Noter - Danica Pension I

danicapension.dk

Noter - Danica Pension I

Resultatopgørelse - Danica Pension I

Note Mio. kr.

1 Bruttopræmier

Afgivne genforsikringspræmier

Præmier f.e.r., i alt

Renteindtægter og udbytter m.v.

2 Kursreguleringer

Renteudgifter

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed

Investeringsafkast, i alt

3 Pensionsafkastskat

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat

4 Udbetalte ydelser

Forsikringsydelser f.e.r., i alt

5 Ændring i livsforsikringshensættelser

Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt

6 Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter

Ændring i genforsikringsandel

Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter f.e.r., i alt

Erhvervelsesomkostninger

Administrationsomkostninger

7 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt

Overført investeringsafkast

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT

8 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

9 Skat

Egenkapitalens investeringsafkast

Andre indtægter

RESULTAT FØR SKAT

ÅRETS RESULTAT

2005

1.396

-190

1.206

-210

-210

-7

-7

-90

-82

-172

-26

109

-46

22

54

139

-59

80

2004

2.754

1.701

-6 -3

2.748

1.698

133 154

1.275

269

-7

-1

-5

-5

417

-58

359

-86

-86

-5

-5

-3.440

-1.766

10 4

-3.430 -1.762

-74

-60

-134

-19

51

-11

18

34

92

-20

72

DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005 17

More magazines by this user
Similar magazines