Januar - Hillerslev Sogns Lokalråd

hillerslev.sogn.dk

Januar - Hillerslev Sogns Lokalråd

LOKALEN

Hillerslev Nybølle

Sallinge Højrup

Blad nr. 35, feb. 2013


VELKOMMEN!

Til 35. nummer af vores lokalblad

Forsidebilledet:

Vinteren er over os, og vi er inden

døre men vi er ikke gået i hi. Der

er gang i cyklerne for at få trampet

vægten ned, eller er det for at få

konditallet op?

Har du lyst til at prøve en tur på

cyklen er der stadig ledige pladser

på de nye hold.

Materiale til næste nummer

bedes afleveret senest mandag

den 25. marts 2013.

Redaktion:

Kisser Utoft

Lærkevej 11, 5750 Ringe

Tlf.: 62 64 11 17

E-mail: kisserutoft@hotmail.com

Karin Pagh

Kirkegyden 4, 5750 Ringe

Tlf.: 62 64 15 33

E-mail: karin@jhregnskab.dk

Charlotte Schroll

Lykkenssædevej 16, 5750 Ringe

Tlf.: 62 64 10 27

E-mail: schroll.lykkenssaede@mail.dk

Billedredaktør

Hans Henrik Pedersen

Hjemly

Assensvej 152, 5750 Ringe

Tlf.: 62 64 10 24

E-mail: hans.henrik.pedersen2@hjemly.dk

Vi bringer her en oversigt over formænd/kontaktpersoner på sognets forskellige

foreninger. Så skal du i kontakt med en af foreningerne – kan nedenstående

personer kontaktes.

Menighedsråd Formand Herdis Holme 62 66 15 94

Beboerforening/lokalråd Formand Tina Ellegaard 62 63 22 23

Hjemly Friskoleleder Hans Henrik Pedersen 62 64 10 24

Pensionistforeningen Formand Karen Larsen 62 66 15 48

Idrætsforeningen Formand Anders Pedersen 62 62 42 80

Husholdningskredsen Formand Agnete Holm Larsson 62 64 16 38


Kirkesiderne for

Espe-Vantinge-Hillerslev Pastorat

februar – april 2013

Nyt i 2013

Et nyt kalender år er begyndt, og som omtalt i sidste nummer af Lokalen, prøver

vi at holde nogle gudstjenester på hverdage. Det er i første omgang

fyraftensgudstjenester og en familiegudstjeneste med fællesspisning der er lagt

på hverdage. Det gælder ligesom alle de øvrige gudstjenester og koncerter, at

alle er lige velkommen i alle kirker. Så kig i programmet og deltag.

Fyraftensgudstjenester

Ville du egentlig gerne gå i kirke af og til - for at synge med på salmerne, lytte til

orgelmusikken, nyde kirkerummet eller for bare at få lov til at sidde helt stille og

lade tankerne vandre, så kan det være at fyraftensgudstjenester er noget for

dig!

Én gang om måneden inviterer vi indenfor til en halv times gudstjeneste på en

hverdags eftermiddag. Der bliver selvfølgelig læst lidt højt fra biblen, men der

er ingen prædiken og hovedvægten vil blive lagt på musik og sang.

Onsdag d.30. januar kl.16.30 i Espe Kirke

Onsdag d.20. februar kl.16.30 i Hillerslev Kirke

Onsdag d. 24. april kl.16.30 i Vantinge Kirke

Der er ingen fyraftensgudstjeneste i marts pga. påsken.

Kyndelmissekoncert med Ringe kirkes pigekor

Søndag d. 3. februar kl. 16.00 i Vantinge Kirke

Kom og lyt til den glade sang


Fastelavnsgudstjeneste

Søndag den 10. februar kl. 14.00 er der fastelavnsgudstjeneste for børn

og barnlige sjæle i Espe Kirke.

Kom udklædte og med godt humør – så sørger vi for

at kirken er pyntet fint op og at gudstjenesten bliver

munter og egnet til børn i alle aldre!

Efter gudstjenesten inviterer borgerforeningen på

tøndeslagning og fastelavnsboller.

Familiegudstjeneste med spisning

Onsdag den 10. april kl.17 i Hillerslev Kirke

Slip for at stresse over aftensmaden – tag hele familien med i kirke til en kort,

børnevenlig gudstjeneste og efterfølgende fællesspisning i konfirmandstuen.

Det er gratis at deltage, men tilmelding til spisning er nødvendig (senest den 8/4

til Sognepræst Sigrid Hougaard på mail: samh@km.dk eller indtal en besked på

telefonsvareren 62 66 13 43)

Billeder fra sidst vi havde

familiegudstjeneste (det var i

Vantinge Kirke). Vi sendte hilsner

op til Gud med ballonpost.

Hvad mon Sigrid finder på næste gang til familiegudstjeneste i Hillerslev kirke??


Tro i dag

Er temaet for vinterens foredragsrække i Midtfyns foredragsforening

- Et samarbejde mellem Hillerslev, Espe, Vantinge, Gestelev og Ringe sogne.

Torsdag den 14. februar kl. 19.30 i Gestelev Kirke

Iben Krogsdal, forfatter og religionsforsker, ÅU

VI SOM ER SØGENDE

Mennesket lever i dag med nye former for magt og afmagt, med nye

udfordringer og muligheder - og de er troende på nye måder. Hvad kendetegner

det moderne menneskes måde at tro på? Hvordan kan nye salmer passe ind i

det moderne menneskes liv?

Iben Krogsdal (f. 1967) er skønlitterær forfatter og religionsforsker. Iben

Krogsdal har som forsker arbejdet med moderne menneskers religiøsitet,

moderne selvudviklingsmetoder og med terapi. Hendes forskning har bl.a.

resulteret i bogen ”De nye myter”, der udkom i 2011.

Iben Krogsdal er også moderne salmedigter og repræsenteret i en række

sangbøger og har selv udgivet salmesamlingen ”Vi som er søgende”(år 2010).

Senest har Iben udgivet novellesamlingen ”Terapi og dyr i baghaven”, der

udkom på forlaget Tiderne Skifter i 2011.

Torsdag den 28. februar

- Et dobbelt-arrangement

Kl. 16.00: Ringe Bio, Østergade

”Om Guder og mænd”

Frankrig, 2010 (Des Hommes et des Dieux), Instruktion: Xavier Beauvois

En fantastisk smuk og medrivende autentisk film om et lille munkeklosters

skæbne i Algeriet under borgerkrigen i 1990’erne. Filmen varer 2 timer 2 min.

Dernæst en sandwich/øl/vand i Sognegården, Søvej 31, Ringe

Kl. 19.30: Mette Marie Trankjær, Præst og retræteleder

MODERNE KLOSTER-LIV

Vi skal høre om et helt nyt initiativ i Lolland-Falster Stift: klosterretræter for

erhvervsledere.

Retræterne bliver gennemført i et samarbejde mellem erfarne retræteledere

tilknyttet Refugiet Lolland-Falster og forskere fra Roskilde Universitetscenter,

erhvervslivet og faglige organisationer.

Det er gratis at deltage i begge arrangementer


Gudstjenester februar-april 2013

Januar Espe Vantinge Hillerslev

Onsdag d.30/1 16.30 -

Fyraftensgudstjeneste

Februar Espe Vantinge Hillerslev

3/2: Seksagesima 9.00 10.30

10/2:

14.00 –

10.30

Fastelavnssøndag fastelavnsgudstjeneste

17/2: 1.s.i fasten 10.30

Onsdag d. 20/2 16.30 -

Fyraftensgudstjeneste

24/2: 2.s.i fasten 10.30 9.00

Marts Espe Vantinge Hillerslev

3/3: 3.s.i fasten 9.00 – Dorte W.

Winther

10/3: Midfaste 9.00 10.30

17/3: Mariæ

10.30

bebudelse

24/3: Palmesøndag 10.30 9.00

28/3: Skærtorsdag 10.30

29/3: Langfredag 16.00

31/3: Påskedag 9.45 8.30 11.00

April Espe Vantinge Hillerslev

1/4: 2.påskedag 10.30 -

musikgudstjeneste

7/4: 1.s.e.påske 9.00 - Dorte W.

Winther

Onsdag d. 10/4 Kl.17.00 –

Familiegudstjeneste

med spisning

14/4: 2.s.e.påske 9. 00 10.30

21/4: 3.s.e.påske 10.30

Onsdag d. 24/4 16.30 -

fyraftensgudstjeneste

26/4: Bededag 10.30 9.00

28/4: 4.s.e.påske 10.30


Adresseliste

Sognepræst Sigrid Hougaard

Snarupvej 6, Espe

tel. 62 66 13 43

e-mail samh@km.dk

Menighedsrådsformand

Herdis Holme

Holmevej 11, Espe,

tlf. 6266 1594

e-mail: herdisholme@yahoo.dk

Næstformand og kontaktperson

Charlotte Schroll

Lykkenssædevej 16, Højrup

tlf. 62 64 10 27

e-mail

schroll.lykkenssaede@mail.dk

Kasserer Torben Nielsen,

Dalsmøllevej 9, Vantinge

tlf. 20 46 12 51

e-mail: vantingeel@post.tele.dk

Kirkeværge for Hillerslev kirke

Inger Bæk

Fuglebakken 2A, Hillerslev

tlf. 62 64 14 70

e-mail i.m.baek@privat.dk

Graver Hillerslev kirke

Mogens Rom Jensen

Ny Vestergade 71, 5672 Broby

tlf. 62 69 17 28

graverkontoret 62 64 19 19

Organist Knud-Walter Knudsen

Ørbækvej 67, 5863 Ferritslev

tlf. 65 99 30 65

Fælles menighedsråd

Medlemmerne til det nye Espe,

Vantinge og Hillerslev sognes

menighedsråd er valgt.

Fra Espe sogn: Herdis Holme,

Karin Svendsen og Hans Christian

Lunderskov.

Fra Vantinge sogn: Torben

Nielsen, Martin Jeppesen og

Andreas Bjærre.

Fra Hillerslev sogn: Charlotte

Schroll, Inger Bæk, Anette

Frømsdorf og Helle Sonne.

Kirkebilen er et gratis tilbud, som

kan benyttes til alle gudstjenester

og andre arrangementer. Den kan

bestilles dagen før hos Alex Taxi

på 62 66 12 02

Fødselsanmeldelser og A/O

erklæringer skal afleveres til

sognepræsten i bopælskommunen

senest 14 dage efter fødslen. Det er

ikke nødvendigt at vedlægge

forældres dåbs og/eller

vielsesattest, da alle oplysninger

forefindes i den elektroniske

kirkebog.

Konfirmationerne ligger altid på

de tre første søndage eller

helligedage i maj og rækkefølgen

er altid den samme: Hillerslev,

Vantinge, Espe. Som hovedregel

konfirmeres man i ens eget

bopælssogn -uafhængigt af

skoletilhørsforhold


Hillerslev Smedje,

sol- og jordvarme,

stokerfyr og VVS.

Ring 4098 7177


NYT FRA HIF

Huset & Baner

Overtagelsen af klubhuset er officielt sket den 1. januar

2013.

Dette bevirker, at al drift og vedligeholdelse af huset er overgået til foreningen.

Kommunen har i forbindelse med overdragelsen af huset bevilget kr.

100.000,00 til at energirenovere huset for.

Yderlig bliver der søgt div. fonde for at få penge til at yngle mest muligt.

Følgende projekter bliver der arbejdet på: Nyt fyr/varme styring - udskiftning af

vinduer i omklædning mv. samt udskiftning og efterisolering af tag.

Vi forventer at kunne opstarte den store renovering i løbet af foråret.

Der er mht. brug af fodboldbanerne blevet indgået en aftale med Hjemly der

sikrer optimale vilkår for HIF´s fremtidige virke.


Juniorklubben

Grundet manglende opbakning fra børn og forældre har det været nødvendigt

at lukke klubben - dog fortsætter allerede fremsendte aftenaktiviteter.

HIF takker for den store frivillige indsats fra alle hjælpere omkring klubben.

Kontakt Jette på tlf. 28 73 22 65 for yderligere information .

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling torsdag den 28. februar kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden iht. Vedtægter.

Mød op og vis din interesse for aktiviteterne i dit lokalområde.

Er du personen med lyst til at starte et danse/løbe/cykelhold....?

Eller mangler området nogle aktiviteter?

Så kontakt Anders Pedersen på tlf. 30 92 37 08

Mød op og vis jeres støtte, samt brug din mulighed for at præge fremtidens

idrætsforening.

Husk du altid er velkommen med ris eller ros, samt hvis du lige har ideen til

noget nyt.

www.hillerslev-if.dk

Anders Pedersen

Tlf. 30 92 37 08


Fra Gymnastik afd.

Kære cyklister

Pr. 1. januar er vi gået over til at køre udelukkende med

”klippekort”. Det betyder at det letter vores ekspedition hos

kassereren, til gengæld bliver der lidt mere arbejde for

instruktørerne, da kortene købes hos dem.

Der kan derfor ikke længere betales pr. sæson eller pr. gang.

Vi opbevarer kortene i klubhuset for dig i en mappe.

Der er stadig 1-2 prøvegange for nye cyklister.

Priserne falder en smule…

For dem der betalte pr. gang og pr. sæson vil det blive lidt billigere, men dem som har

valgt at cykle 3 gange om ugen får en minimal stigning. Dog skal man så heller ikke

betale mere, hvis man er forhindret.

Vel mødt til et nyt og spændende år med nye

hold, mere plads, nye instruktører og

forhåbentlig en masse nye medlemmer.

Med venlig hilsen

Betina Strømbeck Morsing

Tlf. 21 65 00 34


Indoor-cykling

Hillerslev idrætsforening

Klubhuset

Assensvej 149 b, 5750 Ringe

Her er plads til alle,

store og smalle,

kom gi´ den en skalle.

Indoor-cykling kræver ikke meget udstyr

Tøj til at svede i: Shorts (evt. et par cykel-shorts/bukser),

T-shirt

Sportssko til indendørsbrug (evt. cykel-sko)

Du får også brug for: Drikkedunk med vand

Håndklæde til aftørring af sved efter timen

Øvrige aktiviteter:

Maraton-cykling 2-3 gange årligt

Instruktørerne til inspirationsdage

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding:

Navn:________________________

Adr.:_________________________

Tlf.-nr.:_______________________

e-mail:_______________________


Indoor-cykling i Hillerslev 2013

Mandag: 18.30 – 19.30 Lidt øvede/øvede v. Palle

Tirsdag: 10.00 – 11.00 Pensionist / efterlønner v. Annelise

18.30 – 19.30 Lidt øvede/øvede v. Jesper

19.30 - 20.30 Begynder – hold v. Bo

Onsdag: 15.00 – 16.00 Handicappede og meget overvægtige v. Bo

18.30 – 19.30 Lidt øvede/øvede v. Palle

Fredag: 06.00 – 07.00 Lidt øvede/øvede v. Sanne

Husk at ringe for tilmelding til Bo Utoft 50 95 44 28

Klippekort: 15 klip kr. 350,-

Kontingent Indoor-cykling HIF

25 klip kr. 500,-


Har du ingen computer?

Har du behov for sikker kontakt til det offentlige og din bank

- på internettet?

Hjemme hos dig

Ring til Karl Thygesen på Tlf. 21 74 96 43, eller kik ind på

Lykkenssædevej 1, og få en snak. – Det er ikke dyrt –


Januar

Februar

1 Nytår 1 1

2 2

3 3 Gudstjeneste

4 4 6

5 5 Kronprinsesse Mary

6 Helligtrekonger 6 Hjemly åben morgensang

7 2 7

8 8 Spis sammen/fastelavn

9 9

10 10

11 11 7

12 12

13 13

14 3 14 Hjemly fastelavnsfest

15 15

16 16

17 17

18 18 8

19 19

20 20 Fyraftensgudstjeneste

21 4 21

22 22

23 23

24 24 Gudstjeneste

25 25 9

26 26

27 27 Pens. ældremad i kommunen

28 5

29

30 Pens. generalforsamling

31

28 Generalforsamling HIF


Marts

April

1 Hjemly åben morgensang 1 2. påskedag musikgudstj. 14

2 2

3 3

4 Dilettant/generalforsamling 10 4

5 5

6 6

7 7

8 Dilettant 8 15

9 Dilettant 9

10 Gudstjeneste 10 Pens. tøjsalg fam.-gudstj.

11 11 11

12 12

13 Pens. foredrag 13

14 14 Gudstjeneste

15 15 16

16 16 Dronning Margrethe II

17 17 Hjemly generalforsamlling

18 12 18

19 19

20 Jævndøgn 20

21 21 Prinsesse Isabella

22 22 17

23 23

24 Palmesøndag Gudstjeneste 24

25 Deadline Lokalen 13 25

26 26 Bededag Gudstjeneste

27 27

28 Skærtorsdag 28

29 Langfredag 29 18

30

31 Påskedag Gudstjeneste

30


Hillerslev Efterløns-og pensionistforening

Forårs program 2013

Onsdag den 30. januar kl.14.30

Generalforsamling

Kaffen er gratis

Tilmelding senest 3 dage før på telefon

Karen 62 66 15 48 eller Lis 62 62 42 96

Onsdag den 27. februar kl.14.30

Tina Hannibaldsen

kommer og fortæller om madlavning til ældre

i Fåborg - Midtfyn kommune

Kaffen koster 25 kr.

Tilmelding senest 3 dage før på telefon

Karen 62 66 15 48 eller Lis 62 62 42 96

Onsdag den 13. marts kl.14.00

Anders W Berthelsen sprog-doktoren

kommer og holder foredrag og taler om dialekter

Foredrag og kaffe koster 35 kr.

Tilmelding senest 3 dage før på telefon

Karen 62 66 15 48 eller Lis 62 62 42 96

Onsdag den 10. april kl.14.30

Stig Madsen

kommer og viser og sælger tøj til damer

Kaffen koster 25 kr.

Tilmelding senest 3 dage før på telefon

Karen 62 66 15 48 eller Lis 62 62 42 96


Orientering fra ældrerådet, efterår 2012

Ældrerådet i Faaborg-Midtfyn kommune har her i efteråret bl.a. givet høringssvar på

kvalitetsstandarder i pleje-omsorg. De afgivne svar præciserer, at der ikke må ske

forringelser af kvaliteten på området!

I kvalitetsstandarderne er beskrevet kommunens standard for ydelse af bl.a. hjemme

hjælp til rengøring, oprydning, personlig pleje (bad m.v.), mad m.v. ud fra en

helhedsvurdering foretaget af kommunens visitatorer!

Pelje-omsorg kvalitetsstandarderne kan findes på kommunens hjemmeside!

Hvis man er i tvivl om, hvordan den er!!

Årsrapporterne fra embedslægens og de kommunale myndigheders tilsyn på

plejehjemmene har også været til høring og diverse bemærkninger er givet!

Ældrerådet har pligt til at indberette bemærkninger i kvalitetsstandarderne til

kommunalbestyrelsen, men har ikke kompetence til at ændre i standarderne!

Orienteringsmøder om ældrerådets arbejde afholdtes i november måned i de ”gamle

kommuner”.

På ældrerådets vegne

Grete Spejlsgaard


Først en stor tak til de trofaste

lokale, der kommer til månedlige

Åben Morgensang! - og der er

stadig plads til flere!

Husk, at alle er hjertelig

velkomne, også alle der har haft

naturlig tilknytning til folkeskolen.

Skulle der være en læser, der har

et interessant emne at fortælle

om til Åben Morgensang, så hører

jeg gerne om det. Billedet

herunder er fra Åben Morgensang

i januar, hvor cellisten Ida Franck

spillede og fortalte.

Det sker i februar:

Onsdag den 6. februar er der

Åben Morgensang kl. 8.20-9.15.

Torsdag den 14. februar k. 18.30-

20.30 er der fastelavnsfest i den

grønne hal.

Det sker i marts:

Fredag den 1. marts er der Åben

Morgensang, hvor Frits viser

billeder og fortæller om sin rejse

til Istanbul.

Fredag den 15. marts overtager

forældre og bedsteforældre skole

og sfo for en dag, mens lærerne

er på pædagogisk weekend.

Det sker i april:

Tirsdag den 2. april er der Åben

Morgensang kl. 8.20-9.15.

Onsdag den 17. april kl. 19 er der

generalforsamling på Hjemly.

Med mange hilsner, Hans Henrik.


Åbent hus.

Da jeg den 27/1 fylder 60 år, vil jeg invitere min familie, naboer,

venner, arbejdskollegaer og fodboldvenner til sønderjysk

kaffebord lørdag den 16. februar fra kl. 14.00 til 17.00. Åbent hus

arrangementet holdes i spisesalen på Hjemly.

Med venlig hilsen

Sven Wisnewski


Hillerslev Husholdnings Kreds

15. november 2012

Foredraget "Børnehjemsungen" af Leif Vilhelm Nilsson fra Marslev.

Leif Vilhelm Nilsson blev forældreløs som 3-årig, da begge hans forældre døde

som 23-årige blev han anbragt på Rågelund Drenge og Lærlingehjem i 1940 og

var der til 1951. Dengang var det en alvorlig karakterbrist at være forældreløs, og

børn der led den kranke skæbne blev anbragt på institutioner under forfærdelige

forhold. Han oplevede livet under den forhadte forstander Høper, som skulle

tituleres "plejefar". I 1944 kom der en ny forstander Svend Nielsen. Han var selv

vokset op på dette børnehjem, og ham fik de lov at kalde "onkel" og det betød, at

de ikke længere behøvede at skilte med deres status som forældreløs. Det betød

også, at der pludselig var sukker til havregrøden og sødmælk i blikkrusene.

Vilhelm husker en bemærkning fra en af de gode borgere i Rågelund: Jeres onkel

Svend regner vi ikke for noget, han er jo selv en af jer. Denne holdning har fulgt

børnene i mange år. Mange bukkede under og havnede på samfundets bund. Det

var Vilhelm også ved, men blev støttet af hans kone Tove. Det er kun gennem de

sidste 10 år, han er begyndt at tale om fortiden. Hans kone Tove var også med i

Hillerslev. Det var et bevægende foredrag både for os og også for ham selv, det

kunne vi tydeligt mærke.


Julemøde 13. december

Julestemningen indfandt sig med et bord pyntet med juledekorationer og lys.

Først lidt fællessang og dernæst gløgg og

æbleskiver, som satte varme i kinderne. Bodil

læste en julehistorie for os, som handlede om

en dreng, der var kommet i lære i en Brugs.

Der var så meget arbejde, at han endelig fik

fri og kunne tage hjem til forældrene juleaften

var han så udmattet, at han sov 2 dage og gik

glip af den gode julemad.

De fremmødte havde en pakke med hver og vi

spillede pakkespil til stor fornøjelse for os

alle, især da vi begyndte at stjæle fra

hinanden.

Annegrethe lavede en lille leg, hun ville have

os med til Amerika, det var meget sjovt og vi

endte da også med at kunne komme med.

Aftenen sluttede med endnu et par

fællessange.


Fastelavn er mit navn……..

Spis sammen

for hele familien

fredag den 8. februar kl. 18.00

I Hillerslev Landsbycenter

Grethes madhold vil igen i år stå for et fantastisk

Tag selv bord

Kl. 19.30 er der tøndeslagning for alle børn under 14.

Kom i udklædningstøj.

Pris: (støtte medlemmer af lokalrådet) 60 kr.

(ikke medlemmer) 80 kr.

Børn under 12 år 40 kr.

Øl/ vand og vin kan købes til rimelige priser.

Tilmelding til Grethe: Tlf. 40985980 gerne via sms ( navn og antal

børn/voksne). Senest onsdag den 6/2

Håber at se jer mvh. Lokalrådet


Dilettant 2013

Året stykke:

”SKÆRMYDSLER I STØBERIET”

Handlingen udspiller sig på Carlsens Støberi. Carlsen selv er kolerisk,

nærig og stokkonservativ, og han gør livet surt for de medarbejdere,

der ikke allerede er sparet væk.

Da støberiets sekretær, frk. Hansen, skal på pension melder

arbejdsministeren sin ankomst med medaljen for lang og tro tjeneste.

Carlsen er ved at gå op i limningen over udgifterne til arrangementet,

men da han pludselig må til smedenes kongres i København,

overtager fru Carlsen roret...

Fru Carlsen viser sig at være en dame med et solidt greb om tingene.

Hun overtager såvel den daglige drift som Carlsens formiddagsbajer,

og ansætter i en fart 2 nye medarbejdere - heriblandt Ole Vildmand,

en forhenværende hippie, der stærkt mod sin vilje er blevet sendt på

arbejdsmarkedet.

Alt går strygende, indtil Carlsen vender hjem i en 3. dags brandert.

Han forveksler den langhårede Ole med den nye sekretær, og bliver

grebet på fersk gerning i en temmelig kompromitterende situation.

Men det er langt fra den eneste fadæse, han får rodet sig ud i. Bedre

bliver det naturligvis ikke, da han kommer til at bagtale

arbejdsministeren på det groveste - i dennes påhør! Men

arbejdsministeren viser sig at være en venlig mand, og han har med

stor interesse inspiceret de forbedringer, fru Carlsen, har foretaget i

Carlsens fravær og vil gerne belønne støberiet. Dette bringer Carlsen

til hægterne igen, men han har ikke fået dagens sidste lærestreg -

endnu. (spilletid: 1t. 30 min) Instruktør : Klaus Ellegaard

Det bliver opført i Landsbycentret i Hillerslev

Mandag den 4/3 kl. 18.30 med kaffe og kage

Fredag den 8/3 kl. 18.00 familie aften

Lørdag den 9/3 kl. 18.30 med spisning og dans


Priser og tilmelding for dilettant 2013

Mandag den 4/3 kl. 18.30 GENERALPRØVE

Pris - voksne 30kr./børn 20 kr.

Gratis kaffe og kage ved den efterfølgende

generalforsamling i lokalrådet – håber at mange møder op,

da skuespillerne har behov for opbakning på deres 1. aften

Fredag den 8/3 kl. 18.00 FAMILIE AFTEN

Pris: voksne 50 kr./børn 30 kr.

Inkl. børnevenlig buffet

med tærter, salat, pasta, kødsovs m.v. kl.18-18.45

Der kan købes øl, vand, vin, chips, slik, kaffe og kage.

Bindende tilmelding til Laila – ring/send SMS 42 32 48 14

Skriv: navn, antal voksne/børn + fredag

Senest 4/3

HILLERSLEV

SELSKABSLOKALER

LYKKENS PRØVE

V. Birgit og Leif Andersen

Assensvej 144

62 64 12 95

Selskaber med op til 90 personer


v/Anders Tegen

Alt salg og service af skov- park- have- og

landbrugsmaskiner.

Aut. forhandler af JINMA, FOTON og

ONJ 4 WD Traktor • MTD • Echo •

Shindaiwa • Craftsman • Solo • Stiga •

Briggs & Stratton

Se mere på hjemmesiden:

WWW.O-HAESINGE-SMEDIE.DK


Lørdag den 9/3 kl. 18.30 PREMIERE AFTEN MED DANS

Pris 80 kr. inkl. Dans

Medbring madkurven eller bestil uspecificeret højtbelagt smørebrød /

ostemad til 25 kr./stk. fra Lykkens prøve.

Charles spiller op til dans efter maden

Der må ikke medbringes egne drikkevarer, men der kan købes

Øl, vand, snaps og vin + chips m.m. i baren før og efter forestillingen.

Ønsker I at bestille bord kan du oplyse dette ved tilmelding – vi kan love at I sidder

sammen, men ikke hvor i salen. Er du ny i området eller har ikke været med før, så hjælper

vi gerne med at finde en god plads blandt dine naboer – ring evt. og aftal nærmere med

Laila

Der har de sidste år været mange tilmeldinger – så tilmeld i god tid og du er sikker på at

komme med – MAX i salen er 100 pers.

Bindende tilmelding til Laila på tlf. 42 32 48 14 senest 4/3.

SEND GERNE SMS med følgende oplysninger: Lørdag, navn, antal, ønsker for smørebrød,

ønsker for reservering af plads i salen.

Vi glæder os til at se alle

Lokalrådet og Dilettant gruppen


Onsdag den 13. marts kl. 19.30

Generalforsamling i Lokalrådet

(datoen er ændret i forhold til tidligere udsendt dato

pga. sammenfald med foredrag i hushodningskredsen)

I Hillerslev landsbycenter i cafeen.

Dagsorden: i henhold til vedtægter

findes på hjemmesiden www.hillerslev-sogn.dk

Kom og deltag i en debat om fremtiden for vores lokalområde. Skal

regeringen/ kommunen have lov til at lukke vores lokalsamfund. Hvad

kan vi selv gøre for at forhindre dette?? Læs debatoplægget på

hjemmesiden eller følg med på FACEBOOK Hillerslev sogns lokalråd.

Forslag til emner på generalforsamlingen sendes skriftligt til Lokalrådets

formand Tina Ellegaard, Højrupvej 14, 5750 Ringe eller pr. mail

ktellegaard@email.dk senest 14 dage før.

Vil du gerne høre mere om lokalrådsarbejdet så kontakt gerne et

bestyrelsesmedlem eller ring til mig på 20 64 86 23.

HENRIK´S

Dinér & Smørrebrød

Langgade 41, Espe – 5750 Ringe

Tlf. 62 62 30 34

www.henriksdinerogsmørrebrød.dk


Hillerslev Husholdnings Kreds

Mandag den 4. marts kl. 19.30 i Hillerslev Landsbycenter:

”Livsglæde”, foredrag og underholdning med bedemand Niels-Peter Holm,

Kerteminde. Han betragtes af kerteminderne som byens sjoveste mand og har optrådt

ved adskillige arrangementer med sit foredrag ”Jeg elsker den brogede verden”. Det

tager udgangspunkt i hans spændende liv som sygeplejerske på kræftafdelingen,

plejehjemsleder i 8 år og de sidste 15 år som byens bedemand. Niels-Peter Holm

tager guitaren med og underholder med et par sange.

Entré kr. 60,-. Medbring kaffe, kop og brød.

HUSK mændene er altid velkomne!

Ikke medlemmer betaler ekstra kr. 20,- i entré!


Brdr. Hansen Sallingelunde ApS

Vognmands - og Brolæggerfirma

- Container og kranbiler

- Grus, sten, skærver m. v.

- Egen grusgrav

- Fliser,brosten og lign.

Vognmand 62.66.12.79

Brolægger 51.51.22.45

HillerslevGaard Brugskunst

Netbutik

Gratis udbringning indenfor 10 km.

www.HillerslevGaard.dk.

Tlf:62641310

Mail:kontakt@hillerslevgaard.dk

Nedre Hillerslev 4, 5750 Ringe

More magazines by this user
Similar magazines