Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

natmus.dk

Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

III. FORSKNINGSAKTIVITETER

Danmarks Oldtid - Arkæologi og Naturvidenskab

Forskningsområder ved Danmarks Oldtid

Enheden bidrager til forskningen inden for forhistorisk arkæologi og naturvidenskab (botanik og

geologi).

Inden for den forhistoriske arkæologi arbejdes der primært med Danmarks forhistorie fra de ældste

tider til 1050. Det sker traditionelt på baggrund af hele Europas forhistorie. I de senere år er

udviklingen gået mere og mere i retning af at behandle kulturfænomener på europæisk baggrund, og

der samarbejdes i stadig højere grad internationalt, hvilket også fremgår af nedenstående liste over

deltagelse i konferencer. Tendensen præger forskningen inden for sten-, bronze- og jernalder. Et

særligt tema i disse år udgør forskning i forhistoriske tekstiler, der varetages af en seniorforsker

lønnet i 5 år af Grundforskningsfondens Center for Tekstilforskning ved Københavns Universitet.

Inden for naturvidenskab varetages bestemmelser og dateringer inden for pollenanalyse,

dendrokronologi, plantemakrofossilbestemmelse og vedbestemmelse. Tendensen er her, at mere

arbejde udføres for eksterne bevillinger, i takt med at personalet reduceres som følge af de

besparelser, som pålægges museet. D. 31. okt. 2011 fratrådte to museumsinspektører deres

deltidsstillinger inden for hhv. makrofossilbestemmelse og vedbestemmelse som følge af

nedskæringer. Vigtigt for forskningsmiljøet inden for naturvidenskab har i 2011 været

gennemførelse af og deltagelse i flere eksternt finansierede projekter, dels det tværfaglige projekt

om senglacialtiden, der støttes dels af FKK og af museets satsningsområde ’Nordlige Verdener’,

dels de andre projekter under ’Nordlige Verdener’, herunder projektet ’Førkristne Kultpladser’.

Deltagelse i konferencer

Morten Axboe deltog 10. maj 2011 i Seminar om projektet 'Jørlunde - et kultcenter i jernalder og

vikingetid?' på Museet Færgegården i Frederikssund. Foredrag: 'Guldbrakteaterne fra Lærkefryd og

Søtoftegård. Nære og fjerne forbindelser'.

Morten Axboe deltog 20.-21.oktober 2011 i ’Workshop Workshop’. The elusive gold smithies of

the North'. Symposium på Schloss Gottorf i Schleswig, arrangeret af Zentrum für Baltische und

Skandinavische Archäologie. Foredrag: ‘Late Roman and Migration Period sites in southern

Scandinavia with archaeological evidence of the activity of gold and silver smiths.’

Claudia Baittinger deltog 13.-19. September 2011 i Shrub Synthesis Workshop i Davos, Schweiz,

og bidrog med data, m.m.

Josefine Bican og Sandie Holst deltog 14.-15. oktober 2011 i den internationale konference ’The

North Sea Link’ på Gøteborgs Bymuseum.

Niels Bonde deltog 14.-15. oktober 2011 I konferencen ‘The North Sea Link Routes, influences and

contacts during the Vendel Period and the Viking age’ på Göteborg City Museum med foredraget

19

More magazines by this user
Similar magazines