December 2011, januar og februar 2012

1429.dkm.dk

December 2011, januar og februar 2012

DEC · JAN · FEB · 2011-12

&

KirKe Sogn

enSted

enSted

Jul for de

små

Minikonfirmand

Film og

samvær

Mindelund

Kliplev

Kliplev


enSTeD

KirKe Sogn Kliplev

&

enSted KirKe Kliplev KirKe

Hjemmeside: www.enstedkirke.dk Hjemmeside: www.kliplevkirke.dk

Sognepræst Anne-Mette Damkjær Larsen

Wais 1, Stubbæk · 6200 Aabenraa

Telefon: 74613306

E-mail: amdl@km.dk

Mandag er præstens fridag

Graver og kirketjener Bo Nissen og

gravermedhjæler Heidi Meier

Graverkontoret

Gl. Tinglevvej 116 · 6200 Aabenraa

Telefon: 74613804 - telefontid: 9.00-9.30

E-mail: bni@km.dk

Organist Kirsten Dahlgaard

Kolstrup 58 · 6200 Aabenraa

Telefon: 74625410

E-mail: dahlgaards@tdcadsl.dk

Kirkesanger Vibeke Andresen

Strandfrieden 32 · 24944 Flensborg

Telefon: 0049-46120295

E-mail: vian500@gmail.com

Menighedsrådsformand Kjeld Sørensen

Buen 284 · 6200 Aabenraa

Telefon: 74613297

E-mail: ks9022@yahoo.dk

Kirkeværge Kirsten Vigen Clausen

Dyssevej 7, Hostrupskov · 6200 Aabenraa

Telefon: 74614125

E-mail: kirstenvigen@dlgmail.dk

Kasserer Niels Rossen

Sdr. Hostrup Bygade 64 · 6200 Aabenraa

Telefon: 74613357

E-mail: biniro@mail.dk

Kirkebilen

Det er muligt at rekvirere kirkebil til gudstjenester og

arrangementer i Ensted Kirke. Bestilles dagen før på

tlf: 74 68 78 27, gerne mellem kl. 15 og 17. Gratis.

Sognepræst Eva Wiwe Løbner

Kliplev Hovedgade 2B, Kliplev, 6200 Aabenraa

tlf. 7468 7625 / 3029 7625 - e-mail: ewl@km.dk

Graver og Kirketjener Maria Anker Jessen og

Gravermedhjælper Johnni Jensen

Kirkegårdsvej 16, Kliplev, 6200 Aabenraa

tlf. 2177 7272 - e-mail: graver@kliplevkirke.dk

Organist Kirsten Dahlgaard

Kolstrup 58, 6200 Aabenraa

Tlf. 7462 5410 – e-mail: organist@kliplevkirke.dk

Kirkesanger Vibeke Andresen

Strandfrieden 32, 24944 Flensborg

tlf. 0049-4612 0295

e-mail: kirkesanger@kliplevkirke.dk

Service-medarbejder Susan Ries

Kliplev Toftevej 8, Kliplev, 6200 Aabenraa

tlf. 6146 1708 - e-mail: sries34@gmail.com

Menighedsrådets formand:

Marianna Lundsteen Jacobsen

Sdr. Landevej 18, Kliplev, 6200 Aabenraa

tlf. 7468 7622 - e-mail: formand@kliplevkirke.dk

Kasserer: Svend Erik Lorenzen

Heldbjergvej 23, Bjerndrup, 6200 Aabenraa

tlf. 7440 3238 - e-mail: kasserer@kliplevkirke.dk

Kirkeværge: Karin Møller Hansen

Potterhusvej 7, Kliplev, 6200 Aabenraa

tlf. 7468 7475 - e-mail: kirkevaerge@kliplevkirke.dk

Kirkebilen

Det er muligt at rekvirere kirkebil til gudstjenester og

arrangementer i Kliplev Kirke. Dette er gratis. Kontakt

Lundtoft Taxi dagen før på Tlf. 7465 9320

Gudstjenestetider

Gudstjenestetiderne for Ensted og Kliplev Kirker skifter lidt, fordi der er fælles organist og kirkesanger. Man kan

orientere sig på bagsiden af kirkebladet og kirkernes hjemmesider:

www.enstedkirke.dk og www.kliplevkirke.dk


enSTeD KirKe Sogn Kliplev

&

en lille engel Kom på beSøg

Sorg & livSmod

I 1970’erne var Johannes

Bondesen

sognepræst i Ensted

Kirke, og til

en julekoncert

kom en lille engel

på besøg i

kirken.

Her følger et

uddrag af JohannesBondesens

oplevelse

i kirken:

Det havde

været en rigtig

folkelig julekoncert i vores lille

sogn. Alle pladser besat med folk i alle aldre fra

2-3 årige til de ældste med hørebriller. 40 konfirmander

havde medvirket som tre-stemmigt

sangkor, som statister ved illustration af julens

historie og som oplæsere af korte skriftsteder

imellem hvert programpunkt. Stemningen var

simpelthen vidunderlig god, og man klappede

begejstret.

En lille purk gik frimodigt rundt og kikkede betaget

på deltagerne. Da konfirmanderne skulle

op til krybben i stalden under julens historie,

måtte jeg tage ham ved hånden, for at hyrder,

soldater, kejser, konge og gamle Simeon og

Anna ikke skulle vælte ham. Det skue gjorde for

øvrigt sådan et indtryk på ham, at hans hånd

klamrede sig til min i den sorte kappe, den anden

havde han i munden. Spændende og dejligt

var det hele – selvom Jomfru Maria glemte at

tage sit tyggegummi ud, mens hun stod som

- „Når jeg synger min klagesang for dig, er det for at du skal høre min sorg,

det er ikke en stil, du skal rette i.” Benny Andersen

Er du interesseret i at deltage i Aabenraa Provstis sorggruppe, kan du kontakte din sognepræst.

det´for børn - i enSted og Kliplev Sogne

den centrale figur i det berømte staldbillede.

Julekoncerten sluttede med præsten foran alteret

med dagens tekst, kirkebøn med Fadervor,

og kirkens gamle velsignelsesønske.

Men da stod den lille fyr lige foran alterskranken

og ville hen til sin præst. Heldgivis blev han

stående alvorligt betaget, da jeg løftede begge

arme til velsignelsesn mægtige ord med min

fars Wiberg-melodi ind i Laubs messetoner. Og

det lykkedes den lille at nære sig lige til jeg sænkede

armene, og koret sang det skønne Amen.

Da styrtede drengen frem imod kirkens alterskranke

og kom op på skranken i et spring og

skulle lige til at lade sig dumpe ned indenfor i

det allerhelligste. Men da var ”mine bånd” løsnet

af barnets tillid, og jeg nåede lige at gribe

ham før bumpet under det trefoldige amen.

Med en sejrssikker purk på armen fandt jeg

rytmen igen, stod foran alteret og lukkede kirkens

sorte ritualbog med glædens tårer ned ad

kinderne, for en gammel digters ord randt mig i

hu: ”og mange søde småbørn har taget mig ved

hånd – og lånt mig deres vinger, og løsnet mine

bånd.”

Og alle kirkegængerne sang Dejlig er jorden, så

kirkens tag løftede sig.

Aldrig havde jeg troet, at Vorherre kunne sende

en så levende engel ned i favnen på mig foran

Ensted Kirkes alter.

Måske husker nogen endnu denne julekoncert?

Med denne juleberetning vil vi ønske en glædelig

og velsignet jul til alle i Ensted og Kliplev Sogne.

Eva Wiwe Løbner og Anne-Mette Damkjær Larsen

Legestuesalmesang begynder d 1. februar kl. 9.30 i Ensted Kirke. Her er fokus på fagtesange, salmer

og bevægelse, nysgerrighed og nærvær. Legestuesalmesang er for børn fra 12-36

måneder og deres forældre. Dagplejemødre er også velkomne.

Den 1. februar kl. 10.45 starter babysalmesang. Vi synger salmer og børnesange,

vi danser og vugger børnene. Babysalmesang er for babyer indtil 11 måneder og

deres forældre. Vi mødes i kirken i alt 8 gange. Tilmelding til organisten.


enSted

nyt fra enSted menighedSråd.

Efteråret har sin skønhed. Det fantastiske farvespil,

som naturen skaber lige før løvfald, er flot!

Sommeren har budt på svære betingelser for

vore ansatte på kirkegården. Den megen regn

i store dele af sommeren har gjort det næsten

umuligt at holde ukrudtet i skak

Vi synes, at Heidi og Bo har gjort en ihærdig

indsats for at holde vores kirkegård pæn og ryddelig,

selvom det her været næsten umuligt.

For at gøre kirkegården vinterklar, er vi begyndt

på grandækningen. Efter jul tager Heidi på kursus

for at videreuddanne sig.

Vi er i øjeblikket ved at få undersøgt indeklimaet

i vores kirke.

Der er fra forskellige sider kommet anmærkninger

fra folk med allergi; når de har opholdt sig i

kirken, får de ondt i halsen.

litteratUrKredSen – 16. november kl. 19 i præstegården

Ulvetime – 17. november kl. 17-19

KirKe Sogn enSted

&

For at være lidt på forkant har vi bedt Stiftet om

hjælp til at få problemet afdækket.

Projekteringen af vores nye kirkehus skrider

stille og roligt fremad. Vi har fået en skitse af

huset fra arkitekten.

Denne skitse har Menighedsrådet nikket ja til.

Vi håber at kunne fremlægge det endelige projekt

på et offentligt menighedsmøde i Forsamlingshuset

til foråret.

Vi vil gerne gøre lidt reklame for Menighedsrådsvalget

i november næste år.

Vi håber, at der vil være god opbakning til dette

valg, fordi det er nødvendigt med opbakning til

vores kirke og vores præst, hvis vi også i fremtiden

vil være et selvstændigt sogn.

Ensted Menighedsråd

Vi læser anden del af Anne Lise Marstrand-Jørgensens bog ”Hildegaard af Bingen”. Vi skal dykke

ned i middelalderens verden og lytte til musik og se billeder af Hildegaard.

Ulvetime finder sted i Stubbæk Forsamlingshus og er for både store og små i

Ensted Sogn. Vi begynder med en kort gudstjeneste, hvor midikonfirmanderne

medvirker, og bagefter er der aftensmad. Vi slutter senest kl. 19, så familierne

kan gå hjem og putte de små.

Pris: gratis for børn og 25 kr pr. voksen.

Tilmelding til sognepræsten senest d. 15. november.

d. 4 december, 2. Søndag i advent – kl. 19: musikgudstjeneste

En stemningsfuld og anderledes gudstjeneste efter engelsk tradition, hvor vi gør klar

til julens glade budskab. Vi skal høre tekster om forventning og glæde, og vi skal

synge nogle af de dejlige advents- og julesalmer. Konfirmanderne medvirker ved

gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der kaffe og julesmåkager i våbenhuset.

d. 11. december, 3. Søndag i advent – kl. 10.30: luciagudstjeneste

Nu bæres lyset frem · stolt på din krone

Sådan lyder de første linjer af den kendte Luciasang. Lyset, der bæres frem her i den

mørke tid, skal fortælle os, at dagene snart bliver længere, og at lyset får bugt med mørket.

Ensted Kirke fejrer lyset med en familiegudstjeneste, hvor pigerne fra 5. klasse på Stubbæk

Skole går luciaoptog.

Efter gudstjenesten er der kaffe med lidt til i våbenhuset.

d. 18. december, 4. Søndag i advent – kl. 10.30: gudstjeneste

Julen nærmer sig, og vi holder en særlig gudstjeneste, hvor vi synger julen ind og giver plads til ro

og eftertanke midt i julestress og jag.


enSted

jUl for de Små i enSted KirKe

Den 6. december kl. 9.30 er der julefortælling for alle dagplejebørn.

2. jUledag – kl. 10.30 gudstjeneste med masser af julemusik

KirKe Sogn enSted

&

Den 9. december kl. 10.00 fortælles juleevangeliet for børnehaven Idun og

børnehaven Stubben. Vi skal også synge et par julesange.

Forældre og bedsteforældre er velkomne til at deltage.

Det kan være svært at nå at synge alle de gode julesalmer og sange, men det vil vi gøre noget ved 2.

juledag med en særlig julemusik-gudstjeneste.

nytårSaften d. 31. december Kl. 15.30: nytårsgudstjeneste

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et lille traktement af champagne og

kransekage, så vi kan ønske hinanden et godt nytår.

helligtreKongerS-gUdStjeneSte d. 8. janUar Kl. 19

Traditionen siger, at gæsterne, der fulgte stjernen hen til den nyfødte Jesus

i Betlehem, var konger fra det fjerne Østen. De bliver også kaldt ”de vise

mænd”, for de var sandsynligvis også videnskabsmænd, der studerede

himmellegemerne.

Helligtrekongers dag markerer julens afslutning, og ved gudstjenesten er

juletræet tændt for sidste gang. Vi tænder det særlige Helligtrekongerlys,

og efter gudstjenesten er der kaffe og Helligtrekongerskage.

miniKonfirmand

Efter nytår kan elever fra 3. klasse blive

minikonfirmand i Ensted Sogn.

Indbydelser sendes ud i starten af december

måned.

Vi mødes første gang i uge 2, og vi slutter

undervisningen i uge 9.

Ideen med minikonfirmand-undervisningen

er først og fremmest at give børnene en god

oplevelse af kirke og kristendom. .

De vil få mulighed for at lære deres kirke at

kende, og gennem fortælling, leg, musik, sang

og billeder vil de få en fornemmelse af, hvad

kristendommen står for, og hvad tro kan være.

Gennem de forskellige aktiviteter vil det blive

muligt at lære med såvel hovedet som hele

kroppen.

KyndelmiSSe-gUdStjeneSte d. 5. febrUar Kl. 19

Kyndelmisse slår sin knude, overmåde hvas og hård.

Midt i vinteren er det kyndelmisse, som vi markerer ved en stemningsfuld

gudstjeneste med tændte stearinlys og tekster om lyset, som er ved at vinde over

vinterens mørke.

Efter gudstjenesten spiser vi pandekager – det er gammel skik at spise pandekager til Kyndelmisse.

Måske fordi pandekagens runde form og gyldne farve minder os om solen, som kan forekomme så

langt væk.


Kliplev

mindelUnd ved KirKegården

KirKenS renovering

KirKe Sogn Kliplev

&

Ved kirkegården

er der blevet ryddet

et område.

Træer, stubbe,

grene, muld er

fjernet. Tanken

er, at her skal

være en mindelund.

Mindelunden skal bestå af gravstene, som

ikke længere er i brug på kirkegården.

I samarbejde med Kliplev Lokalhistorisk Forening

ønsker menighedsrådet at bevare alle

sten, ikke kun på et fotografi, men fysisk, så

efterkommere kan opsøge deres slægtninges

gravsten. Tanken er også, at der udarbejdes

et lille katalog/brochure i tilknytning til stenene

med en kort livshistorie om hver enkelt

afdød. Dette kan bruges af skoleelever til evt.

projekter og af andre interesserede. Alle, som

Vores gamle flotte kirke er stadigvæk underlagt

arbejdsomme og kærlige hænder. Alle

arbejder kompetent og målrettet, men støder

ind i nogle problemer, som heldigvis hurtigt

bliver løst. Koret er næsten færdigkalket, og

murerne er i fuld gang med skibet. På nuværende

tidspunkt kan vi se, at der ikke kan

holdes juleaftensgudstjenester, og da det er

begrænset, hvor mange vi kan være i konfirmand-stuen,

henviser vi derfor til nabokirkerne

juleaften. Man kan orientere sig om

julens gudstjenester på gudstjenestelisten og

ellers informeres der via dagspressen, hvor

Eva Wiwe Løbner evt. prædiker.

måtte ønske det, kan bidrage med livshistorier

til ”brochuren”.

Lokalhistorisk Forening har modtaget 15.000

kr. til dette projekt fra Kliple´ Mærken fonden

Kliplev vil, når vi bevarer stenene, få noget

unikt. På de fleste andre kirkegårde bliver

stenene knust og kun enkelte bevaringsværdige

gravsten ville blive tilbage.

Vi har mange, så også antallet er noget særligt.

Kliplev vil også blive beriget med en mindelund,

som vil blive pæn at kigge på, men som

også vil bidrage til forståelsen af den lokale

historie i vores sogn.

Karin Møller Hansen

Kirkeværge

Den officielle genåbning bliver Palmesøndag

den 1. april 2012. Men er kirken færdig inden

da, bliver den selvfølgelig taget i brug. Det er

lang tid for menigheden og præsten at undvære

kirken, men den lange lukning er desværre

nødvendig, da kirken virkelig trænger

til en kærlig omgang. Og er vi i gang, kan

vi ligeså godt gøre det ordentligt, så vi kan

glæde os dobbelt til at træde ind i en meget

flot kirke.

Menighedsrådet


Kliplev

KirKe Sogn Kliplev

&

adventSgUdStjeneSte - 3. søndag i advent, den 11. december kl. 19

nytårSaftenSgUdStjeneSte – lørdag den 31. december kl. 14

helligtreKongerS-gUdStjeneSte – torsdag den 5. januar kl. 19

KyndelmiSSe-gUdStjeneSte – torsdag den 2. februar kl. 19

film og Samvær – et tilbud til voksne

- en liturgisk gudstjeneste, hvor musikken er i centrum, og hvor vi

skal synge nogle af vores dejlige advents- og julesalmer. Efter gudstjenesten

byder menighedsrådet på kaffe og kløben.

En stemningsfuld gudstjeneste med et kig tilbage på 2011 og et blik frem

mod 2012. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår

med et glas champagne og kransekage.

Dermed skulle vi være godt rustede til Dronningens Nytårstale,

og hvad der måtte vente os nytårsaften og 2012.

En gudstjeneste, hvor vi synger julen ud med ’Dejlig er

den Himmelblå’ og hører fortællingen om de hellige tre

kongers vandring efter stjernen, der ledte dem til krybberummet.

Herefter fortsætter verden sin gang – ikke kun i

fortællingen om barnet, men også for os.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe og en

særlig Helligtrekongers-kage

En gudstjeneste i stearinlysenes skær 40 dage efter jul, hvor vi efter gammel

tradition fejrer Jesus som det lys, der bryder mørket, og at vinterens

mørke nu vender, og dagene bliver længere.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe og kyndelmissepandekager.

Torsdag den 26. januar, torsdag den 23. februar og torsdag den 22. marts

Vi begynder med kl. 18 med at spise sammen i konfirmandstuen. Efterfølgende skal vi

i denne sæson se film – en trilogi bestående af tre eftertænksomme, meditative og livskloge

film med tankevækkende kommentarer til livets store spørgsmål.

Reglerne er sådan, at titlerne desværre ikke må offentliggøres i kirkebladet, men man

kan orientere sig herom på kirkens hjemmeside eller ved at spørge præsten.

Film og samvær-arrangementerne henvender sig til voksne i alle aldre, hvad enten man

nyder spisefællesskabet, er filminteresseret eller ønsker det hyggelige samvær. Maden

koster 25 kr. Drikkevarer kan købes. Tilmelding til sognepræsten.


enSTeD

Andagt på

Borgen

Gudstjenester i Ensted Kirke

DATO KL. NOVEMBER PRæST

27. Kl. 9 1.s.i advent

(Luk. 4,1-30)

Onsdag d. 7. december kl. 14.00:

Julehygge

Onsdag d. 4. januar kl. 14.30

Onsdag d. 1. februar kl. 14.30

Gudstjeneste på

Kliplev Plejecenter:

Torsdag d. 1. december kl. 15

Fredag d. 23. december kl. 19:

Julegudstjeneste

Torsdag d. 5. januar kl. 15

Torsdag d. 2. februar kl. 15

KirKe Sogn Kliplev

&

EWL = Eva Wiwe Løbner · AMDL = Anne-Mette Damkjær Larsen · KK = Kirstin Kristoffersen

AMDL

DATO KL. DECEMBER PRæST

4. 19.00 2.s.i advent

(Matt. 25,1-13)

AMDL

11. 10.30 3.s.i advent AMDL

18. 10.30 4.s.i advent

(Joh. 3,25-36)

24. 14.30

16.00

25. 9.00 Juledag

(Joh. 1,1-14)

26. 10.30 2. Juledag

(Matt. 10,32-42)

AMDL

Juleaften AMDL

31. 15.30 Nytårsaftens-gudstjeneste

Champagne og kransekage

AMDL

AMDL

AMDL

DATO KL. JANUAR PRæST

8. 19.00 Helligtrekongers-gudstjeneste AMDL

15. 9.00 2.s.e.H3K

(Joh. 4,5-26)

22. 10.30 3.s.e.H3K

(Luk. 17,5-10)

29. 10.30 Sidste s.e.H3K

(Joh. 12,23-33)

EWL

AMDL

AMDL

DATO KL. FEBRUAR PRæST

5. 19.00 Kyndelmisse-gudstjeneste AMDL

12. 9.00 Seksagesima

(Mark. 4,26-32)

19. 10.30 Fastelavn

(Luk. 18,31-43)

26. 10.30 1.s.i fasten

(Luk. 22,24-32)

EWL

AMDL

AMDL

Gudstjenester i Kliplev Kirke

Kirken er lukket mhp. indvendig restaurering. Vi holder jævnligt

gudstjenester i konfirmandstuen. A = Altergang

DATO KL. NOVEMBER PRæST

27. Kl. 10.30 1.s.i advent

(Luk. 4,1-30)

EWL

DATO KL. DECEMBER PRæST

4. 10.30 2.s.i advent

(Matt. 25,1-13)

11. 19.00 3.s.i advent

Liturgisk gudstjeneste

18. Ingen gudstjeneste. Der henvises

til nabokirker

24. 11.30 Tysk gudstjeneste

Juleaften: Ingen dansk gudstjeneste.

Der henvises til nabokirker.

Det oplyses i dagspressen,

hvor EWL evt. prædiker

25. 10.30 Juledag

(Joh. 1,1-14)

26. 9.00 2. Juledag

(Matt. 10,32-42)

31. 14.00 Nytårsaftens-gudstjeneste

Champagne og kransekage

EWL

EWL

KK

EWL

EWL

EWL

DATO KL. JANUAR PRæST

Tors.5. Kl. 19 Helligtrekongers-gudstjeneste EWL

8. Ingen gudstjeneste.

Der henvises til nabokirker

15. 10.30 2.s.e.H3K

(Joh. 4,5-26)

A

EWL

22. 9.00 3.s.e.H3K

(Luk. 17,5-10)

EWL

29. 10.00 Tysk Gudstjeneste

Ingen dansk gudstjeneste.

Der henvises til nabokirker

KK

DATO KL. FEBRUAR PRæST

Tors 2. 19.00 Kyndelmisse-gudstjeneste EWL

5. Ingen gudstjeneste.

Der henvises til nabokirker

12. 10.30 Seksagesima

(Mark. 4,26-32)

A

EWL

19. Ingen gudstjeneste.

Der henvises til nabokirker

26. 10.00 Tysk Gudstjeneste

Ingen dansk gudstjeneste.

Der henvises til nabokirker

KK

A

More magazines by this user
Similar magazines