Konklusion

drea.dk

Konklusion

Prostitution i gråzonen

realiteten ville kunne yde prostituerede en større hjælp og beskyttelse, end den gældende hverkeneller

lovgivning – et alternativ der imidlertid ikke på noget tidspunkt debatteres i Folketinget.

Den vigtigste grund til at legalisere prostitution skulle dog være for at bekæmpe den stigmatisering

og fordømmelse, som prostituerede møder i kraft af deres erhverv (Sex Workers’ Manifesto, 1997:

2, World Charter For Prostitutes’ Rights); den afstandstagen fra resten af samfundet, der bevirker at

de ekskluderes fra fællesskabet og således ikke får samme ret til at definere sig selv som borgere,

arbejdere eller kvinder (Bindman, 1997: 4). De prostituerede er i det hele taget meget optagede af at

pointere alle de ligheder, de har med andre borgere og arbejdere frem for de steder, hvor de skiller

sig ud, for på den måde at retfærdiggøre, at de bør have adgang til samme rettigheder som andre

arbejdere (Bindman, 1997: 6).

Hvor mange prostituerede, der føler, at disse organisationer repræsenterer deres interesser, er

umuligt at fastslå. Ikke desto mindre indikerer selve det faktum, at prostituerede organiserer sig og

søger at opnå rettigheder, medbestemmelse og indflydelse på egne livsvilkår, at i hvert fald nogle

prostituerede er aktivt handlende aktører på lige fod med ikke-prostituerede. Set i dette lys er det

ikke et kategorisk imperativ, at prostitution er et rum for armod og hjælpeløshed. Det er også

udgangspunkt for aktør-handlen, for mobilisering og kamp for medindflydelse på egen livssituation.

Prostituerede er ikke per definition passive objekter, der ligger under for repressive strukturer; de

gør aktivt brug af den eksisterende seksuelle orden. De trækker på den, producerer og reproducerer

den, men de forandrer den også.

Også i en dansk kontekst har der været spæde skridt til en større solidaritet og sammenhold blandt

prostituerede. Eksempelvis har 100 prostituerede oprettet et netværk på internettet – ’Dreamgirl.dk’

– hvor der netop tages kraftigt afstand fra såvel tvangs- som elendighedsretorikken. De

fastholder i stedet over for Faklens udsendte medarbejder at: ’Vi er stærke kvinder, der selv har

valgt vores fag’. (Larsen, 2001).

I 1993 var der tilmed en gruppe danske prostituerede, der demonstrerede på Kultorvet til fordel for

en legalisering af prostitution. Deres talskvinde, Jackie Siewens, udtalte i den forbindelse:

Similar magazines