Nr. 3 September 2011 - GoldWing Club Danmark

gwc.dk

Nr. 3 September 2011 - GoldWing Club Danmark

Nr. 3

September 2011

Club Danmark

C L U B - D E N M A R K


C L U B - D E N M A R K

Bestyrelsen

Formand:

Stten Egholm

Præstøvej 132

4700 Næstved

Tlf.: 28 55 51 54

E-mail: formand@gwc.dk

Næstformand:

Jan Jensen

Tannisbugtvej 107 – Tversted

9881 Bindslev

Tlf.: 23 32 78 71

E-mail: nformand@gwc.dk

Kasserer:

Niels Melchior

Bækkevej 3 – Svallerup

4400 Kalundborg

Tlf.: 21 22 88 53

E-mail: kasse@gwc.dk

International

repræsentant:

Peter Mackenprang

Lundby Hovedgade 132

4750 Lundby

Tlf.: 21 81 10 85

E-mail: international@gwc.dk

Webmaster:

Jan Erik Holm

Rusgårds Bakke 278

Vigersted

4100 Ringsted

Tlf.: 36 72 12 15

E-mail: webmaster@gwc.dk

Redaktør:

Vagn Skovbjerg

Svanevej 50

4000 Roskilde

Tlf.: 29 84 08 51

E-mail: vagn.skovbjerg@gmail.

com

Nyt fra redaktionen:

Først vil jeg takke for valget som redaktør og takke Torben

Kvamm for han vil hjælpe med opsætningen af bladet. Vi vil ikke

starte ud med de store redaktionelle ændringer af bladet. Men

vi har dog ”peppet” det lidt op og fået et par annoncer i bladet,

det giver også lidt indtægt. Alle sider er nu i farver. Ideer til

ændringer, indlæg, turbeskrivelser, m.m. modtages gerne.

HUSK! – hvis du sætter foto ind i et Word dokument, skal du

medsende de originale fotofiler, når du sender indlæg til bladet.

Word ødelægger billedet når det sættes ind, derfor skal vi bruge

originalen for at kunne lave en rimelig kvalitet.

Tak til alle for deres indlæg til det nye blad, det er bare positivt

at der er opbakning om den nye redaktion, vi håber det

forsætter.

Alt for nu… vi ses derude.

Vagn Skovbjerg (772)

Indhold:

Nyt fra redaktionen ....................................................... 2

Formanden skriver ........................................................ 3

Næstformanden skriver ................................................. 4

Ny bestyrelse ............................................................... 4

Region 1 ..................................................................... 5

Region 2 ..................................................................... 6-7

Region 3 ..................................................................... 8

Fantastisk fællestur gennem syd- og Sønderjylland ........ 8-9

Forretningsorden ...................................................... 10

Region 5 ..................................................................... 11

Region 6 ..................................................................... 12

Referat fra GWCDKs generalforsamling på Reersø ............. 13-16

GWCDKs regnskab 2010 ................................................ 17-18

GWCDKs budget 2012 ................................................... 19

Invitation Luxemburg .................................................... 20

Invitation Greece .......................................................... 21

”Gammel Ole” .............................................................. 22

Annonce Bikers best ..................................................... 22

Farvel og tak!............................................................... 23

“Rapporten” ................................................................. 24-27

Tour Danmark .............................................................. 28-29

Træf i Tjekkiet med stop i Harzen ................................... 30

Træf, ture og aktiviteter 2011 ......................................... 31

GoldWing blad 3, 1 september 2011, 30. årgang

Forside: “Gammel Ole” og hans Honda GL 1000 fra 1976 – læs mere om Ole

på side 22.

Oplag: 650 stk. Efterftryk kun tilladt efter aftale.

GoldWing bladet udkommer 4 gange pr. år, nr. 1 og 3 som alm. blad og 2 og 4

som PDF fil på hjemmesiden www.gwc.dk

Bank: Nørresundby Bank, reg. nr. 7450 kontonr.0001044742

Repro: TJ og Torben Kvamm.

Tryk: Grafisk Trykcenter A/S

Næste nummer udkommer 1. december 2011, deadline er 1. november 2011.


Formand

Sommeren er kommet eller er

den.

Generalforsamlingen på

Reersø camping er vel

overstået og der blev

godkendt en ny struktur i

GWCdk. Dette vil sige at alle

regioner nu har en plads i

bestyrelsen og er hermed

med til at bestemme GWCdk

fremtid og økonomiske

beslutninger, dette ser jeg

som en fordel da alle regioner

nu altid er opdateret med det

sidste nye.

På generalforsamlingen

fremlagde Claus Bjerrum

beretningen fra det

forgangene år på behørig vis.

Claus kom godt omkring alle

begivenheder der var hændt i

løbet af året, på trods af den

korte tid som formand for

GWCdk. Dette vil jeg da gerne

takke Claus for.

De mange kaffemøder og

hyggeweekender der var

blevet afholdt blev omtalt,

de er da også en stor

del af det sammenhold

der opstår når vi mødes.

Regionsrepræsentanterne

blev rost for deres store

engagement, som de ligger

i GWCdk. Region 4 blev

nedlagt, da der ikke var nogen

afløser for Verner Nielsen, en

tak til Verner for hans altid

gode humør og arbejde for

GWCdk. Vinterskriverierne

blev omtalt, Claus opfordrede

folk til at udvise respekt til alle

bestyrelsesmedlemmerne og

valgt poster for deres frivillige

arbejde, dette synspunkt tror

jeg vi alle deler med Claus.

Vores økonomi er kommet på

rette spor igen, de nødvendige

besparinger som blev indført

Steen Egholm (757)

Præstøvej 132

4700 Næstved

Tlf.: 28 55 51 54

E-mail: formand@gwc.dk

www.gwc.dk

har vist at give ro i økonomien

og vi kunne bibeholde vores

kontingent på det nuværende

niveau.

Valget af formand blev Steen

Egholm (757) og jeg tror vi nu

har en stabil bestyrelse som

samarbejder omkring GWCdk.

Kasserer Niels Melchior tog

genvalg, hvilket jeg er meget

glad for, fordi at der nu er

ro på økonomien. Redaktør

John Crusell (823) havde

valgt at stoppe på denne

generalforsamling, jeg vil

gerne takke John for alle de år

han har varetaget GoldWing

bladet. Valget som redaktør

blev Vagn Skovbjerg (772),

Poul Erik Petersen (549)

modtog valget som revisor og

John Johansen (1449) blev

valgt som Revisorsuppleant.

På et efterfølgende møde

blev Jan Jensen (1116)

konstitueret som næstformand

og Edel Grønbæk Svendsen

konstitueret som sekretær.

Vores effektbutik var oppe at

vende, den er pt. ikke synlig

på vores hjemmeside men der

arbejdes på at få denne op

at køre igen. Problemet er at

det kun er vores medlemmer

der må benytte denne via

websider, da den ellers regnes

for offentligt og dermed moms

pligtig.

Tour Danmark har nu kørt

Danmark tynd det blev til

1275 km. Der deltog 48

personer og 26 GW´er, de

lande der deltog var Norge,

Holland, Belgien, Irland,

Slovenien og selvfølgelig

Danmark. Turen blev rost

meget at de udenlandske

deltagere selvom vejret

drillede lidt.

C L U B - D E N M A R K

Træffet i Holbæk er overstået

311 cykler kom der til træffet,

14 lande deltog, ikke så

ringe når vi tager vejret i

betragtning, vi håber solen

vil vise sig mere til næste år i

Vejen.

14. pladsen – Polen

13. pladsen – Italien

12. pladsen – Tjekkiet

11. pladsen – Irland

10. pladsen – England

09. pladsen – Østrig

08. pladsen – Tyskland

07. pladsen – Schweiz

06. pladsen – Slovenien

05. pladsen – Belgien

04. pladsen – Holland

03. pladsen – Finland

02. pladsen – Norge

01. pladsen – Sverige

Det var næstformand Jan

Jensen der stod for opkald af

modtager af pokaler, Mogens

N. Hansen (1676) oversatte til

tysk og endelig jeg overraget

pokalerne.

Endelig blev det en dansker

der var den ældste kører,

nemlig Ib Christoffersen

(1836) i øvrigt deltog han

også på hele Tour Danmark.

Til sidst vil jeg håber i alle har

eller får en god sommer med

en masse dejlige timer på

vores dejlige GW ‘er

Med venlig hilsen

Steen Egholm

3


4

Flere medlemmer har spurgt

mig om følgende ”Er der

ro på i bestyrelsen”? ja

det kan jeg kun bekræfte

med ærlig overbevisning i

stemmen at det føler jeg der

er! Vi må konstatere at der

er en rigtig god tone og et

godt sammenhold iblandt

regionsrepræsentanterne

indbyrdes og til vor

nuværende formand og

kasserer. Der er ingen tvivl om

at den struktur vi blev enige

om på generalforsamlingen

er det helt rigtige. GWCDK er

kommet på ret kurs og der

skal/vil vi blive! Jeg deltog

på det internationale træf i

Holbæk og havde kun positive

oplevelser med hjem dejligt.

Næstformand

Jan Jensen (1109)

Tannisbugtvej 107, Tversted

9881 Bindslev

Tlf.: 23 32 78 71

E-mail: nformand@gwc.dk

Det eneste malurt i bægeret

var den triste nyhed som gik

op for os alle under træffet

havde fundet sted i Norge,

– det var næsten ikke til at

fatte! Vi holdt eet minuts

stilhed hvor alle rejste

sig op umiddelbart inden

pokaloverrækkelsen, i respekt

for de Nordmænd som på

tragisk vis ikke var mere og

deres pårørende! Der deltog

i øvrigt mange nordmænd på

træffet (over 40 Cykler).

Tilbage til GWCDK jeg håber

personligt at I alle vil støtte

op om dels bestyrelsen men

ligeledes støtte op om vores

nye Redaktør som nu har

fået ”øretævernes” plads,

et job som bestemt ikke er

C L U B - D E N M A R K

”Pulsen” på GWCDK’s nye bestyrelse her pr. September

2011 ????

Ny bestyrelse pr. 28.05.2011

uden problemer! Personligt

synes jeg det er flot af Vagn

at han nu vover pelsen og

ikke mindst har sagt ja til

en masse ulønnet arbejde

for klubben! Det skal vi lige

tænke over og sørge for at

han også har noget at sætte

i bladet. Derfor en opfordring

om at huske at skrive noget

fra de ture vi er på i det

ganske land eller fra udlandet.

Ikke mere for denne gang.

Ha’ en god sensommer alle

mvh

Jan Jensen

Næstformand

GWCDK

Bagerst fra venstre:

Keld Møller Johansen (reg. 2),

Edel Grønbæk Svendsen (reg. 5),

Svend O. Hansen (reg. 3),

Jens Halberg Rasmussen (reg. 1),

Peter Mackenprang (int. rep.).

Forrest fra venstre:

Steen Egholm (formand),

Jan Jensen (reg. 6 og næstformand),

Niels Melchior (kasserer).


Nyt fra regionen:

Siden 1. maj, har der været

vild gang i den her i Regionen.

4. maj: Var der spisning på

Overdrevs Kroen, og som

sædvanligrigtig god mad.

8. maj: Havde Joan & Finn

Planck inviteret til Kaffemøde

i Vordingborg, med en skøn

fællestur i det sydøst Sjællandske.

22. maj: Kaffemøde hos Helle

og Vagn i Roskilde, med efterfølgende

fællestur, ned over

det skønne midt Sjælland,

med afslutning i Slagelse, hos

Lis & Kim Irming, som fejrede

Deres 50 års fødselsdag.

27-29. maj: Hyggeweekend

på Reersø Camping, med indlagt

Generalforsamling.

26. juni: Fællestur med Poul

Erik & Sus, fra Holme Olstrup,

op over øst Sjælland, over

Køge, til Kr. Skensved, hvor

vi så en virkelig flot have, og

derfra til IS på Køge Lystbåde

havn.

JC takker af som redaktør

Region 1.

Jens Halberg Rasmussen (292)

Bovelgårdsvej 13, Gershøj

4070 Kr. Hyllinge.

Tlf.: 25 11 89 72

E-mail: nordahl.halberg@get2net.dk

www.gwcdk-reg1s.dk

21-24. juli: GWCDK Internationale

Træf, i Holbæk. Tak til

alle hjælperne, og deltagere.

Angående hvem der er indgået

i Region 1, det er 549

Poul Erik Pedersen og 1365

Jan Nielsen, de har sagt ja, til

at være med i Regions bestyrelsen.

Pga. travlhed med Træffet,

ferie osv. Har vi endnu ikke

afholdt møde, dette vil blive

afholdt snarest muligt, således

det kan blive ifølge den nye

struktur i gwcdk.

Nye Medlemmer:

1913 Kasper Krogh

1917 Jesper Hansen

1920 Johnny L. Pedersen

1926 Kurt Jensen

1928 Jørn R. Nielsen

1928B Sylvia R. Nielsen

1931 Henrik Andersen

1932 Bo Jung

1932B Tanja Falck-Andersen

1933 Jan Klæstrup

1935 Charles Andreasen

1940 Henning Jensen

1942 John Svane

1945 Max H. Christensen

1948 Ole K. Jørgensen

Hjertelig velkommen til jer

alle, i GWCDK. Region 1,

håber at se rigtig meget til

jer, til arrangementerne…

Pause i ”forhandlingerne” ved generalforsamlingen

Arrangementer:

7. Sep.: Spisning,

Overdrevs Kroen kl. 18:30.

30. Sep.: Topboks salg,

Hos Ole & mor Kaja i Havrebjerg,

Kl. 16:00 (det er

Fredag). Se under arrangementer.

5. Okt.: Spisning,

Overdrevs Kroen kl. 18:30.

2. Nov.: Spisning,

Overdrevs Kroen kl. 18:30.

7. Dec.: Spisning,

Overdrevs Kroen kl. 18:30.

Med venlig hilsen

Jens Rasmussen

Kaffemøde hos Helle og Vagn

5


6

Region 2.

Nyt fra regionen:

Ja så blev det igen tid til at

skrive lidt om hvad der er sket

i og omkring os med deltagelse

af de Fynske medlemmer.

Et stort velkommen til de nye

medlemmer på Fyn håber vi

ses i det danske ganske land.

Maj

14/5

Ja vi var igen blevet indbudt

til hestekræfternes dag i

Horsens og derefter fællestur

med efterfølgerne Othellolagkage

& kaffe hos Verner &

Sanne. Med hjælp fra Horsens

Brand & Redning fik vi nogle

fine luftbilleder.

21/5

Reg. 2 havde lavet en fælles-

tur til Daubjerg kalkgruber

men desværre mødte der kun

2 medlemmer op fra Regionen

tak for det (ironi, dejligt når

man laver ture).

Men så mødte der flere op fra

det gamle Reg. 4 og nogle

flere fra Reg. 5 som vi havde

fået til og planlægge en dejlig

fællestur rundt i deres Region

(Tak til Bjarne Redam).

Vi fik set nogle veje som man

nok ikke kommer så meget

på, vi ankommer til Gruberne

men da guiden slukker lyset

bliver det for meget for undertegnet

og et andet medlem.

Lider lidt af klaustrofobi i svag

grad (øv øv) men stadigvæk

en dejlig dag på den jyske

hede med kaffe og kage. Tak

til Reg. 5.

28/5

Vi skulle til Generalforsamling

på Reersø, vi var nogle stykker

der mødtes i Nyborg hvor

jeg havde planlagt en lille

fællestur omkring Slagelse

Keld Møller Johansen

Hjejlebakken 90, Snestrup

5210 Odense NV

Tlf.: 31 14 42 67

E-mail: killerkeld@gmail.com

www.gwcdk-reg-2.dk

og rundt om Tissø derefter til

Reersø.

Vi fik den nye formand, ikke

dårligt valg og der blev lavet

en ny struktur i klubben.

Og mon ikke det skal blive en

god klub og være medlem af

igen.

Der var nogen som havde

meldt sig til spisning efter

mødet og det var hyggeligt og

god mad.

Undertegnet kørte hjem i

stiv modvind og i kun 1 bane

pga. broløbet over Storebælt

men det gjorde ikke noget at

hastigheden var så høj i det

vejr.

Juni

10-12/6

Ja så var der Hyggeweekend

på Langeland men var desværre

ikke med, men håber

der er andre der vil skrive lidt

om det et andet sted i bladet…

25/6

Kaffemøde hos Jens & Bodil

Larsen i Ringe.

Der var kommet 13 cykler til

Ringe for og være med til et

dejligt kaffemøde i deres nye

hus/have.

Der var dækket bord med

diverse brød/pålæg og kaffe/

te/juice.

Efter indtagelsen og lidt reparationer

af en ældre dame

på bare 1100ccm så gik det

ned igennem det sydfyenske

med et stop på en Lucienhøj

en p.plads/udsigt over Fåborg

fjord, utrolig flot udsigt.

Derefter gik turen ned langs

med sydkysten til Rantzausminde

lystbådehavn hvor der

blev indtaget is i store og små

mængder.

Efter et stykke tid gik det

mod Lundeborg ned på havnen

hvor der så blev indtaget

aftensmad for de sultne, men

undertegnet havde lovet og

være i Odense hvor jeg skulle

til 80 års fødseldag så hvad

der skete derefter vides ikke.

Men stor TAK til Jens &

Bodil for en kanon dag med

høj solskin.

Juli

Ja der har ikke været så

meget i Regionen da de fleste

har sommerferie inkl. mig selv

sagde hunden.

Hvor vi har deltaget i Classic

Tour hvor vi var 2 medlemmer

fra Reg. 2.

Der var ikke meget plads på

Autotoget som vi tog fra Hamborg

til Lorack 700 km.

18-21/7

Der var der TDR og de overnattede

da også på Fyn i en

lille Mc klub kaldet Olfert.

21-24/7

Der var det danske træf i

Holbæk.

August

Som er gået forbi når bladet

udkommer, har vi holdt møde

i Reg. 2 ang. den nye struktur

i GWCDK.

De Wingligeste hilsner fra

Reg. 2 Rep.

Keld M Johansen


8

Region 3.

Nyt fra regionen:

Rigets tilstand: Det er altid

hyggeligt at mødes til fællesspisning

rundt i regionen, men

det står ikke mål med fornøjelsen

ved at mødes og køre

sammen på wingerne Heldigvis

tog forår og køreglæde

over, hvor vinter og spise-

aftner slap. Tak til arran-

gørerne af disse kulinariske

aftner. Skulle nogen sidde

med lyst til at afholde én af

den kommende vinters spiseaftner,

er I allerede nu velkomne

til at kontakte undertegnede.

Her i region 3 havde vi midt i

juni alle tiders fællestur rundt

i det sydjyske – læs mere om

den andet sted i bladet.

Tove & Claus Johansen fra

Gram havde den 19. juni lavet

en skøn fællestur ned gennem

syd- og Sønderjylland.

En dejlig søndag midt i juni

var vejrguderne uenige om,

hvordan vejret skulle være,

så vi fik lidt fra dem alle – sol,

varme, regn og blæst. Dette

havde dog ingen betydning for

humøret, som hele dagen var

i top.

Turen startede ved Shell i

Kolding, hvor vi forventningsfulde

mødte op. De glade

Svend O. Hansen (1458)

Industrivej 5

6620 Bække

Tlf.: 20 68 86 92

E-mail: svohansen@gmail.com

www.gwcdk-reg3.dk

Næste fællestur i august er

sammen med region 5, men

da den løber af stablen efter

deadline til bladet, skrives der

først om den i næste udgivelse.

En helt anden og aktuelt opgave

er det kommende træf i

Danmark. Det skal afholdes i

region 3, og Vejen Idrætscenter

er allerede reserveret. I

inspirationsgruppen er vi i fuld

gang med forberedelserne.

Det er en tidskrævende, men

også spændende opgave, hvor

både de praktiske og kreative

hjerner sættes i omløb.

De forskellige poster er så

småt bemandet, og flere skal

bruges, men det bliver ikke

før senere.

Mange her fra regionen deltog

i træffet i Holbæk, og mon

ikke flere af os ”lurede” på,

hvordan de gjorde ”de dér

sjællænder”! Heldigvis har vi

et godt samarbejde på tværs

af regionerne, så vi hjælper

hinanden – til alles fornøjelse

gensyn blev krydret med snak

og meninger om bl.a. nødvendigheden

af regntøj og intercommens

fortræffeligheder.

Kl. 10 fandt vi vores plads i

kolonnen og kørte ned langs

østkysten mod Sønderballe

Strand, hvor vi spiste vores

medbragte madpakker. Da

vejret var lidt ustabilt, havde

Tove og Claus sørget for et

telt, hvor alle, i tilfælde af

regn, kunne komme ”indendørs”.

Nye medlemmer:

1938 Kim Pedersen, Bække

1795B Hanne Dorte Witchen,

Gesten

1580B Britta Lyngsø Jensen,

Esbjerg

Med venlig hilsen

Svend O

Fantastisk fællestur gennem syd- og Sønderjylland

Teltet havde aftenen før dannet

rammen om en byfest,

og da Tove kendte et par af

deltagerne, havde hun med

sin charme fået dem til at lade

teltet stå til os. Rart når ”nogen

kender nogen”


Da alle maver var fyldt op,

begynde et par stykker af

mændene at gabe og mumle

noget om en middagslur

på bænkene, men i samme

øjeblik blev det bekendtgjort,

at ”Vi kører om 5 min”. Som

sagt så gjort, og vi fortsatte

af smukke snoede landeveje.

Den skønne natur og duften af

bl.a. hybenroser mindede os

endnu engang om, hvorfor vi

kører motorcykel.

Næste stop var det lille færgeleje

ved Ballebro, hvorfra vi

sejlede til Hardeshøj på Als.

Det blev en ”gratis” tur, da

region 3 betalte alles færgebillet.

I Havnbjerg ventede Karin og

Gunther Berg på os. De kunne

desværre ikke selv køre med

– grundet nye reservedele i

Gunthers krop! Mens vi andre

havde nydt køreturen i den

del af landet, hvor sproget bliver

mere og mere uforståeligt,

jo længere sydpå vi kommer,

havde Karin bagt kage til os.

Der var dækket op til os i deres

smukke og velholdte have,

og mens vi slappede af i havehynderne,

serverede de kaffe

og de lækreste kager for os.

Stor tak til Karin og Gunther

for deres gæstfrihed – vi fik

vist også antydet, at vi gerne

kommer igen.

Da alle, igen med fyldte maver,

atter havde ”sadlet op”

guidede de to Johansener os

rundt på øen. Det var en dejlig

tur, hvor vandet ofte agerede

”følgesvend”, inden turen

gik over broen til fastlandet.

Ved museet ved Dybbøl Banke

havde vi en velfortjent ”ladevandet-pause”,

og her gik

snakken om hvordan frisuren

(desværre!) ændre sig efter

flere timer med hjelm på, og

hvor vigtigt det er at holde

sin plads i kolonnen. Èn af

deltagerne, der lige havde

taget kørekort og investeret i

en ”Winge”, viste sin evne og

vilje til at tænke på både sin

egen og vi andres sikkerhed

– godt gået. Det kan nogle af

”vi gamle” lære lidt af.

Turen sluttede i Gram på Den

gamle Kro, hvor vi spiste

vores aftensmad. Ingen af os

led vist af den store sult, men

vi var dog nysgerrige efter at

se, hvad kroens buffet havde

at tilbyde os. Skuffet blev

vi bestemt ikke, da vi til en

rimelig pris gik om bord i alle

lækkerierne.

Til gengæld måtte vi sande, at

enkeltes køretøj var krympet

under middagen. Mangen en

lynlås blev virkelig spændt til

det yderste.

Tilbage er kun at sige Tove og

Claus tusind tak for en fantastisk

fællestur. Den var veltilrettelagt

– og de var helt uden

skyld i, der pludselig dukkede

en grusvej op. Den var helt

sikkert anlagt, efter turen var

planlagt.

Hele turen var en smuk oplevelse,

de kan bare dét dér de

to sønderjyder.

Anette Overby 1458B

9


10

01.juli.2011

Forretningsorden

For Gold Wing Club Danmarks Region 3

Region 3:

Regionsrepræsentanten vælges for 2 år ad gangen (ulige årstal) ved det årlige Regionsmøde.

1. Team i Regionen:

Regionsrepræsentanten har mulighed for at udpege følgende personer,(for 2 år ad gangen)

som indgår i et team under GWCdk

Flere poster kan tildeles enkelt person

En Kasserer: Der er ansvarlig for økonomien

En Sekretær: Som har ansvar for referat og skrift til bladet

En suppleant for regionsrepræsentanten, som indgår i teamet omkring regionen

(udpeges/vælges for 2 år ad gangen, (lige årstal)

En Web-master: Som har ansvaret for regionens hjemmeside.

Teamet godkendes af regionens medlemmer på regionsmødet.

Regionsrepræsentanten har også mulighed for at lade disse personer vælges,

på det årlige regionsmøde

2. Regionerne:

Er selvstændige Team`s under GWCdk, dog skal GWCdk vedtægter overholdes.

Økonomi:

Den til enhver tid siddende regionteam kasserer får det godkendte tilskud ultimo januar,

Efter regionens regnskab med bilag og kontoudtog er tilsendt GWCdk kasserer senest d. 31. december.

Tilskud ydes kun til medlemmer af GWCdk ved arrangement.

Regnskabet for regionen følger GWCdk`s regnskabsår.

Økonomiske beslutninger, på over 1000 kr. som er vedtaget på Teammøde,

må ikke omgøres af et enkelt medlem uden, forudgående sagsbehandling

og godkendelse af et flertal i Teamet.

(Jfr. GWCdk vedtægter §.6)

3. Teammøder:

Møder afholdes efter behov dog min. hver kvartal årlig på skift hos teammedlemmerne, eller et central sted

For alle Teammedlemmer.

Møderne forsøges afholdt på søndage.

Regionsrepræsentanten er ordstyrer og referent vælges.

Referat fra foregående møde skal på forlangende oplæses inden dagsorden oplæses.

Referat sendes til Teammedlemmerne og suppleanter kort efter mødet til eventuelle kommentarer.

Bemærkninger til det udsendte kan tilføjes inden for 8 dage.

Referatet underskrives senest til næste møde.

4. Regionsrepræsentant

Deltager i bestyrelsen af GWCdk. Der kan i regionens Teamet vælges en anden person.

Denne anden person skal have et meget tæt samarbejde med regionsrepræsentanten.

Regionsrepræsentanten er ansvarlig for, at der bliver afholdt et årlig planlægningsmøde,

Regionsrepræsentanten indkalder til det planlagte regionsmøde, og sørger for at GWCdk`s vedtægter

bliver respekteret.

Regionsrepræsentanten modtager nye medlemmer i sin region.


Region 5.

Nyt fra regionen:

I Region 5 har vi stor succes

med vores månedlige aftentur,

sidste tirsdag i måneden.

I maj stod Per Larhøj for en

tur til den dejlige lille ø,

Jeginø, med besøg på A

Fywerhus.

I juni måned havde Per Larhøj

lavet en herlig tur gennem urfuglereservatet

på Vind Hede

til Trehøje Bakke hvor aften

kaffen blev indtaget sammen

med den sædvanlige snak om

alt og intet.

I juli var der en dejlig tur i Viborgs

omegn, hvor 9 goldwing

var mødt til start. Kent var

stifinder og ledte os over

Bruunshåb, Tapdrup, Vejrumbro,

Løvskal, Ålum. Der var

en liflig duft af næsten høstklar

korn og man forventede

næste at mejetærskerne stod

klar til høst. Da vi nåede Fussing

holdt vi kort pause hvor

vi nød udsigten over det naturskønne

Fussingsø. Derefter

gik turen videre mod Læsten,

Nørbæk, Lindum, Bigum,

Vamen, Rødding og Overlund.

Vi sluttede på Borgevold hvor

vi nød kaffen og hjemmebag

Edel Grønbæk Svendsen (1602B)

Laubsvej 72

7500 Holstebro

Tlf.: 41 28 29 39

E-mail: maersk-ho@webspeed.dk

www.gwc5.dk

med udsigt over Viborg søerne.

Mors rundt med Uffe og Tove.

Der var 35 morgenfriske

goldwinger og goldwingerinder

mødt op på 20 maskiner

hos Uffe og Tove i Roslev til

morgenkaffe. Derefter gik

turen over Sallingsund broen,

gennem Nykøbing og videre

med små veje hvor vi oplevede

en skøn natur på den

ene side, og limfjordens blå

vande på den anden side. Vi

nåede frem til Feggersund

hvor færgen sejlede os over til

Thysiden. Derefter gik turen

på et par kilometer på grusvej

over Dæmningen med Østerild

Fjord på den ene side og

Limfjorden på den anden side.

Gennem Sennels og Thisted

mod Nørre Vorupør. Her var

der indkøb af fiskefrikadeller,

souvenirs og is. Frokosten

blev indtaget i Stenbjerg Plantage.

Derefter Holdt vi pause

på toppen af Skyum Bjerge,

hvor vi kunne se milevidt ud

over Limfjorden, Dragstrup

Vig og det vestlige Mors. Over

Vildsundbroen og op til Fladen

Strand hvor Hanklit rejste sig

højt op mod den blå og solrig

forårshimmel. Eftermiddagskaffen

med hjemmebag blev

nydt i en lund på Salgerhøj.

Defefter gik turen hjemad

gennem Nykøbing Mors og

over Sallingsundbroen.

Per Redam arrangerede en historisk

tur til ære for region 2

til Kalkgruberne i Daugbjerg,

hvor vi hørte om både Jens

Langkniv og Lange Margre-

the. Efterfølgende var der en

køretur ind over det smukke

Kongenshus Mindepark.

Maj bød også på Hestekræfter

i Horsens, hvor vi udstillede

vore winger i Horsens gågade.

En rigtig dejlig dag der sluttede

hos Verner og fruen med

hjemmelavede othellolagkager.

Uhm…

Turen til Tyskland blev desværre

udskudt, da vejrudsigten

lovede rigtig meget regn.

Turen Mors rundt med den

lokale guide Bjarne, blev

gennemført på trods af heldagsregn.

Dog kun med 5

deltagere, men disse havde en

uforglemmelig dag, med gode

oplevelser. Denne tur vil blive

gentaget senere, så alle får

mulighed for denne specielle

oplevelse.

Vores ”her og nu ture” på

hjemmesiden, hvor muligheden

for at invitere på impulsive

ture, er også blevet benyttet

flere gange.

Så var der Danmarks internationale

træf i Holbæk

Det var noget af en oplevelse,

da regnen ingen ende ville

tage. Der var dog tørvejr ind

imellem, men det var korte

øjeblikke.

Omkring 10 Winger fra region

5 havde trodset regnen og var

med i Holbæk.

På trods af regnen var det et

skønt træf, hvor man fik snakket

med winger fra nær og

fjern.

Resten af sæsonen vil vi fortsætte

vores aften og lørdag/

søndagsture. Er man interesseret

i at deltage eller bare se,

hvad vi laver så kan man finde

os på vores hjemmeside:

www.gwc5.dk

Med venlig hilsen

Edel.

11


12

Region 6.

Nyt fra regionen:

Hej Alle Goldwingere i

Danmark!

Husk vi holder hyggeweekend

i Sindal i weekenden fredag d.

9, 10 og 11 September.

Vi har fået et af Nordjyllands

mest populære orkestre (6

mand) “Waterfall” til at spille

for os Lørdag aften fra Kl.

18.00 til kl. 23.00. De spiller

irsk folkemusik på den danske

måde og er suveræne til at

skabe stemning med fællessang

m.m. Kom og vær med.

Lørdag fra Kl. 10.00 til 12.00

er der SHOW OFF i Sindal by.

Byen er værter ved kaffe/

Sandvich og vi skal være der

med cyklerne. Hvis der er

nogle som kommer før evt.

tidlig fredag eller allerede

torsdag vil Hjørring Handelstandsforening

gerne se motorcyklerne

til Show OFF i gågaden

(vi får polititilladelse).

Men som sagt meld jer til så

vi kan planlægge. Send mail

Jan Jensen (1109)

Tannisbugtvej 107, Tversted

9881 Bindslev

Tlf.: 23 32 78 71

E-mail: jje@dsc-as.dk

www.gwcdk-reg1s.dk/side24.html

til Arne Staun eller til mig hurtigst

muligt.

Programmet er på hjemmesiden

og sidste

tilmelding er lige op over når i

læser dette!

Min email: jje@dsc-as.dk

Hej working Group!

Tusind tak for et rigtigt godt

træf, set med mine øjne fungerede

alt til UG ingen kaos

alt klappede.

Det er meget prisværdigt at

så få laver så meget for de

mange TAK! Mere end 500

deltog i årets Internationale

træf i DK fordelt på 14 nationer

+ DK. Der var en rigtig

god stemning og folk hyggede

sig gevaldigt. Umiddelbart da

jeg ankom, syntes et telt som

samlingssted ikke at vække

min begejstring (måske fordi

en lang tur fra Tversted på

GW 1000 og i “strålende” regn

ikke ligefrem bragte lykkelige

smilerynker på ens pande)

Teltet viste sig jo at være ganske

udmærket som samlingsted,

det hele var jo samlet og

Fakta om den nye GL 1800 / 2012

Siden sin debut i 1975 med

GL1000, har Gold Wing været

anerkendt som et synonym

for maksimal komfort til lange

rejser. GL1800 blev lanceret i

2001, med majestætisk kraft,

avancerede affjedring og

bremser.

Den nye 2012 model af GL

1800 er forbedret i funktioner

mange detaljer, blandt andet

revideret udvendig styling og

den forreste kåbe er optimeret

til en øget vind og vejr beskyttelse.

Der er ændret i form af det

bageste karrosseri, i form af

ventilationshuller, der hjælper

til at reducere området for det

undertryk, der dannes bag på

cyklen og forbedre stabiliteten

ved høj hastighed. Affjedringen

og sædet er forbedret for

at hæve kvaliteten på køreturen,

bagagepladsen er nu over

150 liter.

Man kan spille alle gængse

lyd-filer på farten ved at

tilslutte en iPod, iPhone eller

USB stik til musikanlæget.

folk kunne jo mingle og holde

små møder i grupper ved bordene

i teltet det virkede ganske

fint. Musikken fredag var

helt suveræn KANON! Maden

ligeså til UG helstegt pattegris

ren guf!

Det må i gerne gøre om en

anden gang! Også en særlig

tak til Vagn, Steen og Mogens

for godt samarbejde vedr.

planlægning og afholdelse af

pokaloverrækkelse. Fint med

en PC og printer i førerbunkeren.

Endnu engang til jer alle som

stod for det og tog et slæb

både under og efter træffet

med oprydningen.

Glæder mig allerede til næste

år i Vejen !

PS. Kørte også hjem i “strålende”

p.. regnvejr :-(

Mange hilsner fra

Jan Jensen

M1109

Næstformand GWCDK

En ilt-følsom katalysator

holder udledningen af udstødningsgas

til et niveau omkring

halvdelen af de grænser, der

er nødvendige for at EURO-3

overholdes.

Som standard er GL1800 udstyret

med sikkerhedsfunktioner

som den Combined Braking

System (CBS) og Antilock

Braking System (ABS). En

fuldt integreret airbag fås som

ekstraudstyr.

Leveres i farverne, Metalic

Blue, Pearl White, Metalic Red

og Black.


20

Jens Winther

Automobiler

& Motorcykler

• Aut. Honda MC forhandler

• Aut. Honda MC værksted

• Honda udstyr, tilbehør & reservedele

• Vinteropbevaring: Tørt, sikkert og billigt !

Jim

Service

Jens

Indehaver

Henrik

Salg

Følg os på Facebook:

Jens Winther BMW & HONDA motorcykler

www.jenswinther.dk, Maglegaardsvej 5, 4000 Roskilde Tlf :+45 46 305 200


22

”Gammel Ole”

Alias Ole Hansen (255) er et af de gamle medlemmer

i GWCDK, hvilket medlemsnummeret

også afspejler. På Oles nyligt afholdte kaffemøde,

fik jeg lejlighed til at få nogle sjove oplysninger

om Ole og hans ture rundt om i Europa.

Ole i et tænksomt

øjeblik...

han tænker

nok tilbage

på alle sine

oplevelser;o)

Her er lidt data om Ole:

• Født 1936 (det vil sige at han er fyldt 75 år i

år).

• Købte i 1985 en Honda GL 1000 K1 fra 1976

som havde kørt ca. 50.000km for 36.000kr.

• Hondaen har d.d. rundet 291.000 km og

fragter stadig Ole til træf og besøg rundt om

i landet.

• Har været medlem af GWCDK siden 1988

• Har deltager i 95 internationale GW træf og

samtlige træfmærker hænger i Oles stue +

3000 GOLDWING ITEMS !!

ORIGINAL HONDA PARTS AND ACCESSORIES

DIRECT AVAILABLE FROM OUR WAREHOUSE

2 TIMES A WEEK WORLD WIDE DELIVERY

PAYMENT THROUGH PAYPAL,

BANKTRANSFER OR CREDITCARD

talrige danske hyggeweekender og andre

lokale træf i Danmark og Sverige.

• Har 3 gange fået træfpokalen som den danske

GW kører der har kørt til fleste internationale

træf. 1. gang var i 1992 hvor der var

en mere der havde kørt lige så mange træf

(8 træf), men Ole vandt pokalen ved lodtrækning.

I 1993 tænkte Ole at det der med

lodtrækning gad han ikke igen, og tog det år

14 int. træf og i 1994 igen med 8 int. træf.

• Har for årene 1991, 92, 93, 94, 95 og 2000

modtaget GWEFs certifikat som ”SUPER TOUR

AWARD” for deltagelse i mindst 4 internationale

træf for hvert år.

• Har i starten af 90erne også deltaget som

den første dansker på den GWEF SAP tour i

Schwiez.

Pokalen for deltagelse i fleste træf pr. år er kun

overgået af Ron Poesy (957) med 19 træf i

2004.

Ole købte sit ”slot” i Gurreby på Lolland i 1995

og har afholdt kaffemøde hvert år lige siden,

med deltagelse af medlemmer fra hele landet.

Så hvis du ikke har oplevet Ole hjemmelavede

lagkage og besøgt hans GW stue bør du afse tid

til det til næste år.

Redaktionen

GWCDK

OPENING HOURS

TUESDAY TILL FRIDAY 09.00 - 18.00

SATURDAY 10.00 - 17.00

BIKER , BIKER S BEST

, S BEST

DE HOOGE HOEK 22

3927 GG RENSWOUDE

THE NETHERLANDS

Tel TEL: : 0031-318 574575

info@goldwing.nl

INFO@GOLDWING.NL

BB_ADVERTENTIE_2010 A5_color.indd 1 26-7-2011 17:06:13


Farvel og tak!

Vi Joan og Finn, Vordingborg vil gerne takke alle

de Goldwing venner der deltog i vores forårstur

den 8. maj. 2011.

Der var kaldt sammen til fælles morgenbord i

Vordingborg kl. 9,30. Vel mødt vist nok 29

maskiner og 36 personer.

Det var rart, at se alle spredt rundt om på terrasse

og i haven nyde morgenmaden og det

gode vejr. Som altid når vi har holdt tur, skinnede

solen også denne dag.

Efter kaffebordet, blev der kaldt til samling, og

alle lyttede til vores orientering om hvor turen

ville gå hen.

Der blev kørt i et passende tempo gennem

byen, over Storstrømsbroen til Falster, med

første stop i Sortsø havn. Hvor nogle skulle af

med den indtagne kaffe, andre skulle ryge en

smøg.

Videre gik det ad små snoede veje på tværs af

Falster med stop i Stubbekøbing Havn, hvor vi

havde fået lov at beslaglægge alle borde/bænke

i sejlklubben, hvor frokosten blev indtaget og

Joans hjemmelavede chokoladekage blev delt

ud til alles glæde.

Vi fortsatte herefter videre rundt på Falster, og

sluttede med en dejlig tur gennem Vordingborg

by til vi nåede det alle ventede på, nemlig is

huset.

Alle strålede, og ventede gerne i køen til at få

del i de store softice der blev langet over disken.

Under iscermonien blev der snakke om dagens

oplevelser, og om hvad man nu kan finde på at

snakke om, når man ikke har set hinanden hele

vinteren.

Jeg takkede alle for den store deltagelse ved

vores arrangement, og sagde, at dette var vores

sidste arrangement. Alle råbte så i kor ”DET

SIGER DU HVER ÅR” men og vi glæder os til

næste år, og til Joans kage.

Nu er det sådan, at alderen 72 har sat en stopper

for at køre GoldWing mere, den er for tung.

Og det er med blødende hjerte jeg må stoppe

med at køre. Derfor er det hele sat til salg, og

så må jeg se at få fat i en mindre maskine, så

jeg igen kan køre med nogle af ”rødderne”.

Hvem ved, måske ses vi der ude!

Så kære venner, Joan og jeg takket af, med

mange gode minder i behold til alle dem der

gennem de mange år har givet os gode oplevelser,

godt samvær.

Så pas godt på jer selv der ude, og kør pænt.

God sommer. Vi vil savne jer!!

Joan og Finn (976)

23


24

“Rapporten”

Beskrivelse af gerningsstedet

Gerningsstedet er den svenske

“ødegård” MELLANGÅR-

DEN, opført i 3 bygninger som

et stort U. Åbningen af U´et

vender mod NV. Gården er

beliggende på adressen Ekhult

ved Markaryd i Sverige.

Gården er anlagt på en kuperet

skråning, og bygningerne

er opført i rødmalet træ og

med røde tegltage og bølgeeternit.

Stuehuset (U´ets

højre ben) er opført i 1½ plan

og beliggende på grundens NV

område. Husets stueplan er

indrettet med entre, bad- toilet,

køkken, værelse og stor

stue. Fra køkkenet er der en

vindeltrappe til 1. Sal, som

indeholder mellemgang, og et

værelse i hver gavl.

Over for stuehuset (U´ets

venstre ben) er bygningen

indrettet som anneks i et

plan, og indeholder åben entre

hvorfra der er adgang til opholdsstue,

et værelse samt en

fordelergang. Fra fordelergangen

er der adgang til badeværelse

og mindre køkken. Fra

køkken er der adgang til to

værelser, et med dobbeltseng

og et med køjesenge.

Bunden af U´et er en vinkelbygget

lade-maskin- og

staldbygning. Denne bygning

er blevet indrettet med grillområde

i bygningens NØ ende

med meget stor webergrill

under et røgfang. Derudover

en kostald, som er blevet indrettet

til værksted. I bygningens

SV halvdel er indrettet

et større fællesrum med åbent

køkken som er møbleret med

egetræsplankeborde og bænke.

Fra dette rum er adgang

til laden, hvor der opmagisaneres

div. materialer og nogle

fine mountainbikes.

Endvidere er derpå den NØ og

Ø del af grunden et par garagebygninger

og et brændeskur.

Øst for lade-bygningen

er anlagt et bålsted.

Midt på gårdspladsen er et

større træ.

Adgang til ejendommen er via

en grus- og græsbelagt opkørsel

fra offentlig vej.

Undersøgelse af gerningsstedet

m.v.

viste at 15 personer havde

indfundet sig på stedet kørende

på Honda motorcykler.

Der var skaffet sig adgang til

de forskellige bygninger med

rette nøgler. Personerne er

identificeret som: Vagn og

Helle, Torben, Jens og Inge,

Jan og Eva, Kim og Anne, Finn

og Jytte, Poul-Erik og Sus,

samt Peter og Gitte.

Rejserute for Poul-Erik, Sus,

Peter og Gitte kunne fastlægges

meget præcist. Gitte og

Peter var i godt vejr kørt fra

deres hjem i Næstved onsdag

den 1. juni kl. 1700 på hver

deres mc. De mødte Poul-Erik

og Sus, der også var kørende

på hver deres mc, i Holme-

Olstrup. Derefter kørte begge

par til Helsingør ad motorvejen

med god fart. Der var købt

returbilletter af alle til færgen

mod Sverige. De fandt hurtigt

”cowboy rækkerne” forrest

på færgen, hvor de spiste lidt

af deres medbragte madpakker.

Ankommet til Helsingborg

kørte de ad motorvejen E4

mod Markaryd. Da der manglede

godt en halv times kørsel

til gården, holdt de en lille

pause på en rasteplads hvor

de spiste resten af madpakkerne.

De ankom til gården kl.

ca. 2045 efter at have kørt ca.

1½ km forkert ad en støvet

skovvej. (Deres GPS`er viste

lidt forkert).

De blev vel modtaget af alle

de andre. Torben ankom dog

først torsdag eftermiddag.

Jens ”Brandmand” og Finn

blev dog siddende og passede

på bedste vis på bålet og

deres øl. Gitte og Peter blev

tildelt rummet med køjesenge.

Efter at have pakket ud

gik de til bålpladsen hvor alle

hyggede sig med lidt vin og

øl. Jens” Brandmand” og Finn

bestod den lille pyromanprøve

med udmærkelse ved at køre

brande til og på bålet med

trillebør.


Vagn havde kreativt tilvirket

et kortspil, hvorpå der

var klisteret piktogrammer

for næste dags opgaver. Alle

skulle nu efter tur trække et

kort. Peter trak det ene af 2

kort med indkøb, det andet

kort blev trukket af Jan. Efter

mørkets frembrud trak alle ind

i fællesrummet, og omkring

midnat trak nogen sig tilbage

til deres soverum.

Torsdag den 2. juni vågnede

Peter til solskin og fuglekvidder,

ellers kun stilhed. Det

kunne med sikkerhed klarlægges,

at Vagn, Helle og Poul-

Erik var løbet en morgentur.

Helle bagte lækre langtidshævede

grovboller, og morgenmadsholdet

dækkede et godt

morgenbord. Efter morgenmaden

mødtes indkøbs- og

aftensmadholdet og udfærdigede

en indkøbsseddel til

dagens indkøb.

Efter lidt afslapning kørte alle

sidst på formiddagen ud i

området på motorcykler. Kim

viste vej til et mindre statskraftværk,

hvor de måtte gå

ca. 1½ km ad skovvej før de

nåede frem. Efter at have

besigtiget dette kraftværk

kørte de videre og i Lidhult

blev der tanket mc`er og

maver efter at der var gjort

frokost indkøb i et mindre

supermarked. Jens og Ingen

kørte tilbage til gården. Vagn

og Kim kendte et berømt sted

kaldet ”DANSKA FALL”. Et sted

hvor danske soldater under

Svenskekrigen havde lidt et

større nederlag. De kunne dog

ikke lige finde stedet, men

blev hjulpet af nogle venlige

svenske mc`ister. Danska Fall

viste sig at være en kløft med

et mindre vandfald og skøn

natur, som kan ses efter en

god kilometers gang ad kuperet

skovspor. Efter at have set

Danska Fall kørte alle tilbage

mod gården.

Peter og Jan med hustruerne

Gitte og Eva samt Jytte

og Finn kørte til Markaryd

og handlede ind i den lokale

COOP. Finn hjalp på fornemmeste

vis med at finde noget

godt kød til grillen.

Torben var ankommet til gården

i løbet af eftermiddagen.

Mens mad- og bordækkerholdet

knoklede slappede de

andre af med øl og at gøre bål

og grill helt klar til kødet. Menuen

bestod af grillet kylling

fileter og bøffer med tilbehør.

Efter at have spist blev der

trukket kort om næste dags

opgaver, hvor Peter igen trak

det ene af de 2 indkøbskort,

det andet kort blev trukket af

Torben.

Oprydningsholdet gik herefter

i gang mens aftenkaffebryggeren

påbegyndte sit job og

råhyggen indfandt sig med øl,

vin og Irish coffee.

Fredag den 3. juni vågnede

Peter igen til solskin. Motionisterne

Vagn, Poul-Erik, Anne

og Torben var ude på deres

morgen løb. Efter endnu et

overdådigt morgenbord i fællesrummet

splittedes delta-

gerne op i 3 ”grupper” Jens

og Inge kørte en tur ud til

Kattegat. Helle, Anne og Peter

blev på gården, da de ville en

tur ud på mountainbike. De

øvrige kørte til cowboy byen

”High Chaparral” i Kulltorpp.

Peter, Helle og Anne cyklede

til Markaryd. De ville til turistbureauet

for at få et kort over

cykelruter i området, dette

kunne dog ikke fås. De købte

lidt ind til frokost og cyklede

ad stisystem og mindre veje

tilbage mod gården. Pigerne

forkælede Peter med tilberedt

frokost, og ville senere

solbade. Peter tog sig en god

cykeltur på et par timer ud i

området. Han kom bl.a. forbi

et par søer, hvor der var lavet

en mindre badestrand ved den

ene sø. Mod slutningen af turen

fik han forvildet sig ind på

en privat grund, hvor han blev

jagtet af 3 hunde, bl.a. en

kamphund. Han blev i sidste

øjeblik reddet af den kvindelig

beboer, der kom ham til

undsætning og fik ham lukket

ud af grunden igen, uden han

have lidt overlast. Da han kom

tilbage til gården, godt svedig,

var de fleste andre ankommet.

Efter et bad kørte Peter

og Torben til Markaryd, hvor

de handlede ind til aftensmaden

i ICA, Peter var næsten

en haj til indkøb nu, godt

hjulpet af Torben. Straks de

kom tilbage til gården gik aftensmadholdet

i gang med at

tilberede menuen, som bestod

af marineret mørbrad, kartofler

og salat. Til dessert blev

der spist is og drukket Irish

coffee. Som tidligere skulle

der trækkes kort om næste

dags opgaver. Peter trak

kortet, der viste at han skulle

sørge for borddækningen til

aftensmad.

25


26

Der blev hygget i fællesrummet

og senere på aftenen

gik Poul-Erik og Sus, Kim og

Anne samt Peter og Gitte gik

en aftentur på en lille times

tid. Da de kom tilbage var alt

mørklagt, da alle de andre var

gået i seng.

Lørdag den 4. juni var det atter

solskin, da Peter vågnede

tidligt. Da alle var kommet op

blev der spist morgenmad og

hyggesnakket.

Efter morgenmaden slappede

alle lidt af, mens der blev

planlagt forskellige udflugtsmål.

Helle og Vagn kørte på

familiebesøg. Jens og Inge

kørte en tur alene. Sus og

Poul-Erik, Eva og Jan, Torben,

Gitte og Peter kørte til

Halmstad. De sidste havde lidt

hemmeligheder, som gjorde at

de blev på gården.

I Halmstad gik turen til Torvet,

hvor der var torvedag og

levende musik, samt diverse

udsalgsboder, hvor Sus fandt

en nederdel. Derefter gik turen

ad nogle sidegader og i en

lille smøge fandt de en Cafe,

hvor der blev købt lidt drikkelse.

Gitte ”faldt” dog over en

tøjforretning, hvor hun i lang

tid studerede bøjler. Turen

rundt i gaderne fortsatte lidt,

indtil de fandt en fortovsrestaurant,

hvor frokosten blev

indtaget. De gik derefter en

tur ned til floden med rekreative

områder til solbadning

m.m. Da de var blevet trætte

af at gå rundt kørte de mod

lystbådehavnen for at købe

is, men der var intet ishus. På

hjemturen lidt syd for Halmstad

lå en badestrand med

ishus, så der blev købt is og

nogen gik en lille gåtur ned til

vandet, hvor der blev spottet

adskillige havfruer, og et

par enkelte Kong Neptun`er.

Derefter gik turen tilbage til

gården. Kim var i gang med at

bage en ordentlig stak pandekager

da holdet ankom hen på

eftermiddagen.

Peter kørte til Markaryd og

tankede Gittes mc. På vej tilbage

så Peter, at Sus og Gitte

var ude at løbe. Gitte havde

fået problemer med sine ben,

så hun fik et lift tilbage. Da

de ankom, sad de fleste og

spiste pandekager med is, og

Peter fik hurtigt bænket sig og

spiste sin andel.

Til aftensmaden var borde

og bænke blevet flyttet op til

bålstedet, og Peter udviste

kreative evner, idet han lavede

bordkort (navne skrevet

på servietten).

Madholdet lavede nacho`s

til forret mens hovedretten

Paella blev tilberedt over bål.

Desserten var jordbær med

fløde og mælk. Dertil blev der

drukket øl og vin mv.

Efter aftensmaden gik afrydningsholdet

i gang. Den

store pande blev rengjort

med spade og rive og noget

kraftigt opløsningsmiddel. Der

blev atter hygget ved et bord

ude på gårdspladsen og i fællesrummet.

Poul-Erik stod for

underholdningen og opførte et

Dragshow iført Sus` tøj. Kl.

2300 var det godnat for Peter

og Gitte.

Søndag den 5. juni vågnede

Peter endnu engang meget

tidligt. Der var meget stille

på gården og solen var endnu

ikke kommet helt op over træerne.

Lidt efter kom Jytte og

Vagn til og morgenbordet blev

dækket. Efter morgenmaden

blev det sidste pakket på

mc`erne. Der blev ryddet op

og spor blev forsøgt fjernet.

Kl. 0930 var de fleste kørt

derfra. Jan og Eva, Poul-Erik

og Sus, Peter og Gitte fulgtes

til færgen i Helsingborg. Gitte

og Peter ankom til deres hjem

først på eftermiddagen i høj

solskin.

På gerningsstedet sås en del

dækaftryk fra Honda motorcykler,

sålaftryk fra et stort

antal forskelligartet fodtøj i

forskellige størrelser. Der er

fundet madrester ved bålpladsen,

samt en affaldssæk fuld

af tomme øldåser og der var

forsøgt gemt flasker i laden.

Der fandtes desuden et par

ødelagte blondetrusser.

Der er forsøgt sikret DNA,

fingeraftryk og foto fra de 15

personers færden.

sagens akter udleveres kun til

GWC brug.

Rapporten udfærdiget af overpolisen.


28

Tour Danmark

Vi vil gerne sige tak til arrangørerne

af Tour Danmark

(Steen Egholm, Mogens

Hansen og Vagn Skovbjerg)

for en dejlig og særdeles godt

arrangeret Tour Danmark.

Touren fandt sted d. 18.-21.

juli 2011.

Sådan oplevede vi turen:

Dag 1:

Vi startede fra Farmen i Sønderjylland

i godt vejr, kørte op

forbi Skamlingsbanken (113m

høj), rundt i det indre af Kolding

et par gange – Mogens

mente vi ellers ikke så Koldinghus

rigtigt!! Efter frokost

gik det mod vest over Nymindegab

mod Thisted og så fik vi

regn. Det stod ned i stænger

over Holmsland klit, så vi til

sidst måtte søge ly på Lemvig

havn. Vi endte på Bygholm

Camping, hvor vi var nogle

stykker der valgte en hytte i

stedet for teltet. Det var nu

også hyggeligt.

Dag 2.

Vi kørte til Skovsgård og

samlede vores venner Dora

og Thorkild op. Vi kørte af

små og utrolig smukke veje

til Grenen og så hvor Vesterhavet

mødes med Kattegat.

Vejret var strålende. Fortsatte

ned langs kysten med små

afstikkere ind i landet. Tog

Hals-Egense færgen og endte

på campingpladsen ”Kattegat”

i Øster Hurup. En særdeles

smuk plads med fin betjening

af campingfatter selv. Om

aften var der rigtig hygge i det

flotte vejr.

Dag 3.

Op kl. 06.00 pakke sammen,

spise morgenmad og så af

sted kl. 08.00 med Mogens

Hansen i spidsen. Vi kørte og

kørte. Turen til Verdenskortet

ved Klejtrup sø var så smuk,

at Mogens ville vise os de

samme steder mere end en

gang. GPS’er ikke hvad de har

været!

Vi kørte derefter til Olfert ved

Fjelsted, hvor vi fik en fin

modtagelse og en flot ned-

kørsel til ”campingpladsen”.

Så var der dejlig bespisning i

hyggelige omgivelser. Vores

venner fra Slovenien havde

virkelig en god appetit, så selv

Lone og Palle tabte pusten.

Dag 4.

Vi tog en afstikker til Tøjstrup

Kursuscenter (et tidligere

gods), hvor en god bekendt til

Dora Og Thorkild gav os en fin

rundtur på hele godset. Det

var en stor oplevelse at se,

hvordan man kan indrette et

gods til kursuscenter uden at

ødelægge det oprindelige.

Turen gik herefter over broen

op langs Sjællands vestkyst

til Holbæk Stadion, hvor vi

lod os indskrive til det danske

internationale GW-træf. Så

begyndte det at regne, og det

blev ved.

Om aftenen var det Galla

middag, hvor deltagerne fik

udleveret 2 stk. stofmærker

samt en T-shirt påtrykt hele

Tour Danmark – flot. Mogens

Hansen fik under middagen en

fortjent påskønnelse samt et

skilt: ”Følg ikke efter mig - jeg

er også faret vild”. Bortset fra

afvigelserne fra den oprindelige

rute var Mogens en rigtig

god ”førerhund” med et passende

tempo, hvor alle kunne

følge med. Jeg kunne godt

lide, at Mogens ( som er gl.

sikkerhedsmand) hver morgen

inden afgang spurgte til sikkerhed

og kom med gode råd.

Sådan skal det gøres.

Dag 5.

Vi skulle hjem til en 100 års

fødselsdag, pakkede sammen

i øsende regnvejr og efter en

bevæget afsked med vennerne

vendte vi snuden hjemad.

På broen var det regnvejr og

en strid nordvestenvind (16-

17 sekundmeter) alle advarsler

var hejst. Hastigheden blev

sat til 50 km/h og alligevel

skred vi ud på dilatationsfugerne

på broen, som er glat

jern, og det var kun et held,

vi ikke væltede. Det skete

faktisk flere gange undervejs

over broen og det var meget

ubehageligt.

Da vi kom hjem skrev jeg til

Bælt og fortalt om vore oplevelser

på broen og bad dem

se på sagen. Har senere fået

en positiv tilbagemelding

citat:

Tak for din mail, som jeg har

behandlet i den sikkerhedsansvarliges

fravær. Det er

beklageligt, at I har haft en

ubehagelig oplevelse ved passage

af forbindelsen.

Som reaktion på din mail har

to af vores ingeniører været

på broen for at besigtige

dilatationsfugerne. De har

konstateret, at disse er blevet

blankslidte flere steder

og derfor godt kunne fremstå

glatte i fugtigt vejr. Derfor er

vi nu i dialog med et firma,

der er specialister i overfladebehandlinger,

om, hvordan vi

kan behandle fugernes stålflader.

Som du også nævner, tager

vi sikkerhed meget alvorligt,

hvilket også er grunden til, at

vi bl.a. ved kraftig vind anbefaler

lette køretøjer at vente

med at passere forbindelsen,

til vinden er stilnet af. Vores

Overvågningsrum oplyser, at

det ved jeres passage d. 22.

juli i tidsrummet kl. ca. 10

– 12 blæste 16-17m/sek på

broen, og at der var sat vindvarsel

for vindfølsomme køretøjer

om passage af broen,

herunder motorcykler.

Venlig hilsen

Lene Gebauer Thomsen

Kommunikationschef

Vi må jo så håbe, de finder en

løsning inden der sker alvorlige

ulykker.

Trods de sidste oplevelser

har vi haft en dejlig tur med

mange gode oplevelser og

dejligt samvær med ligesindede.

Selvom vi har set meget

af Danmark, er det et dejligt

land, som vi ikke kan få nok af

og køre rundt i, og jeg håber,

at vore venner fra udlandet,

som var med på Touren, synes

det samme.


Endnu en gang tak til arrangørerne,

som har brugt rigtig

mange timer på ”Touren” og

til regionerne som har planlagt

turen i deres område,

også en hilsen til Dennis, som

var den der fostrede ideen til

Tour Danmark.

Med venlig hilsen

Tove & Mogens Keld (nr. 1304)

Hygge på campingpladsen i Øster Hurup (Tove, Dora og Thorkild

samt en interesseret turist)

Disse Goldwing vil være

hos Friis MC i starten af 2012

Køb nu - betal til foråret, få

allerede nu en god byttepris

Åbningstider: Mandag/søndag efter aftale, tirs-fre 10-17, lør 10-14

Åbent hus

den 17. og 18.

september

MC . Høegh Guldbergs Gade 44 . 8700 Horsens . Tlf.: 7560 2095

www.friismc.dk

Friis MC 180x125.indd 1 8/16/2011 10:38:41 AM

29


30

Træf i Tjekkiet med stop i Harzen

Så kom ferien endelig! I uge

27 holdt Hansen og jeg ferie

på wingen, og det var en

pragtfuld tur.

Lørdag formiddag, var både

tank og trailer fyldt op, og

fulde af forventninger vinkede

vi farvel til børn, hund og hus.

Næserne vendte vi mod syd,

og af sted det gik – i regnvejr.

Vi skulle til vores første udenlandske

træf sammen, og målet

var det internationale træf

i Tjekkiet, men på vejen tog vi

et par dage i Harzen – stadig i

regnvejr.

Harz-camp.de, der ligger mellem

Goslar og Bad Harzburg,

er så absolut et besøg værd.

I mere end 55 år har den

samme familie serviceret deres

campister, og de er gode

til det. Bad, toilet og køkkenfaciliteter

er helt i top – nyt og

med masser af plads.

Nå, men det regnede jo stadig

– godt teltet er stort, og at vi

er gode til ”tosomheds-hygge”

med levende lys og ild i piben.

På trods af disen og støvregnen

måtte vi bare en tur op i

bjergene. Selvom udsigten var

begrænset, var det en god tur.

800 meter oppe, lidt trykken

for ørene og feriehumør, jo vi

nød det.

Efter et par dage i Harzen

pakkede vi sammen og satte

kursen mod Tjekkiet og det

gode vejr.

Første stop var et hotel i Jicìn

– Svend havde været der før

og kunne huske, det var lille,

grønt og lå i et sving…! Efter

kort tids søgen, udbrød han:

”Der er det jo”, og vi blev indlogeret

i det lille, men meget

hyggelige hotel.

Værelset, maden og ikke

mindst den mørke, tykke og

søde tjekkiske øl var helt i

top.

Dagen derpå blev næste stop

den tjekkiske træfplads. På

vejen slog vi et smut sydover

til Kutná Hora, for at besøge

den noget anderledes kirke,

hvor udsmykningen indeni

udelukkende er lavet af rigtig

mange menneskeknogler.

Det var en speciel oplevelse,

men samtidig så ”grov”, at det

var svært at gyse ret meget

over ://

På træfpladsen, der lå i byen

Ceska Skalice, blev vi mødt i

den tjekkiske ånd – ved indgangen

blev vi budt en Slivovice!

Det var ikke længere

regnvejr, men i stedet tæt

på 30 grader – hmmm dejlig

temperatur, når man først på

eftermiddagen skal slå telt op.

Vi var heldige at finde plads

under ét af de få træer, der

var der. Hansen og jeg har

dén tradition, at dele to øl,

når teltet er rejst, men lige

her stod den på vand, vand og

vand.

Senere (og nogle grader lavere)

gjorde det godt med en

kold mørk øl, siddende i vores

gode stole og med udsigt over

søen Rozkos.

Træffet var godt, musikken

høj, og øllet billigt. Både til

fællestur og lysparade blev

wingerne eskorteret af det

lokale politi – noget vi ønsker

os herhjemme også….

Én af dagene spiste vi ude i

byen – hvad der stod på menukortet

forstod vi ikke sk..

af, vi pegede blot på nogle ord

og håbede det bedste, men

det smagte godt, og vi blev

mætte.

Mange nationaliteter var

samlet, og vi fik sammen med

rare danskere dannet en lille

dansk plet. Udstillere var der

også, så der var mulighed

for at købe lige dét tøj eller

krom, vi ikke kan leve uden.

Et medlem fra Hammel lærte

os et nyt ord: ”Sikkerhedskrom”

– et ord, der siger alt,

når man står med euro, der

brænder i lommen.

Turen hjem tog vi i ét stræk,

og det gik rigtig godt, men

efter tretten timer i sadlen var

vi lidt ømme i en vis legemsdel.

Anette Overby 1458B


Træf under GWEF

Træf, ture og aktiviteter 2011

Dato Land Sted

21-25. April Belgien Marche en Famenne

20–22. Maj Portugal Lisboa (Lisbon)

26–29. Maj Spain Salou

02-06. Juni France Lisieux

09–13. Juni Holland Luttenberg

16-19. Juni Schweiz Uster

23-26. Juni Ungarn Balatonszemes

30-03. Juli Italien Campi Bisenzio near Florence

07-10. Juli Tjekkiet Ceská Skalice

14-17. Juli Polen Hucisko near Myszków

21-24. Juli Danmark Holbæk

28-31. Juli Norge Røros

28-31. Juli Ukraine Odessa

04-07. August Sverige Eskilstuna

11-14. August Finland Punkaharju

18-21. August Irland Limerick

18-21. August Rusland ** Aflyst ! ! **

25-28. August England (GB) Anglesey (north Wales)

01–04. September Luxembourg Weiswampach

07-11. September Grækenland Plaka Litochorou (Pieria)

Ture under GWEF

Dato Navn Startsted

28.04 - 01.05.2011 BeNeLux Tour Luxembourg

04.07 - 08.07.2011 Classic Tour Schweiz

18.07 - 21.07.2011 Tour Denmark Danmark

Hyggeweekender: 9–11 september 2011

– Region 6 i Sindal, se under region 6 her i

bladet.

Arrangementer: Under hver region her i bladet

vil du fremover kunne se arrangementer i

din og de andre regioner.

Faste arrangementer for hele sæsonen:

• 1. søndag i måneden kl. 14.30 Malerklemmen,

Dyndet, Kimmerslev, ca. 4 km. sydvest

for Borup, mellem Roskilde og Ringsted.

• 1. søndag i måneden kl. 12-16 Truust kro,

Truust ved Kongensbro, ca. 37 km. fra Århus i

retning mod Viborg, nær hovedvej 26.

• 1. søndag i måneden kl. 14.30 Sønderhav,

ved Flensborg fjord over Okseøerne, kør ad

Fjordvej der går fra Kollund mod Sønderborg.

Aktiviteter i DK

• Sidste torsdag i måneden kl. 18 (april-september)

“Træf stedet” Søby træf, Vestermarken

59, Kølkær. Søby- Søby ved Fasterholt

sydøst for Herning.

• Sidste søndag i måneden kl. 14.30 Karoline

Cafeteria, Brovejen, Middelfart, tæt ved den

gamle Lillebæltsbro.

• Der er fælleskørsel fra Haahr tanken i Odense,

Middelfartsvej v/SMC kl. 13.00

• 3. søndag i måneden Kaffemøde i Egernsund

ved Arno’s pølsevogn “Træfpunktet” ved

Flensborg fjord lige ved vandet, masser af

plads til mc’erne, gratis kaffe/småkager fra

kl. 14.00.

Dette er bare et udpluk af alle de kaffemøder

og ture der afholdes, se evt. mere i Touring Nyt

eller på MCTCs hjemmeside

Kilde: Touring Nyt.


Afsender:

Vagn Skovbjerg

Svanevej 50

4000 Roskilde

More magazines by this user
Similar magazines