Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

natmus.dk

Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

1.7. Forskningsprojekter 2011

Nationalmuseets forskning foregår dels gennem den forskning som er en del af basisaktiviteterne på

forskningsområdet, dels gennem forskningsprojekter som kan være individuelle

forskningsprojekter, samarbejdsprojekter med interne og eksterne samarbejdspartnere, de

sidstnævnte også med internationale samarbejdspartnere, samt de store tværgående projekter, der

primært er eksternt finansierede.

I 2011 er forskningsprojekterne opstillet som forskningsprojekter, der er arbejdet på mindst 4 uger

for igangværende projekter, men ikke for afsluttede og nye projekter. Da opgørelsen er foretaget på

anden måde end tidligere er der ikke sammenlignet med andre års antal projekter.

Forskningsindsatsen er baseret på den tidsregistrering som den enkelte ansatte har foretaget på det

pågældende projekt i årets løb.

Tabel 6. Det samlede antal forskningsprojekter i 2011

2011*

Afsluttede 21

Igangværende 57

Nye 13

Total 78

*Grundet en anden praksis for opgørelse af projekter er antallet ikke sammenligneligt med opgørelsen for 2010.

1.8. Forskningskoordinering og rådgivning

Koordineringen af museets overordnede forskning ligger hos museumschefen /forskningschefen

samt hos forskningskoordinatoren. Forskningskoordinatoren har den overordnede administrative

koordinering af ph.d.-stipendierne og forskningsåret, ligesom også udarbejdelse af

forskningsredegørelser, handlingsplaner samt den økonomiske styring af de store eksterne

forskningsprojekter ligger centralt hos forskningskoordinatoren.

Også kontakter og samarbejde med den øvrige forskningsverden, det være sig universiteter og

Forskningsstyrelsen, varetages på det overordnede plan her.

Rådgivningsfunktionen har desuden som mål at rådgive direktionen, den enkelte forsker og

forskergruppe med hensyn til ansøgningsprocedure ved forskningsansøgninger samt andre forhold

vedrørende forskning. I Forskningsadministrationen er der oprettet en tilskuds- og

rådgivningsfunktion vedrørende fondsmidler, herunder forskningsrådsmidler, Nordiske- og EUmidler

med det formål at støtte og servicere museets forskere ved udformning og budgetlægning af

nye ansøgninger. Der er oprettet en intern mailservice om nye tiltag på forskningsområdet som

forskere og andre interesserede kan tilmelde sig.

1.9. Ekstern forskningsadministrativ rådgivning

12

More magazines by this user
Similar magazines