natur fritid kultur shopping

masterpiece.dk

natur fritid kultur shopping

Magasinet oM oplevelser på leMvigegnen vinter 2007/08

Mere kunst i boligen

Lokalt galleri mærker globalt

kunstboom

4

Astronomi for alle

Se stjernehimlen fra Lemvig Gymnasiums

observatorium

6

Det sker i vinter: 7 sider med oversigt over aktiviteter i Limfjordslandet og ved vestkysten

Gymnastik på hjernen

Flyvende fritidsjob efter

skoledag på HF

32

natur fritid kultur shopping

15


2

velkoMMen

KOLOFON

UDGIVER:

VestViden ApS, (Tidligere Stidsen&Partnere Formidlingsvirksomhed ApS)

Havnegade 14, 7620 Lemvig, tlf. 9781 0881

REDAKTION:

Hanne Rungø Hilligsøe (ansv.), hanne@lemvig.nu, tlf. 9663 8227

Niels Nørskov Stidsen, redaktion@lemvig.nu, tlf. 9663 8224

ANNONCER:

Karina Kirkegaard Madsen, karina@lemvig.nu, tlf. 9663 8226

KALENDER:

Louise Skou, louise@lemvig.nu, tlf. 9781 0881

ADMINISTRATION:

Flemming Jensen, flemming@lemvig.nu, tlf. 9781 0881

FOTOS:

Henrik Vinther Krogh, Complot, m.fl.

Forsidefoto: Lygte på herregården Kabbel Hovedgård ved Lemvig

LAYOUT, TRYK OG DISTRIBUTION:

Grafisk Design Lemvig, gd@gd-lemvig.nu, tlf. 9663 4040.

Lemvig.nu uddeles i 7.500 eksemplarer lokalt og til turisttræfpunkter

i Midt- og Vestjylland.

Næste udgave, der dækker marts, april og maj,

udkommer den 7. marts 2008

NETPORTAL:

www.lemvig.nu er samlingsstedet for oplevelser på Lemvigegnen.

Kalenderen »Det sker« opdateres dagligt

med nye arrangementer, som

alle er offentligt tilgængelige.

Net-versionen er grundlaget

for kalenderen her i

magasinet, og omtalen af

den enkelte aktivitet er

ofte mere omfattende og

opdateret på nettet.

Her finder du blandt

andet også nyheder om

lokale oplevelser – lokale

vejrudsigter – profiler af

egnens kunstnere og kunsthåndværkere

– fagregister –

gratis privatannoncer.

LEMVIG

vinter 2007/08

– oplevelser på Lemvig-egnen

finder du i Konsul Andersensgade

En storbutik, der har det hele:

Frisk frugt og grønt – Velassorteret slagterafdeling

Eget bageri med friskbagt brød og kager

Supermarked med masser af gode tilbud

Moderne tekstilafdeling til børn og voksne

Isenkramafdeling med stort udvalg – Stort udvalg i special øl

Vine af fineste kvalitet – og meget, meget mere...

Kom selv og se!

4-5 Kunst i boligen

– Lokalt galleri mærker globalt kunstboom

6-7 Stjernestunder

– S e s t j e r n e h i m l e n f r a L e m v i g G y m n a s i u m s

observatorium

10 Lemvig Basketcollege

– Sportscollege trækker unge til Lemvig

12-13 Anarkistisk oase

– Lille jollehavn ved Nissum Fjord med plads

til alle

15-21 DET SKER-kalenderen

– Oversigt over egnens oplevelser

i december, januar og februar

22-23 Vintertid er læsetid

– Populær litteratur vækker læselysten

34 Sæler på havnerundfart

– Smilet kommer frem når en sæl dukker op

ÅBEN HVERDAGE: 9 - 19

LØRDAG KL. 8.30 - 16.00

Bageren åbner hver dag kl. 7.00


velkoMMen

Mette Lund Andersen er leder af Lemvig Museum. Magasinets velkomstklumme skrives på opfordring af redaktionen af skiftende personer på egnen og er

udtryk for skribentens personlige holdning. Foto: Henrik Vinther Krogh

tilflytter til Lemvigegnen

– det er for nemt at lade være!

Det er nemt og trygt at blive boende et helt liv i Århus, København eller andre af de større østdanske byer. Kun de virkeligt

modige vover at flytte helt her ud til landets vestligste kant. Men de der tør, bliver også belønnet! Her er masser af herligheder,

masser af plads, masser af gode ideer og masser af mulighed for at få indflydelse og føre sine ideer ud i livet.

Der tales i disse år meget om at tiltrække og fastholde tilflyttere til udkantsområder.

i takt med at fødselstallet falder, fraflytningen stiger og befolkningstallet

rasler ned, er det nærliggende at klamre sig til håbet om at

nye og gerne højtuddannede mennesker får øjnene op for herlighederne

og får lyst til at bosætte sig i netop vores lille perle af et udkantsområde.

Problemet er bare, at det lige for tiden ikke er særlig trendy at bo i udkanten

– og måske særligt ikke i vestjylland - for her bor jo ingen interessante

mennesker, og her sker virkelig ikke en skid!

De fordomme kender alle tilflyttere til Lemvigegnen kun alt for godt.

Som tilflytter må man jævnligt forsvare, at man har valgt at slå sig ned i

disse gudsforladte egne, hvorimod det betragtes som den naturligste ting

i verden, at folk bosætter sig i Hammel, Mørke, Albertslund og andre henrivende

steder. Jeg mærkede fordommene på egen krop, da jeg selv for

et par år siden var så modig at flytte fra København til Lemvig. Folk troede

det var løgn – vestjylland, af alle steder! Havde det så været vestafrika

eller Bulgarien, så havde det da været eksotisk og spændende, men med

Lemvig var der ingen synligt formildende omstændigheder!

Men hvordan får vi vendt den negative forventning, og kan vi gøre

noget mere for at tiltrække og fastholde tilflyttere til Lemvigegnen, når nu

alle statistikker og fremskrivninger peger den forkerte vej? Måske kunne

vi blive lidt bedre til at fremhæve alle de fordele, der er ved at bo her.

Udover alle de konkrete goder ved billige huse, gode pasningsmuligheder,

skøn varieret natur, god plads, frisk luft osv. er der for mig at se en

altoverskyggende fordel ved at bo her: nemlig muligheden for ret nemt

at præge stedet og få indflydelse på de ting, der sker her. Har man en

god ide, er det relativt let at finde opbakning og regi til at føre den ud

i livet, og brænder man for en sag, er det nemt at blive involveret i netværksarbejde

omkring den. Det er min oplevelse, at selv en lille indsats

belønnes af opbakning og engagement i lokalområdet. Hvilket måske

også er medvirkende til, at der foregår så helt utrolig mange ting rundt

om i kommunen. Hvis man bare orker, kan man gå til arrangementer af

høj kvalitet stort set hver eneste aften året rundt. Her er koncerter med

dygtige musikere, fine teaterforestillinger, gode film i biografen og masser

af spændende foredrag, og dertil kommer et bredspektret foreningsliv,

som byder på sport og spil, politik, organisation, musik, litteratur mv. Man

skal selv gøre en indsats for at opsøge begivenhederne, men det er faktisk

ens egen skyld, hvis man keder sig i Lemvig kommune!

Måske kan den gode historie ikke vende befolkningstallet, men i stedet

for at fortælle med på den kedelige historie om den ørkesløse vestjyske

udkant, bør vi fortælle både fastboende og tilflyttere om Lemvigegnen

som de mange muligheders land. Som tilflytter kan det være svært at få

øje på de mange tilbud, og derfor har vi, som kender området, ansvar for

at oplyse og inddrage de nytilflyttede i de ting, som sker. Lemvig Museum

har i 2007 startet et tilflytternetværk, og det har vist sig, at der er et stort

behov for netop denne type netværk, hvor nytilflyttede kan lære egnens

tilbud at kende og møde andre tilflyttere, som står i samme situation som

dem selv. Dette tilbud kan fremover udbygges med bidrag fra egnens

institutioner, virksomheder og foreninger. når vi tager godt imod tilflyttere

og sørger for gode tilbud til de fastboende, bliver det mere attraktivt at

flytte hertil. Det er for nemt at lade være!

Mette LUnD AnDerSen, MUSeUMSLeDer

vinter 2007/08

3


4

kunst

Kunstnerne Dorte og Lasse Møller P har med egne hænder og håndværksevner nænsomt forvandlet den nedrivningsmodne klitgård, til et imponerende galleri

med højt til loftet og mange spændende detaljer. Foto: Henrik Vinther Krogh

Kunst i boligen

Et stenkast fra Vesterhavet ligger Galleri Møller P, hvor kunstnerne og galleriejerne Dorte og Lasse Møller P kan fejre ti

års jubilæum som fuldtidskunstnere. Syv af årene med galleri i den gamle klitgård i Fjaltring på kanten af havet.

AF KARiNA KiRKEGAARD MADSEN

Det er slut med kunstige hjem, vi vil have kunst i boligen og på arbejdspladsen.

Der er tale om et globalt kunstboom hvor interessen og nysgerrigheden

for kunst har bredt sig som ringe i vandet, og også lokale

kunstnere har mærket den øgede interesse.

når folk i dag i stigende grad ønsker at købe kunst på galleriet, er det

ifølge Dorte Møller P helhedsoplevelsen de søger.

– når folk kommer herhen, er det for at se hvem, hvad og hvor det er

blevet lavet, de ønsker at få en oplevelse de kan hæfte på, – en helhedsoplevelse

de kan tænke tilbage på.

vinter 2007/08

Tilfældighedernes spil

Galleri Møller P har eksisteret som galleri i Fjaltring i syv år, og det var ved

en tilfældighed at Dorte og Lasse Møller P valgte at placere deres galleri

netop her. efter en tre års periode med galleri i Søndervig, var de klar

til at prøve noget nyt. efter en gåtur på stranden endte de ved Fjaltring

Købmandsgaard, hvor de så et opslag med den gamle klitgård, som var

til salg.

– vi ledte efter noget gammelt med en sjæl, vi kunne bygge videre på,

siger Dorte Møller P.

Den gamle klitgård havde megen sjæl, men parret måtte dog låne nøglen

Vestergade 7 . 7620 Lemvig . Tlf. 97 81 05 05


til gården fire gange, før de var overbevidste om, at de turde påtage sig

opgaven at transformere det dengang faldefærdige byggeri til et stemningsfuldt

galleri.

Kunst til folket

Siden åbningen af galleriet i påsken 2001, har det gået gradvis op af

bakke.

– Det går ofte fra mund til mund, og så har galleriet også mange faste

kunder, som kommer igen og besøger galleriet, udtaler Dorte Møller P.

Dorte og Lasse Møller P har specielt de seneste fem år mærket den

stærke tendens med kunst i boligen.

– Alle køber kunst, alle samfundslag og alle aldre. De unge har måske

købt hus, bygget rede, og er meget bevidste om, at der skal kunst på væggene

– de kommer ofte og har nærmest besluttet sig for at købe. De ældre

har måske fået nye møbler og er måske trætte af at se på sofastykker, så

skifter de simpelthen malerierne ud. De er meget bevidste om, at tingene

skal hænge sammen. De forkæler sig selv og vil have noget smukt at se

på, – det skal være fuldendt, siger Dorte Møller P.

Fra keramik til maleri

Dorte Møller P er uddannet pottemager med en fireårig pottemager mesterlære

fra Lønstrup i nordjylland. Lasse Møller P startede også med

keramik og skulptur på Møn, men så trak maleriet, og han arbejder i dag

næsten udelukkende som autodidakt maler, og det med så stor succes at

han knapt kan følge med efterspørgslen.

Parret samler selv på kunst og kender godt fornemmelsen af at se et

kunstværk, de bare må eje. i deres private hjem findes der blandt andet et

værk af Johnny Madsen og megen keramik fra deres keramikvenner.

Virksomhedskøb

På Galleri Møller P har man bemærket en tendens til, at mange virksomheder

i højere grad bruger kunst som en del af deres profilering, og som

julegaver og jubilæumsgaver til de ansatte.

– tingene bliver specielt valgt til medarbejderen, det er tydeligt at de

ansatte betyder mere, virksomheds ejerne ligger meget vægt på at vælge

den helt rigtige ting, siger Dorte Møller P.

Galleri Møller P har også mange private kunstklubber som kommer og

køber kunst.

fakta

Galleri Møller P har i december åbent lørdage og søndage fra

kl. 11 – 17

Januar, februar, og marts frem til påske er der lukket, men galleriet

åbner gerne hvis man ringer og får en aftale.

Galleri Møller P

Rubyvej 42, Fjaltring, 7620 Lemvig

Tlf. 9788 7010

www.gallerimollerp.dk

e-mail: galleri@gallerimollerp.dk

kunst

Galleri Møller P udstiller kun kunstnernes egne værker, hvilket er et bevidst

valg for at holde stilen. Den højbrændte stentøjs serie ”Sand” (se foto) er

galleriets bestseller. Foto: Henrik Vinther Krogh.

Vind en kande i keramik fra Galleri Møller P

Gevinsten i vores faste kunstkonkurrence er denne gang en kande

i keramik af Dorte Møller P.

Hvilken form for kunst skaber Lasse Møller P

primært? (sæt x):

Maleri Fotokunst Stenhugning

indsendt af:

navn:

Adresse:

tlf.:

Send svaret til Lemvig.nu, Havnegade

14, 7620 Lemvig, inden den 22. februar

2008. Svar modtages også som mail på

konkurrence@lemvig.nu. Skriv venligst i

begge tilfælde ”Kunstkonkurrence”.

vindernavnet offentliggøres i magasinet

Lemvig.nu og på www.lemvig.nu

den 7. marts 2008.

vinderen af efterårs-konkurrencen blev:

nina Schou, ringgade 35, Lomborg

Gevinsten kan afhentes hos Lemvig.nu,

Havnegade 14, 7620 Lemvig.

Svaret var: rummet, der skal udsmykkes.

vi takker for de mange besvarelser.

vinter 2007/08

5


6

natur

Stjernestunder

Astronomi har en høj stjerne på Lemvig Gymnasium, hvor to lærere har oprettet en e-mail service, der giver alle mulighed

for en tur i skolens observatorium.

AF HANNE RuNGø HiLLiGSøE

vinter i vestjylland er et godt udgangspunkt, hvis man har lyst til at tage

et nærmere kig på stjernehimlen. nætterne er lange, mørke og klare, og i

kombination med en minimal lysforurening giver det optimale betingelser

for at studere himmelrummet.

Denne vinter kan vi blandt andet se frem til en stjerneskudssværm midt

i december og en total måneformørkelse den 21. februar.

350 m2 inspirerende oplevelse med brugskunst og interiør til hus og have • Trælegetøj • Drivtømmertræ

Villa Vanilla

v/Randi Sandfeld Larsen

Holstebrovej 6 . 7600 Struer . Tlf. 97 85 10 26

villavanilla.dk

Lys, Lamper & Lanterner • Antikt & Nyt • Zink • Smykker • Boligtekstiler • Emalje • Fletkurve • Møbler

vinter 2007/08

Åbent observatorium

takket være rektor Lars ebbensgaards mangeårige interesse, har astronomi

altid haft en særlig plads på Lemvig Gymnasium, som forrige sommer

fik et nyt observatorium. Her kan man opleve stjernehimlen gennem det

store teleskop, som Cheminova forærede gymnasiet ved 25 års jubilæet

i 2004.

– vi vil gerne byde alle interesserede indenfor i observatoriet, men da

vejret er altafgørende, er det svært at planlægge. Derfor har vi fået idéen

Meget kan ses med det blotte øje, men gennem gymnasiets teleskop kan man for eksempel også se Saturns ringe, Jupiters måner og et mere detaljeret billede

af Månens kratere. Foto: Hanne Rungø Hilligsøe.


til en e-mail service, så vi med kort varsel kan sende en invitation ud, når

der er en god anledning til at åbne observatoriet, fortæller astronomilærer

Peter Hansen.

initiativet har han taget sammen med kollegaen Poul riis, der også har

stor erfaring indenfor astronomi, og de to står til rådighed med kyndig

vejledning ved alle arrangementerne.

Astronomi på skoleskemaet

Siden 2000 har Lemvig Gymnasium som det eneste i det gamle ringkøbing

Amt tilbudt faget astronomi, og siden er faget hvert år blevet oprettet

med mellem fire og 12 elever på holdet.

Observatoriet bliver flittigt brugt af astronomieleverne, der som en del

af undervisningen skal lære at orientere sig på stjernehimlen. Formålet

med faget er også at få kendskab til Universets udvikling, herunder Big

Bang-teorien samt dannelsen af stjerner og planeter. Menneskets plads i

Universet er også en central del af undervisningen, hvor eleverne blandt

andet lærer om opbygningen af vores solsystem og galakse, også kaldet

Mælkevejen.

– noget af det mest vanskelige ved astronomi er at forstå de store størrelser

og afstande. i undervisningen refererer jeg ofte til Planetstien, fordi

den giver en god fornemmelse af størrelsesordenen, fortæller Peter Hansen,

der glæder sig over, at mindst tre af hans tidligere elever har valgt at

studere astronomi på universitetet.

Netværk formidler astronomi

Lemvig Gymnasium indgår sammen med Lemvig Museum og Folkeuniversitetscentret

Skærum Mølle i et uformelt netværk, der har til formål at

formidle astronomi.

Lemvig Museums indsats drejer sig primært om Planetstien og digteren

thøger Larsens interesse for astronomi. På Folkeuniversitetscentret

Skærum Mølle er der åbne stjerneaftner en mandag aften i hver måned

omkring fuldmåne.

natur

Astronomilærer Peter Hansen udenfor Lemvig Gymnasiums nye observatorium,

der blev opstillet i sommeren 2006. Foto: Hanne Rungø Hilligsøe

fakta

Astronomisk e-mail service

Alle har mulighed for at opleve stjernehimlen fra Lemvig Gymnasiums

observatorium.

Send en e-mail til Peter Hansen eller Poul Riis, som vil sende

en invitation tilbage, når de finder en god anledning til at åbne

observatoriet.

Godt vejr er en forudsætning for en god oplevelse, og derfor vil

invitationen komme med kort varsel, typisk samme eftermiddag,

hvor arrangementet er om aftenen. ingen entré.

Peter Hansen: ph@lemvig-gym.dk

Poul Riis: pr@lemvig-gym.dk

Har du råd til at gå på pension?

Tænk forlæns - regn baglæns

Ud fra dine drømme og mål sætter du selv den kurs, du vil navigere efter.

I fællesskab finder vi ud af, hvilket økonomisk råderum du ønsker i din

seniortilværelse. Vi tænker forlæns og regner baglæns med fokus på op-

sparing til din pension.

I vestjyskBANK lægger vi vægt på individuel og fleksibel rådgivning om

din pension og investeringen af dine penge. Vores kompetente rådgivere

præsenterer dig for mulighederne med udgangspunkt i den virkelighed,

du lever i, og den fremtid, du ønsker dig og drømmer om.

www.vestjyskbank.dk/lemvig Solidt engagement

vestjyskBANK · Torvet 4-5 · 7620 Lemvig · Tlf 96 63 23 00 NÆRVÆR -KOMPETENCE -DYNAMIK

vinter 2007/08

7


8

fritid

et hav af fiskestænger

Ny butik med fiskegrej lyser op på havnen i Thyborøn.

I den tidligere blomsterbutik på Havnegade i Thyborøn har Per og Bodil Jensen indrettet butikken Emma-Line Grej med udstyr til lystfiskere. Foto: Hanne Rungø Hilligsøe

MOGENS BEVENSEE . Vestergade 10 B . Lemvig . Tlf. 9782 0568

Fax 9781 0711 . E-mail: lemvig@sportigan.dk

vinter 2007/08

AF HANNE RuNGø HiLLiGSøE

i efteråret fik lystfiskerne deres egen butik på Havnegade i thyborøn. navnet

emma-Line Grej afslører forbindelsen til turbåden M/S emma-Line,

som de seneste tre år har haft Per Jensen som ejer og skipper. Og nu kan

han også skrive butiksejer på visitkortet.

Hos emma-Line Grej finder man alt indenfor udstyr til både hav- og

søfiskeri, deriblandt mere end 200 forskellige fiskestænger.

Bodil og Bodil

Allerede sidste år udvidede Per Jensen sin forretning, da han købte endnu

en kutter, som blev opkaldt efter hans kone Bodil. i modsætning til M/S

emma-Line, der udelukkende bruges til dagsture, tager M/S Bodil lystfiskere

med på togt i op til ni døgn. Der er stor efterspørgsel på fisketurene,

og Per Jensen og søn sejler med omkring 3000 gæster om året fordelt på

turister, fiskeklubber og firmaer.

– idéen til butikken opstod blandt andet, fordi telefonerne efterhånden

kimede hele dagen med spørgsmål om fisketurene. når jeg er på havet,

er det Bodil, der må passe telefonen, og det var ikke foreneligt med hendes

arbejde som nattevagt på omsorgscentret. Derfor valgte vi at åbne

butikken, som Bodil kan passe samtidig med telefonpasning og kontorarbejde,

fortæller Per Jensen.

Glade lystfiskere

Per og Bodil Jensen har med vilje åbnet butikken i lystfiskernes lavsæson.

– Det er godt at have ro til at få sig etableret og få erfaring, inden det går

rigtig løs, siger Per Jensen, som tidligere har været erhvervsfisker. For fire

år siden gik hans kutter ned i forbindelse med en påsejling, og det blev

anledning til at prøve noget nyt.

– Jeg nyder at være omgivet af glade mennesker på fisketurene. især

når vi kommer i havn, er alle glade. enten fordi det har været en god tur,

eller fordi de ikke er søsyge mere, smiler Per Jensen.

nu kan lystfiskerne oven i købet glæde sig over, at skipper er leveringsdygtig

i det grej, der skal til for at gøre en god oplevelse endnu bedre.


Oh happy day

Vestjysk Gospelforening lægger et års hårdt arbejde bag sig, når Oslo Gospel Choir går på scenen den 15. december i

Lemvig Idræts- og Kulturcenter.

Oslo Gospel Choir gav koncert i Lemvig Idræts- og kulturcenter i 2005 og kan opleves igen den 15. december samme sted.

AF HANNE RuNGø HiLLiGSøE

Allerede i starten af november kunne arrangørerne melde alt udsolgt til

koncerten med Oslo Gospel Choir. Det betyder, at 1500 mennesker den

15. december vil samles i Lemvig idræts- og Kulturcenterbliver til en uforglemmelig

oplevelse.

– Det er europas bedste kor. De har en genial dirigent, og de synger

fantastisk og professionelt, fortæller en begejstret Aage Lilleøre fra vestjysk

Gospelforening, der sammen med Lemvig idræts- og Kulturcenter

står bag koncerten. Arrangementet er en del af korets Danmarksturné,

der også vil bringe den livsbekræftende sang til København, randers og

Brønderslev.

Oslo Gospel Choir blev grundlagt i 1988 af dirigenten tore Aas, som

håndplukker sangere og sangerinder til koret, der i dag består af 15 solister

og fem musikere. Undervejs er det blevet til omkring 550 koncerter,

20 pladeudgivelser samt medvirken på adskillige indspilninger med

andre kunstnere. Koret har blandt andet haft et samarbejde med Sissel

Kyrkjebø.

Lydiah og Lemvig Gospelkor varmer op

Da Oslo Gospel Choir sidst gæstede Lemvig for to år siden, blev vestjysk

Gospelforening kontaktet af Lemvig Gospelkor, der gerne ville optræde

som opvarmning før koncerten.

– Det lokale kor gjorde det så godt, at vi gentager succesen, fortæller

Aage Lilleøre. i mellemtiden er Aage Lilleøre faktisk selv kommet med i

koret, som tæller 60 medlemmer og ledes af Lydiah Wairimu fra vildbjerg,

der er kendt fra ”Scenen er din” på tv2.

– Lydiah er suveræn. Hun sprudler af begejstring og har fantastiske

evner som solist, siger Aage Lilleøre, der tydeligvis deler den samme entusiasme.

– Gospel giver mig simpelthen et kick som ikke kan beskrives på papir,

siger han.

Et års hårdt arbejde kulminerer

Seks lokale ildsjæle har det sidste år arbejdet intenst på at få koncerten op

at stå. Omkring en fjerdedel af de 1500 gæster skal indlede aftenen med

julefrokost, og dét er et projekt i sig selv.

– Arrangementet kan kun lade sig gøre, fordi vi virkelig brænder for

det. Der ligger et kæmpestort arbejde bag, og på aftenen skal det hele

Musik

klappe med teknik, parkering, bespisning og så videre, fortæller Aage

Lilleøre, der til daglig arbejder i nordea i Lemvig.

et eventuelt overskud går til indre Missions Ungdom i Harboøre, som

vestjysk Gospelforening er udsprunget af.

HUSK LIMFJORDS-CUP I BASKETBALL

DEN 27. - 30. DECEMBER

Læs mere på www.lemvigbasket.dk

vinter 2007/08

9


sport

Basketcollege trækker unge til Lemvig

Gode oplevelser og følelsen af fællesskab skal danne grundlag for et idrætsmiljø, der kan fastholde flere unge på egnen.

AF HANNE RuNGø HiLLiGSøE

Målrettet baskettræning kombineret med en uddannelse på Lemvig Handelsskole.

Det er kort fortalt definitionen på Lemvig Basketcollege.

vælger man den længere version, finder man dog hurtigt ud af, at Lemvig

Basketcollege er meget mere end det, fordi en af bagmændene er en

sportsklub med en utrolig ihærdighed og vilje til at forny sig.

Niveau underordnet

ved siden af en normal skolegang på handelsskolen træner eleverne basket

op til syv gange om ugen. to af træningerne foregår på college og

resten i basketklubben, som eleverne er tæt tilknyttet.

– Basketcollege er for alle, uanset om man har spillet før. eleverne får

gode betingelser for at udvikle sig både individuelt og som holdspiller,

idet trænerne coacher dem hver for sig, fortæller rené Jakobsen, der

har været formand for Lemvig Basket, siden foreningen blev selvstændig

i 1999.

thomas Johansen er ansat som leder af Basketcollege, og det er ham,

der organiserer træningen og får alt det praktiske og sociale til at gå op i

Lemvig Basketcollege har i øjeblikket otte elever. Mikkel, som her ses i

aktion, er fra Allerød. De øvrige elever er fra Norge samt forskellige steder i

Midt- og Vestjylland. Foto: Tony Nielsen

10 vinter 2007/08

Formand for Lemvig Basket René Jakobsen med børnene Jonas og Anna,

der har arvet fars interesse for basket. Jonas spiller på nanoholdet for de

3-6-årige, og Anna spiller på yngste minihold for de 7-9-årige. Foto: Tony

Nielsen

en højere enhed. Det er efterhånden blevet en tradition, at selve træningen

varetages af udenlandske trænere, og i øjeblikket er der to amerikanere,

en ungarer og en med irsk/canadisk statsborgerskab.

Samarbejde med flere skoler og klubber

rené Jakobsen var med til at starte Lemvig Basketcollege i 1994, og gennem

årene har elevtallet ligget et sted mellem syv og 21. eleverne har

mulighed for at bo i klubbens ungdomsboliger, hvor der er et godt fællesskab,

og hvor thomas Johansen og de andre trænere holder lidt øje

med dem.

– Over halvdelen af de elever, der har gået på Lemvig Basketcollege,

har slået sig ned i byen efterfølgende. et af vores mål er at skabe et endnu

bedre socialt idrætsmiljø, så endnu flere unge får lyst til at blive her og

arbejde. Det vil være til gavn både for erhvervslivet og for klubben, siger

rené Jakobsen.

– vi er utrolig glade for samarbejdet med handelsskolen, men vi skal

forny os hvis vi skal bevare vores college. Derfor vil vi også gerne samarbejde

med de andre skoler og eventuelt også inddrage andre idrætsgrene,

fortæller han om fremtidsplanerne.

rené Jakobsen er til daglig lærer på Holstebro Handelsskole, hvor der

er et stort sportscollege med op imod 100 elever indenfor blandt andet

håndbold, fodbold, gymnastik og golf.

Mange bolde i luften

Der er altid nye initiativer på tegnebrættet hos Lemvig Basket, og collegeafdelingen

er kun en lille del af det samlede billede.

Klubben gør sig for tiden gældende i 1. division i både dame- og herrerækken,

og nye aktiviteter i ungdomsafdelingen har fået medlemstallet

til at stige markant, så det nu ligger på knap 120 medlemmer.

Blandt de nye aktiviteter er nanobasket, hvor børn helt ned til tre år

så småt begynder at lære spillet. Familiekontingent er et andet nyt tiltag,

der har til formål at knytte hele familien til klubben og give gode fælles

oplevelser.

Mellem jul og nytår vil hele byen stå i basketsportens tegn, når Lemvig

Basket for 17. gang inviterer til Limfjords Cup, som er landets største ungdomsstævne

med 1300 deltagere fra hele europa. endnu et eksempel på,

at Lemvig Basket får tingene til at ske.


»Spillet om Lemvig«

Spillet om Lemvig

AF NiELS NøRSKOV STiDSEN

Lemvig by og egn er kommet på spil i et nyt familiespil, der nu er i handlen.

Dermed er en mere end tyve år gammel spilledille på Lemvigegnen vækket

til live igen, idet et Lemvig-spil sidst blev udgivet midt i 1980-erne.

Det var bestyrelsesmedlem i Handelsstandsforeningen, Søren Hansen

fra butikken Mr. Søren, der kom på ideen om at lave en helt ny version af

Lemvigspillet, da bestyrelsen drøftede mulighederne for at markere 150

års jubilæet.

– Handelsstandsforeningen har i den nye version af spillet fået opbakning

fra omkring 40 lokale butikker og virksomheder, der har ”købt grundene”

på spillepladen, siger Søren Hansen.

– De tekstkort, der hører til spillet, handler også alle om forhold i Lemvig

og omegn, og dermed er det en helt speciel oplevelse for de lokale

børn og voksne at samles om en omgang Spillet om Lemvig. Det ved jeg

af egen erfaring, fortæller Søren Hansen.

Spillet kan købes i Lemvig Boghandel, Kvickly, Biksen, Legekæden og

Lemvig turistinformation.

Medlemmerne af Handelsstandsforeningen og andre virksomheder har

fået tilbud om at købe spillet i større antal til eksempelvis julegaver til

medarbejdere.

Det har ikke været Handelsstandsforeningens mål at lave overskud på

udgivelsen af spillet men udelukkende at få dækket omkostningerne ved

produktionen.

Nyudgivelser og klassikere i

skønlitteratur, fagbøger og

børnebøger.

Papirvarer, souvenirs, trælegetøj,

plakater, postkort m.m.

Restauranten lukker igen i år ned fra 20. dec. 2007 til 1. feb. 2008.

Vi ønsker alle vore kunder samt forretningsforbindelser et godt og

lykkebringende nytår.

På gensyn i det nye år... Med venlig hilsen

Åbningstider: Tirs. - lør.: kl. 12.00 -15.00 & 17.30 - 20.30 (Restauranten åben til 21.30) Søn. og man. lukket.

shopping

Lemvig Handelsstandsforening har udgivet et nyt spil ”Spillet om Lemvig” i anledning af foreningens 150 års jubilæum.

»Spillet »Spillet om om Lemvig« Lemvig«

Jubilæumsspillet Jubilæumsspillet udgivet udgivet i anledning anledning af

Lemvig Lemvig Handelsstandsforenings Handelsstandsforenings 150-års 150-års jubilæum jubilæum

»Spillet om Lemvig«

»Spillet om Lemvig«

Spillet tænder den lille by-matador i spillefugle i alle aldre, og der er rig

lejlighed til at prøve sine evner af som aktiehandler, ejendomsspekulant

og forretningsdrivende, siger Søren Hansen fra Handelsstandsforeningens

bestyrelse. Foto: Niels Nørskov Stidsen

Torvet 1 . 7620 Lemvig

Tlf. 9782 2014

Mail: 6183@bogpost.dk

vinter 2007/08

11


natur

Anarkistisk oase ved nissum Fjord

Herude er der plads til alle – fastboende, folk med sommerhuse, turister, børnefamilier og pensionister - alle der kan lide atmosfæren

i den lille jollehavn, fortæller Svend Aage Andersen fra Fjand.

AF NiELS NøRSKOV STiDSEN

en række små Jollehavne rundt ved nissum Fjord er afstressende fristeder.

Her er plads til folk med hobby på fjorden og til alle andre, der bare kan

lide stemningen i de små havne, der oser af årtiers stille foretagsomhed

uden alt for mange masterplaner.

Helm Klit Havn

Helm Klit Jollehavn ved Fjand er den største ved nissum Fjord. Det er

en perle, hvor omkring 90 jolleejere har fast plads – men der er også

mulighed for korte ophold for turister, som kommer hertil med en jolle

på slæb.

Fisker-hytterne ved havnen er en historie helt for sig selv. De er nu en

slags fredet kulturhistorie, der afspejler udviklingen fra fortidens erhvervsfiskeri

på fjorden til nutidens fritidsfiskeri, der i højere grad handler om

hygge end om hårdt fysisk arbejde.

Havnen har indrettet en ret stor legeplads, så det er et rigtigt godt udflugtssted,

hvor børn kan lege, mens de voksne nyder madkurven – eller

på en lun aften få en stille øl sammen med fritidsfiskere.

Selvjustits sikrer gode forhold

Denne havn fungerer som en forening, hvor den valgte bestyrelse har

tjek på tingene.

– Det går rigtigt godt, for vi hjælper alle til med at holde orden herude,

siger Svend Aage Andersen, der har haft sin jolle i havnen i omkring 25

år.

– i forbindelse med mit arbejde kom jeg forbi Fjand, og så var jeg solgt

til det her fantastiske fjordmiljø, husker han.

nu har Svend Aage Andersen de seneste fem år – efter 20 år med sommerhus

– været fastboende i området.

– Der har været mange gode oplevelser som fritidsfisker på nissum

Fjord. når man for eksempel en efterårsdag har 240 sild i garnet, så skal

de jo også gøres istand, røges eller steges og lægges i lage. Det kommer

12 vinter 2007/08

Fritidsfisker Svend Aage Andersen (i rød jakke) og Chr. Harbo, der lige kom

forbi for at se, om der var nogen at snakke med – han er én af dem, der har

fisket herude fra sin drengetid. Fotos: Niels Nørskov Stidsen.


der mange gode måltider ud af, siger Svend Aage Andersen.

Der fiskes også skrubber og enkelte gange helt, men den er dog fredet

i november, december og januar. Derimod er det meget begrænset med

ål i fjorden.

Balance mellem benyttelse og beskyttelse

Skovrider thomas Borup Svendsen og hans medarbejdere varetager en

række myndighedsopgaver i forhold til naturområder som nissum Fjord.

Men arbejdet med at fremme befolkningens oplevelsesmuligheder i naturen

fylder rigtig meget i Skovdistriktets hverdag.

– vi mener, at borgerne skal kende, opleve og bruge naturen for at

holde af den, siger skovrideren.

– vi skal sammen med brugerne finde en passende balance mellem

benyttelse og beskyttelse. De allerfleste kan se, at det ikke er ligegyldigt,

fakta

Se også: www.nissumfjordnetværket.dk – med disse mål:

• Fremme af bæredygtig brug af Nissum Fjord og omkringliggende

arealer.

• Fremme samarbejde mellem organisationer, virksomheder, institutioner,

lodsejere, enkeltpersoner og myndigheder for at øge

synligheden af Nissum Fjord, dens resurser og de produkter, der

er knyttet hertil.

• Samle eksisterende viden og resurser

• Tilskynde til og muliggøre samarbejde på tværs af netværket

om projekter og aktiviteter

• Formidle og markedsføre viden, resurser, projekter og aktiviteter
natur

hvad vi foretager os i en naturperle som nissum Fjord.

Beskyttelse og benyttelse skal afvejes mod hinanden. Jeg synes det er

rimeligt, og det oplever jeg også, at fritidsfiskere og andre brugere af

fjorden synes.

Beskyttelses-lovgivningen for området er omfattende. Men det kan lade

sig gøre at forene interesserne, så der er plads til såvel jollehavn med

den specielle atmosfære og så tage vidtgående hensyn til naturværdierne,

fastslår thomas Borup Svendsen.

Skov og naturstyrelsen/Klosterheden varetager myndighedsopgaver i

nordvestjylland vedrørende vildt-, jagt-, skov- og klitspørgsmål. naturbeskyttelse

af sårbare naturområder betyder i praksis, at områder med ro

og stilhed også sikres med regler om sejlads, plads til sufere, jagt, fiskeri

med videre.

Beskyttelses-lovgivningen er meget omfattende, men det kan lade sig gøre

at forene interesserne, så der er plads til såvel fuglebeskyttelsesområder som

jollehavne med den specielle atmosfære, siger Thomas Borup Svendsen.

Foto: Niels Nørskov Stidsen.

2tal • Rugmarken 3B • 7620 Lemvig • Tlf.: 97 81 11 00 • www.bang-olufsen.dk

vinter 2007/08

13


velvære

en verden af velvære i Bækmarksbro

Stor interesse for ny wellnessafdeling i Tangsø Centret i Bækmarksbro.

Den daglige leder af Tangsø Wellness Anne Grethe Sand i de nye omgivelser. Foto: Henrik Vinther Krogh

AF KARiNA KiRKEGAARD MADSEN

tangsø Centret, der netop har skiftet navn fra det tidligere tangsø idrætscenter,

har de seneste ti år udviklet sig fra et traditionelt idrætscenter med

hal og svømmehal, til et center med fokus på sundhed og velvære for

krop og sjæl.

tangsø Centret har tilbud til børn og voksne i alle aldre, fra svømning

for gravide over træning i motionscenter til en række aktiviteter i centrets

øvrige faciliteter for både børn, voksne og seniorer.

Centret dækker hele spektret med motionscenter, svømmehal, spejlsal,

fysioterapi, rulleskøjtehal, idrætshal, wellness til den flotte kultursal, som

bruges til selskaber og konferencer.

14 vinter 2007/08

Det kolde gys er også en

del af wellness tilbudene.

Foto: Henrik Vinther Krogh

Velvære og frirum

Det seneste tiltag er tangsø Wellness som 1. september bød folk velkommen

i de nye faciliteter.

– Wellness er kommet for at blive, – også i vestjylland. vi mærker en

klar tendens i retning af en øget interesse for vort velbefindende, både

fysisk og psykisk. Disse behov danner grundlaget for vore tilbud i wellnessafdelingen.

Derfor er velvære et nøgleord i alt, hvad vi foretager os, siger

den daglige leder Anne Grethe Sand.

Wellnessafdelingen emmer af kvalitet, og det kan man mærke med

det samme, når man træder ind. Afdæmpet musik fylder lokalet, og de

levende lys bidrager til den rigtige stemning i et frirum, hvor der er plads

til blot at slappe af.

Smag på velvære

tangsø Wellness tilbyder både faste faciliteter som aroma-dampbad, sauna,

hamambænk, koldtvandskar, spa/massagebad, samt tilbud om en

lang række wellness-behandlinger udført af specialuddannede behandlere.

Man kan tilkøbe forskellige ansigtsbehandlinger, indpakninger og

massager, ligesom der allerede har været afholdt en række arrangementer

og events med fokus på at prøve specielle behandlinger.

– velvære er ikke kun massage og dampbad, men også den mad, vi

indtager. vi ændrer i nærmeste fremtid madkonceptet i café og cafeteria

til et sortiment med masser af sunde og nærende produkter. Det er del af

sundhedsidéen i centret, hvor motion, wellness og kost bliver koblet sammen,

oplyser Anne Grethe Sand.

Hytteby på vej

tangsø Centret har endnu ikke afsluttet sin knopskydning, for allerede i

april er der udsigt til, at syv hytter, med plads til seks til otte personer i

hver, står klar i tæt forbindelse til resten af centret. tangsø Centret vil hermed

kunne tilbyde overnatning til både sportsudøvere, wellness-gæster

og gæster til selskaber.


Det sker – læs meget mere på nettet: www.lemvig.nu

Det sker >

I

frITId KULTUr KUnST mUSIK naTUr SHoPPIng SPorT

fredag 30. november

I Juleudstilling i Galleri Humlum

kl. 13.00-17.00. mange forskellige kunstnere viser

deres værker. Kom og se det julepyntede galleri.

galleri Humlum, oddesundvej 19, Struer.

I Husflid og julestue

kl. 11.00-17.00. den lokale husflidskreds laver en

anderledes julestue med forskellige udstillere og

mange spændende aktiviteter. vestergade 19,

Lemvig.

I Bovbjerg Fyr – LAG´ens strategi

kl. 15.00. anders bune fortæller om den Lokale

aktions gruppes strategi for landdistriktsudvikling i

Lemvig Kommune. bovbjerg fyr, fyrvej 27, ferring.

I Juleudstilling på Gimsinghoved

kl. 13.00-16.00. gimsinghoved danner rammerne

bag den fantastiske juleudstilling, hvor man kan

købe unikt kunsthåndværk. gimsinghoved

Kunst- og Kulturcenter, gimsinghoved 1, Struer.

I Juleudstilling i Den Gamle Smedie i Thyborøn

kl. 13.00-17.00. Traditionen tro kan du opleve

en hyggelig og stemningsfuld juleudstilling. den

gamle Smedie, Jernbanegade 15, Thyborøn.

Lørdag 1. december

I Juleudstilling i Galleri Humlum

kl. 10.00-17.00. mange forskellige kunstnere viser

deres værker. Kom og se det julepyntede galleri.

galleri Humlum, oddesundvej 19, Struer.

I Julemarked – Folkets Hus

kl. 12.00-17.00. I samarbejde med fdf holder

folkets Hus julemarked. Pladsen foran huset

kommer til at summe af liv.

ved folkets Hus, Tegltorvet 2, Struer

I Bovbjerg Fyr – Julegavemarked

kl. 13.00-16.00. bovbjerg fyr åbner værksteder

med Lho Jansberg, Lene ørgaard, anne marie

nielsen, anna bjerre, Tina fjeldmark, erling ring

og esther nielsen. Her kan du få professionelle til

at lave dine”hjemmelavede” julegaver.

bovbjerg fyr, fyrvej 27, ferring.

I Jul på Lystbækgaard

kl. 11.00-17.00. Kunst & Kunsthåndværk, udstilling

af vestjyske kunsthåndværkere. Julelækkerier i

gårdens cafe. entré: 25,- kr.

Lystbækgaard, Lystbækvej 1, Thorsted.

I Juleåbent hos Maagaard Glasværk

kl. 10.00 - 17.00. Kunstfade i glas. Ikoner og

eventyr. Træer, engle og nisser m.v. design agnethe

maagaard. endvidere smykker af Lili nielsen

maagaard glasværk, Tangsøgade 36, bøvlingbjerg.

I Juleåbent hos Uldsund Strik og Design

kl. 10.00-17.00. eget strikkedesign, garn og gaveartikler.

Uldsund, Ulfsundvej 25, nees.

I Prøv en tur på islandsk nissehest

kl. 11.00-14.00. Kom og prøv en trække-tur på

islandske nisseheste. Pris pr. tur: 10 kr.

arr. rideklubben gladur. Havnen i Lemvig.

I Juletræs-salg i Kærnehuset

kl. 12.00-16.00. Kærnehuset danner igen i år

rammen om de grønne Pigespejdere og KfUmspejdernes

juletræssalg. Kærnehuset, Holmgårdvej,

bækmarksbro.

I Julehygge i Gudum

kl. 13.00-17.00. Unik kunsthåndværk. dansk,

svensk og fransk antik. Julestemning med

mulighed for gode gaveideer hos Idé og model og

det gamle bageri i gudum.

I Viser om Grundtvig

kl. 15.00. om grundtvigs liv og virke. Sang og

fortælling v/teologen bent Lumholt. Pris: 100,- kr.

incl. kaffe. Tilmelding tlf. 9748 1322.

folkeuniversitetscenteret Skærum mølle, Skærum

møllevej 2-4, vemb.

Søndag 2. december

I Juleudstilling i Galleri Humlum

kl. 10.00-17.00. mange forskellige kunstnere viser

deres værker. Kom og se det julepyntede galleri.

galleri Humlum, oddesundvej 19, Struer.

I Juleudstilling i Den Gamle Smedie i Thyborøn

kl. 13.00-17.00. Juleudstilling med dejlig julestemning

og god mulighed for at købe gaver, dekorationer

og julepynt. fri entré. Jernbanegade 15.

BIO-HUSET’S AFTENFORESTILLING KL. 19 00

• Skiftende kunstudstillinger • Lokaler og bio-sal udlejes til kursusvirksomheder

»Kom & oplev den autentiske biografstemning

i det smukke gamle hus!«

vInTeren 2007/08

aktivitetskalender med oversigt over offentlige

oplevelser i Limfjordslandet og ved vestkysten i

december, januar og februar.

I Jul som i gamle dage på Gjellergaard

kl. 12.00-17.00. Julehygge med forskellige aktiviteter.

gjellergaard, gjelleroddevej 163, Lemvig.

I Bovbjerg Fyr – Julegavemarked

kl. 13.00-16.00. bovbjerg fyr åbner værksteder

med Lho Jansberg, Lene ørgaard, anne marie

nielsen, anna bjerre, Tina fjeldmark, erling ring

og esther nielsen. Her kan du få professionelle til

at lave dine”hjemmelavede” julegaver.

bovbjerg fyr, fyrvej 27, ferring.

I Gospelmusik i Nr. Lem Kirke

kl. 14.00. Lydiah og Lemvig gospelkor giver koncert

i nr. Lem Kirke.

I Bovbjerg Fyr – Fernisering

kl. 14.00-16.00. fernisering på ny kunstudstilling i

nordhuset: Kunstnerne er: Lis Jensen fra venø,

Lisbeth daubjerg fra Lemvig og ole mejer fra

Struer. bovbjerg fyr, fyrvej 27, ferring.

I Juleudstilling på Gimsinghoved

kl. 13.00-17.00. gimsinghoved danner rammerne

bag den fantastiske juleudstilling, hvor man kan

købe unikt kunsthåndværk. gimsinghoved Kunst-

og Kulturcenter, gimsinghoved 1, Struer.

I Rundvisning – Nr. Vosborg

kl. 13.30 og 15.00. følg restaureringen af nørre

vosborg. entré kr. 25 for personer over 18 år. nr.

vosborg, vembvej 35, vemb www.nrvosborg.dk.

I Foredrag v/sprechstallmeister

Nelly Jane Benneweis

kl. 15.00. entré: 40 kr., kaffe og kage 10 kr.

Seniorhøjskolen, degneparken 22, Lemvig.

I Julehygge i Gudum

kl. 13.00-17.00. Unik kunsthåndværk. dansk,

svensk og fransk antik. Julestemning med

mulighed for gode gaveideer hos Idé og model og

det gamle bageri i gudum.

mandag 3. december

I Dansk litteratur i 40´erne

kl. 10.00-12.15. H.c. branner: rytteren (1949) v/

mag art. og lektor Lars mikaelsen, randers. entré:

40 kr. Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig.

Bio-Huset • Bredgade 17 • 7620 Lemvig • Tlf. 97 82 00 48 • www.biohusetlemvig.dk

Velkommen til det charmerende hotel som oser af nostalgi og svundne tider!

Vasen 11 . 7620 Lemvig . Tlf. 9782 0200 . www.danishhotels.dk

vinter 2007-08

15


16

I Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter

Til 16. december 2007. Hvert eneste år danner

det smukke gimsinghoved rammerne bag den

fantastiske juleudstilling, hvor man kan købe

unikt kunsthåndværk. Åbningstider: tirsdag-fredag

kl. 13.00-16.00, lørdag-søndag kl. 13.00-

17.00, mandag lukket. entré: 20 kr. gimsinghoved

Kunst- og Kulturcenter, gimsinghoved 1,

Struer. www.gimsinghoved.dk

I Museet for Religiøs Kunst

Til 6. januar 2008. Særudstilling med ruth Smith

samt Kunstforeningens Limfjordens jubilæumsudstilling.

museet for religiøs Kunst, Strandvejen

13, Lemvig. www.mfrk.dk

I ET4U – Bøvlingbjerg

Til 29. december 2007. valgerdur Hauksdottir

- ’Transparency’ miksede grafiske teknikker;

dybtryk, litografi, chine collé, collage og maleri

på japanpapir, samt lyd i samarbejde med komponisten

Thorsteinn Hauksson. Se endvidere:

www.hauksdottir.is. Åben mandag til fredag kl.

9.30-17.00 og lørdag 9.30-12.00. Søn og helligdage

lukket. fri entré. en Tangsøgade 4 Udstilling

- eT4U. Tangsøgade 4, bøvlingbjerg

I Kystcentret - Thyborøn

alexander nevskij. Historien og den russiske

orlogsfregat og dens forlis på Harboøre Tange.

en stor udstilling på Kystcenteret fortæller alt

om det dramatiske forlis og viser en lang række

af fregattens skatte. Åbningstider: dagligt kl.

10.00-16.00 i perioderne 26.-30 december og 2.

januar til 16. maj 2008 entré: børn (3-12 år): 50

kr. - voksne: 75 kr. - Seniorer (over 65 år): 60 kr.

Kystcenteret, Kystcentervej 3, Thyborøn.

I Lystbækgaard

Til 6. januar 2008. Julestemning med kunst,

kunsthåndværk og julelækkerier i Julecafeen.

Åbent onsdage, torsdage, fredage, lørdage

og søndage kl. 12.00-17.00. eller efter aftale.

Lystbækgaard, Lystbækvej 1, Thorsted, Ulfborg,

tlf. 9749 0120.

vinter 2007-08

I Lemvig Museum

Tegneserien ”Livets gang i Lidenlund”. Thøger

Larsen - en digter under stjerner. de velstående

kvægbønder og deres forbindelse med verden

omkring nordsøen. Lemvigegnens historie. maleren

niels bjerre. billedhugger Torvald Westergaard.

Åbent i vinterferien (uge 7). alle dage kl.

13.00-16.00. entré: 25 kr. børn og unge under 18

år gratis. Lemvig museum, vestergade 44, Lemvig.

www.lemvigmuseum.dk

I Jens Søndergaards Museum – Bovbjerg

mødet mellem hav og land giver specielle

livsvilkår og det vidste Jens Søndergaard, der var

opvokset i Thy. I hans billeder oplever man både

menneskets afmagt overfor naturen, men også

naturens storhed. Som maler var han inspireret

af store ekspressionister som edward munch

og emil nolde. Åbent 27. og 28. december kl.

13.00-16.00 samt alle dagene i vinerferien (uge

7) kl. 13.00-16.00. entre: voksen: 25 kr. børn

og unge under 18 år: gratis .Jens Søndergaards

museum er en afdeling til Lemvig museum.

fællesbillet med Lemvig museum, voksen 40 kr.

Jens Søndergaards museum, Transvej 4, ferring,

Lemvig. www.jenssoendergaard.dk

I Bovbjerg Fyr

Skiftende kunstudstillinger smat kulturhistorisk

udstilling om livet på bovbjerg. I tårnet præsenterer

Kystdirektoratet en udstilling, som fortæller

om kystbeskyttelse igennem mere end 100 år.

Åbningstider: dagligt fra 13.00-16.00, tårnet dog

fra solopgang til solnedgang. bovbjerg fyr, fyrvej

27, ferring, 7620 Lemvig. www.bovbjergfyr.dk

I Jyllandsakvariet – Thyborøn

rav aages Samling. en mands kreative evner

kombineret med en imponerende samling af rav

er grundlaget for et særligt museum på Jyllands

akvariet i Thyborøn. Åbningstider: dagligt kl.

10.00-16.00 i perioderne 26.-30. december og

2. januar til 16. maj 2008. entré (akvarium og

museum) børn (3-12 år): 30 kr. - voksne: 40 kr.

- Seniorer (over 65 år): 35 kr. Jyllands akvariet,

vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn. www.jyllandsakvariet.dk.

Det sker – læs meget mere på nettet: www.lemvig.nu

frITId KULTUr KUnST mUSIK naTUr SHoPPIng SPorT

Hos Maagaards Glasværk i Bøvlingbjerg viser Agnethe

Maagaard sine unikke glasfade, glasrelieffer og ikoner.

Butikken har for nylig ændret navn fra Unika til Maagaards

Glasværk som et led i kunstnerens beslutning om

at ændre koncept. Agnethe Maagard har lagt masseproduceret

glaskunst bag sig, og koncentrerer sig nu

om det hun virkelig brænder for - unik glaskunst, hvor

bådformen er vartegnet.

UDstillinger

I Sneglehuset – Thyborøn

muslingeskaller og sneglehuse over hele huset!

danmarks største udstilling af flaskeskibe.

Åbningstider: 26. december til 30. december:

dagligt fra kl. 11.00-14.15. I perioden 16.

november til 1. februar: Tirsdag kl. 11-14.15. I

perioden 2. februar til 1. april: Søndag-tirsdagonsdag

kl. 11.00-14.15. entré: voksne 15 kr.,

børn 5 kr. Sneglehuset, Sneglevej, Thyborøn.

www.sneglehuset.dk

I Poesigaardens Galleri – Nees

else Husted Kjær viser sine nyeste oliemalerier i

sit galleri, der ligger lige ned til nissum fjord. gå

også en tur op i stjerne- og digtetårnet. Åbent

søndage 11-17 eller efter aftale. fri entré. Poesigaarden,

Sandbækvej 12, nees, 7570 vemb,

tlf.: 9788 4066. www.husted-kjaer.dk

I Maagaard Glasværk- Bøvlingbjerg

Udstilling og salg af de unikke maagaard kunstfade

i glas. Se glasfadene blive designet og mød

glaskunstneren agnethe maagaard i galleriet.

Åbent efter aftale. fri entré. Unika Kunsthåndværk.

Tangsøgade 36, bøvlingbjerg, tlf.: 9788

5553. www.maagaardunika.dk

I Enggård Centret

fra 1. december 2007. Koloritten udstiller

forskelligartet moderne kunst. Kl. 9.00-20.00.

enggårdcentret, anlægsvej 6-10, Struer.

I Galleri Lindtorp ved Karin Toftgaard

fra 1. december 2007. Karin Toftgaard udstiller

egne akvareller i det lille, men meget hyggelige

galleri på den gamle gård Lindtorp. desuden

skiftende gæsteudstillinger. Hver søn. Kl. 11.00-

17.00. eller efter aftale. fri entré. galleri Lindtorp

ved Karin Toftgaard, Lindtorp, Lindtorpvej 6,

Linde, Struer.


Det sker – læs meget mere på nettet: www.lemvig.nu

frITId KULTUr KUnST mUSIK naTUr SHoPPIng SPorT

Foto: Martin Rungø Hilligsøe

I Husflid og julestue

kl. 11.00-17.00. den lokale husflidskreds laver

en anderledes julestue med forskellige udstillere

og mange spændende aktiviteter. vestergade 19,

Lemvig.

TIrSdag 4. december

I Juleudstilling på Gimsinghoved

kl. 13.00-17.00. gimsinghoved danner rammerne

bag den fantastiske juleudstilling, hvor man kan

købe unikt kunsthåndværk. gimsinghoved Kunstog

Kulturcenter, gimsinghoved 1, Struer.

I Husflid og julestue

kl. 11.00-17.00. den lokale husflidskreds laver

en anderledes julestue med forskellige udstillere

og mange spændende aktiviteter. vestergade 19,

Lemvig.

onSdag 5. december

I Syng dig glad med Olav Buch

kl. 20.00. vi synger sange, salmer og viser og

lærer nye tekster og melodier at kende. entré: incl.

kaffe 35 kr. Kulturcentret Tuskær, fjaltring.

I Husflid og julestue

kl. 11.00-17.00. den lokale husflidskreds laver

en anderledes julestue med forskellige udstillere

og mange spændende aktiviteter. vestergade 19,

Lemvig.

Læreruddannelse

Merit

læreruddannelse

Netbaseret

læreruddannelse

I Juleudstilling på Gimsinghoved

kl. 13.00-17.00. gimsinghoved danner rammerne

bag den fantastiske juleudstilling, hvor man kan

købe unikt kunsthåndværk. gimsinghoved Kunst-

og Kulturcenter, gimsinghoved 1, Struer.

TorSdag 6. december

I Juleudstilling på Gimsinghoved

kl. 13.00-17.00. gimsinghoved danner rammerne

bag den fantastiske juleudstilling, hvor man kan

købe unikt kunsthåndværk. gimsinghoved Kunstog

Kulturcenter, gimsinghoved 1, Struer.

I Husflid og julestue

kl. 11.00-17.00. den lokale husflidskreds laver

en anderledes julestue med forskellige udstillere

og mange spændende aktiviteter. vestergade 19,

Lemvig.

I Verdensborgeren som pædagogisk ideal

kl. 16.00. v/dr. phil. Peter Kemp. filosoffen og

teologen Peter Kemp sætter fokus på det gamle

begreb verdensborgeren som en aktuel mulighed.

Pris: 50 kr. Tilmelding tlf. 9748 1322. folkeuniversitetscenteret

Skærum mølle, Skærum møllevej

2-4, vemb.

fredag 7. december

I Bovbjerg Fyr – Jens Frydendahl fortæller om

Niels Bugge

kl. 15.00. Jens frydendahl fortæller om niels bug-

ges sidste rejse og historier fra Hald. bovbjerg fyr,

fyrvej 27, ferring.

I Husflid og julestue

kl. 11.00-17.00. den lokale husflidskreds laver

en anderledes julestue med forskellige udstillere

og mange spændende aktiviteter. vestergade 19,

Lemvig.

I Juleudstilling i Galleri Humlum

kl. 13.00-17.00. mange forskellige kunstnere viser

deres værker. Kom og se det julepyntede galleri.

galleri Humlum, oddesundvej 19, Struer.

I Juleudstilling på Gimsinghoved

kl. 13.00-17.00. gimsinghoved danner rammerne

bag den fantastiske juleudstilling, hvor man kan

købe unikt kunsthåndværk. gimsinghoved Kunst-

og Kulturcenter, gimsinghoved 1, Struer.

Lørdag 8. december

I Julepyntet værksted

Kl. 10.00-13.00. Se produkter fra kunsthåndværkerne

tekstildesigner Lotte Kjær og keramiker Inge

Kejberg Tornvig. Porcelinge, Søndergade 16, vemb.

I Husflid og julestue

kl. 10.00-13.00. den lokale husflidskreds laver

en anderledes julestue med forskellige udstillere

og mange spændende aktiviteter. vestergade 19,

Lemvig.

I Bovbjerg Fyr – Julegavemarked

kl. 13.00-16.00. bovbjerg fyr åbner værksteder

med Lho Jansberg, Lene ørgaard, anne marie

nielsen, anna bjerre, Tina fjeldmark, erling ring

og esther nielsen. Her kan du få professionelle til

at lave dine”hjemmelavede” julegaver.

bovbjerg fyr, fyrvej 27, ferring.

I Juleudstilling i Galleri Humlum

kl. 10.00-17.00. mange forskellige kunstnere viser

deres værker. Kom og se det julepyntede galleri.

galleri Humlum, oddesundvej 19, Struer.

I Juleåbent hos Uldsund Strik og Design

kl. 10.00-17.00. eget strikkedesign, garn og gaveartikler

m.m. Ulsund, Ulfsundvej 25, nees.

I Juletræs-salg i Kærnehuset

kl. 12.00-16.00. Kærnehuset danner igen i år

rammen om de grønne Pigespejdere og KfUmspejdernes

juletræssalg. Kærnehuset, Holmgårdvej,

bækmarksbro.

HF-uddannelse

Grøn

HF-uddannelse

Ordblind

HF-uddannelse

vinter 2007-08

17


I Julehygge i Gudum

kl. 13.00-17.00. Unik kunsthåndværk. dansk,

svensk, fransk antik. Julestemning med mulighed

for gode gaveideer hos Idé og model og det gamle

bager i gudum.

I Bovbjerg Fyr – Julegavemarked

kl. 13.00-16.00. bovbjerg fyr åbner værksteder

med Lho Jansberg, Lene ørgaard, anne marie

nielsen, anna bjerre, Tina fjeldmark, erling ring

og esther nielsen. Her kan du få professionelle til

at lave dine”hjemmelavede” julegaver.

bovbjerg fyr, fyrvej 27, ferring.

Søndag 9. december

I Juleudstilling i Galleri Humlum

kl. 10.00-17.00. mange forskellige kunstnere viser

deres værker. Kom og se det julepyntede galleri.

galleri Humlum, oddesundvej 19, Struer

I Jul som i gamle dage på Gjellergaard

kl. 12.00-17.00. Julehygge med forskellige aktiviteter.

gjellergaard, gjelleroddevej 163, Lemvig

IJulepyntet værksted

kl. 10.00-13.00. Se produkter fra kunsthåndværkerne

tekstildesigner Lotte Kjær og keramiker Inge

Kejberg Tornvig. Porcelinge, Søndergade 16, vemb.

I Lemvig Håndbold

kl. 19.00. Lemvig Håndbold - gv ejby

I Adventssammenkomst på Tuskær

kl. 20.00. else Lidegaard læser Selma Lagerlöfs

legende gudsfreden. medbring kaffekurv. entré:

50 kr. Kunst- og Kulturcentret Tuskær, fjaltring.

I Kilen ved Struer

kl. 13.00-15.00. en tur til den inderste del af Kilen,

som er vildtreservat. Husk kaffe/te. Turen foregår i

privatbiler. Pris: gratis. mødested: Kjærgårdsmølle.

18

vinter 2007-08

I Julehygge i Gudum

kl. 13.00-17.00. Unik kunsthåndværk. dansk,

svensk, fransk antik. Julestemning med mulighed

for gode gaveideer hos Idé og model og det gamle

bager i gudum.

I Juleudstilling på Gimsinghoved

kl. 13.00-17.00. gimsinghoved danner rammerne

bag den fantastiske juleudstilling, hvor man kan

købe unikt kunsthåndværk. gimsinghoved kunst-

og kulturcenter gimsinghoved 1, Struer.

mandag 10. december

I Astronomi v/Astronomigruppen

kl. 20.00. orientering på Stjernehimlen. folkeuniversitetscenteret

Skærum mølle, Skærum møllevej

2-4, vemb.

I Husflid og julestue

kl. 11.00-17.00. den lokale husflidskreds laver

en anderledes julestue med forskellige udstillere

og mange spændende aktiviteter. vestergade 19,

Lemvig.

TIrSdag 11. december

I Juleudstilling på Gimsinghoved

kl. 13.00-16.00. gimsinghoved danner rammerne

bag den fantastiske juleudstilling, hvor man kan

købe unikt kunsthåndværk. gimsinghoved kunstog

kulturcenter gimsinghoved 1, Struer.

I Husflid og julestue

kl. 11.00-17.00. den lokale husflidskreds laver

en anderledes julestue med forskellige udstillere

og mange spændende aktiviteter. vestergade 19,

Lemvig.

onSdag 12. december

I Syng dig glad med Olav Buch

kl. 20.00. vi synger sange, salmer og viser og

lærer nye tekster og melodier at kende. entré

incl. kaffe: 35 kr. Kunst- og kulturcenter Tuskær,

fjaltring.

Det sker – læs meget mere på nettet: www.lemvig.nu

frITId KULTUr KUnST mUSIK naTUr SHoPPIng SPorT

film-premierer

bIo-HUSeT, LemvIg

Hvid nat fra 1. december, Karlas kabale fra 4.

december, elizabeth – The golden age fra 8.

januar.

aPoLLon, STrUer

det gyldne kompas fra 7. december, Saw Iv

fra 7. december, fighter fra 14. december,

Jungledyret Hugo – fræk fra 21. december,

fortryllet – et moderne eventyr fra 21.

december, I am Legend fra 25. december,

bee movie fra 25. december, arn – Tempelridderen

fra 11. januar, alien vs. Predator 2

fra 11. januar, Things We Lost in the fire fra

18. januar.

Tjek spilletidspunkter og priser på

www.apollon-struer.dk

og www.biohusetlemvig.dk.

apollon, anlægsvej 4, Struer.

billetbestilling: 9785 1148

bio-Huset, bredgade 17, Lemvig.

billetbestilling: 9782 0048.

Foto: Martin Rungø Hilligsøe

I Se på stjerner ved Strandgården

kl. 19.00-21.30. Kom ud og kig på vinterens

stjernehimmel og lær stjernebillederne at kende.

Henning nielsen vil fortælle om himmellegemerne.

medbring gerne en almindelig kikkert - og husk

varmt tøj! Strandgården er vært ved en kop kaffe.

Pris. 40 kr. for voksne, børn under 18 år gratis.

Strandgården, Husby Klitvej 5, Ulfborg.

I Juleudstilling på Gimsinghoved

kl. 13.00-16.00. gimsinghoved danner rammerne

bag den fantastiske juleudstilling, hvor man kan

købe unikt kunsthåndværk. gimsinghoved Kunst-

og Kulturcenter, gimsinghoved 1, Struer.

TorSdag 13. december

I Juleudstilling på Gimsinghoved

kl. 13.00-16.00. gimsinghoved danner rammerne

bag den fantastiske juleudstilling, hvor man kan

købe unikt kunsthåndværk. gimsinghoved Kunstog

Kulturcenter, gimsinghoved 1, Struer.

I Lucia-optog

kl. 14.30. Traditionen tro er der flot optog med

børn fra nørlem børnehave. alle er velkomne.

Sted: Lemvig bibliotek, Skolegade, Lemvig.

I Luciakoncert – Nørre Vosborg

kl. 19.30. ensemble midtvest spiller en række

festlige stykker af barokkens store mestre. billetbestilling

på tlf. 97484897. nørre vosborg, vembvej

35, vemb.

fredag 14. december

I Memorial i Folkets Hus

Årets sidste metal-bang! memorial er tilbage,

sammen med heavy bandet Scamp og support.

forsalgspris: 40 kr. ved døren: 60 kr. folkets Hus,

Tegltorvet 2, Struer.

I Juleudstilling i Galleri Humlum

kl. 13.00-17.00. mange forskellige kunstnere viser

deres værker. Kom og se det julepyntede galleri.

galleri Humlum, oddesundvej 19, Struer.


Det sker – læs meget mere på nettet: www.lemvig.nu

frITId KULTUr KUnST mUSIK naTUr SHoPPIng SPorT

I Juleudstilling på Gimsinghoved

kl. 13.00-16.00. gimsinghoved danner rammerne

bag den fantastiske juleudstilling, hvor man kan

købe unikt kunsthåndværk. gimsinghoved Kunst-

og Kulturcenter, gimsinghoved 1, Struer.

Lørdag 15. december

I Bovbjerg Fyr – Julegavemarked

kl. 13.00-16.00. bovbjerg fyr åbner værksteder

med Lho Jansberg, Lene ørgaard, anne marie

nielsen, anna bjerre, Tina fjeldmark, erling ring

og esther nielsen. Her kan du få professionelle til

at lave dine”hjemmelavede” julegaver.

bovbjerg fyr, fyrvej 27, ferring.

I Juleudstilling i Galleri Humlum

kl. 10.00-17.00. mange forskellige kunstnere viser

deres værker. Kom og se det julepyntede galleri.

galleri Humlum, oddesundvej 19, Struer.

I Julehygge i Gudum

kl. 13.00-17.00. Unik kunsthåndværk. dansk,

svensk og fransk antik. Julestemning med mulighed

for gode gaveideer hos Idé og model og det

gamle bageri i gudum.

I Oslo Gospel Choir i Lemvig

kl. 19.30. Koncert med oslo gospel choir kombineret

med julefrokost. opvarmning: Lemvig

gospelkor under ledelse af Lydia Wairimu. Koncerten

er udsolgt. Lemvig Idræts- og Kulturcenter,

christinelystvej, Lemvig.

Søndag 16. december

IJul som i gamle dage på Gjellergaard

kl. 12.00-17.00. Julehygge med forskellige aktiviteter.

gjellergaard, gjelleroddevej 163, Lemvig

I Bovbjerg Fyr – Julegavemarked

kl. 13.00-16.00. bovbjerg fyr åbner værksteder

med Lho Jansberg, Lene ørgaard, anne marie

nielsen, anna bjerre, Tina fjeldmark, erling ring

og esther nielsen. Her kan du få professionelle til

at lave dine”hjemmelavede” julegaver. Kl. 16.00

kommer vokalensemblet Lemvig Lillekor og synger

julen ind i tusmørket i fyrets gårdsplads.

bovbjerg fyr, fyrvej 27, ferring.

I Juleudstilling i Galleri Humlum

kl. 10.00-17.00. mange forskellige kunstnere viser

deres værker. Kom og se det julepyntede galleri.

galleri Humlum, oddesundvej 19, Struer.

I Julemarked i Husby Klitplantage

kl. 10.00-16.00. Julemarked i Husby Klitplantage

med mulighed for at købe juletræer, pyntegrønt,

Søgårdevejen 6 . Gjellerodde . 7620 Lemvig

Tlf.: 97 82 22 11 . Fax: 97 81 05 41

gløgg og æbleskiver. dagen igennem vil der være

aktiviteter for store og små. Husby Klitplantage,

”Plantagegården”, bækbyvej 2, Husby.

I Julehygge i Gudum

kl. 13.00-17.00. Unik kunsthåndværk. dansk,

svensk og fransk antik. Julestemning med mulighed

for gode gaveideer hos Idé og model og det

gamle bageri i gudum.

onSdag 19. december

I Syng dig glad med Olav Buch

kl. 20.00. vi synger sange, salmer og viser og

lærer nye tekster og melodier at kende. entré

incl. kaffe: 35 kr. Kunst- og kulturcenter Tuskær,

fjaltring.

I Foredrag: Kultur, tro og etik

kl. 10.00-12.00. menneskelivet - kultur, tro og etik. mit

liv som kunstner v/billedkunstner Helle Thorborg. Pris:

50 kr. gimsing menighedshus, Hjermvej 49, Struer.

fredag 21. december

I Juleudstilling i Galleri Humlum

kl. 13.00-17.00. mange forskellige kunstnere viser

deres værker. Kom og se det julepyntede galleri.

galleri Humlum, oddesundvej 19, Struer.

Lørdag 22. december

I Live Musik: Marius

Æ Kanal, bredgade 11, Thyborøn.

I Juleudstilling i Galleri Humlum

kl. 10.00-17.00. mange forskellige kunstnere viser

deres værker. Kom og se det julepyntede galleri.

galleri Humlum, oddesundvej 19, Struer.

I Julehygge i Gudum

kl. 13.00-17.00. Unik kunsthåndværk. dansk,

svensk og fransk antik. Julestemning med mulighed

for gode gaveideer hos Idé og model og det

gamle bageri i gudum.

TorSdag 27. december

I Live Musik: The Grand Fætters

Æ Kanal, bredgade 11, Thyborøn.

Lørdag 29. december

I Julejazz-arrangement med River Band

kl. 21.00. det traditionelle arrangement hvor unge

og ældre mødes til samvær og god musik leveret

af river band. entré: 75 kr. - studerende 50 kr.

Lemvig gymnasium, romvej 30, Lemvig.onSdag 2. JanUar

I Syng dig glad med Olav Buch

kl. 20.00. vi synger sange, salmer og viser og lærer

nye tekster og melodier at kende. entré incl. kaffe:

35 kr. Kunst- og kulturcenter Tuskær, fjaltring.

Søndag 6. JanUar

I Vandretur ved Husby Klit

kl. 10.00-15.30.Traditionen tro skal vi atter ud og

mærke suset fra vesterhavet. en frisk vintertravetur

på ca. 14 km. i plantagen og langs kysten.

medbring mad og drikke samt siddeunderlag. Pris

ikke-medlemmer 30 kr. mødested: P-Pladsen ved

Husby Kirke.

I Nytårskoncert

kl. 15.30. radiounderholdningsork. Wienertrio,

best. af Helle Sørensen, Peter ettrup Larsen og

Walter gaffron på hhv. cello, flygel og violin,

samt det Syngende Selskab, bestående af sopran

merete Sveistrup, mezzosopran Pia Schnack og

tenoren ernst Soldum dalsgaard. entré: 100 kr.

Lemvig gymnasium, romvej 30, Lemvig.

mandag 7. JanUar

I Nyere verdenslitteratur

kl. 10.00-12.15. frank mccourt: angeles aske

v/cand.theol. og præst niels arne christensen,

entré: 40 kr. Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig.

onSdag 9. JanUar

I Syng dig glad med Olav Buch

kl. 20.00. vi synger sange, salmer og viser og

lærer nye tekster og melodier at kende. entré incl.

kaffe: 35. Kunst- og kulturcenter Tuskær, fjaltring.

Lørdag 12. JanUar

I Spørg om mad, sundhed og økologi

kl. 14.00-16.00. madvejleder Lise faurschou

Hastrup vil svare på spørgsmål relateret til mad,

sundhed og økologi. entré: 75 kr. Kunst- og kulturcentret

Tuskær, fjaltring.

Søndag 13. JanUar

I Gå julesulet af dig langs stranden i Torsminde

kl. 13.00-15.00. vintermotion på stranden med

vind i håret! Tur for familier. Samler materialer til

at lave små stykker kunst af i Thorsminde Skoles

billedkunstværksted. Tilmelding til turleder: vibe

Søndergaard, tlf. 2427 5851. Pris: voksne 25 kr.

børn gratis. mødested: Thorsminde naturskole,

Skolegade 25.

Nørre Vinkel er åben alle hverdage i januar og februar

Weekends kun åben for forudbestilte arrangementer

Torvet 2 . 7620 Lemvig

Tlf.: 97 82 00 70

vinter 2007-08

19


I Rundvisning på Herregården Nørre Vosborg

kl. 13.30 og 15.00 Kom og følg restaureringen.

entré 25 kr. der er mulighed for at købe kaffe og

kage. nr. vosborg, vembvej 35, 7570 vemb.

mandag 14. JanUar

I Madlavning for mænd v/Hans Larsen

kl. 17.30. 10x4 timer. Kursuspris: 600,- kr. Tilmelding

14 dage før kursusstart til else marie tlf. 9788

1516. flynder Skole.

onSdag 16. JanUar

I Syng dig glad med Olav Buch

kl. 20.00. vi synger sange, salmer og viser og

lærer nye tekster og melodier at kende. entré

incl. kaffe: 35 kr. Kunst- og kulturcenter Tuskær,

fjaltring.

TorSdag 17. JanUar

I Drachmann og Skagensmalerne

kl. 19.30. gruppen: ”de eventyrlystne” fra Thyholm

fortæller, synger og viser billeder fra drachmanns

og Skagensmalernes liv. Pris incl. traktement: 60 kr.

(ikke medlemmer 75 kr.). gimsinghoved Kunst- og

Kulturcenter, gimsinghoved 1, Struer.

20

vinter 2007-08

Lørdag 19. JanUar

I Niels Hausgaard kommer til Lemvig Gymnasium

Traditionen tro kommer niels Hausgaard til Lemvig

gymnasium, og publikum kan også i år forvente

et godt mix af sange og tilhørende anekdoter.

Koncerten er udsolgt.

Søndag 20. JanUar

I Sinne Eeg giver koncert på Tuskær

kl. 15.00. Sinne eeg, der er født og opvokset i Lemvig,

giver koncert med backing-trioen bestående af

pianisten Lars Jansson, bassisten mads vinding og

trommeslageren morten Lund. Kunst- og kulturcenter

Tuskær, fjaltring.

mandag 21. JanUar

I Nyere verdenslitteratur

kl. 10.00-12.15. Yann martel: Pi´s liv v/cand.mag.,

ph.d. mette Jørgensen, København. entré: 40 kr.

Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig.

onSdag 23. JanUar

I Syng dig glad med Olav Buch

kl. 20.00. vi synger sange, salmer og viser og

lærer nye tekster og melodier at kende. entré

Det sker – læs meget mere på nettet: www.lemvig.nu

frITId KULTUr KUnST mUSIK naTUr SHoPPIng SPorT

Foto: Martin Rungø Hilligsøe

incl. kaffe: 35 kr. Kunst- og kulturcenter Tuskær,

fjaltring.

fredag 25. JanUar

I Måneskinstur på heden og i skoven ved

Kjærsgaardmølle ca. 4 km.

kl. 22.00-24.00. oplev natten med alle sanser.

Lyde, dufte og synsindtryk får helt andre proportioner

end om dagen. Turleder: naturvejleder

Henning givskov, tlf. 9786 5252. Pris: gratis.

mødested: naturskolen Kjærgaard mølle, Kjærgaardmøllevej

5, Struer

mandag 28. JanUar

I Foredrag i Gudum

kl. 19.30. mine vestjyske rødder v/pastor Søren

nielsen, Holstebro. medbring selv kaffe, kop og

brød. gudum Skoles aula, Toftevej 19, gudum

onSdag 30. JanUar

I Teaterforestilling: Natmandens datter

kl. 19.30. Yderligere oplysninger: www.teaterkredsen-limfjorden.dk

eller tlf. 9781 1572

I Syng dig glad med Olav Buch

kl. 20.00. vi synger sange, salmer og viser og

lærer nye tekster og melodier at kende. entré

incl. kaffe: 35 kr. Kunst- og kulturcenter Tuskær,

fjaltring.

Lørdag 2. febrUar

I Dansk Rock i Folkets Hus

kl. 20.00. Søren berlevs gasshow. en af de

gamle ”gasser” giver nyt liv til de elskelige numre.

Sangen og musikken er den gode gamle – men

stemningen og fortolkningen er ny. folkets Hus,

Tegltorvet 2, Struer.

Søndag 3. febrUar

I Træblæserensemblet Trio Tre Træ fra

Sønderjylland

kl. 15.30. bestående af bettina Zielke på fløjte,

Susanne cornelius på klarinet og Karen andersen

på fagot. entré: 75 kr. Studerende 50 kr. Hotel

Lidenlund, vasen 11, Lemvig.

mandag 4. febrUar

I Nyere verdenslitteratur

kl. 10.00-12.15. mit navn er rød - orham Pamuk:

v/mag.art. forfatter monica Papazu, randers. entré:

40 kr. Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig.

TIrSdag 5. febrUar

I Fastelavnskoncert med Ensemble MidtVest

kl. 19.30. entré: 100 kr. Unge u.udd. 50 kr. gimsinghoved

Kunst- & Kulturcenter, gimsinghoved 1,

Struer.

onSdag 6. febrUar

I Syng dig glad med Olav Buch

kl. 20.00. vi synger sange, salmer og viser og

lærer nye tekster og melodier at kende. entré

incl. kaffe: 35 kr. Kunst- og kulturcenter Tuskær,

fjaltring.

Søndag 10. febrUar

I Byg fuglekasser med familien

kl. 13.00-15.30. byg en fuglekasse til glæde for

dig selv og fuglene. I skolens træværksted bygger

vi fuglekasser til f.eks. tårnfalk og stær. man

får selvfølgelig sin egen fuglekasse med hjem.


Det sker – læs meget mere på nettet: www.lemvig.nu

frITId KULTUr KUnST mUSIK naTUr SHoPPIng SPorT

Tilmelding til turleder: vibe Søndergaard, tlf. 2427

5851. Pris: voksne 50 kr. til materialer. Thorsminde

naturskole, Skolegade 25, Thorsminde.

I Rundvisning på Herregården Nørre Vosborg

kl. 13.30 og 15.00 Kom og følg restaureringen.

entré 25 kr. der er mulighed for at købe kaffe og

kage. nr. vosborg, vembvej 35, 7570 vemb.

TorSdag 14. febrUar

I Dansktop i Folkets Hus

kl. 19.00. Slager Parade m. Susanne Lana, richard

ragnvald, Klaus (fra Klaus & Servants), Kisser &

Søren, akkompagneret af gemalerne. Sjældent

har et show oplevet en sådan popularitet – hvilket

også har smittet voldsomt af på de medvirkende

solister. Kom og oplev nogle af de største succeser

nogensinde på dansktoppen. I forbindelse med

koncerten er caféen åben, og dagens menu, kan

bestilles ved reservation af bord. cafeen er åben

for spisning fra kl. 18.00 – 20.00 billetsalg: forsalg:

billetnet (gebyr kr. 20,-) Pris: 150 kr. i forsalg,

175 kr. ved indgangen. 200 siddepladser. folkets

Hus, Tegltorvet 2, Struer

mandag 18. febrUar

I Nyere verdenslitteratur

kl. 10.00-12.15. Khaled Hosseini: drageløberen

v/cand.phil. og præst Lone olsen, vesløs. entré:

40 kr. Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig.

onSdag 20. febrUar

I Syng dig glad med Olav Buch

kl. 20.00.vi synger sange, salmer og viser og lærer

nye tekster og melodier at kende. entré incl. kaffe:

35 kr. Kunst- og kulturcenter Tuskær, fjaltring.

TorSdag 21. febrUar

I Teaterforestilling: Dyveke

kl.19.30. Yderligere oplysninger: www.teaterkredsen-limfjorden.dk

eller tlf. 9781 1572.

I Nordisk Madkultur

kl. 18.00. I gimsinghoveds hyggelige stuer nyder

vi en spændende buffet med udvalgte nordiske

retter. Svend o. Kristensen underholder med

visesang. Pris: 160 kr. (excl. drikkevarer) Tilmelding

senest 7.02.08 til tlf. 97850578 eller 97854513.

gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter, gimsinghoved

1, Struer.

fredag 22. febrUar

I Måneskinstur på heden og i skoven ved

Kjærgaardmølle ca. 4 km.

kl. 22.00-24.00. oplev natten med alle sanser.

Lyse, dufte og synsindtryk får helt andre proportioner

end om dagen. Turleder: naturvejleder

Henning givskov, tlf. 9786 5252. Pris: gratis.

mødested: naturskolen Kjærgaard mølle, Kjærgaardsmøllevej

5, Struer.

Vestergade 11 . 7620 Lemvig . Tlf. +45 9782 0602

mandag 25. febrUar

I Medlemsdag på Lystbækgaard

kl. 11.00-16.00 med håndværk og foredrag fra

international farve træf i norge samt foredrag af

annemor Sundbø om Ånden i strikketøjet. medlemmer:

50 kr. Ikke medl. 100 kr. Tilmelding ellen

Thomsen tlf. 9743 0039. Lystbækgaard, Lystbækvej

1, Ulfborg.

onSdag 27. febrUar

I Syng dig glad med Olav Buch

kl. 20.00 vi synger sange, salmer og viser og lærer

nye tekster og melodier at kende. entré incl. kaffe:

35 kr. Kunst- og kulturcenter Tuskær, fjaltring.

KOM IND OG KIG

ved Slagter Mortensen,

vi har friske

nyheder hver dag!

Vi har alt i

hjemmelavet pålæg,

friske råvarer

– samt halvfærdige retter.

Vestergade 17 . 7620 Lemvig . Tlf. +45 9782 1414

vinter 2007-08

21


fritid

Boghandler Lisbeth Nielsen, Lemvig Boghandel, med nogle af de bøger, der er meget interesse omkring til vinterlæsningen. Foto: Niels Nørskov Stidsen

vintertid er læsetid

Populær litteratur vækker læselysten og åbner for en uendelig række af oplevelser – der nydes alene eller sammen med

andre i læsegrupper eller studiekredse, siger boghandler Lisbeth Nielsen, Lemvig Boghandel.

AF NiELS NøRSKOV STiDSEN

Kriminalromaner har kronede dage. Lige nu er der rigtig gang i krimier

af kvindelige forfattere som svenske Camilla Läckberg og danske Sara

Blædel. Det samme gælder populærlitteratur som Harry Potter og ringenes

Herre.

Hos boghandleren og på biblioteket mærkes en generelt stigende interesse

for bøger.

22 vinter 2007/08

Bøger til et bredt publikum

– Folk med stor læselyst er ofte nysgerrige efter at vide noget om, hvad der

rører sig i andre kulturer,fortæller boghandler Lisbeth nielsen.

– et aktuelt eksempel er romanen Drageløberen af den afghansk-amerikanske

læge og forfatter Khaled Hosseini. Læseren får et indblik i afghansk

kultur, religion, og de ustabile samfundsforhold – og Afghanistan

hører vi jo dagligt om i medierne, så det er helt sikkert forklaringen på

bogens stadig større salg, mener boghandleren.

Lille hyggelig familiekro med unik beliggenhed ved

Klosterheden. Her er der mulighed for at nyde maden

på vor nye terrasse med udsigt

over skoven. Vi har et alsidigt

spisekort bl.a med traditionelle

gamle danske retter.


Der er også godt salg i biografier, som i høj grad har mandlige læsere.

Det er især sportsfolk, politikere og kendte erhvervsfolk , der sælger – i

denne sæson er håndboldspilleren Joakim Boldsen et hit.

Læselyst spirer hos urutinerede læsere

Jægersoldater kan meget, men kan de også få folk til at læse?

For boghandleren er det ihvertfald en kendsgerning, at bøger fra de to

tidligere jægersoldater, B.S. Christiansen og Poul Dahl, har et meget stort

publikum blandt dem, der måske ikke ellers læser bøger. Og når de så er

igang med at læse, får de lyst til at fortsætte.

– Harry Potter-serien er også bøger, der har givet især mange unge

smag for læsningen, siger Lisbeth nielsen.

Større læseoplevelse ved at læse sammen

Læsegrupper og studiekredse er et udbredt fænomen på Lemvigegnen.

– Der er faktisk overraskende mange, der kommer i boghandlen for at

få ideer til den næste bog, der skal læses i en gruppe, fortæller Lisbeth

nielsen.

– De fortæller om medlemmernes interesser og så kommer vi med forslag.

eller de får kataloger med hjem, og vender så tilbage, når de har

besluttet sig. Det er en god kontakt for os til egnens aktive læsere.

i Lemvig Boghandel anslår man, at der i Lemvig og omegn er mindst

15 – 20 sådanne læsegrupper, og fornemmelsen er at det er stigende i

disse år.

inspiration og praktisk hjælp på biblioteket

Bibliotekschef Lone Krøgh på Lemvig Bibliotek bekræfter tendensen med

aktive læsere, der går sammmen og drøfter det, de har læst.

– Mange læsegrupper beder os skaffe bøger hjem, og det gør vi meget

gerne. Det fungerer fint, når vi bliver kontaktet i god tid. Det er især

udgivelser, der er kommet for mere end et år siden, vi arbejder med. Biblioteket

hjælper også gerne med at finde anmeldelser og omtale til brug

ved gennemgang af bøgerne, fortæller Lone Krøgh.

fakta

Lemvig Bibliotek:

•Da bibliotekets service er gratis, kan alle benytte den uanset

personlig økonomi

•Udlån af bøger med ekstra stor skrift og lydbøger til synshæmmede

– bruges også flittigt af til pendlere.

•Biblioteket laver sine egne boganbefalinger som lægges på

hjemmesiden www.lemvigbibliotek.dk

•Tilbyder i 2008 Læseklub sammen med Danmarks Radio

•Henviser til virtuelle læseklubber – bøger lånes på biblioteket

og ”samtalen” foregår på www.litteratursiden.dk

Vi kan:

I arbejde efter tegning, skitse eller efter din idé inde i hovedet.

I arbejde i de bedste materialer – pap, træ, plast, jern o.m.a.

I lave tekster, logo’s, facadebogstaver, prototyper, modelarbejde,

skilte, bildekoration, indramning af billeder og renovering af møbler.

Desuden har vi:

I »UNIK« kunsthåndværk & igen de luxx

Vi tilbyder:

I gode ideer til løsning af dine behov

I rimelige priser, hurtig levering og høj kvalitet

IDÉ & MODEL

v/Yvonne Ley

Fabjergvej 225 . Gudum . 7620 Lemvig . Tlf. 9786 3300 . Mobil 2362 0574

www.ide-og-model.dk

fritid

På biblioteket har man kendskab til omkring 20 studiekredse og læsegrupper

i Lemvig og omegn, og mange af dem er gode til at inddrage

biblioteket i god tid.

– Så er det normalt ikke noget problem at skaffe det nødvendige antal

bøger fra biblioteker over hele landet, og det er en gratis service fra biblioteket,

siger bibliotekschefen.

Klassikere og lokale udgivelser

Kontakten med læsere giver biblioteket en god fornemmelse af, hvad der

rører sig.

– De gode romaner – især nordisk litteratur i lidt ældre udgave – holder

ved, fortæller bibliotekschefen.

– Men ellers betyder omtale i medierne meget for, hvad der efterspørges.

Der er også grupper, der sætter fokus på hele forfatterskaber.

Allerstørst betydning tror jeg dog de personlige anbefalinger fra venner

og bekendte har. De betyder mere end de anmeldelser, der kan læses i

aviserne.

Desuden er der en varig interesse for thøger Larsen forfatterskab samt

de lokale forfattere og fortællere, Jytte Borbjerg, Jane Aamund og på det

seneste Jes Moeskjær.

Hans erindringsbog ”vingeslag” fra 2005 er meget læst – og der er stor

forhåndsinteresse for hans nye ”Og slægt skal følge...”, der handler om

oldeforældrene i Gl. Moeskjær i nørlem og Sønder Balle i nr. nissum.

Biblioteket er klar til at finde bøger til læserne – også i større antal, når

læsegrupper bestiller i god tid, siger bibliotekschef Lone Krøgh. Foto: Niels

Nørskov Stidsen
2. februar - 25. maj 2008: Hvide Krist. Thorvaldsens religiøse motiver

vinter 2007/08

23


fritid

tid til vintersysler på Lystbækgaard

På oplevelsesgården Lystbækgaard i Torsted sogn nær Ulfborg, har ejeren Berit Kiilerich skabt et samlingssted og et

udstillingsvindue for gamle håndværk og traditioner.

AF KARiNA KiRKEGAARD MADSEN

vintersysler er et bredt begreb og dækker fra henkogning af frugt, bagning,

filtning og pileflet til strik og hækling. Flere af vintersyslerne har de

senere år oplevet en renæssance, ikke mindst styrket af tidens strømninger

som peger mod at finde ro og glæde i en enklere ”simpel living” livsstil.

Lystbækgaard er vært for mange kurser, workshops og markeder, hvor

en bred vifte af håndværk og udøvere er repræsenteret. Man har mulighed

for at komme i kontakt med dyrene, røre ved ulden og de færdige

strik produkter.

– Jeg ønsker at give folk mulighed for at møde håndværkerne bag, og

at formidle håndværket og hvor lang tid det tager at producere et stykke

smukt håndværk, siger Berit Kiilerich.

– Folk bliver begejstrede over den naturnære oplevelse ved fårene, ulden

og stedet, og mange vender tilbage.

Det handler for Berit Kiilerich om at bevare, videreformidle og genopdyrke

de gamle håndværk, som engang var en vigtig del af dagligdagen

i de danske hjem ikke mindst om vinteren. tidens trends omkring økologi

og bæredygtighed hænger godt sammen med traditionen for de gamle

vintersysler.

– nøjsomhed og at bruge de råvarer man har uden for sin dør, at gøre

det selv og at indrette med ting man selv kan reparere, nævner Berit Kiile-

24 vinter 2007/08

rich som essentielle elementer i en sund og bæredygtig livsstil.

– vi er ikke andet end det vi spiser, vi er ikke højteknologiske, siger

hun.

Fårehyrden

Berit Kiilerich har en landbrugsbaggrund og startede som fårehyrdeelev

på Kjællinghøl ved Bjerringbro, som havde fårehyrdeskole. Senere tog

hun et fårehyrdebevis i england, og har overført mange af erfaringerne

fra Skotland til vestjylland, hvor hun i en periode arbejdede med naturpleje

med levende får for Statsskovdistriktet.

Den lokale identitet

Berit Kiilerich udstråler entusiasme og engagement, når hun taler om vintersysler

og gamle håndværk.

– Det er en vigtig kulturarv og et betydningsfuldt element i vores lokale

identitet. vi bør forsøge at styrke denne lokale identitet og lære specielt

børnene, hvor tingene kommer fra, – lære dem om vores områdes specielle

råvarer og dermed give dem en lokal identitet og en stolthed.

relationerne mellem bedsteforældre og børnebørn – institueret læring,

er for Berit Kiilerich et vigtigt instrument til at bygge bro og videreformidle

de gamle glemte ressourcer.

På Lystbækgaard er der mulighed for at se fårene på markerne, og at opleve fårehyrden Berit Kiilerich og fårehundene arbejde med fårene.

Foto. Henrik Vinther Krogh


Grethe Nisgaard ved væven, hvor koncentrationen er stor når vævestykket

skal kontrolleres for fejl. Mange væver efter gamle mønstre, men det er også

muligt at frembringe smukke mønstre og motiver efter fri fantasi. Foto. Karina

Kirkegaard Madsen

Hold øje med

www.lemvig.nu

Hold øje med

Nyt www.lemvig.nu design og

indhold på vej...

Nyt design og indhold på vej...

MOGENS BEVENSEE . Vestergade 10 B . Lemvig . Tlf. 9782 0568

Fax 9781 0711 . E-mail: lemvig@sportigan.dk

fritid

– vi skal bevare de gamle opskrifter og familiehemmeligheder. De skal

dokumenteres, så de ikke går tabt for altid, udtaler Berit Kiilerich.

Vævens magi

Man kan stifte bekendtskab med mange vintersysler på Lystbækgaard, og

der er mulighed for at prøve kræfter med en af de ultimativt mest tidskrævende

vintersysler, vævning. Hver mandag og tirsdag er der kursus i vævning

med Karl Gyvelhøj som underviser. Karl Gyvelhøj har vævet i mange

år, og han har det sidste år oplevet en mærkbar interesse for vævning og

er nødt til at sætte folk på venteliste til kurset.

– Det giver ro i et travlt arbejdsliv, og jeg glæder mig altid til tirsdag,

hvor jeg væver, siger en af væverne, Grethe nisgaard, om den tidskrævende

hobby.

– når man sætter sig til en væv, har man et ønske om at have eller eje

noget smukt, man selv har produceret, fortæller Grethe nisgaard videre

om begrundelsen for at vælge vævning.

fakta

Se eksempler på vævekursets frembringelser i Folkestuen på

Lystbækgaard.

På Lystbækgaards hjemmeside www.lystbaekgaard.dk kan man

finde flere oplysninger om de forskellige arrangementer på Lystbækgaard.

Se også aktivitetskalenderen her i magasinet samt på

portalen www.lemvig.nu

vinter 2007/08

25


Musik

Sang og musik over tuskær

Små intime koncerter med dygtige musikere er kendetegnende for Kulturcentret Tuskær, hvor også den danske sang er i fokus.

Foto: Lea Nørskov Stidsen

AF HANNE RuNGø HiLLiGSøE

Som en lille oase for musik, kunst og litteratur ligger tuskær i ly af det

yderste dige syd for Fjaltring. Her har elin nilsson forvandlet den gamle

strandfogedgård til et levende kulturcenter, der gennem mere ned 20 år

har været samlingssted for folk fra nær og fjern.

De gamle fint istandsatte bygninger rummer samlinger af tekstiler,

skulpturer og malerier, som danner en stemningsfuld ramme om aktiviteter

hele året rundt. elin nilsson arrangerer koncerter, udstillinger, foredrag

og kurser i billedkunst, men samtidig har tuskær også et tilbagetrukket

”refugium” for tilrejsende kunstnere, der søger ro til at fordybe sig i kortere

eller længere tid.

Jazzsangerinden Sinne Eeg, der stammer fra Lemvig, giver koncert på Tuskær

søndag den 20. januar. Foto: Robin Skjoldborg

26 vinter 2007/08

Små koncerter med store navne

De sidste ti år har musikken spillet en stadig større rolle på tuskær, og

navne som Palle Mikkelborg, Morten Zeuthen og Michala Petri optræder

jævnligt på listen over koncerter.

– Det er lidt af et vovestykke at arrangere koncerter med landets dygtigste

musikere, men det er en stor glæde, at de ofte selv henvender sig,

fordi de kan lide stedet og dets ro, fortæller elin nilsson.

Koncerterne finder sted i den gamle lade, der er bygget om til en ”katedral”

med frilagte bjælker og vægge smykket med kunst.

– Musikere og publikum smelter nærmest sammen ved de små koncerter.

Begge parter får en meget intim oplevelse, når der kun er omkring

100 mennesker samlet, fortæller elin nilsson, der også har sit hjem på

tuskær.

i januar giver jazzsangerinden Sinne eeg koncert med sin backing-trio

bestående af den svenske pianist Lars Jansson, bassisten Mads vinding

og trommeslageren Morten Lund. Den 30-årige Sinne eeg er født og

opvokset i Lemvig, hvor et inspirerende musikmiljø har opfostret mange

jazzmusikere. Sinne eeg udgav i oktober sit andet album ”Waiting For

Dawn”, hvor hun selv har skrevet tekst og musik til hovedparten af sangene.

Udgivelsen er blevet udnævnt til et mesterværk af anmelderne, så

forventningerne er store på tuskær.

Syng dig glad

tuskær er også et samlingssted for beboerne i Fjaltring og omegn. Det

bekræftes hver onsdag aften i vinterhalvåret, hvor 25-30 lokale sangstemmer

fylder ”storstuen” med dagsordenen ”Syng dig glad med Olav

Buch”. Alle er velkomne til at deltage i arrangementerne, hvor man sammen

med Olav Buch fra Bøvlingbjerg synger og lærer nye sange, salmer

og viser. i denne sæson spiller Olav Buch også hver gang et lille stykke af

Hendels Messisas, som der lyttes til og tales om.

i den kommende tid vil tuskær fokusere endnu mere på den danske

sang, fordi 2008 på landsplan er udnævnt til Sangens År.

– Jeg har blandt andet planer om ekstra sangaftner med Bjarne Haahr,

der med sine sangbare melodier er rigt repræsenteret i vores sangbøger,

fortæller elin nilsson.


Elin Nilsson i Tuskærs baghave, hvor havet er nærmeste nabo. Foto: Hanne Rungø Hilligsøe

LEMVIG-THYBORØN

TURISTINFORMATION HJÆLPER MED...

• Henvisninger til attraktioner,

overnatning og spisesteder i området.

• Gratis foldere om vandreture

og turistinformation fra hele Danmark.

• Søgning af informationer på internettet er gratis.

• Camping- og vandrehjempas

• Gavekort og check til Danske Kroer og Hoteller

• CPH Card – Copenhagen Card

• Fisketegn

• Diverse bøger

• Billetter

• Postkort, plakater, frimærker m.m.

Lemvig – Thyborøn Turistinformation

Toldboden 4

7620 Lemvig

Tlf. 9782 0077

turist@visitlemvig.dk

Læs mere på: www.visitlemvig.dk

STØRST

UDVALG
altid det sidste nye!

Bjørn Borg 2-pack 299 95

Tommy Hilfiger frit valg 199 95

Dolce & Gabbana fa 169 95

Musik
vinter 2007/08

27


osætning

En bolig med atmosfære og beliggenhed som det her havde vi ikke kunnet skaffe os i Århus, erkender Tove Madsen og Lars Bo Emtkjær – her i en skumringstime

ved brændeovnen i deres hjem på Højbovej i Lemvig. Foto: Niels Nørskov Stidsen

Lemvig – et aktivt tilvalg

Efter studier og arbejde i andre egne af landet – og verden – valgte Tove Madsen og Lars Bo Emtkjær at flytte tilbage til

hjemegnen og etablere sig i Lemvig.

AF NiELS NøRSKOV STiDSEN

et ældre, karakteristisk hus på Højbovej i Lemvig pirrede boligdrømmene

hos tove Madsen og Lars Bo emtkjær.

Byens og egnens natur og landskab, der kan nydes fra deres bolig med

udsigten over havnen og fjorden, er så fantastisk, at det i høj grad også

var med til at trække det unge par tilbage til Lemvig.

Hjem til rødderne

De er begge opvokset på Lemvigegnen, men har i omkring ti år uddannet

sig og arbejdet langt fra hjemegnen. Men for et par år siden besluttede

tove og Lars Bo sig for at slå sig ned i Lemvig. Med uddannelse og erfaring

som ballast var de klar til at gå aktivt ind i det vestjyske erhvervsliv.

For Lars Bo var det især et tilbud om at gå med i sin mors virksomhed,

Bonnet Maskinfabrik, der førte til beslutningen.

tove valgte at sende uopfordrede ansøgninger til nordvestjyske virksomheder,

og det gav resultat.

– et godt job var også væsentligt for mig, men mine uddannelser og

erfaringer – også fra arbejde i udlandet – pegede ikke ligefrem på et job

28 vinter 2007/08

i Lemvig, fortæller tove. Hun arbejder nu som marketingchef hos Jesper

Office A/S i Ulfborg, der producerer og sælger møbler til kontorer.

Femte generation i virksomheden

Bonnet Maskinfabrik har i flere generationer været kendt i store dele af

landet for at kunne fremstille maskindele og komponenter, der ellers ikke

var til at få fat i.

– vores speciale er egentlig produktion af tandhjul – også de mere

specielle af slagsen, fortæller Lars Bo.

– På den baggrund ser jeg gode muligheder i fremtiden som femte

generation i vores virksomhed, hvor vi har opbygget en ny fabrik med

henblik på generationsskiftet.

Arbejdsliv – butikker – bymiljø

– Lemvig Kommune har rigtig gode rammer for erhvervsaktiviteter. vi får

god vejledning, og de er meget hjælpsomme på forvaltningerne, fastslår

Lars Bo emtkjær.

– Og så har vi alletiders stabile arbejdskraft herovre. vores medarbejdere

er fleksible og stabile – de løfter virkelig i flok, når der er brug for det.


Det unge par værdsætter også de gode trafikforhold uden lange bilkøer

morgen og aften.

– vi har jo gennemgående meget gode regionale veje herovre. til gengæld

kan vi ikke satse på at køre med offentlig transport til og fra arbejde,

konstaterer tove.

– Det kan også være et problem at nå at købe ind i Lemvigs gode

specialbutikker – de har jo lukket inden jeg kan nå hjem fra arbejde,

siger tove.

Det unge par er enige om, at der er mange positive sider ved at bo og

arbejde i Lemvig, men det er ikke så kendt.

– vi burde gøre noget mere for at fortælle andre om de gode muligheder.

vi må ihvertfald aldrig opgive at tiltrække flere til bosætning i Lemvig

Kommune.

Bymiljøet i Lemvig og naturen her omkring er jo fantastisk, men det er

helheden af positive sider, der gør det attraktivt at bosætte sig her, fastslår

tove Madsen og Lars Bo emtkjær.

fakta

Bonnet Maskinfabrik A/S

Store Bonnetvej 3, Bonnet, 7620 Lemvig

www.bonnet.dk

Grundlagt i 1890

i dag ejes virksomheden af 4. og 5. generation af familien.

Virksomheden er arbejdsplads for 14 medarbejdere

Med en højteknologisk maskinpark udføres specialproduktioner

af tandhjul samt maskindele og komponenter efter opgave.
Vestergade 12 · 7620 Lemvig · Tlf. 9782 0071 · www.engens.dk

bosætning

Den fællesskabsfølelse, vi oplever med vores medarbejdere på Bonnet

Maskinfabrik, er helt afgørende for de kvaliteter, vi er kendt for blandt vore

kunder, siger Lars Bo Emtkjær. Foto: Niels Nørskov Stidsen

Gennem alle disse år har Lemvig Handelsstandsforening

bidraget til at gøre Lemvig til

en af de allerbedste handelsbyer.

I anledning af jubilæet udgives

»Spillet om Lemvig« – kan købes hos:

Kvickly, Lemvig Boghandel, Biksen,

Legekæden og Lemvig Turistinformation

Velkommen til en god handel

i Vestjyllands Smilehul…

LEMVIG HANDELSSTANDSFORENING

vinter 2007/08

29


uddannelse

rammerne er skabt

– men det vigtigste foregår ikke her......

De fysiske rammer for Flexika i Nr. Nissum skal ”som centrum i et edderkoppespind” virke for udvikling og gennemførelse

af fleksibel uddannelse.

Flexika- byggeriet er en selvstændig, men integreret del af miljøet omkring Nr. Nissum Seminarium & HF, hvor der i mere en 100 år er tænkt og arbejdet ud fra

det vestjyske miljø, man er en del af. Foto: Kristian Tikjøb Olsen.

AF NiELS NøRSKOV STiDSEN

Som et fornemt møde mellem historiske seminariebygninger og en avanceret

multisal fremtræder Flexika på Hellasvej i nr. nissum som enestående

rammer for en ny udfordring. Men dybest set er det blot en fortsættelse

af nr. nissum Seminariums tradition for at skabe udvikling, når der

er modvinden.

Videnssamfund på kanten af Danmark

– Flexika er det første projekt i Danmark, der på det konkrete plan søger

at udvikle metoder til at formidle og udvikle viden på de betingelser, der

er karakteristisk for den befolkning, der rent faktisk bor i udkantsområderne,

fastslår centerleder Lene rix Flarup.

– Projektet skal gøre det muligt at bo i udkantsområderne – også i et

videnssamfund, og det skal i høj grad gavne de mange, der stadig har

valgt at bo i udkantsområderne.

Men projektet skulle også gerne sikre en udvikling, der gør det attraktivt

for nye grupper at flytte til udkantsområderne, siger Lene rix Flarup.

Folkeoplysning og moduler for e-læring

Flexika tager sit udgangspunkt i klassisk dansk højskoletænkning, hvor

viden blev formidlet på modtagerens og ikke afsenderens betingelser.

– På den baggrund skal vi nyttiggøre de erfaringer, som nr. nissum Seminarium

i de senere år har hentet ved at gennemføre fjernundervisning

på både læreruddannelsen og HF-undervisning. Den net-baserede undervisning

har vist sig at være meget velegnet som uddannelsesmulighed

for folk, der af forskellige grunde ikke lige kan møde på et universitet eller

et seminarium hver dag, siger centerlederen.

– Det kan jo ikke passe at folk ude omkring i landet ikke skal have

adgang til at være klædt på til at arbejde og leve i det såkaldte videnssamfund,

fordi alt efterhånden samles i de største byer. Derfor skal Flexika

tilpasse og levere de fleksible uddannelser, som passer til mennesker

og virksomheder, der ligger langt fra metropolerne. vi skal servicere de

virksomheder og institutioner, der står og mangler noget uddannelse, der

ikke lige findes som ”hyldevarer” nogen steder.

Brug Flexikas faciliteter

Der skal være liv Flexikas lokaliteter. Mange af Flexikas aktiviteter foregår

30 vinter 2007/08

ikke i selve huset, men andre steder. Huset kan derfor – netop fordi det er

fleksibelt indrettet – anvendes til mangfoldige formål.

– Der er sådan set ingen grænser, bortset fra dem fantasien og pengene

sætter, siger Lene rix Flarup.

– Kan man egentlig forestille sig mere inspirerende rammer for virksomheders

kunde-arrangementer, som base for møder, traditionelle konferencer,

ideudviklingsseminarer, konkret undervisning, kunstudstillinger og

præsentation af nye produkter eller kollektioner.

Der er investeret mange resurcer i Flexikas faciliteter, og de skal være

til gavn for alle virksomheder, institutioner og borgere i området, fastslår

Lene rix Flarup.

Centerleder Lene Rix Flarup (t.h.) og projektmedarbejder Karen Barfod i den

nye hall på Hellasvej 7 i Nr. Nissum, hvor Flexika har sin base.

Foto: Kristian Tikjøb Olsen


shopping

nostalgisk legetøj på Poesigaardens Galleri

Digteren og maleren Else Husted Kjær er blevet forhandler af gedigne spilledåser og karruseller.

AF HANNE RuNGø HiLLiGSøE

På Poesigaardens Galleri i nees ved nissum Fjord har else Husted Kjær

for nylig indrettet en eventyrhule med et fint lille udvalg af gammeldags

spilledåser fra tyskland. Her kan børn og barnlige sjæle opleve en smule

af mystikken fra svundne tider, mens resten af familien går på opdagelse

blandt else Husted Kjærs malerier.

Else Husted Kjær er blevet forhandler af spilledåser med sød musik.

Foto: Karina Kirkegaard Madsen

Herredsgade 6

6990 Ulfborg

Tlf. 9748 1058

De store karuseller kan spille 30 forskellige melodier.

Foto: Karina Kirkegaard Madsen

De farvestrålende spilledåser findes i mange størrelser og udformninger,

lige fra små spilledåser med to dansende figurer, til store karruseller,

der kan spille 30 forskellige melodier.

i anledning af julen er der også pyntede juletræer, der drejer rundt til

musikken, og store julekalender-huse, hvor der er plads til små overraskelser

bag lågerne.

else Husted Kjær kan levende forestille sig, hvordan bedsteforældre

kunne finde en af spilledåserne frem fra gemmerne ved særlige lejligheder

og vise den til børnebørnene.

– Det er sådan nogle minder børn husker, siger else Husted Kjær, der

har svært ved at skjule sin egen begejstring for det nostalgiske legetøj.

HOS KARINA

Skønhed og velvære...

v/lægeeksaminineret kosmetolog

Karina Christiansen

Vestergade 18, 1. sal, Lemvig

Tlf. 4041 1332

Åbningstider: Mandag lukket. Tirsdag-onsdag kl. 9 -16. Torsdag kl. 12- 20.

Fredag kl. 9 -16. 1. lørdag i måneden kl. 9-13. Og evt. efter aftale.

vinter 2007/08

31


fritid

Foto: Henrik Vinter Krogh.

Gymnastiklærere efter skoledagen på HF

Sebastian Toft Bro og grandkusine Nicoline Toft Bro kan dyrke den store fritidsinterresse som timelærere i gymnastik på Nr.

Nissum Efterskole, samtidig med at de går på HF i Nr. Nissum.

AF NiELS NøRSKOV STiDSEN

når skoledagen på HF er slut mandag eftermiddag, rykker Sebastian og

nicoline ind i hallen på nr. nissum efterskole for at undervise 23 piger

og drenge. Sebastian underviser i spring-gymnastik, og nicoline tager sig

af rytme-gymnastikken.

– Det er et rigtigt fedt fritidsjob, fordi det også er vores store fritidsinteresse

og det passer rigtig godt sammen med studierne på HF. efter sådan

en otte-timers skoledag på HF er det simpelthen befriende at komme

herop og virkelig bare give den en ordentlig omgang med gymnastikken,

er Sebastian og nicoline enige om.

Eleverne kommer af egen interesse

– Man kan mærke, at det er noget eleverne synes er rigtig sjovt, men de

melder sig jo også til valgholdet, fordi det er noget, de har lyst til, oplever

de unge gymnastiklærere.

32 vinter 2007/08

i undervisningen arbejders der også frem mod gymnastikopvisningen til

foråret, og opvisningsprogrammet tilrettelægges i fællesskab af nicoline

og Sebastian sammen med en af skolens egne lærere.

Gymnastik-ambitioner

Springgymnastikken fylder meget i Sebastians liv, og han er ambitiøs

– han vil gerne være blandt de bedste i landet - eller verden.

– Jeg startede med gymnastik i LGF, da jeg var 11 år, og siden har det

fyldt meget i mit liv, fortæller Sebastian.

– i en periode var jeg også med på et juniorhold i Bøvling med omkring

50 gymnaster, så da var der gang i den.

nu træner Sebastian selv med talenter i avanceret spring-gymnastik

– ”Power-tumbling” - i Holstebro.

nicoline har dyrket gymnastik siden hun lærte at gå og har i alle årene

været aktiv – også ofte som leder for gymnastikhold i LGF i Lemvig.


– Jeg blev også kastet lige ud i det som gymnastiklærer på nr. nissum

efterskole – endda for elever, der er næsten på min egen alder, men det

går rigtig godt, fortæller nicoline.

– en søndag aften blev der ringet, om jeg kunne tage et valghold i

rytmegymnastik på efterskolen den følgende dag om aftenen – så måtte

jeg jo bare igang med at lave et program til dem.

Men hun har en solid ballast med flere års erfaring fra ledelse af børne

og ungdomshold – op til 16 år i LGF.

– timelærerjobbet på efterskolen har også den fordel, at det ser godt

ud på papiret, hvis man gerne senere vil have job på en efterskole, siger

nicoline, der tænker på at uddanne sig som sygeplejerske.

Grunduddannelse på idrætsefterskole

nicoline og Sebastian har begge gået på Bøvling idrætsefterskole, før

de startede på HF. Der har de blandt andet fået et ungdomslederkursus,

der er en slags grunduddannelse, hvor man lærer noget om pædagogik,

sikkerhed og førstehjælp.

Sebastian og fremtiden

næste år, når HF er afsluttet, regner Sebastian med at slå sig ned i Holstebro

for at være tættere på sin egen træning.

– Måske kan jeg være heldig at skaffe mig et timelærerjob på en efterskole

der, så der både kan trænes og tjenes penge, sig Sebastian.

i 2010 vil han på gymnastikhøjskolen i Ollerup på Fyn, for der er der

konstant fokus på gymnastikken, og al undervisning tager afsæt i gymnastik

– Det ville være en drøm, hvis elitegymnastikken kunne forenes med

f.eks. et job som efterskolelærer, tænker Sebastian.

På langt sigt er han interesseret i at bruge sin viden og færdigheder i

gymnastik til f.eks. motorisk optræning af børn og unge, der har været

udsat for kvæstelser.

– Så jeg bliver måske også nødt til at tage en pædagoguddannelse

med idræt – det kan jeg vist få i viborg, men gymnastikken er og bliver

vigtigst, siger Sebastian.

Østergade 17 . Lemvig . Tlf. 9782 1284


fritid

Det handler om tempo, koncentration og balance når Sebastian underviser.

Der er også brug for håndkraft, når eleverne skal gøre læreren kunsten efter.

Fotos: Henrik Vinter Krogh.

Rullegardiner . Lamelgardiner . Persienner . Plisségardiner

Dyner . Puder . Sengetøj

Vi ta’r mål, syr og monterer!

RING EFTER

GARDINBUSSERNE...

Altid

et godt

tilbud på...

vinter 2007/08

33


natur

Sæler på havnerundfart

Et uventet glimt af en sæl kan få enhver til at trække på smilebåndet.

AF HANNE RuNGø HiLLiGSøE

På en færgetur mellem thyborøn og Agger er der gode chancer for at

se en flok af Limfjordens spættede sæler, som ligger og hviler sig på

sandbankerne, inden sulten igen melder sig og de må ud i nordsøen

for at fange fisk. De uforstyrrede hvilepladser er vigtige for sælerne, men

samtidig er de også nysgerrige og tillidsfulde dyr, som ofte dukker op på

visit i havnen både i thyborøn og Lemvig.

– Sælerne kommer ind i havnen hele året rundt. Der er en god bestand

af sild og mørksej i havnen i thyborøn, og det er formentlig dem de går

efter, fortæller Michael Madsen fra Jyllandsakvariet.

Overraskelse under frokosten

Om sommeren tiltrækker sælerne ekstra opmærksomhed, når et af de

kønne hoveder pludselig dukker op ved Fiskehallen, hvor gæsterne sidder

udenfor og spiser.

– vi har stor fornøjelse af sælerne. Folk flyver op og tager billeder og

er helt vilde med dem. Hvis en sæl oven i købet dukker op med en fisk

i munden, synes de det er ekstra sjovt, fortæller Anders Olesen, der ejer

Fiskehallen.

– Sælerne færdes meget hjemmevant, så det tyder på, at det er de

samme, der kommer ind i havnen jævnligt, siger Michael Madsen, der

34 vinter 2007/08

sammen med Anders Olesen godt kunne tænke sig at gøre sælfodring til

en turistattraktion.

Det vil kræve lang tid og tålmodighed at vænne sælerne til at møde

op på det samme tidspunkt hver dag, men måske gør de alvor af det

engang.

Stor bestand

Sælerne har generelt gode forhold, blandt andet fordi de ingen naturlige

fjender har. De senere år er bestanden af spættet sæl på landsplan dog

blevet reduceret et par gange på grund af sygdomsudbrud.

– Der har været flere henvendelser om hylere denne sommer end normalt,

og det kan være et udtryk for at bestanden er voksende, fortæller

Michael Madsen, der vurderer, at der i den vestlige del af Limfjorden er

60-80 individer.

Sælerne yngler i juni og juli og er i denne periode særlig følsomme

overfor menneskelige forstyrrelser. Det gælder også, hvis man finder en

hylende sælunge på strandbredden.

– Ungen er oftest ikke blevet forladt, men moderen er sandsynligvis

svømmet ud for at finde føde. Finder man en hyler, skal man derfor lade

den ligger uforstyrret, og så vil moderen i de allerfleste tilfælde komme og

hente den senere, fortæller Michael Madsen.

Af og til dukker en sæl op i havnene i Thyborøn og Lemvig til stor glæde for forbipasserende. Foto: Henrik Vinther Krogh


KUNST OG KUNSTHÅNDVÆRK


ÅBNINGSTIDER: JULE-ÅBNINGSTIDER:Mandag-torsdag kl. 8-16.

1.- 22. december


Fredag kl. 8-12. Lørdag kl. 13-16 lørdage og søndage

kl. 13 -17.”UNIK” kunsthåndværk & igen

de luxx

STRIK . FILT . med mere

Fabjergvej 225 . Lemvig . Tlf. 9786 3300 .

Mobil 2362 0574 Igen de luxx = nænsomt brugtKUNST • KUNSTHÅNDVÆRK

Galleri

UNIKA GAVERBronzeskulpturer - maleri


Robert


glaspuster - tekstil & filt

Poesigårdens Østerbom 2 • Lemvig

glasikoner GalleriTlf.: 26 67 05 99

ons.-tors. 10-17, fre. 10-18, lør. 10-13

SE OGSÅ IDÉ & MODELKUNST OG KUNSTHÅN

kunstPoesigaardens Galleri

Åbent påskedag og 2. påskedag fra kl. 11-17

Poesigårdens Galleri

Else Husted Kjær

”Maler & Digter”

Maler & DigterI STAGER I STEL I SKÅLE I LYGTER I FADE I KR

Sandbækvej 12, Nees, 7570 Vemb • ÅBENT SØNDAGE KL. 11.00 - 17.00

Åbent søndage kl. 11-17 og efter aftale • www.poesigaarden.dk Ulrikka Keramik & Brugskunst

Åbent påskedag og 2. påskedag fra kl. Sandbækvej 11-17 12, Nees, 7570 Vemb . Tlf. 9788 Keramik, 4066 – mobil skulptur 5190 og 4066 skiftende Tlf. billedkunst 9788 4066 • • www.poesigaarden.dk

Åben i påsken hver dag

"Dekorer dit eget personlige æg" • Den 2.-6. april fra kl. 12-14 • 2. påske

I STAGER I STEL I SKÅLE I LYGTER I FADE I KRUS I VASER I SMYKKER

Derudover åbent torsdag og

JULEAKTIVITETER:

Klitvej søndag 49, Fjand fra 12-17 • Se mere på www.ulr

5. og 12. december Open by JuleNight til kl. 22.

6990 Ulfborg

Ulrikka Keramik & Brugskunst Tlf: 9749 6460

Keramik, skulptur og NYT skiftende NYT NYT: billedkunst • Åben i påsken hver www.fjand-gaardbutik.dk

dag fra den 1.- 9. april kl.12-17

"Dekorer dit eget personlige Åbent æg" ml. jul • og Den nytår 2.-6. 27.+28.+29. april fra dec. kl. 12-14 kl. 10 -16. • 2. påskedag workshop, se hjemmeside.

Cafén byder på gløgg og varm suppe.

Derudover åbent torsdag Udstilling og med søndag Vibeke fra Lund 12-17 Christensen • Se mere kan på ses www.ulrikka-keramik.dk

frem til 16. dec.

Juleåbent:

Fra 21. nov. til 20. dec.

Kl.: 11-17.

Man-tirs. lukket
k e r a m i k

m a l e r i

d e s i g n

Fra naturligt råmateriale til smukt kunsthåndværk

Besøg Hornvarefabrikken

hvor det gamle håndværk endnu holdes i hævd, som det eneste sted i Danmark.

Se værkstedet hvor der bliver designet ca. 300 forskellige ting.

Besøg vor udstilling

her finder du det smukke kunsthåndværk, smykker, brugsting, og gaveartikler.

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.30 - 17.00 og lørdag kl. 9.30 - 12.00

v æ r k s t e d

b u t i k

u d s t i l l i n g

www.nordvestkunst.dk


”Maler & Digter”

Sandbækvej 12, Nees, 7570 Vemb • ÅBENT SØNDAGE KL. 11.00 - 17.0

Søndergade 16

7570 Vemb

Tlf: 96 74 07 90


www.nordvestkunst.dk
Åbrinkvej 2 . 7560 Bøvlingbjerg . Tlf. 9788 5079

Porcelinge.dk

Torsdag - fredag: 11-17

Lørdag: 10-13

– eller efter aftale

vinter 2007/08

35


Ferielejligheder

Overnatning i Thyborøn

Ferienwohnungen

Havferie.dk . Havnegade 2 . 7680 Thyborøn

Tlf: (+45) 28 22 62 00 eller E-mail: postmaster@havferie.dk

Læs mere på: www.havferie.dk

Bakkers og bølgers land...

VELKOMMEN TIL LEMVIG

• En dejlig natur med skov og strand

• Enestående bosætningsmuligheder

• Handel og vestjysk service

• Rig på oplevelser

Tlf. 96 63 1200 . Fax. 9663 1213 . lemvig.kommune@lemvig.dk . www.lemvig.dk

Læs mere på: www.emma-line.dk

Eller ring på: Tlf. 9783 2766

M/S EMMA-LINE SEJLER: Kl. 07.00 - 15.00

Kig ind i

EMMA-LINE Grej

Havnegade 22, Thyborøn

inden fisketuren

Danmarks største

udvalg i havfiskegrej.

Åben 10 -17 og efter aftale.

500,-

pr. person

GrAfisk DesiGn leMviG

More magazines by this user
Similar magazines