Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

natmus.dk

Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

Seniorforsker Vivian Etting, Danmarks Middelalder & Renæssance, F & F-afdelingen.

Seniorforsker John Lund, Antiksamlingen, F&F-afdelingen.

Seniorforsker Henning Matthiesen, (FAR), Bevaringsafdelingen.

Enhedsleder, Christian Sune Pedersen, Etnografisk Samling og Nyere Tid, F&F-afdelingen.

Forskningskoordinator Birgit Rønne er sekretariat for Udvalget.

1.10. Nationalmuseets Bibliotekstjeneste

Nationalmuseets Bibliotekstjeneste, som har været en organisatorisk enhed under Forsknings- og

Formidlingsafdelingen, blev nedlagt i 2011 i forbindelse med den besparelsesrunde, der blev

annonceret den 23. marts 2011, hvilket betød at overbibliotekaren samt to bibliotekarer ophørte i

løbet af 2011. En væsentlig del af Bibliotekstjenestens opgaver ophørte hermed, primært den

centrale indtastning af publikationer i museets biblioteksbase Natkat, ligesom museets

bytteforbindelser ophørte i centralt biblioteksregi og overgik til decentrale løsninger. Det drejer sig

om registrering af museets bogbestand, som fra 2011 registreres i Natkat af den enkelte

forsker/museumsinspektør på museets enheder.

Biblioteksbasen NatKat

Som led i at øge kendskabet til museets bogsamlinger valgte Nationalmuseet fra 2004 at indgå i Det

Kongelige Biblioteks systemfællesskab, REX.

Databasen, NatKat, med registrering af museets bogbestand findes på KB, via Nationalmuseets

hjemmeside.

PURE-registreringssystemet

Bibliotekstjensten havde desuden det tekniske og praktiske ansvar for museets

forskningsregistreringssystem PURE en funktion, der ligeledes ophørte centralt med udgangen af

maj 2011. Først i slutningen af 2011 er der blevet etableret en løsning i

Forskningsadministrationens regi.

Indregistreringerne i PURE-systemet findes publiceret i PURE-portalen på museets hjemmeside:

http://forskning.natmus.dk/front.do

Deltagelse i forskningsinfrastrukturprojektet DK-CLARIN

Nationalmuseet har ved forskningskoordinator Birgit Rønne og overbibliotekar Lisbet Holtse været

deltagere i forskningsinfrastrukturprojektet DK-CLARIN, ledet af Center for Sprogteknologi på

Københavns Universitet med fem andre partnere. Projektet blev afsluttet 1. juni 2011,

finansieringen af det samlede projekt var på 15 mio. kr. fra Forskningsstyrelsen.

14

More magazines by this user
Similar magazines