Helsidet billedudskrift - Blovstrød Banen

blovstrodbanen.dk

Helsidet billedudskrift - Blovstrød Banen

Endnu et år er gået og vi er her endnu og har ovenikøbet fået et par et par ny medlemmer -

velkommen til dem.

Ved en lille bane, som har til huse i gamle bygninger, fra et forlængst lukket Teglværk, er der

altid både større- og små ting, som kan laves for at forbedre forholdene og der skal da også

køres tog med, havad dertil hører..

Nogle af dem fremgår af billederne, som er udvalgt blandt Rasmus's & Rasmus's og mine

egne, endvidere skylder vi en flink mand, Michael Lauritzen, tak for billedet fra

den30-aug-2009. Det er altid dejligt når vore gæster kvitterer for den oplevelse de fik på

Blovstrød Banen, ved at sende et par af deres billeder til os.

Men der foregår meget mere, som ikke lige er "fotogent". Jeg nævne i flæng (med initilaler på

den/de, som primært har stået for/påtaget sig opgaven):

Hjemmesiden skiftede udseende og web-hotel (PB, RB, Nicholas)

Regelerne for syn af lokomotivkedler blev ændret (RM, EM)

Indberetning til Trafikstyrelsen af "Uheld og hændelser" - ingen i 2009 (EM)

Hundeklubberne og os har endelig forstået at affald ikke må efterlades på området (EM,

YK)

Afskedsreception for Trafikstyrelsens veteranbanemand, som gik på pension (EM)

Jævnlig korrespondance med Trafikstyrelsens ny veteranbanemand, som havde en masse

spørgsmål om smalsporsbaner. (EM, AU)

Revision af Blovstrød Banens SR og SIN (EM)

Mønsted Kalkgruber var af Trafikstyrelsen blevet anbefalet at kigge på vores reglementer,

da de agter at åbne en bane i 2011. Telefonisk + e-mail korrespondance. (EM)

Dialogmøde med Kommunen og Kulturelt samråd og senere på året fik vi Kulturelt

Samråds pris på kr. 2500,- (LLH)

Det lykkedes at få lavet et nyt hæfte - en billedbog om Blovstrød Banen, så vi stadig har

noget at sælge. (EM)

Vi fik ny låse på værksteder og bommen (EM)

Vi havde stor success med at lave et ophold på ca. 20 minutter på Teglværket og tilbyde

en kop kaffe og/eller en snak (YK, AU, LLH)

Der er løbende fulgt op på fredningsforslagene (NB)

Vi deltog for første gang i mange år i "Aktiv fritid" på gågaden. (LLH)

Kommuneplanforslaget indeholdt ikke ét ord om banen og man havde tilsyneladende

tænkt sig at udlægge det meste af området til boliger. Der blev lavet et fantastisk flot og

visionært høringssvar. Det resulterede i at der i den endelige plan, som byrådet vedtog 16.

deccember, i alle relevante afsnit står: "Blovstrød Banen skal bevares". (LLH)

I november fejrede vi at tre medlemmer havde været aktive ved banen i 25 år (YK)

Alt dét, jeg har glemt lige i dette øjeblik, men som vi skylder alle tak for (alle)

Marts 2009

Ebbe Makholm

Årets forsidebilledet er taget af Rasmus Munk og er på sin vis ren fiktion. Tipvognstoget med

MT3 er alene arrangeret for at kunne tage et par billeder ved NEFF's nygravede vandhul, som

jo godt kan illudere lergrav. I fantasien er der sikkert en spandekæde-gravemaskine til venstre

lige uden for billedet.


Hvorfor udsætte til imorgen, hvad man kan

lave idag, synes Munk at have haft i

tankerne, da han allerede i anden uge af året

var igang med det obligatoriske årlige

eftersyn af det rullende materiel.

."Gammel-smølf" er ved at give den sidste

finish til den lille kakkelovn, som er

tiltænkt postvognen DBJ 326.

.Banens "madmor" er som det ses i sit es,

når hun rækker et fad lækker mad frem til

de altid sultne "banebørster".

Nuvel, julefrokosten, som tradiotionen tro

afholdes i starten af januar, er undtagelsen,

dén dag, hvor Yvonne ikke har lavet al

maden, men hvor hver især har bidraget

efter evne.

Vi mindes alle kassererens sylte - uhmmm!


Fygesne under portene er én af de mindre

behagelige ting, som nu skulle være

begrænset med montering af

"børste-tætningslister" på portenes

underkanter.

Togvejs-sporene, har jo BAFD's første

prioritet, så efter graveriet på oplagspladsen

for snart flere år siden, har sporskifte 24 i

længere tid været låst i afvigende stilling.

Men i foråret blev der til til af få det lavet

helt færdigt, så det også kan skiftes.

Februar er jo en god tid på året til at få

justeret bevoksningen, så den ikke generer

togdriften senere hen ad sommeren til.

"Big-Ras" er altid frisk med motorsaven,

når det drejer sig om at blokere sporet

midlertidigt.

Benzin i røde- og diesel i grønne dunke er

en hjælp til at sikre at man ikke ved en fejl

får brugt forkert brændstof.

En ny erhvervet dunk er her ved at blive

om-malet til benzin-dunk.


Når BAFD har en plan plejer den at blive

fulgt, men i 2009 skete der noget, som ikke

var med i planen. NEFF besluttede at bygge

ny haller og i den forbindelse at udvide

deres indkørsel til den dobbelte bredde. Det

betød at tændstedet til bommene måtte

flyttes og kablerne omlægges. Fra toppen

af et af jord-bjergene, fra udgravningen til de

ny haller, havde man en fin udsigt til

arbejdet.

NEFF's arbejde med den bredere indkørsel

betød at sporet mod Blovstrød var afbrudt i

et par måneder i foråret, som det vist

tydeligt fremgår.

Historien om omsporingen af PM429 er

lang, og skal ikke gengives her.

Men endelig i marts kunne vi bese de helt

ny aksler, som en sponsor havde fremstillet

til os.

Et par småting mere, blev der også tid til.

Det udendørs bord blev forsynet med solide

kanter, som iøvrigt har en fortid på den i

2008 ophuggede Q-vogn.

Big-Ras ønskede sig en sav-buk til hjælp

ved sit arbejde med at holde brændeskuret

fyldt, og så måtte vi jo lave sådan én.


I april kom også den dag vi så længe havde

ventet på.

Peder kunne tage til Hedehusene og med

god hjælp fra HVB's maskinchef få krympet

hjul på akslerne til PM 429.

Midt i april var der ved at komme godt

igang i arbejdet med at forskønne pladsen

på nordsiden af velfærdsbygningen.

Vi var nu fremme ved maj, og der var

præcis otte dage til sæsonens første plantog.

Som det ses manglede der stadig at laves

noget på sporet over NEFF's ny indkørsel.

Jeg var nok ikke den eneste som spurgte

mig selv: bliver det nu klart?


Jo - det blev klart.

Allerøds borgmester Erik Lund havde

bebudet sit besøg ved sæsonens allerførste

plantog og på billedet har hans datter været

på inspektion i MS15's førerhus, mens far ser

til.

Borgmesteren opfordrede iøvrigt til at vi

holdt øje med forslaget til kommuneplan,

som ville fremkomme i årets løb og det

"vink" er vi meget taknemmelige for.

Det gik stadig fremad med PM429.

Den 23. maj var lejerne monteret og

akslerne klar til at blive sat på plads på

maskinen.

Engelske tog-enthusiaster var på besøg midt

i maj.

Måske skulle vi snarere kalde dem

"rullende-materiel-enthusiaster" for sporet

og en evt. køretur interesserede dem ikke.

Men da alt rullende materiel, pånær

"dukkevognen", var trukket ud til

fotografering, fik vi en sjælden lejlighed til

at tage et billede af en tom remise.

Samme dag var MT3 ud at køre med alle

roevognene.

Jeg ved ikke hvorfor, men det er der nok en

eller flere af de tilsdedeværende, som kan

huske,

Og det er da et nydeligt tog i foråssol, som

her er fastholdt på billedet.


Godt at vi selv havde erfarne folk til stede,

næstsidste dag i maj, da vores vogne skulle

læsses og transporteres til Græsted

Veterantræf. Chaufføren havde ikke prøvet

at læsse roevogne i to etager før og han var

noget skeptisk, men det gik godt.

Vort eget damplokomotiv B4 var også i

drift et par gange i sæsonens løb.

Her er Munk igang med at efterspænde

armen på fløjten på dom'en.

HVB/IBK leverede trækkraften og vor

indsats bestod i at lave papirarbejde

(overensstemmelses-erklæring m.v.) og at

stille med fyrbødere og togpersonale.

Et tilbagevendende job er at holde

bevoksningen i ave, så sporet er farbart.

Det kan jo godt blive nødvendigt med en

pause i løbet af sådan en arbejdsdag og det

ser da også ud til at være en rigtig hyggelig

sludder d'herrer får i pausen.


For år tilbage havde vi et "container-tog" på

Teglværket og nu er der en "tankvogn" eller

- ?

Næh det er såmænd blot den tank vi

tidligere brugte til diesel, som er på vej væk

fra pladsen, hvor der skal laves et skur.

Allerede et stykke tid før akslerne var klar,

var Peder igang med tilpasning af

bremseklodserne til PM 429. Her fræses af,

så bredden på klodsen passer til bredden på

hjulenes løbefflade.

Lolk & søn præsenterer stolt resultatet af

deres "hjemme-arbejde" med at få diverse

mere eller mindre defekte stumper samlet til

en skinnende rød, nyistandsat skinnecykel.

Et køretøj uden hjul er jo egentlig ikke et

køretøj, for det kan ikke køre. Derfor havde

vi længe set frem til dagen, da PM'en igen

skulle blive et køretøj.

Den 11. juli, da det endelig skete, var

stemningen næsten som ved et rejse-gilde

på et hus (et hus uden tag er jo nærmest en

indhegning og ikke et hus).


I husker måske billedet af samme sted fra

tidligere på året og man kan sandelig se at

det har pyntet.

At vore gæster synes at det er et dejligt sted

vi holder til er der ikke tvivl om.

De voksne, som ikke er så fascinerede af

gammel mekanik er, om ikke andet

begejstrede over naturen. Men disse to

småpiger var helt klart mest glade for klatre

stativet - og vi anede endda ikke at det var

sådan ét vi har opstillet.

Det lykkedes også i 2009 at holde bevoksningen

så nogenlunde i ave.

Og endnu en gang er det lykkedes at gribe

Alex i at arbejde.

Men her er vi kommet bag på ham, for han

plejer alså at standse øjeblikkelig, lige så

snart han opdager at man ta'r billeder af det.

Somme tider kan formanden godt virke lidt

barnlig, som når han begynder at "lege med

klodser".

Her har han dog haft dén tanke med det, at

formindske det ryk, det giver i toget, når

lokomotivet begynder at trække.


Nogen af os troede måske, at når blot vi fik

PM lokomotivet på egne hjul igen var der

ikke så langt igen.

Så selvom prøvemonteringen af den ene

bremse her, ser helt rigtig ud, viste det sig at

der på dette tidspunkt, 1. august, manglede

utroligt meget tilpasningsarbejde, før

bremserne var fædigmonterede.

Jeg skal forskåne jer for detaljerne om

besværet med at køre uden ringblæser til at

lave træk i fyret og billeder af det

gennemtærede blæser-rør, vil jeg også

forskåne jer for.

Istedet får I et billede af den nyfremstillede

ringblæser. Som det ses virker den.

En "turist" tog dette billede af vort

damptog på vej fra Blovstrød (Hallen)

mod Teglværket den 30. august.

Passagerer er der desværre ikke at se -

men - nå - han er nok stået af, for at tage

billedet.

I oktober gennemgik velfærdslokalets

møblering en omfattende fornyelse, som

ikke mindst skyldes donationen af den ny

reol, som ses på billedet.


At vore tidligere medlemmer for det meste

stadig er os vel stemt ved vi godt.

Det er dog temmelig sjældent at de ligefrem

tager "de grove metoder" i brug, som Poul

her på billedet er dog ret sjældent.

Per kæmper stadig sin kamp med førerhuset

til PM429, selvom træ-værkstedet i

containeren ikke ligefrem levner meget

gulkvplads til at arbejde på, efterhånden

som førerhuset begynder at ligene noget.

.

Et damptog, som spejler sig

i vandet er jo altid et godt

motiv.


At kassereren kan andet en tælle penge og

skrive små tal i regne-ark, har vi heldigvis

set før.

Her er han travlt beskæftiget med sit nyeste

projekt ppladsen, hvor diesel tanken

tidligere stod.

SLUT

For en gangs skyld er det ikke det

sædvanlige hold af "banebørster", som er

igang med at adskille sporet for udskiftning

af sveller.

Nu venter vi blot spændt på, om de også er

der og giver en hånd med, når der skal

"sættes sammen" og ikke blot "skilles ad".

Oprydning er en evigt tilbagevendende

udfordring. I snart 30 år har vi samlet på

"måske-brugbart" - maskiner, værktøj og

materialer og meget er da også smidt ud

igen efter nogle år.

Og selvom uindviede måske ikke lige kan

se det, er der altså tale om at der her på

billedet, midt i december, er sket en

væsentlig oprydning i "den lange ovn"


Formandens beretning på banens generalforsamling den 20. Marts 2010

BLOVSTRØDBANEN 2009

Bagsiden

Bagsidebilledet er cirka 50 år gammelt og viser Allerød Teglværks tog, i nærkontakt med en

bil.

Detaljerne har vi ikke og man kan spørge:

Hvorfor er bagenden af Opel Kapitän’en smadret når de to tipvogne er væltet dén vej?

Bakkede bilen for fuld fart ind i toget?

Eller bakkede toget ind i bilen, da det var på vej hen for at hente de tre tipvogne?

Nåede bilisten ikke helt over vejen før han blev ramt af det bakkende tog?

Var der nisser på spil?

Nisser lader sig normalt ikke fotografere, men var det nissens skyld - og er nissen selv med på

billedet?

More magazines by this user
Similar magazines