Folkeparti 4

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmark Liberale Parti 8

M - Alliancen 1

Løsgænger 1

Borgmester/formand for SLU:

Olav Aaen (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, F, M, O, V, løsgænger

nuftig økonomi. Ønsket om at skabe

en ny, større kommune er derfor en

beslutning, som skal fremtidssikre

det gode niveau, kommunen allerede

har i dag.

Den nye Fredensborg Kommune

er en fagligt og administrativt bæredygtig

kommune med 40.000

indbyggere, som er godt rustet til at

løse fremtidens opgaver – herunder

også de mange nye spændende opgaver,

som opgave- og strukturreformen

overfører til de nye kommuner.

Det vil vi gerne være kendt for

Som kommune bygger den nye Fredensborg

Kommune på ønsket om

at skabe:

• Mere borgerorientering. Nærdemokratiet

skal styrkes, og borger-

deriksværk-

Hundested

Frederikssund

Gribskov

Hillerød

Helsingør

Fredensborg

Areal i ha: 11.209

Befolkningstal: 39.187

Hjemmeside:

www.fredensborg.dk

ne skal tages med på råd, når den

nye kommune opbygges og drives.

• Mere kvalitet, sammenhængskraft

og effektivitet. Kommunerne

får tilført mange nye betydelige

opgaver samtidigt med,

at borgerne skal opleve samme

høje service og gode tilbud som

i dag – uden at det skal medføre

skattestigninger. Der skal derfor

gås nye veje for at sikre, at alle

bundlinjer nås.

• Øget tiltrækningskraft. Vi skal

have attraktive og tidsvarende

job at tilbyde. Behovet forstærkes

af, at mange af vore ansatte

går på pension de næste fem år.

Samtidig skal kommunen være

et attraktivt sted at bosætte sig

for ressourcestærke familier.

I løbet af foråret 2006 vil det nye

sammenlægningsudvalg i tæt samspil

med borgere og medarbejdere

fastlægge visioner for den nye kommune.

Det vil vi gerne vise frem

Fredensborg Kommune ligger i et

naturskønt område mellem Øresund

og Esrum Sø. Kommunen huser

verdenskendte seværdigheder som

Fredensborg Slot, Louisiana og Nivaagaard

Malerisamling. Derudover

fi ndes en lang række andre interessante

attraktioner.

Kommunen rummer desuden fredfyldte

skove og enge, idylliske søer,

mange lystbådehavne, gode badestrande,

golfbaner og mange andre

muligheder for et godt og varieret

kultur- og fritidsliv. ó

15


Frederiksberg Kommune

Signalement af kommunen

Frederiksberg er arealmæssigt den

mindste kommune i landet. Til gengæld

er befolkningstætheden den

største med over 10.000 personer

pr. km2 . Samtidig er Frederiksberg

en grøn by med store parker. En forholdsvis

stor del af indbyggerne har

en lang videregående uddannelse.

Det gennemsnitlige indtægtsniveau

og beskatningsgrundlag er højt, hvilket

medfører, at Frederiksberg bidrager

markant til udligningen mellem

kommunerne.

Erhvervsstrukturen er gennem en

årrække blevet ændret. Tidligere

industriområder er omdannet til

boligområder, og nye virksomhedstyper

har erstattet de mere traditionelle

fremstillingsvirksomheder.

De vidensbaserede fi rmaer præger i

stigende grad kommunens erhvervsliv,

hvilket stiller krav til et attraktivt

bymiljø samt gode transportforhold.

Blandt andet derfor har kommunen

investeret i både cykelstier og Metro

samtidigt med, at privatbilismen

sikres ordentlige forhold. De nye

virksomheder stiller også krav til veluddannet

arbejdskraft, hvilket Frederiksberg

understøtter med en bred

vifte af uddannelsesinstitutioner.

Det vil vi gerne være kendt for

Det er kommunens vision, at Frederiksberg

er en foregangskommune

med god service, lav skat og

individuelt tilpassede ydelser. Kommunens

tilbud er motiverende og

udviklende, og der er nem adgang

for den enkelte borger til dialog med

16

det politiske niveau. Der er respekt

for borgernes behov og ønsker.

Kommunen er nem og sikker at færdes

i med både et effektivt kollektivt

trafi ksystem, et veludbygget vejnet

og et velfungerende cykelstisystem.

Frederiksberg har et aktivt og internationalt

erhvervsliv, der nyder godt

af et moderne og udbygget samarbejde

mellem offentlig og privat

virksomhed. Målet er at skabe fl ere

attraktive arbejdspladser. Samtidig

har Frederiksberg et mangfoldigt

udbud af uddannelser og er en af

landets største universitetsbyer.

Det vil vi gerne vise frem

Der er et rigt udvalg af grønne områder,

teatre, museer, caféer, restauran-

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 5

B - Det Radikale Venstre 2

C - Det Konservative Folkeparti 13

F - Socialistisk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 1

Ø - Enhedslisten - De Rød-Grønne 2

Borgmester/formand for SLU:

Mads Lebech (C)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, V, Ø

Hjemmeside:

www. Frederiksberg.dk

ter og specialbutikker i Frederiksberg

Kommune. Zoologisk Have er landets

største kulturinstitution med

over 1,2 mio. gæster årligt. Den gennemrenoverede

Frederiksberg Svømmehal

har alle tænkelige svømme-,

fi tness- og kurbadsfaciliteter samt

en fl ot udsmykning med mosaikbilleder

af Vilhelm Lundstrøm. Frederiksberg

Have er med sine snoede

stiger og kanaler et yndet sted for

både gå- og sejlture. Dybt under

jorden i det grønne område Søndermarken

kan man gå på opdagelse i

de 140 år gamle cisterner, hvor Museet

for Moderne Glaskunst hører til.

Blandt kommunens mange øvrige

seværdigheder kan nævnes Frederiksberg

Slot, Storm P. Museet og

Royal Copenhagens museum. ó

Albertslund

høj

Furesø

Ballerup

Vallensbæk

Gentofte

Herlev Gladsaxe

Glostrup

Frederiksberg

København

Brøndby

Hvidovre

Tårnby

Rødovre

Dragør

Areal i ha: 880

Befolkningstal: 91.886


Frederikssund Kommune

Signalement af kommunen

En kommune med mange børnefamilier

og få ældre – En udpræget

bosætningskommune med stort

udviklingspotentiale – Lav forsørgerbyrde

som følge af en høj erhvervsfrekvens

og lav ledighed – Udsigt

til kraftig befolkningstilvækst – En

veluddannet arbejdsstyrke – En varieret

erhvervsstruktur – S-tog med

10-minuttersdrift, 45 minutter til

København H.

Det vil vi gerne være kendt for

Vi har en vision om, at Frederikssund

Kommune markerer sig som ét af

Hovedstadsregionens vigtigste udviklingsområder.

Vi skal være kendt

for levende byer i storslåede landskaber

med let adgang til kyst og natur,

et sprudlende kultur- og fritidsliv

overalt – også for børn og handicappede,

et bredt boligudbud – også

med boliger, der er til at betale.

Frederikssund med det attraktive

havneområde og den nye by ved

Store Rørbæk udvikles som regionalt

center for handel, uddannelse og

sundhed, bosætning og erhverv.

Jægerspris, Skibby og Slangerup er

attraktive bosætnings- og handelsbyer.

De mange levende landsbyer

rummer mulighed for at fi nde fred,

ro og fællesskab.

Det vil vi gerne vise frem

Fjordene og den forholdsvis uberørte

natur er sammen med slottene, kirkerne

og de mange fortidsminder

vores største aktiver. Her er plads,

lys og luft, mulighed for fred og ro

Dannet ved sammenlægning af:

Jægerspris, Frederikssund, Skibby og

Slangerup (del af) Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 13

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 3

F - Socialistisk Folkeparti 1

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 8

Borgmester/formand for SLU:

Ole Find Jensen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, O, V

og ikke mindst Roskilde Fjord og

Isefjorden som rammer om et sundt

og aktivt liv. Den nye Frederikssund

Kommune er også fi ndested for

vikingeskibet Skuldelev 2, der nyligt

har fundet vej ind i Kulturkanonen.

I Frederikssund er J.F. Willumsens

Museum et spændende enkeltkunstnermuseum,

hvor man har mulighed

for at følge én enkelt kunstners

udvikling og nyde de farvestrålende

malerier. Om sommeren er det vikingetid

i Frederikssund. Mere end 250

børn og voksne trækker i vikingetøj,

og hver aften danner den smukke

friluftsscene ramme om årets vikingespil.

Selsø Slot ved Skibby er et fornemt

minde om dansk herregårdskultur.

Slottets historie går tilbage til

1200-tallet, og i dag rummer det et

sherred

Holbæk

Frederiksværk-

Hundested

Lejre

Frederikssund

Gribskov

Roskilde

Hillerød

Greve

Helsingør

Fredensborg

Areal i ha: 24.640

Befolkningstal: 42.926

Hjemmeside:

www.nyfrskom.dk

museum, ligesom der afholdes arrangementer

på slottet.

Slangerup er en af de ældste byer på

Sjælland. Den smukke gamle del af

Slangerup by er præget af sin middelalderlige

fortid med de smalle,

krogede gader og den markante

kirke midt i byen.

Jægerspris Nordskov er kendt for

de tusindårige ege, Kongeegen,

Storkeegen og Snoegen. Kongeegen

regnes for Nordeuropas ældste levende

væsen, dens alder er anslået

til 1.500-2.000 år. Jægerspris er også

hjemsted for Jægerspris Slot, som

var privatbolig for Frederik VII og

grevinde Danner og i dag danner

ramme om spændende kulturelle

aktiviteter. ó

17


Frederiksværk-Hundested Kommune

Signalement af kommunen

Frederiksværk-Hundested Kommune

er hovedstadsområdets grønne hjørne,

som er omgivet af vand til næsten

alle sider: Isefjorden, Roskilde

Fjord, Kattegat og Danmarks største

sø Arresø.

Kommunen er i vækst, og der bliver

bygget mange attraktive boliger.

Her bor ca. 31.250 borgere. Over halvdelen

pendler hver dag ud af kommunen,

blandt andet til det storkøbenhavnske

område. Der er cirka en

times kørsel til København.

Vi har mange mindre servicevirksomheder

og større industrivirksomheder

såsom stålvirksomhederne

Elektrostålværket, Kontiværket og

Pladeværket samt medicovirksomhederne

Unomedical og Bifodan.

En helt ny større arbejdsplads er

Privathospitalet Arresødal. Udviklingen

går mod fl ere forskellige typer

virksomheder.

Det vil vi gerne være kendt for

Én stærk kommune, men med fokus

på lokalområder.

• Kommunen opleves som hovedindgang

til det offentlige.

• Kommunens service er kompetent,

fl eksibel, effektiv, nær

og med borgeren i centrum.

• Kommunen er en attraktiv

bosætningskommune byggende

på kultur, natur og

mangfoldighed.

• Kommunen tager aktivt del

i hovedstadsregionens erhvervsudvikling.

18

Dannet ved sammenlægning af:

Frederiksværk og Hundested Kommuner.

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 13

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 1

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 4

Ø - Enhedslisten - De Rød-Grønne 1

Løsgænger 1

Borgmester/formand for SLU:

Helge Friis (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, V, Ø, løsgænger

Det vil vi gerne vise frem

Her er fl otte landskaber, masser af

frisk luft og ikke ret langt til skov

og strand. Sommerhuse, hoteller og

vandrehjem byder vores gæster velkomne.

Vi har kanalmiljø, tre lystbådehavne

og to erhvervshavne.

Odsherred

Frederiksværk-

Hundested

Frederikssund

Gribskov

Hillerød

Hels

Fredensb

Areal i ha: 12.031

Befolkningstal: 31.250

Hjemmeside:

www.fh-fusion.dk eller

www.fhkommune.dk

Gjethuset er samlingspunkt for udstillinger,

teater og koncerter, mens

Industrimuseet Frederiks Værk,

Knud Rasmussens Museum og

dygtige, lokale kunsthåndværkere

er blandt de mange øvrige kulturtilbud.

ó


Furesø Kommune

Signalement af kommunen

Furesø Kommune er én landets nye

kommuner og er dannet af Værløse

og Farum Kommuner, som tilsammen

udgør over 37.000 indbyggere.

Furesø Kommune er én af Hovedstadsregionens

smukkeste kommuner,

med skov, søer og åbne landskaber

til alle sider. Kommunen har et

dynamisk bysamfund i stadig udvikling

og med spændende eksempler

på moderne arkitektur og kunst.

Det vil vi gerne være kendt for

Den nye naturskønne og kreative

kommune nær Hovedstaden med

gode faciliteter for vores borgere. I Furesø

Kommune kan borgerne både få

store teater- og musik- og idrætsoplevelser,

og der er plads til de kreative

udfoldelser, som vores borgere ønsker.

Det vil vi gerne vise frem

I Furesø er vi stolte af kommunens

fantastiske natur. Vi har bl.a. Furesøbad,

som ligger smukt omkranset af

bøgeskov, med gode badefaciliteter

med stor fl ot sandstrand, græsarealer,

kiosk og indhegnede bassiner for

store og små. Ved siden af Furesøbad

ligger bådhavnen med bådfartens

anløbsbro, hvorfra der sejles til Kollekolle

og Frederiksdal.

Gå en tur rundt om Søndersø eller

tag cyklen rundt i Hareskoven – mulighederne

er mange.

Dannet ved sammenlægning af:

Værløse og Farum Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 6

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 3

F - Socialistisk Folkeparti 2

P - Furesø-Listen 1

U - Velfærdspartiet 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 10

Ø - Enhedslisten 1

Borgmester/formand for SLU:

Jesper Bach (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

V, C

Ud over vores skønne natur rummer

kommunen nogle fantastiske idrætsog

fritidsanlæg, hvor der er plads til

såvel motionister som eliteudøvere.

Vi har også en spændende skulpturpark

og kan snart fremvise hele to

kulturhuse. ó

Egedal

Allerød

Furesø

Ballerup

Hørsholm

Lyngby-Taarbæ

Gento

Herlev Gladsaxe

Glostrup

Rudersdal

Areal i ha: 5.661

Befolkningstal: 37.312

Hjemmeside:

www.furesoe-kommune.dk

19


Gentofte Kommune

Signalement af kommunen

Gentofte Kommune har ca. 70.000

borgere. Knap halvdelen er i den

erhvervsaktive alder, og beskæftigelsen

er høj. Erhvervsstrukturen er

kendetegnet af mange mindre virksomheder.

Kommunen består af syv bydele,

som bindes sammen af en god infrastruktur.

Boligerne i kommunen udgøres

af 30% parcelhuse, 7% kæde-,

række- og dobbelthuse og 61% etageboliger.

Gentofte Kommune er siden

1960’erne karakteriseret som fuldt

udbygget, og den fortsatte byudvikling

tager store hensyn til de rekreative

værdier og eksisterende grønne

anlæg.

Der er ca. 5.400 ansatte i Gentofte

Kommune.

Det vil vi gerne være kendt for

Gentofte – et godt sted at bo og

leve.

Den grønne kommune med skove,

parker, mange grønne anlæg og

udsigt til Øresund med strande og

hyggelige havnemiljøer.

Det høje serviceniveau, en lav beskatning

og en sund økonomi – og at

være den veldrevne kommune, der

har kvalitet, effektivitet og fornyelse

for øje, når opgaverne løses.

Gode fysiske rammer og højt fagligt

niveau er omdrejningspunkter for

kommunens service.

20

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 2

B - Det Radikale Venstre 2

C - Det Konservative Folkeparti 9

F - Socialistisk Folkeparti 1

T - Gentofte-listen 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 2

Borgmester/formand for SLU:

Hans Toft (C)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

C,V

De bedste skoler både i form og

indhold udviklet og udbygget, så

de giver børnene optimale rammer.

Det gælder også for de små børn,

som ikke blot skal passes, men have

en dagligdag præget af kvalitet og

kreativitet – og med fokus på kontinuerlig

efteruddannelse af hele det

pædagogiske personale.

På ældreområdet med et unikt

genoptræningscenter, som danner

et godt udgangspunkt for de nye

opgaver og for et sundhedscenter.

Velfungerende og nutidige pleje- og

ældreboliger og en kontinuerlig kvalitetsudvikling

af pleje- og omsorgstilbuddene.

Desuden moderniseres

kommunens bygninger i disse år, og

der er fokus på nye idrætsfaciliteter.

Vi vil tilbyde borgerne den bedste

kvalitet i service og ydelser. Men

meget handler også om at give de

Furesø

Ballerup

lbertslund

Lyngby-Taarbæk

Gentofte

Herlev Gladsaxe

Glostrup

Brøndby

Rudersdal

Rødovre

Frederiksberg

København

Areal i ha: 2.554

Befolkningstal: 69.063

Hjemmeside:

www.gentofte.dk

mennesker, der udfører arbejdet,

gode betingelser. Vi vil være en attraktiv

arbejdsplads med dygtige

ledere og ansatte, der er glade for

deres arbejde.

Det vil vi gerne vise frem

Frodige villakvarterer, travle bycentre,

gode butikker, bygninger af høj

arkitektonisk kvalitet, attraktiv kyststrækning,

parker og grønne områder

er værdier, som er åbenbare for

enhver, som besøger kommunen.

Museer og seværdigheder: Danmarks

Akvarium, Experimentarium,

Ordrupgård Samlingen og Øregård

Museum er blandt de mest kendte.

Eksempler på kommunens arkitektur

er: Charlottenlund Slot, Bernstorff

Slot, Øregård, Hovedbiblioteket,

Rådhuset og Bellevue Teatret. ó


Gladsaxe Kommune

Signalement af kommunen

Gladsaxe Kommune ledes af et bredt

fl ertal af Byrådets medlemmer. Bag

konstituteringen står 23 af Byrådets

25 medlemmer, Socialdemokraterne,

Venstre, Konservative, Enhedslisten,

SF og Radikale Venstre. Det er alle

partier i Gladsaxe Byråd på nær

Dansk Folkeparti. Dermed fortsætter

denne valgperiode det brede samarbejde,

som har kendetegnet arbejdet

i Gladsaxe Byråd de seneste år.

Gladsaxe Kommune har en sund økonomi.

Alligevel har Byrådet valgt at

lægge en forsigtig linje i de kommende

fi re års budget for at forberede

sig til de ændringer, som opgave- og

strukturreformen samt udligningsreformen

får for Gladsaxe Kommune.

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 11

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 4

Ø - Enhedslisten 3

Borgmester/formand for SLU:

Karin Søjberg Holst (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, V, Ø

I de kommende år får kommunen

fl ere børn og ældre og dermed større

udgifter. Derfor har det været vigtigt

for Byrådet at styrke kommunens

kassebeholdning og fastholde serviceniveauet.

Derfor har kommunen

gjort en ekstra indsats for effektiviteten.

Det vil vi gerne være kendt for

Borgerne skal have en høj grad af

valgfrihed mellem forskellige tilbud

på samme ydelse – Borgerne vil

opleve, at kommunens institutioner

løser deres opgaver forskelligt,

uanset at de arbejder inden for de

samme målsætninger og kvalitetskrav

og har veldefi nerede økonomiske

og administrative rammer

– Gladsaxe skal være et sikkert sted

Allerød

Furesø

Ballerup

Albertslund

Lyngby-Taarbæk

Gentofte

Herlev Gladsaxe

Glostrup

Brøndby

Rudersdal

Rødovre

Frederiksberg

København

Areal i ha: 2.499

Befolkningstal: 62.007

Hjemmeside:

www.gladsaxe.dk

at færdes for borgerne – Borgerne

kan forvente, at der er præcise mål

for arbejdet i den enkelte institution

eller afdeling i kommunen – Borgerne

kan forvente hurtig og let

forståelig sagsbehandling og service

– Gladsaxe Kommune skal løse sine

opgaver effektivt.

Gladsaxe Kommune satser også på

at være en digital kommune med

høj grad af åbenhed. Kommunen

ønsker, at så mange oplysninger som

muligt er tilgængelige for borgerne

via kommunens hjemmeside gladsaxe.dk.

Det vil vi gerne vise frem

Gladsaxe er en attraktiv del af Hovedstadsregionen,

både som bosted

og som erhvervskommune. Det

grønne præg, beliggenheden tæt

ved city, gode boliger til alle familier,

en velfungerende offentlig service,

et bredt og aktivt foreningsliv og

velfungerende erhvervskvarterer

er faktorer, der sammen med viljen

til fornyelse giver den dynamik, der

præger Gladsaxe Kommune.

Forandring, fornyelse og bæredygtighed

skal fortsat præge Gladsaxe.

Arbejdet med at udvikle Gladsaxe

som by har to overordnede formål:

1. Gladsaxe skal være en endnu

bedre by at bo i med byliv og

kultur.

2. Gladsaxe skal være en god erhvervsby.

ó

21


Glostrup Kommune

Signalement af kommunen

Glostrup har en unik beliggenhed.

Tæt på København og dog rig på

åbne og grønne arealer. Kommunen

er let tilgængelig med både offentlig

transport og motorvejsnettet. Ca.

21.000 borgere nyder i dag kombinationen

af traditionsrig landsby og

dynamisk storby, som kendetegner

Glostrup.

Mange muligheder for at bo godt

– Glostrups udvikling fra landsby til

stationsby og forstad til hovedstaden

betyder, at der fi ndes boligområder

fra forskellige perioder med

hver sin identitet. På den måde er

der stor variation i boligtilbuddet.

Kommunen udvikler i disse år fl ere

nye spændende boligkvarterer og

fornyer de eksisterende.

Vild natur og gadekærsidyl – Glostrup

Kommune sætter pris på alt

det grønne. Der er mange naturområder,

nogle vilde og andre plejede

– hver især med deres egen særlige

karakter. Hele 40% af kommunen er

grøn.

Motion for alle sanser – Glostrup

har et mangfoldigt og levende forenings-

og kulturliv med over 100

foreninger og med mulighed for en

bred vifte af koncert-, teater-, biograf-,

kunst- og sportsoplevelser. Vil

du prøve landets længste sanse- og

oplevelsestunnel, så foregår det

også i Glostrup.

En ægte erhvervskommune – Med

fl ere arbejdspladser end indbyggere

er Glostrup en ægte erhvervskom-

22

mune. Kommunen satser på at

skabe de rette rammer for både serviceerhverv,

industri og detailhandel,

og byens gode trafi kforbindelser

og placering i hovedstads- og Øresundsregionen

giver virksomhederne

gode betingelser. De ca. 22.000

arbejdspladser forventes da også at

stige med op til 25% frem til 2015.

Det vil vi gerne være kendt for

Glostrup Kommune ønsker at være

en dynamisk, levende og grøn by,

som opleves attraktiv og velfungerende

at bo og arbejde i, og hvor

opgaverne løses enkelt, effektivt og

korrekt.

Glostrup Kommune vil være bæredygtig

og yde en service, der markerer

Glostrup blandt de bedste.

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 8

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 4

Borgmester/formand for SLU:

Søren Enemark (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, F

Hjemmeside:

www.glostrup.dk

Glostrup Kommune vil være en attraktiv

arbejdsplads, der benytter

moderne teknologi.

Det vil vi gerne vise frem

Vi vil gerne vise dig vores mange

grønne områder, vores moderne arkitektur,

landets fl otteste erhvervsområde

med landets største virksomheder,

Glostrup Kulturnat med

over 50 arrangementer i bymidten,

landets længste sanse- og oplevelsestunnel

med 100 meter lyd, lys

og vand, landets største rundkirke,

vores mange skulpturer lavet af

kendte danske kunstnere og meget,

meget mere… Det er der ikke plads

til her. Besøg i stedet www.glostrup.

dk. Så kan du jo samtidig se landets

femtebedste kommunale hjemmeside.

ó

dal

Høje-

Taastrup

Greve

Albertslund

Ishøj

Furesø

Ballerup

Vallensbæk

Lyngby-Taarbæk

Gentofte

Herlev Gladsaxe

Glostrup

Frederiksberg

Københav

Brøndby

Hvidovre

T

Rødovre

Areal i ha: 1.331

Befolkningstal: 21.000


Gribskov Kommune

Signalement af kommunen

Den nye Gribskov Kommunes areal

er 280 kvadratkilometer. Nordkysten,

Esrum Sø, Gribskov er unikke naturomgivelser

for gæster og borgere.

Gribskov Kommune kan desuden

byde på kultur- og idrætsoplevelser,

som spektret fra Esrum Kloster over

Tegners Museum til Team Helsinge

giver et billede af.

Den nye kommunes borgere fordeler

sig således pr. 1. januar 2005: 22% af

borgerne er under 17 år, og godt 15%

er over 65 år. 21% af borgerne har

en kort, mellemlang eller lang videregående

uddannelse, mens knapt

40% af kommunens borgere har en

erhvervsfaglig uddannelse.

Kommunens boligmasse fordeler sig

på ca. 85% parcelhuse og lign., mens

etageboliger udgør godt 7%. Knapt

89% af boligerne er privatejede,

mens ca. 6% er almennyttige boliger.

Det vil vi gerne være kendt for

Gribskov Kommune vil gerne være

kendt for at være en naturskøn

bosætningskommune med gode

muligheder for lokalt erhvervsliv.

Dannet ved sammenlægning af:

Helsinge og Græsted-Gilleleje Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 5

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 3

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 14

Ø - Enhedslisten 1

Borgmester/formand for SLU:

Jannich Petersen (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, O, V, Ø

Hjemmeside:

www.gribskov.dk

Inddragelse af og samspil med kommunens

borgere og virksomheder

forventes at stå centralt i den kommunale

praksis – hvilket ligeledes

gælder målet om en effektiv kommunal

virksomhed, der kan levere

kvalitet for alle skattekronerne. Sam-

Frederiksværk-

Hundested

Frederikssund

Gribskov

Helsingør

Fredensborg

Hillerød

Areal i ha: 27.746

Befolkningstal: 41.000

menlægningsudvalget for Gribskov

Kommune tager hul på en proces,

der nærmere udvikler kommunens

vision og strategi – hvor sigtet er at

arbejde med fl erårige udviklings- og

implementeringsplaner. ó

23


Helsingør Kommune

Signalement af kommunen

Helsingør er kommunens største

by med 30.000 indbyggere. Øvrige

større byer: Espergærde, Kvistgård,

Snekkersten, Ålsgårde, Hellebæk,

Hornbæk og Tikøb. I sommerperioden

fl erdobles indbyggertallet i

Hornbæk. Af de godt 27.700 boliger

er 51% ejerboliger og 28% almennyttige

boliger.

Der er i alt 29.700 beskæftigede. Der

er ca. 2.600 virksomheder, over halvdelen

har fi re eller færre ansatte.

Kun 29 virksomheder har over 100

ansatte. 13.300 pendler hver dag ud

af kommunen, og 6.000 pendler ind.

De sidste 12 år har Byrådet haft

borgerligt fl ertal. I 1994 afl østes et

ubrudt socialistisk fl ertal fra 1920.

For 17. år i træk ligger den kommunale

skatteprocent uændret på 20,9.

Det vil vi gerne være kendt for

Med Kronborg på den yderste

pynt strækker kommunen sig med

skovklædte skrænter nordpå og

sydover langs Øresunds kyst. Kun en

kort færgetur skiller os fra Sverige.

Helsingør Kommune vil, med sin

blå-grønne profi l, sin respekt for de

historiske værdier, sit alsidige kulturliv

og høje serviceniveau, fastholde

og udbygge kommunen som et godt

sted at bo og leve.

Sundtoldtiden, Helsingør Værft og

færgetrafi kken til Sverige har gjort

Helsingør til et vigtigt og levende

knudepunkt. Gammel kultur forenes

24

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 8

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 9

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 3

Ø - Enhedslisten - De Rød-Grønne 1

Borgmester/formand for SLU:

Per Tærsbøl (C)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

C, O, V

med ny i de kommende planer for en

nyskabelse af Kronborgs omgivelser

og etablering af det helt nye Kulturværftet

i de gamle værftsbygninger.

Et nyt Søfartsmuseum ser også ud

til at blive en realitet i området, og

dermed er et nyt, stort kulturelt

kraftcenter til gavn og glæde for

borgere så vel som besøgende, godt

på vej.

Det vil vi gerne vise frem

Historisk velbevarede bymiljøer i

det gamle Helsingør rummer et

levende handels- og forlystelsesliv,

krydret med kulturelle tilbud af enhver

art. Havnemiljøet og Kronborg

Slot danner hver sommer ramme

om traditionsrige Hamletopførelser

og Baltic Sail træf for gamle sejlskibe.

eriksværkndested

Frederikssund

Gribskov

Helsingør

Fredensborg

Hillerød

Areal i ha: 12.161

Befolkningstal: 61.354

Hjemmeside:

www.helsingorkommune.dk

Foruden den storslåede natur med

smukke skove, søer, og plantager

langs kysten er Helsingør Kommune

beriget med megen historie.

Kronborg Slot med Handels- og Søfartsmuseet,

Marienlyst Slot, Gurre

Slotsruin, Helsingør Bymuseum, Karmeliterklostret,

Helsingør Domkirke,

Teknisk Museum, Øresundsakvariet,

Frilandskulturcentret Flynderupgård

er nogle af de mange seværdigheder.

Mere nutidigt kan nævnes Kulturhuset

Toldkammeret, Musikskolen med

Musikalsk Grundkursus, hovedbibliotek

med fem fi lialer, sportshaller

m.m. Helsingør Nordhavn suppleres

af tre mindre, private og hyggelige

havne. Helsingør Havn, tidligere

Statshavnen, sender hvert år 11 mio.

passagerer over Øresund, to mio. biler

og 1/2 mio. lastbiler og busser. ó


Herlev Kommune

Signalement af kommunen

Herlev Kommune er et dynamisk lokalsamfund

med en betydelig lokal

identitet. Herlev er et lokalsamfund,

hvor man kender hinanden og har

gode muligheder for relationer på

kryds og tværs, borgere, kommune

og erhvervsliv.

En bred vifte af boligtyper, der omfatter

lejligheder, rækkehuse og villaer,

imødekommer behov hos unge,

børnefamilier, enlige og ældre – og

til enhver pengepung. Herlev er en

børnevenlig kommune, med gode

kultur- og fritidstilbud, sundhedstilbud,

grønne områder med en høj

standard og fi ne trafi kale forbindelser.

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 12

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 1

Borgmester/formand for SLU:

Kjeld Hansen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, V

Hjemmeside:

www.herlev.dk

Den nære beliggenhed til Københavns

centrum, lufthavn m.v. giver

gode muligheder for lokalisering af

erhverv. Det har bl.a. betydet mange

arbejdspladser. Der er løbende en

proces i gang med lokalplaner, der

tilgodeser behovet for nye typer

erhverv og boligformer.

Herlev går gerne foran og afprøver

nyt.

Det vil vi gerne være kendt for

• At Herlev er et sted i Hovedstadsregionen,

der både er det gode

sted at bo, arbejde og placere sin

virksomhed

• Dialog med borgere og virksomheder

l

Høje-

Taastrup

Allerød

Furesø

Ballerup

Albertslund

Vallens-

Lyngby-Taarbæk

Gentofte

Herlev Gladsaxe

Glostrup

Rudersdal

Frederiksberg

København

Brøndby

Hvidovre


Rødovre

Areal i ha: 1.206

Befolkningstal: 27.166

• Et varierende kultur- og fritidsliv,

der løbende tilpasses borgernes

efterspørgsel

• Service af en god kvalitet for alle

på grundlag af god ressourceudnyttelse

• Attraktiv kommune for børnefamilier

med bl.a. landets billigste

daginstitutioner

• En pæn by med plads til en del

grønt

• God kommunal økonomi

• Udbredt frivilligt arbejde og foreningsliv

bakket op af en interesseret

og engageret kommune

• En god by at færdes i med en god

trafi kafvikling, hvor der tages

hensyn til alle trafi kanter.

Det vil vi gerne vise frem

• Kulturcenter Gammelgaard

• Børnenaturcenter Kildegården

• Træbanken – en lille park med

omkring 100 forskellige arter af

træer og buske

• Squash-hallen

• Golfbanen

• Paletten – et moderne bofællesskab

for Herlev Teaterbio, Herlev

Musikskole og Herlev Billedskole

• Medborgerhuset

• Skøjtehallen

• Klauzdal – de unges spillested

bl.a. med koncerter med de store

navne. ó

25


Hillerød Kommune

Signalement af kommunen

Den nye Hillerød Kommune er en udviklingsorienteret

vækstkommune. I

år 2010 runder vi 50.000 indbyggere.

Vi har et stigende befolkningstal og

en god erhvervsudvikling. Samtidig

har vi et rigt fritids- og kulturliv, der

sikrer gode forhold for indbyggerne

både i arbejdslivet og i fritiden. Hillerød

Kommune består af en central

bymidte med mange vitale og engagerede

lokalsamfund. En tredjedel

af den nye kommunes borgere bor i

lokalsamfund.

Kommunen er kendetegnet ved sin

fortsatte boligudbygning. Hvert år

i mange år fremover vil der blive

bygget fl ere hundrede boliger. En

ny bydel ved navn Sophienborg er

næsten færdig, og en ny bydel, Ullerødbyen,

der skal huse 1.500 boliger,

er under planlægning. Samtidig er

boligudbygningen i Skævinge og

Gørløse by omfattende.

Hillerød er Nordsjællands handelsog

erhvervscentrum. Den position

skal fastholdes og udbygges. Derfor

er et stort indkøbscenter, Gallerierne,

under opbygning, og en udvidelse

af Slotsarkaderne, Hillerøds

store indkøbscenter, er under forberedelse.

Det vil vi gerne være kendt for

Visionen for den nye kommune er,

at vi ikke blot vil være større, men

også bedre. Derfor vil kommunen

både i dag og om 10, 15 og 20 år være

en vågen, aktiv og kvalitetsbevidst

ramme om alt det, der er vitalt for

26

Dannet ved sammenlægning af:

Skævinge, Hillerød og Slangerup (del

af) Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 15

C - Det Konservative Folkeparti 3

F - Socialistisk Folkeparti 1

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 6

T - Fælleslisten 1

Borgmester/formand for SLU:

Nick Hækkerup (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, F, V, O, T

mennesker. Kommunen skaber sammenhæng

mellem, hvor folk bor,

uddanner sig, arbejder og dyrker

deres fritidsliv. Kommunen skaber

rammen om ”det gode liv”.

Hillerød er et dynamisk og afbalanceret

vækstområde med lokal

indsigt og regional udsigt. Den nye

kommune skal fortsat kunne være

brohoved for nye virksomheder, der

både får virksomhedens ledelse og

ansatte til at føle sig velkomne i Hillerød.

Kommunen gør sit yderste for

hurtig og effektiv sagsbehandling, fx

i relation til de nødvendige myndighedsgodkendelser,

hvor sagsbehandlingstiden

er den kortest mulige.

Samtidig vil Hillerød være kendt som

en lærende kommune, hvor uddannelse

fylder meget, ikke mindst i

k

Frederiksværk-

Hundested

Frederikssund

Gribskov

Helsingør

Fredensborg

Hillerød

Areal i ha: 20.100

Befolkningstal: 44.000

Hjemmeside:

www.nyhillerod.dk

kraft af byens mange uddannelsesinstitutioner.

Både kommunen og

erhvervslivet arbejder tæt sammen

med byens uddannelsesinstitutioner.

Det vil vi gerne vise frem

Hillerød har et rigt og bredt kulturliv,

hvor der er noget for enhver smag.

Der er store koncerter med internationale

navne, verdensmusik fra

hele jorden, jazzkoncerter og meget

andet. Kommunens kulturelle hjørnesten

er Frederiksborg Slot. Derudover

har vi en kulturakse, der består

af Nordsjællands Folkemuseum,

Støberihallen, der huser koncerter

og teater, samt Hillerød Viden- og

Kulturpark.

Kommunen har også en fantastisk

natur med blandt andet Grib Skov,

Esrum Sø og adgang til Arresø. ó


Hvidovre Kommune

Signalement af kommunen

En forstad med mangfoldighed

– Hvidovre Kommune er en grøn forstad

centralt beliggende i Øresundsregionen.

Her er tæt til Københavns

centrum, Københavns Lufthavn og

Øresundsbroen. Hvidovre er havn

og enge, landsbymiljø og moderne

tæt-lav bebyggelse, bindingsværk

og beton, glasfacader og gadekær.

Lidt under halvdelen af kommunens

boligmasse er lejeboliger. Af disse er

en stor del opført i efterkrigstiden

og er af høj arkitektonisk kvalitet.

Avedøre Holme, et af Danmarks

største samlede erhvervsområder,

ligger i Hvidovre Kommune. Her

er ca. 9.000 arbejdspladser fordelt

på meget forskellige brancher – fra

håndværk og produktion til lager,

biotek- og medicinalindustri. Her ligger

også TEC, Teknisk Erhvervsskole

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 11

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 1

H - Hvidovrelisten 2

O - Dansk Folkeparti 2

T - De Rød-Grønne 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 2

Borgmester/formand for SLU:

Britta Christensen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, F, T

Center. Karakteristisk for Hvidovre

som kultur- og fritidsby er mangfoldigheden

– ca. 450 foreninger har

hjemsted i kommunen. Her bliver

spillet fodbold og badminton, men

borgerne kan også vælge forskellige

former for søsport, ishockey, skøjteløb,

curling, svømning og ridesport.

Musikskolen, børnekultur-projektet

Kulturpaletten, Teater Vestvolden og

HvidovreBibliotekerne leverer stof

til de kreative og intellektuelle sider

hos store og små.

Det vil vi gerne være kendt for

Nye vinkler – Hvidovre Kommunes

motto er ”Nye vinkler på fremtiden”.

Vi sætter en ære i at fi nde løsninger

– også når det kræver, at vi går

imod strømmen og gør noget, som

ingen andre gør. De gode løsninger

og de ”nye vinkler” fi nder vi gen-

p

Albertslund

Ishøj

Ballerup

Vallensbæk

Glostrup

Frederiksberg

København

Brøndby

Hvidovre

Tårnby

Rødovre

Dragø

Areal i ha: 2.484

Befolkningstal: 49.863

Hjemmeside:

www.hvidovre.dk

nem samarbejde på tværs. Internt

i kommunen hen over faggrænser

og eksternt med borgere, foreninger

og erhvervsliv. Vores mål er at børn,

unge, voksne og ældre oplever, at

de har et godt liv i Hvidovre – med

sundhed, aktivitet, fællesskab og

mulighed for udvikling.

Det vil vi gerne vise frem

• Planetstien – Følg stien og lær

om planeterne i vores solsystem.

Planetstien begynder i Kystagerparken

ved Åmarken Station. Der

er ca. 6 km fra Solen ud til den

fjerneste planet, Pluto, som befi

nder sig i Mågeparken.

• Cirkusmuseet – En af Europas

største samlinger af materiale

om cirkus og artister. Cirkusaktiviteter

for børn og voksne

– www.cirkusmuseum.dk

• Historien i gaden – Et ”decentralt

museum”, som fortæller historier

om Hvidovre i fortid og nutid

– rundt omkring i byen ved hjælp

af skilte og omgivelser – www.

historienshus.hvidovre.dk

• Avedørelejren med Filmbyen

– Engang kaserne – nu en attraktiv

bydel med boliger, institutioner

og erhverv – først og

fremmest inden for medier og

kommunikation. Vandrehjem,

museum, restaurant og ikke

mindst Filmbyen, der er arnested

for succesen inden for dansk fi lm

– www.avedoerelejren.dk.

Oplev Hvidovre/

www.oplev.hvidovre.dk ó

27


Høje-Taastrup Kommune

Signalement af kommunen

Høje-Taastrup er en kommune i rivende

udvikling. Indbyggertallet er

stigende, og der er gang i boligbyggeriet.

I 2005 og 2006 opføres et

sted mellem 600 og 800 nye boliger

i kommunen.

Der er også vækst i antallet af arbejdspladser

og virksomheder, der

giver overskud. Kort sagt, det ikke

tilfældigt, når Berlingske Nyhedsmagasin

og konsulentfi rmaet Deloitte

tildeler Høje-Taastrup top-ti-placeringer

i 2005 i deres bedømmelse af

danske business-byer og vækstkommuner

i hovedstadsregionen.

Antallet af arbejdspladser i Høje-

Taastrup Kommune er steget med

mere end 50 procent i de sidste 20 år

– fra godt 20.000 i 1986 til mere end

31.000 i 2005. Resultatet er, at omkring

7.700 borgere hver dag pendler

til arbejde i Høje-Taastrup. Heldigvis

har langt de fl este nemt ved det, for

Høje Taastrup Station og det nærliggende

motorvejsnet er nemlig med

til at gøre kommunen til et trafi kalt

knudepunkt for hele Sjælland.

Høje-Taastrups borgere bor i 14 mindre

landsbyer og tre stationsbyer.

17 procent af borgerne – svarende

til godt 7.700 mennesker – er indvandrere

eller efterkommere af

indvandrere. Derfor er det naturligt,

at kommunen både stiller krav til og

gør et aktivt arbejde for at integrere

nydanskere på arbejdsmarkedet.

Siden 2003 har beskæftigelsespro-

28

jektet Jobexpres fået 171 nydanskere

i ordinært arbejde. En succes, som

rakte til en fl ot 2. plads ved uddelingen

i 2005 af Integrationsministeriets

integrationspriser.

Det vil vi gerne være kendt for

Byrådet i Høje-Taastrup arbejder

med at sikre borgerne

• en professionel og effektiv løsning

af kommunale opgaver

• helhedsorienteret borgerservice

baseret på åbenhed, respekt og

forståelse for andre baggrunde

end ens egen

• sammenhæng mellem bæredygtig

udvikling og vækst

• sammenhæng mellem arbejde

og pasningstilbud, hvor familiens

hverdag sættes i centrum

• krav og tilbud i en forstærket,

lokal integrationspolitik.

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 9

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 4

F - Socialistisk Folkeparti 1

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 4

Borgmester/formand for SLU:

Michael Ziegler (C)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

B, C, O, V

Det vil vi gerne vise frem

Høje-Taastrup Kommune ligger i det

kønne åbne land med bronzealderhøje,

Hedeland og Vestskoven. Her

kan man kombinere fritidsaktiviteter

og naturoplevelser med en shoppingtur

i City 2 eller Taastrup Hovedgade,

der er byens nye centrale

handelsstrøg. Skuespil på Taastrup

Teater, opera i Amfi teatret i Hedeland

og museumsbesøg på Kroppedal

er blot et udpluk af de mange

kultur- og fritidsoplevelser, som

Høje-Taastrup Kommune kan byde

på. Her er alt fra bowling til BMXbaner.

Biblioteker og medborgerhuse,

fritids- og kulturcentre, adskillige

idrætsanlæg og svømmehaller er alt

sammen med til at gøre det rart at

bo i Høje-Taastrup Kommune. ó

Roskilde

Høje-

Taastrup

Greve

Albertslund

Ishøj

Ballerup

Vallensbæk

Herlev

Glostru

R

Brøndby

Areal i ha: 7.841

Befolkningstal: 46.272

Hjemmeside:

www.htk.dk

H


Hørsholm Kommune

Signalement af kommunen

Hørsholm Kommune er beliggende

tæt ved skov og strand med fem kilometer

kystlinje direkte ud til Øresund.

Hørsholm Kommune er en del af

hovedstadsområdet, men her er alligevel

mulighed for at komme væk

fra storbylivets stress. Hørsholm er

et velfungerende lokalsamfund med

eget særpræg. Vi har et bredt udbud

af institutioner, en aktiv bymidte

og mange tilbud på det kulturelle

område. Med skov, parker, golfbaner,

strand og havn.

Boligmassen er særdeles attraktiv

og består hovedsagelig af åben og

tæt-lav bebyggelse med et fl ertal af

ejerboliger.

Hørsholm Kommune er primært en

”bo-kommune”, de fl este indbyggere

arbejder uden for kommunen. Vi har

gode offentlige transportmuligheder

til København, med to stationer

på kystbanen.

Vi har fi re kommunale folkeskoler og

to privatskoler. Vi har gode børneinstitutioner

med pladsgaranti. Vores

institutioner har alle individuelt

særpræg, så det er muligt at fi nde

en daginstitution, som passer til det

enkelte barn.

Vores foreningsliv er mangfoldigt,

og idrætten har gode kår. Hørsholm

Idrætspark er kommunens største

samlede idrætsanlæg, som dækker

et areal på ca. 12 hektar. Flere end

20 idrætsklubber og -foreninger har

deres hjemsted her, og mere end en

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 2

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 7

O - Danske Folkeparti 1

T - Borgerlisten 3

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 5

Borgmester/formand for SLU:

Uffe Thorndahl (C)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

C, O, V

million gæster benytter Hørsholm

Idrætsparks syv specialhaller og adskillige

udendørsanlæg årligt.

Det vil vi gerne være kendt for

Vi er en veldrevet kommune med en

sund og stærk økonomi. Vi vil gerne

være kendt som den attraktive nordsjællandske

kommune, hvor det er

godt at være barn, hvor der er gode

muligheder for et aktivt voksenliv,

og hvor man som ældre kan trække

sig tilbage og deltage i de mange aktiviteter,

lokalsamfundet tilbyder.

Det vil vi gerne vise frem

Hørsholm Kommune har tre attraktive

museer. Karen Blixen Museet i

Rungsted er nok det mest kendte,

men også Jagt- og Skovbrugsmuseet

og Egnsmuseet skal fremhæves.

Kulturelt skal også fremhæves Trommen,

Nordsjællands Aktive Kultur-

Allerød

Furesø

Fredensborg

Hørsholm

Rudersdal

Lyngby-Taarbæk

Areal i ha: 3.138

Befolkningstal: 24.312

Hjemmeside:

www.horsholm.dk

hus med publikumskapacitet fra 150

til 840 personer.

I sæsonen fra begyndelsen af september

til slutningen af maj præsenteres

koncerter inden for alle

genrer (klassisk, jazz, rock, viser m.v.)

samt teaterforestillinger for børn og

voksne, underholdningsshows og

gæstespil.

Vi har pragtfuld natur lige uden for

døren. Vi har den store Folehaveskov

samt kyststrækningen langs Øresund,

med rige bademuligheder.

Rungsted Havn ligger ud til Øresund

og har anløbsbro for gæster. Havnen

har turistinformation, shoppingmuligheder

og byder på fl ere forskellige

restauranter og caféer. Den ligger

lige ved den børnevenlige Rungsted

Strand. ó

29


Ishøj Kommune

Signalement af kommunen

Ishøj Kommune er på én gang helt

moderne og meget traditionel. Det

moderne Ishøj ses omkring centerbebyggelsen

Ishøj By Center – med

etagebyggeri med almene boliger,

rådhus, butikker og spisesteder. Det

gamle Ishøj ses i landsbyerne Torslunde,

Tranegilde og Ishøj Landsby.

Her er stråtækte huse, nedlagte

landbrug, gamle kirker og gravhøje.

Mere end 75 procent af kommunens

areal er vådområder, mark og skov.

Ishøj har knap 21.000 indbyggere.

Indvandrere og efterkommere af

udenlandske statsborgere udgør

omkring 27%. Derfor er kommunen

på forkant med en række integrationsinitiativer.

Ishøjs borgere er meget aktive.

Kommunen har Danmarks højeste

koncentration af foreninger pr. indbygger.

Ishøj er den københavnske

vestegns uddannelsesby med gymnasium,

handelsskole og teknisk

skole. S-toget stopper ved Ishøjs nye

station ni gange i timen, ligesom der

er direkte adgang til motorvejen.

Det vil vi gerne være kendt for

Ishøj vil være en veldrevet kommune.

Derfor har kommunen netop

gennemført et omfattende værdiog

decentraliseringsprojekt. Alle

driftssteder har fået mere ansvar, og

institutioner, skoler og kommunale

arbejdspladser har besvaret tilliden

med nye ideer og sund økonomi.

Ishøj vil være en vedligeholdt kommune.

Derfor er vi i gang med en

30

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 9

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 3

Borgmester/formand for SLU:

Ole Bjørstorp (S)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, F

Hjemmeside:

www.ishoj.dk

omfattende renovering af en række

af kommunens institutioner, skoler

og plejehjem. Ishøj Havn står foran

en udvidelse, der skal skabe en ny

havneby med butikker, kontorer og

spisesteder. Kommunens mange

almennyttige boliger sættes i stand.

Og byens centrum skal forvandles

til et parklignende landskab, hvor

kunst og kørsel fungerer side om

side.

Ishøj vil være en åben kommune.

Derfor er vi en af landets mest kommunikerende

kommuner. Vores

hjemmeside vurderes konstant til

at være blandt landets bedste, vi

sender lokal-tv med fokus på kommunens

mangeartede opgaver, og

Ishøjs borgere inddrages stadig

mere i kommunens arbejde.

de

Solrød

Høje-

Taastrup

Greve

Albertslund

Ishøj

Ballerup

Vallensbæk

Glostrup

Rødovre

Brøndby

Hvidovre

Areal i ha: 2.594

Befolkningstal: 20.844

Det vil vi gerne vise frem

Når man siger Ishøj, siger man også

Arken. Her ser omkring 150.000 besøgende

om året de ypperste udstillinger

af dansk, nordisk og international

moderne kunst – fra Asger Jorn

over Edvard Munch til Pablo Picasso.

Men Ishøj er meget mere end Arken.

Ishøj har en af de bedste strande syd

for København. Ishøj har en lystbådehavn

med mere end 500 kajpladser.

Ishøj har en af Danmarks fl otteste

moderne kirker, Vejleå Kirke.

Og Ishøj Kultur Café er kommunens

nye kulturhus. Her holdes der viseaftener,

jazzfestival og konferencer,

ligesom landets bedste skuespillere

ofte lægger vejen forbi. ó

Fre


Københavns Kommune

Signalement af kommunen

Danmarks internationale storby

– København er landets største

kommune med mere end 500.000

indbyggere. Som universitets- og

studieby virker København som en

magnet på de unge. Hver fjerde

indbygger er mellem 18 og 29 år, og

der bor færre børnefamilier og ældre

end i resten af landet.

Byen er en international metropol

med indbyggere fra 182 forskellige

lande. 19% har en anden etnisk baggrund

end dansk.

Det er attraktivt at bo i København,

derfor bygges nye og tidssvarende

boliger. Lige nu skyder en ny bydel

– Ørestaden – op med nye attraktive

boliger, med både storby og strandpark

som nabo. Og i brokvartererne

sætter byfornyelsen sit præg og

skaber helt nye åndehuller, hvor især

caféer og kreative erhverv blomstrer

op og skaber samhørighed blandt

lokalbefolkningerne.

København styrker i disse år demokratiet

og skaber en tættere

kontakt til borgerne. Siden 1997 har

kommunen arbejdet målrettet med

nærdemokrati. Fra 2006 inddeles

byen i nye distrikter, som får hver

sit lokaludvalg, der bliver bindeled

mellem borgerne i lokalområdet og

politikerne i Borgerrepræsentationen.

Servicen fl ytter også med ud i

nærområderne. I de kommende år

bliver fl ere Borgerservicecentre en

synlig del af gadebilledet i bydelene.

Det vil vi gerne være kendt for

Erhvervsmæssigt er byen hjemsted

for mere end 320.000 arbejdspladser.

En stor del af dem ligger inden for

erhvervsrådgivning og servicefagene.

Statens og kommunens administration

beskæftiger hver 10. arbejdende

i byen. Det samme gør kulturen,

interesseorganisationer m.fl . Detailhandlen

står for ca. 6% af arbejdspladserne,

mens hotel og restauranter

står for 5%. Cyklen er et af de

dominerende transportmidler i byen,

og københavnerne har færre biler pr.

indbygger end resten af befolkningen.

Det ændrer dog ikke ved, at der er en

livlig trafi k ind og ud af byen, når de

mange pendlere dagligt krydser kommunegrænsen.

166.000 pendler dagligt

ind i byen, mens 102.000 pendler

ud af byen for at komme på arbejde.

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 19

B - Det Radikale Venstre 7

C - Det Konservative Folkeparti 3

F - Socialistisk Folkeparti 7

O - Dansk Folkeparti 3

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 7

Ø - Enhedslisten 6

Uden for parti 3

Borgmester/formand for SLU:

Overborgmester Ritt Bjerregaard (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, F, Ø, løsgænger

Metroen er omdrejningspunktet i

infrastrukturen og gør det nemt at

færdes i byen. Med udvidelsen i de

kommende år bliver afstanden mellem

byens mange faciliteter mindre

– til stor gavn for borgerne og byens

mange besøgende. Det giver ny næring

til et rigt kultur- og erhvervsliv

og er med til at fastholde byens internationale

præg. Kulturlivet spiller

en aktiv rolle i byen. 56 biografer og

teatre byder dagligt på underholdning

til et stort antal københavnere.

Og mere end 3 mio. mennesker besøger

hvert år byens museer.

Det vil vi gerne vise frem

København er en metropol, der har

det hele – som hovedstad for danskerne

og som kommune for københavnerne.

ó

resø

llerup

rtsnd

y g y

Gentofte

Herlev Gladsaxe

Glostrup

Frederiksberg

København

Brøndby

Hvidovre

Tårnby

allensbæk

Rødovre

Dragør

Areal i ha: 9.130

Befolkningstal: 502.362

Hjemmeside:

www.kk.dk

31


Lyngby-Taarbæk Kommune

Signalement af kommunen

Lyngby-Taarbæk Kommune har en

spændende historie, der sammen

med en smuk natur, gode boligområder,

et rigt kultur- og fritidsliv og

en dynamisk erhvervsudvikling giver

kommunen sit helt særlige præg.

De mange attraktive grønne boligområder

med villaer, rækkehuse og

etageboliger danner rammen om

kommunens 52.000 indbyggere.

Kommunen har 32.000 arbejdspladser,

24.000 indpendlere og 17.500

udpendlere; der er overskud af arbejdspladser

og megen trafi k på indfaldsvejene.

Trafi kpladsen med S-tog

og mere end 20 busforbindelser gør

det nemt for kommunens borgere,

de studerende og virksomhedernes

ansatte at komme frem og tilbage.

Lyngby Stadion med svømmehal,

Virumhallerne, Engelsborghallen og

de øvrige idrætsanlæg og ca. 400

private foreninger gør det let for

borgerne at fi nde fritidstilbud i kommunen.

Det vil vi gerne være kendt for

Vi lægger vægt på, at kommunens

borgere har let adgang til

og viden om kommunens mange

servicetilbud. En husstandsomdelt

servicehåndbog og en veludbygget

hjemmeside giver borgerne informationer

om hele den kommunale

virksomhed. Hjemmesidens mange

digitale selvbetjeningsløsninger og

online formularer gør det muligt for

borgerne at kommunikere med kommunen

døgnet rundt. Servicecentre

32

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 5

B - Det Radikale Venstre 2

C - Det Konservative Folkeparti 7

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 4

Borgmester/formand for SLU:

Rolf Aagaard-Svendsen (C)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

Borgmester valgt uden afstemning

med personlig betjening bliver

løbende udviklet, så de lever op til

borgernes aktuelle krav.

Kongens Lyngby er center for nordregionens

detailhandel med Lyngby

Storcenter, Magasin samt en række

specialforretninger. Lyngby Hovedgade

giver byen et hyggeligt købstadspræg.

Vi prioriterer uddannelse højt. Lyngby-Taarbæk

har gode folkeskoler og

er en af Danmarks største uddannelsesbyer.

Danmarks Tekniske Universitet

og Lyngby Uddannelsescenter gør

kommunen til center for teknologisk

forskning og uddannelse. Tilsammen

har de to uddannelsesinstitutioner

ca. 17.000 studerende om året.

Lyngby-Taarbæk Kommune er kåret

til landets mest kreative kommune.

Vi har – samlet set – den største

d

Furesø

Ballerup

Alberts-

Hørsholm

Lyngby-Taarbæk

Gentofte

Herlev Gladsaxe

Glostrup

Rudersdal

F d ik b

Areal i ha: 3.875

Befolkningstal: 52.000

Hjemmeside:

www.ltk.dk

andel af kreative arbejdspladser og

kreativt beskæftigede. Denne position

giver os rig mulighed for vækst,

idet nye kreative virksomheder og

medarbejdere tiltrækkes.

Det vil vi gerne vise frem

Mere end halvdelen af Lyngby-Taarbæk

Kommune består af mark, skov,

sø og å. Her kan man nyde naturen i

Dyrehaven, sejle på Mølleåen og se

møllerne, hvor Danmarks industri

opstod. Fra Kongens Lyngbys centrum

ved den gamle middelalderkirke

kan man sejle med Baadfarten på

søerne, man kan besøge Frilandsmuseet,

se på kunst på Sophienholm, gå

til koncert eller i biografen i Kulturhuset,

more sig på Dyrehavsbakken

og meget mere. Alt dette blot 13 km

fra Københavns centrum. ó


Rudersdal Kommune

Signalement af kommunen

Rudersdal Kommune er den nordligste

kommune i Storkøbenhavn.

Kommunen rummer hovedsageligt

virksomheder inden for videns- og

serviceområdet og er smukt beliggende

mellem Furesøen, Sjælsø,

Mølleåen og Øresund i den nye

Region Hovedstaden. Den er kendetegnet

ved sin Øresundskyst og sine

mange skove og søer. 53.000 indbyggere

bor fordelt i 11 landsbyer, hvis

bonde- og parcelhuse står i kontrast

til de mange pragtvillaer og de små

slotte, som kommunen også rummer

– slotte, hvoraf fl ere oprindelig

var sommerresidenser for datidens

herskab i København. Men trods en

historie, der trækker tråde tilbage til

jægerstenalderen, og som for alvor

Dannet ved sammenlægning af:

Birkerød og Søllerød Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 3

B - Det Radikale Venstre 2

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 1

L - Lokallisten 4

R - Rudersdallisten 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 14

Borgmester/formand for SLU:

Erik Fabrin (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, V

begynder at tage fart i midten af

1800-tallet, er Rudersdal Kommune

også en kommune af samtiden. Demokratiet

– og ikke mindst e-demokratiet

– lever i bedste velgående, og

borgerne deltager både engageret

og aktivt i den politiske debat.

Det vil vi gerne være kendt for

Netop borgerne er kimen i visionen

for Rudersdal Kommune: Kommunen

stræber efter at give dem landets

bedste kommune at bo og leve

i, i alle livets faser – med smukke

grønne omgivelser, service af høj

kvalitet, medbestemmelse, åbenhed

og dialog. Som et resultat heraf udvikler

Rudersdal Kommune løbende

kommunens serviceområder inden

for eksempelvis skole- og ældreom-

lerød

Furesø

ll

Hørsholm

Rudersdal

Lyngby-Taarbæk

Gentofte

Herlev Gladsaxe

Areal i ha: 7.340

Befolkningstal: 54.263

Hjemmeside:

www.rudersdalkommune.dk

rådet. Det kan blandt andet ses på,

at folkeskoleeleverne i Rudersdal

Kommune klarer sig godt på landsplan,

og kommunens ældre og deres

pårørende er glade for den service,

de bliver tilbudt – som for eksempel

kommunens nye genoptræningscenter

Skovbrynet, hvor særligt varmtvandsbassinet

er populært.

Det vil vi gerne vise frem

Rudersdal Kommune er nok kendt

som en af Danmarks rigeste kommuner,

men er så meget mere end det.

Et rigt forenings- og kulturliv vidner

om aktive og engagerede borgere.

Og med det splinternye idræts- og

aktivitetscenter i Birkerøds bymidte

bliver mulighederne for at udfolde sig

aktivt kun endnu bedre. Kommunen

kan bryste sig af at have Danmarks

ældste mennesker – Vedbækfundene

– og på Birkerød Bibliotek holder Danmarks

største bamse øje med brugerne.

Men kvaliteterne ligger også i den

natur, kommunen er omgivet af: Søer,

åer, overdrev, hav, parker, skove, moser,

bakker og dale er alt sammen noget,

man fi nder inden for kommunegrænsen.

Som noget særligt kan man i

Rudersdal Kommune desuden opleve

EU-habitaterne Mølleådalen og Bøllemosen

samt Vaserne ved Furesø.

Med 17 kilometer til Københavns

Rådhus er Rudersdal Kommune tæt

nok på hovedstaden til at modtage

alle impulserne og langt nok fra til

at være andet og mere end blot en

forstad i Region Hovedstaden. ó

33


Rødovre Kommune

Signalement af kommunen

Rødovre på Københavns vestegn er

et moderne bysamfund, der primært

blev skabt ved udfl ytningen fra København

i 1950’erne og i starten af

60’erne. I den periode blev i Rødovre

opført en række markante moderne

bebyggelser og enkeltstående bygninger,

blandt andet kollektivbebyggelsen

Carlsro, Rådhuset og Hovedbiblioteket,

alle tegnet af arkitekt

Arne Jacobsen.

Mod vest giver det tidligere militære

område, Vestvolden, Rødovre en naturlig

kommunegrænse. Som et bredt

bælte af grønt strækker den grønne

vold sig fra syd til nord gennem hele

Rødovre. Vestvolden blev fredet som

grønt og rekreativt område i 1996.

Rødovres kun godt 12 kvadratkilometer

betyder, at der ikke er langt

til hverken skoler, daginstitutioner,

indkøbsmuligheder eller sportshaller

noget sted i kommunen.

Rødovre har seks folkeskoler med

plads til ca. 3.600 elever. Desuden

har kommunen ungdomsskole og

musikskole, der med over 1.700 elever

er Rødovres mest omfattende fritidstilbud.

Kommunen råder over et

centralt placeret hovedbibliotek og

to fi lialbiblioteker – og ved siden af

ligger Kulturhuset Viften, som huser

café, biograf, teater og koncertsal.

Kommunen har desuden aktivitetshuset

Rødovregård, der bruges fl ittigt

af kommunens mere end 200

klubber og foreninger. Rødovre Lokalhistoriske

Samling har også til huse

34

her, og Heerup Museet på samme

adresse rummer en lang række af

Henry Heerups pragtfulde værker.

Rødovre har plads til næsten alle

former for idræt. To svømmehaller,

to stadioner med idrætsanlæg, to

sportshaller, tennisanlæg, knallertbane,

en rullehockeybane samt Rødovre

Skøjte Arena.

Det vil vi gerne være kendt for

Rødovre har siden den store udfl

ytningsbølge været præget af en

meget stærk indre sammenholdskraft,

der karakteriserer ”den moderne

landsby”. Rødovre er som en grøn

forhave til København – tæt og lavt

byggeri og store friarealer.

Rødovre Kommune har lang tradition

for godt samspil mellem

borgerne og kommunen. Rødovres

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 11

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 1

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 2

Ø - Enhedslisten 1

Borgmester/formand for SLU:

Erik Nielsen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, F, Ø

kommuneplan 2006-2018 bygger på

disse traditioner, og den indeholder

derfor mange visioner og planer for

det, vi har kaldt Den Gode By:

• Indholdsrige og grønne byområder

• Trafi ksikre veje og et godt miljø

• Attraktive erhvervsområder og

en god erhvervspolitik

• Kulturelle initiativer i samarbejde

med alle interessenter

• Stærke initiativer på børne- og

ungeområdet

• Et rigt og frodigt foreningsliv

• En politik for et arbejdsmarked

med plads til alle

• En aktiv bolig- og ældrepolitik

• En fremsynet vision for betjeningen

af vores borgere.

Det vil vi gerne vise frem

Læs mere om Rødovre og de mange

muligheder og seværdigheder på

www.rk.dk. ó

jetrup

Albertslund

Ishøj

Furesø

Ballerup

Vallensbæk

Lyngby-Taarbæk

Gentofte

Herlev Gladsaxe

Glostrup

Frederiksberg

København

Brøndby

Hvidovre

Tårnby

Rødovre

Dra

Areal i ha: 1.221

Befolkningstal: 36.499

Hjemmeside:

www.rk.dk


Tårnby Kommune

Signalement af kommunen

Tårnby Kommune er en af de største

kommuner i Hovedstadsområdet.

Med sin tætte placering på København

og en international lufthavn

er den særdeles atraktiv for mange

erhverv og særligt transportvirksomheder

har fundet vej til kommunens

erhvervsområder.

Med broen over Øresund er der kommet

motorvej og tog til Sverige, og

med den kommende Metro vil de

internationale adgangsveje blive

endnu bedre.

Kommunen ligger på en ø. Der er

tæt til vandet på to sider, og de nedlagte

militærarealer på Vestamager

giver fri adgang til store områder

med uberørt natur.

Det vil vi gerne være kendt for

Tårnby Kommune har haft et stabilt

politisk miljø i mange år, og kommunens

økonomi er baseret på

sund fornuft. Herudover er en aktiv

fritidspolitik og en alsidig boligsammensætning

kendetegnende for

kommunen.

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 9

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 2

Borgmester/formand for SLU:

Henrik Zimino (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, F, O, V

Det vil vi gerne vise frem

Selv om kommunen stort set er

udbygget, har det været muligt

at fi nde plads til nyt boligbyggeri

og erhverv. Det har inden for de

seneste år tiltrukket mange nye

virksomheder og nye spændende

boliger.

Også fritidslivet er tilgodeset. En

curlinghal, det statsanerkendte

museum Kastrupgaårdsamlingen,

Glostrup

Gladsaxe

Frederiksberg

København

øndby

Hvidovre

Tårnby

-

Rødovre

Dragør

Areal i ha: 6.320

Befolkningstal: 40.000

Hjemmeside:

www.taarnby.dk

den smukke Bypark, og ikke mindst

det nye Kastrup Søbad, som har fået

stor international omtale, er anlæg,

kommunalbestyrelsen er stolte af at

vise frem.

Opførelsen af det nye Danmarks

Akvarium og et attraktivt boligbyggeri

ved Kastrup Strand er projekter,

som kommunalbestyrelsen meget

gerne vil kunne vise frem inden for

de nærmeste år. ó

35


Vallensbæk Kommune

Signalement af kommunen

Vallensbæk er i disse år midt i en

rivende udvikling. Fra nord til syd

udbygges kommunen med nye og

attraktive boligområder, for selv om

vi er en af landets mindste kommuner,

tænker vi stort. Efterspørgslen på

boliger, der både er tæt på hovedstaden

og samtidig har grønne områder,

vand og strand lige uden for døren,

er stor. I de kommende år forventes

det nuværende befolkningstal på

lidt over 12.000 indbyggere derfor at

stige markant. Vallensbæk Kommune

strækker sig over et areal på 919 ha,

hvoraf en stor del er grønne områder,

strand og mose. Gang-, cykel- og ride-

36

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 4

C - Det Konservative Folkeparti 10

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 1

Borgmester/formand for SLU:

Kurt Hockerup (C)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

C

Hjemmeside:

www.vallensbaek.dk

stier binder Vallensbæk sammen, og

den fl otte kyststrækning med Vallensbæk

Havn som det store trækplaster

kan nås fra hele kommunen på

mindre end 15 min. Ud over de attraktive

naturområder har kommunen et

rigt forenings- og sportsliv, som borgerne

aktivt deltager i, og det mærkes

bl.a. i kommunens idræts-, golf-,

ride-, vandski- og sejlsportscentre.

Det vil vi gerne være kendt for

Vallensbæk vil være det levende eksempel

på, at størrelsen ikke er afgørende

for højt serviceniveau og kommunal

bæredygtighed, og vi går ikke

på kompromis med kvaliteten i hver-

Solrød

Høje-

Taastrup

Greve

Albertslund

Ishøj

Ballerup

Vallensbæk

Glostrup

Frederiks

Køb

Brøndby

Hvidovre

Rødovre

Areal i ha: 919

Befolkningstal: 12.241

ken vores pasningstilbud, vores skoler

eller vores ældreomsorg. Vi prioriterer

nærheden både til borgerne og til

hinanden højt, og vi lægger vægt på,

at kommunens udvikling sker i dialog

med borgerne. Vi vil kendes som en

kommune, der – i stadig udvikling og

med helheden i fokus – skaber nye

boligområder, planlægger og nytænker

mulighederne for erhvervslivet

og tilrettelægger et serviceniveau,

som tilgodeser vores borgere i alle

aldre. Samtidig giver vi som arbejdsplads

rum til udfoldelse og initiativ, så

dygtige og engagerede medarbejdere

både fastholdes og tiltrækkes.

Det vil vi gerne vise frem

Havnen, stranden og mosen er unikke,

rekreative områder, som vores

borgere nyder og bruger i stor udstrækning,

og i landsbyen kan man

omkring gadekæret og ved kirken

stadig opleve landsbystemning. Ridecenteret

og vandskicenteret hører

til blandt Danmarks bedste anlæg,

og idrætscenteret og golfbanen

medvirker også til at tegne kommunens

aktive profi l. Vores årlige musikfestival

i havnen, det velbesøgte

motionsløb ”Vallensbæk Rundt”,

og de mange musiske og kulturelle

arrangementer rundt om i hele kommunen

tiltrækker masser af mennesker

– både fra Vallensbæk og fra

vores nabokommuner. ó


37

Morsø

Silkeborg

Næstved

Frederiks-

havn

Norddjurs

Gribskov

Lejre

Frederiksværk-

Hundested

Vesthimmerland

Læsø

Samsø

Langeland

Ærø

Lolland

Hjørring

Brønderslev-

Dronninglund

Ikast-Brande

Tønder

Haderslev

Esbjerg

Fanø

Varde

Odder

Århus

Odense

Faaborg-Midtfyn

Odsherred

Rebild

Thisted

Holstebro

Lemvig

Aabenraa

Randers

Guldborgsund

Svendborg

Ringkøbing-Skjern

Favrskov

Kolding

Herning

Viborg

Sønderborg

Sorø

Syddjurs

Vejen

Billund

Assens

Vordingborg

Holbæk

Bogense

Stevns

Køge

Kalundborg

Faxe

Skanderborg

Aalborg

Middelfart

Horsens

Vejle

Hedensted

Slagelse

Hillerød

Jammerbugt

Helsingør

Nyborg

Kerteminde

Fredensborg

Fredericia

Mariagerfjord

Roskilde

Skive

Frederiks-

sund

Struer

Solrød

Ringsted

Greve

Bornholms

Regionskommune

Region Sjælland


Faxe Kommune

Signalement af kommunen

Faxe Kommune ligger i det frodige

Sydsjælland ud til Faxe Bugt ca.

60 km fra København og dermed i

pendlingsafstand til storbyen. Ca.

30% af borgerne pendler dagligt. Ad

motorvejen kan man køre til København

på ca. en time. Den kollektive

trafi k har regionaltog fra Haslev til

storbyen og lokaltog fra Fakse til

Køge, hvorfra S-toget kører til København.

Et frodigt kulturliv leverer musik-,

fi lm- og teateroplevelser året rundt,

og vi har et aktivt idræts- og foreningsliv

med ballet og bridge, visevenner

og vandrelaug, teater, tennis

og tusind andre ting.

Her er mange små, mellemstore og

en række store virksomheder inden

for de traditionelle erhverv, men

vidensvirksomheder inden for it og

forretningsservice er i fremdrift.

Det vil vi gerne være kendt for

Faxe Kommune er en udviklingskommune,

hvor vi gerne tænker anderledes

og går nye veje. Vi spørger:

”hvorfor ikke” i stedet for ”hvorfor”,

og vi vil gerne bakke dem op, der

har de gode ideer og tør føre dem

ud i livet. Vi vil være kendt for, at

udviklingen bl.a. sikres gennem et

konstruktivt offentligt/privat samarbejde.

Vi sætter borgerne i centrum. Det betyder,

at vi har fokus på den service

og de ydelser, vi leverer til borgerne.

Det betyder også, at politikerne

38

Dannet ved sammenlægning af:

Fakse, Haslev og Rønnede Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 9

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 1

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 9

Å - Borgerlisten 5

Borgmester/formand for SLU:

René Tuekær (Å)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, F, Å

ønsker dialogen med borgerne om

kommunens udvikling og borgernes

trivsel.

Det vil vi gerne vise frem

Livsstilseksperter som Isabella Smith

og Stig Lauritsen fra TV2's haveprogram

har bosat sig her. Her er højt til

loftet og god plads, og med udbuddet

og priserne på boligmarkedet får

borgere her mulighed for at realisere

drømme om andre måder at leve på.

Faxe Kommune er et smukt naturområde

med store skovområder,

strand og vand. Her ligger nogle af

landets bedste badestrande, der

tiltrækker mange turister og bruges

i Danmarksmesterskaberne i beach

volley.

Gisselfeld Kloster, Bregentved Gods

og Vemmetofte Kloster er historiske

Sorø

Ringsted

Næstved

Køge

Faxe

Vordingborg

Greve

Solrød

Stevns

Areal i ha: 40.400

Befolkningstal: 34.313

Hjemmeside:

www.nyfaxe.dk

bygninger, vi gerne viser frem samt

de mange huse fra forrige århundredeskifte,

der er opført i kalksten fra

den undergrund, der stadig betyder

meget for egnen. Fakse Geologiske

Museum får i ny kulturbygning på

kanten af kalkbruddet fælles indgang

med Café Biografen, der med

Open Air Scene vil kunne tilbyde nye

fi lmoplevelser.

Billig spildevandsrensning i Sjællands

næststørste rensningsanlæg

viser, at vi prioriterer miljøet højt

og har en erhvervsvenlig indstilling.

Attraktive priser på erhvervsjord og

beliggenheden ved Østersøen og

E3-korridoren nord/syd betyder, at

virksomheder har kontante fordele

ved at placere sig her. Det faktum, at

30% af borgerne pendler ud af kommunen,

viser, at der er gode muligheder

for arbejdskraft. ó


Greve Kommune

Signalement af kommunen

Greve Kommune er et moderne bysamfund,

der fra starten er planlagt

med henblik på at tilbyde bedst

mulige rammer for et godt og aktivt

liv. Kommunen har ca. 48.000 indbyggere,

hvoraf godt 70 procent er

erhvervsaktive. Greve Kommune er

hovedsagelig et bosætningsområde,

men gennem de seneste ti år er der

sket en markant udbygning af erhvervsområderne.

Kommunen ligger ud til Køge Bugt

og er kendetegnet ved store parcelhusområder

og etageboliger

med et stort og varieret udbud af

familieboliger. Befolkningstallet steg

kraftigt i årene 1965-80 som følge af

et massivt boligbyggeri, som tiltrak

især unge københavnske familier

med børn. I dag er de unge tilfl yttere

blevet ”seniorer”. Børnene er fl yttet

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 6

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 3

F - Socialistisk Folkeparti 1

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 8

Borgmester/formand for SLU:

Hans Barlach (C)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F

hjemmefra, og mange af de ældre

bor i dag uden børn i de store parcelhuse.

Gennem de seneste ti år er der bygget

ca. 100 nye boliger om året. Et stort

spændende område – Langagergård

– er ved at blive udbygget som et

utraditionelt boligområde med kvalitetsboliger

i et rekreativt landskab.

Det vil vi gerne være kendt for

Greve er et godt sted at bo. Der er

et højt kommunalt serviceniveau,

en effektiv og veltrimmet organisation

og en lav skat. Der er mange

gode idræts- og fritidstilbud. Der er

dejlige strande og spændende naturområder.

Og der fi ndes et varieret

boligudbud af høj kvalitet.

Det gennemgående tema i byrådets

ambitiøse kommuneplan er, hvor-

æk

Lejre

Ringsted

Frederikssund

Roskilde

Køge

Faxe

Greve

Solrød

Stevns

Areal i ha: 6.020

Befolkningstal: 48.000

Hjemmeside:

www.greve.dk

dan Greve bliver et endnu bedre

sted at bo. Der er planer for fl ere

attraktive boliger og forbedring af

de eksisterende, for bedre forhold

for erhvervslivet og udbygning af

indkøbsmulighederne, for bedre

grønne områder i byen og det åbne

land, for sundhedsfremme, for styrkelse

af børn og unges liv samt for

forbedring af kultur- og fritidsaktiviteterne.

Det vil vi gerne vise frem

Greve har otte kilometer hvid sandstrand,

Hundige Havn med 1.200

bådepladser samt den idylliske fi -

skerihavn Mosede Havn. Køge Bugt

Strandpark er et enestående rekreativt

kystområde, som strækker sig

syv kilometer langs kysten ind mod

København.

I Greve fi nder man masser af fritidstilbud.

Blandt andet Nordens største

svømmehal, Kulturhuset Portalen i

Greve med koncerter, udstillinger og

shows. Og der er gode spisesteder

og overnatningsmuligheder.

Vest for byområderne ligger store

landbrugsområder og gamle landsbyer

med middelalderkirker. I Greve

Landsby kan man opleve den gamle

Hedebokultur på egnsmuseet Greve

Museum.

Masser af spændende naturoplevelser

venter i Hedeland, et gammelt

ler- og grusindvindingsområde, som

er et stort rekreativt område med

veterantogbane, ridecentre samt

søer og åer til kanosejlads. ó

39


Guldborgsund Kommune

Signalement af kommunen

Med Guldborgsund Kommune smelter

seks kommuner på Falster og Østlolland

sammen til én. Kommunen,

der har ca. 64.000 indbyggere, ligger

omkring Guldborgsund i et landskab

med købstæder, skove og herregårdslandskaber.

Falster er forbundet med

Lolland via en tunnel og to broer og

med Sjælland via Storstrømsbroen

og Farøbroerne. De største byer er

Nykøbing, Sakskøbing, Stubbekøbing,

Nørre Alslev, Nysted og Væggerløse.

Det vil vi gerne være kendt for

Guldborgsund Kommune har en

lang række kultur- og fritidstilbud,

bl.a. teatre, museer, kulturhuse,

golfbaner og sejlklubber. For børnefamilier

lokker skøn natur, rimelige

boligpriser, god infrastruktur og en

velfungerende offentlig service foruden

gode uddannelsestilbud. En

stribe spændende boligprojekter

er på vej, både i offentligt og privat

regi, bl.a. i de gamle havnemiljøer i

Nykøbing og Sakskøbing.

Erhvervslivet er præget af små og

mellemstore virksomheder. Kommunen

fører en aktiv erhvervsstrategi

og satser ikke mindst på udvikling af

oplevelsesindustrien.

Det vil vi gerne vise frem

Nykøbing Falster er med sine 20.000

indbyggere den store centerby med

mange gode butikker og mange

kultur- og uddannelsestilbud. Nykøbing

F. Revyen og Middelaldercentret

er kendte navne landet over, og i

efteråret 2007 indvies et nyt stort

kunstmuseum, tegnet af den engel-

40

ske arkitekt Tony Fretton, som første

fase i et enestående kulturcenter på

Godset Fuglsang. Ved Væggerløse

ligger Marielyst, et af Danmarks

største ferie- og sommerhusområder

med én af landets bedste strande.

Danmarks sydligste punkt, Gedser

Odde, er også et besøg værd. Stubbekøbing

er Falsters ældste købstad

og var ledingshavn for de danske

kongers krigstogter mod venderne.

Her ligger bl.a. Nordeuropas største

motorcykelmuseum.

Et stort tropehus, Krokodille Zoo,

med Europas største og verdens

næststørste samling af forskellige

krokodillearter, er på vej i Nørre

Alslev. Her fi ndes også medicovirksomheden

Melitek, som producerer

medicinsk-teknologisk udstyr til

Dannet ved sammenlægning af:

Nykøbing Falster, Nysted, Nørre Alslev,

Sakskøbing, Stubbekøbing og Sydfalster

Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 11

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 3

F - Socialistisk Folkeparti 2

G - Nyt Guldborgsund 5

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 5

Borgmester/formand for SLU:

Kaj Petersen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, G, V

hospitalsindustrien, samt Hardi, der

hører til blandt verdens førende producenter

af sprøjteteknologi.

Sakskøbing er handelscenter for det

nordøstlige Lolland og huser bl.a.

den højteknologiske virksomhed

Dicentia, tidligere DanDisc, der fremstiller

cd’er. I den gamle købstad fi nder

man både højhus, husbåde og et

spændende miljø omkring den nedlagte

sukkerfabrik, en arkitektonisk

perle, der er hjemsted for kulturbegivenheden

Lys over Lolland.

Nysted er Danmarks sydligste købstad.

Byen har mange gamle huse,

et stemningsfuldt gadebillede og

en hyggelig havn. I Døllefjelde nær

Nysted kan man hvert år opleve det

kendte Døllefjelde-Musse Marked. ó

olland

Vordingborg

Guldborgsund

Areal i ha: 89.700

Befolkningstal: 63.533

Hjemmeside:

www.guldborgsund.dk


Ny Holbæk Kommune

Signalement af kommunen

Ny Holbæk Kommune har en smuk

og afvekslende natur med bakkede

istidslandskaber, store skovarealer,

dele af den inddæmmede Lammefjord

og kystnære områder. Samtidigt

har området attraktioner som

Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk

Museum og specielle kirker. Der er et

et aktivt musik- og teaterliv, og kommunen

har en bred palet af fritidsaktiviteter

som fx golfbane.

Ny Holbæk er således et attraktivt

bosætningsområde med en stigende

befolkning. Kommunen er placeret

centralt på Sjælland og er derfor

et velegnet sted at etablere virksomhed.

Ny Holbæk er et trafi kalt

knudepunkt. Der er tog til og fra København

hver time med forbindelse

til Københavns lufthavn i Kastrup.

København kan nås på ca. 45 minutter

i bil. 58% af de erhvervsaktive har

job inden for Ny Holbæks område,

mens 42% er pendlere, fortrinsvis

til hovedstadsområdet. Ny Holbæk

har en erhvervsfrekvens over landsgennemsnittet

og tilsvarende lav

arbejdsløshed.

Det vil vi gerne være kendt for

Visionen for Ny Holbæk er, at det er

fordelene for borgerne og brugerne,

der er ledetråden for at skabe en ny

kommune. Det ambitiøse, men realistiske

pejlemærke for den nye kommune

er, at den medvirker til at skabe

• Mere og bedre velfærd

• Mere demokrati og indfl ydelse

• Bedre offentlig service

• Mere for skatten

• Større åbenhed til omverdenen

Dannet ved sammenlægning af:

Jernløse, Holbæk, Svinninge, Tornved

og Tølløse Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 9

B - Det Radikale Venstre 5

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 12

Borgmester/formand for SLU:

Jørn Sørensen (B)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

B, C, V

• Større boligudbygning

• Mere at leve af.

Med baggrund i visionen vil Sammenlægningsudvalget

i Ny Holbæk derfor

sammen med de 17 lokalområder og

Holbæk bycentrum opbygge tætte

samarbejdsrelationer, hvor dialogen

mellem parterne står i centrum. Dialoggrupper

på tværs af partierne vil

to gange om året decentralt mødes

med lokalfora/bycentrum med henblik

på at fremme den gensidige

forståelse og den fælles udbygning af

lokalområderne/byen boligmæssigt,

socialt, kulturelt og trafi kalt.

Ny Holbæk har nytænkt den politiske

organisering med tilføjelse af

dialoggrupper og projektgrupper.

Partierne B, C og V har i konstitueringsaftalen

lagt vægt på, at de

Kalundborg

Odsherred

Holbæk

Sorø

Frederiksværk

Hundested

Lejre

Ringsted

Køge

Hil

Frederikssund

Roskild

Areal i ha: 57.800

Befolkningstal: 67.376

Hjemmeside:

www.komsammen.dk

bygningsmæssige rammer til kerneydelserne

dagtilbud, skole og ældre

skal prioriteres højt.

Folkeskolens indhold skal i fokus.

Konstitueringspartierne ønsker, at

der skal ske en mærkbar dokumenteret

forbedring af resultaterne vedrørende

de centrale kundskaber og

færdigheder.

Forældrene har pasningsgaranti, og

konstitueringspartierne vil sikre, at

forældrene får et dagpasningstilbud

der, hvor de bor. Kultur, fritid og

sundhed er højt prioriterede områder.

I konstitueringsaftalen arbejdes

der hen imod etablering af et regionalt

idrætsanlæg, som indeholder

opvisningshal, badeland, sportshotel,

biograf og sundhedscenter. ó

So

41


Kalundborg Kommune

Signalement af kommunen

Ud til vandet – midt i landet. Kalundborg

Kommune dækker et

areal på 604 km2 og har Sjællands

længste kystlinje på 160 km. Den

smukke natur gør, sammen med den

travle industrihavn, et blomstrende

erhvervsliv, samt store sommerhusområder,

egnen til et attraktivt sted

at bo, leve og arbejde. Den nye storkommune

har godt 49.000 borgere

og er i hastig vækst. Kalundborg

Kommune ligger unikt placeret i den

vestsjællandske natur, på aksen mellem

landets to største byer – ud til

vandet, midt i landet.

Det vil vi gerne være kendt for

Stort erhvervspotentiale – Vestsjællands

smukkeste natur. Kalundborg

har Sjællands næststørste industriområde,

efter Storkøbenhavn, med

mange kendte virksomheder, bl.a.

Novo Nordisk, Novozymes, Energi

E2, Statoils Raffi naderi, Vognmand

Johannes Rasmussen og Kalundborg

Havn. Sidstnævnte er Danmarks

tredjedybeste industrihavn, med

Danmarks største korneksport, og er

tilmed, pga. dybden og den nærliggende

middelalderby med den karakteristiske

femtårnede kirke, vært

for internationale krydstogtskibe.

Noget af Sjællands smukkeste natur,

med bl.a. 160 km kyststrækning og

et hav af gode badestrande, fi nder

du også i kommunen. Centralt ligger

Danmarks sjettestørste sø, Tissø,

et marskområde, som er et sandt

paradis for ornitologer og andre

naturelskere. I den sydlige ende af

kommunen ligger Åmosen, Sjæl-

42

Dannet ved sammenlægning af:

Bjergsted, Gørlev, Hvidebæk, Høng og

Kalundborg Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 7

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 8

J - Tværpolitisk Lokalliste 1

L - Lokallisten 1

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 10

Borgmester/formand for SLU:

Tommy Dinesen (F)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, F, O

lands største sammenhængende

naturområde. Åmosen er blevet udnævnt

til naturbeskyttelsesområde

og kulturarvsbeskyttelsesområde,

med vigtige stenalderfund. I den

sydvestlige del af kommunen ligger

halvøen Reersø, som er kendt for sin

oprindelige bondelandsby, med tætliggende,

stråtækte huse og nærliggende

marker uden om. I modsatte

hjørne af kommunen ligger de to øer

Nekselø og Sejerø, som gør Kalundborg

til en ø-kommune.

Det vil vi gerne vise frem

”Symbiosen” er navnet på et lokalt

miljøsamarbejde med internationale

perspektiver. Otte virksomheder

udnytter hinandens spildprodukter

i egen produktion og skåner der-

ø

Kerteminde

Kalundborg

Odsherred

Holbæk

Sorø

Areal i ha: 60.400

Befolkningstal: 49.000

Hjemmeside:

www.kalundborg.dk

ved miljøet og pengepungen. De

otte parter i projektet er: Energi E2

Asnæsværket, gipsfabrikken BPB

Gyproc A/S, medicinalvirksomheden

Novo Nordisk A/S, enzymproducenten

Novozymes A/S, olieraffi naderiet

Statoil A/S, Bioteknisk Jordrens Soilrem

A/S, affaldsselskabet Noveren

I/S samt Kalundborg Kommune.

Eksempler på samarbejdet er, at

Statoils raffi naderi leverer ”brugt”

kølevand til Asnæsværket, som igen

leverer overskudsdamp fra energiog

varmeproduktionen til brug som

sterilisation i Novo Nordisk insulinproduktion.

Delegationer fra hele

verden har besøgt Kalundborg for at

høre om Symbiosen, bl.a. fra USA og

Kina. ó

R


Køge Kommune

Signalement af kommunen

Køge Kommune strækker sig fra

Skovboegnens karakteristiske landskab

med herregårde, marker, landsbyer

og skove til de hvide strande

ved Køge Bugt. Køge by er kendt for

Danmarks bedst bevarede middelaldertorv

midt i den restaurerede

middelalderby. Kommunens perlerække

af bysamfund og landområder

udgør tilsammen rammerne for

55.000 borgeres dagligdag.

Køge Kommunes placering kun 40

km syd for København giver mange

fordele. Køge er en integreret del

af hovedstadens erhvervsliv, men

har samtidig sin egen identitet, der

understøttes af et aktivt kultur- og

foreningsliv. Kommunen er et trafi -

kalt knudepunkt, hvor motorveje og

jernbane sikrer forbindelsen mod

Dannet ved sammenlægning af:

Køge og Skovbo Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 11

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 1

I - Den Upolitiske Liste 1

O - Dansk Folkeparti 3

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 8

Borgmester/formand for SLU:

Torben Hansen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, I

nord, vest og syd. Og så er Køge

Havn og Skandinavisk Transport

Center under stadig udbygning som

center for transport og logistik. Køge

er en erhvervskommune med mange

store og mindre virksomheder inden

for produktion, handel, service og

transport.

Det vil vi gerne være kendt for

Køge Kommune er en attraktiv kommune

at fl ytte til, hvad enten man

som borger søger et sted at bo eller

som virksomhed leder efter den

rette beliggenhed.

Køge Kommune opleves som en attraktiv

kommune at bo i. Der tilbydes

et varieret udbud af boligområder

og boligtyper. Boligudbygningen,

der sker i balance med hensynet til

kommunens smukke naturområder,

Holbæk

Sorø

Næstved

Lejre

Ringsted

Roskilde

Køge

Faxe

Greve

Solrød

Stevns

Areal i ha: 25.600

Befolkningstal: 55.177

Hjemmeside:

www.koegekommune.dk

landsbyfællesskaber og bysamfund,

matches af udviklingen i veje og

offentlig transport, jobmuligheder,

uddannelsessteder og idrætstilbud.

Køge Kommune har en enestående

placering i forhold til det erhvervsmæssige

udviklingspotentiale,

som knytter sig til hovedstaden,

Ørestadsregionen og Sjælland. Den

strategiske beliggenhed understøtter

en stadig udvikling af nye erhvervsområder

med optimal adgang

til motorvej, banenettet og til Køge

Havn. Særligt for transport- og logistikvirksomheder

samt videnstunge

produktionserhverv er det svært at

fi nde en mere optimal placering end

Køge.

Køge Kommune vil fremover varetage

strategier og visioner for større

regionale sammenhænge i en balance

med det lokale hensyn. En stærk

dialog mellem kommunens borgere

og politikere fastholdes ved målrettet

og tidlig borgerinddragelse. Kommunen

viderefører gode erfaringer

og prøver nye veje for borgerinvolvering

og lokalt demokrati.

Det vil vi gerne vise frem

Køge Kommune tiltrækker mange

turister takket være Køges middelalderby,

den rige natur og smukke

badestrande, kultursteder og

idrætsbegivenheder. Skovene og de

mange fredede naturområder som

Regnemark Mose og Dyndet rummer

en sjælden variation af dyre- og

planteliv, som ikke almindeligvis kan

opleves så tæt på en storby. ó

43


Lejre Kommune

Signalement af kommunen

Den nye Lejre Kommune er ofte blevet

betegnet som by- og landkommune,

idet der mellem landsbyer og

stationsbyer ligger store områder

med landbrug og natur. Kommunen

bliver præget af relativt mange børnefamilier

og få ældre. Byggeaktiviteten

er stor, og befolkningstilvæksten

forventes at være større end i

landet som helhed i de kommende

år.

Erhvervsfrekvensen er høj, arbejdsløsheden

lav og befolkningen veluddannet.

Mange arbejder uden for

kommunen, fx i København. Her

er gode trafi kale forbindelser, med

hurtig tilkørsel til bl.a. Holbækmotorvejen

og to stationer: Lejre og

Hvalsø. Kommunen har en varieret

erhvervsstruktur med mange inden

for bygge- og anlægssektoren.

Den nye Lejre Kommune har et rigt

og varieret forenings- og idrætsliv,

der dels benytter sig af gode halfaciliteter,

dels af de vide muligheder,

naturen byder på i form af vand,

skov og store friarealer.

Det vil vi gerne være kendt for

Oplevelser og berigende liv – visionen

for den nye Lejre Kommune lyder

på, at kommunen i 2010 skal vurderes

som: ”en attraktiv og moderne

bo- og oplevelseskommune med

• kvalitet og effektivitet i service

• et ansvarligt fællesskab

• fremtidens arbejdspladser

• et berigende liv midt i Sjællands

natur, kulturhistorie og mangfoldige

udviklingsmuligheder.”

44

Dannet ved sammenlægning af:

Bramsnæs, Hvalsø og Lejre Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 7

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 1

L - Socialistisk Lokalliste 2

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 12

Borgmester/formand for SLU:

Flemming Jensen (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

C, O, V

Det vil vi gerne vise frem

Natur og historie – den nye Lejre

Kommune rummer nogle af de kulturlandskaber

i landet, der er rigest

på fortidsminder. Samtidig er området

kendt for sin smukke natur og

den årligt tilbagevendende slotskoncert

på Ledreborg Slot.

Siden stenalderen har Lejre været beboet

af mennesker. På Lejre Forsøgscenter

er jernalderens og landbotidens

huse og landbrugsredskaber

genskabt og kan dagligt betragtes

og afprøves af de besøgende. Tadre

Mølle kan som den eneste tilbageblevne

af 18 vandmøller i Elverdamsådalen

besøges – møllen blev grundlagt

i 1300-tallet og fungerer nu som

lokalt museums- og naturcenter.

Godslandskabet – bestående af

bl.a. Ledreborg, Åstrup, Sonnerup-

gelse

Odsherred

Holbæk

Sorø

Lejre

Ringsted

Frederikssund

Roskilde

Køge

Hillerød

Greve

Solrød

Stevns

Areal i ha: 23.900

Befolkningstal: 25.971

Hjemmeside:

www.nylejre.dk

gård, Lindholm og Ryegaard godser

– udgør Danmarks største fredede

sammenhængende landskab, bestående

af agerland, stærkt kuperede

skove, overdrevsområder og vådområder.

Koncerterne på Ledreborg Slot er

hvert år et tilløbsstykke, der præger

hele området omkring slottet.

Kysten langs Isefjorden og Roskilde

Fjord byder på badestrande, lystbådehavne

og sommerhusområder.

Bidstrupskovene syd for Hvalsø har

et rigt fugle-, dyre- og planteliv. Vandet

i skoven er nogle steder så rent,

at man kan drikke af det. I det hele

taget er kommunen kendetegnet af

vandløb og ådale som Elversdamsåen,

Lejre Å, Kornerup Å med Lavringe

ådal og Helligrenden. ó


Lolland Kommune

Signalement af kommunen

Lolland Kommune er kendetegnet

ved få større bysamfund og en meget

udstrakt geografi med mange landsbyer.

Til hovedøen hører også fl ere

mindre øer, med aktive lokalsamfund.

Lolland Kommune blev først en

realitet efter en folkeafstemning i

sommeren 2005. Siden da har de

syv nuværende kommuner arbejdet

målrettet på at skabe en unik organisation

og en langsigtet strategi for

endegyldigt at vende udviklingen

i området. Trods den sene start er

Lolland Kommune godt på vej til at

blive en realitet.

Sammenlægningsudvalget har i

januar 2006 vedtaget en organisa-

Dannet ved sammenlægning af:

Holeby, Højreby, Maribo, Nakskov,

Ravnsborg, Rudbjerg og Rødby Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 10

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 9

L - Lollandslisten 1

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 8

Borgmester/formand for SLU:

Stig Vestergaard (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, L, V

torisk opbygning, Lollandsmodellen,

hvor der er udstrakt grad af decentralisering

og stor fl eksibilitet. Målet

er at skabe en organisation, der er

tæt på borgerne og en aktiv drivkraft

i udviklingen af området.

For at skabe ejerskab til Lollands

fremtidige udvikling har Sammenlægningsudvalget

valgt at bygge

visionen for den nye kommune op

i dialog med borgere, ansatte, virksomheder

og organisationer. Medarbejdere

og ledere på alle niveauer er

centrale i arbejdet med at defi nere

rammerne for den nye organisation.

Det lokale demokrati har fra start

været aktivt involveret i at sikre den

nye kommunes nærhed til borgerne,

og områdets virksomheder og organisationer

er aktivt involveret i

Langeland

Lolland

Guldbo

Areal i ha: 89.192

Befolkningstal: 48.943

Hjemmeside:

www.lolland.dk

V

at udforme fremtidens udviklingsstrategi.

Det første samlede vision

for Lolland Kommune vil ligge klar i

foråret 2006.

For at give medarbejdere og ledere

størst mulig tryghed samt mulighed

for konstruktivt at arbejde sammen

på tværs af de gamle organisationer

i reformprocessen er der i samarbejde

mellem ledelsen og medarbejderne

udarbejdet en udvidet

tryghedsaftale, som Sammenlægningsudvalget

har vedtaget i januar

2006.

Det vil vi gerne være kendt for

• At være en tryg kommune at bo

og bosætte sig i

• Aktiv by- og landdistriktspolitik

med borgerne i centrum

• At skabe optimale rammer for at

fastholde og tiltrække nye virksomheder

samt sikre optimale

udviklingsmuligheder for eksisterende

virksomheder

• At være førende inden for udvikling

og test af nye og alternative

energiformer.

Det vil vi gerne vise frem

• Forskerpark Lolland med kommende

center for nye og alternative

energiformer, såsom Wind

Power Academy, Ravnsborg Havforskningscenter,

Nakskov Brintforskningscenter

m.v.

• Lollands herregårds- og kulturlandskaber

• Lalandia

• Knuthenborg Safaripark. ó

45


Næstved Kommune

Signalement af kommunen

Næstved Kommune er med knap

80.000 indbyggere en af de største

kommuner i den nye Region Sjælland.

Kommunen ligger blot ca. en times

kørsel fra hovedstadsområdet, som er

let at komme til både via motorvej og

hyppige, faste togforbindelser.

Næstved Kommune er et område i

vækst. Det går godt inden for handels-

og erhvervslivet, og boligmarkedet

er i hastig fremgang, da fl ere

og fl ere vælger at fl ytte til kommunen.

Næstved by er et attraktivt handelscentrum

med et stort opland.

Som følge af befolkningstilvæksten

foregår der en stadig udbygning af

de offentlige tilbud, og kommunen

har således i dag 55 daginstitutioner,

24 folkeskoler og adskillige plejehjem

og ældreboliger. Vi har derudover

en række uddannelsesinstitutioner

til ungdomsuddannelser og

videregående uddannelser, særligt

sundhedsuddannelserne, som har et

tæt samarbejde med bl.a. Centralsygehuset

i Næstved.

Det vil vi gerne være kendt for

Næstved vil være Region Sjællands

ledende kommune:

• Næstved Kommune sætter borgernes

velfærd og medarbejdernes

trivsel i centrum

• Næstved Kommune klæder børn

og unge på til fremtiden

• Næstved Kommune har et blomstrende

kulturliv – både i by og

på land

• Næstved Kommune har dialog

med og inddrager borgerne

46

• Næstved er kraftcenter for en

bæredygtig dynamisk erhvervsudvikling

i Region Sjælland

• Næstved er en stærk bosætningskommune.

Med denne vision lægger vi op til

at skabe et godt serviceniveau for

borgerne, udvikle nye former for

borgerinddragelse og arbejde for et

blomstrende kulturliv, et levende

handelsmiljø og en bæredygtig erhvervsudvikling.

Det vil vi gerne vise frem

Vi er stolte af succeser som det verdensberømte

Holmegaard Glasværk

samt BonBon-Land – en af Danmarks

største forlystelsesparker.

Kulturhistorisk er området særdeles

spændende med mange herregårde,

klostre, kirker og slotte. Den gamle

Dannet ved sammenlægning af:

Fladså, Fuglebjerg, Holmegaard, Næstved

og Suså Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 17

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 1

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 9

Borgmester/formand for SLU:

Henning Jensen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, O, V

købstad Næstved byder bl.a. på

mange middelalderhuse, Danmarks

ældste rådhus (1492 e.Kr.), muligheder

for shopping, koncerter, teater,

museumsbesøg samt caféliv. Men

det er også muligt at opleve et væld

af små egnsteatre, gallerier med

kunsthåndværk og foreningsarrangementer

i alle kroge af kommunen.

Næstved Kommune ligger i et særdeles

naturskønt område af Danmark

med eksempelvis Herlufsholm

og Gavnø samt et stort antal fjorde

og småøer. Den umiddelbare adgang

til naturen giver fremragende muligheder

for et aktivt fritidsliv uden

døre. Du kan for eksempel tage en

kanotur på Susåen, springe i vandet

en sommerdag i Karrebæksminde

eller tage en tur i skoven med familien.

ó

Slagelse

Sorø

Ringsted

Næstved

Køge

Faxe

Vordingborg

Solrød

Areal i ha: 68.090

Befolkningstal: 78.987

Hjemmeside:

www.nynaestved.dk

S


Odsherred Kommune

Signalement af kommunen

Odsherred er ”lys, liv og landskab”,

en oase om sommeren og med

kulturtilbud året rundt. Odsherred

rummer varierede landskabsformer

fra bakker og klitter til å-løb, fra

overdrev og enge til sandfl ugtplantage

og bøgeskove på kanten af Isefjorden.

Området er tæt besat med

gravhøje og andre oldtidsminder.

Det er i Trundholm Mose, den 3.500

år gamle Solvogn blev fundet i 1902,

mens andre nationale klenodier er

urokserne fra Vig og Prejlerup.

Odsherred er landets største sommerhuskommune,

og populationen

mangedobles i sommerhalvåret.

Bæredygtighed ud fra Agenda 21 er

implementeret i såvel turistpolitikken

som erhvervspolitikken, hvor

formålet er, at ”Odsherred skal være

et godt sted at drive virksomhed, et

godt sted at arbejde og et godt sted

at bo”.

Odsherred har ikke den store tunge

industri, men en meget stor underskov

af håndværkere og håndværksvirksomheder,

udpræget detailhandel

og servicefag samt større

fabrikker som bl.a. NKT Cables i

Asnæs, Stelton AS Fårevejle, Egebjerg

Maskinfabrik og Lundbeck i Lumsås.

Med fast færgeforbindelse til både

Århus og Ebeltoft fra Odden og fra

Dannet ved sammenlægning af:

Dragsholm, Nykøbing-Rørvig og

Trundholm Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 10

B - Det Radikale Venstre 2

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 1

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 9

Borgmester/formand for SLU:

Finn Madsen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F

Hjemmeside:

www.odsherred.dk

Rørvig til Hundested er Odsherred

og trafi kforbindelserne med til at

binde Danmark sammen fra øst til

vest.

Det vil vi gerne være kendt for

Som Danmarks svar på Frankrigs

Provence eller som Sjællands Skagen.

Odsherred er begavet idyl og

udfordringer og oplevelser til alle

sanser.

Det vil vi gerne vise frem

Nogle af landets bedste badestrande

– ni af dem med Friluftsrådets BLÅ

FLAG.

Kalundborg

Odsherred

Holbæk

Frederiksværk-

Hundested

Lejre

Frederi

sund

Ros

Areal i ha: 35.500

Befolkningstal: 32.739

Vores mange højdedrag – Esterhøj,

Stenbjerg, Klint Bakker, Veddinge

Bakker.

Kulturinstitutionerne – Kulturhuset i

Nykøbing, Odsherreds Kulturhistoriske

Museum på Annebjerggård, Odsherreds

Kunstmuseum i Asnæs.

De mange kunsthåndværkere, gallerier

og udøvende kunstnere, der

giver området et liv som ”Sjællands

Skagen” eller ”Danmarks Provence”

på grund af det høje klare lys med

spejlingen af vand fra tre sider (Kattegat,

Sejerø Bugt, Isefjord). ó

47


Ringsted Kommune

Signalement af kommunen

Ringsted ligger centralt på Sjælland

og er knudepunkt for både bil- og

togtrafi k. Mange virksomheder, som

er afhængige af et stort markedsområde

og god trafi k, placerer sig i

disse år i Ringsted.

Ringsted kaldes ”Byen med de røde

tage”. Kommer man kørende fra

Sorøvej, ser man Ringsted hæve sig

op som en grønklædt bakke med Sct.

Bendts Kirke øverst og de mange

røde tage mellem det grønne på

skråningen af Ringsted Ådal.

Ringsted Kommune har mange velfungerende

landsbyer. Det giver mulighed

for at bo i naturskønne omgivelser,

tæt på skole, børnepasning,

idrætsforening og forsamlingshus.

Og der er kort afstand til servicetilbuddene

i Ringsted by. Ringsted er

inde i en rivende udvikling – fl ere

borgere, fl ere boliger og fl ere arbejdspladser.

Interessen for at bosætte sig

i Ringsted har aldrig været større. Befolkningstallet

er siden 2000 steget

med over 1.300. Inden for en kortere

årrække vil vi være 37.000.

Det vil vi gerne være kendt for

Ringsted Kommune vil være kendt

som attraktiv bosætningskommune,

hvor det er muligt at opføre mange

forskellige boligtyper. Levende og

forskelligartede landsbyer, liv i byen

og attraktive bymiljøer.

Ringsted Kommune vil skabe gode

betingelser for at drive virksomhed,

48

så vi kan tiltrække og fastholde virksomheder

i kommunen.

Ringsted Kommune vil højne uddannelsesniveauet

og give plads til nytænkning

inden for al undervisning.

Ringsted Kommune vil fremme

børnenes udvikling og bl.a. skabe en

tryg, indholdsrig og udviklende hverdag,

så alle børns talenter kan folde

sig ud. I samarbejde med de unge vil

vi skabe rammer for aktiviteter, der

tiltrækker og udfordrer de unge.

Det vil vi gerne vise frem

De mange skove, søer og åer giver en

smuk og varieret natur og byder på

mange attraktioner og muligheder i

kommunen. Ringsted bymidte er en

smuk ramme om mange kulturelle

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 7

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 2

L - Lokallisten Land & By 1

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 7

Borgmester/formand for SLU:

Niels Ulrich Hermansen (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

B, C, L, O, V

begivenheder, og Ringsted Teater

og Kongrescenter tilbyder store internationale

og nationale kulturelle

oplevelser. Et blomstrende café- og

butiksliv og mange kulturelle og

forretningsmæssige muligheder og

oplevelser præger bykernen.

Sct. Bendts Kirke ligger som et

fl ot monument over den tid, hvor

Ringsted var kongeby tilbage i Valdemarernes

tid. Flere konger ligger

begravet i kirken med deres dronninger,

bl.a. Dronning Dagmar, hvorfra

Dagmarkorset stammer. Kirken, som

er den ældste teglstenskirke i Norden,

er sammen med Valdemarstatuen

byens vartegn og markerer Ringsted

som en by med middelaldertraditioner.

Kirken er, som de øvrige sognekirker,

center for kulturelle aktiviteter. ó

dborg

Slagelse

Holbæk

Sorø

Næstved

Lejre

Ringsted

Roskilde

Køge

Faxe

Greve

Solrød

Stev

Areal i ha: 29.548

Befolkningstal: 31.084

Hjemmeside:

www.ringsted.dk


Ny Roskilde Kommune

Signalement af kommunen

Ny Roskilde bliver den største kommune

i Sjællandsregionen. Kommunen

har en god kombination af land

og by og en central beliggenhed,

både når det gælder trafi k, arbejdspladser,

uddannelsesmuligheder,

kulturliv og indkøb. Kommunen er

derfor et naturligt knudepunkt på

Sjælland og udgør ”broen” mellem

Københavnsområdet og det øvrige

Sjælland. Borgerne i den nye kommune

har højere uddannelsesniveau

og højere beskæftigelsesgrad end

det øvrige Danmark, ligesom borgerne

er yngre end landsgennemsnittet.

Kommunen er en udbygningskommune,

som forventer befolkningstilvækst

også i de kommende år.

Det vil vi gerne være kendt for

• at levere en kommunal service på

højt niveau til glæde for borgere

og virksomheder. Vores service

skal være tilgængelig for alle, og

vi vil være en af landets førende

it-kommuner

• at være en attraktiv kommune

at bo i, som udgør en klar helhed

med fælles identitet, hvor alle

lokalsamfund er godt integreret

i helheden – samtidig med at der

er plads til, at lokalsamfundene

udfolder sine forskellige kulturer

• at have et aktivt kultur-, idrætsog

foreningsliv med en stor satsning

på de mange musikalske

fyrtårne og det brede musikliv,

som de bærende elementer i

Musikbyen Roskilde

• at værne om mangfoldighed i

kommunens erhvervsliv samtidig

med en bevidst satsning på

Dannet ved sammenlægning af:

Gundsø, Ramsø og Roskilde Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 11

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 4

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 10

Ø - Enhedslisten - De Rød-Grønne 1

Borgmester/formand for SLU:

Poul Lindor Nielsen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, V, Ø

højteknologiske vidensbaserede

virksomheder omkring aksen

RISØ, RUC, Center for Avanceret

Teknologi og Danmarks Miljøundersøgelser

• at have et stærkt samspil mellem

kommunens erhvervsliv og uddannelses-

og forskningsinstitutioner,

hvor kommunen påtager sig

en aktiv rolle som netværksbygger

• at gå nye veje ift. borgernes inddragelse

i og indfl ydelse på kommunens

arbejde og prioriteringer

• at være en kommune, som er en

attraktiv arbejdsplads, der kan

tiltrække og fastholde de bedst

uddannede og mest motiverede

medarbejdere.

Det vil vi gerne vise frem

Vores nye kommune byder på kulturel

rigdom, et rigt kultur- og foreningsliv

rred

olbæk

orø

Frederiksværk-

Hundested

Lejre

Ringsted

Frederikssund

Roskilde

Køge

Hillerød

Greve

Solrød

Fredensborg

Areal i ha: 21.189

Befolkningstal: 80.449

Hjemmeside:

www.nyroskilde.dk

og masser af oplevelsestilbud. Vi har

markante ”fyrtårne” i form af Roskilde

Domkirke, Vikingeskibsmuseet,

Roskilde Festival og Roskilde Universitetscenter.

Vi kan byde på unikke

naturoplevelser, både ved fjord og

sø, i åbne landskaber og i historiske

landsbyer. Koblingen mellem by og

land og koblingen mellem historie

og nutid er særtræk, vi er stolte af.

Vi har mange kommunale institutioner

af høj kvalitet. Vi kan bl.a. byde

indenfor i både et netop færdigbygget

plejecenter, Kristiansminde, som

giver helt unikke leve-bo-miljøer for

sine beboere, og i vores nybyggede

skole, Trekronerskolen – et bud på

fremtidens folkeskole. ó

49


Ny Slagelse Kommune

Signalement af kommunen

I Ny Slagelse Kommune har vi noget

til alle.

Livskvalitet for den enkelte sætter vi

meget højt. Vi ønsker, at alle borgere

oplever, at de har mulighed for at

leve et positivt liv med valgmuligheder,

tryghed og nærvær.

Livskvalitet er også et aktivt kulturog

fritidsliv med mange forskellige

tilbud. I Ny Slagelse Kommune har

vi fl ere musikhuse, teatre, golfbaner,

idrætshaller, vikingebyen Trelleborg

og meget meget mere. Og så – ikke

at forglemme – Slagelse Dream-

Team, som giver os alle håndboldoplevelser

på verdensplan. Et festligt

syn er det også, når Garderhusarerne

hver onsdag rider gennem Slagelse

bymidte.

50

Dannet ved sammenlægning af:

Hashøj, Korsør, Skælskør og Slagelse

Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 13

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 3

L - Borgerlisten 1

O - Dansk Folkeparti 3

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 9

Borgmester/formand for SLU:

Lis Tribler (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F

At uddannelse er vejen til vækst, det

ved vist alle. I Ny Slagelse Kommune

skal alle borgere sikres mulighed for

uddannelse, hvor kvalitet og krav

går hånd i hånd. Lige nu har vi alt fra

både folke- og privatskoler til handelshøjskolecenter.

Vi arbejder på

også at blive ”universitetsby”.

Hvis du har lyst til at bo i Ny Slagelse

Kommune, så vælger du selv, om du

vil bo i by, på landet eller ved vandet.

Hvis du vil bo i fx sommerhus, telt,

campingvogn eller komme sejlende, er

mulighederne rigtig mange, for vi har

en af Danmarks længste kyststrækninger

– hvor alle tilbud er til rådighed.

Lige uden for vores gadedør har vi

også Storebæltsbroen, motorvejen

og super gode togforbindelser til

København, Fyn og Jylland. ó

teminde

org

Slagelse

Sorø

Næstved

Le

Ringste

Areal i ha: 56.800

Befolkningstal: 74.500

Hjemmeside:

www.nyslagelse.dk

V


Solrød Kommune

Signalement af kommunen

Solrød Kommune er en kommune 30

km syd for København, som:

• har knap 21.000 indbyggere med

fortsatte boligudbygningsplaner

i både strand- og landområdet

• historisk er en del af Hedeboegnen

med noget af landets bedste

landbrugsjord

• er en smukt beliggende forstadskommune

med mange pendlere

med gode trafi kale forbindelser,

tæt på hovedstadens og nærliggende

købstæders kulturelle

tilbud og med et rigt varieret

idræts- og fritidsliv

• er en blanding af koncentreret

boligudbygning langs stranden til

Køge Bugt, stationsbyen Havdrup

og de fem middelalderlandsbyer

Gammel Havdrup, Jersie, Solrød,

Karlstrup og Kirke Skensved

• har en varieret befolkning fordelt

på især familier med børn

og yngre ældre, som er ressourcestærke

og velorganiserede i

kommunens foreningsliv.

Det vil vi gerne være kendt for

Solrød Kommune ønsker at være en

af hovedstadsregionens mest attraktive

bokommuner med et godt og

trygt hverdagsliv for borgerne og let

adgang til arbejde og en varieret og

skøn natur. Solrød Kommune har en

vigtig opgave med at skabe rammer

for en bæredygtig udvikling i kom-

munen – økonomisk, miljømæssigt,

kulturelt og socialt.

Over 90% af borgerne har i borgerundersøgelser

i 2002 og 2005 givet

udtryk for, at de synes, at Solrød

Kommune er en god kommune at

bo i.

Solrød Kommune skal som organisation

understøtte et moderne og

demokratisk samfund ved at være

åben, lydhør, enkel og effektiv. Vi vil

være kendt for at være en af landets

bedst fungerende organisationer,

som målbevidst skaber udvikling, effektivitet,

helhed og kvalitet til gavn

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 3

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 1

I - SolrødListen 1

L - Havdruplisten 1

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 7

Borgmester/formand for SLU:

Niels Hörup (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

C, I, L, O, V

for borgerne. Vi løser opgaver tæt

på og i dialog med borgerne baseret

på borgernes medansvar. Solrød

Kommune skal hele tiden være i udvikling,

så kommunen kan leve op til

omverdenens krav og forventninger

og samtidig præge udviklingen.

Det vil vi gerne vise frem

De hvide sandstrande med Staunings

Ø, Trylleskoven og Karlstrup

Kalkgrav. De velbevarede kirkelandsbyer.

Plejecenter Christians

Have, som drives i offentligt/privat

partnerskab. Solrød Idrætscenter

– et fritidsmæssigt samlingssted i

vækst. ó

d

bæk

ø

Næstved

Lejre

Ringsted

Frederikssund

Roskilde

Køge

Faxe

Greve

Solrød

Stevns

Areal i ha: 3.999

Befolkningstal: 20.860

Hjemmeside:

www.solrod.dk

51


Sorø Kommune

Signalement af kommunen

Sorø Kommune ligger attraktivt

midt på Sjælland imellem Odense

og København og kan byde på smuk

natur og en historisk hovedby.

Kommunen byder på både ”land og

by” og et veludviklet erhvervs- og

forretningsliv, og der er fritids- og

idrætsmuligheder for enhver smag.

Golfbane, ”put and take”-fi skeri,

sportshaller, bådfart på Sorø Sø,

boldbaner, biblioteker, friluftsgård,

Åmosen, museer, borgspil, biograf, og

en vidunderlig udsigt over Tystrup-

Bavelse Sø. Omdrejningspunktet for

den nye regionale ”hovedstad” i Region

Sjælland ligger i Sorø Kommune.

Dermed bliver kommunen centrum

og omdrejningspunkt for de fremtidige

regionale aktiviteter. Denne

centrale placering skal udnyttes til

fælles bedste ved at sikre en fortsat

harmonisk udvikling af hele kommunen

gennem målrettede initiativer.

Kort sagt – vi har faktisk det hele.

Det vil vi gerne være kendt for

• at kommunen også i fremtiden

vil være et godt sted at bo og et

godt sted at udvikle sig – både

fagligt, kulturelt og personligt.

Sorø skal have en stærk placering

på det kultur- og fritidspolitiske

landkort

• at der er et serviceniveau, der er i

overensstemmelse med nye muligheder

og standarder for derigennem

at sikre en udbygning af

servicetilbuddene til borgerne

• at der satses på en kontinuerlig

og bred udvikling af de kommunale

institutioner og det private

52

erhvervsliv, som et attraktivt og

interessant erhvervsområde for

virksomheder at etablere sig i,

og kommunen vil også fremover

byde på veludviklede ældre-,

institutions-, skole-, kultur- og

fritidstilbud, der modsvarer borgernes

behov

• at bevarelsen af den smukke

natur er en naturlig del af det at

leve, bo og virke i Sorø Kommune

• at den centrale beliggenhed midt

på Sjælland, med en velfungerende

infrastruktur i form af offentlige

transportmidler, nærhed til

motorvej og jernbane, er et ideelt

udgangspunkt for både borgernes

og erhvervslivets aktiviteter.

Det vil vi gerne vise frem

• Sorø Akademi – grundlagt af

Frederik II i 1586. I dag fungerer

Dannet ved sammenlægning af:

Dianalund, Stenlille og Sorø Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 12

C - Det Konservative Folkeparti 5

F - Socialistisk Folkeparti 1

J - Borgerlisten 1

O - Dansk Folkeparti 1

U - Den Uafhængige Liste 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 4

Borgmester/formand for SLU:

Ivan Hansen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, F, J, U, V

Sorø Akademi som en offentlig

gymnasieskole med kostafdeling

• Akademihaven – fi k sit nuværende

udseende i 1860’erne og er

præget af den engelske park-stil

• Sorø Klosterkirke og de 19 landsbykirker,

der ligger som en perlerække

gennem landskabet

• Herregården Vedbygård – det

berømte Borgspil afholdes hvert

år i parken

• Tystrup Bavelse Naturpark og

Kongskilde Friluftsgård

• Åmosen – går gennem Dianalund

og Stenlille og er Sjællands

største moseområde. Området

rummer meget store natur- og

kulturhistoriske værdier

• Sorø – søerne og skovene.

Du kan få fl ere oplysninger på

www.soroeturisme.dk ó

Kalundborg

Slagelse

Holbæk

Sorø

Næstved

Lejre

Ringsted

Ros

Køg

Fax

Areal i ha: 30.993

Befolkningstal: 28.336

Hjemmeside:

www.soroe.dk eller www.ny-soroe.dk


Stevns Kommune

Signalement af kommunen

En gammel stevnsbo blev engang

spurgt, om han var glad for at bo

på Stevns? ”Jeg er taknemmelig”,

lød svaret. Og det er ikke tilfældigt,

for bare 10 min. kørsel syd for Køge

ligger Stevns Kommune – tæt på

byen og samtidig ude på landet tæt

på skov og strand. I den nye Stevns

Kommune er der plads til både nærhed

og store armbevægelser.

Det vil vi gerne være kendt for

Stevns Kommune vil være kendt

som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen

– i storslået natur,

en alsidig kultur og med god plads

til både at bo og leve i. Det betyder

bl.a., at Stevns Kommune satser på

udvikling inden for områderne bosætning,

offentlig service, natur og

kultur, erhverv samt ikke mindst på

samarbejde med omverdenen.

Det vil vi gerne vise frem

Stevns Kommune er rig på oplevelser

i naturen og kulturen. Oplev fx

den fantastiske Stevns Klint på første

række ved en gåtur på hele eller

Dannet ved sammenlægning af:

Vallø og Stevns Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 9

C - Det Konservative Folkeparti,

Stevns 1

C - Det Konservative Folkeparti,

Vallø 1

F - Socialistisk Folkeparti 1

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 13

Borgmester/formand for SLU:

Poul Arne Nielsen (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

C, O, V

dele af den godt 20 km lange trampesti,

som viser Stevns fra sin allerbedste

side. Det er næsten ikke til at

fatte, at klinten, kridtet og kalkområderne

er mere end 60 mio. år gamle.

Eller oplev resten af den ca. 42 km

lange kystlinje fra egen båd eller på

stranden. Kør også forbi Vallø Slot

ved

Lejre

ngsted

Roskilde

Køge

Faxe

Greve

Solrød

Stevns

Areal i ha: 24.723

Befolkningstal: 21.825

Hjemmeside:

www.valloe-stevns.dk

eller Gjorslev Gods, som med de

omkringliggende parker og skove

byder på smukke oplevelser i det fri.

Og besøg Store Heddinge og Hårlev,

eller kør ud i landskabet til en af de

mange små landsbyer, der er rige på

kulturliv, museer, kirker m.v. ó

53


Vordingborg Kommune

Signalement af kommunen

Vordingborg Kommune omfatter den

sydligste del af Sjælland samt Møn. Vi

har en enestående natur, mange godser

med alléer og en samlet kystlinje

på 370 km. I de tre gamle, velbevarede

købstæder Vordingborg, Præstø

og Stege har vi cafémiljøer, gode handelsmuligheder

og et væld af kulturelle

tilbud til alle aldersklasser.

Vordingborg Kommune er en bosætningskommune

med stor variation i

boligmulighederne, hvad enten du vil

bo i en større eller mindre by – eller

på landet. Vi har haft succes med at

tiltrække nye erhvervsvirksomheder,

uddannelsesinstitutioner, attraktive

boligbebyggelser og borgere. Kommunen

ligger ca. en times kørsel fra

København.

Det vil vi gerne være kendt for

Vordingborg Kommune er et godt

sted at leve i byer og på landet for alle

generationer. Du kan bo nær ved skov

og strand og alligevel tæt på indkøbsmuligheder

og kulturelle tilbud.

Du kan bo trygt og sikkert, og du kan

vælge den boform, som passer til dig.

• Kreative iværksættermiljøer med

gallerier, kunsthåndværkere,

bryggeri og vinbønder på Møn

• Attraktive erhvervsarealer, hvor

virksomheder kan etablere sig,

så færre behøver at pendle eller

fl ytte herfra for at få job

Danmarks Borgcenter ved Gåsetårnet

i Vordingborg. Et levende

historieværksted, hvor kunst,

viden og historie smelter sammen

• GeoCenter Møns Klint. Et geologiog

naturcenter lige ved klinten.

54

Dannet ved sammenlægning af:

Langebæk, Møn, Præstø og Vordingborg

Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 11

B - Det Radikale Venstre 2

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 10

Ø - Enhedslisten - De Rød-Grønne 1

Borgmester/formand for SLU:

Henrik Holmer (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F

Det vil vi gerne vise frem

Unikke naturområder:

Møns Klint, Knudshoved Odde, Avnø,

Præstø Fjord, Nyord, Kulsbjerg.

Attraktivt turistområde med Møns

Klint som den væsentligste turistmagnet.

Vi har også: kirker med

kalkmalerier, slotte og herregårde,

golfbane ved Stege Nor, badestrande,

museer m.m.

Unikke kulturtilbud:

• ”Vilde Vulkaner”, Danmarks største

børnerock- og legefestival.

”Børnenes Roskildefestival” med

8-10.000 børn fra Fyn og Sjælland

• ”Waves”, international anerkendt

danse- og teaterfestival med

unikke og uventede oplevelser i

gågaden og på musikstederne

Næstved

Vordingborg

Guldborgsund

Faxe

Stevns

Areal i ha: 62.115

Befolkningstal: 46.500

Hjemmeside:

www.nyvordingborg.dk

• Festugen i Vordingborg. Uge 28

har musik og gøgl fra mandag til

lørdag

• Et aktivt børnekulturliv med tre

musikskoler, kulturskole, teater,

koncerter m.m.

• Spillestedet ”Stars”. Stedet er anerkendt

af internationale bands

for den gode lyd. ”Stars” byder

på udenlandske overraskelser,

eksempelvis et tangoorkester fra

Argentina, som kun gav den ene

koncert i Danmark.

Vores havne:

På Sydhavnen i Vordingborg opføres

en ny bydel med attraktivt bolig- og

erhvervsbyggeri. På havnen i Stege

ved den gamle sukkerfabrik har vi

planer om nyt bolig- og feriebyggeri.

Vi har 17 lystbådehavne – både store

og små. ó


55

Morsø

Silkeborg

Næstved

Frederiks-

havn

Norddjurs

Gribskov

Lejre

Frederiksværk-

Hundested

Vesthimmerland

Læsø

Samsø

Langeland

Ærø

Lolland

Hjørring

Brønderslev-

Dronninglund

Ikast-Brande

Tønder

Haderslev

Esbjerg

Fanø

Varde

Odder

Århus

Odense

Faaborg-Midtfyn

Odsherred

Rebild

Thisted

Holstebro

Lemvig

Aabenraa

Randers

Guldborgsund

Svendborg

Ringkøbing-Skjern

Favrskov

Kolding

Herning

Viborg

Sønderborg

Sorø

Syddjurs

Vejen

Billund

Assens

Vordingborg

Holbæk

Bogense

Stevns

Køge

Kalundborg

Faxe

Skanderborg

Aalborg

Middelfart

Horsens

Vejle

Hedensted

Slagelse

Hillerød

Jammerbugt

Helsingør

Nyborg

Kerteminde

Fredensborg

Fredericia

Mariagerfjord

Roskilde

Skive

Frederiks-

sund

Struer

Solrød

Ringsted

Greve

Bornholms

Regionskommune

Region Syddanmark


Ny Assens Kommune

Signalement af kommunen

Velkommen til Ny Assens Kommune.

Bag den ny storkommune står de

tre vestfynske kommuner Assens,

Glamsbjerg, Haarby samt de tre højfynske

kommuner Tommerup, Vissenbjerg

og Aarup.

Det samlede areal for den ny storkommune

bliver på 512,2 km2 med et

samlet indbyggertal på ca. 41.000.

Det vil vi gerne være kendt for

De seks kommuner har hver især

meget at byde på, men som kommende

storkommune har vi, sagt i

al beskedenhed, det hele! Vi har motorvej,

havn, jernbane og spændende

byer samt levende lokalsamfund

– alt sammen i en fl ot natur.

Ny Assens Kommune er dermed den

ideelle fynske kommune at leve og

udvikle sig i for borgere, foreninger

og erhvervsliv.

Hvad enten du er tilfl ytter eller overvejer

at starte en virksomhed op i

Ny Assens Kommune, kan vi tilbyde

billige byggegrunde til både bolig

og erhverv. Vi har et attraktivt og

varieret boligudbud, brede kultur- og

fritidstilbud samt gode servicetilbud

til borgere, foreninger og virksomheder.

Da Ny Assens Kommune er placeret

centralt på Fyn mellem Trekantsområdet

og Odense, er kommunen ideelt

for pendlere at bosætte sig i, hvis

man ønsker at leve og virke i levende

naturnære områder og alligevel tæt

på dynamiske byer og lokalsamfund.

56

Dannet ved sammenlægning af:

Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Vissenbjerg og Aarup Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 13

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 4

F - Socialistisk Folkeparti 1

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 9

Borgmester/formand for SLU:

Finn Brunse (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, O, V

Vi lægger vægt på, at alle borgere,

foreninger og virksomhedsejere i Ny

Assens Kommune vil opleve en kommunal

service, der er kendetegnet

ved engagement, åbenhed og dialog,

og hvor beslutningsvejen er kort

og fagligheden høj.

Det vil vi gerne vise frem

Ny Assens Kommune er kendt for sin

varierede natur, hvor der er gode turmuligheder

ud i det blå. ”Danmarks

Toscana” kaldes området af nogle

på grund af den bakkede natur og

marker, så langt øjet rækker. Brænde

Ådal i Aarup og ”Afgrunden” med

Vissenbjergbakkerne er nogle af

egnens mange naturområder. Ligesom

Helnæs Fyr ved Helnæs Bugt er

et yndet udfl ugtsmål.

Tobaksgaarden i Assens er kommunens

kulturelle fyrtårn. Her er der

g

Fredericia

Middelfart

Assens

Bogense

Odense

Faaborg-Midtfyn

Svendb

Areal i ha: 51.220

Befolkningstal: 41.363

Hjemmeside:

www.nyassens.dk

blandt andet mulighed for at høre

livemusik eller at gå i biografen.

Hver sommer samles tusindvis af

mennesker til Frøbjerg Festspil på

Frøbjerg Bavnehøj i Aarup. På repertoiret

er en kendt musical, som opføres

af amatørskuespillere. Frøbjerg

Bavnehøj er i øvrigt Fyns højeste

punkt.

Er man historisk interesseret, er fx

herregården Brahesborg i Assens

eller Hørvævsmuseet på Krengerup

Gods i Glamsbjerg et besøg værd,

ligesom de kunst- og designinteresserede

kan besøge Nårup Savværk

i Tommerup eller møbelfabrikken

Montana i Haarby for at se på designmøbler.

Vi ses i Ny Assens Kommune… ó

N


Billund Kommune

Signalement af kommunen

Billund Kommune er centralt placeret

i den nordlige del af Region

Syddanmark og er beliggende i lige

stor afstand til de store byer på den

jyske østkyst og strandene ved den

jyske vestkyst. Derfor er Billund en

erhvervs- og bosætningsmæssigt

attraktiv kommune baseret på de

traditionsrige lokalsamfund omkring

Grindsted og Billund byer. Her

er mulighed for at skabe et helt liv

med gode uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder

kombineret med

et rigt fritids- og kulturliv. Lokale

foreninger nyder stor opbakning,

og mange tilfl yttere er med til at

bære engagementet videre. Den

tætte placering af fl ere markante

virksomheder i et område med så

åbenlyst et potentiale åbner op for

mange muligheder. Her skabes et

velfungerende lokalområde med en

Dannet ved sammenlægning af:

Grindsted, Billund og Give (del af)

Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 6

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 3

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 14

Borgmester/formand for SLU:

Ib Kristensen (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, O, V

international vinkel, som fl ere virksomheder

og iværksættere søger til

for at udnytte synergien.

Det vil vi gerne være kendt for

Visionen er, at Billund Kommune er

kendetegnet ved at være:

• kommunen, der bærer præg af, at

der er ”rødder og vinger”

• erhvervskommunen, hvor erhvervslivet

oplever, at den kommunale

organisation overalt er

gearet hertil

• kommunen med en politisk/

faglig enhed kendt for, at ”de er

pokkers dygtige” – med et åbent,

positivt, smidigt samarbejde

med borgere, virksomheder og

samarbejdspartnere

• kommunen, hvor borgere i alle

aldre slår sig ned, fordi det ud fra

et helhedssyn – herunder hvad

tingene koster – er et godt sted

Varde

Esbjerg

Billund

Vejen

Ikast-Brande

Vejle

Kolding

Areal i ha: 53.651

Befolkningstal: 26.076

Hjemmeside:

www.billund-grindsted.dk

at bo – præget af stærke kerneydelser

for borgere i alle aldre

• kommunen, hvor borgerne peger

på sammenhængskraften mellem

uddannelse, arbejdspladser,

boligområder, foreningsliv, byliv,

infrastruktur, natur, miljø og

mentalitet som årsag til, at kommunen

er attraktiv

• kommunen, hvor erhvervs- og

turistmastodonterne fungerer

udviklingsorienteret og tiltrækker

fortsat nye virksomheder

– det er den internationale kommune

– den vestlige indgang til

Trekantområdet

• kommunen, hvor kultur- og

fritidsaktiviteterne drives af

borgernes engagement og ansvarsfølelse

for aktiviteten og

hinanden.

Det vil vi gerne vise frem

Hele verden er lige inden for rækkevidde

via Billund Airport. Dette

internationale aspekt udnyttes til

fulde af de store industrivirksomheder

LEGO, Danish Crown og Danisco.

Området byder på mange forskellige

oplevelser lige fra et besøg i LEGO-

LAND, en god handel på Vorbasse

Marked til en gåtur i den fl otte

natur i hedelandskabet. Kultur og

fritidsaktiviteter kan spænde lige

fra et spil golf, et indblik i områdets

historie på Grindsted-Vorbasse

Museum til at suge inspiration fra

skulpturer og kunstværker rundt i

kommunen. Om få år vil et nyt ferieog

oplevelsescenter danne endnu en

facet i oplevelserne i Billund Kommune.

ó

57


Bogense Kommune

Signalement af kommunen

Bogense Kommune strækker sig fra

det bakkede og skovrige landskab

ved motorvejen over den nordfynske

slette til Fyns nordkyst og mod øst

Odense Fjord. Med knapt 30.000

indbyggere fordelt på et ganske

stort areal er der god plads. Kun fi re

byer er over 1.000 indbyggere: Otterup

med knapt fem tusinde, Bogense

med treethalvt, Søndersø knapt

tre og Morud tolv hundrede. Resten

af befolkningen bor i små landsbyer

eller i det åbne land – om sommeren

med et stort tilskud af tilfl yttere til

sommerhusområderne ved Hasmark

og omkring Bogense med i alt 3.000

sommerhuse.

Kommunens private virksomheder

ligger især i Søndersø, mens

58

Dannet ved sammenlægning af:

Bogense, Otterup og Søndersø Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 9

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 1

N - Nordfynslisten 2

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 9

Borgmester/formand for SLU:

Bent Dyssemark (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

B, F, N, O, V

detailhandelslivet står stærkest i

Bogense og Otterup. Der er en væsentlig

nettoudpendling, primært til

Odense-området. De største lokale

arbejdspladser er inden for nærings-

og nydelsesmidler, metal- og

plastindustri samt bygge- og anlæg.

Landbrug, gartneri og skovbrug er

også godt repræsenteret.

Ud over de kommunale arbejdspladser

er der Nordfyns Gymnasium i

Søndersø samt private grund- og

efterskoler. Kun ca. 10% af boligerne

er i fl erfamilieejendomme, og byggeriet

af parcelhuse er tiltaget pænt

de sidste år.

Det vil vi gerne være kendt for

Opgaven i forbindelse med sammenlægningen

er at skabe en ide-

Hedensted

ericia

Middelfart

Assens

Bogense

Odense

Samsø

F b Midtf

Kertemind

Nyborg

Areal i ha: 45.160

Befolkningstal: 28.870

Hjemmeside:

www.nybogense.dk

alkommune baseret på dialog med

borgerne, effektivitet og engagement.

Der lægges vægt på at højne

uddannelsesniveauet og støtte traditionen

for et højt iværksætterniveau.

Styrken i de små og tætte lokale

miljøer er et levende demokrati,

initiativ, aktivitet, fællesskab og

livskvalitet. Det skal være attraktivt

at slå sig ned i kommunen, både for

borgere og virksomheder. Turisterne

skal møde liv og oplevelser hele

året, hvad enten udgangspunktet

er de mange sommerhuse, de lækre

campingpladser, eller de kommer

sejlende. to smukt beliggende golfbaner

står klar i 2006.

Det vil vi gerne vise frem

Landskabet er varieret: fra de Morten

Korch’ske idyller omkring den

gamle fynske landevej Rugårdsvej

og Langesø over de store fl ader til

hav og fjord. Nordkystens strande er

perfekte til badning, lystfi skeri eller

traveture. Markerne brydes af lunde

og de mange smukke herregårde:

Gyldensten, Harridslevgård, Hoffmannsgave,

Egebjerggård, Dallund,

Langesø og Rugård for blot at nævne

nogle af dem. På trods af tæt bebyggelse

fra bronzealder til vikingetid er

der få spor deraf i landskabet, men

Glavendrupstenen er kendt for at

være den danske runesten med den

længste indskrift. Bogense er en lille,

men gammel købstad. De smalle

gader, det store torv ved kirken og

havnemiljøet bør opleves. ó


Esbjerg Kommune

Signalement af kommunen

Med sit unikke fodfæste i kultur og

natur er Esbjerg Kommune det offensive

vestdanske kraftcenter. I tæt

samspil med borgere, erhvervsliv

og uddannelsesinstitutioner sikrer

vi fl eksible rammer for livskvalitet

og perspektiv for fremtiden. Esbjerg

Kommune er et godt sted at være

borger. Taler vi for eksempel bosætning,

får borgerne alt godt serveret

på ét bræt: storbyen, landlig idyl og

historiens vingesus. Mangesidede

muligheder, der er med til at gøre

den nye kommune attraktiv. Esbjerg

Kommune er landets femtestørste

og ser sig selv som en stærk og aktiv

medspiller i det regionale samarbejde,

der skal være med til at sikre

vækst og udvikling i fremtiden.

Det vil vi gerne være kendt for

Det skal være attraktivt at slå sig

ned i Esbjerg Kommune, hvad enten

man er borger, virksomhed eller

uddannelsesinstitution. Borgerne

sikrer vi tryghed, gode skoler, daginstitutioner

og varierede muligheder

for bosætning. Esbjerg Kommune er

børnenes og familiernes kommune

og et godt sted at uddanne sig. Fritiden

i Esbjerg Kommune er aktiv.

Gode haller og et rigt lokalt forankret

forenings- og idrætsliv er med til

at give vore borgere trivsel og styrke

det lokale fællesskab. Vi går i tæt og

åben dialog med nye virksomheder

for at bane vejen for det gode samarbejde.

Vi styrker viden, erhvervsudvikling

og innovation. Vores kulturliv

spiller på alle strenge. Markante

Dannet ved sammenlægning af:

Bramming, Ribe, Esbjerg og Helle (del

af) Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 10

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 3

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 15

Borgmester/formand for SLU:

Johnny Søtrup (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

B, C, O, V

Hjemmeside:

www.nyesbjergkommune.dk

fyrtårne og en boblende underskov

af aktive amatører og halv-professionelle

gør vores indgang til det kulturelle

usnobbet og ligetil. Esbjerg

Kommune er eliteidrættens vugge.

Vi vil være med til at fastholde vores

dygtige idrætsungdom gennem

træning og uddannelse samt trække

nye til, fordi Esbjerg Kommune er

det rigtige sted at være for den, der

vil nå sine mål!

Det vil vi gerne vise frem

Esbjerg Kommune giver sine gæster

en blanding af unik, vild natur,

rekreative oaser, oplevelsescentre,

kulturattraktioner og inspirerende

handelsliv. Her er noget for alle. Få

Varde

Fanø

Esbjerg

Billund

Vejen

Areal i ha: 75.300

Befolkningstal: 114.734

steder er så meget godt samlet på ét

sted. Fra Vadehavet og marsken i syd

til skovene, åløbene og herregårdene

omkring Bramming. Fra bindingsværkshuse

i Nordens ældste by, Ribe,

til et rigt storbyliv i en af landets

yngste købstæder, Esbjerg. Groft

skitseret kan man sige, at Esbjerg

Kommune fortæller historien om

Danmark: den ældste og den yngste

by, bindingsværk og moderne teknologi,

moderne landbrug og unikke

håndværkstraditioner, det selfmade

præg og de nye vidensinstitutioner.

Vi har det hele – og vil gerne dele

det med resten af verden. ó

59


Fanø Kommune

Signalement af kommunen

Fanø Kommune er på samme tid en

ferieø og en attraktiv forstad til Esbjerg!

Og vi vil begge dele, i respekt

for natur og kulturarv!

Vi er et velfungerende ø-samfund

med tryghed, godt sammenhold

på tværs af alder og et varieret forenings-

og kulturliv.

Fanø er en familievenlig ø. Her er

plads til mangfoldighed. Mange på

øen er tilfl yttere, og der tages godt

imod nye borgere – alle er velkomne!

Velfungerende daginstitutioner, moderniseret

skole med 400 børn fra

0-10. kl. og et moderne plejecenter

tilbyder trygge rammer for børn og

ældre.

Det vil vi gerne være kendt for

Hele verden har altid været Fanøs

opland. Hvad vi ikke selv kan klare,

løser vi i samarbejde. Her er Esbjerg

Kommune en vigtig partner gennem

det forpligtende samarbejde på en

række kommunale områder. Et samarbejde,

der sikrer service og kvalitet

for Fanøs ca. 3.200 fastboende og

ca. 32.000 daglige turister i højsæsonen.

12 min. færgetur mellem Fanø og

Esbjerg – ”døgnet rundt” – giver

adgang til arbejdspladser, specialbutikker,

indkøbscenter og et varieret

musik- og kulturliv, lige uden for øen.

Sønderho og Nordby er begge historiske

og særprægede bymiljøer. De

attraktive udstykninger mod vest og

60

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 1

C - Det Konservative Folkeparti 3

G - Ø-listen 1

M - Miljølisten 3

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 2

Å - Fanø-listen 1

Borgmester/formand for SLU:

Erik Nørreby (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

C, V, M, Ø

nord for Nordby skal ske i harmoni

med Fanøs særlige traditioner, så der

på samme tid bevares og fornyes.

Bosætning er et af hovedtemaerne i

det politiske liv på Fanø.

De kridhvide strande, klitterne og

skovene er til brug for alle. Med ca.

2.800 sommerhuse er turismen en

væsentlig del af Fanø. En turisme,

som blandt andet sikrer et højt serviceniveau

med dagligvarebutikker

åbne alle dage hele året. Turismen,

et andet politisk hovedtema, skal

fortsat udvikles med kvalitetsudbud

byggende på Fanøs natur og kultur.

Vi vil nærdemokrati på Fanø. Kommuneplanen

er et resultat af to års

lokalpolitisk arbejde, hvor mere end

25% af vælgerne har været aktive. At

Fanø fortsat er en selvstændig kommune,

skyldes ligeledes det stærke

Varde

Fanø

Esbjerg

Billu

Areal i ha: 5.578

Befolkningstal: 3.144

Hjemmeside:

www.fanoe.dk

nærdemokrati. Det store engagement

fra alle sider i alle forhold og

et rigt foreningsliv – på foreningernes

præmisser – er vi stolte af!

Det vil vi gerne vise frem

Vi lever ikke i et frilandsmuseum.

For at Fanø fortsat kan være en selvstændig

og bæredygtig kommune

er en kontrolleret vækst nødvendig.

Ud over kunst- og lokalmuseer, velrenommerede

spisesteder, masser

af overnatningsmuligheder, naturlegepladser,

bål- og grillsteder i skov

og klit og meget meget mere, har

vi plads til fl ere borgere, mindre erhvervsvirksomheder

og forhåbentlig

en uddannelsesinstitution i den tidligere

Søfartsskole. Lokale erhverv er

et tredje hovedtema for det politiske

arbejde på Fanø.

Fanø er: Kvalitet i livet – hele livet! ó

V


Fredericia Kommune

Signalement af kommunen

Fredericia arbejder på kraftig vækst

– såvel erhvervsudvikling som befolkningstilvækst.

Tre planer er sat

i værk: en visionær boligplan, en

midtbyplan, der gør Fredericia mere

spændende, og en Masterplan.

Den er grundlaget for en kraftig

erhvervsekspansion langs motorvej

E20. Området på 6 mio. m2 er formentlig

landets største, og langt

større end fx Københavns Ørestad.

Området hedder DanmarkC, og det

er stærkt medvirkende til, at Fredericia

i 2005 formentlig satte dansk

rekord i jordsalg: 530.000 m2 .

Det vil vi gerne være kendt for

I Fredericia er det et mål at blive

kendt for et dynamisk erhvervsliv,

der sammen med kommunen kan

ændre byens gamle omdømme som

snavset industriby til en moderne

by med et varieret erhvervsliv. Nu er

Fredericias miljø bedre end i mange

tilsvarende byer. Der arbejdes målrettet

på at gøre kommunen førende

på miljøområdet. Resultat: To gange

er byen kåret til ”Årets By i Danmark”

– valgt på det gode boligmiljø og på

et generelt godt miljø.

Fristad Fredericia – byen har gennem

tiden på mange måder været

et fristed for mennesker. Den status

arbejder vi på at genoprette. Fredericia

skal igen have status som en

form for fristad, der aktivt skaber

rum for alle – på tværs af kultur,

alder og status. Et sted for borgere,

der ser og griber muligheder. Det vil

vi kendes på.

Fredericia, Danmarks Centrum

– Fredericia er med sin centrale placering

i sandhed DanmarkC. Lige

ved ”hoveddøren” er der adgang

til motorveje, jernbane, søvej. Byen

ligger midt i et af Danmarks store

vækstcentre med tusindvis af arbejdspladser,

stribevis af kulturelle

tilbud og en enestående smuk natur.

Her er fantastiske muligheder for

spændende erhvervsvirksomheder

og spændende mennesker.

Livsglædens by – Fredericia satser på

mennesker og har sat en række mål,

der handler om at skabe livskvalitet

og livsglæde. Et af målene er, at vi

skal være Danmarks Bedste Børneby

målt på børnenes livsglæde. Livsglæden

skal forplante sig til alle al-

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 9

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 3

I - Borgergruppen 1

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 5

Borgmester/formand for SLU:

Uffe Steiner Jensen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, F, O, V

Hjemmeside:

www.fredericiakommune.dk

dersgrupper og udmønte sig i en høj

livskvalitet. Derfor satser vi målrettet

på musik og kultur, ikke mindst

vores fornemme musicaltraditioner.

Dertil kommer Fredericias position

som den danske købstad, der nok

har forholdsvis fl est udøvende musikere.

Det vil vi gerne vise frem

Byen ved bæltet – det er Fredericia

med sin unikke bymidte, der ligger

”helt nede på strandbredden”. Det er

en særlig oplevelse at færdes i midtbyen

– og den bliver endnu større, når

byens gamle kemivirksomhed viger

pladsen ved havnen for en lang række

spændende bebyggelser og aktiviteter.

Det er også et grundlag for den

livsglæde, Fredericia vil kendes på. ó

n

Vejle

Kolding

Fredericia

Hedensted

Middelfart

Assens

Boge

Areal i ha: 13.400

Befolkningstal: 49.230

61


Faaborg-Midtfyn Kommune

Signalement af kommunen

Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns

geografi sk største kommune med

et areal på 637,4 km2 . Den støder op

til Odense Kommune mod nord og

strækker sig ned over Midtfyn og

helt til Faaborg. Faaborg-Midtfyn

Kommune er en kommune i vækst

– både når det gælder bosætning og

erhvervsudvikling. Den positive udvikling

vil blive forstærket af den nye

motorvej mellem Odense og Svendborg,

der vil gøre området endnu

mere attraktivt – så befolkningstallet,

der har rundet 50.000, forventes

fortsat at stige.

Kommunen har et stærkt foreningsliv

– og et alsidigt kulturtilbud. I

området, hvor Christen Kold startede

sin første højskole, er der stærke

traditioner inden for høj-, fri- og

efterskoler. Faaborg-Midtfyn Kommune

er eksempelvis et af de steder

i landet, hvor der er fl est børn, der

går i friskole.

Der er omkring 5.000 ansatte i kommunen.

Det vil vi gerne være kendt for

Med udgangspunkt i den mangfoldighed

og alsidighed, som kendetegner

kommunen, er det Faaborg-

Midtfyn Kommunes vision at være

i konstant udvikling og have et højt

decentralt serviceniveau, der bliver

leveret af veluddannede og motiverede

medarbejdere på alle niveauer,

så både det faglige niveau og den

faglige bæredygtighed styrkes.

62

Dannet ved sammenlægning af:

Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og

Årslev Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 11

B - Det Radikale Venstre 1

C1 - Det Konservative Folkeparti 1

C2 - Der Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 11

Borgmester/formand for SLU:

Bo Andersen (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

C1, C2, F, O, V

Kommunen skal være et eftertragtet

bosted, der med mange aktive

lokalområder appellerer til brede

målgrupper. Der skal fortsat være et

varieret og dynamisk erhvervsliv i

kommunen, og turisme, der baserer

sig på natur og vand, skal styrkes.

Det vil vi gerne vise frem

Faaborg-Midtfyn Kommune er fra

naturens side blevet begunstiget

med mange enestående og frodige

naturområder. Her er både bakker,

skove, søer og kyst. Kører man ind i

landet fra kystlinjen omkring Faaborg,

når man hurtigt det skønne

område omkring Svanninge Bakker,

der også kaldes de fynske alper. I det

midtfynske bliver naturen understøttet

af et af de største skovrejs-

Middelfart

Sønderborg

Assens

Odense

Faaborg-Midtfyn

Nyborg

Svendborg

Langeland

Areal i ha: 63.740

Befolkningstal: 51.166

Hjemmeside:

www.defemkommuner.dk

ningsprojekter i landet. Også i den

nordlige del af kommunen er der en

særpræget natur. Udvinding af grus

giver et landskab i forandring, hvor

grusgrave forvandler det fl ade landskab

til et naturskønt område med

mange søer, hvoraf nogle er blandt

de reneste på Fyn, fordi de kun får

tilført grundvand. Mange steder i

kommunen bydes på naturlegepladser,

og man kan også nyde naturen

ved at tage en tur med den Sydfyenske

Veteranjernbane. Kulturen er

også til stede – primært i det gamle

idylliske købstadsmiljø i Faaborg,

hvor man blandt andet kan besøge

Den Gamle Gaard og Faaborg Museum,

som er et af Danmarks smukkeste

kunstmuseer med den største

samling af de fynske malere. ó


Haderslev Kommune

Signalement af kommunen

Haderslev Kommune strækker sig

i et grønt bånd fra Lillebælt langs

Haderslev Fjord over Vojens til Gram

inde midt i Sønderjylland.

De tre hovedbyer har hver sine kendetegn.

Haderslev er en smuk købstad

med over 700 års historie, hvor

bindingsværkshuse og en lang handelstradition

skaber en hyggelig bykerne.

Vojens er en ung og dynamisk

industriby. Slotsbyen Gram er centrum

i et enestående naturområde.

Haderslev by er regionens kulturelle

kraftcenter med en varieret dansk

og tysk kulturarv. Her oplever man

et rigt og meget varieret kultur- og

fritidsliv med fi ne, moderne faciliteter

i fx Haderslev Idrætscenter samt

Dannet ved sammenlægning af:

Gram, Vojens, Haderslev Kommuner

samt sognene Bevtoft, Fjelstrup, Bjerning

og Hjerndrup

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 13

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 1

K - Kristendemokraterne 1

O - Dansk Folkeparti 2

S - Slevigsk Parti (tilforordnet) 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 13

Borgmester/formand for SLU:

Hans Peter Geil (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, F, K, O, V, S

Kulturhuset Bispen lige ned til Haderslev

Dam og i midten af byen. På

Haderslev stadion spiller Sønderjyske

superligafodbold, og i Vojens kan

man se klubben spille med i toppen

af superligaen i ishockey.

Mellem Haderslev og Vojens får

motorvej E45 et nyt industriområde

til at vokse. Tidligere fi k Tørning Å

industrien til at blomstre i samme

område, og de gamle bygninger kan

stadig opleves på gåture i egnen.

Hele området giver mulighed for

attraktive byggegrunde på landet, i

byen eller på den nye havn, tæt på

skoven eller fjorden.

Det vil vi gerne være kendt for

Haderslev Kommune skal være et

aktivt fællesskab af levende og en-

rg

Tønder

Vejen

Haderslev

Aabenraa

Kolding

Mid

Areal i ha: 80.779

Befolkningstal: 56.000

Hjemmeside:

www.haderslev.dk

gagerede mennesker, der kan og vil

tage medansvar for en dynamisk og

positiv udvikling.

Haderslev Kommune har en stærk

historisk rodfæstning og et rigt kultur-

og fritidsliv, som får mennesker

til at bosætte sig og lade sig involvere

i aktive lokale samfund i by og

på land.

Her skal skabes udvikling og vækst i

dynamiske virksomheder.

Det vil vi gerne vise frem

Hvad der er den største attraktion i

Haderslev, afhænger helt af den besøgendes

smag.

Naturelskere vil fi nde store oplevelser

blandt havørne og isfugle i vådområdet

Hindemade, Tørning Mølle

eller på Haderslev Fjord.

Der venter også uspolerede oplevelser

på heden i vest eller på nogle af

landets bedste strande i øst.

Historisk og kulturelt interesserede

vil nyde en dag i Haderslevs gamle

bydele og lægge turen ind omkring

Haderslev Domkirke. Eller de vil

tage frokosten med i slotshaven

ved Gram Slot. Et must er også et

af områdets mange museer med

Haderslev Museum som det største

med udstillinger om oldtiden i Sønderjylland,

Haderslevs historie og

meget mere. På Midtsønderjyllands

Museum i Gram kan man fi nde 7

millioner år gamle fossiler. ó

63


Kerteminde Kommune

Signalement af kommunen

Ny Kerteminde Kommune på Nordøstfyn

består af de nuværende

Kerteminde, Langeskov og Munkebo

Kommuner. De tre kommuner har

tradition for at samarbejde, men er

meget forskellige. Det er netop den

nye kommunes styrke. Vores vision

”Vi er mere end det store” understreger,

at forskelligheden rummer alle

forudsætninger for at skabe en kommune

i balance og udvikling. Langeskov

ligger ved motorvejen mellem

Sjælland og Jylland og har derfor en

nem adgang til den store verden.

Det har resulteret i et meget dynamisk

erhvervsliv med mange små

og store virksomheder. En udvikling,

der fortsat skal være et vigtigt element

i Ny Kerteminde Kommune.

Munkebo ligger attraktivt mellem

Kertinge Nor og Odense Fjord, hvilket

har tiltrukket mange nybyggere.

64

Dannet ved sammenlægning af:

Kerteminde, Langeskov og Munkebo

Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 11

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 6

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 4

Borgmester/formand for SLU:

Palle Hansborg-Sørensen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F

Munkebo er også kendt for at huse

Lindøværftet, der er Fyns største

erhvervsvirksomhed. Kerteminde er

derimod en gammel købstad med

en dejlig natur og et rigt kulturudbud,

der tiltrækker både borgere og

turister.

Det vil vi gerne være kendt for

Ny Kerteminde Kommune skal være

et levende og attraktivt sted at bo

og være for både børn, unge, voksne

og ældre. Derfor bliver naturen,

kunsten og kulturen nogle af de

bærende værdier i kommunen. Sammenlægningskommunerne

har hver

en velfungerende hovedby af nogenlunde

samme størrelse, og kommunen

vil arbejde på at bevare og

udbygge handelslivet i alle tre byer.

Nærhed og borgerservice er nøgleord

i visionen. Borgerne skal også

sens

Bogense

Odense

Faaborg-Midtfyn

Kerteminde

Nyborg

Kalun

Areal i ha: 20.500

Befolkningstal: 24.000

Hjemmeside:

www.kerteminde.dk

efter sammenlægningen have en

enkel og nær kontakt til den kommunale

service. Derfor vil der blive

oprettet kommunale servicecentre i

de tre bykerner. Erhvervslivet består

af både små, store og meget store

virksomheder, og vi vil arbejde for

at understøtte og udvikle dem samt

tiltrække nye virksomheder.

Et af verdens største skibsværfter,

motorvejen, en moderne dybvandshavn,

en fi skerihavn og fl ere

lystbådehavne er store aktiver for

erhverv, turisme og borgere, og de

giver kommunen nogle helt særlige

udviklingsmuligheder.

Det vil vi gerne vise frem

Ny Kerteminde Kommune vil kunne

byde på mange forskellige oplevelser

i form af et særdeles aktivt

idræts- og foreningsliv, et spændende

kunst- og kulturliv og en natur,

der spænder over skov og åbne landskaber

til hav og fjord.

I kommunen ligger blandt andet

Fjord- og Bæltcentret, et teater, en

seniorhøjskole, caféer og restauranter,

museer med kunst og lokalhistorie,

en svømmehal, roklubber, idrætsanlæg,

en biograf og ældrecentre.

Det rige foreningsliv giver fællesskabet

gode betingelser, og sammen

med de kulturelle attraktioner skal

det medvirke til at skabe oplevelser,

sammenhold og livskvalitet for alle i

den nye kommune. ó


Kolding Kommune

Signalement af kommunen

Den nye Kolding Kommune vil være

en sammenhængende kommune

præget af ligeværd, uanset hvor

man bor.

Kolding Kommune sikrer denne sammenhæng

ved at gå i dialog med

alt, hvad der rører sig af foreningsliv,

skole- og børnehavebestyrelser,

kulturkredse m.fl . Borgerne og virksomhederne

i kommunen skal ikke

føle, at der er langt til rådhuset, men

derimod, at rådhuset er, hvor de er.

Kommunens infrastruktur er veludbygget,

og handels- og erhvervslivet

er i stor vækst. Kommunen er bl.a.

et innovativt knudepunkt mellem

avancerede brugere, producenter og

konstruktører af udstyr og anlæg til

fødevareindustrien over hele verden.

Virksomheder og medarbejdere

tiltrækkes fra andre egne af landet

og udlandet. Vi er en tilfl ytter-egn

lige midt i det hele. Man kan med én

times bilkørsel nå 1,5 mio. mennesker

og en stor del af dansk industri.

Kommunen ligger tæt på landets

største godsterminal med motorvejsforbindelser

mellem terminal og

kommunens industriområder. Hovedparten

af alt jernbanegods, der

transporteres mellem Skandinavien

og resten af Europa, passerer gennem

kommunen.

Kolding Storcenter er en handelsmagnet

for et meget stort område,

men vi vil også se til, at vores andre

større byer har et attraktivt handels-

Dannet ved sammenlægning af:

Kolding, Lunderskov, Vamdrup, Christiansfeld

(del af) og Egtved (del af)

Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 12

B - Det Radikale Venstre 2

C - Det Konservative Folkeparti 4

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 3

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 8

Borgmester/formand for SLU:

Per Bødker Andersen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, F, V

miljø, i det omfang kommunen er i

stand til at øve indfl ydelse.

Allerede i anlægsfasen af kommunen

blev der taget hånd om personaleplejen

i kommunen. Udgangspunktet

har været, at kommunens

personale og borgerne skal mærke

så lidt negativt til sammenlægningen

som muligt.

Det vil vi gerne være kendt for

Vi er et tilfl ytterområde, hvad angår

uddannelser. Vi udbygger bl.a. antallet

af universitære uddannelser i

Syddansk Universitet, Campus Kolding.

Kommunen nærmer sig 3.000

studerende i et miljø, der kan måle

sig med andre store uddannelsesbyer

uden for hovedstaden. Et godt

eksempel er Designskolen, som har

studerende fra hele landet.

Billund

Vejen

Vejle

Kolding

Haderslev

Fredericia

Hedensted

Middelfar

Areal i ha: 60.770

Befolkningstal: 86.000

Hjemmeside:

www.kolding.dk

Kolding hører til landets vigtigste

konference-centre med landskendte

mødefaciliteter som Comwell og

Hotel Koldingfjord i spidsen.

Det vil vi gerne vise frem

Kommunen rummer bl.a. turistattraktioner

som Koldinghus, kunstmuseet

Trapholt, Geografi sk Have,

Skamlingsbanken, Brødremenighedens

Christiansfeld samt den gamle

grænsestation i Vamdrup, hvor

grænsen mellem Prøjsen og Danmark

gik for under 100 år siden.

Naturen har været gavmild ved

kommunen lige fra det fl ade land til

istidslandskabet ved Lunderskov. Vi

har en lang kystlinje mod Lillebælt

og en god vekselvirkning mellem

land og by. ó

A

65


Langeland Kommune

Signalement af kommunen

Langeland Kommune er en sammenlægning

af Rudkøbing, Tranekær

og Sydlangeland Kommuner. Der er

i kommunen i alt 14.200 indbyggere

og et samlet areal på 290 km2 . Kommunen

udgør fysisk Langeland, Siø

og Strynø.

Som navnet antyder, er Langeland

Kommune en langstrakt kommune

med en dejlig natur, hvor kombinationen

af hyggelige byområder,

nænsom udnyttelse af det åbne

land, købstadsidyl og strandområder

går op i en god helhed.

Kommunen råder over attraktive

fritidsområder, potentielle attraktive

bosætningsområder og en god

blanding imellem store og mindre

erhvervsvirksomheder.

Det vil vi gerne være kendt for

Langeland Kommune vil gerne

være kendt som en kommune, hvor

bosætningen prioriteres meget

højt. Den kommende motorvej fra

Odense til Svendborg skal betyde, at

Langeland Kommune bliver et sted,

mange ønsker at have som udgangspunkt

for både den erhvervsmæssige

beskæftigelse og den kulturelle

og fritidsmæssige aktivitet.

Langeland Kommune vil derfor

prioritere de kommunale kerneydelser

højt med hovedvægten lagt på

pasning af børn, undervisning af

66

Dannet ved sammenlægning af:

Rudkøbing, Sydlangeland og Tranekær

Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 5

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 1

T - Borgerlisten Langeland 12

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 5

Borgmester/formand for SLU:

Knud Gether (T)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, F, O, T, V

børn og pleje af de ældre. Planlægningen

skal have udgangspunkt i en

prioritering af bosætningen og de

kulturelle og fritidsmæssige borgerforventninger.

Erhvervsmæssigt skal

planlægningen prioritere den naturlige

udvikling, hvor fastholdelse af

den nuværende aktivitet skal sikres,

og hvor udviklingen af den erhvervsmæssige

aktivitet i en bosætningsog

fritidspræget kommune skal

understøttes.

Den kommunale service skal være

præget af

• en maksimal udnyttelse af egne

ressourcer

• et udbud af tilbud i god balance

mellem forventninger og de budgetmæssige

muligheder

Faaborg-Midtfyn

Ærø

Svendborg

Langeland

Lolla

Areal i ha: 29.121

Befolkningstal: 14.131

Hjemmeside:

www.langeland.dk

• sikker og hurtig sagsbehandling

• åbenhed.

Det vil vi gerne vise frem

Langeland Kommune vil gerne vise en

velfungerende kommune frem, hvor

borgere, brugere og medarbejdere

samlet er stolte over egen kommune.

Kommunen skal være et sted, hvor

bosætning og fritid trives i nogle

omgivelser, hvor naturens tilbud er

fundamentet bag kommunens tiltrækning

og fastholdelse af borgere

og gæster.

Langeland Kommunes erhvervsmæssige

aktiviteter er prioriteret i

respekt for kommunens naturlige

fundament. ó


Middelfart Kommune

Signalement af kommunen

Velkommen til Middelfart Kommune.

Middelfart er centralt beliggende

i naturskønne omgivelser ved Lillebælt.

Den attraktive placering betyder,

at Middelfart tiltrækker såvel

nye virksomheder som nye borgere. I

kommunen har vi et varieret udbud

af boligområder og boligtyper: i by,

på land og ved vand, ligesom der

fi ndes et righoldigt udbud af byggegrunde

til erhvervsbyggeri. På

erhvervssiden er vi en del af det dynamiske

landsdelscenter Trekantområdet

Danmark, hvor der samarbejdes

om erhvervsfremme, byudvikling,

uddannelse, kultur og markedsføring.

Det vil vi gerne være kendt for

Overordnet vision for Middelfart

Kommune: ”Middelfart Kommune

vil fortsat være et attraktivt bosætnings-,

erhvervs-, turisme- og handelsområde,

der løbende udvikles i

dialog med borgere, organisationer,

institutioner og virksomheder. Kommunen

er en aktiv partner i udvikling

af Trekantområdet Danmark til

gavn for regionen”. Vi sætter fokus

på at støtte det lokale idræts- og

foreningsliv samt på at skabe de

bedst mulige fysiske rammer for kulturlivet,

og vi vil aktivt understøtte

udviklingen af ”fyrtårne” inden for

sports- og kulturområdet. Samhørighed,

tryghed, kvalitet og effektivitet

er bærende værdier, som vi realiserer

og udvikler gennem åben dialog

med borgerne.

Det vil vi gerne vise frem

Først og fremmest vores skønne

natur: skov, strand og vand, der

hvert år tiltrækker mange turister.

Her kan nævnes: Hindsgavl halvøen

– herunder Hindsgavl Slot & Park,

Lillebæltsbroerne, Røjle Klint, Brende

Mølle & Ådal, Wedelsborg Gods,

lystfi skerture og passagersejlads

på Lillebælt, ”Whale Watching” og

ti badestrande, hvoraf de fem har

”Blåt Flag”. Man kan se Danmarks

Keramikmuseum ”Grimmerhus”,

Middelfart Museum, et arbejdende

museumsværft, kulturcentret ”Humlemagasinet”,

Historiens Hus, og

Transportmuseet Kærsgaard. I og

omkring Lillebæltshallerne er der

fi ne faciliteter til store sportsarrangementer,

udstillinger m.v. Sidste

skud på stammen er ”KulturØen”

– en skulpturel bygning placeret på

Dannet ved sammenlægning af:

Ejby, Nørre Aaby og Middelfart Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 12

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 1

H - Helhedslisten 1

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 7

Borgmester/formand for SLU:

Steen Dahlstrøm (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, H, O, V

Hjemmeside:

www.NyMiddelfart.dk

en kunstig ø i Lillebælt. KulturØen

indeholder bibliotek, biograf med to

sale, restaurant, café, udstillings- og

koncertsale og turistbureau. En tur

fra KulturØen langs Lillebælt til den

gamle havn byder på en ny lystbådehavn,

et smukt nyanlagt anlæg,

en fl ot havnepromenade, attraktive

boliger og en velbesøgt skøjtebane i

vintermånederne – der om sommeren

bliver omdannet til beachvolleybane.

Kommunens gæster kan vælge

at bo enten på ét af vores mange

hoteller, i ferielejligheder eller på én

af vores smukt beliggende campingpladser.

Kommer man sejlende, er

der i kommunen syv lystbådehavne,

hvoraf de to har ”Blåt Flag”. ó

Vejle

Kolding

Haderslev

Fredericia

Hedensted

Middelfart

Assens

Bogense

Oden

Faabor

Areal i ha: 29.993

Befolkningstal: 36.411

67


Nyborg Kommune

Signalement af kommunen

Nyborg Kommune danner en naturlig

og harmonisk geografi sk

enhed med aktive landområder og

veludbyggede byområder. Kommunen

har en god blanding af mindre

virksomheder/håndværkere og store

virksomheder, der er førende inden

for deres områder. Turisme- og konferenceområdet

er også veletableret

med på gode og varierede overnatningsmuligheder

og velrenommerede

møde- og konferencefaciliteter.

Den kommunale organisation består

af ca. 2.800 medarbejdere med en

omsætning på ca. 1,3 mia. kr. og omfatter

en bred vifte af tilbud inden

for kerneområderne dagpasning,

skole, ældrepleje og kultur.

Derudover rummer kommunen

mange offentlige specialinstitutioner,

gymnasium, handelsskole samt

fl ere historiske bygninger.

Nyborg Kommune er placeret i centrum

af Danmark, med dybvandshavn

og særdeles gode hovedfærdselsårer

som motorvej og jernbane.

Dette giver oplagte muligheder for

vækst. Det samme gælder det attraktive

havnemiljø, hvor nye boliger

skyder op, hvilket er medvirkende

til, at kommunen er inde i en positiv

udvikling med befolkningstilvækst.

Det vil vi gerne være kendt for

Nyborg Kommune vil være karakteriseret

ved et højt serviceniveau inden

for de kommunale serviceområder.

Kommunesammenlægningen er en

68

Dannet ved sammenlægning af:

Nyborg, Ullerslev og Ørbæk Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 11

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 1

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 11

Borgmester/formand for SLU:

Jørn Terndrup (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

C, O, V

enestående mulighed for at udvikle

de eksisterende tilbud samt skabe

nye og bedre tilbud for borgerne.

For at sikre et bredt udvalg af tilbud

med et højt serviceniveau skal der

skabes vækst i indtægtsgrundlaget

gennem øget indbyggertal, og ved

at arbejdspladser fastholdes, og nye

skabes. Der skal derfor ske en fortsat

udvikling af rammerne for bosætning

og erhvervsudvikling.

Kommunen byder på et særdeles

aktivt kultur- og foreningsliv samt

gode handelsmuligheder.

Endvidere arbejdes der på at sikre

lokaldemokratiet endnu bedre vilkår,

således at den løbende udvikling af

kommunen sker under en høj grad

af inddragelse af borgere og lokalbefolkning.

Der er i den forbindelse

s

Bogense

Odense

Faaborg-Midtfyn

Nyborg

Svendborg

Kerteminde

Areal i ha: 28.000

Befolkningstal: 31.185

Hjemmeside:

www.nyborg.dk

nedsat 24 lokale landsbyråd og et

fælles landsbyråd, der består af én

kontaktperson fra hvert af de lokale

råd.

Det vil vi gerne vise frem

Nyborg By er en historisk købstad

med mange historiske og kulturelle

seværdigheder, heriblandt Nyborg

Slot. Slottet er et fæstningsværk anlagt

i slutningen af 1100-tallet, som

gennem ca. 200 år var mødested for

de såkaldte Danehof indtil 1413, hvor

Erik af Pommern gjorde København

til hovedstad.

Kommunens beliggenhed i den

smukke østfynske natur med store

skov- og strandområder giver rige

muligheder for naturoplevelser og

fritidsaktiviteter, herunder sejlsport

med udgangspunkt i den idylliske

lystbådehavn i Nyborg. ó

S


Odense Kommune

Signalement af kommunen

Odense – hovedbyen i Syddanmark.

Odense har som Syddanmarks

største by sin styrke inden for specialiseret

forskning og uddannelse,

og Odense har storbyliv med et rigt

erhvervs-, kultur- og fritidsliv. Derfor

har Odense en hovedrolle i den syddanske

region. Odense Kommune

præger udviklingen i samspil med

sine næsten 190.000 indbyggere og

regionen som helhed.

Iværksætterbyen med mange kultur-

og uddannelsestilbud – Odense

Kommune tilbyder en bred vifte

af tilbud til erhvervsvirksomheder

– særligt iværksættere. Odense

har ekstra fokus på nydanskere og

vækstiværksættere. Iværksætterne

får endnu bedre forhold i Odense,

når dørene i 2006 bliver slået op

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 10

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 11

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 2

Ø - Enhedslisten 2

Borgmester/formand for SLU:

Jan Boye (C)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

C, B, O, V

til Innovationens hus. Desuden er

Odense Kommune i Brobyggerprojektet

en regional medspiller på de

fi re områder biotek/sundhed, kommunikation/it,

robot- og automationsteknologi

samt gartneri, der skal

være med til at sætte Odense og

Syddanmark på verdenskortet.

Det vil vi gerne være kendt for

Uden uddannelse og kompetenceudvikling

kan Odense ikke opretholde

sin rolle som drivkraft i regionen.

Det odenseanske og syddanske

erhvervsliv kan drage nytte af, at

Odense huser over 30.000 studerende

fordelt på over 120 uddannelser.

Universitet, forskerpark og et stort

udvalg af videregående uddannelser

samt efteruddannelsestilbud er med

til at løfte Odense op på internationalt

niveau. Uddannelse, forskning

a

Middelfart

Assens

Bogense

Odense

Faaborg-Midtfyn

Nyborg

Svendborg

Kerteminde

Areal i ha: 30.431

Befolkningstal: 186.688

Hjemmeside:

www.odense.dk

og kompetenceudvikling er vejen

frem – Odense har de bedste forudsætninger

for at leve op til fremtidens

krav.

Med satsningen på en omfattende

kulturstrategi tog Odense Kommune

i 2005 et afgørende skridt ind på den

kulturelle scene. Både indhold og

rammer får en massiv saltvandsindsprøjtning

på over 800 mio. i årene

frem, hvor både vækstlag, bygninger

og tilbud bliver tilført mere saft og

kraft. Nyt koncerthus, sportsarena

og et moderniseret rytmisk spillested

er nogle af de mange tiltag.

Odense vil stå stærkt i udbuddet af

kvalitetsbevidste kulturtilbud i regionen

og på nationalt plan.

Det vil vi gerne vise frem

Grøn by med mange tilbud – Odense

Kommune er en grøn kommune.

Parker, pladser, rekreative områder

og den synlige Odense Å hænger

sammen i et omfattende netværk

af cykelstier. De grønne tilbud danner

i fællesskab rammen for en by

i udvikling. Den gennemgribende

modernisering af Odense Havn sætter

streg under, at Odense er en by,

der skal være en oplevelse både at

bo i og besøge.

H.C. Andersens Hus, Brandts Klædefabrik

med kunsthal og medie- og

fotomuseum, domkirken, den hyggelige

bymidte, de grønne områder

er blot nogle af de mange spændende

oplevelser, Odense også tilbyder

sine borgere og besøgende. ó

69


Svendborg Kommune

Signalement af kommunen

Vi er stolte over at udnytte opgaveog

strukturreformen til at nytænke

kommunen. I god overensstemmelse

med det bærende element i den

vedtagne vision: ”Sydfynsk udvikling!”.

Den nye Svendborg Kommune

har orden i eget hus. Der tænkes og

handles værdibaseret – med fokus

på den hele kommune.

Sammenlægningsudvalgets første

indsatsområder er:

• Fokus på bedre børneliv – Vi vil

skabe bedre helhed i barnets liv

på tværs af de mange tilbud. Vi

skal sikre bedre overleveringer fra

det ene tilbud til det andet. Vi vil

sikre, at alle ansatte arbejder ud

fra samme værdigrundlag, og vi

70

Dannet ved sammenlægning af:

Egebjerg, Gudme og Svendborg Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 8

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 2

L - Sydfyns Borgerliste 1

O - Dansk Folkeparti 2

T - Tværsocialistisk Liste i Svendborg 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 11

Ø - Enhedslisten 1

Borgmester/formand for SLU:

Lars Erik Hornemann (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, L, O, T, V

vil sikre tidlig og effektiv forebyggelse

for de børn, der har risiko for

at udvikle problemer.

• Fokus på frivillighed – Vi vil

fremme det størst mulige engagement

inden for frivilligt socialt

arbejde, kultur og idræt, så vi

understøtter mulighederne for

meningsfuldt og berigende samvær

i en fælles indsats. Herigennem

sikrer vi også rammerne for

en udvikling af nærdemokratiet

– på land og i by.

• Fokus på kultur og erhvervsliv

– Vi vil efterse vores hidtidige

indsats. Får vi nok for pengene?

Kan vi ad andre veje skabe vide

og smidige rammer for kulturens

og erhvervslivets udfoldelse

i kommunen? Kan vi i tæt og

ssens

g

Odense

Faaborg-Midtfyn

Ærø

Nyborg

Svendborg

Langeland

Areal i ha: 41.700

Befolkningstal: 58.354

Hjemmeside:

www.svendborg.dk

uformel dialog med aktørerne

opbygge en udviklingsfond, der

øremærkes disse formål?

• Fokus på, at passive værdier gøres

aktive – Vi vil kritisk spørge, om

det nu også er selvskrevet, at en

række kommunale bygninger

fortsat skal være kommunale.

Kunne vi få mere for pengene – fx

til kulturen og erhvervslivet – ved

at realisere dem?

Det vil vi gerne vise frem

Den nye Svendborg Kommunes placering

ved det sydfynske ø-hav gør

kommunen til en turistmagnet. Fra

kulturlivet på Svendborgs mange

spille- og spisesteder over idylliske

havnebyer til de mange slotte og herregårde.

Inspirerende udstillinger fra

Cobra kunst i Galleri Flintholm til Naturamas

interaktive tilbud. Og sommerens

store kulinariske marked ved

de mange træskibe i Svendborg, hvor

fynske kvalitetsspecialiteter falbydes.

Rammerne gør kommunen til en

naturlig bosætningskommune. Rammerne

yder også bidrag til, at Svendborg

hvert år gennem FilmFyn lægger

hus til optagelsen af en række

danske spillefi lm.

Kommunen er rig på uddannelsesinstitutioner.

Fra de mange højskoler

over GOG i Gudme til Gymnastikhøjskolen

i Ollerup.

Erhvervslivet er i vækst – især i de

innovative erhverv, hvor den kommende

Forsker- og Udviklingspark

vil yde sit bidrag til at lette vejen fra

idé til handling. ó


Sønderborg Kommune

Signalement af kommunen

Den nye Sønderborg Kommune er i

dag det stærkeste udviklingsområde

i Sønderjylland og ét af de mest dynamiske

erhvervscentre i Danmark. 1.

januar 2007 er kommunen 17. størst

med 76.800 indbyggere på øen

Als og fastlandsområdet Broager,

Gråsten og Sundeved og ca. 37.000

arbejdspladser, heraf 31 procent i

industrien.

Sønderborg Kommune har dermed

den største befolkningstæthed i Sønderjylland

og den største koncentration

af virksomheder. Sønderborg

har den største vækst i landsdelen

med knap 1 procent i befolkningsvækst

2004-2006.

I takt med internationaliseringen

indgår Sønderborgområdet i stigende

grad i konkurrencen med

andre byområder og regioner om at

tiltrække investeringer, vellønnede

job, gode levevilkår m.v. Sønderborg

har egen lufthavn, universitet – om

få år direkte motorvejsforbindelser

til København (3 timer) og Hamborg

(2 timer).

Det vil vi gerne være kendt for

Sønderborg Kommune vil som offentlig

virksomhed være kendt som

udbyder af attraktive arbejdspladser

– og byde på rammer, der tiltrækker

investeringer og kreative hjerner til

både offentlige og private arbejdspladser.

Sønderborg vil dermed udnytte positionen

som den by i Danmark, der

efter København og Århus har fl est

Dannet ved sammenlægning af:

Augustenborg, Broager, Gråsten,

Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg

Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 15

C - Det Konservative Folkeparti 1

L - Fælleslisten 6

O - Dansk Folkeparti 1

S - Slesvigsk Parti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 7

Borgmester/formand for SLU:

Jan Prokopek Jensen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, S

krøllede og kreative hjerner. Forventningerne

til de kreative er, at det er

dem, der skal skabe vækst og velstand

i fremtiden, hedder det i en rapport

fra Copenhagen Business College.

Ambitionen er at skabe ét af Danmarks

førende vækstcentre for forskning,

uddannelse og erhverv med

udgangspunkt i områdets spidskompetencer

– og Sønderborg vil drive

ét af de tre bedste skolevæsener i

Danmark.

Det vil vi gerne vise frem

Alsion – Sønderjyllands nye videnog

kulturcenter er i brug fra efteråret

2006 – med en unik placering ved

vandet nær Sønderborgs centrum.

Alsion rummer universitet, koncertsal

og forskerpark og stimulerer

Haderslev

benraa

Sønderborg

Faabor

Areal i ha: 46.957

Befolkningstal: 76.459

Hjemmeside:

www.nysoenderborg.dk

og udbygger samarbejdet mellem

erhvervsliv og forsknings- og uddannelsesmiljøer

i hele den sønderjyske

region.

Byen er i gang med at omdanne hele

havneområdet, så havnen ikke kun

byder på provinsens ”Nyhavn”, men

også byder på byggerier som arkitektoniske

perler, der i sig selv bliver

et studie værd. Sønderborg by vil

opleves som en levende by med høj

bykvalitet og en stor tiltrækningskraft.

Og så har Sønderborg rødder.

De dybe af slagsen. Dybbøl Mølle

Danmarks nationalsymbol. Som

den eneste kommune i Danmark har

Sønderborg fi re fyrsteslotte, Nordborg

Slot, Augustenborg Slot, Sønderborg

Slot og Gråsten Slot. Også

dem viser vi gerne frem 750 år efter

Sønderborg bys opståen. ó

71


Tønder Kommune

Signalement af kommunen

Ny Tønder Kommune er Danmarks

femtestørste kommune i areal og

har knap 43.000 indbyggere. Seks

kommuner, der bliver til én i det

internationale grænseland ved indgangen

til Europa. Her taler vi både

dansk, tysk og engelsk.

Områdets særlige karakter er den

barske natur mod vest – Vesterhavet,

Vadehavet og marsken. Et

område med enestående naturfænomener:

Sort Sol og Vadehavets

sæler. At kunne vandre på havets

bund eller gå på jagt efter rav og se

store fuglefl okke, det er natur i verdensklasse.

Ny Tønder Kommune er et godt sted

at arbejde, at bo og at se sine børn

og børnebørn vokse op. Her føler

en familie sig tryg. Her er masser

af plads at udfolde sig på, mange

aktiviteter for både børn og voksne,

unge og ældre og en fornemmelse

af frihed. Byer og landsbyer har en

overkommelig størrelse, man kender

hinanden, hjælper hinanden og sætter

pris på det.

Boligforholdene er unikke her. Dels

fordi vi har mange historiske, fredede

ejendomme opført i noget af

Danmarks mest unikke byggestil, og

fordi det er relativt meget billigere

at bo og leve her end i andre dele

af landet. Huspriserne er lave, målt

med storbyøjne, og børnepasningen

er billig. En familie, der vælger at bo

her på egnen, har fl ere penge at gøre

godt med end i de fl este andre danske

kommuner.

72

Dannet ved sammenlægning af:

Bredebro, Højer, Løgumkloster, Nørre-

Rangstrup (del af), Skærbæk og Tønder

Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 9

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 1

K - Kristendemokraterne 1

O - Dansk Folkeparti 1

S - Slesvigsk Parti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 16

Borgmester/formand for SLU:

Vagn Therkel Pedersen (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, F, K, O, S, V

De største virksomheder er ECCO Sko

A/S, Hydro koncernen og Brdr. Hartmann

A/S, som tilsammen beskæftiger

mere 2.000 personer i området.

Det vil vi gerne være kendt for

Tønder er et godt sted at være både

som privatperson og som aktiv i sin

karriere. Vi har stærke netværk i et

internationalt miljø og stræber målrettet

efter at være gode til at samarbejde.

Det stærke netværk er nødvendigt,

fordi vi selv skal skabe fremtiden

ved at være initiativrige og udvikle os

både erhvervsmæssigt og privat. Vi

vil skabe synlige resultater og være

kendte for fællesskab og samarbejde.

Vise, at her er plads til frihed og stabilitet.

Vores mål er at opnå en positiv

befolkningstilvækst ved at være dygtige

til at fastholde vores indbyggere

Tønder

Hader

Aabenraa

Areal i ha: 131.400

Befolkningstal: 42.961

Hjemmeside:

www.6rigtige.dk

og vores erhvervsliv med spændende

tilbud. Vi er landlige metropolitter.

Det vil vi gerne vise frem

Naturen i verdensklasse, marsken,

Vadehavet, Vesterhavet, klitterne

og de brede strande på Rømø. Vores

unikke historiske bygninger, Tønder

Festivalen, fl otte golfanlæg og andre

sportsfaciliteter. Møgeltønder med

Schackenborg Slot, Løgumkloster,

som giver en følelse af fred med

den store Klosterkirke, klokkespil og

refugium. Kunsthåndværkermiljøet

omkring Højer, sluserne ved Højer

og Ballum samt det unikke arkitektoniske

bygningsværk Brundtlandcentret

i Toftlund og slotsruinen

Trøjborg i Visby ved Bredebro. ó


Varde Kommune

Signalement af kommunen

Ny Varde Kommune er landets

vestligste kommune med en kyststrækning

på ca. 60 km og Blå Flag

på det meste af strækningen. Kommunen

er en af landets største. Det

giver fysisk råderum for befolkning

og turister. Erhvervslivet er præget

af de knap 1.600 landbrugsvirksomheder,

og af de fl este turistovernatninger

i Region Syddanmark.

Og af, at de fl este produktions- og

håndværksvirksomheder er små og

mellemstore. Der er stor pendling,

og udpendlingen er størst – først og

fremmest til Esbjerg. Ny Varde Kommune

har et bredt foreningsliv, der

er med i den demokratiske udvikling

af kommunen inden for ældreråd, integrationsråd,

ungdomsråd, idrætsråd,

lokalråd og landsbyråd. At god

service til borgerne prioriteres højt

ses, blandt andet af pasningsgaranti

og udbygning på skole- og ældreområderne.

Mange børnefamilier

ser, hvilke muligheder der ligger i Ny

Varde Kommune, hvor byggegrunde

har købere, straks de sættes til salg.

Det vil vi gerne være kendt for

Politikerne har endnu ikke vedtaget

deres vision for Ny Varde Kommune.

Men det er tænkeligt, at ”tryghed”,

”nærhed” og ”kreativ” kommer til at

indgå.

Det vil vi gerne vise frem

Naturen er stor og kan opleves ved

stisystemer, cykelstier, Margueriterute

og ved bilfrie strande. Her

er hav, søer og Varde Å-systemet

med den originale Varde Laks. Her

er engdrag, moser, marker, krat og

skove med Danmarks største krondyrfl

okke. Hede- og plantageområdet

Ho med det traditionsrige årlige

fåremarked. Centerbyen Varde er en

af landets ældste byer fra den tidlige

middelalder før 1100, og i Hodde

Skolemuseum fortælles historien

om ”Den Vestjydske Skoleordning”,

der gav børnene dispensation fra

undervisningen til at deltage som

medhjælp i landbruget om sommeren.

Der er St. Enders Kapel fra år 750

og bunkeren Tirpitz fra besættelsestiden,

som i dag fortæller historien

om ”Atlantvolden”. Og Blåvand Redningsmuseum

fra 1851 om de barske

vilkår for datidens fi skere. Nutidig

kultur er der også: Peter Schaufuss

Dannet ved sammenlægning af:

Blaabjerg, Blåvandshuk, Helle (del af),

Varde og Ølgod Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 4

C - Det Konservative Folkeparti 3

L - Lokallisterne 8

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 16

Borgmester/formand for SLU:

Gylling Haahr (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

C, V

Hjemmeside:

www.nyvardekommune.dk

Balletten gæster hvert år Ølgod. På

friluftsscenen i Varde opføres hvert

år en musical af dygtige amatører.

Klassiske sommerkoncerter i landsbykirkerne.

Rockkoncerter. Torvedage

i Vardes gamle bymidte. Janusbygningen

i Tistrup huser hvert år den

censurerede ”Kunstnernes sommerudstilling”.

Mange turister fra indog

udland deltager hvert år i North

Sea Beach Marathon. Også Varde

Dyrskue og Erhvervsmesse trækker

masser af besøgende til. Her er rav,

Det Blå Bjerg, Horns Rev, Tambours

Have, kanoruter, Varde Miniby, Otto

Frellos eventyrlige malerkunst, golfbaner

og et turistmekka af restauranter,

caféer, butikker og faciliteter

langs havet. ó

Varde

Fanø

Esbjerg

Billund

Veje

Areal i ha: 125.600

Befolkningstal: 50.700

73


Vejen Kommune

Signalement af kommunen

Ny Vejen Kommune er centralt placeret

i det sydjyske mellem Kolding

og Esbjerg, og der er gode trafi kale

forhold, idet såvel motorvej som

banen krydser tværs gennem kommunen.

Her kan du bo naturskønt

og samtidig være tæt på fl ere større

byer. De trafi kale forhold giver ligeledes

gode betingelser for erhvervslivet.

Ny Vejen Kommune kan tilbyde

såvel attraktive byggegrunde som

erhvervsjord.

Landdistrikterne prioriteres højt i

Ny Vejen Kommune. I samarbejde

med elselskaberne arbejdes der på

at etablere hurtige bredbåndsforbindelser

til borgere og erhvervsliv i

HELE kommunen.

Ny Vejen Kommune består af en

række velfungerende og trygge

lokalsamfund med aktive og engagerede

borgere. Der fi ndes en bred

vifte af kultur- og idrætstilbud i vore

mange foreninger, lige fra golfbaner

til Speedwaycenter.

Det vil vi gerne være kendt for

Ny Vejen Kommune vil være en attraktiv

erhvervs- og bosætningskommune,

der skaber rammer og muligheder

for trivsel, kvalitet og vækst.

Vi ønsker at fortsætte det gode

samarbejde med erhvervslivet og at

spille en aktiv rolle for uddannelse,

infrastruktur og erhverv. Lokalt vil vi

udvikle os dynamisk – med respekt

for natur og bymiljøer. Vi vil yde en

brugervenlig service og skabe valgmuligheder

for borgerne.

74

Dannet ved sammenlægning af:

Vejen, Rødding, Brørup og Holsted

Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 8

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 1

L - Fælleslisten for Holsted Kommune 1

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 14

Borgmester/formand for SLU:

Egon Fræhr (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, V

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads

med et godt arbejdsmiljø med mulighed

for faglig og personlig udvikling

samt indfl ydelse, ansvar og

medejerskab.

Følgende værdier er omdrejningspunkter:

• Ordentlighed og åbenhed

• Respekt og tillid

• Dialog og engagement

• Udvikling

• Effektivitet og forretningssans

• Decentral udvikling og fælles

identitet.

Det vil vi gerne vise frem

Der er en enestående og alsidig

natur i Ny Vejen Kommune. Du kan

tage på vandretur i Åtte Bjerge eller

på Vittrup Baun. På alle årstider

er det smukt at trave i skoven ved

Jels-søerne, og om sommeren er der

arde


Esbjerg

Billund

Vejen

Vejle

Kolding

Haderslev

Areal i ha: 82.031

Befolkningstal: 41.560

Hjemmeside:

www.nyvejenkommune.dk

chance for at se krigere og skjoldmøer

i vikingespillet i Jels. Lystfi -

skere har fi ne muligheder for en god

fangst i både Holme Å og Kongeåen.

Vejen Kunstmuseum huser en enestående

samling af dansk symbolisme

fra sidst i det 19. århundrede.

Museet blev grundlagt i 1924 som

ramme om billedhuggeren og keramikeren

Niels Hansen Jacobsens livsværk.

Museet på Sønderskov er egnsmuseum,

og Herregården Sønderskov

er en bygningshistorisk perle. Wellings

Landsbymuseum giver ligeledes

mulighed for at se de lokale rødder.

I Orion Planetariet ved Jels kan du

gå på opdagelse i universet. Du får

indblik i de gamle vikingers verdensopfattelse

og anvendelse af

himmellegemerne til navigation på

verdenshavene. ó


Vejle Kommune

Signalement af kommunen

Den nye Vejle Kommune, centralt

placeret i Trekantområdet, bliver en

af landets største kommuner målt

både i antal indbyggere og ha. Vejle

er kommunens hovedby og samtidig

regionscenter for Region Syddanmark.

Også centerbyerne Børkop,

Egtved, Give og Jelling er attraktive

handelsbyer med servicefunktioner

og et bredt spekter af arbejdspladser.

Sammen byder vi på nogle af Jyllands

mest attraktive og velbeliggende

boligområder – i en særpræget og

skøn natur og samtidig tæt på byernes

faciliteter. Erhvervsmæssigt er vi

især kendt for it, fødevarer, transport

og service. Og så er hovedbyen Vejle

en meget attraktiv handelsby med

et stort opland. Over 50.000 arbejdspladser

har vi. Kommunen har en

Dannet ved sammenlægning af:

Børkop, Egtved (del af), Give (del af),

Jelling, Vejle og Tørring-Uldum (del af)

Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 10

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 8

O - Dansk Folkeparti 4

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 7

Borgmester/formand for SLU:

Leif Skov (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, O, V

stærk infrastruktur med motorveje,

gode togforbindelser og international

lufthavn. Det betyder fi ne muligheder

for at tiltrække nye virksomheder.

Vidensproduktion, innovation, kreative

erhvervsklynger og iværksætteri

er nøgleord i den nye erhvervspolitik.

Det vil vi gerne være kendt for

Vejle – viden, vækst og velfærd! Det

er visionen for den nye Vejle Kommune.

Målet er i fællesskab at skabe en

ny stærk Vejle Kommune med en

position blandt de mest attraktive i

Danmark.

I Vejle vil vi:

• give mennesker og virksomheder

muligheder for at udvikle sig!

Billund

Vejen

Ikast-Brande

Vejle

Fredericia

Horsens

Hedensted

Midde

Areal i ha: 103.643

Befolkningstal: 102.446

Hjemmeside:

www.nyvejle.dk

• have sunde borgere i en sund

kommune!

• binde attraktioner, natur, miljø

og kultur sammen i nye oplevelser!

• sikre ligeværdighed mellem land

og by!

• udvikle nærdemokratiet.

Og så går vi nye veje!

Det vil vi gerne vise frem

Den nye Vejle Kommune har masser

af spændende oplevelser at byde på.

Vi har de store nationale klenodier

som Kongernes Jelling, Egtvedpigens

Grav og Ravning Broen. Vi har de

store attraktioner som Løveparken,

Tørskind Grusgrav, Musikteatret og

Økolariet. Vi har et nyt kunstmuseum

på vej, en lang række andre

museer og mange kulturhistorisk

interessante steder. Vi inviterer til

Jelling Festival og Dampfestival. For

bare at nævne nogle af oplevelserne.

Og så har vi en helt fantastisk natur,

der rummer det hele. Fjorden med

lækre badestrande, fl ere lystbådehavne

og en travl erhvervshavn.

Munkebjergskoven og alle de andre

skove. Golfbaner. Bakker, dale og fl ad

hede – Vejle Å-dal, Grejsdalen, Randbøl

Hede med ”7 års søerne” og Vork

Bakker. Vi kan også byde på Gudenåens

og Skjern-åens udspring og en

cykeltur ad den historiske Hærvej

eller ad Bindeballe-stien. ó

75


Ærø Kommune

Signalement af kommunen

Ærø Kommune er en ø-kommune,

en times sejlads fra Langeland, Fyn

og Als, mellem Det Sydfynske Øhav

mod nord og den mere barske, vindomsuste

Østersø mod syd.

Ærø har en usædvanlig smuk natur

med et varieret kystlandskab og et

blødt bakket morænelandskab på

midten. Den store udfordring for

kommunen er at skabe økonomisk

aktivitet og arbejdspladser for derigennem

at vende den strukturelt

betingede befolkningstilbagegang,

der har præget øen i årtier. Det har

skabt fremtidstro, at øen har fået lov

til at blive en selvstændig kommune,

fordi lokal politisk beslutningskraft

er en nødvendig forudsætning for,

at udviklingstiltag har den ønskede

effekt. I kommunen er der billige

erhvervsarealer, billig arbejdskraft,

lav kriminalitet, nærhed, tryghed, ro,

overskuelighed, et rigt foreningsliv

og ideelle opvækstvilkår for børn.

Kommunen har et tilstrækkeligt

befolkningsunderlag til, at et varieret

udbud af offentlige og private

serviceydelser er til stede.

Det vil vi gerne være kendt for

Ærø har særlige kompetencer inden

for turisme, vedvarende energi, højog

efterskoler, kunst- og kunsthåndværk

samt maritime erhverv.

Øen vil gerne være kendt som et

attraktivt bosætningssted for både

børnefamilier og ”det grå guld”,

og samtidig være attraktiv som

76

feriested og åndehul for turister og

andre gæster, der ønsker at koble

hverdagslivet fra og dyrke kunst og

musik på en højskole, eller som bare

vil slappe af og dyrke strandliv, sejlsport,

vandre- og cykelture, fi skeri og

andre friluftsinteresser i ren luft og

skønne omgivelser.

Det vil vi gerne vise frem

Ud over herlighedsværdierne i øens

natur rummer Ærø et væld af kulturskabte

attraktioner:

Ærøskøbing er en enestående velbevaret

købstad med en byplan fra

1200-tallet og brostensbelagte gader

og gamle huse fra 1700- og 1800-tallet.

Byen har i 2004 modtaget Europa

Nostra-prisen for sine historiske og

kulturelle værdier og den indsats, der

er gjort for at bevare disse værdier.

Dannet ved sammenlægning af:

Marstal og Ærøskøbing Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 5

C - Det Konservative Folkeparti 5

L - Ærø Borgerliste 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 2

Æ - Ærølisten 1

Borgmester/formand for SLU:

Jørgen Otto Jørgensen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, V, Æ

Marstal er den by i Danmark, der er

mest præget af søfart, og som det

har været tilfældet igennem århundreder,

fornemmes det maritime

pulsslag også i dag overalt i byen.

Den maritime baggrund dokumenteres

på Marstal Søfartsmuseum,

der formidler lokalhistorien på sin

helt egen, meget levende måde.

Mod vest ligger Søbygård, et smukt

beliggende herresæde fra 1500-tallet

med voldgrav og en bemærkelsesværdig

stensætning.

Ærø ønsker, at øens energiforbrug

skal baseres 100% på vedvarende

energi, og verdens største solfangeranlæg

i Marstal, store vindmøller

på sydkysten og andre energianlæg

vidner om, at øen er godt på vej til at

realisere denne målsætning. ó

ønderborg

Faaborg Midtfyn

Ærø

Svendborg

Langeland

Areal i ha: 9.045

Befolkningstal: 6.874

Hjemmeside:

www.aeroekommune.dk


Aabenraa Kommune

Signalement af kommunen

Den nye Aabenraa Kommune er

geografi sk landets ottendestørste

– indbyggermæssigt landets 25.

største – og har Danmarks længste

landegrænse med Tyskland.

Kommunen har et stort indre arbejdsmarked,

hvor mange både bor

og arbejder inden for kommunen,

og en varieret erhvervsstruktur med

mange ansat inden for handel og

service, transport og logistik samt til

dels landbrug.

En stor andel af det tyske mindretal

er bosiddende i den nye kommune,

der ligeledes er hjemsted for det

tyske mindretals administration.

Det vil vi gerne være kendt for

• at den nye Aabenraa Kommune

fortsat skal udnytte en gunstig

strategisk beliggenhed ved

motorvej E 45, jernbanenettet

og Aabenraa Havn, som er Sønderjyllands

største erhvervs- og

trafi khavn. Den geografi ske placering

og det gode kendskab til

tysk sprog og kultur samt tilstedeværelsen

af Danmarks største

internationale transportcenter

i Padborg skal placere kommunens

erhvervsliv som førende i

forhold til Tyskland og samtidig

udnytte porten til Østersø-området

og traditionen for områdets

samhandel med Fjernøsten.

• at den nye Aabenraa Kommune

skal gå foran i styrkelsen af et

dynamisk erhvervsklima, der

gennem innovation og iværksætteri

udnytter vækstmulighederne

Dannet ved sammenlægning af:

Aabenraa, Bov, Lundtoft, Rødekro og

Tinglev Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 17

C - Det Konservative Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 1

S - Slesvigsk Parti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 9

Borgmester/formand for SLU:

Tove Larsen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, S, V

i områdets brede erhvervsstruktur,

og som målrettet satser på at

fastholde og tiltrække produktions-

og videnintensive virksomheder

med regionale, europæiske

og globale ambitioner.

• at den nye Aabenraa Kommune

skal udfolde sin styrke og udviklingspotentiale

gennem et

dynamisk samspil mellem en

centerstruktur omkring Aabenraa

og udviklingen af decentrale

områdecentre og lokalområder.

Det vil vi gerne vise frem

Områdets enestående natur. Det

gælder ikke mindst den lange kyststrækning,

der er et aktiv for alle

med interesse for det våde element

– badning, sejlsport, windsurfi ng,

lystfi skeri m.v. I Genner Bugt på Løjt

Land fi ndes to skønne anløbssteder

ved bl.a. Kalø Havn, mens man

i bunden af Aabenraa Fjord fi nder

Tønder

Haderslev

Aabenraa

Sønd

Areal i ha: 94.155

Befolkningstal: 60.151

Hjemmeside:

www.nyaabenraa.dk

den gamle købstads store smukt

beliggende lystbådehavn, der sammen

med Sønderjyllands største

erhvervs- og trafi khavn samt Sønderjyllands

Søfartsmuseum understøtter

Aabenraas århundredegamle

skibs- og søfartsidentitet.

Som den øvrige del af Sønderjylland

har Aabenraa-området ført en omskiftelig

tilværelse, hvilket har sat

sit umiskendelige præg på området

historisk, kulturelt og befolkningsmæssigt.

At fortidens stridigheder i

dag er begravet, og bestræbelserne

på at holde sin egen nationale kulturarv

i hævd respekteres, ses bl.a.

ved eksistensen af såvel tyske børnehaver

som skoler, biblioteker og foreninger.

Det historiske skæbnefællesskab

betyder bl.a., at en stor del

af lokalbefolkningen behersker såvel

det danske som det tyske sprog. ó

77


78

Region Midtjylland

Morsø

Silkeborg

Næstved

Frederiks-

havn

Norddjurs

Gribskov

Lejre

Frederiksværk-

Hundested

Vesthimmerland

Læsø

Samsø

Langeland

Ærø

Lolland

Hjørring

Brønderslev-

Dronninglund

Ikast-Brande

Tønder

Haderslev

Esbjerg

Fanø

Varde

Odder

Århus

Odense

Faaborg-Midtfyn

Odsherred

Rebild

Thisted

Holstebro

Lemvig

Aabenraa

Randers

Guldborgsund

Svendborg

Ringkøbing-Skjern

Favrskov

Kolding

Herning

Viborg

Sønderborg

Sorø

Syddjurs

Vejen

Billund

Assens

Vordingborg

Holbæk

Bogense

Stevns

Køge

Kalundborg

Faxe

Skanderborg

Aalborg

Middelfart

Horsens

Vejle

Hedensted

Slagelse

Hillerød

Jammerbugt

Helsingør

Nyborg

Kerteminde

Fredensborg

Fredericia

Mariagerfjord

Roskilde

Skive

Frederiks-

sund

Struer

Solrød

Ringsted

Greve

Bornholms

Regionskommune


Favrskov Kommune

Signalement af kommunen

Favrskov Kommune har en central

placering i det østjyske – et vækstområde

med en af landets største

stigninger i både befolkning og

økonomi. Der er kort transporttid til

Randers, Viborg, Silkeborg og Århus,

og både motorvejen, jernbanen og

den kollektive trafi k er let tilgængelig.

Kommunen er hjemsted for en

lang række arbejdspladser i vækst

– både inden for landbrug, industri

og service – ligesom der fi ndes en

række uddannelsesinstitutioner. En

skøn natur med store skovområder,

åbne vidder, søer og markante dele

af Gudenåen er kendetegnende for

kommunen, der også kan byde på et

rigt kulturliv. Forsamlingshuse, kulturhuse,

kirker og foreninger skaber

en god balance mellem naturens ro

og det sociale liv. Samtidig kan du

dyrke alle former for sport – inklusive

jagt, sportsfi skeri, ridesport og

golf.

Det vil vi gerne være kendt for

Borgeren er i centrum. Derfor er

kommunikation, dialog og nærdemokrati

vigtigt for os. Beslutningsprocesserne

er gennemskuelige, og

der er kort afstand mellem borger

og det offentlige.

• Vi står for trivsel og et sundt

miljø. Vi har fokus på sundhed

og forebyggelse og skaber gode

rammer, så kommunen opleves

som et trygt sted at leve. Miljøet

sikres med den rette balance

mellem bosætning, natur og erhverv.

• Vi skaber vækst og udvikling.

Vores placering i et vækstområde

udnyttes til både bosætning og

erhverv. På den måde sikres også

en gunstig udvikling for kommunens

byer, handel og kultur.

• Vi er én stærk, samlet kommune.

Ved at udnytte alle styrkeområder

og kompetencer fra de tidligere

kommuner har vi et meget

stærkt fundament. Vores landsbyer

er et attraktivt alternativ

for borgere, som søger det nære

samfund og livet tæt på naturen.

Det vil vi gerne vise frem

Hos os fl yder natur, historie og kultur

sammen. En prægtig palet af slotte,

Dannet ved sammenlægning af:

Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev

og Langå (del af) Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 9

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 3

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 11

Borgmester/formand for SLU:

Anders G. Christensen (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, F, O, V

Hjemmeside:

www.favrskov.dk

godser og herregårde tæller bl.a. Frijsenborg

Slot, Ulstrup Slot, Faurskov

Hovedgård og Clausholm Slot med

det bedst bevarede barokanlæg i

landet. Naturen viser sig i sine fi neste

klæder på Busbjerg, en 92 m høj

lyng- og skovklædt bakkeknude i

Gudenådalen. Adskillige cykelløb for

både bredden og internationale stjerner

er et andet af Favrskovs særlige

kendetegn. For de aktive giver Fritidscenter

Sprækkebjerg rig mulighed

for grænseoverskridende aktiviteter.

Du kan også gå i historiske fodspor

på den 12 km lange vej, Linen, der går

gennem skovene fra Frijsenborg Slots

trappe til Hinnerup, eller fi ske i noget

af landets bedste fi skevand. ó

iborg

Silkeborg

Randers

Favrskov

Skanderborg

Århus

Syd

Areal i ha: 54.070

Befolkningstal: 44.000

79


Hedensted Kommune

Signalement af kommunen

Den nye Hedensted Kommune er en

landkommune beliggende centralt

i landet med direkte adgang til den

østjydske motorvej E45. I kommunen,

der ligger i den østjydske korridor

grænsende op til Trekantområdet,

ses en enorm erhvervsmæssig vækst.

Ud over store velrenommerede virksomheder

som Glud & Marstrand,

JYSK og Palsgaard vælger mange

små og mellemstore virksomheder

at etablere sig i kommunen. For

eksempel i Tørring Erhvervs Center,

som ligger tæt på den kommende

motorvej mellem Vejle og Herning.

På samme måde vil det kommende

erhvervsområde Kildeparken i

Hedensted tiltrække moderne og

vidensbaserede virksomheder til et

naturskønt område – men ikke desto

mindre tæt op ad motorvejen.

Kommunen imødekommer erhvervslivet

ved aktiv dialog for derved at

sikre en fortsat vækst. Der kan altid

tilbydes grunde, som er skræddersyet

til erhvervsbyggeri.

Turismen dominerer den østlige

del af kommunen, nærmere betegnet

omkring kystbyen Juelsminde.

Smukke naturområder, herunder de

skønne strande, tiltrækker hvert år

omkring 350.000 endagsturister,

mens sommerhuse, campingpladser,

lystbådehavn m.v. tegner sig for

424.000 årlige overnatninger.

Mulighederne for bosætning i kommunen

er mange og for enhver pengepung.

Der fi ndes alt lige fra billigere

80

Dannet ved sammenlægning af:

Juelsminde, Tørring-Uldum (del af),

Hedensted Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 11

C - Det Konservative Folkeparti 1

K - Kristendemokraterne 1

L - Lokallisten 1

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 11

Borgmester/formand for SLU:

Jørn Juhl Nielsen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, O, L

boliger på landet til dyre penthouselejligheder

direkte ud til Kattegat og

Lillebælt. Herudover er der rige muligheder

for at bygge selv, for eksempel

ved den nye golfbane i Hedensted, der

byder på en formidabel udsigt.

Det vil vi gerne være kendt for

Hedensted Kommune bliver en

vækstorienteret landkommune midt

imellem de to storbykommuner

Horsens og Vejle. Vi satser på fortsat

vækst i form af endnu mere erhverv

og turisme, fl ere arbejdspladser og

fl ere attraktive boligområder.

Vi ønsker at skabe gode arbejdspladser

for vores borgere i et område,

hvor bolig og erhvervsbyggeri komplementerer

hinanden.

Nærdemokrati, et aktivt foreningsliv

og en god kommunalservice i lokal-

Ikast-Brande

Vejle

Fredericia

Skanderborg

Horsens

Hedensted

Odder

Bogens

Areal i ha: 56.115

Befolkningstal: 44.968

Hjemmeside:

www.nyhedensted.dk

samfundet er nøgleord i den nye

kommune.

Det vil vi gerne vise frem

Ud over et godt og varieret handelsliv

i blandt andet Tørring, Uldum og

Juelsminde byder kommunen på

mange naturskønne områder. Besøg

et af de små charmerende steder

langs kysten, eller ta’ en kanotur på

Gudenåen, der slynger sig ind i den

nordvestlige del af kommunen.

Kystbyen Juelsminde er bestemt et

besøg værd, og også andre steder

i kommunen fi ndes både museer,

kunsthåndværkere og lign. Ud over

det lokale sports- og foreningsliv

kan kommunen på undervisningssiden

blandt andet tilbyde aftenskoler,

daghøjskoler, efterskoler, et gymnasium

samt en af landets ældste

højskoler. ó


Ny Herning Kommune

Signalement af kommunen

Erhverv, uddannelse og viden. Herning

Kommune har fokus på udvikling,

både når det gælder erhverv og

uddannelse.

Beskæftigelsen er høj, og virksomheder

i kommunen er fl eksible, innovative

og formår at agere på det globale

marked med vækst inden for tekstil,

metal, bygningsdele, it, træ m.m. Og

med sin placering i midten af Jylland

ligger kommunen centralt, med tilgang

til både motorveje og lufthavn.

Herning er Midt- og Vestjyllands uddannelsesby,

hvor der satses på synergien

mellem viden, kompetence og

udvikling. Og i Birk Centerpark fi ndes

et enestående samspil og netværk,

hvor uddannelse, erhverv, kultur, kunst

og landskab går op i en højere enhed.

Dannet ved sammenlægning af:

Herning, Trehøje, Aaskov og Aulum-

Haderup Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 5

B - Det Radikale Venstre 2

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 1

K - Kristendemokraterne 2

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 19

Borgmester/formand for SLU:

Lars Krarup (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, K, O, V

Ungdommen mødes på TEKO

– mode- og livsstilsbranchens uddannelsescenter

– eller på Handelsog

Ingeniørhøjskolen, der bliver

en selvstændig afdeling af Århus

Universitet, her udbydes både kandidat-

og bacheloruddannelser. Men

der forskes også i Birk fx på Center

for Applied Market Science – en afdeling

under Copenhagen Business

School. Og i huset Birc Estate fi ndes

et udviklingsmiljø for iværksættere,

videncentre og erhvervsservice.

Det vil vi gerne være kendt for

• Kommunen med visioner og udsyn

• Kommunen, hvor borgeren sættes

i centrum gennem åbenhed,

nærhed og en levende demokratisk

dialog

• Kommunen, der udfolder sig

livligt og dynamisk som et regio-

Holstebro

Ringkøbing-Skjern

Herning

g

Ikast-Brande

Areal i ha: 132.300

Befolkningstal: 83.200

Hjemmeside:

www.nyherningkommune.dk

nalt kraftcenter, der tør gå nye

veje

• Den effektive kommune, som er

kendetegnet ved udvikling, sikker

drift, høj grad af fl eksibilitet

og et fokus på menneskelige

værdier.

Det vil vi gerne vise frem

Mere end en oplevelse – i Herning

Kommune er der plads til individet

– her sættes fokus på kreative udfoldelsesmuligheder.

Herning Kongrescenter huser shows

og forestillinger fra både ind- og

udland. Messecenter Herning er

Skandinaviens største messe- og

udstillingscenter.

Her fi ndes kunst, kultur og idræt

med høj kvalitet – Carl Henning Pedersens

museum, kæmpeskulpturen

ELIA, ishockeyholdet Blue Fox, Vildbjerg

Cup og SAS Arena.

Men vi vil også skabe oplevelser ud

over det sædvanlige. Fuglsang Sø er

en skæv ide, som er blevet til virkelighed.

For med udgravningen af en

stor sø er det snart muligt at bo ved

vandet i Herning.

Med et vandkulturhus i Herning centrum

skabes et byrum for sundhed,

kultur og velvære med DGI som den

drivende kraft. Huset er en del af et

større bygningskompleks, der rummer

mediehus, hotel og boliger. Og

der satses på arkitektur i verdensklasse

med lokal identitet i det kommende

Kunstens Hus i Birk. ó

81


Holstebro Kommune

Signalement af kommunen

By, land og vand – hos os går traditioner

hånd i hånd med opfi ndsomhed

og udsyn. I befolkningen

er der mange højtuddannede, og

erhvervslivet er præget af mange

vækstvirksomheder. Handelen, kulturen,

idrætten og foreningslivet

blomstrer. Kasernen og det store

udbud af videregående uddannelser

trækker mange unge til byen.

Landskabet præges af de opdyrkede

marker, den lyngklædte hede og de

vidtstrakte plantager. I vest bruser

Nordsøens bølger ind på kystlinjen

med de brede strande og klitterne.

I øst dominerer de bløde bakker og

frugtbare jorder langs Limfjordens

mere rolige vande.

Det vil vi gerne være kendt for

Nordvestjyllands kraftcenter

– Holstebro er kraftcenter for hele

Nordvestjylland. Vi lægger vægt på,

at erhvervslivet har de bedste forudsætninger

for udvikling med rum

til iværksættere og ildsjæle. Og Holstebro

skal fortsat være landsdelens

største handelsby. Mennesker trives

bedst, når de kan kombinere et godt

arbejds- og uddannelsesliv med et

spændende og indholdsrigt familie-

og fritidsliv. Derfor prioriterer vi

mangfoldigheden inden for kultur,

kunst og idræt meget højt. Samtidig

værner vi om vores store naturværdier.

Holstebro er et godt sted at

bosætte sig og etablere virksomhed.

Tilfl ytningen, rekordsalget af byggegrunde

og de mange turister vidner

om, at her er oplevelser, udfordringer

og underholdning for enhver smag

og folk i alle aldre.

82

Det vil vi gerne vise frem

Historiens og kulturens vingesus

– på Strandingsmuseet ”St. George”

i Thorsminde er hovedattraktionen

de mange tusinde fund fra vraget af

det britiske orlogsskib ”St. George”.

Den fredede herregård Nørre Vosborg

ved Vemb har 700 års historie

bag sig og er den eneste bevarede

herregård i Vestjylland. I Hjerl Hedes

Frilandsmuseum ved Vinderup viser

mere end 100 personer i værksteder,

butikker, køkkener og på stenalderbopladsen,

hvordan livet formede

sig i gamle dage. Det nyrenoverede

Holstebro Musikteater opfører de

store shows, koncerter og musicals.

Odin Teatret udbreder sine ander-

Dannet ved sammenlægning af:

Holstebro, Vinderup og Ulfborg-Vemb

Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 8

B - Det Radikale Venstre 3

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 2

K - Kristendemokraterne 1

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 11

Borgmester/formand for SLU:

Arne Lægaard (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, F, K, O, V

Hjemmeside:

www.holstebro.dk eller

www.nyholstebro.dk

ledes og farverige forestillinger fra

Holstebro til resten af verden. Det

samme gør Peter Schaufuss Balletten,

som får sit eget nyopførte Dansens

Teater i 2007. Kunsten og kulturen

stortrives også på Holstebros

museer og kunstmuseer. Overalt i

den bilfri midtby er der spændende

og udfordrende skulpturer – også i

nettet af gågader, hvor de mange

specialbutikker, caféer og restauranter

bidrager til den hyggelige atmosfære.

Man kan også gå i badeland,

køre gokart, spille golf og meget

mere. Og så er der alle de dejlige

oplevelser, den varierede natur byder

på. ó

Lemvig

Struer

Holstebro

Ringkøbing-Skjern

Skive

Herning

Areal i ha: 80.000

Befolkningstal: 56.500


Horsens Kommune

Signalement af Horsens

Horsens er placeret ”midt i Danmark”.

Placeringen er en af årsagerne til den

store vækst i befolkningsantal og

antal erhvervsvirksomheder, som Horsensområdet

oplever i disse år. Andre

årsager til vækst er landsprofi len som

byen med store kulturelle begivenheder

og gode kommunale tilbud.

Det vil vi være kendt for

En bosætningskommune med service

af høj kvalitet på kommunale

kerneområder. Det medfører, at vi

planlægger med vækst, at der laves

serviceeftersyn på kommunens ydelser,

og at vi styrker det frie valg, hvor

det er bedst og billigst.

• At bidrage til udvikling og vækst

i erhvervslivet ved at give gode

rammebetingelser og tage

erhvervspolitiske tiltag. Det betyder,

at vi udvikler den eksisterende

samarbejdsstruktur med

erhvervslivet og tilrettelægger en

aktivt opsøgende erhvervspolitik.

• At bygge på et samspil med erhvervsliv,

organisationer, foreninger,

borgere og ”ildsjæle”. Det

betyder støtte til aktiviteter fra

”græsrødderne”.

• At have kulturelle fyrtårne – regionalt/nationalt

– der understøtter

en aktiv bosætnings- og

erhvervspolitik. Det indebærer en

fortsættelse og styrkelse af vores

nye profi l i landsbilledet.

• En øget faglighed i folkeskolen,

en forbedret sammenhæng mellem

uddannelsestilbuddene og

en styrket kontakt til de videregående

uddannelser. Det medfører

en styrkelse af fagligheden og

Dannet ved sammenlægning af:

Brædstrup (del af), Gedved og Horsens

Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 16

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 1

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 11

Borgmester/formand for SLU:

Jan Trøjborg (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, F, O, V

evalueringskulturen i folkeskolen,

fokus på overgange mellem

uddannelsestilbud og fortsat

modernisering af folkeskolens

bygningsmasse.

• At have en aktiv miljøpolitik

baseret på bæredygtighed og

med fokus på kommunens natur

og rekreative områder. Konkret

videreføres EMAS-vurderingen

(Den Europæiske Miljøstandard),

der benyttes til at fastlægge niveauet

for miljøindsatsen.

• At have en aktiv forebyggelsesindsats,

der medvirker til at

øge borgernes livskvalitet. Det

udmøntes i blandt andet det

”murstensløse” sundhedscenter,

et aktivt samarbejde med Horsens

Sygehus og en dialog med

patientforeningerne.

• At markere sig som initiativtager

og central samarbejdspartner i

regionale og nationale sammen-

rande

Vejle

d

Skanderborg

Horsens

Hedensted

Århus

Odder

Areal i ha: 51.900

Befolkningstal: 77.503

Hjemmeside:

www.nyhorsenskommune.dk

hænge. Det betyder, at vi enten

opsøger eller selvstændigt foreslår

udviklingsinitiativer.

• At have dygtige medarbejdere

og gennem dem opnå målene.

Arbejdspladsen er kommunen

præget af høj faglighed, fælles

værdigrundlag og en organisation

indrettet til udvikling. Det

indebærer, at tryghed i ansættelse

og udvikling af faglige og

personlige kvalifi kationer følges

ad.

Det vil vi gerne vise frem

Naturperler ved Horsens Fjord, i baglandet

ved Yding Skovhøj og i Søhøjlandet

ved Kloster Mølle (Mossø),

den gamle bykerne i Horsens, museerne,

Middelalderfestivalen, Børneteaterfestivalen,

Julebyen og andre

kulturelle, herunder sportslige, begivenheder

og koncerterne. ó

83


Ikast-Brande Kommune

Signalement af kommunen

Der er højt til loftet i Ikast-Brande

Kommune på den midtjyske højderyg.

Idyllisk placeret nær Hærvejen,

Skjern Å og Gudenåens udspring i

et vidtstrakt hedeområde er Ikast,

Brande og Nørre Snede trekløveret i

den nye kommune.

Den veludbyggede infrastruktur og

kommende færdiggørelse af motorvejene

til Århus og Vejle har betydet,

at erhvervslivet blomstrer. Både store

internationale virksomheder og en

underskov af små og mellemstore

virksomheder har succesfuldt formået

at vende udviklingen fra industrikulturen

til den teknologiske tidsalder.

Det geografi ske smørhul, hvor alt

fi ndes inden for rækkevidde, sikrer

ligeledes særdeles gode tog- og busforbindelser,

og byer som Herning,

Silkeborg og Vejle ligger i kommunens

baghave. De gode kollektive

trafi kforhold er også et udtryk for

det sprudlende foreningsliv, Ikast-

Brande har. Ung som gammel

deltager aktivt i foreningsarbejde

og valfarter på kryds og tværs i kommunen.

Hvad enten der er tale om

lokal eller international kultur, så

kan Ikast-Brande levere varen. Lokale

egnsteatre, biografer, regionale spillesteder

og internationale kunstog

musikworkshopper profi lerer

områdets kulturliv. Sporten er en

del af Ikast-Brandes identitet. Håndboldpigerne

fra Ikast/Bording og

fodbolddrengene fra FC Midtjylland

er repræsentanter for eliteidrætten

i vores område, mens 14 haller og

over 70 fodboldbaner sørger for op-

84

Dannet ved sammenlægning af:

Ikast, Brande og Nørre-Snede Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 6

C - Det Konservative Folkeparti 2

K - Kristendemokraterne 1

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 8

Å - Fælleslisten 8

Borgmester/formand for SLU:

Carsten Kissmeyer (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, K, O, V

timale forhold for breddeidrætten.

Friluftsbade, vandlande, indendørs

fodboldbane og golfbaner er blot

andre tilbud.

Natur og kultur går godt i spænd

i den nye kommune. Byerne Ikast,

Brande og Nørre Snede har alle byfornyelsesprojekter,

som har forsøgt

at skabe en god balance mellem

trafi k- og miljøhensyn.

Det vil vi gerne være kendt for

• Det særegne hedelandskab

• En dynamisk og attraktiv kommune,

hvor kreativitet og købmandskab

er nøgleord

• En stærk kulturel og sportslig

identitet

• At omverdenen kender Ikast-

Brande på det sociale ansvar

• At serviceydelserne modsvarer

borgernes forventninger

kjern

Herning

Billund

Ikast-Brande

Vejle

Silkeborg

Skan

Hor

Hede

Areal i ha: 73.641

Befolkningstal: 39.558

Hjemmeside:

www.ikast-brande.dk

• At nærhed og borgerservice er en

naturlighed.

Det vil vi gerne vise frem

Vi vil fremhæve naturperler som

Rørbæk Sø, Bøllingsø, Hastrup Plantage,

Hærvejen, de store hedearealer

og de mange åer og søer. Gavlmalerierne

i Brande og skulpturparken

i Ikast. Kunstværkerne på pladser,

torve og i boligområder. Kulturhusene

Bakkehuset og Remisen. Den topmoderne

Biograf i Ikast, den gamle

biograf i Klovborg, de velfungerende

musikskoler og vores internationale

workshopper inden for malerkunst

og jazz og anerkendte musikkonkurrence

”Unge sangere”. Ikast Sportcenter,

fodboldakademiet, høj- og

efterskoler. De mange sportsstævner

med international deltagelse. ó


Lemvig Kommune

Signalement af kommunen

”Lemvig – større end du tror”. Det er

en del af vores nye vision, og den vil

vi gerne kendes på.

25 medlemmer udgør den nye Lemvig

Kommunes Byråd. De har sat sig

store mål for de kommende fi re år

og er allerede langt i overvejelserne

om, hvorledes de med politiske beslutninger

og aktiviteter kan understøtte

en god og sund udvikling.

Lemvig Kommune er kendetegnet

ved én større by og et antal oplandsbyer.

Alle – både Lemvig og oplandsbyerne

– har deres egen identitet.

Men de udgør også et fællesskab,

som samler, og som gør Lemvig

Kommune til den ideelle kommune.

Det er i det miljø, nærdemokratiet

udspringer, og det giver gode vilkår

for den tolerance og menneskelige

formåen, som kendetegner vestjyder.

Det lokale fællesskab giver grobund

for en bred vifte af kultur og liv. Der

er ildsjæle i foreningslivet, konkurrence

på idrætsbanerne og muligheder

for at pleje bløde og åndelige

værdier gennem musik, teater, kunst

og meget andet.

Det er en naturlov for Lemvig Kommune

at være til rådighed for borgerne

24 timer i døgnet.

Det liv, der skabes i den nye Lemvig

Kommune, skabes ikke mindst af det

erhvervsliv, der fi ndes både i Lemvig

by og i oplandsbyerne. Oplandsbyerne

med deres virksomheder, som

ud over handel og håndværk også

omfatter landbruget.

Det vil vi gerne være kendt for

Havnen i Thyborøn er et helt særligt

kendetegn. En af landets største og

mest moderne fi skerihavne og et

hyggeligt slentremiljø.

Det vil vi gerne vise frem

Lemvig er kendt som ”Vestjyllands

smilehul” og ”Lidenlund” efter

Gantriis' ”Livets gang i Lidenlund”.

I købstaden er kirken beliggende

med sit kendte løgspir. Skulpturstien

med værker af Thorwald Vestergaard.

Museet med Thøger Larsen.

Planetstien, en model af solsystemet.

Museet for Religiøs Kunst, med

skiftende særudstillinger, golfbanen,

Dannet ved sammenlægning af:

Lemvig og Thyborøn-Harboøre Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 5

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 1

K - Kristendemokraterne 1

N - Land- og Bylisten 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 15

Borgmester/formand for SLU:

Erik Flyvholm (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, F, K, N, V

Hotel Nørre-Vinkel, feriecenteret,

marinaen, campingpladsen og sommerhusområdet.

I øvre bydel ligger

Kystdirektoratet, industrikvarteret

samt alle sportsfaciliteterne. Stationen

med VLTJ-banen, der forbinder

kommunen på langs. Nordpå ved

Hygum bakke mod Harboøre Tange

med det store sommerhusområde

Vejlby, Vrist og Langerhuse. Kommunens

største industri Cheminova.

Thyborøn med et helt nyt Konsumcenter.

Byen byder på attraktioner

som Jyllandsakvariet, Kystcenteret,

De Røde Barakker, Sneglehuset.

Færgefarten sørger for forbindelsen

nordpå. Bovbjerg kendes på det røde

fyrtårn samt Jens Søndergaard Museet.

Fjaltring ”kunstnerkolonien”

med Kulturcenteret Tuskær, samt

høfde Q, et badested med handicapvenlig

kørerampe. ó

Lemvig

Struer

Holstebro

Morsø

Areal i ha: 51.013

Befolkningstal: 22.760

Hjemmeside:

www.nylemvig.dk

S

85


Norddjurs Kommune

Signalement af kommunen

”For de gamle, som faldt, er der ny

overalt”. Sådan lyder det i fædrelandssangen

Det haver så nyligen

regnet, og sådan er livet. Noget

gammelt slutter, og noget nyt begynder.

Hele tiden. Og sådan er det

også med kommunesammenlægningerne:

Friske perspektiver opstår

med de nye kommuners fødsel – og

vores nye barn hedder Norddjurs

Kommune. Tæt ved kysten, som

strækker sig over 114 kilometer i den

nye kommune. Et varieret, kuperet

og overraskende landskab. Der er

højt til himlen her på det nordlige

Djursland, og der er plads til at lade

tankerne vandre steder hen, hvor de

ikke plejer at være. Her er udsigt til

indsigt, og det præger de mennesker,

der bor her. Der tænkes mange

sjove og skæve tanker, og borgerne

på Norddjurs forstår og værdsætter

værdien af en god og livlig debat

– og værdien af demokrati og frihed.

Norddjurs er en egn med en stærk

identitet, selvforståelsen som borger

på Djursland er udtalt og til at tage

og føle på. Man fristes til at sige, at

landskabet afspejler de mennesker,

der bor i det: Jo mere man undersøger,

jo mere overrasket bliver man

– på den positive måde. Måske er

det derfor, at mange mennesker og

børnefamilier har valgt at fl ytte til

området inden for de sidste par år –

der er nemlig befolkningsfremgang

i alle fi re kommuner. Måske skyldes

det et rigt og varieret kultur- og

foreningsliv, og de mange uddannelsesmuligheder,

der fi ndes i hovedby-

86

Dannet ved sammenlægning af:

Grenaa, Rougsø, Nørre Djurs og Sønderhald

(del af) Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 11

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 1

L - Borgerlisten Norddjurs 3

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 10

Borgmester/formand for SLU:

Torben Jensen (L)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, F, O, V

en Grenaa. Det kan også skyldes, at

de store byer er tæt på, men at man

kan bo dobbelt så godt til den halve

pris på Norddjurs. Måske er det bare,

fordi det er et dejligt sted at vokse

op, bo og leve.

Det vil vi gerne være kendt for

Først og fremmest vil vi gerne være

kendt for de mennesker, der bor

her, og den positive og fremskridtsvenlige

indstilling til livet, man kan

mærke i dagligdagen. Da vi satte

os ned og skrev visionen for Norddjurs

Kommune, var det i direkte

samarbejde med borgerne, og det er

blandt andet også derfor, at nogle af

nøgleordene i udkastet til visionen

for Norddjurs Kommune hedder

åbenhed og dialog – respekt, synlig-

erfjord

ders

ov

Syddjurs

Norddjurs

Areal i ha: 72.717

Befolkningstal: 38.000

Hjemmeside:

www.norddjurs.dk

hed og plads til forskellighed. Det er

borgernes egne ønsker og ord. Vi vil

være en kommune, som borgerne

har ejerskab til, som de har tillid til,

og som udvikler de gode forbindelser

i bredest mulig forstand: Mellem

mennesker. Mellem byer og lokalområder.

Mellem borgeren og det

offentlige. Mellem virksomheder,

også mellem offentlige og private.

Med Djursland, regionen og det

øvrige land. Vi vil kort sagt skabe en

samhørighed, der gælder for alle. Og

sige varmt velkommen til alle, der

kommer hertil.

Det vil vi gerne vise frem

Vores skønne natur og mange seværdigheder.

ó


Odder Kommune

Signalement af kommunen

Med en befolkningsvækst på 8,5%

over de sidste ti år er Odder Kommune

blandt de kommuner i Danmark,

der har haft den største relative

befolkningstilvækst i landet. Odder

Kommune er et godt sted at bo.

Der er omkring 8.000 arbejdspladser

i Odder Kommune. Det er jernog

metal-, træ- og møbelindustri

samt grafi sk industri, der tegner sig

for hovedparten af industribeskæftigelsen

i Odder Kommune, men

andre områder som detailhandel,

undervisning og sociale institutioner

er nu også blandt styrkepositio-

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 6

C - Det Konservative Folkeparti 3

F - Socialistisk Folkeparti 2

H - Odder Kommuneliste 1

L - Den Åbne Miljøliste 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 6

Borgmester/formand for SLU:

Niels-Ulrik Bugge (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, H, V

Hjemmeside:

www.oddernettet.dk

nerne. Vi har over de sidste år set, at

bosætningspolitikken har en afl edt

effekt på erhvervsudvikling i form af

tilfl ytning af mindre, vidensbaserede

virksomheder. Bosætningspolitikken

har også positiv erhvervsmæssig

effekt i form af kvalifi ceret arbejdskraft

og let adgang til viden i området.

Forskellen mellem antal arbejdspladser

i Odder Kommune og befolkningens

beskæftigelse har været

stigende, så der i dag er godt 2.500

fl ere, der kører ud af kommunen for

at arbejde, end folk, der kører den

anden vej.

Skanderborg

Horsens

Hedensted

Århus

Odder

Samsø

Areal i ha: 22.513

Befolkningstal: 21.133

Det vil vi gerne være kendt for

Odder skal være kendt som en kommune

med kvalitet i udfordringer og

udfoldelser.

Odder Kommune satser på det deltagende

demokrati. Det betyder, at

borgerne deltager aktivt i politikformuleringen

og den demokratiske

debat. Oddernettet er i fl ere år i

træk blevet kåret som bedst på nettet.

Blandt de mange styrker ved

Oddernettet er debatsiderne, hvor

den demokratiske debat dagligt

udfolder sig i et omfang, som kun

kendes ganske få steder i landet. Og

vi bestræber os på at udvikle endnu

mere aktivt, deltagende og levende

demokrati i de kommende år.

Det vil vi gerne vise frem

Odder Kommune er kendetegnet

ved en smuk natur. 42 km kyst, som

bl.a. giver basis for tre campingpladser,

mere end 2.250 sommerhuse

samt attraktive havnemiljøer i Hou

og Norsminde. På fritidsområdet er

Odder Kommune karakteriseret ved

et stort antal foreninger. Der er ca.

80 foreninger samt 13 aftenskoler

under folkeoplysningsområdet. Dertil

kommer en lang række foreninger

uden for dette område, så det

samlede antal foreninger skønnes at

være over 200.

Odder har et godt ry som handelsby,

og tiltrækker kunder fra et stort opland.

ó

87


Randers Kommune

Signalement af kommunen

Randers Kommune er med omkring

92.000 indbyggere Danmarks syvendestørste

kommune. Købstaden Randers

med 58.000 indbyggere er det

naturlige centrum i kommunen, der

er kendetegnet ved noget af Danmarks

smukkeste natur med Gudenåens

delta og Randers Fjord. I kommunen

ligger også byerne Langå,

Spentrup, Fårup og Øster Tørslev, der

er hovedbyer i de tidligere landkommuner.

Randers har cirka 700 år på

bagen som købstad og har i alle disse

år været det naturlige handelscentrum

for det store opland. I gamle

dage var byen kendt for sine hestemarkeder,

som symboliseres ved statuen

Den Jydske Hingst (Helen Schou

1969). I dag gives der ikke længere

håndslag på hestehandler, men byen

tiltrækker stadig handlende fra et

stort opland. Kommunen har i Randers

landets eneste fl odhavn.

Det vil vi gerne være kendt for

Randers Kommune vil være kendt

som en kommune, der sætter borgeren

i centrum. En kommune, der

lægger vægt på, at borgerne er

trygge ved og tilfredse med de kommunale

serviceydelser. Desuden vil

Randers Kommune føre en meget

aktiv erhvervs- og boligpolitik for at

tiltrække både fl ere store virksomheder

og kompetent arbejdskraft til

samme.

Det vil vi gerne vise frem

Erhverv – På erhvervssiden kan nævnes

de store virksomheder Vestas,

Danish Crown og Tulip, der har hovedkvarterer

i Randers.

88

Byen er fra gammel tid kendt som en

by med tunge industrivirksomheder,

som for eksempel togfabrikken Scandia

og Dronningborg Maskinfabrik.

I dag er Scandia en del af den internationale

koncern Bombardier, mens

maskinfabrikken hører under AGCO.

Turisme – Den største turistattraktion

er Randers Regnskov, der har omkring

300.000 gæster om året. Kommunen

er også hjemsted for en række af

Danmarks store herregårde, blandt

andet godset Overgaard. Desuden

huser Gudenåen noget af Europas

bedste fi skeri, blandt andet efter laks.

Sport – På det sportslige plan har

Randers damehåndboldklubben

Randers HK, der spiller i den bedste

Dannet ved sammenlægning af:

Randers, Purhus, Nørhald Kommuner,

vestlige del af Sønderhald, nordlige

del af Langå og østlige del af Mariager

Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 12

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 1

L - Beboerlisten 3

O - Dansk Folkeparti 1

R - Randers Listen 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 12

Borgmester/formand for SLU:

Henning Jensen Nyhuus (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, L, O, R, V

række, og fodboldholdet Randers

FC, der spiller i 1. division. Desuden

eliteklubberne Randers Cimbria (basketball),

Randers VK (volleyball) og

Spentrup IF (volleyball).

Kunst og kultur – Bortset fra statuen

af hingsten har Randers en række

byporte udført af forskellige kunstnere.

Desuden kan man besøge

Randers Kunstmuseum, der blandt

andet har en stor samling af Sven

Dalsgaard. I samme bygning som

kunstmuseet ligger Kulturhistorisk

Museum, der kan fremvise ”De Buhlske

Stuer”, der er et komplet borgerhjem

fra begyndelsen af 1900-tallet

dekoreret med mere end 300 kunstværker

– heriblandt 48 raderinger af

Rembrandt. ó

merland

ilk b

Mariagerfjord

Randers

Favrskov

Nord

Syddjurs

Areal i ha: 74.500

Befolkningstal: 92.000

Hjemmeside:

www.nyranderskommune.dk eller

www.randers.dk


Ringkøbing-Skjern Kommune

Signalement af kommunen

Ringkøbing-Skjern Kommune er

Danmarks arealmæssigt største

kommune med ca. 58.000 indbyggere,

hvoraf størsteparten bor i det

åbne land eller mindre landsbyer

uden for bycentrene Ringkøbing,

Skjern, Videbæk, Tarm og Hvide

Sande. Geografi sk har kommunen direkte

adgang til Vesterhavets hvide

strande på vandsiden og grænser op

til Holstebro, Herning, Ikast-Brande

og Varde Kommuner på landsiden.

Erhvervslivet er præget af det gode

vestjyske købmandskab med netværksdannelser

på kryds og tværs af

turisterhvervet, landbruget, fi skeriet

og de mange mindre industrivirksomheder

godt suppleret af industrigiganter

som Vestas og Velux. Området

har en stor ud- og indpendling fra

de omkringliggende storbyer, og så

kan vi prale med, at vi altid har en af

landets laveste ledighedsprocenter.

Som i andre yderområder rejser unge

østpå for at studere, men heldigvis

fi nder mange tilbage, når der skal

stiftes familie i trygge omgivelser

med boligomkostninger, der ligger

langt under landsgennemsnittet, og

naturoplevelser lige uden for døren.

Som supplement hertil kan vi fremhæve

foreningslivets varierede kultur-

og fritidstilbud til alle aldre, uanset

om du vælger at bo i landsbyen

eller i et af de fem bycentre. Det lader

sig gøre, fordi der i området er tradition

for at støtte de mange ildsjæle.

I området er der tradition for borger-

Dannet ved sammenlægning af:

Egvad, Holmsland, Ringkøbing, Skjern

og Videbæk Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 5

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 1

K - Kristendemokraterne 3

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 17

Borgmester/formand for SLU:

Torben Nørregaard (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, F, K, O, V

inddragelse, -dialog og nærdemokrati.

Det betyder, at både politikere

og embedsmænd først lytter og så

tænker sig en ekstra gang om, inden

”de store beslutninger” tages. Det

betyder samtidig, at de kommunale

serviceydelser lever op til de forventninger,

som brugerne og borgerne

efterspørger.

Det vil vi gerne være kendt for

At lytte og handle – At være en god

og kvalifi ceret med- og modspiller

– At have mod til at turde satse stort

på prioriterede områder – At have

faglig og politisk gennemslagskraft

til at markere sig lokalt, regionalt og

nationalt – At levere rammerne for

en udviklende arbejdsplads, der opleves

attraktiv.

Ringkøbing-Skjern

Herning

ll d

Areal i ha: 148.882

Befolkningstal: 57.818

Hjemmeside:

www.ringkobing-skjern.dk

Det vil vi gerne vise frem

Naturomgivelser som fx Vesterhavets

hvide strande, Ringkøbing Fjord

med de idylliske små havnemiljøer,

Hvide Sande fi skerihavn, Skjern Å

naturpark eller en familietur til en af

de mange fi skesøer. ”Oplevelsesfyrtårne”

som fx Ringkøbing Museum,

Skjern-Egvad Økomuseum – med

liv på rakker-, vikinge- og jernalderbopladserne.

Danmarks Veteranfl ymuseum,

Akvariet i Fiskeriets Hus,

Blomsterparken i Hangaards Have,

Fiske- og familieparken i Hee, Lyngvig

Fyr, Abelines Gård eller en rundtur

på de mange kunstgallerier. Man

kunne også vælge en tur i Vostrup

Musik- og Teaterhus eller opleve

Skjern Håndbolds ligamandskab. ó

89


Samsø Kommune

Signalement af kommunen

Samsø Kommune er en ø-kommune,

som med 4.129 borgere er Danmarks

tredjemindste kommune. Samsø

Kommune er på grund af beliggenhed

og størrelse en kommune, hvor

nøgleordene er tryghed og nærhed.

Borgerne på Samsø har en høj grad

af medindfl ydelse og mulighed for

at komme i direkte dialog med øens

kommunalpolitikere. På Samsø er

det muligt for den enkelte at se, at

man kan gøre en forskel, når man

engagerer sig i det offentlige liv. Det

giver engagerede borgere, både når

det drejer sig om politiske debatter

og beslutninger, og når det gælder

det frivillige foreningsarbejde. På

Samsø har vi 134 foreninger. Borgernes

engagement og Samsø Kommunes

opbakning giver mulighed for et

aktivt og righoldigt fritidsliv, inden

for såvel sport som andre kulturelle

aktiviteter.

Kommunen arbejder for at sikre, at

borgerne på Samsø også fremover

har et trygt og nært samfund og et

samfund, der er i udvikling, hvor der

satses på en aktiv udviklingsindsats

inden for både erhverv og bosætning.

Det er vigtigt at arbejde for

nye arbejdspladser i stedet for dem,

der forsvinder som resultat af strukturudviklingen

og globaliseringen.

Samsø Kommune har i Samsø Erhvervsudviklingsstrategi

formuleret

en række initiativer, der skal sikre, at

Samsø også i fremtiden er et aktivt

og fremadrettet samfund. Læs om

Samsøs bosætnings- og erhvervsstrategier

på www.samsoudvikling.dk.

90

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 2

B - Det Radikale Venstre 2

C - Det Konservative Folkeparti 2

L - Samsø Listen 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 4

Borgmester/formand for SLU:

Carsten Bruun (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, L, V

Samsø Kommune prioriterer den

offentlige service højt. Samsø Kommune

har derfor pasningsgaranti og

valgmuligheder ved børnepasning.

Institutionerne på Samsø har et

stort antal m2 pr. barn og en god personalenormering.

Også folkeskolen

prioriteres højt, og folkeskolen har et

højt timetal. Endvidere foretages der

løbende vedligehold og forbedringer

af de fysiske faciliteter. Inden for ældreplejen

arbejdes der på at forbedre

de fysiske faciliteter samt at sikre

en god pleje, der er kendetegnet ved

et personkendskab, og at den ældre

ikke kun er et nummer i rækken.

Det vil vi gerne være kendt for

Samsø Kommune er og vil gerne

være kendt for at være:

Danmarks Vedvarende Energi-ø

• et dejligt feriested for vore gæster

Århus

Odder

Samsø

Kalu

Areal i ha: 11.426

Befolkningstal: 4.129

Hjemmeside:

www.samsoe.dk

• en lille kommune med stort engagement

og god offentlig service

– og for at dyrke de bedste kartofl er

og grøntsager.

Det vil vi gerne vise frem

Blandt Samsøs mange kvaliteter,

som vi gerne vil vise frem, er:

• Samsøs fl otte natur

• Samsø Energiakademi

• Samsø Køkken (producerer mad

til ældresektoren og som forsøg

mad til folkeskolen)

• Samsøs børneinstitutioner

• Samsø Havvindmøllepark (Samsø

Kommune ejer 50%)

• Samsøs havne

• Samsø digitale kommune

• Samsøs kartoffel- og grøntsagsproduktion.

Læs mere om Samsø Kommune på

www.samsoe.dk ó


Silkeborg Kommune

Signalement af kommunen

I 1904 beskrev forfatteren Herman

Bang området omkring Silkeborg

som ”Jyllands nær skønneste”. I dag

er den nye Silkeborg Kommunes

beliggenhed stadig helt unik og et

vigtigt grundlag for kommunens

eksistens.

Den nye Silkeborg Kommune er

også en dynamisk vækstkommune

med næsten 85.000 indbyggere og

en befolkningsvækst på ca. 1.000

indbyggere om året. Arealmæssigt

er kommunen blandt de ti største i

landet.

Kommunen har ca. 40.000 arbejdspladser

fordelt på ca. 4.000 virksomheder.

Miljø, turisme, møbelindustri,

fi nans og handel er erhverv, som har

særdeles gode betingelser i kommunen.

Blandt vækstkommunerne i Danmark

ligger den nye Silkeborg Kommune

i top. De positive udviklingstendenser

understøttes af et varieret

udbud af erhvervs-, ungdoms- og

videregående uddannelser, et aktivt

kulturliv og et erhvervsliv med blik

for fremtidens muligheder.

Da H.C. Andersen i 1850 rejste fra

Århus til Silkeborg med hestetrukken

postvogn, tog det op mod en

halv dag at tilbagelægge de 45 km.

Sådan er det heldigvis ikke mere.

Kommunens placering betyder kort

afstand til lufthavn, motorvejsnet og

de omkringliggende byer, og det gør

kommunen til et attraktivt bosætnings-,

erhvervs- og turistområde.

Det vil vi gerne være kendt for

I den nye Silkeborg Kommune arbejder

vi for at sikre et stærkt erhvervsliv,

et alsidigt kulturmiljø og et højt

kvalitetsniveau i den offentlige

service. Borgerne skal opleve, at

kommunen er til for dem. Åbenhed

og borgerinddragelse præger også

vores politiske miljø. Kommunen har

nedsat et politisk udvalg, som alene

har til opgave at sikre nærdemokratiet

de bedste betingelser. Sundhed

i verdensklasse er et andet pejlemærke

i den nye kommune, og som

noget helt specielt arbejder vi på at

genetablere Silkeborg som kurby.

Det vil vi gerne vise frem

I kommunen har vi ingen kystlinje,

men et hav af seværdigheder og

udfl ugtsmål. Hjejlen, verdens ældste

originale hjuldamper, Bryrup Veteran-

Dannet ved sammenlægning af:

Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them

Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 11

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 3

K - Kristendemokraterne 1

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 12

Borgmester/formand for SLU:

Jens Erik Jørgensen (C)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, K, O, V

tog, som kører på den smukkeste

jernbanestrækning, Hærvejen langs

den jyske højderyg og nogle af landets

reneste søer er blot et udpluk af

de attraktioner, som årligt tiltrækker

tusinder af gæster. Nordeuropas største

ferskvandsakvarium, helårsskibakker,

golfbaner og diverse former

for sejlads er andre populære mål.

Asger Jorn-Samlingen, Blicheregnens

Museum, Regatta og River Boat

Jazzfestival er nogle af de kulturtilbud,

der høster fl otte anmeldelser.

På den internationale scene er det

den 2.400 år gamle Tollundmand på

Silkeborg Museum, der kan få verdenspressen

op af stolene. Dermed

må det være bevist, at alder ikke er

nogen hindring for succes.

Velkommen til den nye Silkeborg

Kommune. ó

ng

Viborg

Ikast-Brande

Silkeborg

Randers

Favrskov

Skanderborg

Horsens

Årh

Areal i ha: 86.400

Befolkningstal: 85.000

Hjemmeside:

www.nysilkeborgkommune.dk

O

91


Ny Skanderborg Kommune

Signalement af kommunen

Den nye Skanderborg Kommune er

i voldsom vækst. Den har nu 54.153

indbyggere og bliver således Danmarks

31. største kommune ud af de

98 nye kommuner. Kommunen er beliggende

som et jysk ”whiskybælte”

omkring den vestlige del af Århus

med en optimal infrastruktur med

den gennemgående jyske motorvej,

bus- og togforbindelser, og tiltrækker

aktuelt mange nye virksomheder

og borgere på grund af den centrale

beliggenhed.

NySkanderborg Kommune er beliggende

på toppen af den jyske højderyg

og centreret i det Midtjyske Søhøjland,

og er ikke blot begavet med

en indtagende natur, der næppe ses

smukkere i Danmark, men også en

forpligtende dansk kulturarv tilbage

92

Dannet ved sammenlægning af:

Galten, Hørning, Ry og Skanderborg

Kommuner samt Voerladegård Sogn

fra Brædstrup Kommune

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 10

B - Det Radikale Venstre 2

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 13

Borgmester/formand for SLU:

Jens Grønlund (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

C, O, V

fra de første bosættelser, produktionsmiljøer,

renæssancen m.v., der

understøtter ordene: Her er det hele

– fra fortid over nutid til fremtid.

NySkanderborg Kommune udvikler

kvalifi cerede serviceydelser over

for borgerne. Det medvirker til at

fastholde og tiltrække nye borgere.

Omgivelserne er smukke og trygge,

med rige historiske traditioner samt

kultur- og fritidsmiljøer, der skabes

og udvikles af aktive borgere.

Det vil vi gerne være kendt for

NySkanderborg Kommune vil arbejde

ud fra nogle overordnede

målsætninger, der skal være kendetegnende

for kommunen:

• Service og velfærd – i top

• Viden, nytænkning og udvikling

– i fokus på alle områder

rande

Silkeborg

Favrskov

Skanderborg

Horsens

Århus

Odder

Syd

Areal i ha: 43.610

Befolkningstal: 54.153

Hjemmeside:

www.nyskanderborg.dk

S

• Ansvarlighed – et åbent samspil

mellem dygtige ansatte, aktive

borgere og engagerede virksomheder

og tydelige politikere

• Kultur og fritid – gode rammer

for bevægende oplevelser

• Levende lokalsamfund – i en

sammenhængende og centralt

placeret kommune.

NySkanderborg Kommunes borgere

og virksomheder skal kunne leve og

bo i en velfungerende og naturskøn

kommune, der er præget af kvalitet

og udvikling.

Det vil vi gerne vise frem

Om man er til kulturelle, forretningsmæssige

eller fysiske udfoldelser,

kan NySkanderborg Kommune tilbyde

kvalitet på alle punkter.

Hvem kender ikke Himmelbjerget og

Ejer Baunehøj eller Danmarks smukkeste

festival, der hvert år afholdes i

Dyrehaven i Skanderborg og tiltrækker

mange gæster fra nær og fjern?

Eller hvad med ”fl yveren” ved motorvej

E 45, der ligger i det nye dynamiske

erhvervsområde? Området

har medvirket til, at NySkanderborg

Kommunes erhvervsliv i den seneste

opgørelse over vækstområder er blevet

placeret på en fl ot andenplads.

Mindre kendt er måske Danmarks

højeste klatremast, der skyder 44

meter i vejret, eller Sølund Musik Festival,

hvor 10.000 udviklingshæmmede

mennesker og deres ledsagere

årligt samles i et kulturelt og socialt

samvær. ó


Skive Kommune

Signalement af kommunen

Skive er en økonomisk stærk, effektiv,

udviklingsorienteret, bæredygtig og

serviceminded kommune, der er funderet

på et udstrakt lokaldemokrati.

Skive er en kommune med fokus på:

• attraktive muligheder for bosætning

ved fjord, å og sø – til særdeles

lave priser

• vækst inden for erhverv, vidensmiljøer

og kulturliv

• innovationsevne i erhvervsliv og

offentlige virksomheder

• iværksætteri inden for både eksisterende

og nye erhvervsområder

• netværksskabelse

• attraktive og ressourceoptimerede

velfærdsservices

• ejerskab, engagement og forpligtelse

blandt borgere, politikere,

erhvervs- og kulturliv

• klare visioner og strategiske mål

• kultur, foreningsarbejde og idræt

• dialog og borgerinddragelse.

Det vil vi gerne være kendt for

At være

• en progressiv kommune, der

tager borgerne alvorligt

• en innovativ kommune, der tør

nye veje

• en attraktiv kommune, der vil

adskille sig fra andre kommuner

ved også at have tilbud, der er

forskellige fra, hvad man ellers

kender – tilbud, der er funderet

i reelle behov hos borgere, erhvervsliv,

foreninger, turister m.v.

• en kommune med et sprudlende

kultur- og fritidsliv

• en kommune med et aktivt og

innovativt erhvervsliv, hvor bor-

Dannet ved sammenlægning af:

Skive, Sallingsund, Sundsøre og

Spøttrup Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 13

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 1

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 13

Borgmester/formand for SLU:

Flemming Eskildsen (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, O, V

gere og erhvervsliv siger: ”Jeg er

fra Skive. Her sker der noget – her

har vi det godt”.

Det vil vi gerne vise frem

En storslået natur, der bærer præg af

sin beliggenhed ved Limfjorden og

Karup Å. De mange attraktive naturområder

med frodige landbrugsområder

i Salling, hedeområder og ådale

mod Fjends og ved Flyndersø og

smukt kuperet terræn op mod Lovns

Bredning. Mod nord ligger øen Fur,

med helt unikke landskabsværdier og

rigdomme af geologiske seværdigheder.

75% af kommunen er omgivet af

vand – med mere end 190 km kystlinje.

Et sprudlende kulturliv – ikke mindst

inden for musik – med Skive Festuge,

Beach Party, anlægskoncerter, liv i

midtbyen, Skive Theater, Kulturcenter

Limfjord, Musikkens Hus m.v. Her

Thisted

Struer

Morsø

Skive

Vesthimmerlan

Viborg

Areal i ha: 69.080

Befolkningstal: 48.675

Hjemmeside:

www.skive.dk

er mange herregårde, bl.a. Spøttrup

Borg, Krabbesholm, Stårup Hovedgård,

fl ere museer, m.v.

Et aktivt fritidsliv – til lands, til vands

og i luften – med Skive Stadion og

landets største udbud af haller overalt

i kommunen, Skive badeland,

lystbådehavne og gode strande

langs hele kystlinjen, cykel- og vandrestier,

Skive Travbane, og meget

meget mere. Her afvikles hvert år

Skive-løbet, Limfjorden Rundt m.v.

Skive er førende inden for bl.a. atletik,

sejlsport, dans, taekwondo m.v.

Et aktivt og bredspektret foreningsliv

både i byen og i de mange landsbyer.

Et spændende handelsliv i Skive by

med nyrenoverede torve og gågader,

centre m.v. ó

93


Struer Kommune

Signalement af kommunen

Vil du være noget ved musikken?

Det kan du blive i Struer Kommune i

kraft af et folkeligt musik- og kulturliv

med et bredt udbud af kor, orkestre

og øvrige kulturtiltag. Ud over

folkelig kultur er her et dynamisk

erhvervsliv, en enestående natur

med badestrande og havne spredt

over 136 km kystlinje og et utal af attraktive

bosætningsmuligheder tæt

ved vand og strand.

Ved sammenlægningen med Thyholm

Kommune bliver Struers herlighedsværdier

styrket. Thyholm er

som bekendt en halvø i Limfjorden

og øen Jegindø en del af kommunen,

så udbuddet af byggegrunde

med fjordudsigt i Struer Kommune

bliver væsentligt forøget. Den kystnære

beliggenhed gør Struer attraktiv

som bosætningskommune.

Har tilfl ytterne lyst til boltre sig på

vandet, er der masser af muligheder.

Struer Kajakklub, Struer Roklub og

Vindsurferklubben Windy er gået

sammen om at lave et fælles vandsportscenter,

og lystsejlerne kan få

liggeplads i en af havnene i Struer,

Humlum, Oddesund, på Jegindø

eller Venø.

Det vil vi gerne være kendt for

Struer-egnens foreningsliv har et

bredt udbud af idræts- og kulturaktiviteter

til alle, og i 2005 kunne en

række af kulturaktiviteterne samles i

et splinternyt kulturhus, Folkets Hus,

i Struer midtby tæt ved den topmoderne

THX-cafébiograf Apollon.

94

I midtbyen er man også i gang med

at opføre et nyt museum til 50 mio.

kr. Det nye museum kommer til at

rumme en særlig afdeling for Struers

verdensberømte virksomhed, Bang

& Olufsen, og projektet har allerede

vakt international interesse.

Det vil vi gerne vise frem

Danmarks eneste virksomhed i

radio- og tv-branchen har naturligvis

haft afgørende betydning for

hele egnen – ikke kun gennem en

stribe af underleverandører og servicevirksomheder,

men også i kraft

af knopskydninger såsom Bang &

Olufsen Medicom a/s, der i år er blevet

tildelt prisen for ”Good design i

2005”. Også Ericsson Diax, der bl.a.

har ansvaret for udviklingen af Ericsson-koncernens

bredbåndsstrategi,

er oprindelig en knopskydning fra

Dannet ved sammenlægning af:

Struer og Thyholm Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 10

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 1

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 11

Borgmester/formand for SLU:

Martin Merrild (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, F, O, V

B&O. Sammen med en række andre

it-virksomheder sikrer de Struers

position som elektronik-kompetenceklynge,

idet mere end 25% af alle

kommunens arbejdspladser fi ndes

inden for elektronikbranchen.

Thyholm og Struer ligger på noget

af landets bedste landbrugsjord,

så trods byudviklingen spiller landbruget

fortsat en stor rolle. Derfor

er også Struers svineslagteri netop

blevet genåbnet med nye ejere.

Også seniorer har gode muligheder

i Struer. Boligselskaber og private

investorer er i fuld gang med at

bygge attraktive seniorboliger med

udsigt ud over den blå Limfjord. Hvis

du vil, kan udsigten også beundres

fra en af landets bedste sea-side

golfbaner. ó

Lemvig

Struer

Holstebro

Morsø

Skive

Areal i ha: 25.084

Befolkningstal: 22.752

Hjemmeside:

www.nystruer.dk


Syddjurs Kommune

Signalement af kommunen

Syddjurs Kommune er et område

med store naturværdier. Ebeltoft,

Hornslet, Rønde og Kolind er centre

for de fi re sammenlægningskommuner.

Beliggenheden i forhold til

Århus gør kommunen til et attraktivt

bosætningsområde, og kommunen

er præget af vækst med mange

udstykningsplaner og -projekter.

Erhvervsmæssigt er der mange

små virksomheder inden for detailhandel,

fremstilling og håndværk.

Turismen har stor betydning for

kommunen og for hele Djursland, og

den fælles organisation Destination

Djursland koordinerer indsatsen.

Det vil vi gerne være kendt for

Syddjurs Kommune vil arbejde for,

at borgerne oplever kommunen som

en attraktiv ramme for at bo, leve

og arbejde midt i den skønne natur

og tæt på storbyen. Vi vil sikre, at

kommunen består af forskellige bymiljøer

med et stort udbud af detailbutikker

og dynamiske bosætningsområder

for enhver smag og alder.

Vi vil sætte fokus på naturen på

grundlag af Agenda 21-principperne

for bæredygtig udvikling og skabe

endnu fl ere muligheder for attraktive

og sjældne oplevelser.

Syddjurs Kommune samarbejder

med det øvrige Djursland om at

fremme erhvervsudviklingen. Det er

et mål at tiltrække videnstunge og

højteknologiske virksomheder og

videreudvikle eksisterende vækstmiljøer.

Dannet ved sammenlægning af:

Ebeltoft, Midtdjurs, Rosenholm og

Rønde Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 11

B - Det Radikale Venstre 2

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 2

L - Borgerlisterne 2

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 8

Borgmester/formand for SLU:

Vilfred Friborg Hansen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, L, O, V

Der satses på at højne uddannelsesniveauet

ved at sikre høj kvalitet

i grundskolerne, styrke dialogen

mellem de eksisterende uddannelsesmiljøer

og fremme kompetenceudvikling.

Det vil vi gerne vise frem

Syddjurs Kommune er rig på attraktioner

og seværdigheder.

I de naturskønne områder er der

masser af muligheder for aktiv ferie

i form af fx lystfi skeri, golf, surfi ng,

kanosejlads, cykle- og vandreture.

Et stort golf-feriecenter Lübker Golf

Resort er under opførelse.

I Skandinavisk Dyrepark og Ebeltoft

Zoo kan man opleve henholdsvis

skandinaviske dyr og dyr fra fi re kontinenter

i dyrevenlige omgivelser.

Randers

vrskov

borg

Århus

Syddjurs

Norddjurs

Areal i ha: 69.632

Befolkningstal: 41.191

Hjemmeside:

www.syddjurs.dk

Djurs Sommerland er en populær

forlystelsespark af høj kvalitet.

Det vrimler med små kunstcentre og

gallerier, hvor de lokale kunstnere

har deres egne værksteder og udstillingslokaler.

Enestående i sin art er

Glasmuseet i Ebeltoft med glaskunst

fra hele verden.

Ebeltoft har som gammel købstad

mange velbevarede smukke bygninger.

Berømt er rådhuset midt i byen.

Ved søsiden troner fregatten Jylland.

En spadseretur til Kalø slotsruin, et

besøg i Thorsager Rundkirke, en tur

til Rosenholm Slot er blandt de oplevelser,

der også er med til at gøre

historien nærværende. ó

95


Viborg Kommune

Signalement af kommunen

Udpluk fra det udkast til vision, som

i foråret 2006 skal i offentlig høring

blandt borgerne i den nye Viborg

Kommune:

Midt i Jylland ligger Viborg i vækst.

Vi har et dynamisk og varieret erhvervsliv,

spændende og kreative uddannelser

og videncentre, et levende

kulturliv, en enestående natur og en

spændende historie. Et levende byliv

og aktive lokalsamfund og landsbyer

er hinandens forudsætning og rummer

forskelligheder, der tilsammen

giver en mangfoldighed af muligheder

i fremtiden.

Den nye storkommune vil have

Viborg by i centrum med en række

byer i en ring udenom, hvoraf Bjerringbro

med sine godt 7.000 indbyggere

er den største. Området er præget

af en meget varieret natur med

mange søer, ådale, åer og vandløb,

skove samt hedeområder.

Området er karakteriseret ved en

erhvervsmæssig sammensætning

med én stor og en række små og

mellemstore industrivirksomheder.

Pumpekoncernen Grundfos A/S er

den største private virksomhed i storkommunen;

den øvrige industri er

primært beskæftiget inden for jernog

metalindustrien, møbelindustrien

samt it, medie- og grafi sk industri.

Et andet karakteristikum er de

mange offentlige arbejdspladser,

især som følge af amtsforvaltningen

– hovedsæde for den kommende

Region Midtjylland – Viborg Syge-

96

Dannet ved sammenlægning af:

Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup,

Tjele, Viborg og Aalestrup (del af)

Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 14

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 1

K - Kristendemokraterne 1

O - Dansk Folkeparti 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 10

Borgmester/formand for SLU:

Johannes Stensgaard (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, K, O, V

hus, Vestre Landsret og Flyvestation

Karup. Desuden Karup Lufthavn, der

årligt betjener over 135.000 passagerer.

Sportsområdet er centralt i den nye

storkommune, med hold på det

absolutte topniveau inden for håndbold

og fodbold. Her tænkes naturligvis

på Viborg FF, Viborg HK samt

Bjerringbro-Silkeborg-Voel.

Det vil vi gerne være kendt for

• Viborg er en foregangskommune.

Gennem nytænkning, dialog og

et levende demokrati går vi nye

veje og skaber unikke resultater.

• Viborg Kommune er et af Jyllands

stærke vækstområder. Væksten

bliver skabt af aktive borgere,

erhvervslivet og foreningslivet.

ø

Skive

Herning

Viborg

Silkeborg

Maria

R

Favrs

Areal i ha: 142.200

Befolkningstal: 90.525

Hjemmeside:

www.viborgstorkommune.dk

• Viborg er en kommune med gode

muligheder for at bo, uddanne

sig og arbejde.

• Viborg er en kommune, hvor borgerne

trives, lever sundt og aktivt

med adgang til en mangfoldighed

af kultur-, fritids- og naturoplevelser.

Det vil vi gerne vise frem

• et attraktivt erhvervsmiljø i konstant

udvikling

• et dynamisk forsknings- og uddannelsesmiljø

• børnenes og børnekulturens

kommune

• sports- og kulturoplevelser på

internationalt niveau

• en sund og grøn kommune

• levende byer og lokalsamfund. ó


Århus Kommune

Signalement af kommunen

Århus Kommune er landets eneste

”rene” magistratskommune og ligner

derfor ingen andre kommuner i

styre- og arbejdsform. Magistraten

består af borgmester og fem rådmænd.

Århus har det hele: Byen er stor nok

til at være spændende og lille nok

til at føle sig hjemme i. Århus er en

levende og attraktiv by med mange

uddannelses- og forskningsinstitutioner

og et stærkt og dynamisk

erhvervsliv.

Byen og dens nære omgivelser giver

mulighed for mangfoldige indtryk

og oplevelser, fra den levende og

interessante bykerne til de omkringliggende

lokalsamfund og den

smukke natur med skov og strand.

Århus er et moderne pulserende

bysamfund med aktive foreninger

og et rigt fritids- og kulturliv, men er

samtidig en by, hvor historien er til

at mærke og få øje på.

Det er kommunens grundlag for

at udvikle byen i en tid med hurtig

teknologisk udvikling, større kulturel

mangfoldighed og nye muligheder for

samarbejde på tværs af traditionelle

skel – både lokalt og internationalt.

Det vil vi gerne være kendt for

I Århus Kommune har vi en vision for

byen og kommunens virke, ligesom

vi har opstillet en lang række mål for

kommunens forskellige arbejdsområder.

Kommunens værdier er:

Troværdighed – man skal kunne have

tillid til os. Vi står ved det, vi gør, og

man kan regne med det, vi siger. Vi

lægger stor vægt på kvalitet og ansvarlighed

og tænker i helheder og

sammenhænge. Vi møder borgerne

og hinanden med åbenhed.

Respekt – alle skal have en god og

ordentlig behandling. Vi sætter

borgeren i centrum med fokus på

både rettigheder og pligter. Vi har et

særligt ansvar for at sikre rummelighed

og give plads til forskellighed.

Vi respekterer andre menneskers

ret til egne livsværdier, meninger og

erfaringer.

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning.

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 13

B - Det Radikale Venstre 2

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 11

Ø - Enhedslisten - De Rød-Grønne 1

Borgmester/formand for SLU:

Nicolai Wammen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, F, B, Ø

Engagement – den enkeltes indsats

gør en forskel, og vi skal gøre det

endnu bedre. Vi engagerer os fagligt

og personligt, og vi stræber efter at

gøre en forskel. Vi arbejder målrettet

og resultatorienteret og forsøger

hele tiden at gøre det endnu bedre.

Vi er fl eksible og forandringsvillige

og sætter pris på nye ideer og initiativer.

Det vil vi gerne vise frem

Et kendetegn ved Århus er den

særlige puls, der hersker i byen. Det

skyldes ikke mindst de mange uddannelsesinstitutioner,

som sætter

deres tydelige præg på byen. Det

skaber sammen med de hyggelige

gader, åen, cafémiljøet en atmosfære,

der er karakteristisk for Århus. ó

borg

Favrskov

Skanderborg

Horsens

Århus

Odder

Syddjurs

Areal i ha: 46.883

Befolkningstal: 295.920

Hjemmeside:

www.aarhuskommune.dk

97


98

Region Nordjylland

Morsø

Silkeborg

Næstved

Frederiks-

havn

Norddjurs

Gribskov

Lejre

Frederiksværk-

Hundested

Vesthimmerland

Læsø

Samsø

Langeland

Ærø

Lolland

Hjørring

Brønderslev-

Dronninglund

Ikast-Brande

Tønder

Haderslev

Esbjerg

Fanø

Varde

Odder

Århus

Odense

Faaborg-Midtfyn

Odsherred

Rebild

Thisted

Holstebro

Lemvig

Aabenraa

Randers

Guldborgsund

Svendborg

Ringkøbing-Skjern

Favrskov

Kolding

Herning

Viborg

Sønderborg

Sorø

Syddjurs

Vejen

Billund

Assens

Vordingborg

Holbæk

Bogense

Stevns

Køge

Kalundborg

Faxe

Skanderborg

Aalborg

Middelfart

Horsens

Vejle

Hedensted

Slagelse

Hillerød

Jammerbugt

Helsingør

Nyborg

Kerteminde

Fredensborg

Fredericia

Mariagerfjord

Roskilde

Skive

Frederiks-

sund

Struer

Solrød

Ringsted

Greve

Bornholms

Regionskommune


Brønderslev-Dronninglund Kommune

Signalement af kommunen

Den nye Brønderslev-Dronninglund

Kommune har levende landdistrikter

og dynamiske bysamfund. Kommunen

er kendt for at have gode tilbud

om fritidsfornøjelser til borgerne.

En kommune med gamle slotte,

spændende museer og smukke

skove samt et frodigt erhvervsliv

med mange små og mellemstore

virksomheder.

Det vil vi gerne være kendt for

Vision for den nye kommune er, at

den vil være Vendsyssels mest attraktive,

når det omhandler:

• bosætning

• erhvervs- og kompetenceudvikling

• turismebagland.

Med naboplaceringen i forhold til

Nordjyllands vækstcenter – Aalborg

– vil bosætning blive det vigtigste

Dannet ved sammenlægning af:

Brønderslev og Dronninglund Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 10

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 1

O - Dansk Folkeparti 1

T - Borgerlisten 3

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 13

Borgmester/formand for SLU:

Mikael Klitgaard (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, F, O, T, V

vækstpotentiale for den nye kommune.

Kommunen vil kunne udvikle

sig til Vendsyssels mest attraktive

og afbalancerede bosætningskommune,

hvor det også vil være muligt

at tiltrække forskellige målgrupper

for de forskellige områder. De to motorveje

i kommunen, suppleret med

togdriften til Brønderslev, vil understøtte

denne vision.

Erhvervs- og kompetenceudviklingsvisionen

skal tage udgangspunkt i

den nuværende erhvervsstruktur,

som vil kunne positionere sig på de

agroindustrielt orienterede, vidensbaserede

fremstillingsvirksomheder,

som fi ndes i kommunen. Nærheden

til Aalborg-området, der er kompetence-

og vækstcenter for Nordjylland,

vil kunne styrke den fortsatte

udvikling og omstilling af disse

erhverv. Den nye kommune vil der-

erbugt

Hjørring

Aalborg

Frederikshavn

Brønderslev-

Dronninglund

Areal i ha: 62.980

Befolkningstal: 35.508

Hjemmeside:

www.broenderslev-dronninglund.dk

for have meget tætte erhvervs- og

kompetenceudviklingsrelationer til

Aalborg-området.

Den nye kommune vil have en styrke

i at kunne fungere som bagland for

kultur- og naturoplevelsesturismen

i Vendsyssels kystområder. Visionen

tager udgangspunkt i at understøtte

udvikling af tilbuddene på handels-,

kultur- og naturområderne, således

at tilbuddene er attraktive for kystturisterne.

Denne udvikling vil samtidig

kunne understøtte yderligere

bosætning i området.

Borgernes indfl ydelse på det lokale

liv og lokale ydelser skal sikres. Det

betyder blandt andet, at nærdemokratiet

skal styrkes i byrådet og i den

decentrale struktur på institutionsområdet

med høj grad af lokalt selvstyre

og borgerinddragelse.

Højt aktivitets- og serviceniveau på

kultur- og fritidsområdet skal være

kendetegnet ved den nye kommunes

idegrundlag, netop på grund

af denne sektors betydning for bosætning,

borgertrivsel og generelt

image.

Det vil vi gerne vise frem

Her er nogle få af seværdighederne

i vores nye kommune: Voergaard

Slot – Vildmosemuséet – Dronninglund

Slot – Dronninglund Storskov

– Rhododendronparken – Thise Bakker

– Nordjyllands Idrætshøjskole

– Hjallerup Kulturcenter – Asaa Havn

– Dronninglund Kunstcenter – Brønderslev

Bibliotek – handelslivet i

kommunens byer. ó

99


Frederikshavn Kommune

Signalement af kommunen

Det smukke unikke landskab fra

Grenen i nord til Jyske Ås i syd fi ndes

kun her i det nordøstlige Vendsyssel

og tiltrækker hvert år tusinder af turister

til enestående naturoplevelser

og -fænomener. Frederikshavn by er

som det naturlige midtpunkt kommunens

uddannelses-, erhvervs- og

handelsmæssige centrum – aktivt

suppleret af byerne Skagen og Sæby

som lokale centre for bosætning,

kultur, handel, turisme og øvrige

erhverv.

Med et varieret tilbud af bomuligheder,

en veludbygget infrastruktur og

en bred vifte af udstrakte service- og

kulturtilbud er kommunen attraktiv

både for kommunens borgere, erhvervs-

og handelsliv og potentielle

tilfl yttere.

Det vil vi gerne være kendt for

Frederikshavn Kommune vil være

kendt for at turde gå nye veje. Vi vil

dyrke vores styrkepositioner og fortsat

satse på det maritime erhverv

og samtidig udbygge oplevelsesindustrien.

Denne styrkeposition vil vi

udnytte ved bevidst at satse på at

støtte og udvikle en række projekter

i de kommende år. Det gælder fx

Skagen Helse, etablering af Knivholt

Naturpark i Frederikshavn, nyudvikling

af Sæby Havn og Sæby Kultur-

100

hus. Vi satser samtidig massivt på

uddannelse. Med tilsagn om to mio.

kroner i støtte fra EU etablerer vi nu

en Værtsskole.

Vi vil også være kendt for livskraftige

lokalområder. Frederikshavn Kommune

skal understøtte udviklingen

af bæredygtige byer og lokalområder,

hvor de lokale borgere, virksomheder

og organisationer engageres,

involveres i projekter og sikres ejerskab,

der handler om udviklingen af

netop deres område. Vi vil aktivere

den energi, lokale ildsjæle kan bidra-

Dannet ved sammenlægning af:

Skagen, Frederikshavn og Sæby Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 15

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 1

T - Kommunelisten 1

U - Borgerlisten 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 10

Borgmester/formand for SLU:

Erik Sørensen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, F, O, T, U

ge med til udviklingen af attraktive

lokalområder.

Det vil vi gerne vise frem

Vi vil altid gerne vise de faciliteter

frem, som vi har investeret massivt

i på kultur-, idræts- og erhvervsfronten

samt fortælle om de mange

spændende aktiviteter og events,

som de forskellige huse og organisationer

tilbyder i rigt mål. Ligesom vi

naturligvis altid gerne fremviser og

fortæller om vores historiske og geografi

ske herligheder og værdier. ó

Hjørring

Frederikshavn

Brønderslev-

Dronninglund

Areal i ha: 64.860

Befolkningstal: 63.799

Hjemmeside:

www.frederikshavn.dk


Hjørring Kommune

Signalement af kommunen

Den nye Hjørring Kommune bliver

Region Nordjyllands næststørste

kommune og skal – i samarbejde

med andre kommuner – fremstå

som vækstdynamo i Vendsyssel.

Med udgangspunkt i og med respekt

for områdets mange og forskelligartede

værdier, den unikke natur,

det varierede kultur- og fritidstilbud

samt nuværende vækstpotentialer

vil kommunen sammen med de lune

og robuste vendelboer sætte turbo

på udviklingen af en attraktiv og

aktiv erhvervs-, turisme- og bokommune

med velfungerende by- og

lokalområder. Der skal skabes muligheder

og vilkår, så det er attraktivt at

udvikle nye arbejdspladser samtidig

med, at man fastholder og udvikler

eksisterende små og mellemstore

virksomheder og arbejdspladser.

Det vil vi gerne være kendt for

Hjørring Kommune favner meget

bredt og vil gerne være kendt for at

have mange strenge at slå på inden

for fx: Landbrugserhvervet med

følgeerhverv inden for fødevareforædling

– Havnevirksomhed med

Hirtshals som en af landets største

fi skerihavne – Person- og godstransportknudepunkt

via Hirtshals Havn,

via motorvejen samt via Hjørring

som bus- og jernbaneknudepunkt

– Sundhedssektoren – bl.a. med

Nordjyllands næststørste sygehus

– Handel og service samt Uddannelse

med Hjørring som områdets

naturlige centerby – Håndværk og

småindustrier (små og mellemstore

Dannet ved sammenlægning af:

Hirtshals, Hjørring, Løkken-Vrå og

Sindal Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 6

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 2

F - Socialistisk Folkeparti 4

O - Dansk Folkeparti 1

T - Borgerlisten 9

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 8

Borgmester/formand for SLU:

Finn Olesen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, O, T, V

produktionsvirksomheder) – Turisterhvervet,

hvor kommunen såvel i

kystområderne som indlands favner

et af de allermest populære ferieområder

i Danmark og Norden.

Det vil vi gerne vise frem

Og det er ikke uden grund, at Hjørring

Kommune er populær – der er

nemlig nok at vise frem. Her fi nder

man fx: Danmarks bedste badestrande

– fx Løkken, Tårnby eller

Tversted strand. Smuk og barsk

natur – ved kysten og Vesterhavet

og indlands omkring indlandsklitter,

klitplantagerne, løvskovene og

morænebakkelandet. En række gode

oplevelser – fx Nordsømuseet, Vendsyssel

Historiske Museums forskellige

afdelinger, badebyerne Løkken

og Lønstrup, Rubjerg Knude Fyr, den

Hjørring

Frederikshavn

Brønderslev-

Dronninglund

Areal i ha: 92.958

Befolkningstal: 67.816

Hjemmeside:

www.nyhjoerring.dk

af Vesterhavet truede Mårup Kirke,

Børglum og Vrejlev Klostre, forskellige

spændende bunkeranlæg fra 2.

verdenskrig samt Tolne og Slotved

skove. Masser af spændende kunst

på Vendsyssel Kunstmuseum, på

Kunstbygningen i Vrå, på Herregården

Odden (Villumsensamlingen)

samt områdets mange gallerier og

kunsthåndværkere. En lang række

fritids- og kulturoplevelser – fx

Vendsyssel Teater, Sysseltinget,

Danmarks største fodboldturnering

Dana Cup, Hjørring Revyen og en

række lokale revyer, Jazzy Days i

Tversted, beach volley-turneringen i

Lønstrup, Sindal Marked og Hjørring

Dyrskue. Købstadsatmosfære i Hjørring

by samt den maritime atmosfære

i Hirtshals. ó

101


Jammerbugt Kommune

Signalement af kommunen

Jammerbugten er et særligt sted. Vi

er omgivet af en storslået natur med

bløde klitter, stejle klinter og frodige

skove. Landet strækker sig fra Han

Herred i vest til Vendsyssel i nord, og

det ligger mellem hav og fjord.

Området fi k navnet på denne måde:

Når stormene rasede, søgte skibene

på havet ind i Jammerbugten. Beboerne

langs bugten med Børglumbispen

Stygge Krumpen i spidsen sendte

heste med lygter under maven ud på

strandene. Når besætningen på skibene

så disse lygter, troede de, at det var

skibe, der lå længere inde i bugten, og

at det derfor var sikkert at søge tættere

ind på kysten. Når skibene gik

på grund, stod de lokale beboere klar

til at overfalde og plyndre søfolkene.

Det medførte en jammer, som har

givet det historiske navn til bugten.

Det vil vi gerne være kendt for

Visionen for Jammerbugt Kommune

er at skabe grundlag for at fastholde

og udvikle et godt serviceniveau for

borgere og erhvervslivet. Kommunen

vil sikre overskud og handlekraft

til udvikling og nye initiativer og

vil være en synlig og attraktiv medspiller

for at styrke bosætningen,

erhvervsudviklingen og turismen i

kommunen. Kommunen vil understøtte

en decentral struktur under

hensyntagen til helheden og vil

aktivt arbejde for dialog med og

involvering af borgere, brugere, foreninger

i de lokale beslutninger.

Visionen tydeliggøres i en række

målsætninger:

102

Dannet ved sammenlægning af:

Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro

Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 10

B - Det Radikale Venstre 1

F - Socialistisk Folkeparti 1

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 13

T - Borgerlisten 1

Borgmester/formand for SLU:

Mogens Gade (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, O, V

• Vi vil se kommunen som én helhed.

• Vi er en attraktiv bosætningskommune

med plads til alle.

• Vi arbejder for en dynamisk og

fremtidsorienteret erhvervsudvikling.

• Vi satser på vore rekreative naturområder,

kultur og fritid og

udvikling af turismen.

Det vil vi gerne vise frem

Når man bevæger sig rundt i Jammerbugt

Kommune, ser man straks

det markante landskab med skarpe

profi ler, der skyldes fortidens afl ejringer

af kalk, kridt og limsten fra

istiden, og de mange fl ade områder

med hævet havbund. En af disse

skarpe profi ler i landskabet er Svineklovene,

der ligger lige ned til Jammerbugten,

og Svinkløv Badehotel,

der er et af landets få intakte levn

Jammerbugt

Hjø

Aalbo

Areal i ha: 87.292

Befolkningstal: 38.884

Hjemmeside:

www.jammerbugt.dk

fra et mondænt bade- og ferieliv.

Rundt i landskabet fi nder man også

Fosdalen og Langdalen, to store,

nord-sydgående dale, der munder

ud i landets største indlandsskrænt

Lien, som er indtil 66 meter høj.

Området er kendt for at have nogle

af landets bedste badestrande ved

bl.a. Blokhus og Rødhus med det

sydende turistliv. Ved Limfjorden kan

man opleve Øland med Dæmningen,

Ulvedybet, som er et af Europas vigtigste

reservater for trækkende vadefugle,

samt landsbyen Gjøl med de

vuggende lystbåde i marinaen. Området

byder også på mange gallerier,

kunsthåndværkere, der har spændende

udstillinger året rundt. ó


Læsø Kommune

Signalement af kommunen

Læsø Kommune er fortsat Danmarks

mindste kommune efter 1.

januar 2007. På Læsø er der lang

tradition for at klare sig selv, og der

har ikke været tvivl om, at Læsø

Kommune skulle fortsætte som

selvstændig kommune. Kommunalbestyrelsen

arbejder på at kunne

bevare Læsø som et selvstændigt

helårssamfund, hvor vi tilbyder borgerne

attraktive levevilkår. Til- og

frafl ytning på Læsø har i en årrække

været lige store. Desværre oplever

vi, at fl ere falder fra, end der fødes

børn på øen. Det betyder populært

sagt, at vi uddør om ca. 100 år.

Derfor arbejder vi på at synliggøre

øens kvaliteter for derved at kunne

tiltrække familier, som er fl eksible

og ønsker et alternativ til livet på

fastlandet. Hovederhvervene på

Læsø er fi skeri, turisme, landbrug og

forskellige håndværk. Udviklingen

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 2

H - Læsø Borgerliste 2

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 3

Æ - Øens Liste 2

Borgmester/formand for SLU:

Olav Juul Gaarn Larsen (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, H, V, Æ

inden for disse brancher har direkte

konsekvens for samfundets udvikling.

På Læsø er det stadig muligt at

fi nde en bolig til en fornuftig pris.

Det er muligt både at leje og købe

egen bolig. Det er muligt at pendle

til fastlandet, men erfaringerne

viser, at det er hårdt, såfremt man

skal pendle hver dag. Tilsyneladende

viser der sig en tendens til, at

langturschauffører, søfolk og andre

erhverv, hvor man er væk i længere

eller kortere perioder for at passe sit

job, vinder frem. Om vinteren blomstrer

kulturlivet på Læsø. De fastboende

dyrker idræt, teater, foredrag

m.m. Dette har vi ikke så meget tid

til om sommeren, hvor vi tager os af

vore gæster.

Det vil vi gerne være kendt for

På Læsø søger vi at holde et højt

serviceniveau for vore børn og ældre.

Det er trygt at bo på Læsø. Vi har

ks-

Læsø

Areal i ha: 11.382

Befolkningstal: 2.093

Hjemmeside:

www.laesoe.dk

ingen kriminalitet, og vi tager hånd

om hinanden. Kommunalbestyrelsens

målsætninger er:

• Vi skal være 2.600 fastboende på

Læsø i 2013.

• Antallet af beskæftigede på Læsø

skal stige.

• Flere i arbejde på fastlandet.

• Borgerne og erhvervslivet skal

arbejde med at bevare miljøet på

Læsø.

• Reducere antallet af trafi kulykker.

• Vi arbejder hele tiden på at skabe

den bedst mulige infrastruktur

på øen og selvfølgelig også mellem

øen og fastlandet.

• Vi arbejder på at kunne tilbyde

kur- og helseophold af høj kvalitet

til psoriasispatienter, og wellness

til vore øvrige gæster.

Det vil vi gerne vise frem

På Læsø vil vi gerne være kendt for

at skabe og tilbyde oplevelser af høj

kvalitet til vore mange gæster. Vi har

spændende museer, der viser øens

historie. De kendte huse med tangtage

fi nder man kun på Læsø. Vi har

genoptaget saltproduktion og formidling

af historien om salteventyret

på Læsø. Vi har ridning, golf og nogle

fantastiske badestrande og en helt

enestående natur. Frem for alt har vi

fred og ro også i højsæsonen. ó

103


Mariagerfjord Kommune

Signalement af kommunen

Skov, fjord og hav – Mariagerfjord

Kommune kan med sin placering i

det sydøstlige hjørne af Himmerland

ikke påstå at være blevet snydt, da

naturressourcerne skulle fordeles.

Mod nord ligger Rold Skov med en

række unikke naturoplevelser, mod

øst kilometervis af strand, der hvert

år tiltrækker tusindvis af turister,

og midt igennem det hele skærer

den smukke Mariager Fjord sig.

Mariagerfjord Kommune er dannet

af Arden, Hadsund og Hobro Kommuner,

det meste af Mariager Kommune

(uden Havndal-området) og

små dele af Aalestrup og Nørager

Kommuner. Og det er let at komme

til alle de kvaliteter, der er til rådighed

i kommunen, ved hjælp af

motorvej og jernbane – som er med

til at forkorte rejsetiden for de af

kommunens borgere, der arbejder i

Aalborg, Randers eller Århus.

Det vil vi gerne være kendt for

Plads til mangfoldigheden – Mariagerfjord

Kommune vil gerne

have nye borgere, så det skal være

attraktivt at fl ytte hertil. Derfor er

der naturligvis en masse grundlæggende

forhold, der er vigtige for

menneskers trivsel, der skal være på

plads, inden for børnepasning, uddannelses-

og jobtilbud, sundhedsforebyggelse

o.l. Men også det enkelte

individs mulighed for personlig

udvikling vejer meget tungt. Derfor

vil vi skabe rum til de ildsjæle og

positive kræfter, der gør en forskel i

det daglige – et rum præget af tolerance

og respekt for forskelligheder,

104

Dannet ved sammenlægning af:

Mariager (del af), Hobro, Arden, Hadsund,

Nørager (del af), Aalestrup (del

af) Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 13

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 1

F - Socialistisk Folkeparti 1

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 12

Borgmester/formand for SLU:

Hans Christian Maarup (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, O, V

med plads til armbevægelser og højt

til loftet. De små bysamfund er ikke

noget, der skal afvikles, men støttes,

så de mange kvaliteter, der har deres

udspring her, samlet kan give et løft

til hele kommunen. Etablering af

en busrute rundt om fjorden skal

være med til at understøtte denne

udvikling.

Det vil vi gerne vise frem

Kommunen har meget at vise frem

og være stolt af. Helt oplagt kan

man kigge på de store naturværdier

ved skov, fjord og hav, der tilbyder

rekreative muligheder for snart sagt

enhver smag. Bl.a. kan vi fremvise

fi re blå fl ag fordelt på kommunens

kyster. Kulturhistorisk er det især

Fyrkat ved Hobro, der springer i

øjnene, og Rold Skov, der byder på

himmerland

org

Rebild

Mariagerfjord

Randers

Areal i ha: 72.100

Befolkningstal: 42.095

Hjemmeside:

www.mariagerfjordkommune.dk

masser af myter og røverhistorier.

Men også for dem, som er interesserede

i kunst, teater, fi lm og musik,

er der nok at komme efter, både i de

større og i de mindre af kommunens

byer. Mulighederne for oplevelser

og kreativ udfoldelse er mange og

store. Men der er også andre ”positive

fyrtårne” at vende blikket mod.

Fx blev Hobro Kommune i 2005 udnævnt

til årets vækstkommune, og

fl ere af kommunens små bysamfund

er gennem de sidste år blevet kåret

til årets nordjyske børneby.

Alt i alt vil Mariagerfjord Kommune

være kendetegnet ved en udvikling,

hvor borgernes trivsel, tryghed og

selvværd prioriteres højt. ó

N


Morsø Kommune

Signalement af kommunen

Morsø fortsætter som selvstændig

kommune i 2007, med Limfjorden

som naturlig kommunegrænse. Med

en særegen natur, et rigt kulturliv,

et erhverv i vækst og engagerede

borgere har Morsø Kommune gode

forudsætninger for at udnytte fremtidens

muligheder:

Mors er Limfjordens største ø, men

er landfast med Thy og Salling via

to broer – og har derved bevaret

en speciel ø-kultur og sammenhold

samtidig med, at der handles,

pendles og samarbejdes på tværs af

sundene. Nykøbing er hovedbyen,

men ca. halvdelen af øens befolkning

lever og holder liv i en af de 17

landsbyer. Rundt om på øen er der

et aktivt foreningsliv, der i lighed

med erhvervslivet tager del i udviklingsinitiativerne

for øen. Erhvervsmæssigt

er øen kendt som et traditionelt

landbrugs- og fi skerisamfund.

Udviklingen indebærer imidlertid,

at fjordfi skeriet i dag koncentrerer

sig om muslinger, mens der via

Dansk Skaldyrcenter forskes i nye

anvendelsesmuligheder for Limfjordens

rigdomme. Herudover er øens

erhverv kendetegnet ved træ- og

møbelfabrikker, jern- og metalindustri

og mange små fremstillings- og

servicevirksomheder.

Det vil vi gerne være kendt for

Som ”Hjertet i Nordvest” ønsker

Morsø Kommune at blive kendt for

at være på forkant med udviklingen,

så øen fortsat er et attraktivt sted at

leve, arbejde, drive virksomhed eller

besøge. Morsø Kommune har netop

sat gang i det omfattende udviklingsprojekt

” Vision Morsø 2010”.

Projektet har tre overordnede pejlemærker

og mål:

1. ”Vi står sammen om fælles mål”

– der gennemføres ved en kommuneplanproces,

hvor kommunen

i samarbejde med bl.a. erhvervslivet,

borgerforeningerne

og turistaktørerne bruger Blue

Ocean Strategien til at formulere

nye, unikke visioner for øens udvikling.

2. ”Sammen er vi bedst-ledelse”

– der gennemføres ved en ledelsesudviklingsproces,

hvor der

med afsæt i public governance

rettes fokus på god offentlig

ledelse for såvel kommunalbestyrelsen,

topledelsen som driftsledelsen.

I processen indgår et

Dannet ved sammenlægning af:

Ingen sammenlægning

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 10

C - Det Konservative Folkeparti 3

I - Borgerlisten på Mors 3

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 4

Z - Fremskridtspartiet på Mors 1

Borgmester/formand for SLU:

Egon Plejdrup Poulsen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, C, I, V, Z

Hjemmeside:

www.morsoe.dk

benchmark-samarbejde med en

privat erhvervsvirksomhed.

3. ”Vi får det bedste ud af ressourcerne”

– der gennemføres ved

en effektiviseringsproces, som

bl.a. tager afsæt i LEAN-metoden

samt offentlig-privat partnering

og retter fokus mod effektive

metoder til at skabe mest mulig

værdi for kunderne.

Det vil vi gerne vise frem

Morsø Kommune er – med sit

smukke morænelandskab, skove og

strande – en sand perle for naturelskere

og friluftsfolk. Øen har et stort

udbud af handels- og uddannelsestilbud,

et rigt kulturliv med teatre,

museer og biograf. Sportsligt dækker

Mors alt fra den glade amatørudøvelse

til professionel eliteidræt. ó

Thisted

Morsø

Skive

Areal i ha: 36.000

Befolkningstal: 22.300

Ve

105


Rebild Kommune

Signalement af kommunen

Med lidt under 30.000 indbyggere

er Rebild Kommune en af de mindre

kommuner i Danmark. Vi er placeret

i hjertet af Himmerland midt i en

enestående smuk natur og tæt på

det nye regionscenter i Aalborg. Via

motorvejen og tognettet er der gode

forbindelser til både regionscentret

og til resten af Danmark, så det er

nemt at pendle både til og fra. Rebild

Kommune har mange arbejdspladser,

bl.a. i kraft af et driftigt erhvervsliv

og en veludbygget turistindustri.

Rebild Kommune er karakteriseret

ved stærke og levende by- og landsbysamfund

med kulturel mangfoldighed

og et aktivt foreningsliv. Der

er blandt borgerne en stor lyst og

vilje til at engagere sig i forskellige

fritidsaktiviteter og til at benytte

kultur- og idrætstilbud. Her er særdeles

gode handelsmuligheder med

et bredt udbud af specialbutikker.

Det vil vi gerne være kendt for

I Rebild Kommune vil vi gerne være

kendt som en kommune i udvikling

med både befolkningsmæssig og

erhvervsmæssig vækst. Med afsæt i

den gode beliggenhed og de naturmæssige

kvaliteter vil vi arbejde for

at blive den mest attraktive bosætningskommune

til Aalborg.

Vi vil satse på at tiltrække nye

virksomheder og på at udbygge

turismen ved bl.a. at udnytte vores

styrkeposition inden for konferenceturisme.

Vi vil samtidig være kendt

som en kommune med fokus på

kultur, foreningsarbejde og idræt.

106

Rebild Kommune vægter nærdemokrati

og borgerinddragelse højt.

Det betyder, at vi bestræber os på

at inddrage kommunens borgere,

foreninger og organisationer aktivt

i det politiske arbejde i en åben og

tillidsfuld dialog.

Det er vigtigt for os at styre og lede

kommunen effektivt og at levere en

service, der er kendetegnet ved høj

kvalitet og rettidighed i planlægningen.

Rebild Kommune skal opleves

som en moderne og veldrevet virksomhed,

der tiltrækker og fastholder

gode, kompetente og udviklingsorienterede

medarbejdere.

Det vil vi gerne vise frem

Rebild Kommune har en enestående

smuk og varieret natur med Rold

Dannet ved sammenlægning af:

Nørager (del af), Skørping og Støvring

Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 6

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 2

D - Rebild-Listen 1

F - Socialistisk Folkeparti 1

L - Fælleslisten Rebild Syd 2

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 11

Borgmester/formand for SLU:

Anny Winther (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, V

Skov og Rebild Bakker som de helt

store attraktioner. Her er Danmarks

største og vandrigeste kilder, mange

søer og åer, gamle gravhøje og

smukke slotte og herregårde. Det

giver mulighed for en bred vifte af

oplevelser og aktiviteter: en gåtur

rundt om Store Økssø, en kanotur

ned ad Lindenborg Å, en tur på

mountainbike ad stejle skovstier

eller et hotelophold i rekreative omgivelser.

I Rebild Kommune inddrager vi også

naturen aktivt i forskellige kulturelle

arrangementer, fra opera og 4. julifest

i Rebild Bakker til moderne digital

kunstfestival i Thingbæk Kalkminer.

Alle årligt tilbagevendende begivenheder,

som er særlige for vores

område. ó

Jammerbugt

Vesthimmerland

Rebild

Aalborg

Mariagerfjord

Areal i ha: 62.500

Befolkningstal: 28.451

Hjemmeside:

www.rebild.dk


Thisted Kommune

Signalement af kommunen

Thisted Kommune er beliggende på

Jyllands skulder og er således placeret

mellem hav og fjord. Mod vest

og nord er området afgrænset af

Vesterhavet med badestrande, klitter

og klitarealer. Der er en storslået

og varieret natur med skove, søer

og vandløb, store vidder og dyrkede

marker. Mod syd afgrænses området

af Limfjorden med omkringliggende

bakkelandskaber.

Kommunen er dannet ved sammenlægning

af kommunerne Hanstholm,

Sydthy og Thisted. Servicemæssigt

er kommunen præget af

en høj grad af decentralisering med

forholdsmæssigt mange relativt

små institutioner fordelt i området.

Erhvervsmæssigt er kommunen

præget af små og mellemstore

virksomheder, hvor især områderne

fødevareindustri, metalindustri samt

møbel- og træindustri er rigt repræsenteret,

men også plast og transport

er godt repræsenteret. Med

Danmarks største havn for konsumfi

sk – Hanstholm Havn – er fi skeriet

også et vigtigt erhverv.

Boligmæssigt er næsten alle muligheder

til stede lige bortset fra livet

i storbyens boliger. Her er mulighed

for en bolig ved skov og/eller strand,

men også bolig på landet, i byen

eller i en af landsbyerne er en mulighed

– der er noget for enhver smag.

Det vil vi gerne være kendt for

Thisted Kommune ønsker at være et

område, hvor man bevarer de fi ne

Dannet ved sammenlægning af:

Hanstholm, Sydthy og Thisted Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 11

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 3

F - Socialistisk Folkeparti 1

K - Kristendemokraterne 1

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 9

Borgmester/formand for SLU:

Erik Hove Olesen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, K, O, V

rammer i form af natur og landskaber

samtidig med, at man ønsker at

udnytte de fremskridt, som forskning

og udvikling har frembragt. Vi

ønsker således i størst muligt omfang

at bevare den rene og oprindelige

natur med det miljø, som hører

hertil. Samtidig vil Thisted Kommune

bevare et varieret erhvervsliv

med mulighed for job og uddannelse

til alle. Dette kombineret med

en stabil og loyal arbejdskraft skal

sikre et godt fungerende erhvervsliv

og en god beskæftigelsessituation.

Det vil vi gerne vise frem

I kommunens østlige del har vi i

Vejlerne Nordeuropas største fuglereservat

og som sådan et eldorado

for ornitologer. Endvidere får vi

Danmarks største nationalpark, når

området langs Vesterhavet fra Agger

Thisted

Morsø

Skive

Areal i ha: 107.204

Befolkningstal: 45.916

Hjemmeside:

www.nythisted.dk

i syd til Hanstholm i nord bliver udpeget

til nationalpark – et område,

som omfatter de fl este af Danmarks

klitheder.

De bedste områder til surfi ng i

Nordeuropa fi ndes også i Thisted

Kommune, især ved Klitmøller og

Hanstholm er forholdene ideelle.

Naboskabet til hav og fjord betyder

også, at lystsejlads og lystfi skeri har

gode forhold. På kultur- og fritidsområdet

er der mange muligheder,

men specielt skal nævnes Dokumentationscentret

i Hanstholm,

hvor man har illustreret, hvorledes

forholdene i området var under besættelsen.

ó

107


Vesthimmerlands Kommune

Signalement af kommunen

Vesthimmerlands Kommune er

opstået af et samarbejde mellem

fi re ligeværdige kommuner – Farsø,

Løgstør, Aalestrup og Aars. Indbyggertallet

gør den nye kommune så

tilpas stor, at den fagligt og økonomisk

kan løse sine nye, specialiserede

opgaver.

Arbejdsstyrken i Vesthimmerland arbejder

hovedsageligt inden for den

nye kommunegrænse. En femtedel

af arbejdsstyrken pendler til eksempelvis

Viborg, Aalborg og Randers.

Vesthimmerlands beliggenhed ved

Limfjorden giver mange muligheder

for en attraktiv bolig. Kommunen

udstykker sine byggegrunde efter

principper, som sikrer, at borgere og

erhvervsliv kan leve godt med hinanden.

Erhvervslivet i Farsø, Aalestrup, Løgstør

og Aars byer er kendetegnet

ved handel, håndværk samt store og

mellemstore produktionsvirksomheder.

Vesthimmerland har et stort

fokus på iværksættere. Eksempelvis

har Farsø bygget et vækstcenter i

bymidten, hvor især nystartede virksomheder

får optimale rammer, og

Uddannelsescenteret Knabergaarden

i Aalestrup udbyder målrettede

– og velbesøgte – iværksætterkurser.

Uden for byerne er land- og skovbrug

fortsat de dominerende produktionserhverv.

Turismen har en lang tradition i

Vesthimmerland, for Limfjorden

danner kommunens vestgrænse.

108

Dannet ved sammenlægning af:

Farsø, Løgstør, Aalestrup (del af) og

Aars Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 6

B - Det Radikale Venstre 1

C - Det Konservative Folkeparti 7

F - Socialistisk Folkeparti 1

L - Borgerlisten Vesthimnmerland 1

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 10

Borgmester/formand for SLU:

Jens Lauritzen (V)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, B, C, F, L, O, V

Havnemiljøer, strande med blå fl ag

og sommerhusområder giver – sammen

med de store idræts- og feriecentre

i Rønbjerg og Gatten – forudsætningerne

for Vesthimmerlands

solide turisme.

Uddannelsesmulighederne i Vesthimmerland

rummer både gymnasiale

og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser.

Desuden udbyder

Ranum Seminariet pædagoguddannelsen,

som er en mellemlang, videregående

uddannelse, samt efter- og

videreuddannelse i CVU-regi.

Kulturen i Vesthimmerland bygger

både på foreninger – kommunen

tæller over 120 idrætsforeninger

– og på kommunens kulturelle institutioner

som musikskolerne og

museerne. Et eksempel kan være

ø

Skive

Jammerbugt

Vesthimmerland

Rebild

Aa

Maria

Areal i ha: 77.000

Befolkningstal: 37.800

Hjemmeside:

www.vesthimmerland.dk

Museumscenter Aars, der både er en

forskningsinstitution og en formidler

af historie såvel som kunst. Per Kirkeby

har holdt årlige udstillinger på

museet i Vesthimmerland siden 1981,

og hans skulpturer og arkitektur i

Aars præger byens rum. Bibliotekerne

fungerer i vidt omfang som kulturelle

entreprenører, og det er ofte

dem, der koordinerer initiativerne fra

de mange foreninger i området.

Det vil vi gerne være kendt for

Høj faglighed – strategi og bæredygtighed

– fremsynet bosætningspolitik

– iværksætterånd.

Det vil vi gerne vise frem

Engagerede landsbymiljøer og

levende byer – dynamiske virksomheder

– attraktive byggegrunde og

boliger – natur og gode liv. ó


Aalborg Kommune

Signalement af kommunen

Som landets tredjestørste kommune

har Aalborg Kommune meget at

byde på. Et blomstrende kulturliv, et

aktivt erhvervsliv, mangfoldige turisttilbud,

en fantastisk og alsidig natur

med skov, strand, mose og store

vidder. Som regionshovedstad er

Aalborg i førertrøjen – når det drejer

sig om de kommunale kerneområder,

erhvervsudvikling, turistindsatsen og

den kulturelle palette af tilbud.

I Aalborg Kommune er vi gode til

at samarbejde for en fælles sag. I

gennem de seneste år er der opbygget

en tradition omkring nye samarbejdsformer,

som blandt andet

betyder, at det i dag er helt naturligt,

at det offentlige, uddannelsesinstitutioner

og det private erhvervsliv

samarbejder omkring konkrete og

mere strategiske forhold – med det

ene formål at fremme udviklingen i

Aalborg Kommune.

Det vil vi gerne være kendt for

Vi vil være Danmarks bedste kommune

– på en række områder. Aalborg

Kommune skal være et godt

og trygt sted at bo, et spændende

sted at besøge, et attraktivt sted at

drive virksomhed og et fantastisk

sted at studere. I Aalborg Kommune

er der plads til alle og mulighed for

udvikling!

Det vil vi gerne vise frem

Vi vil gerne vise vores byer frem

– både den store, de lidt mindre og

alle de små hyggelige købstæder og

landsbysamfund. Vi har en natur,

som blandt andet byder på moser,

Dannet ved sammenlægning af:

Nibe, Hals, Sejlfl od og Aalborg Kommuner

Mandatfordeling ved KV2005:

A - Socialdemokraterne 15

B - Det Radikale Venstre 2

C - Det Konservative Folkeparti 3

F - Socialistisk Folkeparti 2

O - Dansk Folkeparti 1

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 8

Borgmester/formand for SLU:

Henning G. Jensen (A)

Konstitueringsgrundlag ved KV2005:

A, F, B, O

Hjemmeside:

www.aalborg.dk

skove, bakker og hvide strande – alt

sammen et besøg værd. Vi byder

også gerne på kulturelle begivenheder

som for eksempel karneval i

Aalborg, Operafestival og Nibe Festival.

Og så har vi en zoologisk have,

en række museer, en bred vifte af

musiktilbud og en havnefront, som

i disse år gennemgår en forandring

og forvandling. ó

Jammerbugt

esthimmerland

Rebild

Aalborg

Mariagerfjord

havn

Brønderslev-

Dronninglund

Areal i ha: 114.399

Befolkningstal: 192.353

109


KL

Weidekampsgade 10

2300 København S

Tlf. 3370 3370

www.kl.dk

Produktionsnr. 814196

ISBN 87-7848-876-1

More magazines by this user
Similar magazines