8. marts 2011 - Libertære Socialister

libsoc.dk

8. marts 2011 - Libertære Socialister

KVINDERNES

INTERNATIONALE

KAMPDAG

8. MARTS 2011

BEKÆMP

SEXISMEN!

Kapitalismen bidrager til at opretholde

diskrimination og sexisme i samfundet.

Det har store konsevenser for alle

mennesker, især kvinder. Men

hvordan slipper vi af

med sexismen

og de fastlåste

kønsroller?


HVAD ER SEXISME?

Sexisme, racisme og militarisme udgør selvstændige onder, samtidig

med at de overlapper og forstærker hinanden. Sammen hindrer sådanne

undertrykkelsesmekanismer arbejderklassen i at forene sig. Eftersom

autoriteter i udgangspunktet er grundlæggende uretfærdige, har autoriteterne

altid et behov for at forsøge at retfærdiggøre sig. En måde at

gøre dette på er ved at fremvise ”fakta”, som siger, at nogle er mere værd

end andre. Følelsen af at være mere værd end andre, fx pga. sit køn, kan

virke tiltrækkende, men det splitter arbejderklassen, og gør det vanskeligt

at forene sig om at ændre samfundet.

DEN SEXISTISKE STRUKTUR

Penge medfører magt. Kapitalismen reproducerer den kønnede arbejdsdeling,

hvor mænd primært står for betalt lønarbejde og kvinderne for

ubetalt omsorgsarbejde for at fastholde et ældgammelt magtforhold:

Maskulinitet dominerer over femininitet. Kønsrollerne som truer den

kønnede arbejdsdeling havner nederst i kønsrollehierarkiet. Resultatet

er en sexistisk struktur, som legitimerer undertrykkelse af alle, som ikke

følger de maskuline, monogame og heteroseksuelle normer.

Sexismen deler menneskeheden i to og påstår, at det ene køn fra naturens

side er underlagt det andet: Kvinden er til for manden. Dette har

forfærdelige konsekvenser – hovedsageligt for kvinder, men også for

queers og mænd – fx i form af stærk fremmedgørelse, seksuel chikane

og voldtægter.

SEXISMENS ÅRSAGER & KONSEKVENSER

Sexismen er ikke direkte resultat af kapitalismen: Sexismen eksisterede

før kapitalismen, og hvis der ikke føres en kompromisløs kamp mod den,

kan den også eksistere efter kapitalismen. Men den bliver uden tvivl videreført

af kapitalismen:

• Det er kapitalismen, som gør, at kvinders kapacitet til at føde og amme

fører til diskrimination på arbejdsmarkedet – de tjener betragteligt

mindre end mænd og udvikler ofte et negativt afhængighedsforhold

til mænd.

• Det er kapitalismen, som bevidst skaber et dårligt selvbillede for at få

folk til at købe skønhedsprodukter som kosmetik, tøj, slankeprodukter,


solarietimer og ting som plastikkirurgi.

• Det er kapitalismen, som fremmedgør mænd så stærkt, at mange af

dem sættes i stand til at udføre grusomme handlinger mod kvinder:

seksuel chikane, voldtægter, legemsbeskadigelse og drab.

En sådan sexisme fi ndes overalt i verden, også i et af verdens mest ligestillede

lande: Danmark!

HVORDAN SLIPPER VI AF MED SEXISMEN?

Sexismen går klart hårdest ud over kvinder og queers, men også mænd

rammes: Mange har fx sportslig, økonomisk og seksuel præstationsangst,

de fremmedgøres og begrænses seksuelt, undertrykker behovet for at

snakke om følelser og at græde og har svage forældrerettigheder.

Selvom store antisexistiske reformer utvivlsomt kan gennemføres inden

for kapitalismens rammer, kan sexismen ikke afskaff es under kapitalismen.

Det er der to årsager til:

ARBEJDSMARKEDETS SEXISTISKE LOGIK

I et system, hvor pengene indebærer magt og rigdom, vil det, at kvinder

har færre penge end mænd, også medføre, at de har mindre magt og

rigdom end mænd. På grund af kvinders reproduktive egenskaber – at de

kan føde og amme – har kvinder større fravær fra lønarbejdet end mænd,

og de får derfor mindre i løn. Når de går glip af arbejdserfaring, mindskes

sandsynligheden for at få bedre stillinger, og dermed magt.

FREMMEDGØRELSENS SEXISTISKE LOGIK

På grund af, at mænd generelt har mere muskelkraft end kvinder, vil vold

– som følge af fremmedgørelse – være værst for kvinder. Fremmedgørelse

– og dermed vold – kan rigtignok reduceres, men det vil være naivt

at tro, at fremmedgørelse kan elimineres i et system, som forudsætter

fl ertallets afmagt. Dette indebærer, at sexismen ikke kan elimineres –

kun reduceres – inden for kapitalismen. For at afskaff e sexismen må man

derfor også afskaff e kapitalismen!

Teksten er baseret på en oversættelse af et uddrag af Motmakts bog ”Kapitalismen”.

Se hele bogen og andre publikationer på www.motmakt.no/publikasjoner


LOKALGRUPPEMØDE

HVER TORSDAG KL. 20:00

@ SOCIALISTERNES HUS

SØNDERGADE 12, 9000 AALBORG

CHECK LIBSOC.DK ELLER SKRIV TIL

AALBORG@LIBSOC.DK FOR MERE INFO

HVEM ER LIBERTÆRE SOCIALISTER?

Libertære Socialister søger at fremme kampen for et statsløst socialistisk

rådssamfund baseret på føderalisme og direkte demokrati.

• LS er anti-kapitalister, fordi kapitalismen er et udemokratisk system,

der forudsætter at ressourcer og magt er placeret hos en lille økonomisk

elite.

• LS er socialister, fordi lighed er en forudsætning for frihed og retfærdighed.

Vi kæmper for et samfund, hvor alle har lige adgang til ressourcer

og magt.

• LS er libertære, fordi frihed er en forudsætning for ægte lighed. Vi

kæmper for et samfund uden stat, hvor magten ikke er overladt til en

politisk og økonomisk elite. Autoritær magt skal erstattes af selvforvaltning

med udgangspunkt i arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner,

boligkvarterer osv.

• LS er revolutionære, fordi det er umuligt at nå det socialistiske samfund

gennem statens og det etablerede samfunds institutioner - magthaverne

vil aldrig give magt og rigdomme fra sig frivilligt. Der er brug for en

social revolution, der skaber helt nye samfundsstrukturer.

Kampen for forandring begynder her og nu, fx med kampene for højere

løn, imod nedskæringer, imod statens undertrykkelse, imod miljøødelæggelser

og imod uretfærdighed.

More magazines by this user
Similar magazines