Forsikring 2010 - Myndeklubben

myndeklubben.dk

Forsikring 2010 - Myndeklubben

Til: Solrød, den 27. januar 2010 DKKs Specialklubber Forsikringer Som forening/organisation er man forpligtet til at have sine forsikringsforhold i orden. Det skylder man både klubbens medlemmer og dens frivillige hjælpere samt eventuelt ansat personale. DKK har tidligere gjort opmærksom på, at klubberne selv må opfylde deres forsikringsforpligtelser, men DKK har også givet tilbud om, at klubberne kan tilmelde sig DKKs arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring til en meget rimelig pris. Prisen er kr. 250,- for hver påbegyndt 100 medlemmer, der var i klubben ved årsskiftet. En arbejdsskadeforsikring dækker de skader, som en ”medarbejder” (lønnet eller frivillig) kan komme ud for, mens han/hun arbejder for klubben f.eks. som lydighedstræner, som ringsekretær på en udstilling, som hjælper i klubbens sekretariat osv. En erhvervsansvarsforsikring dækker de skader, som en af klubbens ”medarbejdere” (lønnet eller frivillig) måtte forvolde på andre mennesker, hunde eller ting f.eks. hvis en dommer eller ringtræner skulle komme til at skubbe en hund ned fra et bord, så den brækker benet. OBS! Vores forsikringsagent har oplyst, at for at være sikker på at ansvarsforsikringen dækker DKK’s og specialklubbernes frivillige, bør der udarbejdes en skriftlig aftale – både til lønnede og frivillige, således at ’ansættelsesforholdet’ altid vil kunne berigtiges i tilfælde af tilskadekomst. I dag er ca. 2/3 af DKKs specialklubber tilsluttet denne forsikring. Alle DKKs kredse er automatisk omfattet af forsikringen. Tilmelding gælder for 1 år ad gangen. Hvis specialklubben ønsker at tilmelde sig ordningen, bedes I udfylde bilaget sende det til Dansk Kennel Klub, Att. Maria Lieth. DKK gør opmærksom på, at arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikringen ikke dækker løsøre.


- - - - - o 0 o - - - - - Endvidere findes der en ”Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring” (frivillig). Her vil prisen pr. klub pr. år være 1.500,- kr. ved en forsikringssum på 5 mio. kr. i alt pr. år. DKKs kredse vil automatisk blive omfattet af ordningen. Ønsker klubben at tilmelde sig ordningen, der ligeledes gælder et år ad gangen og denne gang for året 2010, bedes I udfylde det medsendte bilag sende til Dansk Kennel Klub, Att. Maria Lieth – I skal selvfølgelig kun bruge bilaget en gang, hvis I ønsker begge forsikringer. Tilmelding til forsikringerne bedes foretaget inden den 1. marts 2010. For så vidt angår ulykkesforsikring på kredsbestyrelser og specialklubber, er der sket ret mange ændringer på området for personforsikring, blandt andet kan en del forsikringsselskaber ikke tilbyde en gennemsnitspræmie uden at vide, hvilket erhverv den enkelte person har, altså når denne ikke arbejder i klubben. Dette betyder, at DKK har valgt ikke at tilbyde denne forsikring. Vi håber, at ovennævnte initiativer vil være en hjælp til klubber og kredse. Med venlig hilsen DANSK KENNEL KLUB Maria Lieth Direkte tlf. 56 18 81 47 mali@dansk-kennel-klub.dk 2.


TILMELDING TIL FORSIKRING Klubbens navn: _______________________________________________________ Antal medlemmer i klubben ved årsskiftet 2009/2010 ___________ OBS! SKAL udfyldes Forsikring, der ønskes (sæt x): Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Betaling pr. år er 250,00 kr. pr. påbegyndt 100 medlemmer (Eks.: 226 medlemmer = 3 x 250,- kr., i alt 750,- kr.). Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Betaling pr. år 1.500,- kr. Betalingen i alt for jeres klub = _______________ kr. Beløbet er (sæt x): Vedlagt på check Fremsendt pr. giro nr. 100-1787 (husk at anføre klub + forsikringstype) Overført til Jyske Bank reg.nr. 5035 kto. 136125-3 (husk at anføre klub + forsikringstype) Navn: ________________________________________________________________ Adresse: ______________________________________________________________ Email: Tlf. i dagtimerne: ______________ Underskrift + dato: ____________________________________ 3.

More magazines by this user
Similar magazines