Noter - Danica Pension I

danicapension.dk

Noter - Danica Pension I

Skyldig skat indgår i regnskabsposten skatteforpligtelser.

Tilgodehavende skat indgår i regnskabsposten

”Aktuelle skatteaktiver”.

Nye regnskabsregler for 2006

Regnskabsreglerne for beregning af nutidsværdien

af fremtidigt administrationsresultat er ændret fra

2006, således at hensættelserne i visse tilfælde

som minimum skal svare til forsikringernes genkøbsværdi.

For Danica indebærer det, at unit-link

hensættelserne primo 2006 forøges med op til 0,6

mia. kr., udskudt skat reduceres med op til 0,2

mia. kr., og egenkapitalen reduceres med op til 0,4

mia. kr. Såfremt regnskabet for 2005 var aflagt

efter de nye regnskabsregler, ville resultatet være

reduceret med op til 131 mio. kr.

DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005 15

More magazines by this user
Similar magazines