KATALOG

kunstbib.dk

KATALOG

■*\

'

KATALOG

TIL

AUKTIONEN

PAA ORDRUPHØJ

ONSDAG DEN 23. JUNI 1920

CHR. H E E ’S EFTF.

N IELS JU E LSG A D E 6


*

'

FORTEGNELSE

OVER

HERSKABELIGT INDBO

KRYSTAL, PORCELÆN, KUNSTSAGER, FLYGEL,

BILLARD, PENGESKAB, GARDINER, LYSEKRONER,

PLATTER, MALERIER, KOBBERSTIK,

FYSISKE APPARATER m m .

TILHØRENDE

ENKEFRU S. B ERLING

OG SOM BORTSÆLGES VED AUKTION

ONSDAG DEN 23. JUNI 1920

F O R M . KL. 11 OG FØLG. DAGE PAA

ORDRUPHØJ

(ORDRUPHØJVEJ)

MANDAG DEN 21. JUNI )

E FT E R SY N : \ KL. 11—4

TIRSDAG DEN 22. JUNI J

Kommissioner modtages af aut. Taxatrice Frk. Marie Poulsen,

Sølvgade 14. Telefon Palæ 914

BETALINGEN ERLÆGGES TIL

C hr. H ee’s E ftf.,

NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581

KØBENHAVN

CHR. BACKHAUSENS BOGTRYKKERI

1920


KONDITIONER.

§ i.

Alt sælges paa nærmere Approbation, og i den Stand, hvori

det ved Hammerslaget forefindes, og ligger fra dette for Køberens

Regning og Risiko i alle Maader.

§ 2.

Det købte skal afhentes paa Auktionsdagen.

§ 3.

Hvad der ikke er afhentet Auktionsdagen, kan uden videre

Varsel bortsælges underhaanden eller stilles til ny Auktion for

første Købers Regning, og er denne da pligtig at tilsvare de derved

foraarsagede Omkostninger og Tab uden at have nogen Rel

til det mulige Overskud. Den, der køber til en anden, hefter som

Selvskyldnerkautionist.

§ 4.

Ejendomsretten til det Solgte overgaar først til Køberen, naar

Betaling finder Sted.

§ 5.

Køberen betaler I2V2 Øre Kronen i Auktionsomkostninger.

Undertegnede bekendte vederhæftige Købere kan erholde 4

Ugers rentefri Kredit. Sikkerhed kan affordres de bydende saa-

vel under som efter Auktionen, og stilles Sikkerhed ikke paa

Forlangende, er det skyldige Beløb straks forfalden til Betaling.

§ 6.

Betales ikke til rette Tid, er Køberen pligtig at erlægge

skadesløs Betaling og 6 °/0 Rente fra Auktionsdagen samt Sagsomkostninger

og Sagførersalær, hvorhos han skal være underkastet

Retsforfølgning efter Retspll. Kap. 41 og Udpantningsloven af 29.

Marts 1873.

Tillægskonditioner forbeholdes.

København i Juni 1920.

i

CHR* HEE’S EFTF.

Niels Juelsgade 6, 1. Sal.

Krystal, Porcelæn, Fajance m. m.

1 18 Krystal Rødvinsglas m. slebet Bort, store

2 28 do do do do mindre

3 12 do do do do do

4 25 do Rhinskvinsglas do do grønne

5 17 do Champagneskaale do

6 18 do do glas do do høje

7 1 do Karaffel do do

8 12 do Isassietter, 7 Skaale do

9 24 do Vinglas

10 11 do do

11 10 do do forsk.

12 18 do Champagneglas, høje

13 2 do Vinkarafler

14 2 do do

15 3 do do

16 12 do Vinglas, glatte

17 10 do Likørglas m. Vaaben

18 6 do do høje, kantede

19 1 do Karaffel m. slebne Blomster og Vaaben

20 4 do do glatte

21 3 - do do do

22 1 Klukflaske

23 1 do

24 2 do

25 3 Rødvinskarafler

26 2 Krystal Karafler i Stativ

27 2 do do do

28 1 Vandkaraffel og 4 høje Glas


4

29 18 slebne Krystal Isassietter

30 5 — do Syltetøj s-Assietter

31 2 — do do Skaale

32 1 Krystal Frugtskaal paa Fod

33 1 do do do

34 1 do Bordopsats m. 4 Skaale og 1 Bæger

35 2 Glasskaale, Baadform

36 4 Fingerskaale

37 1 Krystal Osteklokke paa høj Fod

38 1 do do do

39 4 do Fade m . indslebne Prospe

40 1 Karaffel m. 4 Rum

41 1 do 2 -

42 1 Osteklokke

43 1 lille Glas, div. Propper

44 9 Blomsterskaale, store, halvrunde

45 10 do smaa, do

46 8 do — do

47 6 do Baadform

48 3 do 8-kantede

49 3 do Krybbe

50 3 do Broer

51 5 do Portaler

52 16 do store, lange

53 2 do smaa, —

54 1 do Kors m. Bæger

55 6 do 3-kantede, store

56 8 do do smaa

57 11 do Hestesko

58 7 runde Blomsterbægre

59 5 4-kantede do

60 1 Porcelæns Spisestel, dek. i Blaat og Guld, B. & G., best. af:

1 Terrin m. Underfad, 2 Sauceskaale, 2 runde Skaale,

2 Assietter, 38 flade Tallerkener, 19 dybe do, 15 Des-

serttallerkener, 19 flade do, 5 ovale Fade, 2 runde do,

2 smaa Opsatse, 1 3-kantet Fad, 6 Æggebægre og

1 lille Sauceskaal

5

61 1 Porcelæns Kageskaal m. Underfad, gennembrudt Kant,

B. & G.

62 18 do Tallerkener, flade, do do

63 11 Par Porcelæns Thekopper, B. & G.

64 12 - do Kaffekopper, do

65 1 do Chokoladekande, do

66 37 store Bordknive m. Porcelænsskafter

67 19 smaa do do

68 1 oval Porcelæns Assiet m. Valmue, B. & G.

69 1 6-kantet Tallerken, 1 Par Kopper, Wedgewood

70 1 do do 1 do do

71 1 Krystal Jardiniere, Baadform

72 1 Porcelæns Thestel, dek. i Blomster og Guld, B. & G.,

best. a f :

1 Thekande, Sukkerskaal, Flødekande, 11 Par Kopper,

1 Mælkekande, 3 Kagefade, 6 Kagetallerkener,

1 Skylleskaal

73 1 Porcelæns Spisestel, blaastribet og Guldkant, B. & G.

best. a f: ,

2 Terriner m. Laag, 4 Ragoutfade m. Laag, 8 ovale

Fade, 6 runde do, 4 Sauceskaale, 4 Assietter, 2 store

dybe Skaale, 72 store flade Tallerkener, 24 store dybe

do, 32 flade Dessert do, 16 dybe do og 23 Kompot do

74 1 gi. dansk Porcelæns Terrin, K. P.

75 1 do do Fad, —

76 1 Par smaa do Kopper, blaa Blomster, —

77 1 - do do rosa m. Efeu, —

78 1 - do do forg. m. Laag —

79 2 dekorerede do Askeskaale —

80 2 Par do Kopper, Sachsisk Pore.

81 1 - do do m. Fugl og Blomster, do

82 1 - do do Reliefblomster, do

83 5 - kinesiske do do

84 2 - do do Berliner Pore.

85 1 - do do do

86 12 - do do hvide og forgyldte

87 11 - do do do


88 4 Par smaa Porcelæns Kopper

89 2 — do do

90 1 — do do

91 2 — do do forsk.

92 3 do do muschelmalet

93 2 4-kantede do Urtepotter m. Underfade, K. P.

94 2 runde do do do —

95 2 do do do —

96 1 do Petroleumslampe m. Kuppel, —

97 1 lille Porcelæns Opsats, blaa, K. P.

98 1 do Skrivetøj, . —

99 2 Fajance Flacons, Aluminia

100 2 do do

1 3 do do

2 1 do do

3 1 Porcelæns Skrivetøj, dek,, B. & G.

4 1 Menuholder —

5 2 Par Porcelæns Kopper, forskellige

6 1 do Sachs. Porcelæn

7 3 do smaa, forskellige

8 2 smaa kinesiske Porcelæns Thekander

9 1 lille do do Stel, best. af:

2 Par Kopper, Kande, Sukkerskaal og Flødekande

110 1 Porcelæns Bordlampe, blaablomstret

11 2 do smaa, muschelmalede

12 1 blaa Stenkande

13 2 Krystal Lamper m. Prismer og Kupler

14 2 hvide Tallerkener og 1 Fad, gennembrudt Kant, K. P.

15 1 hollandsk Fajance Vase

116 2 smaa Ler Flacons

7

Møbler m. m.

117 Et Egetræs Spisestuemøblement, J. P. Mørcks Fabr., best. a f:

1 stor rigt udskaaret Buffet m. Spejl

1 do Dækketøjsskab

1 do Spisebord m. Krydsfod og

Mellemplader

24 Stole m. Læderryg og -Sæde

118 1 Egetræs udskaaret Tavlet

19 1 do Arbejdsbord m. grønt Klæde

120 1 TafFeluhr i Nøddetræs Kasse, mont. i Bronce

21 1 Messing Stage til 8 Lys

22 1 Biscuit Figur, B. & G.

23 1 do —

24 1 do —

25 1 do —

126 Et fransk Mahogni Empire Salonmøblement, rigt indlagt

med Broncezirater og Kapitæler, best. af:

1 stor Sofa m. stribet Empirestof

1 lille do do do

2 store Armstole do do

4 Salonstole do do

4 Taburetter do do

127 1 rundt Mahogni Salonbord m. Søjler og Broncebeslag

28 1 høj do Konsol m. Broncebeslag og gul M armorplade

29 1 lille fransk Rosentræs Damebureau m. Bronce Galleri og

Zirater og Marmorplade

130 1 Porcelæns Frugtskaal m. gennembrudt Kant, K. P.

31 1 do Skaal, lille, do do —

32 1 do Askebæger, do do —

33 1 do Blomsterholder, blaa og forgyldt, —

134 1 do do do —


8

135 1 stor Alabast Vase, monteret i forgyldt Bronce m. Emaille

36 2 mindre do do do do

37 2 opalfarvede Glasvaser

38 2 høje kinesiske Vaser, rigt dekorerede Medailloner m. kinesiske

Motiver

39 Et sortpoleret Salonmøblement, J. P. Mørcks Fabr. best. a f:

1 stor Sofa m. slyngede Søjler og vinrødt Silkebrokade

2 — Lænestole do do

4 Salonstole do do

140 1 sortpoleret Salonbord m. Kugleben og Krydsfod

41 1 do Salonskab m. slyngede Søjler og Opsats

42 1 do Konsolskab do Silkeforhæng

43 1 do Flygelbænk m. guldindvirket Gobelinstof

44 1 do Taburet do do

45 1 sort Salonuhr i Ibenholt Kasse, sign. Phillipe Fab. Palais

Royal

46 2 sortpolerede Portierestænger m. Ringe

47 2 do Gardinstænger

48 3 forgyldte do

49 3 do do

150 2 do do

51 1 sortpoleret Skærmstativ

52 1 Spejlglas Fotografiskærm m. Broncelister

53 1 kinesisk Porcelæns Bordopsats, rigt forgyldt og dekoreret,

montereret i Bronce

54 1 fransk do Royal bleu Vase, dekoreret m. Fugle

og Blomster

55 1 Mahogni Kniplebord m. Underhylde

56 1 Nøddetræs Bænk m. grønt Klæde

57 1 Malm Kirkelysekrone til 15 Lys

58 1 Nøddetræs Chatol-Skrivebord m. Underskab og Jalousiklap

59 1 Egetræs Skrivebordsstol m. blaat Plyds

160 1 stort fransk forgyldt Bronce Taffeluhr m. kvidrende og

bevægelige Fugle

61 1 Frugtskaal paa Broncefod, rød og gul

162 1 højt Bomsterglas, do

9

163 1 rund slebet Krystal Kumme

64 1 Krystal Blomsterglas

65 1 engelsk Plet Plat de Menage

66 6 do Flaskebakker

67 4 do Nøddeknækkere

68 4 do do

69 2 Porcelæns Lysestager, hvide og forgyldte, K. P.

170 1 do Hængevase, B. & G.

71 do Tallerkener, hvide, —

72 1 do Skrivetøj, 2 Stager, 1 Pennebakke, 1 Askeskaal

Sachsisk Pore

73 1 do Figur, bevægelig Kineser, do

74 1 do do do Hollænder, do

75 1 Keramik Thekande, Kåhler

76 1 do Dreng m. Kurv

77 1 do Kakadue

78 1 do do

79 1 do Kurv m. Fugle og Jordbær

180 1 Porphyr Tønde

81 1 Cloisonne Vase

82 1 rund Alabast Visitkortholder

83 1 do Porphyr do

84 1 do Marmor do

85 1 Cigarbæger paa Stativ, ægyptisk Dekoration

86 1 do Kåhler

87 1 lille udskaaren Trææske, Alpej æger

88 1 Brevpresser, Elenfen

89 1 do Appelsin

190 do Marmor

91 1 lille Broncehund

92 1 Figur, Pjerrot, Bronce

93 1 do Hejre, do

94 1 do Karl og Pige, do

95 1 do Mand m. Gæs

96 1 do Ulv paa Marmorsokkel

97 1 do Dromedar

198 1 romersk Bronce Lampe


199 1 romersk Bronce Lampe

200 1 do do do

1 1 Tempel, do

2 1 Portal, do paa gul Marmorfod

3 2 Metalvaser paa Marmorsokkel

4 1 Metalfad, graveret

5 2 Træfigurer, udskaarne Riddere

6 1 Messing Skrivebordsgarniture

7 1 lille Metalbakke

8 1 — Æske m. Figur

9 1 tyrkisk Metal Hængeskaal m. kulørte Stene

210 1 italiensk Oliventræs udskaaren Bakke

11 1 do do do Boghylde

12 1 do do Tobaksæske

13 1 do do Skrivemappe

14 1 do Skrin til Fotografier

15 1 do Schweitzerhus

16 1 Messing Skrin foret m. Silketøj

17 1 do Platte m. Medaillon

18 1 do Skrin

19 1 do Søjle Termometer

220 1 do Daase

21 1 do do oval, hollandsk

22 1 do do aflang, do

23 1 do do do do

24 1 do do do do

25 1 do Skrivebordsgarniture

26 1 do Vildsvin

27 1 do Askebæger, Elefant

28 2 do Lysestager, runde

29 1 do Brudebæger

230 1 do romersk Lampe

31 1 do Olielampe, Hund

32 1 do Dørhaandtag

33 1 Malm Gryde, kinesisk, lille

34 2 do Lampetter m. Ørn og Krone

235 2 do do do

10

236 5 Messing Knager

37 5 do do

38 1 Oliventræs Bimbel

39 1 Smedejerns Lygte m. kulørt Glas

240 2 Porcelæns Basreliefs, Nat og Morgen, K. P.

41 1 Petroleumslampe og 2 Beholdere

42 1 Stumtjener, Garderobestativ

43 Et Mahogni Empire Møblement, rigt indlagt, best. af:

1 Sofa m. gult stribet Silkestof

1 do do do Recamier

1 Salonstol do do

1 do do do

1 Fauteuil do do

11

244 1 Mahogni indlagt Klapbord m. Skuffe

45 1 do do Hjørneskab m. Underskab og Jalousidøre

46 1 do fransk Nipsbord m. Galleri og indlagt Bronce

47 1 do Chatol m. Overskabe og Sideskabe, indbygget

Uhr og Jalousiklap

48 1 rød Jettonsæske m. Broncefødder og Hanke, Jetton og

Spilleplader

49 1 grøn do Bakke m. 4 Æsker og Jettons

250 1 sort do Æske m. Jettons

51 2 emailleindlagte Malm Lyseplader

52 2 do do Vaser

53 1 do Onyx Opsats

54 1 stor Porcelæns Dekorationsvase paa sort Søjle, rigt dekoreret

i Guld og Farver m. italiensk Kirkeinteriør,

sign. Pietro Roma, B. & G.

55 1 blaa Porcelæns Skaal m. Metalkant

56 1 italiensk Majolika Blomsterskaal

57 1 do do do Tøffel

58 1 do do Necessaire, 2 Rum

59 1 flaskeformet Keramik Vase

260 1 stor grøn Majolika Dekorationsvase m. mytologisk Frise

i Reliefs

261 1 do do do do do do


262 1 højt og 3 smaa Blomsterglas

63 3 forskellige do 4 Glas

64 6 røde og 2 grønne Blomstervaser

65 2 firkantede do Aluminia

66 6 forskellige do

67 1 lille Træskrin, B. R. 1145

68 2 Gemsehorn, Knager

69 1 do Alpejæger

270 1 udsk. Træfigur, Schweitzerløven

71 2 do do Nøddeknækkere

72 2 do do do

73 2 do do do

74 1 do Trædaase, kinesisk

75 1 Oliventræs Brevpresser, Peterskirken

76 1 Skakspil, 2 Brædter

77 1 Æske Spillepenge

78 1 sort Elefantbord, Søjle

79 2 Haandvægte

280 1 stor blaa Blomsterjardiniere m. Broncefatning

81 1 Salonbøsse

82 1 do

83 1 Gruppe i Ler, Kattefamilie

84 5 Stk. forsk. Nips

85 5 — do

86 5 — do

87 5 — do

88 5 — do

89 7 smaa Benringe

290 1 Elfenbens Pennebakke

91 1 lille Agatskrin

92 1 Elefant, 1 Bonbonniere

93 2 Glasdaaser

94 4 blaa Blomsterglas

95 5 forsk. do

96 2 Vaser, 2 Flacons

97 1 oval malet Porcelænsplade, Madonna

298 1 Metal Klokke, 1 Dolk

12

.13

299 1 sort Salonflygel, Hornung & Møller

300 1 — kinesisk Thebord m. lakeret Bakke

1 1 — poleret Stolpeskab m. indvendige Mahogni Skuffer

2 1 Chesterfields Sofa, 2 Lænestole og 5 Stole m. grønt

Silkestof

3 1 Nøddetræs Salonbord m. Krydsfod

4 1 do Bogskab m. udskaarne Drager

5 1 do Nodeskab

6 1 do Rygebord m. Underhylde

7 1 do udsk. Dokumentskrin paa Krydsfod

8 1 grønt Silkesatins Bordtæppe

9 1 stort Garderobestativ

310 1 — do

11 1 — hvidt forgyldt Hjørneskab

12 1 — do do

13 1 hvid kinesisk Porcelæns Taburet, Tøndeform

14 1 do do do do

15 1 blaa do do do

16 1 stor Marmorgruppe, „Actæon med Hundene“ af

Prof. Freund

17 1 Nøddetræs Rococo Blomsterbord

18 1 indisk Bronce Paafugl

19 2 Malm Lysestager

a 2 do

b 2 do

320 1 antik udsk. Kristusfigur

21 1 Krucifix paa Marmorplade

22 2 runde Messing Jardinierer, 1 oval do

23 2 Malm Drengebuster, Sorg og Glæde

24 1 Messing dobb. Lyseplade

25 2 store franske Porcelæns Vaser, rigt forgyldte, malede

Medailloner m. Jagtscener

26 1 japansk Bronce Vase

27 1 bøhmisk Rubinglas Daase, 1 do Glas

28 2 Plet Lysestager

29 2 Malm do

330 2 do do


14

331 1 Malm Smykkeskrin

32 1 do Jardiniere, orient.

33 2 franske Porcelæns Vaser m. malede Medaillons og rigt

dekorerede i Farver og Guld

34 3 Gardinstænger

35 1 Haandklædestativ

36 4 Stk. blaa Granité Gardiner og 1 Kappe

36a 2 — do do do 19 do m. Bøjler

37 8 — do Bejler

38 6 — do Kejserstofs Gardiner og 3 store Kapper m. Klunker

39 10— olivengrønne Ulddamask Gardinkapper do

340 7 — Cretonne do do

41 1 Silke Lampeskærm m. Perlefryndser (

42 1 stor buet Mahogni Buffet m. 4 Døre og Skuffer

43 1 — do Skab m. Glasdøre

44 1 Egetræs Etageremøbel m. udsk. Søjler

45 12 Stole m. Lædersæder

46 12 do do

47 6 do do

48 1 forgyldt Salonstol

49 1 do

350 1 Stumtjener, Garderobestativ

51 1 stor Mahogni do

52 1 Hjørnesofa m. Cretonne

53 1 do do

54 2 Lænestole do

55 6 Salonstole m. Gobelin

56 1 lille Bambusbord

57 1 overpolstret Sofa m. grønt Plyds

58 1 do Lænestol do

59 6 Mahogni Chr. VIII Stole do

360 1 do Skrivebord m. Skabe

61 1 do Pillespejl

62 1 forgyldt Konsol m. Marmorplade

63 ca. 100 Bøffelhorn, sep.

64 2 Mahogni Senge m. Fjeder- og Krølhaarmadr.

65 1 do dobb. Servante m. Marmoropsats

366 1 do do do do


367 Mahogni Sengeskab m. Marmorplade

68 do do do

69 do dobbelt Klædeskab

370 do do

71 do Toiletmøbel m. Spejl

72 do Paaklædningsspejl

73 do Hjørneskab

74 do Dragkiste, 5 Skuffer

75 do do 5 do

76 do Hjørnehylde

77 do Sofa m. rødt Plyds

77a do rundt Bord

78 do Stole do

79 do Nøgleskab

380 do Rejsepult, indlagt

81 Billard m. Quer, Stativer og Elfenbens Baller

82 antikt Træ Husalter

83 Messing Lysekrone m. kulørte Blade, til Lys

84 do Kaminforsats m. Ildtøj

85 do Kakkelovnsforsats

86 do Themaskine

87 do Thekedel

88 do Kaffekande

89 do Daaser

390 do Skaale, 1 Lyseplade

91 Kobber Beholder, Ildslukningsapparat „Rex“

92 do Vaskekedel, stor

93 do do

94 do Thekedel

95 do Gryde

96 do Laag

97 do Kasserolle

98 do Lygte, 1 do Kurv

99 do Udskylningsapparat m. Cisterne

400 malet Buffet

1 stort Mahogni Bogskab m. Underskab

2 — do do do

403 — do do do

15


404 1 Mahogni Buffet m. Skabsopsats og Spejldøre

5 1 do rundt Spisbord

6 1 do Spillebord

7 1 Bambus Thebord

8 1 Fløjls Etagere

9 3 Rørstole

410 1 Kurvestol

11 1 stort Jern Pengeskab, Fabr. W . Maar, London

12 1 — umalet Plankebord m. 2 Skuffer

13 1 , — do Klapbord

14 1 — do do

15 1 — do Bord

16 1 — malet Havebord, Jernstel

17 1 Nøddetræs Bogskab m. 2 Døre

18 1 brunt Arbejdsbord m. 2 Skuffer

19 1 grønt do 2 do

420 1 umalet Klapbord

21 1 elektr. Hejselampe m. hvid Skærm og Perlefryndser

22 1 do Messingkrone m. 2 Blus

23 1 Gyngeskammel

24 1 Haandklædestativ

25 1 rund Blikservante

26 2 Gevirer

27 1 overtrukket Kurve Rejsekuffert

28 1 gult malet dobb. Klædeskab

29 2 antike malede Dørfyldinger

430 1 Ariston m. Plader

31 1 Taburetpuf u. Betræk

32 1 Æske røde Gardinfryndser

33 4 Par Sandaler

34 1 lille Taburet, 1 Klapstol

35 2 Æ sker m. bevægelige Figurer

36 Div. store Fonografvalser

37 — smaa do

38 1 brunmalet Kommode

39 1 do Klædeskab

440 1 Fyrretræs Reol, 10 Hylder

16

441 Maskinrulle til elektr. Kraft

42 stort Blomsterbord m. Zinkbakke

43 lav sort Reol

44 hvidt dobbelt Skab

45 8 Spejlglasruder

46 do stor

47 Rammer til Forsatsvinduer

48 do do stor

49 Diverse Messingknager

450 stor malet Kommode m. 8 Skuffer

51 Nøddetræs Dameskrivebord

52 Mahogni Skrivebord m. 3 Skuffer

53 Ruller Linoleums Løber

54 gul malet Kommode

55 brun do Servante

56 gult do Klædeskab

57 Bambus Sofa og 1 Stol

58 rund Læderæske

59 foret Blikkasse

460 3 Stole m. Rørsæder

61 4 blaa svenske Stole

62 2 W iener Taburetter

63 1 Trappestige

64 1 malet firkantet Søjle

65 1 do stort Isskab

66 1 do Huggeblok

67 1 Strygebrædt

68 1 stort hvidt Bord m. 2 Skuffer

69 2 hvide Verandaborde

470 6 do Taburetter

71 1 malet Havebænk, Træ

72 3 do do Jernstel

73 3 do do do dobbelte

74 1 do do do

75 1 do do do

76 1 do do do defekt

477 1 do do do do

17


478 1 firkantet Jern Havebord

79 1 do do do

480 1 do do do

81 1 do do do

82 1 rundt do do

83 1 do do do

84 do Havestole, 1 Trælad

85 1 Fonograf m. forsk. Tragte

86 1 Egetræs Vaskestativ m. Kobber Beholder

87 Fade m. forgyldt Kant, K. P.

88 1 Fiskefad m. Rist

89 1 stor Kobber Kasserolle m. Laag

490 1 — do do do

91 1 — do Laag

92 1 Kobber Kedel

93 1 do do

94 1 do Suppekedel

95 2 do Kaffekander

96 2 Merskumspiber m. Sølvbeslag

97 1 Stereoskopkasse m. Billeder

98 Diverse Stereoskopbilleder

499 2 Medaillons m. Messingfugle

a 2 Fag Ulddamask Gardiner m. Kapper og Bøjl

b 2 do do Portierer do do

500 1 Juleplatte 1899

1 1 do 1903

2 2 do 1904

3 1 do 1905

4 1 do 1906

5 2 do 1907

506 2 do 1908

18

Platter.

)

507 Juleplatte 1909 B. & G.

8 do 1910 —

9 do 19! 1 —

510 do 1912 —

11 do 1913 —

12 do 1914 —

13 do 1915 —

14 do 1916 —

15 Platte, Fredensborg, 1863—98 —

16 do Amalienborg, 1863-1906 —

17 do Dronning Margrethe —

18 Juleplatte 1908 K. P.

19 do 1909 —

520 do 1910 —

21 do 1911 —

22 do 1912 —

23 do 1913 —

24 Platter m. Krone, Pr. Marie —

25 do do Chr. IX —

26 do do Fr. VIII

27 do do Dr. Louise, 80 Aar —

28 do do Chr. IX do —

29 do do Fr. VIII —

530 do do do —

31 do do Chr. X —

32 do Carl og Maud —

33 do Harald og Helene —

34 do Frederik og Louise —

35 do Carl og Ingeborg —

36 do Chr. og Alexandrine —

37 do Chr. IX, Guldbryllup —

38 do Kong Haakon —

39 do Horsens Udstilling —

540 do Nakskov do —

41 do Glasgow —

42 do Aarhus Udst. 1909 —

543 do Stockholm 1897 ____

19

/


20

544 1 Platte, Frimærke Udstilling K. P.

45 1 do Kvindernes do —

46 1 do do Bygning —

47 1 do Falken —

48 1 do Zoologisk Have —

49 2 do H. C. Andersen —

550 1 do Vestindisk Skib —

51 1 do Dansk Turistforening —

52 1 * do Messina —

53 1 do St. Louis —

54 1 do Landsoldaten —

55 1 do Fredericia —

56 1 do Pr. Maries Død —

57 1 do do —

58 1 do 3 Bølgelinier og Krone —

59 1 do do do —

560 2 do W A To B. & G.

61 1 do Tuborg 1898

562 3 do Børnehjælpsdag 1910

Malerier.

563 Landskab med hvid Hest og Hund

64 Allegorisk Billede. Amorin blæser Sæbebobler

65 Ved italiensk Osteri, sign. Wigand, Rom 1850

66 Vilde Heste, Skovlandskab

67 Tyroler, sign. E. Starck

68 Kvindeportræt, Ubekendt

69 Den bodfærdige Magdalene, Ubekendt

570 1 Tegning, Sommerlandskab i Maaneskin. Holland, sign.

N. N. 1881

71 2 Kobberstik, Jesus og de Skriftkloge og Joseph og hans

Brødre, i forg. Rammer

72 1 Fotografi, Madonna med Barnet, Egetræs do

573 2 do kolorerede, do do

?

\

574 2 Træplader (Brandmaleri) i Ramme

75 1 gi. Maleri, Thorvaldsen

76 1 do En Søgut

77 1 do Grønne Kranse

78 1 do Legende Barn

579 1 do Rød- og Hvidtjørn

80 1 Skilderi, Dameportræt

81 1 Radering, Tre Løveunger

82 1 Spejl i forg. Chr. VIII Ramme

83 2 Malerier paa Træ, Ridder og Dame

84 1 koloreret Litografi, Paris

85 1 do do Interlaken

86 1 do Farvetryk, Genua

587 1 Fotografi, Madonna, Egetræs Ramme

21

Fysiske Apparater, Fotografiapparater,

Kikkerter, Naturalier m. m.

1 1 stor Elektricermaskine (45 cm Ibonitskiver) m. elektrisk

Motor samt en Samling Apparater til elekt. Eksperimenter

2 1 Røntgenrør m. Stativ, Bariumplatinsyamir-Skærme og

Kassetter til Fotografering

3 1 do

4 1 ' do

5 1 Geislersrør paa Stativ

6 1 do do

7 1 Leidnerflaske

8 1 stor dobb. Voltasøjle m. Udlader

9 1 Geislersrør

10 1 do

1 1 1 do


22

12 1 Geislersrør m. Kissel Zinkerts

13 1 do - Magnesit

14 1 do - floraserende Blomster

15 1 do - do oval Plade

16 1 do - do do

17 1 Brintudviklingsapparat

18 Staalmagneter

19 1 Hesteskomagnet

20 1 Galvanoskop

21 1 Kaleidoskop

22 1 do

23 1 do

24 forskellige Instrumenter

25 1 Samlerlinse i Indfatning

26 1 Gyroskop paa Stativ

27 1 do do

28 1 Stativ og 1 Æske m. forsk. Glas

29 1 Grattometer

30 1 Skydemaal

31 Pensler

32 1 Vandbeholder m. Slange

33 1 Stativ til Reagensglas m. m.

34 1 do do

35 Diverse Glas

36 do

37 2 Maaleglas

38 Diverse Glastragte

39 1 Stativ m. Reagensglas

40 1 do - Glasrør

41 1 Bdt. fine do

42 1 Buntzens Brænder

43 3 Stativer m. Kobber- og Messingapparater

44 Forsk, do

45 Diverse

46 2 Galvaniske Plader betr. m. Skind

47 Nogle Gummislanger

?

23

48 Forskellige Briller

49 7 Kromsyre Elementer

50 1 Kalorickmaskine til Springvand

51 1 Telefon Transmissionsapparat

52 3 Messing Kander, 1 Tragt

53 Diverse

54 1 Undervisningsapparat (Dynamo i Plan)

55 2 do anatomiske Figurer

56 1 lille Vægt m. Lodder

57 1 Staal Lineal

58 1 do Vinkel, stor

59 1 Negle

60 1 Rejsekikkert, Aluminium, sign. Cornelius Knudsen,

m. Læderfutteral

61 1 lang Kikkert, do

62 1 lille Globus

63 1 do

64 Diverse Bogstativer

65 do

66 1 Stativ til Fotografiapparat

67 1 stort Fotografiapparat m. Objektiv, sign. Steinheil, 7 Mahogni

Kassetter samt tilh. 2 Futteraler

68 1 Steiners Geheim-Camera

69 1 Fotografiapparat

70 1 do

71 1 Magniumslampe

72 1 stor Kikkert paa Stativ, sign. Cornelius Knudsen

73 1 Barometer

74 Diverse Tørrestativer til Plade

75 do

76 do

77 Diverse Karton

78 3 store Metal Skylleskaale

79 3 Porcelæns do

80 4 do do

81 3 Kopierrammer, store

82 14 do mindre


83 7 Kopierrammer, store

84 2 do do

85 10 do forskellige

86 12 hvide Porcelæns Skylleskaale

87 6 Celluloid Skylleskaale m. Laag

88 6 forskellige do u. do

89 16 do do

90 6 do do

91 Forskellige Udvandingskar af Porcelæn og Metal

92 do Flasker m. Kemikalier

93 do do do

94 5 store Glastragte

95 3 Mørkekammerlamper

96 1 Skæremaskine

97 Div. Skaale og Kopierrammer m. m.

98 1 Æsk« Valser m. m.

99 1 Stk. Koral under Glaskuppel

100 1 Kranie af Delfin

1 Diverse Kranie

2 do udstuppede Fisk

3 do Naturalier

4 1 Kranie af Hest

5 Diverse Mineralier

106 3 Æ sker m. Insekter

24

More magazines by this user
Similar magazines