Nr. 3 September 2011 - GoldWing Club Danmark

gwc.dk

Nr. 3 September 2011 - GoldWing Club Danmark

C L U B - D E N M A R K

Bestyrelsen

Formand:

Stten Egholm

Præstøvej 132

4700 Næstved

Tlf.: 28 55 51 54

E-mail: formand@gwc.dk

Næstformand:

Jan Jensen

Tannisbugtvej 107 – Tversted

9881 Bindslev

Tlf.: 23 32 78 71

E-mail: nformand@gwc.dk

Kasserer:

Niels Melchior

Bækkevej 3 – Svallerup

4400 Kalundborg

Tlf.: 21 22 88 53

E-mail: kasse@gwc.dk

International

repræsentant:

Peter Mackenprang

Lundby Hovedgade 132

4750 Lundby

Tlf.: 21 81 10 85

E-mail: international@gwc.dk

Webmaster:

Jan Erik Holm

Rusgårds Bakke 278

Vigersted

4100 Ringsted

Tlf.: 36 72 12 15

E-mail: webmaster@gwc.dk

Redaktør:

Vagn Skovbjerg

Svanevej 50

4000 Roskilde

Tlf.: 29 84 08 51

E-mail: vagn.skovbjerg@gmail.

com

Nyt fra redaktionen:

Først vil jeg takke for valget som redaktør og takke Torben

Kvamm for han vil hjælpe med opsætningen af bladet. Vi vil ikke

starte ud med de store redaktionelle ændringer af bladet. Men

vi har dog ”peppet” det lidt op og fået et par annoncer i bladet,

det giver også lidt indtægt. Alle sider er nu i farver. Ideer til

ændringer, indlæg, turbeskrivelser, m.m. modtages gerne.

HUSK! – hvis du sætter foto ind i et Word dokument, skal du

medsende de originale fotofiler, når du sender indlæg til bladet.

Word ødelægger billedet når det sættes ind, derfor skal vi bruge

originalen for at kunne lave en rimelig kvalitet.

Tak til alle for deres indlæg til det nye blad, det er bare positivt

at der er opbakning om den nye redaktion, vi håber det

forsætter.

Alt for nu… vi ses derude.

Vagn Skovbjerg (772)

Indhold:

Nyt fra redaktionen ....................................................... 2

Formanden skriver ........................................................ 3

Næstformanden skriver ................................................. 4

Ny bestyrelse ............................................................... 4

Region 1 ..................................................................... 5

Region 2 ..................................................................... 6-7

Region 3 ..................................................................... 8

Fantastisk fællestur gennem syd- og Sønderjylland ........ 8-9

Forretningsorden ...................................................... 10

Region 5 ..................................................................... 11

Region 6 ..................................................................... 12

Referat fra GWCDKs generalforsamling på Reersø ............. 13-16

GWCDKs regnskab 2010 ................................................ 17-18

GWCDKs budget 2012 ................................................... 19

Invitation Luxemburg .................................................... 20

Invitation Greece .......................................................... 21

”Gammel Ole” .............................................................. 22

Annonce Bikers best ..................................................... 22

Farvel og tak!............................................................... 23

“Rapporten” ................................................................. 24-27

Tour Danmark .............................................................. 28-29

Træf i Tjekkiet med stop i Harzen ................................... 30

Træf, ture og aktiviteter 2011 ......................................... 31

GoldWing blad 3, 1 september 2011, 30. årgang

Forside: “Gammel Ole” og hans Honda GL 1000 fra 1976 – læs mere om Ole

på side 22.

Oplag: 650 stk. Efterftryk kun tilladt efter aftale.

GoldWing bladet udkommer 4 gange pr. år, nr. 1 og 3 som alm. blad og 2 og 4

som PDF fil på hjemmesiden www.gwc.dk

Bank: Nørresundby Bank, reg. nr. 7450 kontonr.0001044742

Repro: TJ og Torben Kvamm.

Tryk: Grafisk Trykcenter A/S

Næste nummer udkommer 1. december 2011, deadline er 1. november 2011.

More magazines by this user
Similar magazines