Noter - Danica Pension I

danicapension.dk

Noter - Danica Pension I

standardbetingelser med tilhørende forklaringer.

Arbejdet i branchen mellem en række pensionsudbydere

med at skabe et samlet grundlag

for at gøre oplysning om pensionsopsparing

tilgængelig er fortsat i 2005, og det forventes

færdigudviklet i 2007.

Investeringsstrategi og risikostyring

Ultimo 2005 var 47 pct. af de danske Danica

Link kunders midler placeret i obligationsafdelinger

og 53 pct. i aktieafdelinger. Af de

samlede midler var cirka 91 pct. investeret

via Danica Valg. Danica Valg betyder, at

kunderne efter valg af risikoprofil overlader

investeringen af indbetalingerne til Danica.

Danica Valg-porteføljernes aktieandel styres

med udgangspunkt i en global aktieportefølje.

Forskellige regioner eller sektorer kan

over- eller undervægtes alt efter den forventede

fremtidige udvikling. Obligationsandelen

styres primært ud fra forventningerne til

renteudviklingen.

Kunderne kan investere opsparingen i værdipapirer

og samtidig sikre sig mod kurstab,

idet Danica Link tilbydes både med og uden

udbetalingsgaranti. Kunder med udbetalingsgaranti

kan vælge mellem to garantimodeller.

Udbetalingsgaranti I sikrer kunden mindst 95

pct. af indbetalingerne på pensionstidspunktet,

mens Udbetalingsgaranti II sikre kunden

en forrentning, der svarrer til 1,25 pct. p.a. af

indbetalingerne.

Af de samlede hensættelser udgør 39 pct.

hensættelser for unit-link forsikringer med

udbetalingsgaranti ultimo 2005 mod 49 pct.

ultimo 2004.

Kunderne har ligeledes mulighed for at tilknytte

forsikringsdækninger, der sikrer kunderne

ved kritisk sygdom, tab af erhvervsevne

og død, hvilket primært efterspørges i

forbindelse med firmapensionsaftaler.

Danica Balance giver kunderne investeringsfordelene

fra unit-link, uden at de behøver at

beskæftige sig med selve investeringen. Det

eneste, kunden skal tage stilling til, er hvornår

kunden vil gå på pension. Danica investerer

opsparingen i både obligationer og

aktier, og sammensætningen afhænger af

kundens alder og risikovillighed, således at

yngre kunder har en større aktieandel end

ældre kunder. Til produktet tilknyttes automatisk

en garanti, 10 år før kunden går på

pension.

Selskabets egne midler er placeret i obligationer

med en varighed på cirka 2 år.

Risikoen på ”Investeringsaktiver tilknyttet

unit-link kontrakter” påhviler i væsentligt

omfang forsikringstagerne. I Danica Link

afdækkes risikoen på garantierne med afledte

DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005 5

More magazines by this user
Similar magazines