Alt av nåde - Kristenbloggen.net

kristenbloggen.net

Alt av nåde - Kristenbloggen.net

2

ring. Men," sagde han, „ er der mange tsrstige Men

nesker, som drikker deraf?" Da fortalte de ham, at

tusinder af fattige Folk, Mcend, Kvinder og Bsrn

stukkede sin Tsrst ved dette Vandspring; og han smi^

lede og sagde, at Kritikerens Bemcerkninger besvcerede

ham lidet, han haabede blot, at Kritikeren selv paa en

eller anden lummer Sommerdag maatte fylde Koppen

og blive vederkvceget og prise Herrens Navn. Her er

mit Vandspring og her min Kop: Find Feil, om du

behager; men drik af Livets Vand, jeg bryder mig blot

om dette. Jeg vil hellere være til Velsignelse for den

fattigste Gadefeiers eller Kludesamlers Sjcel end behage

en kongelig Prins, uden at kunne saa omvendt ham

til Gud.

Lceser, mener du det alvorligt med Lcesningen af

disse Sider? Hvis saa er, bliver vi enige fra Begyn

delsen af; men intet mindre, end at du sinder Kristus

og Himmelen, er det Maal, som sigtes ester her. O,

at vi maa ssge dette tilsammen! Jeg gjsr saa ved at

indvie denne Bog med Bsn. Vil du ikke i Forening

med mig se op til Gud og bede ham om at velsigne

dig, medens du lceser ? Forsynet har fsrt disse Sider

i din Vei, du har en liden Fritid, som du benytter til at

lcese dem, og du fsler dig villig til at give dem din

Opmcerksomhed. Disse er gode Tegn. Hvo ved, om

ikke Velsignelsens bestemte Tid er kommen til dig? Vel,

den Hellig-Aand siger idag, dersom du hsrer hans

Rsst, forhcerd ikke dit Hjerte."

More magazines by this user
Similar magazines